Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 29
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Franekereind 29 3-048 3-070 D-077 D-117
 huisnummer lager   Franekereind 29 3-048 3-070 D-079 D-117
 huisnummer lager   Franekereind 29 3-047 3-071 D-076 D-117


Huisnaam in: 1831
Gebruik: huis
Naam: de morgenwekker
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanFranekereind 29
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenhet Franekereind
ten westenFranekereind 27
ten noordenNieuwstraat 66


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0263v van 25 apr 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29Franekereind NZ [staat: hoek Franekerpijp]1/4 huis
 
koper door niaarPyter Fransen burger173-00-00 GG
geniaarde koperCarst Willems c.u.
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenhuis bewoond door Anne Syberens
naastligger ten noordenkamer
verkoperde erven van wijlen Jan Martens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Fransen koopt, na niaar ratione sanguinis, 1/4 huis c.a., op de hoek ten N. van de Franeker Pijp. Ten O. en Z. de straten, ten W. Anne Sybrens, ten N. een camer. Gekocht van erven Jan Martens, voor 173 gg.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0128v van 22 sep 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]huis
 
koper van 1/2 door niaarPytter Fransen c.s.410-00-00 GG
geniaarde koper van 1/2Willem Pytters c.u.
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenFedde Pyters schoenmaker
naastligger ten noordenBruin Jansen
verkopervaandrig Ipe Beernts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Fransen en de andere erfgenamen van wl. Atte Fransen kopen, na niaar ratione proximitatis tegen Willem Pytters c.u., 1/2 huis omtrent de Franekerpijpen. Ten O. en Z. de straat, ten W. schoenmaker Fedde Pyters, ten N. Bruin Janes. Gekocht van vaandrig Ipe Beerns voor 410 gg.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0137r van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29oostFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen]1/2 huis (oostelijke helft}
 
koperBoele Bouckes c.u.539-00-00 GG
eigenaar van 1/2 (westelijke helft)Fedde Pytters
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erven van Pytter Fransen


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0193r van 29 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29westFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]1/4 van 1/2 huis
 
koperGoucke Boeles 100-00-00 CG
eigenaar van het oostelijke gedeelte van het huisFedde Pieters
naastligger ten westenFedde Pieters
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFedde Boeles


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0267v van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29oostFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]1/2 huis (oostelijk gedeelte)
 
koperJacob Tjeerdts c.u.320-00-00 GG
eigenaar van 1/2 (westelijk gedeelte)de erven van Fedde Pyters
verpachter grondde Stad Harlingen0-18-12 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenFedde Pyters
naastligger ten noordenals huurder Lammert portier
Gouke Boeles, curator vanschipper (smal-)
verkoper van 1/4Hendrick Sytses
verkoper van 1/4Gerloff Boeles


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-047 Franekereind 29huis
eigenaarwed. Douwe Jansen
gebruikerwed. Ocke Clases
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-08-00 CG
 
3-048 Franekereind 29huis
eigenaarJacob Tieerds erven
gebruikerWytse Heins
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0295v van 4 apr 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29oostFranekereind NZ [staat: aan de Franekerpijp], het uiterste huis aan de pijp1/2 huis (oostelijke helft)
 
koper door niaar van 1/2Johannes Ockes burger515-15-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-18-12 CG
geniaarde koper van 1/2Dirk Hugens c.u.
eigenaar van 1/2 (westelijke helft)de weduwe van DouweBergervaarder
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van Douwe Bergervaarder
naastligger ten noordenJacob van der Steven
verkoperCornelis Taekes, gehuwd met
Elske Jacobs


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-047 Franekereind 29huis
eigenaarwed. Douwe Jans
gebruikerJohannes Ockes
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-6-1720
 
3-048 Franekereind 29
eigenaarJohannes Ockes
gebruikerJochem Atzes
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-8-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-047 Franekereind 29huis
eigenaarwed. Douwe Jans
gebruikerJohannes Ockes
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG
 
3-048 Franekereind 29huis
eigenaarJohannes Ockes
gebruikerPyter Wytses
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0164r van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 66, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJohannes Ockes


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0185v van 18 jan 1733 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29Franekerpijpen, bij dehuis
 
koperEelke Dirks Wildschut burgerkoopman en fabrikant160-00-00 GG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenFranekerpijpen
naastligger ten noordenDirk Huigens
naastligger ten westenN. N.
voormalig eigenaarFrans Cornelis
Arjen Tuenis Blok, gecommitteerdemr. lijnslager
Dirk IJsbrands, gecommitteerden uitkoopman
verkoperDoopsgezinde Gemeente


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0079v van 16 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 66, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJohannis Okkes


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-047 Franekereind 29huis
eigenaarwed. Douwe Keimpes
gebruikerJohannes Okkes
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG
 
3-048 Franekereind 29huis
eigenaarJohannes Ockes
gebruikerWieger Dirks
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-06-10 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0350r van 22 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29oostFranekerpijp, aan de1/2 huis
 
koper door niaarBote Okkes 710-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-18-12 CG
geniaarde koperWyger Dirks Hornstra, gehuwd metherbergier
Hendrikjen Roelofs Offringaherbergierse
huurderPytje Dirx
eigenaar van 1/2de weduwe van DouweBergervaarder
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van Douwe Bergervaarder
naastligger ten noordenWypkien Clases
verkoper enJohannis Okkes, broeder van
verkoperClaaske Ockes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 250r maar verkeerd genummerd in het origineel] Bote Okkes koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Wyger Dirks Hornstra x Hendrikjen Roelofs Offringa, 1/2 huis bij de Franekerpijp.


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0280r van 16 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 66, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJohannis Ockes


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0022v van 8 mrt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29oostFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]1/2 huis
 
koperGerrit Gijsberts, gehuwd met999-19-00 CG
Gerritje Lieuwes
verpachter grondde Stad Harlingen0-18-12 CG
huurderPietje Gaikes
huurderLieuwe Willems schipper op Dokkum (deurjager) (trekveer-)30-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van Douwe Bergervaarder
naastligger ten noordenSimon Jacobs c.u.
verkoperBote Ockes, gehuwd met
Taetske Freerks
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke deel) Gerrit Gijsberts x Gerritje Lieuwes kopen 1/2 huis aan de Franekerpijp, tegenwoordig gebruikt door Pietje Gaikes en bezwaard met acht jaar huur aan Dokkumer deurjager Lieuwe Willems. Ten O. en Z. de straat, ten W. wd. bergervaarder Douwe, ten N. Simon Jacobs c.u. Grondpacht 18 st 12 pn aan de Stad. Gekocht van Bote Ockes x Taetscke Freerks, voor 999 CG 19 st.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-048 Franekereind 29Gerrit Gijsberts, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal06-00-00 CG
3-047 Franekereind 29Johannes Ockes, bestaande uit 2 personen, insolvent
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0062v van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29oostFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen het laatste en meest oostelijke huis]1/2 huis
 
koper door niaarHendrikjen Roels, gehuwd met650-00-00 GG
Rienk Hansen de Jongh
geniaarde koper van 1/2Arjen Boikesportier van de Havenpoort
geniaarde koper van 1/2Broer Tjeerdszakkendrager
verpachter grondde Stad Harlingen0-18-12 CG
eigenaar van 1/2Keimpe Douwes
huurderJohannis Fransbergen c.u.60-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenKeimpe Douwes c.s.
naastligger ten noordende weduwe van Symon Jacobs
verkoper van 1/2Gerryt Gijsbertsschipper op Leeuwarden (trekveer-)
verkoperOtte Sybes Salverda, curatormr. wolkammer
verkoper van 1/4Simon Fokkes Bakker, curatoren overmr. koperslager
Simon Willems
verkoper van 1/4Lieuwe Willemsschipper op Dokkum (trekveer-)


1746 - reëelkohieradresgebruik
 
3-047 Franekereind 29huis
eigenaarerven Douwe Keimpes
gebruikerJohannes Okkes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
 
3-048 Franekereind 29huis
eigenaarGerryt Gijsberts
gebruikerGerryt Gijsberts
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-02 CG


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0065r van 13 dec 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29oostFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de stadsvesten]huis en weefwinkel
 
koperJacobus Reidhorst, samen metmr. chirurgijn280-00-00 GG
Pier Ruurds
Eeltje Gerryts
huurderBeerndt Hendriks c.u.24-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westende tuin van Poppe Ekes Menalda
naastligger ten noordende tuin van Y. van Ruth
verkoper van 1/2Hendryna E. Wildschut, gesterkt met haar man
Jarig Gelinda, samen metkoopman
Thomas Janzen IJsenbeekkoopman
verkoper van 1/5Gerryt StijlkoopmanLeeuwarden
verkoper van 1/3 van 4/5Antje Stijl, weduwe van
wijlen Gysberth Wildschut, samen metkoopman
verkoper van 1/3 van 4/5Jelle Stijlkoopman
verkoper van 1/3 van 4/5Simon Stijl, alle verkopers als erfgenaam vankoopman
wijlen Eelke Durks Wildschut, gehuwd metkoopman
wijlen Geertje Jelles Stijl
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Reidhorst, mr. chirurgijn te Sexbierum, Pier Ruurds en Eeltje Gerryts kopen een huis en ruime weefwinkel met alle inventaris, omtrent de Franeker Pijpen, aan de Stadsvesten. Ten O. de stadsvesten, ten Z. de straat, ten W. de tuin van Poppe Menalda, ten N. de tuin van Isaac van Ruth. Gekocht van Hendrina Eelkes Wildschut x Jarig Gelinde en Thomas Janzen IJsenbeek voor 1/2, Gerryt Stijl te Leeuwarden voor 1/5 van 1/2, Antie Stijl wv Gijsbert Wildschut en Jelle Stijl en Simon Stijl voor 4/5 van 1/2, zijnde de erven van Eelke Dirks Wildschut x Geertie Jelles Stijl.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0082r van 28 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29oostFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de stadsvesten]1/3 huis en weefwinkel
 
koperBoote Arjens 104-02-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenPoppe Menalda koopman
naastligger ten noordenY. van Ruth
verkoperJacobus Reidhorstmr. chirurgijnSexbierum


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0177r van 9 mei 1779 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29Franekereind NZ [staat: Franekerpijpen aan de stadsvesten]huis en weefwinkel met 4 getouwen
 
koperDirk Jacobs mr. metselaar109-00-00 GG
huurderde weduwe van Beernd Hendriks 24-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenWybe Freerks
naastligger ten noordenIsac van Ruth
verkoper van 1/3Pier RuurdskoopmanSexbierum
verkoper van 1/3Jantje Gosses, weduwe/erfgenaam van
Eeltje Gerrits
verkoper van 1/3Bote ArjensSexbierum


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0046r van 22 apr 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29oostFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]huis
 
koperDaam Jarigs Winselaar, gehuwd metschipper (trekveer-)1100-00-00 CG
Pietje Pieters
verpachter grondde Stad Harlingen0-18-12 CG
huurderGajus Jans c.u.44-16-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenReinder Jans
naastligger ten noordenJ. Reinalda
verkoperAndrieske Wygers Hoornstra, gehuwd metDokkum
Jacobus GroenewoudgerechtsbodeDokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDaam Jarigs Wenselaar, trekschipper x Pietje Pieters kopen huis bij de Franeker Pijpen, thans gehuurd en bewoond door Gajus Jans c.u. voor 40 cg. 16 st. Grondpacht 18 st. 12 penn. aan de stad. Ten O. en Z. de straat, ten W. Reinder Jansen, ten N. Jacob Reinalda. Gekocht van Andrieske Wygers Hoornstra x gerechtsbode te Dokkum Jacobus Groenewoud, voor 1100 cg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0120r van 7 dec 1783 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29Franekereind NZ [staat: Franekerpijpen aan de stadsvesting]huis en weefwinkel
 
koperHarmen Arends mr. bontwever220-00-00 CG
huurderJan Hendrik Beernd c.u.26-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenYsaac van Ruth
naastligger ten noordenYsaac van Ruth
verkoperSjouwkje Johannes Westerwijk, gehuwd met
Jacob Brouwerkoopman


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0152r van 3 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29oostFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis
 
koperJacob Reinhart, gehuwd metherbergier470-00-00 CG
kopersTrijntje de Reus
verpachter grondde Stad Harlingen0-18-12 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten westenTjerk van Benthem
naastligger ten noordenJacob Reinalda
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
verkoperPietje Pieters, laatst weduwe van
wijlen Johannes Haantjes
Pietje Pieters, eerder weduwe van
wijlen Daam Jarigs Wenselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Reinhart koopt huis bij de Franekerpijpen. Ten O. en Z. de straat, ten W. Tjerk van Benthem c.s., ten N. Jacob Reinalda. Grondpacht 18 st 12 pn aan de Stad. Gekocht van wd. Pietje Pieters, laatst wd. van Johannes Haantjes, voor haarzelf en als erfgename van haar eerste man Daam Jarigs Wenselaar, voor 470 cg 20 st.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0018r van 28 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29westFranekereind NZ [staat: Franekerpijpen]huis genaamd de Morgenwekker
 
koperBentske Rientzes, weduwe van450-00-00 CG
wijlen Arjen Douwes
verpachter grondde Stad Harlingen0-18-12 CG
naastligger ten oostenJ. Reinhart
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westenPietje Bonnes
naastligger ten noordenJacob Reinalda
verkoper van 1/2Sytske Vlasbloem, gehuwd met
Tjerk van Benthemboekdrukker
verkoper van 1/2de erven van Reinder Jansen Zeilmaker


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0186r van 8 dec 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 66, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGereformeerde Gemeente diaconie


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-070 Franekereind 29Jacob Reinhart1-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-076Franekereind 29Claas Cornelis Voordewind... dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, 1809, 1810, BS ovl 1814, huw 1833, ovl ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-076Franekereind 29Dirk Boterweg... gebruiker van wijk D-074, panneboeter; eigenaar Jacob Reinhard erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-076; gebruiker is Claas Cornelis Voordewind wed., 1814. (GAH204); id. van wijk D-096; gebruiker is Egbert A. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-077Franekereind 29Hette Gabes van der Veen... 1803, 1805, 1808, BS geb 1811, ovl 1814, ovl 1823 1831 huwelijken, ovl 1842; wed. H. vdV. gebruiker wijk D-077; eigenaar is J. Reinhard erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-077Franekereind 29Jacob A Reinhart... 1814. (GAH204); id. van wijk D-074; gebruiker D. Boterwech, panneboeter, 1814. (GAH204); id. van wijk D-077; gebruiker Hette vd Veen wed., 1814. (GAH204); id. van wijk D-079; gebruiker Frans B. Fopma, sjouwer, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-079Franekereind 29Frans Baukes Fopma... een huis en herberg in 1801; BS huw 1813, huw 1816, ovl 1825, ovl 1826, ovl 1844; gebruiker van wijk D-079, sjouwer, eigenaar is Jacob Reinard erven, 1814. (GAH204); ontvangt van het gemeentebestuur wegens het ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-077Franekereind 29J Reinhard ervenHette van der Veen wed
D-079Franekereind 29Jacob Reinhard ervFrans B Fopma sjouwer
D-076Franekereind 29D Boterwech Claas Cornelis Voordewind wed


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 97 en 108 van 11 jun 1817
adressoortbedraggebruik
D-077Franekereind 29provisionele en finale toewijzingfl. 3492 huizen a. D-077 en b. D-079
 
verkoper en koperHendrik Reinhart
verkoperPaulus de Boer
verkoperDirk Boterweg
verkoperWatze Hilarius


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 43 van 15 apr 1825
adressoortbedraggebruik
D-076Franekereind 29koopaktefl. 150huis genaamd de Morgenwekker D-076
 
verkoperBentske Rientzes
koperLiskje Simkes Oosterwerf


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-076Franekereind 29Liskje Simkes Oosterwerf, overleden op 8 februari 183154 jr, vrijster/winkelierse Franekerpijpen D 76, zuster van Tjetske (vrouw van Cornelis van Dijk, belastingcommies IJlst) en Rinske Simkes Oosterwerf, naaister Sneek. Saldo fl. 265,53. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 798Franekereind 29erven Hendrik ReinhartHarlingenhuis (40 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 799Franekereind 29Tjeerd Durks TipstraHarlingenkoorndragerhuis (32 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-076Franekereind 29Hinke Aukes, overleden op 4 januari 183272 jr, wed. Jan Roelofs van der Zee, moeder van Trijntje Jans van der Zee (vrouw van Jannes Witting, beurtschipper op Sneek, Franekerpijpen D 76). (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 05 jul 1833
D-077Franekereind 29Huizing en erf met aanbehoren het Nieuwstraatje. Executoriaal verkocht op 6 aug 1833 door mr. Robide van der Aa..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-076Franekereind 29Trijntje Jans van der Zee... Hinke Aukes Andringa; BS huw 1819, ovl 1844; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk D-076; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-077Franekereind 29Antje Wytses Blom... Kerk HRL 1803, BS huw 1829, huw 1843 1856 overlijdens; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-077; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-077Franekereind 29Jan Everts Posthumus... BS huw 1829, huw 1841, ovl 1856; oud 37 jaar, geb Marssum en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk D-077; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-079Franekereind 29Anna Elisabeth van Bree... 1852 Berlikum, dv Carel vB., en Anna Catharina Wieder (ook: Widders); BS huw 1827, bev.reg. HRL 1851 wijk D-079; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-031; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-079Franekereind 29Hermanus Omans... in 1851, A 24 dec 1852 Berlikum, zv bernardus O, en Wietske Gerkes; BS huw 1827, bev.reg. HRL 1851 wijk D-079; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-031; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-077Franekereind 29Evertje Jans Posthumus, overleden op 31 augustus 18392 1/2 jr, overleden Franekerpoort D 77, dochter van Jan Everts Posthumus, winkelier en Antje Wytzes Blom, zuster van minderjarige Fettje Jans Posthumus (9 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-076Gewezen Franeker PijpTrijntie J van der Zee46 jHarlingenv, protestant, weduwe, winkeliersche
D-076Gewezen Franeker PijpJan Jansen Witting3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-076Gewezen Franeker PijpAnna J Witting15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-076Gewezen Franeker PijpHendrikje Witting13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-077Gewezen Franeker PijpJan E Posthumus37 jMarssumm, protestant, gehuwd, winkelier
D-077Gewezen Franeker PijpAntie W Blom36 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-077Gewezen Franeker PijpFettje Posthumus9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-077Gewezen Franeker PijpWietske J Meyer18 jBergumv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-079Franekereind 29Tjeerd Dirks Jobstra, overleden op 24 oktober 184174 jr, korenmeter, geboren Jubbega 6/9/1767, overleden Anjeliergracht D 79, laatst wednr. Hieke Hoefelaar, vader van Dirk Tjeerds Jobstra, kleermaker (op omslagvel: 78 jr) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-077Franekereind 29Jan Everts Posthumus, overleden op 13 december 184139 jr, winkelier, geboren Marssum 16/10/1802, overleden Franekereind D 77, man van Antje Wytzes Blom, idem, vader van minderjarige Fettje Jans Posthuma (11 1/2 jr). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-076Franekereind 29Trijntje Jans van der Zee, overleden op 14 februari 184450 jr (geboren 7/6/1793), overleden Franekerend D 76, weduwe, moeder van Hinke (vrouw van Jochem Wassenaar, werkman Franeker) en minderjarige Antje, Hendrika en Jan Jannes Witting (voogd is zwager Jochum Wassenaar). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-077Franekereind 29Karel Bulker(u)s... 1819, zv Jan B, en Jacoba Jans; BS huw 1813, huw 1818, huw 1819 1854 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-077; gebruiker van wijk B-059, tichelknegt; eigenaar is Jacob Doedes wed., 1814. (GAH204); K.B. eigenaar van ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-077Franekereind 29Wytske Zeversgeb 1798 HRL, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk D-077, 141, wijk G-316


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-079Franekereind 29Jacobus Schrage... zv Melchior S, en Maria J. Joosten; BS huw 1834, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk E-012, wijk C-063, wijk D-079, 88, 105; oud 38 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-058; VT ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 798D-077 (Franeker-eind)Leonardus J. Stevens en mede eig.woonhuis
Sectie A nr. 799D-079 (Franeker-eind)Leonardus J. Stevens en mede eig.woonhuis


1867 - bewonersadresnaamgegevens
D-076Franekereind 29Antje Pieters Kuiken... K, en Tetje Pieters de Groot; BS ovl 1827; 1828 huwelijken, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-064, wijk D-076, 165, wijk I-021; oud 44 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk D-030; ... (alles)


1867 - bewonersadresnaamgegevens
D-076Franekereind 29Hendrik Jitses Wouda... Jitze Sijbes W, en Grietje Hendriks Spoelstra; BS huw 1828, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-064, wijk D-076, 165, wijk I-021; oud 37 jaar, geb Stiens en wonende te HRL. 1839, kooltjer en winkelier, wijk D-030; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 799D-117 (Franekereinde)Leonardus Johannes Stevenswoonhuis
Sectie A nr. 2400D-117 (Franekereinde)Leonardus Johannes Stevenswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2400Franekereind 29 (D-117)Trijntje Visser (wed. L.J. Stevens)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Franekereind 29 Lieuwe van Minnenwinkelier
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Franekereind 29W.Faberwinkelier


1965 - adresboekadresnaam
Franekereind 29T. (Thomas) Godthelp


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 29beeldbepalend pand9 van 10
  terug