Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Gardenierstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Gardenierstraat 11 (niet bekend) (niet bekend) G-150 G-159
Naastliggers vanGardenierstraat 11
ten oostenGardenierstraat 13
ten zuidende Gardenierstraat
ten westenGardenierstraat 9
ten noordenHeiligeweg 16


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0154v van 10 okt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 11Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]twee kamers met hof, tuin en planten ten oosten en noorden
 
koperTeunis Willems van Dalen c.u.637-10-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen6-10-00 CG
naastligger ten oostenMeynert Sibes
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: steeg]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHendrick Hendrix smid
verkoperBartel Cleys c.u.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0198r van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 11Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]hof en huis met bomen, plantagie en een kamer
 
koperHendrick Hendrickx, gehuwd metmr. smid505-00-00 GG
koperBerber Aedes
verpachter grondde stad Harlingen3-05-00 CG
naastligger ten oostenMeynert turfdrager
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
naastligger ten westenSytse Hylckes
naastligger ten noordenHendrick Hendrickx c.u.mr. smid
verkoperTheunus Willims, gehuwd met
verkoperPytie Beerns
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Hendrickx, mr. smid x berber Aedes kopen een hof van Theunis Willims x Pytie Beerns voor 505 GG.


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0086r van 8 dec 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 11Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]tuintje met 2 kamers daarbij en steeg terzijde
 
kopervroedsman Lammert de Gavere c.u.120-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-04-00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
naastligger ten westenvroedsman Watze Dirx Harda
naastligger ten noordenJan Cnoop
verkoper van 1/2Anna Eysma, gehuwd met
verkoper van 1/2Hessel WiersmaDokkum
verkoper van 1/2Cathalina Eysma, gehuwd met
verkoper van 1/2ds. Theodorus VomeliuspredikantKollum


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0106r van 10 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 11Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]huis
 
koperUlbe Jansen, gehuwd metmetselaar140-00-00 CG
koperHiltie Louws
verpachter grondde stad Harlingen4-00-04 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamers
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
naastligger ten westenvroedsman Watze Dirx Harda
naastligger ten noordenHein Piers brouwer
naastligger ten noordende tuin van Jan knoopmaker
verkopervroedsman Lambertus de Gavere


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0117r van 8 mei 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 11Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]huis met schuurtje
 
koperJan Dirksen, gehuwd metmr. metselaar185-00-00 CG
koperPyttie Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen4-04-00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamers
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
naastligger ten westenvroedsman Watze Dirks Harda
naastligger ten noordenHein Piers brouwer
naastligger ten noordende schuur van Jan knoopmaker
verkoperUlbe Jansen, gehuwd metmetselaar
verkoperHiltie Louws


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0190r van 17 dec 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 11Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]twee kamers
 
koperBeern Jansen, gehuwd metbontwever85-00-00 CG
koperNeeltje Jans
verpachter grondde stad Harlingen4-04-00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamers
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: straat]
naastligger ten westenvroedsman Watze Dirx Harda
naastligger ten noordenHein Piers
naastligger ten noordende tuin van Jan knoopmaker
verkoperJan Dirxen, gehuwd metmr. metselaar
verkoperPyttie Jacobs


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0249r van 9 mrt 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 11Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]tuin
 
aanhandelaarvroedsman Lolle Jacobs Cok mr. schoenmaker
toehaaktweemaal 50-00-00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamers
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: straat]
naastligger ten westenvroedsman Watse Dirx Harda
naastligger ten noordenHein Piers Brouwer
naastligger ten noordende tuin van Jan knoopmaker
verwandelaarJan Dirxmr. metselaar


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0184v van 27 nov 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 11Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]twee kamers
 
koperJurjen Jacobs, gehuwd met50-00-00 GG
koperAefke Keimpes
verpachter grondde stad Harlingen4-04-00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
naastligger ten westenvroedsman Harda
naastligger ten noordenvroedsman Kok
naastligger ten noordenJan Dirks
verkoperNeeltie Jans, weduwe van
verkoperwijlen Beernt Jansenbontwever


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0110v van 27 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 11Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]twee kamers
 
koperGerrit Arents c.u.90-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-04 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen vroedsman Harda
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Lolle Jacobs kok
naastligger ten noordenJan Dirx
verkoperJurjen Jacobs


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0047v van 22 nov 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLieuwe Sjoerds de Bruyn koopman


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0280r van 13 dec 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLieuwes Sioerds de Bruin koopman
naastligger ten oostenAukien Tieerds van Esta


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0225v van 30 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSjoerd Talma koopman


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-150Gardenierstraat 11Jacob A Reinhart... 1814. (GAH204); id. van wijk E-122; gebruiker Gooyke B. Overberg, winkelier, 1814. (GAH204); d van wijk G-150, ledig, 1814. (GAH204); J.J.R. ende Trijntje Hotses de Reus, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-150Gardenierstraat 11Jacob Reinhard erven ledig


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1594Gardenierstraat 11wed. Berend Jans de VriesHarlingenkramerschehuis (30 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-150Gardenierstraat 11Teetske Wouters de Vries... 13 Bloeimaand 1809; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk G-155; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1594G-150 (Typelstegen)Evert Sijtses Hoogwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1594G-159 (Gardenierstraat)Evert Sijtses Hoogwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1594Gardenierstraat 11 (G-159)Gerrit Boswoonhuis
  terug