Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 34
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 343-1523-1523-173G-004G-005


Naastliggers vanFranekereind 34
ten oostenFranekereind 36
ten westenFranekereind 32
ten noordenhet Franekereind


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 34, Harlingen


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0146r van 18 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0146r van 18 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 34Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de zuideinde van het diept]0‑00‑00 ggoostelijke huis van twee huizen aan elkaar
koper provisioneelN. N.
verpachter grondGerbrant Dircks 1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJarich Frieses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSicke Sickes te Gorinchem [staat: Ghorcum]
verkoperJan Salamons te Leeuwarden
verkoperTrijntie Salamons te Harlingen
verkoper q.q.Pieter Gerryts, curator
verkoper q.q.Berent Alberts, curatoren over
verkoperSicke Salamons
verkoperCatalina Salamons
verkoperWypck Sickes
verkoperNicolaus Vaerentholt, gehuwd met te Franeker
verkoperJouck Joerts te Franeker
verkoperWilhelmo Dimers, gehuwd met te 's-Gravenhage
verkoperTrijntie Dyoerdts, en te 's-Gravenhage
verkoper q.q.Hans Douwes Stapert, curator ad divisionem over
verkoper q.q.de jongste kinderen van Elske Dyoerdts, allen erfgenamen van
erflaterwijlen Pieter Jacobs, die erfgenaam was van zijn moeder
erflaterwijlen Ete Etis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild voor de (allen met name genoemde) erfgenamen van Pieter Jacobs x Ete Etis, twee huizen aan elkaar zz. Franekerpijpen. Ten O. Jarich Frieses, ten W. Wibrant Jans. Grondpacht voor het oostelijke huis 1 CG aan Gerbrant Dirckx nomine quo, voor het westelijke huis en de ledige plaats daar achter 20 st aan de Stad.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0158r van 31 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten oostenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0158r van 31 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet voors. oostelijk huis


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0158r van 31 dec 1626 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 34[niet vermeld]13‑00‑00 gggrondpacht van 9-17-00 cg uit voors. huizen en kamers
koper finaalN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0158r van 31 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 34Franekereind ZZ [staat: bij de drie pijpen]375‑00‑00 ggoostelijk huis van zekere twee huizen met de plaats daarachter
koper finaalN. N.
naastligger ten oostenJarich Frieses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet andere huis van de verkoper
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0098v van 16 feb 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Hendrik Hansen


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0192r van 14 dec 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 34Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp aan de ZZ van het diept]1000‑00‑00 cghuis
koperJan Piters bakker
verpachter grondde stad Harlingen2‑01‑00 cg
naastligger ten oostenJarich Frieses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick Hansen
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperHendrick Hansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Piters backer koopt een huis zz Franekerpijpen. Ten O. Jarich Frieses, ten W. de verkoper, ten N. de straat. Grondpacht 41 st aan de Stad. Gekocht van Hendrick Hansen voor 1000 CG.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0028v van 5 mrt 1655 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 34Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]1000‑00‑00 gghuis
koperGercke Joostes c.soc.
verpachter grondde stad Harlingen2‑01‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Jansen
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Hans Hendricks
verkoperJan Pytersbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGercke Joostes c.s. kopen een huis zz. bij de Franekerpijp. Ten W. en N. Jan Jansen en de erfgenamen van Hans Hendricx. Grondpacht 41 st. Gekocht van Jan Pyters backer voor 1000 gg.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0082v van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals bewoner Jan Symens trekschipper


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0025ra van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jarich Frieses


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0025ra van 15 feb 1680 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 34Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]407‑07‑00 cggrondpacht van 1-00-00 cg
koper provisioneelAucke Jansen, enmr. bakker
koper provisioneelFeddrick Jeppes mr. bakker
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Frans Joosten1‑00‑00 cg
verkoperGerryt Gerckes Osingh, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperRixtie Dircks van der Meulen te Leeuwarden
verkoper q.q.Pyter Dirx van der Meulen, curator te Leeuwarden
verkoper q.q.Sybren Dirx van der Meulen, curatoren over te Leeuwarden
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters, gehuwd met
verkoperwijlen Aaltie Sybrens
verkoperJan Dircks van der Meulen te Leeuwarden
verkoperYebell Dircks van der Meulen te Leeuwarden
verkoper q.q.Jan Jansen, curatorsmid te Groningen
verkoper q.q.Freerck Martens, curatoren over te Groningen
verkoperde kinderen van wijlen Anna Claesen
erflaterwijlen Piter Sybrens provenier in het gasthuis te Leeuwarden


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0026va van 29 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDouwe Joostes* sleefmaker


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0061ra van 3 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 34Franekereind ZZ [niet vermeld]215‑00‑00 gghuis
koper provisioneelPieter Seerps mr. timmerman
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenEeke Willems
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenHillebrandts Ruyrdts trekschipper op Leeuwarden
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoper van 1/2Trijntie Dirx voor zich en haar minderjarige kinderen, weduwe van te Wijnaldum
verkoper van 1/2wijlen Douwe Joosteslepelmaker te Wijnaldum
verkoper q.q.Jochum Hendricx, curator overpottenbakker
verkoper van 1/2Joost Yntes te Haarlem


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0045r van 15 jun 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Seerps


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0114v van 17 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroeger Douwe Joostes* sleefmaker
naastligger ten westennu Pytter Seerps timmerman


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0078v van 13 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter Seerps


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-152 , folio 55Franekereind 34huis
eigenaarPieter Seerps kinderen
gebruikerPieter Seerps kinderen
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑12‑00 cg
grondpacht aanAucke Backer c.soc.
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-152 , folio 35vFranekereind 34huis
eigenaarSybe Pieters
gebruikerSybe Pieters
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan3‑6‑1720
grondpacht aanAucke Backer
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg
aansl. grondp. voldaan23‑5‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0062v van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSybe Pytters


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0258v van 27 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSybe Pyters huistimmerman


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-152 , folio Franekereind 34huis
eigenaarSybe Pyters
gebruikerSybe Pyters cum soc.
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑10‑00 cg
grondpacht aanJacobus Groenewold
grondpacht aanAntje Groenewold
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑00 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0027v van 7 sep 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSybe Pyters timmerman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-152 , folio 36rFranekereind 34huis
eigenaarSybe Pyters
gebruikerSybe Pyters cum soc.
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑10‑00 cg
grondpacht aanJacobus Groenewout
grondpacht aanAntie Groenewout
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑00 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0019va van 8 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Sibe Pieters mr. timmerman


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0258v van 31 aug 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Sibe Pieters mr. timmerman


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-152Franekereind 34wed. Sybe Pieters, bestaande uit 2 personen04‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-152 , folio 36rFranekereind 34huis
eigenaarSybe Pieters
gebruikerSybe Pieters cum soc.
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
grondpacht aanJacob Groenewold
grondpacht aanAntie Groenewold
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
3-152, fol. 51rFranekereind 34Sybe Pytters weduwe, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderennayster15:1:00 cg2:10:00 cgbestaet reedelijk wel


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0084r van 27 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Sybe Pytters


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-152 , folio 36rFranekereind 34huis
eigenaarSybe Pieters
gebruikerSybe Pieters c.s.
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0016r van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Sybout timmerman


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0122v van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 34Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]349‑00‑00 gggroot huis met tuin
koperHarmanus Portier koopman
verpachter grondprocureur Jacob Tuininga 1‑00‑00 cg
huurderde weduwe van wijlen Sybe c.s.timmerman
naastligger ten oostenTjepke Gratama
naastligger ten zuidenWeverstraat waarnaar vrij in- en uitgang
naastligger ten westende weduwe van wijlen Pieter Hendriks
naastligger ten westenHarmanus Portier
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperJan Jansen, erfgenaamtimmerman
verkoperPietje Jacobs, erfgenaam, gehuwd met
verkoperTjeerd Cornelismr. timmerman
verkoperRomke Jacobs meerderjarige vrijster, erfgenaam
verkoperBottje Dirks meerderjarige vrijster, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Trijntje Hendriks, weduwe van
erflaterwijlen Sybe Pyterstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus Portier koopt een groot huis en tuin zz. Franeker Pijpen, door meerderen bewoond. Ten O. Tjepke Gratama, ten W. de koper en wd. Pieter Hendriks, ten Z. de Weverstraat, waarin dit huis een vrij in- en uitgang heeft, ten N. de straat en diept. Gekocht van timmerman Jan Jansen, Pietje Jacobs x mr. timmerman Tjeerd Cornelis, vrijster Romkjen Jacobs, en vrijster Botje Dirks, als erven van hun moei Trijntje Hendriks wv timmerman Sybe Pyters, voor 349 gg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-152 , folio 36rFranekereind 34huis
eigenaarSybe Pyters
gebruikerSybe Pyters c.s.
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0159v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen H. Portier


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-173 , folio 68rFranekereind 34huis
eigenaarTrijntje Oosterbaan
gebruikerTrijntje Oosterbaan
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0263r van 9 jun 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de weduwe H. Portier


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0102r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen H. Portier


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0123v van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 34Franekereind ZZ [staat: Franekerpijpen]700‑00‑00 ggdwarshuis
koperPoppe Menalda, gehuwd metkoopman
koperFoekje Kuipers
bewonerwijlen Trijntje Oosterbaan
naastligger ten oostenMarijke Lex
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen A. Doedes
naastligger ten westende heer Hylke Hanekuik
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperYttje Oosterbaan, weduwe van
verkoperwijlen Auke Bakkerkoopman
verkoperGeertje Oosterbaan, gehuwd met
verkoperTjebbe Dreyer, erfgenamen van hun zusterkoopman
erflaterwijlen Trijntje Oosterbaan


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0252r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 34Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]1075‑00‑00 cgdwarshuis
koper van 1/2Hendrik Jans te Lemmer
koper van 1/2Lubbert P. Buldt te Lemmer
voormalig eigenaarTrijntje Oosterbaan
naastligger ten oostenMarijke Lex, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Jacob Willems
naastligger ten zuidenWeverstraat achter de zoutketen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen A. Doedes
naastligger ten westenH. Hanekuik
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperFoekjen Kuiper, weduwe van
verkoperwijlen Poppe Menaldakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jans en Lubbert P. Butot?, beide woonachtig op de Lemmer, kopen een dwarshuis zz. Franekerpijpen, eerder als eigenaarse bewoond door Trijntje Oosterbaan en thans gebruikt door diverse huurders. Geen grondpacht. Ten O. Marijke Lex wd. Jacob Willems, ten Z. de Weversstraat, ten W. erven A. Doedes en H. Hanekuik, ten N. de straat. Gekocht van Foekjen Kuiper wv coopman Poppe Menalda, voor 1075 cg.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0004r van 17 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 34Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]500‑00‑00 cg1/2 huis
koperJan Dirks, gehuwd met
koperGerkje Doedes de Jong
huurder van 1/2 huisHendrik Jans trekschipper
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jacob Willems
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenAlbert Doedes
naastligger ten westenHanekuik
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperLubbert Pieters Bultschipper te Lemmer


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-173 , folio 68rFranekereind 34huis
eigenaarHendrik Jansen
eigenaarLubbert P. Bult
gebruikerHendrik Jansen
gebruikerLubbert P. Bult
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-173 , folio 68rFranekereind 34huis
eigenaarHendrik Jans
eigenaarJan Dirks
gebruikerHendrik Jansen
gebruikerJan Dirks
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg
lotten vanHendrik Jans c.s.
lotten aanstad Harlingen
lotten totaal00‑14‑00 cg
aanslag lotten00‑03‑08 cg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0306v van 24 jan 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 34Franekereind ZZ [staat: Franeker Pijp aan de zuidkant van het diep]400‑00‑00 cg1/2 huis
koperClaas Jans Plantinga, gehuwd met
koperMettje Jans
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Willems
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenAlbert Doedes
naastligger ten westenHanekuik
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperJan Dirks, gehuwd mettrekveerschipper
verkoperGerkje Doedes de Jong
eigenaar van 1/2Hendrik Janstrekschipper


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0097r van 24 jun 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenC. Plantinga


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0164r van 28 apr 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 34Franekereind ZZ [staat: Franekerpijpen zuidzijde van het diept]257‑00‑00 cg1/2 huis
koperHendrik Jans, gehuwd met
koperPiettje Siebauts
eigenaar van 1/2Hendrik Jans, gehuwd met
eigenaar van 1/2Piettje Siebauts
voormalig bewonerClaas Plantinga
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Willems
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Albert Doedes
naastligger ten westenH. Hanekuik
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoper q.q.Lammert Alberda, redder vanmr. verver en schilder
verkoperde boedel van Mettje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Claas Plantinga


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
3-171, pag. 45Franekereind 34Hendrik Jansen
3-171, pag. 45Franekereind 34Jan Freerks , 32 jaar, gehuwdschuitschipper


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-173 , pag. 67Franekereind 34Hendrik Jans 1‑10‑00 cg(lotten)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-004Franekereind 34Auke Klazes de Haan... Douwes; huw Grote Kerk HRL 1798, BS huw 1817, huw 1818, ovl 1819, ovl 1828, ovl 1848; gebruiker van wijk G-004, schipper, eigenaar en medegebruiker is Hendr. Jans wed. 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-004Franekereind 34Hendrik Jansovl voor 1815; wed. eigenaar en gebruiker van wijk G-004, medegebruiker is Auke de Haan, schipper, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-004Franekereind 34wed Hendrik Jans wed Hendrik Jans
G-004Franekereind 34wed Hendrik Jans Auke de Haanschipper


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 181 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-004Franekereind 34Pietje Siebolts, overleden op 28 november 1822Franekerpijpen G 4, moeder van Sybout, pakhuisknecht (Noorderhaven C 177) en Elske Hendriks Pekelaar, naaister. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 3 van 11 jan 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-004Franekereind 34koopaktefl. 525huis G-004
 
verkoperHubert Jans Wagenaar
verkoperAntje Pieters
koperJohan Jacob Welter
koperJanke Tijes


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 862Franekereind 34Johan Welter huis en erf (168 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 74 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-004Franekereind 34Janke Sijes, overleden op 19 juli 1833vrouw van Johan Jacob Welter, gepensioneerd wachtmeester Franekerpijpen G 4 (gehuwd 11/3/1810 in Nieuwe Kerk: testamentair erfgenaam), geen kinderen, legaat voor nicht in 4e graad Janke Baukes, te Deinum (fl. 100,-), het Bijbelgenootschap (fl. 1.805,90) en het Zendelingengenootschap (fl. 15.000,-). Saldo fl. 17.434,77. Bijgevoegd zijn suppletoire memories 7007/083 (toelichting op legaat aan Zendelingengenootschap) en 7007/084 (abintestato erfgenamen zouden genoemde Janke Baukes, als dochter van moederszuster en een 'onbekende', even verre bloedverwant van vaderszijde zijn geweest). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1838 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 336 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-004Franekereind 34Sijke Klazes Burghout, overleden op 3 oktober 1838huishoudster van Suffridus Nauta (Leeuwarderend G 4), zuster van wijlen Feike (vader van Antje, Sijke en Gerritje Feikes Burghout, dienstmeid: laatstgenoemde is enige testamentair erfgenaam) en wijlen Gerrit Klazes Burghout (vader van Gerritje Gerrits Burghout) (legaten voor de andere nichtjes). Saldo fl. 872,07. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-004Franekereind 34Gerritje Feikes Burghout... Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1840, ovl 1844; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huishoudster, wijk G-004; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-004Franekereind 34Sjoerd Michiels Nauta... BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk G-003; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, rustend leraar, wijk G-004; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-004Bij de gewezen FranekerpijpSjoerd Nauta67 jrustend leeraarHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-004Bij de gewezen FranekerpijpGerrytje Burghout29 jhuishoudsterHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-004Franekereind 34Sibe Pottinga... en I. Peaux, 1835, zv Johannes P, en Hijlkje Wijngaarden; BS huw 1830, huw 1835, bev.reg. Ha18 51 wijk G-004; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk A-029; ... (alles)


1854 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49052 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 118 en 124 van 22 nov 1854
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-004Franekereind 34provisionele en finale toewijzingfl. 1404huis G-004
 
verkoperPieter De Vries Binksma (voor zich en q.q.)
verkoperSimon Miedema (q.q.)
koperSybren Gorus van Smeden


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 862Franekereinde G-004Johannes Jacobus Tolsma woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 862Franekereinde G-005 Evert Tuinhout woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 862Franekereind 34 (G-005)Evert P. Tuinhout (en Cons.)woonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Franikerend G. Bosmajongens: , meisjes:
vrouwen:
timmerman


1926 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-10567
Franekereind 34Kornelis Postma


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 34Tj. Postmakantoorbediende
Franekereind 34K. Postmalandbouwer


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 34S. (Sipke) Graafsma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 34rijksmonument 20349


2000 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 5569Franekereind 34


2023
0.092899084091187


  terug