Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 6 3-190 3-208 1/2 G-019 G-017


Huisnaam in: 1872
Gebruik: zeepziederij
Naam: de zon
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1924
Gebruik: zeepfabriek
Naam: de zon
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 6, Harlingen Franekereind 6, Harlingen Franekereind 6, Harlingen
Naastliggers vanFranekereind 6
ten oostenFranekereind 8
ten westenFranekereind 4
ten noordenhet Franekereind


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0029r van 17 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 64, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0037r van 5 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 66, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0064r van 9 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 64, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0039r van 15 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 64, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0053v van 5 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 64, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0098v van 14 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 64, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0084v van 17 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 70, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Gerbens Wynaem
naastligger ten oostenJan Gerbens Wynaem


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0039v van 8 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Pieters Hagen


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0077r van 13 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 70, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Pieters Hagen


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0130v van 7 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 6Franekereind ZZ [staat: aan de oostzijde van de Turfhaven]huis met een vrije uitgang door de steeg
 
koperPiter Martens Mooyman, gehuwd met
koperAntie Jacobs
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenJacob Piters
naastligger ten zuidende schuur van Doede gortmaker
naastligger ten westenBoie kuiper
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
naastliggersteeg
verkoperLourens Dircxzeilmaker
Claeske Piters Hagen


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0112v van 11 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 6Franekereind ZZ [staat: Voorstraat tegenover het Noordijs]huis met een ledige plaats
 
koperDoede Pyters c.u.koopman1775-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
toehaakeen gouden ducaton als verering
naastligger ten oostenJan Pyters zoutzieder
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBoyen Beerts kuiper
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Voorstraat en diept]
verkoperPyter Martens Moyman


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0032r van 25 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 66, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0126v van 28 mrt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 8, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0179v van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 68, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van Doede Pieters


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0187r van 17 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende nagelaten woning van Doede Pytters


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0218r van 16 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 64, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van Doede Pytters


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0002ra van 30 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 6Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de zuidkant van het diept]huis
 
koper provisioneelJelle Harckes 1200-14-00 GG
verpachter grondde weduwe van Hardenburgh 1-08-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Gerrit Hardenburgh
naastligger ten zuidenhet gorthuis van Claes Feyckes c.soc.
naastligger ten westenBeern Boyes kuiper
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperde erfgenamen van wijlen Doede Pytters, gehuwd met
verkoperwijlen Bintie Buwes


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0012r van 13 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 70, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0014v van 15 mei 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 8, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005ra van 4 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 64, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAuck Reiners


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0018va van 2 aug 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 70, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBeernt Boyens kuiper


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0216v van 30 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 66, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Rogiers


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0059ra van 3 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 70, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0023r van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 6Franekereind ZZ [staat: bij de Turfdragersbrug]huis
 
koperBuwe Doedes, met als curator800-00-00 CG
koper q.q.Symen Fransen koopman
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenSydts Pytters apotheker
naastligger ten zuidende gortmakerij van vroedsman Edo Reynalda
naastligger ten westende weduwe van Beern Boyes
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperCornelis Gerryts, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoperSaapke Tjeerdts, mede-erfgename van
erflaterJelle Herckestrekschipper


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0007ra van 8 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 8, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBuwe Doedes


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0157v van 14 nov 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 66, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostengemeensman Edo Jacobs Reynalda


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0263v van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 6Franekereind ZZ [staat: bij de Turfdragersbrug]huis met graanzolders
 
koperPhilippus Lucas, en501-15-00 GG
koperSeerp Herkes
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
huurderN. N. 65-12-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenRuyrdt Pieters
naastligger ten zuidengemeensman Yde Reinalda
naastligger ten westenwed. van Beern Bojes
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van Bouwe Doedes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Lucas en Seerp Herkes kopen een huis met graanzolder en een steeg, omtrent de turfdragersbrug. Ten O. die steeg en Ruyrdt Pieters, ten W. wd. Beern Boies, ten Z. Yde Reinalda, (Edo Jacobs Reinalda), gemeensman, ten N. de straat. Gekocht van erven Bouwe Doedes.


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0348r van 13 feb 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 68, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPhilippus Lucas


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0385r van 27 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 66, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostengemeensman Edo Jacobus Reynalda


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0094v van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 64, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg tussen de huizen van Ruurd Pytters, enkoopman
naastligger ten oostenPhilippus Lucas koopman


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0135v van 27 nov 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPhilippus Lucas


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0222v van 9 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 8, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPhilippus Lucas koopman


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-190 Franekereind 6huis
eigenaarHylcke J. Hanekuik
gebruikerHylcke J. Hanekuik
huurwaarde103-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-190 Franekereind 6huis
eigenaarHylcke Hanekuik
huurwaarde103-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-7-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0063v van 21 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 70, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0236r van 16 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 68, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPhilippus Lucas koopman


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-190 Franekereind 6huis
eigenaarwed. Hylke Hanekuik
gebruikerwed. Hylke Hanekuik
huurwaarde103-00-00 CG
aanslag huurwaarde17-03-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0224v van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 64, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenerfgenamen + weduwe van Hylke Johannis Hanekuik


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0252r van 24 apr 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 70, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0290r van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 70, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-190 Franekereind 6huis
eigenaarwed. Hylke Johannes Hanekuik
gebruikerwed. Hylke Johannes Hanekuik
huurwaarde103-00-00 CG
aanslag huurwaarde17-03-06 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0128v van 30 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 64, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHincke Philippus, weduwe vanwinkelier
naastligger ten oostenwijlen Hylke Johannes Hanekuik


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0169r van 10 feb 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 66, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Hylke Johannis Hanekuik


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0042v van 30 aug 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 70, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosten [staat: westen]N. N.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-190 Franekereind 6wed. Hylke Johannes Hanekuik, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal40-00-00 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0111r van 17 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Hylke Hanekuik


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0253r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 66, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van Hinke Philippus


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0252r van 6 sep 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 70, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTjebbe Heerkes


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0090v van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 70, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0202r van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Fontein


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0265v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 68, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenD. Fontein


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0052r van 15 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 66, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Fonteyn


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0108v van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 68, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0180r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 66, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Fontein


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0156r van 8 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 70, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes Benzonides


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0049v van 30 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Fontein


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-208 Franekereind 6Dirk Fontein5-10-00 CGhuis


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0066v van 11 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 68, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Fontein


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-019Franekereind 6Dirk Pzn Fontein... J. Dreyer, zeepziedersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-018, zeepzieder, 1814. (GAH204); id. van wijk G-019, zeepziederij, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-020, gebruiker is Willem W. van Kastel, zeylmaker, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-019Franekereind 6Dirk Fontein zeepziederij


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 949Franekereind 6Dirk FonteinHarlingenzeepziederzeepziederij (250 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-019Franekereind 6Dieuwke Reitsmageb 1802 HRL, ovl 18 jul 1868 HRL, huwt met Hendrik Bolta, ovl wijk G-019, Rooms Katholiek, dv Pieter R, en Houkje Bonnema; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk G-042


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-019Franekereind 6Taede Reinders Tolsma... zv Reinder Taedes T, en Sjoerdje Noordbeek BS huw 1824, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk B-073, 118, wijk G-019, wijk I-014; oud 39 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, moutersknecht, wijk I-019; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-019Franekereind 6Tjietske Rinses de Vries... dv Rinze Gerrits dV, en Hendrikje Jans Frantzen; BS huw 1824, ovl 1870, bev r HRL 1851 wijk B-073, wijk G-019, wijk I-014; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk I-019; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 949G-019 (Franekereinde)Simon Stinstra c.u.zeepziederij


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 aug 1872
G-019Franekereind 6Eene van ouds gunstig bekende wen welbeklante zeepziederij genaamd De Zon , in eigen gebruik geweest zijnde bij wijlen den heer P., Stinstra. Provisioneel verkocht op 4 sep 1872 door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van donderdag 13 sep 1872
G-019Franekereind 6Eene van ouds gunstig bekende wen welbeklante zeepziederij genaamd De Zon , in eigen gebruik geweest zijnde bij wijlen den heer P., Stinstra. Finaal verkocht op 18 sep 1872 door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden. Waarop geboden is f. 3275..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3368G-017 (Franekereinde)Wed. en erven Johannes Frans Leemkoelwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3368Franekereind 6 (G-017)erv. J.F. Leemkoel


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 6, HarlingenFranekereind 6C. van der Schoot & Co.meubelen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 6rijksmonument 20341


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9126Franekereind 6
  terug