Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 43-1923-1923-209G-020G-018


Naastliggers vanFranekereind 4
ten oostenFranekereind 6
ten zuidenHeiligeweg 70
ten westenFranekereind 2
ten noordenhet Franekereind


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 4, Harlingen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0003v van 9 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan bakker


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0013v van 16 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0020r van 6 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0075r van 15 jan 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan bakker


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0308v van 11 apr 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 4Franekereind ZZ [staat: bij de Roobrugge (rode brug)]325‑00‑00 gghuis
koperIde Reyns, gehuwd met
koperTziets Jans
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJacob Folckerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Andries
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperJan Jansen, gehuwd met
verkoperAeff Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIde Reyns x Tziets Jans kopen een huis bij de Roobrugge. Ten O. Jacob Folckerts [van Pomeren], ten W. Jan Andries. Grondpacht 2 cg aan de Stad. Gekocht van Jan Jans x Aeff Gerryts voor 325 GG.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0031v van 13 apr 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 4Franekereind ZZ [staat: Voorstraat [staat: bij de roo brugge]480‑00‑00 gghuis
koperPyter Claes, gehuwd met
koperMaycke Intes
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob van Pomeren
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTziaert kuiper
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperEde Reynskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Claeses x Maycke Intes kopen een huis bij de Roobrugge. Ten O. erven Jacob [Folckerts] van Pomeren, ten W. kuiper Tziaert [Wybes]. Grondpacht 2 cg aan de Stad. Gekocht van koopman Ede Reyns voor 480 gg.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0083r van 2 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 4Franekereind ZZ [staat: Voorstraat [staat: bij de roo brugge]501‑14‑00 gghuis
koperTiaerdt Wybes, gehuwd met
koperJantgien Thijsses
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob van Pomeren
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende koper Tiaerdt Wybes
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperPyter Claes, gehuwd met
verkoperMaycke Intes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiaerdt Wybes x Jantgien Thijsses kopen een huis bij de roode brugge. Ten O. erven Jacob [Folckerts] van Pomeren, ten W. de kopers. Grondpacht 2 cg aan de Stad. Gekocht van Pyter Claeses x Maycke Intes voor 501 GG 14 st.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0101r van 2 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende verkopers Tierd Wybes c.u.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0110r van 25 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Jacobs


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0203v van 15 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTiaard Wybes
naastligger ten westenPyter Jacobs
naastligger ten westenJacob Pyters Hagen


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0214v van 12 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0247v van 11 nov 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTiaard Wybes
naastligger ten westenPieter Jacobs


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0032r van 4 dec 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 4Franekereind ZZ [staat: tegenover het Noordees ten zuiden van het diept]0‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJacob Pieters Hagen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende kinderen van Rinnert Johannes
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperde weeskinderen van Tiaard Wybes, gehuwd met
verkoperJantyen Tijsses


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0036r van 9 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 4Franekereind ZZ [staat: tegenover het Noordees ten zuiden van het diept]329‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenJacob Pieters Hagen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende kinderen van Rimmer Joannes
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperN. N.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0084v van 17 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Gerbens Wijnaldum


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0080v van 26 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Gerbrandts


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0039v van 8 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 4Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]520‑00‑00 gghuis
koper door niaarLouw Ripperts
geniaarde koperBoyen Beernts
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisWybe Joostes cosijn van de verkoper te Midlum
naastligger ten oostenJacob Pieters Hagen
naastligger ten zuidende proclamant Louw Ripperts
naastligger ten westende proclamant Louw Ripperts
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperJan Gerbens
verkoperAne Hommes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLouw Ripperts koopt, na niaar ratione proximitatis tegen Boye Beernts, een huis zz. Franekerpijp. Ten O. Jacob Pieters Hagen, ten Z. en W. de proclamanten, ten N. de straat. Gekocht van Jan Gerbens en Ane Hommes voor 520 gg.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0130v van 7 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBoie kuiper


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0112v van 11 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBoyen Beerts kuiper


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0187r van 17 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 4Franekereind ZZ [staat: om de hoek van de Turfhaven]428‑16‑00 gg2/3 huis
koperBeern Boies c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende nagelaten woning van Doede Pytters
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Grietie Bentes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoperMaycke Upkes voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Jochum Bois
verkoperGrytie Bois, gehuwd met
verkoperBroer Fongers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeern Boies koopt 2/3 huis, om de hoek van de Turfhaven. Ten O. Doede Pytters, ten Z. erven Grietie Bentes, ten N. het diept. Gekocht van Maycke Upkes wv Jochem Bois en Chrijtie Bois x Broer Fongers, voor 400 gg.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0002ra van 30 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBeern Boyes kuiper


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0012r van 13 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBeern Boyes kuiper


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0023r van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Beern Boyes


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0263v van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenwed. van Beern Bojes


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0135v van 27 nov 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 4Franekereind ZZ [staat: om de hoek vd Turfhaven t.o. het Noordijs]300‑00‑00 cghuis
koperRinse Abbes mr. kuiper
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
toehaaktwee zulveren ducaten
huurderJan Pytters 31‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPhilippus Lucas
naastligger ten zuidenJan Ulbes mr. bakker
naastligger ten westenJacob Ruitenschild
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperSjoukjen Sybes, weduwe van
verkoperwijlen Beern Booyesmr. kuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinse Abbes, mr. kuiper koopt huis om de hoek van de Turfhaven, tegenover het Noordijs. Ten O. Philippus Lucas, ten Z. mr. bakker Jan Ulbes, ten W. Jacob Ruitenschild, ten N. de straat en diept. Gekocht van Sjoukjen Sybes wv Mr. kuiper Beern Boies.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0223v van 16 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRinse Abbes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-192 , folio 60Franekereind 4huis
eigenaarRinse Abbes
gebruikerRinse Abbes
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-192 , folio 39rFranekereind 4huis
eigenaarRinse Abbes
gebruikerRinse Abbes
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan3‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-192 , folio Franekereind 4huis
eigenaarRinse Abbes
gebruikerRinse Abbes
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0125v van 19 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRinse Abbes mr. kuiper


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0290r van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 70, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenwijlen Rinse Abbes


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0016r van 5 dec 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Rins Abbes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-192 , folio 39vFranekereind 4huis
eigenaarRienk Abbes erven
gebruikerRienk Abbes erven
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-192Franekereind 4wed. Abbe Rinses, bestaande uit 2 personen06‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-192 , folio 39vFranekereind 4huis
eigenaarwed. Rinse Abbes
gebruikerwed. Rinse Abbes
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
3-192, fol. 54rFranekereind 4Abbe Rinses weduwe, bestaande uit 2 volwassenen en 1 kindwinkeltie, klein15:6:00 cg2:11:00 cgbestaet geringh


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0111r van 17 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 4Franekereind ZZ [staat: om de hoek van de Turfhaven tegenover het Noordijs]800‑00‑00 cghuis
koperTiebbe Heerkes, gehuwd metmr. kuiper
koperAntie Jans
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
huurderde weduwe van wijlen Abbe Rinses 25‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Hylke Hanekuik
naastligger ten zuidenGerben Johannes
naastligger ten westenFeite Tjommes
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperMaartie Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Rinse Abbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiebbe Heerkes, mr. kuiper x Antie Jans koopt een huis met alle goederen, om de hoek van de Turfhaaven tegens over het Noordijs, verhuurd aan wd. Abbe Rinses. Ten O. wd. Hylke Hanekuik, ten W. Feite Tjommes, ten Z. Gerben Johannes, ten N. de straat en diept. Gekocht van Maartie Cornelis wv Rinse Abbes, voor 800 cg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-192 , folio 39vFranekereind 4huis
eigenaarRinse Abbes wed.
gebruikerRinse Abbes wed.
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0111r van 6 dec 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjebbe Herkes mr. kuiper


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-192 , folio 39vFranekereind 4huis
eigenaarRinse Abbes wed.
gebruikerRinse Abbes wed.
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-209 , folio 71vFranekereind 4huis
eigenaarTjebbe Heerkes wed.
gebruikerTjebbe Heerkes wed.
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0049r van 25 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Tjebbe Heerkes


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0202r van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 4Franekereind ZZ [staat: Turfhaven op de hoek bij de Turfdragersbrug]501‑07‑00 gghuis
koperJohannes Benzonides, gehuwd metzeilmaker
koperGeeltje Reids
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
huurderde weduwe van wijlen Tiebbe Herkes Kuiper
naastligger ten oostenDirk Fontein
naastligger ten zuidenDirk Wetzens
naastligger ten westenJan Bolman
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperJelle Wildschut, geauthoriseerde administrator vankoopman
verkoperAntie Tjallings, erfgenaam van
erflaterhaar wijlen grootvader Tiebbe Heerkes, gehuwd met
erflaterhaar wijlen grootmoeder Antje Jans van Ripperts


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-209 , folio 71vFranekereind 4huis
eigenaarJohannes Bensonides
gebruikerJohannes Bensonides
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0049v van 30 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 4Franekereind ZZ op de hoek bij de Turfdragersbrug [staat: Turfhaven]660‑00‑00 cghuis
koper door niaarDirk Fontein, gehuwd met
koper door niaarTrijntje Stinstra
verkoper q.q.burgemeester Johannes Frank, gelastigde
verkoper q.q.raadsman Ype Rodenhuis, gelastigde
verkoper q.q.gecommitteerde vroedschap Claas Heins, gelastigden van
geniaarde koperde stad Harlingen
huurderGerben Andries c.u.
naastligger ten oostenDirk Fontein
naastligger ten zuidenBeernd Oorthuis
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Bolman
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperJohannes Bensonidesmr. zeilmaker


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-209 , folio 71vFranekereind 4huis
eigenaarDirk Fontein
gebruikerAndries Gerbens
huurwaarde40‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑10‑00 cg
huurwaarde totaal35‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑09‑00 cg
grondpacht vanDirk Fontein
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑00 cg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0178v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer D. Fontein


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
3-207, pag. 48Franekereind 4Willem Wilhelmus


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0095v van 1 mei 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Heer Dirk Fontein


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-209 , pag. 70Franekereind 4Dirk Fontein 2‑10‑00 cghuis


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-020Franekereind 4Hiltje Willems van Kastelgeb 1787 ... , ovl 12 jun 1812 HRL; wijk G-020, dv Willem Wilhelmus vK, en Klaaske Aukes Wassenaar; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-020Franekereind 4Dirk Pzn Fontein... G-018, zeepzieder, 1814. (GAH204); id. van wijk G-019, zeepziederij, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-020, gebruiker is Willem W. van Kastel, zeylmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-025, gebruiker is Jan ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-020Franekereind 4Willem Wilhelmus van Kastel... Johanna Willems van Cassel, ged 1 apr 1749 Grote Kerk HRL, vader als W. v. Cassel; gebruiker van wijk G-020, zeylmaker, eigenaar is Dirk Fontein, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-020Franekereind 4Dirk FonteinWillem W van Kastelzeylmaker


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 180 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-020Franekereind 4Anna Gros, overleden op 1 maart 1826vrouw van Klaas Gonggrijp, mr. schoenmaker Franekerpijpen G 20, moeder van minderjarige Hendrik, Grietje, Lijske, Jan en reeds overleden Wytze Klazes Gonggrijp. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 181a (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-020Franekereind 4Wytze Klazes Gonggrijp, overleden op 15 maart 1826zoon van Klaas Gonggrijp, mr. schoenmaker Franekerpijpen G 20 (eerst wednr. Antje Draaisma) en wijlen Anna Gros, broer van minderjarige Hendrik, Grietje, Lijske en Jan Klazes Gonggrijp (uit 2e huwelijk vader), halfbroer van minderjarige Andries Klazes Gonggrijp (uit 1e huwelijk vader). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 950Franekereind 4Dirk Fontein zeepziederHarlingenhuis (54 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 242 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-020Franekereind 4Deborica Harmens Douwma, overleden op 16 augustus 1834dochter van Harmen Douwma, binnenschipper Heilige Weg G 20 (tekent 'H. D. Douma') en Henderica Koestra, zuster van minderjarige Grietje, Johanna, Rinske en Hette Harmens Douwma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-020Franekereind 4Sjoerdtje Sjierks Noordbeek, overleden op 26 september 1846(Certificaat van onvermogen), geboren St. Jacobiparochi 12/11/1772, overleden Turfhaven G 20, weduwe, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-020Franekereind 4Jetske Jaitjes van der Zee... dv Jaitje vdZ, en Rigtje de Boer; BS ovl 1858; 1886 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-005, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-020Franekereind 4Joeke Minnes Radsma... BS huw 1831, huw 1855, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk B-017, 34, 189, wijk C-164, wijk F-196, wijk G-020; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-020Franekereind 4Luurtke Harmens Beuker... dv Hermanus Anthoons B., en Rigtje Landman; BS Franeker huw 1816, BS ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk G-020, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-020Franekereind 4Wiebe Hoekstrageb 1802 prov, huwt met Gerritje Hesling, (gk), koeknegt in 1851, N.H., na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk B-073, wijk D-088, 106, wijk G-020


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 950Franekereinde G-020Gerrit R. Spoelstra pakhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 23 aug 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
G-020Franekereind 4Een pakhuis , in eigen gebruik geweest zijnde bij wijlen den heer P., Stinstra. Provisioneel verkocht op 4 sep 1872 in de Koornbeurs bij Fekkes door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van donderdag 13 sep 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
G-020Franekereind 4Een pakhuis , in eigen gebruik geweest zijnde bij wijlen den heer P., Stinstra. Finaal verkocht op 18 sep 1872 in de Koornbeurs bij Fekkes door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden. Waarop geboden is f. 731.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 950Franekereinde G-018wed. en erven Johannes Frans Leemkoel woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 950Franekereind 4 (G-018)erv. J.F. Leemkoelpakhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Groote helling Johs. Altajongens: , meisjes:
vrouwen:
scheepstimmerwerf


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 4A. Osinga181Groenten- en fruith.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 4A. Osinga767Groenten- en fruith.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekerendD. Bijlsma767Aardapp.-, gr.- en fruith.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekerendD. Bijlsma767Aardapp.-, gr.- en fruith.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindJ. de Boer363Ondernemer Vriesema's Gr. en fruith.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 4A. (Anne) Hoff


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 4beeldbepalend pand6 van 10


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9126Franekereind 4


2023
0.1173849105835


  terug