Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 36
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 363-151 3-172 G-003G-004


Naastliggers vanFranekereind 36
ten oostenFranekereind 38
ten westenFranekereind 34
ten noordenhet Franekereind


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 36, Harlingen


0000 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1998
adresgegevens
Franekereind 36Taetse Doeke Houtman, dames- en herenkapper in de Kerkstraat, daarna resp. Tjerk Hiddes de Vriesstraat, Adm. Stellingwerffstraat en Franekereind 36 en 12


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0204v van 6 apr 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0097r van 8 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0107v van 4 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJarich Frieses


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0146r van 18 nov 1626 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJarich Frieses


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0158r van 31 dec 1626 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJarich Frieses


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0101v van 10 mei 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJarich Frieses


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0083v van 14 apr 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Wybren Jansen


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0098v van 16 feb 1640 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 36Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp, zuidzijde van het diept]00‑00‑00 cg1/4 huis
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPeter Sibrants
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Hendrik Hansen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0025ra van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 36Franekereind ZZ [staat: Franekerpijpen]350‑15‑00 GGhuis
koper provisioneelburgervaandrig Jacob Sprottinga
mede-eigenaar van de grote putWytse Beimakapitein
naastligger ten oostenhuis, haringhang en hof van Wytse* Beima kapitein
naastligger ten oostenJaringh Jansen
naastligger ten zuideneen uitgang naar de Weverstraat
naastligger ten zuidende kamer van Eesche Arents
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jarich Frieses
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperGerryt Gerckes Osingh, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperRixtie Dircks van der Meulen te Leeuwarden
verkoper q.q.Pyter Dirx van der Meulen, curator te Leeuwarden
verkoper q.q.Sybren Dirx van der Meulen, curatoren over te Leeuwarden
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters, gehuwd met
verkoperwijlen Aaltie Sybrens
verkoperJan Dircks van der Meulen te Leeuwarden
verkoperYebell Dircks van der Meulen te Leeuwarden
verkoper q.q.Jan Jansen, curatorsmid te Groningen
verkoper q.q.Freerck Martens, curatoren over te Groningen
verkoperde kinderen van wijlen Anna Claesen
erflaterwijlen Piter Sybrens provenier in het gasthuis te Leeuwarden


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0026va van 29 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 36Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]350‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelEecke Willems
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pyter Sybrens
naastligger ten zuidenPyter Jacobs Buys
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenDouwe Joostes* sleefmaker
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoper q.q.Eelcke Rinkerts Eelcomakoopman
verkoperBottie Uilckes
verkoperTrijntie Uilckes
verkoperGorryt Uilckes
verkoperDouwe Uilckes
erflaterwijlen Uilcke Gorryts, gehuwd met
erflaterwijlen Antie Jarichs


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0061ra van 3 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEeke Willems


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0030r van 10 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 38achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEeke Willems herbergier


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0114v van 17 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 36Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]425‑00‑00 GGhuis
kopervroedsman Jacobus Sprottinga
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Jacobus Sprottinga
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenvroeger Douwe Joostes* sleefmaker
naastligger ten westennu Pytter Seerps timmerman
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept en straat]
verkoperburgerhopman Eke Willems, gehuwd met
verkoperAnsk Pytters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Sprottinga, mede-vroedschap x Maartie Alberts (Stinstra) koopt een mooi huis (met beschrijving) met een tuin of hof omtrent de Franeker Pijpen. Ten O. de koper, ten Z. een steeg, ten W. sleefmaker Douwe, of timmerman Pytter Jacops, ten N. de straat en diept. Vrij achteruitgang door die steeg. Gekocht van Eco Willems x Ansck Pytters voor 425 gg.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0078v van 13 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 36Franekereind ZZ [staat: bij de De Franekerpijpen]300‑00‑00 GGhuis met een tuin daaragter
koperHendrik Sopingius winkelier en koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet pakhuis en hof van Jacobus Sprottinga kapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende woningen van Tiaard Fockes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter Seerps
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperJacobus Sprottinga voor zich en zijn drie kinderen, weduwnaar vankapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland
verkoperwijlen Maartje Alberts Stienstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Sopingius, winkelier, koopt een huis met een tuin erachter, strekkende tot het pakhuis van verkoper, zz. Franeker Pijpen. Ten O. dat pakhuis en de hof van verkoper, ten Z. een openbare steeg en de woningen van Tiaard Fockes, ten W. erven Pieter Seerps, ten N. de straat en diept. In- en uitgang westwaarts door de tuin bij de schuur van Jacob Lourens. Gekocht van Jacobus Sprottinga, mede-ordinaris capitein ter Recherge v.d. Admiraliteit, voor zich en zijn 3 voorkinderen bij wl. Maartie Alberts Stinstra, voor 300 gg.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0088v van 10 feb 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Sopingius winkelier


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-151Franekereind 36huis
eigenaarburgemeester Sopingius
gebruikerburgemeester Sopingius
huurwaarde39‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-151Franekereind 36huis
eigenaarHendrick Sopingius
gebruikerGeert Dirks cum soc.
huurwaarde39‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan17‑7‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0142r van 30 aug 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe Janke Reins


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-151Franekereind 36huis
eigenaarHendrik Sopingius
gebruikerJan Clasen cum sociis
huurwaarde39‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑10‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-151Franekereind 36huis
eigenaarwed. Hendrik Sopingius
gebruikerRiemke Aukes cum soc.
huurwaarde58‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑13‑06 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0019va van 8 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 36Franekereind ZZ [staat: Voorstraat bij de Franekerpijpen]450‑14‑00 GGhuis en hof
koper provisioneelHendrik Cornelis
verpachter grondJacobus Groenewolt 1‑00‑00 CG
huurderJanke Sopingius 64‑08‑00 CG
huurderLiefke Jacobs
huurderTobias Cornelis
naastligger ten oostenSioerd Talma koopman
naastligger ten oostenJan Lennich
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westende weduwe van Sibe Pieters mr. timmerman
naastligger ten noordenFranekereind
verkoper q.q.Wybe Gerryts Backer, curator overpan- en estrikbakker
verkoper van 6/72Grietie Harmens Sopingius
verkoper van 6/72Geertie Jacobs, weduwe van
verkoper van 6/72wijlen oud burgemeester Harmen Sopingius
verkoper van 6/72Geertie Jacobs, erfgenaam van haar overleden zoon
erflaterwijlen Jacob Harmens Sopingius
verkoper q.q.Geertie Jacobs, moeder en voorstanderse over haar minderjarige kinderen
verkoper van 3/72Hendrik Harmens Sopingius
verkoper van 3/72Dirkjen Harmens Sopingius
verkoper q.q.Johannis Tiboelt, curator overkoopman te Leeuwarden
verkoper van 36/72Janke Pieters Sopingius, dochter van te Leeuwarden
verkoperwijlen Pieter Hendriks Sopingius, de verkopers zijn kleinkinderen van te Leeuwarden
erflaterwijlen Hendrik Sopingius, gehuwd met
erflaterwijlen Janke Reins


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0258v van 31 aug 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 36Franekereind ZZ [staat: Voorstraat] bij de Franekerpijpen133‑21‑00 GG18/72 huis en tuin
koperJan Lenning koopman
verpachter grondJacobus Groenewolt 1‑00‑00 CG
huurderJanke Sopingius 62‑08‑00 CG
huurderLiefke Jacobs
huurderTobias Cornelis
naastligger ten oostenSioerd Talma koopman
naastligger ten oostenJan Lenning koopman
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westende weduwe van Sibe Pieters mr. timmerman
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Voorstraat]
verkoper van 9/72Tialling Harmens Sopingiuswolkammer
verkoper van 9/72Janke H. Sopingius, gehuwd met
verkoper van 9/72Jan Joostenmr. huistimmerman


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-151 Franekereind 36Pieter Joostens, bestaande uit (onleesbaar) personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-151Franekereind 36huis
eigenaarJan Lennings
gebruikerPieter Joostes cum soc.
huurwaarde58‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑10‑14 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0084r van 27 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 36Franekereind ZZ [staat: Voorstraat bij de Franekerpijpen]400‑00‑00 GGhuis en hof
koperTjepke Gratema, gehuwd metkoopman
koperRinske Donker
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
huurderPieter Joosten c.u.
naastligger ten oostenSjoerd Talma
naastligger ten oostende weduwe van Jan Linnich koopman
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westende weduwe van Sybe Pytters
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoperAnna Johcchums Vissaan, weduwe van
verkoperwijlen Jan Linnichkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjepke Gratema, koopman x Rinske Donker kopen huis en hof c.a. aan de zuidkant van de Voorstraat omtrent de Franekerpijpen. Ten O. Sjoerd Talma en de verkoperse, ten Z. een openbare steeg waarin dit huis vrije in- en uitgang heeft door de Weeversstraat, ten W. wd. Sybe Pytters, ten N. het openbare diept. Grondpacht 1 cg. Gehuurd door Pieter Joosten cum ux. en anderen. Vrije waterlossing ten Z. door de woningen van wd. Ollema. Sjoerd Talma, als eigenaar van het pakhuis ten O., is verplicht om de deur en het couzijn in de tuin uitziende op zijn kosten dicht te laten maken. Gekocht van Anna Jochums Vissaan wv wl. Jan Lennich, in leven koopman, voor haarzelf en als erfgenaam van haar wl. man, voor 400 gg.


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0122v van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjepke Gratama


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0159v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 36Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]671‑00‑00 CGhuis en tuin met vruchtbomen
koperJohan Georg Hempel beeldsnijder
verpachter grondJacob Tuininga oud procureur1‑00‑00 CG
naastligger ten oosteneen pakhuis
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westende weduwe van H. Portier
naastligger ten noordenFranekereind
verkoperTjepke Gratamakoopman


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0263r van 9 jun 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 36Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]893‑07‑00 GGhuis en tuin
koperClaas Taekes mr. suikerbakker
verpachter grondde weduwe van Jacob Tuininga 1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de weduwe H. Portier
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperJohan Georg Hempelbeeldsnijder


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0102r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 36Franekereind ZZ [staat: Franekerpijpen]750‑00‑00 GGhuis en tuin met vruchtbomen
koperJacob Willems, gehuwd metuitdrager
koperMarijke Jans
verpachter grondde weduwe van Jacob Tuininga procureur1‑00‑00 CG
huurderJohan Georg Hempel beeldsnijder
naastligger ten oosteneen pakhuis
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenvrije waterlossing door het huis van burgemeester Johan Daniel Toussaint
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de weduwe van H. Portier
naastligger ten noordenFranekereind [staat Franekerpijpen]
verkoperClaas Taekeskoopman


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0123v van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMarijke Lex


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0252r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMarijke Lex, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Jacob Willems


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0004r van 17 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Willems


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0087r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Marijke Lex


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0306v van 14 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Willems


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0164r van 28 apr 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Willems


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
3-170 , pag. 45Franekereind 36J.W. Nagel


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-172, pag. 66Franekereind 36Jacob Willems wed en erven1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-003Franekereind 36Jacob Willems... Robijn Claasen wed., gealimenteerd, Jouke P. Broersma, sjouwer, 1814. (GAH204); erven id. van wijk G-003; gebruiker S.W. Nagel, commissaris, 1814. (GAH204); id. van wijk G-111; gebruiker Georg Blesma, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-003Franekereind 36Jan Willems Nagel... hier over te Verstaan. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-003Franekereind 36Jacob Willems wed & erven


1820 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49013 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 419 en 1821-4 van 27 dec 1820
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-003Franekereind 36provisionele en finale toewijzingfl. 1800huis bij de Franekerpijpen G-003
 
verkoperJan Everts Bouwknegt
verkoperJacob van Slooten
koperMargaretha Hendrika Fontein (wv Wybe Tuinhout)


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 175 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-003Franekereind 36Margaretha Fontein, overleden op 20 november 1825wed. Mr. Wybo Tuinhout (Franekerpijpen G 3), moeder van minderjarige Hayo, Aafke en Jan Wybes Tuinhout (voogd is Freerk Jans Fontein, zeehandelaar). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 861Franekereind 36wed. Marten Jans Schaafsmahuis en erf (210 m²)


1832 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 23 van 8 mei 1832
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-003Franekereind 36huurcontracthuis G-003
 
verhuurderMartinus Harmens Lieuwma (gehuwd met Aafke Aukes Zein)
huurderJacobus de Koning


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-003Franekereind 36Sjoerd Michiels Nauta... predikant, Nederlands Hervormd zv Michiel N, en Grietje Bossera; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk G-003; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, rustend leraar, wijk G-004; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 861Franekereinde G-003Jetze Posthuma c.u.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 861Franekereinde G-004Jetze Posthumawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 861Franekereind 36 (G-004)Pieter D. de Ruiterwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Franekereind 36 Daniël Doeksenschelpenvisscherf. 3000f. 2000


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 36C.J. Meijerpredikant


1933 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-19098
Franekereind 36Egbert Bosma


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 36T.D. Houtman687Kapper


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 36M. (Maaike) Burry wv Dijkstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 36rijksmonument 20350


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 5570Franekereind 36
  terug