Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 38
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Franekereind 38,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 38 3-150 3-171 G-002 G-003


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 38, Harlingen Franekereind 38, Harlingen
Naastliggers vanFranekereind 38
ten oostenFranekereind 40
ten westenFranekereind 36
ten noordenhet Franekereind


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0218v van 26 dec 1652 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0025ra van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 36, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhuis, haringhang en hof van Wytse* Beima kapitein
naastligger ten oostenhuis, haringhang en hof van Wytse* Beima kapitein
naastligger ten oostenJaringh Jansen
naastligger ten oostenJaringh Jansen


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0026va van 29 feb 1680 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 38Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis
 
koper provisioneelEecke Willems GG 350:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:00:00
naastligger ten oostende erven van Pyter Sybrens
naastligger ten zuidenPyter Jacobs Buys
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenDouwe Joostes* sleefmaker
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperBottie Uilckes, nagelaten kind
verkoperTrijntie Uilckes, nagelaten kind
verkoperGorrijt Uilckes, nagelaten kind
verkoperDouwe Uilckes, nagelaten kinderen van
wijlen Uilcke Gorryts, gehuwd met
wijlen Antie Jarichs
sterkt voor zoveel nodig de verkopersEelcke Rinkerts Eelcomakoopman


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0044va van 1 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud vaandrig Jacob Sprottinga


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0060va van 3 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 36, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEeke Willems


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0030r van 10 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEeke Willems burgerherbergier


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0114v van 17 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 38Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis
 
kopervroedsman Jacobus Sprottinga GG 425:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:00:00
naastligger ten oostenvroedsman Jacobus Sprottinga
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenvroeger Douwe Joostes* sleefmaker
naastligger ten westennu Pytter Seerps timmerman
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept en straat]
verkoperhopman Eke Willems, gehuwd met
Ansk Pytters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Sprottinga, mede-vroedschap x Maartie Alberts (Stinstra) koopt een mooi huis (met beschrijving) met een tuin of hof omtrent de Franeker Pijpen. Ten O. de koper, ten Z. een steeg, ten W. sleefmaker Douwe, of timmerman Pytter Jacops, ten N. de straat en diept. Vrij achteruitgang door die steeg. Gekocht van Eco Willems x Ansck Pytters voor 425 gg.


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0078v van 13 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 36, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet pakhuis en hof van Jacobus Sprottinga mede ordinaris en kapitein ter recherche van 't Ed:Mog:collegie der Ad


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0088v van 10 feb 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 38Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]pakhuis, besloten afdak, daarachter een gedeelte van de plaats van de huis van d
 
koperHendrik Sopingius burgerwinkelierGG 180:00:00
naastligger ten oostenJacob Sprottinga kapitein
naastligger ten zuidenHendrik Sopingius burgerwinkelier
naastligger ten westenHendrik Sopingius burgerwinkelier
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperJacob Sprottinga, voor zich en zijn drie voorkinderenkapitein


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0136v van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet pakhuis van Hendrick Sopingius


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-150 Franekereind 38pakhuis
eigenaarburgemeester Sopingius
gebruikerburgemeester Sopingius
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-150 Franekereind 38pakhuis
eigenaarHendrick Sopingius
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00
aansl. huurw. voldaan17-7-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0142r van 30 aug 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 38Franekereind ZZ [staat: diept bij de Franekerpijpen]pakhuis
 
koperburgemeester Claes Rinnerts Winsma c.u.CG 300:00:00
naastligger ten oostenMarten Andries
naastligger ten zuidenweduwe Janke Reins
naastligger ten westenweduwe Janke Reins
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperJanke Reins met toestemming van haar zonen, weduwe van
wijlen Hendrick Sopingius


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-150 Franekereind 38packhuis
eigenaarburgemeester Winsma
gebruikerburgemeester Winsma
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:06:08


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0129r van 10 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van oud burgemeester Winsma


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-150 Franekereind 38pakhuis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerSjoerd Talma
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:06:10


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0019va van 8 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 36, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSioerd Talma koopman
naastligger ten oostenJan Lennich


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0258v van 31 aug 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 36, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSioerd Talma koopman
naastligger ten oostenJan Lenning koopman


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0083r van 27 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSjoerd Talma


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0084r van 27 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 36, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSjoerd Talma
naastligger ten oostende weduwe van Jan Linnich koopman


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0159v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 36, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenpakhuis


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0263r van 9 jun 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 36, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0058r van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Schaaff q.q.


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0102r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 36, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosteneen pakhuis


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0087r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 38Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]pakhuis
 
koperAlbert Bolman, gehuwd metkoopmanCG 425:00:00
Antje Rijkes
huurder bovenSteenveld bakker
huurder benedenAlbert Bolman
Antje Rijkes
naastligger ten oostenJan* Akkinga
naastligger ten zuidenWeverstraat [staat: straat]
naastligger ten westende erven van Marijke Lex
naastligger ten noordende erven van Marijke Lex
verkoperGeertruida Talma, gehuwd met
Johan D. Toussaint


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0106r van 23 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Maria Lex
naastligger ten westenA. Bolman


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0145r van 23 okt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMarie Lex
naastligger ten westenAlbert Bolman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-171 Franekereind 38A BolmanCG 1:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-002Franekereind 38Albert Jans Bolman... (GAH204); id. van wijk F-064; stal en wagenhuis, ledig, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-002, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-005, pakhuis, 1814. (GAH204); weesvoogden bet f. 45:0:0 aan de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-002Franekereind 38A Bolman A Bolman pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 860Franekereind 38Albert BolmanHarlingenkoopmanpakhuis (70 m²)


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 860G-002 Jan BolmanHarlingeneen halve nieuwe gevel


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-002Bij de gewezen FranekerpijpJan A Bolman26 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koopman
G-002Bij de gewezen FranekerpijpSjoerdtje de Boer27 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-002Bij de gewezen FranekerpijpAlbert Bolman6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-002Bij de gewezen FranekerpijpTheunis Bolman9 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-002Bij de gewezen FranekerpijpKlaaske Bolman7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-002Bij de gewezen FranekerpijpGeert Bolman20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-002Bij de gewezen FranekerpijpHarmanus Bolman17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-002Bij de gewezen FranekerpijpTrijntie de Beer22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-002Franekereind 38Eva Fontein... huwt met Hendrik Jans Westra, DG, dv Dirk F, en Catharina Stinstra; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk G-002; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-017; VT1839; geb 26 feb 1773, weduwe van Hendrik Westra, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-002Franekereind 38Oeke Johannes van der Werf... BS huw 1819, ovl 1848, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk C-183, 98, wijk E-255, wijk F-024, wijk G-002; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-052; VT1839; geb 14 jul 1797, ged 3 sep 1797 Grote Kerk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 860G-002 (Franekereinde)Reinder Doris de Jongpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 860G-003 (Franekereinde)Reinder Doris de Jongwoonhuis


1890 - variaadresbronbericht
Franekereind 38Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Jan J. de Groot een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk G no. 3 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1892 - variaadresbronbericht
Franekereind 38Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Jan J. de Groot een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk G no. 3 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 860Franekereind 38 (G-003)Jan de Groot (Jzn.)


1906 - variaadresbronbericht
Franekereind 38Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Caf&ecaute;, Veerhuis, Stoomboot "Twee Provinciën"


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café Veerhuis, Stoomboot 'Twee Provincien'


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café Veerhuis, Stoomboot 'Twee Provincien'


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café Veerhuis, Stoomboot "Twee Provinciën"


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Franekereind 38 Jan J. de Groottapper en winkelier
vorige grondslagf. 1300
huidige grondslagf. 1300


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café Veerhuis, Stoomboot "Twee Provinciën"


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café, veerh. stoomb. de Twee Provincien


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café, veerh. stoomb. de Twee Provincien


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café, veerh. stoomb. de Twee Provincien


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café, veerh. stoomb. de Twee Provincien


1928 - adresboekadresnaamberoep
Franekereind 38J. de Grootcafehouder
Franekereind 38J. de Grootzeeman


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 38J.J. de Groot76Café, veerh.


1965 - adresboekadresnaam
Franekereind 38H. (Hermanus) Zwaan


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 38rijksmonument 20351


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 860Franekereind 38
  terug