Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 63-190 3-208 1/2G-019G-017


Naastliggers vanFranekereind 6
ten oostenFranekereind 8
ten westenFranekereind 4
ten noordenhet Franekereind


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 6, HarlingenFranekereind 6, HarlingenFranekereind 6, Harlingen


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0308v van 11 apr 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Folckerts


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0031v van 13 apr 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob van Pomeren


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0083r van 2 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob van Pomeren


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0250r van 5 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg en huis van de erfgenamen van wijlen Jacob van Pomeren


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0029r van 17 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0037r van 5 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0064r van 9 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0110r van 25 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 6Franekereind ZZ [staat: aan de zuidzijde van het diept naar de Franekerpijpen]28‑00‑00 GGgrondpacht van 1-00-00 GG
koper door niaarJacob Pieters Hagens de Gouden Molen
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis daer de Gulden Moelen uutsteeckt van de weduwe van Jacob van Pomeren1‑08‑00 CG
geniaarde koperJacob Pieters Hagens
naastligger ten oostenPieter Jacobs
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPieter Jacobs
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperde eerstgeprefereerde crediteuren van wijlen Hans Ericx, weduwnaar van
verkoperwijlen Pytke Reyners


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0203v van 15 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 6Franekereind ZZ [staat: Turfhaven tegenover de Noordijs]0‑00‑00 GG8/9 huis, loods, hof en schuur
koperN. N.
eigenaar van 1/9Albert Jacobs
verpachter grondPyter Jacobs 1‑08‑00 CG
protesteert vanwege een vorderingAllert van Pomeren
naastligger ten oosten (voor)Pyter Jacobs
naastligger ten oosten (achter)Jacob Pyters
naastligger ten zuiden*Harmen Harmens* bakker
naastligger ten westenTiaard Wybes
naastligger ten westenPyter Jacobs
naastligger ten westenJacob Pyters
naastligger ten westenArjan Cornelis* bakker
naastligger ten westenPyter Harmens
naastligger ten westenJacob Pyters Hagen
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoper q.q.Jan Jacobs mede voor zich, gelastigde
verkoper q.q.Folckert Jacobs mede voor zich, gelastigden van
verkoperGriet Jacobs, gesterkt met
verkoperburgemeester Dirck Willems Keth
verkoperRoeliff Jaem, gehuwd met
verkoperAefke Jacobs
verkoper q.q.Dirck Willems de Wolff, curator
verkoper q.q.Roeliff Jaem, curatores over
verkoperhet weeskind van wijlen Sirck Jacobs
verkoper q.q.Roeliff Jaem, gelastigde
verkoper q.q.burgemeester Dirck Willems Keth, gelastigden van
verkoperde kinderen van Benedictus Jacobs, en van
verkoperde weeskinderen van Beern Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt provisioneel geveild een huis, loods, hof en schuur daar achter, op de Turfhaven tegen over de Noordijs. Ten O. voor Pyter Jacobs en achter Jacob Pyters, ten Z. bakker Harmen, ten W. Tiaard Wybes, Pieter Jacobs, bakker Arjan, Pyter Harmens en Jacob Pyters Hagen, ten N. de straat. Grondpacht 28 st aan Pyter Jacobs.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0214v van 12 feb 1620 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 6Franekereind ZZ [staat: Turfhaven tegenover het Noordijs]1300‑00‑00 GG8/9 huis, hof, loods en schuur
koper provisioneelPyter Jacobs Hagen
eigenaar van 1/9Albert Jacobs
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal verkocht 8/9 huis, hof en loods van Albert Jacobs op de Turfhaven tegenover de noordijs. Nu onlangs provisioneel gekocht door Pyter Jacobs Hagens voor 1300 GG.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0228v van 6 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0247v van 11 nov 1620 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTiaard Wybes
naastligger ten westenPieter Jacobs
naastligger ten westenAdriaen Claesen bakker
naastligger ten westenPieter Harmens
naastligger ten westende proclamant Jacob Pieters Hagens


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0284v van 13 okt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosteneen loods eerder van Jacob van Pomeren


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0032r van 4 dec 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Pieters Hagen


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0036r van 9 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Pieters Hagen


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0039r van 15 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0053v van 5 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0098v van 14 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenJacob Pieters Hagen, gehuwd met
naastligger ten noordenJaaptien Gerryts


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0098v van 14 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenJacob Pieters Hagen, gehuwd met
naastligger ten noordenJaaptien Gerryts


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0039v van 8 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Pieters Hagen


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0077r van 13 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Pieters Hagen


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0130v van 7 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 6Franekereind ZZ [staat: aan de oostzijde van de Turfhaven]1275‑00‑00 GGhuis
koperPiter Martens Mooyman, gehuwd met
koperAntie Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
naastligger ten oostenJacob Piters
naastligger ten zuidende schuur van Doede gortmaker
naastligger ten westenBoie kuiper
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
naastliggersteeg waarlangs vrij in- en uitgang
verkoperLourens Dircx, gehuwd metzeilmaker
verkoperClaeske Piters Hagen


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0112v van 11 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 6Franekereind ZZ [staat: Voorstraat tegenover het Noordijs]1775‑00‑00 GGhuis met een ledige plaats
koperDoede Pyters c.u.koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
toehaakeen gouden ducaton als verering
naastligger ten oostenJan Pyters zoutzieder
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBoyen Beerts kuiper
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Voorstraat en diept]
verkoperPyter Martens Moyman


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0198v van 7 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 68, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0032r van 25 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0126v van 28 mrt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0179v van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 68, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Doede Pieters


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0187r van 17 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende nagelaten woning van Doede Pytters


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0218r van 16 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Doede Pytters


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0002ra van 30 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 6Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de zuidkant van het diept]1200‑14‑00 GGhuis
koper provisioneelJelle Harckes
verpachter grondde weduwe van Hardenburgh 1‑08‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Gerrit Hardenburgh
naastligger ten zuidenhet gorthuis van Claes Feyckes c.soc.
naastligger ten westenBeern Boyes kuiper
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperde erfgenamen van wijlen Doede Pytters, gehuwd met
verkoperwijlen Bintie Buwes


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0012r van 13 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0014v van 15 mei 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1673 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 211 folio 349r van 11 apr 1673 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Franekereind 6
overledeneJelle Herckesschipper op Leeuwarden
Tjeerd Herckes, (x)
Yve Tjeerdts kind van (x)
Saap Tjeerdts kind van (x)
Harmen Pyters, geauthoriseerde curator overbrouwer
Claes Tjeerdts kind van (x)
Trijntie Tjeerdts kind van (x)
aangeverHylck Tjeerdts kind van (x), gesterkt met
burgerhopman D. Cornelii
wijlen Rinsch Herckes, (y)
burgervaandrig Goytjen Zytses Croon, curator ad actum divisionis over
Tjerck Meynerts kind van (y), naar Indie vertrokken
wijlen Hendrick Herckes, (z)
burgerhopman Theotardus Lantingh, curator ad actum divisionis overnotaris
Saap Hendricks
Sjouck Hendrix
Bruin Hendrix te Groningen
inleiding bij de boedelinventarisatie[0349r] Ontsegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaan van de heren burgemeesteren Theodorus Stansius ende Harmen Synes Nauta als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterffhuise van wijlen Jelle Herckes in lewen Leeuwarder schipper alhier, van alle sodanige goederen als bij den selven metter doodt ontruymt ende nagelaten zijn, ten versoecke van Yve ende Saap Tjeerdts mitsgaders Harmen Pyters Brouwer als geauthoriseerde curator over Claes ende Trijntie Tjeerdts, mitsgaders Hylck Tjeerdts gesterckt met de hopman D. Cornelii, alle kinderen van wijlen Tjeerd Herckes, Goytjen Zytses Croon burger faandrich alhier mede curator ad actum divisionis over Tjerck Meynerts althans na Indien vertrocken sijnde een soone van wijlen Rinsch Herckes, ende Theotardus Lantingh burger hopman ende notarius publicum insgelijcks ad actum divisionis curator over Saap Hendricks, Sjouck Hendrix ende haar broer Bruin Hendrix tot Groeningen kinderen van wijlen Hendrick Herckes, alle gesamentlijck erffgenamen van de overledene, en dat op 't aengeven van Hylck Tjeerts als den sterffhuise gefrequenteert [0349v] hebbende die daar toe de belofte van getrouwicheyt in de commissaris Nauta handen heeft gepraesteert, waerop tot de beschrijvinge geprocedeert is soo volcht. Actum den 11e april 1673.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0018va van 2 aug 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBeernt Boyens kuiper


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0059ra van 3 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0023r van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 6Franekereind ZZ [staat: bij de Turfdragersbrug]800‑00‑00 CGhuis
koperBuwe Doedes, met als curator
koper q.q.Symen Fransen koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenSydts Pytters apotheker
naastligger ten zuidende gortmakerij van vroedsman Edo Reynalda
naastligger ten westende weduwe van Beern Boyes
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperCornelis Gerryts, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoperSaapke Tjeerdts, mede-erfgename van
erflaterwijlen Jelle Herckestrekschipper


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0007ra van 8 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBuwe Doedes


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0157v van 14 nov 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostengemeensman Edo Jacobs Reynalda


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0263v van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 6Franekereind ZZ [staat: bij de Turfdragersbrug]501‑15‑00 GGhuis met graanzolders
koperPhilippus Lucas, en
koperSeerp Herkes
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
huurderN. N. 65‑12‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenRuyrdt Pieters
naastligger ten zuidengemeensman Yde Reinalda
naastligger ten westenwed. van Beern Bojes
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van wijlen Bouwe Doedes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Lucas en Seerp Herkes kopen een huis met graanzolder en een steeg, omtrent de turfdragersbrug. Ten O. die steeg en Ruyrdt Pieters, ten W. wd. Beern Boies, ten Z. Yde Reinalda, (Edo Jacobs Reinalda), gemeensman, ten N. de straat. Gekocht van erven Bouwe Doedes.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0348r van 13 feb 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 68, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPhilippus Lucas


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0385r van 27 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostengemeensman Edo Jacobus Reynalda


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0094v van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPhilippus Lucas koopman


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0135v van 27 nov 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPhilippus Lucas


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0222v van 9 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPhilippus Lucas koopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-190Franekereind 6huis
eigenaarHylcke J. Hanekuik
gebruikerHylcke J. Hanekuik
huurwaarde103‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde20‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-190Franekereind 6huis
eigenaarHylcke Hanekuik
huurwaarde103‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde20‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan19‑7‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0063v van 21 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0236r van 16 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 68, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPhilippus Lucas koopman


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-190Franekereind 6huis
eigenaarwed. Hylke Hanekuik
gebruikerwed. Hylke Hanekuik
huurwaarde103‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde17‑03‑00 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0224v van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenerfgenamen + weduwe van Hylke Johannis Hanekuik


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0252r van 24 apr 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0290r van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-190Franekereind 6huis
eigenaarwed. Hylke Johannes Hanekuik
gebruikerwed. Hylke Johannes Hanekuik
huurwaarde103‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde17‑03‑06 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0128v van 30 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHincke Philippus, weduwe vanwinkelier
naastligger ten oostenwijlen Hylke Johannes Hanekuik


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0169r van 10 feb 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Hylke Johannis Hanekuik


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0042v van 30 aug 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-190 Franekereind 6wed. Hylke Johannes Hanekuik, bestaande uit 5 personen40‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-190Franekereind 6huis
eigenaarwed. Hylke Hanekuik
gebruikerwed. Hylke Hanekuik
huurwaarde103‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde18‑13‑14 CG


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0111r van 17 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Hylke Hanekuik


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0253r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hinke Philippus


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0252r van 6 sep 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjebbe Heerkes


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0090v van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0202r van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Fontein


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0265v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 68, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenD. Fontein


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0052r van 15 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Fonteyn


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0108v van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 68, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0180r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Fontein


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0156r van 8 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Benzonides


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0049v van 30 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Fontein


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-208, pag. 70Franekereind 6Dirk Fontein5‑10‑00 cghuis


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0066v van 11 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 68, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Fontein


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-019Franekereind 6Dirk Pzn Fontein... J. Dreyer, zeepziedersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-018, zeepzieder, 1814. (GAH204); id. van wijk G-019, zeepziederij, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-020, gebruiker is Willem W. van Kastel, zeylmaker, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-019Franekereind 6Dirk Fontein zeepziederij


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 949Franekereind 6Dirk FonteinzeepziederHarlingenzeepziederij (250 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-019Franekereind 6Dieuwke Reitsmageb 1802 HRL, ovl 18 jul 1868 HRL, huwt met Hendrik Bolta, ovl wijk G-019, Rooms Katholiek, dv Pieter R, en Houkje Bonnema; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk G-042


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-019Franekereind 6Taede Reinders Tolsma... zv Reinder Taedes T, en Sjoerdje Noordbeek BS huw 1824, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk B-073, 118, wijk G-019, wijk I-014; oud 39 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, moutersknecht, wijk I-019; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-019Franekereind 6Tjietske Rinses de Vries... dv Rinze Gerrits dV, en Hendrikje Jans Frantzen; BS huw 1824, ovl 1870, bev r HRL 1851 wijk B-073, wijk G-019, wijk I-014; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk I-019; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 949Franekereinde G-019Simon Stinstra c.u.zeepziederij


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 23 aug 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
G-019Franekereind 6Eene van ouds gunstig bekende wen welbeklante zeepziederij genaamd De Zon , in eigen gebruik geweest zijnde bij wijlen den heer P., Stinstra. Provisioneel verkocht op 4 sep 1872 in de Koornbeurs bij Fekkes door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van donderdag 13 sep 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
G-019Franekereind 6Eene van ouds gunstig bekende wen welbeklante zeepziederij genaamd De Zon , in eigen gebruik geweest zijnde bij wijlen den heer P., Stinstra. Finaal verkocht op 18 sep 1872 in de Koornbeurs bij Fekkes door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden. Waarop geboden is f. 3275.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3368Franekereinde G-017Wed. en erven Johannes Frans Leemkoelwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3368Franekereind 6 (G-017)erv. J.F. Leemkoelzeepziederij


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 6, HarlingenFranekereind 6C. van der Schoot & Co.meubelen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 6rijksmonument 20341


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9126Franekereind 6
  terug