Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Gardenierstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGardenierstraat 16(niet bekend)(niet bekend)G-134G-144


Naastliggers vanGardenierstraat 16
ten oostenGardenierstraat 18
ten zuidende Romastraat
ten westenGardenierstraat 4
ten noordende Gardenierstraat


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0149v van 21 apr 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer in Roomen? van Auck


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0171r van 20 okt 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer in Romen van Auck


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0006r van 12 dec 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 16Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]32‑00‑00 GGwoning of kamer
koperLijsbet Ulbes
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoper q.q.Eelke Lieuwes, voorstanderwinkelier
verkoper q.q.Jan Jansen Bostijn, voorstanders vanmr. kleermaker
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLijsbet Ulbes koopt een woning of kamer in de Snakkerburen.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0070r van 14 okt 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende woninge van capit: Ruird Sanstra c.u.


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0142v van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 16Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]74‑00‑00 GGkamer
koperJetske Netters, weduwe van
koperwijlen Fedde Heins
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperLijsbet Ulbes, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Baltus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetske Netterts wd. Fedde Heins koopt een kamer


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0290v van 31 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 16Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen ZZ]72‑00‑00 CGkamer
koperClaes Johannes c.u.pannenbakker
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperJetske Netters, weduwe van
verkoperwijlen Fedde Heins


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0103r van 4 dec 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 16Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]70‑00‑00 CGhuis
koperHendrik Baltus varenspersoon
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer
naastligger ten zuidenFoppe Jans
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperClaes Johannes, gehuwd met
verkoperSytske Hylkes


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0294r van 3 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 16Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]25‑07‑00 GGhuis
koper door niaarPieter Gerbens winkelier
geniaarde koperHendrik Cornelismr. timmerman
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende ? diaconie: woning
naastligger ten zuidenFolkert van der Plaets
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperde Gereformeerde Gemeente


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0258r van 8 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 16Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]58‑00‑00 CGwoning
koperHarryt Eeuwes, gehuwd metturfdrager
koperHiltje Eiberts
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten zuidende tuin van Dreyer fiscaal
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperHendrik Baltusvarensgezel


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0058r van 15 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 16Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]88‑00‑00 CGwoning
koperJentje Wybrens sluiswachter op de kleine sluis
huurderClaas c.u.0‑06‑00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten zuidenJacob Willems
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperHarryt Eeuwes, gehuwd met
verkoperHiltje Eyberts


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0009v van 16 mrt 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 16Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]80‑00‑00 CGwoninge
koperJogchem Jans, gehuwd metturfdrager
koperGrietje Rutgers
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
huurderLaas Sannes c.u.16‑00‑00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten zuidenJacob Willems
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperWouter Rutgers, en zijn broerbontwever
verkoperTjerkbontwever


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0022v van 10 mei 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJogchem Jans


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0261v van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJochem Jans


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-134Gardenierstraat 16Jielis Johannes Adema... A., geb 3 feb 1790 HRL; BS huw 1814, huw 1816, ovl 1817, ovl 1821, huw 1825, ovl 1855; gebruiker van wijk G-134, sjouwer; eigenaar is Wieger Harings, 1814. (GAH204); J.J.A., sjouwerman, wonende te HRL, is verzogt een ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-134Gardenierstraat 16Wieger Harings... geb 31 dec 1778, ged 17 jan 1779 Grote Kerk HRL, zv Haring Wiegers en Antje ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-134Gardenierstraat 16Wieger Harings Jielis Johannes Adema sjouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1685Gardenierstraat 16Haaye Wiegers BrouwersjouwermanHarlingenhuis (16 m²)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-134TypelstegenJan Terpstra25 jHarlingenm, protestant, gehuwd
G-134TypelstegenMaayke Zand24 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-134TypelstegenJan Terpstra19 wHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-134Gardenierstraat 16Jantje Berends Braammeyer... ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-127, 134; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-110; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1685Romastraat G-134Evert Sijtses Hoogwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1685Gardenierstraat G-144Evert Sijtses Hoogwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1685Gardenierstraat 16 (G-144)Cornelis Bosmawoonhuis
  terug