Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Gardenierstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGardenierstraat 11(niet bekend)(niet bekend)G-150G-159


Naastliggers vanGardenierstraat 11
ten oostenGardenierstraat 13
ten zuidende Gardenierstraat
ten westenGardenierstraat 9
ten noordenHeiligeweg 16


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0154v van 10 okt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 11Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]637‑10‑00 CGtwee kamers met hof, tuin en planten ten oosten en noorden
koperTeunis Willems van Dalen c.u.
verpachter grondde stad Harlingen6‑10‑00 CG
naastligger ten oostenMeynert Sibes
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: steeg]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHendrick Hendrix smid
verkoperBartel Cleys c.u.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0198r van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 11Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]505‑00‑00 GGhof en huis met bomen, plantagie en een kamer
koperHendrick Hendrickx, gehuwd metmr. smid
koperBerber Aedes
verpachter grondde stad Harlingen3‑05‑00 CG
naastligger ten oostenMeynert turfdrager
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
naastligger ten westenSytse Hylckes
naastligger ten noordenHendrick Hendrickx c.u.mr. smid
verkoperTheunus Willims, gehuwd met
verkoperPytie Beerns
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Hendrickx, mr. smid x berber Aedes kopen een hof van Theunis Willims x Pytie Beerns voor 505 GG.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0086r van 8 dec 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 11Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]120‑00‑00 CGtuintje met 2 kamers daarbij en steeg terzijde
kopervroedsman Lammert de Gavere c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑04‑00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
naastligger ten westenvroedsman Watze Dirx Harda
naastligger ten noordenJan Cnoop
verkoper van 1/2Anna Eysma, gehuwd met
verkoper van 1/2Hessel Wiersma te Dokkum
verkoper van 1/2Cathalina Eysma, gehuwd met
verkoper van 1/2ds. Theodorus Vomeliuspredikant te Kollum


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0106r van 10 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 11Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]140‑00‑00 CGhuis
koperUlbe Jansen, gehuwd metmetselaar
koperHiltie Louws
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑04 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamers
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
naastligger ten westenvroedsman Watze Dirx Harda
naastligger ten noordenHein Piers brouwer
naastligger ten noordende tuin van Jan knoopmaker
verkopervroedsman Lambertus de Gavere


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0117r van 8 mei 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 11Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]185‑00‑00 CGhuis met schuurtje
koperJan Dirksen, gehuwd metmr. metselaar
koperPyttie Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen4‑04‑00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamers
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
naastligger ten westenvroedsman Watze Dirks Harda
naastligger ten noordenHein Piers brouwer
naastligger ten noordende schuur van Jan knoopmaker
verkoperUlbe Jansen, gehuwd metmetselaar
verkoperHiltie Louws


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0190r van 17 dec 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 11Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]85‑00‑00 CGtwee kamers
koperBeern Jansen, gehuwd metbontwever
koperNeeltje Jans
verpachter grondde stad Harlingen4‑04‑00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamers
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: straat]
naastligger ten westenvroedsman Watze Dirx Harda
naastligger ten noordenHein Piers
naastligger ten noordende tuin van Jan knoopmaker
verkoperJan Dirxen, gehuwd metmr. metselaar
verkoperPyttie Jacobs


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0249r van 9 mrt 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 11Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]85‑00‑00 CGtuin
aanhandelaarvroedsman Lolle Jacobs Cok mr. schoenmaker
toehaaktweemaal 50-00-00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamers
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: straat]
naastligger ten westenvroedsman Watse Dirx Harda
naastligger ten noordenHein Piers Brouwer
naastligger ten noordende tuin van Jan knoopmaker
verwandelaarJan Dirxmr. metselaar


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0184v van 27 nov 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 11Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]50‑00‑00 GGtwee kamers
koperJurjen Jacobs, gehuwd met
koperAefke Keimpes
verpachter grondde stad Harlingen4‑04‑00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
naastligger ten westenvroedsman Harda
naastligger ten noordenvroedsman Kok
naastligger ten noordenJan Dirks
verkoperNeeltie Jans, weduwe van
verkoperwijlen Beernt Jansenbontwever


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0110v van 27 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 11Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]90‑00‑00 CGtwee kamers
koperGerrit Arents c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑04 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen vroedsman Harda
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Lolle Jacobs kok
naastligger ten noordenJan Dirx
verkoperJurjen Jacobs


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0047v van 22 nov 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLieuwe Sjoerds de Bruyn koopman


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0280r van 13 dec 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLieuwes Sioerds de Bruin koopman
naastligger ten oostenAukien Tieerds van Esta


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0225v van 30 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjoerd Talma koopman


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-150Gardenierstraat 11Jacob A Reinhart... 1814. (GAH204); id. van wijk E-122; gebruiker Gooyke B. Overberg, winkelier, 1814. (GAH204); d van wijk G-150, ledig, 1814. (GAH204); J.J.R. ende Trijntje Hotses de Reus, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-150Gardenierstraat 11Jacob Reinhard erven ledig


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1594Gardenierstraat 11wed. Berend Jans de VrieskramerscheHarlingenhuis (30 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-150Gardenierstraat 11Teetske Wouters de Vries... 13 Bloeimaand 1809; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk G-155; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1594Typelstegen G-150Evert Sijtses Hoogwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1594Gardenierstraat G-159Evert Sijtses Hoogwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1594Gardenierstraat 11 (G-159)Gerrit Boswoonhuis
  terug