Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.





De omgeving van Gardenierstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGardenierstraat 55-1055-104/25-119G-147G-156


Naastliggers vanGardenierstraat 5
ten oostenGardenierstraat 7
ten zuidende Gardenierstraat
ten westende Gardenierstraat
ten noordenHeiligeweg 16


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0070v van 24 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kopers Hendrick Hendricx c.u.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0013va van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoper


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0013va van 20 jan 1667 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 5Gardenierstraat NZ [niet vermeld]225‑00‑00 gg1/2 kamer
koperDirck Bouwens
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
huurderFloris Pytters
naastligger ten oostenals bewoner Pieter Dirx
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: straat]
naastligger ten westende minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoper
naastligger ten noordende hof van het sterfhuis van Hendrik Hendrix
verkoperde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendrikskoolkoper


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0069r van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 5Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]225‑00‑00 gg1/2 kamer
koperSymen Maurus
huurderFloris Pytters
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenals bewoner Pytter Dirx
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix
naastligger ten noordende hof van het sterfhuis van Hendrik Hendrix
verkoperde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0013va van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 3oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals bewoner Floris Pytters


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0068r van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 3oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFloris Pytters


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0117r van 2 feb 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 3oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSymen Maurits


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-105 , folio 102Gardenierstraat 5kamer
eigenaarWatse Harda wed.
gebruikerHendrik Jansen
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-105 , folio 66vGardenierstraat 5kamer
eigenaarWatse Harda wed.
gebruikerHendrik Jansen
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan1‑7‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0126r van 18 jan 1722 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 5Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]110‑00‑00 cgkamer en plaats achter
koperTjeerd Freerx c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Watse Harda
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
naastligger ten westenCornelis Dirx
naastligger ten noordenDouwe Martens
verkoperPyter Hessels, gehuwd met
verkoperLijsbet Jacobs


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0268v van 5 mei 1726 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen vroedsman Haarda


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-105 , folio Gardenierstraat 5kamer
eigenaarWadtse Harda wed.
gebruikerHendrik Jansen
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0154r van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 3oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFreerk Tjeerds


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-104/2Gardenierstraat 5Freerk Tjeerds, bestaande uit 5 personen, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-104/2 , folio 67rGardenierstraat 5huis
eigenaarFreerk Tjeerds
gebruikerFreerk Tjeerds
opmerkingonvermogende


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-104/2, fol. 91vGardenierstraat 5Freerk Tjeerds cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en 1 kindsakkedraeger11:13:00 cg2:0:00 cgbestaet geringh


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0244v van 7 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 3oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFreerk Tjeerds


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-104/2 , folio 68rGardenierstraat 5huis
eigenaarFreerk Tjeerds
gebruikerFreerk Tjeerds
huurwaarde totaal07‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑05‑06 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0226v van 30 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFreerk Tjeerds


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0002r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFreek Tjeerds


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-104/2 , folio 68rGardenierstraat 5huis
eigenaarFreerk Tjeerds
gebruikerFreerk Tjeerds
huurwaarde totaal07‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑05‑06 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0010r van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 3oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFreerk Tjeerds


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-119 , folio 118vGardenierstraat 5woning
eigenaarMinse Broers
gebruikerMinse Broers
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0083r van 12 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMinse Broers


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-119 , folio 118vGardenierstraat 5huis
eigenaarMinse Broers wed.
gebruikerMinse Broers wed.
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0027v van 22 apr 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 3oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-119 , folio 118vGardenierstraat 5huis
eigenaarMinse Broers wed.
gebruikerMinse Broers wed.
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg
grondpacht vanMinse Broers wed.
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal01‑08‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-119 , pag. 114Gardenierstraat 5Armekamer 0‑10‑00 cg


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-147Gardenierstraat 5Joodsche Gemeentebad


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1590Gardenierstraat 5Gereformeerde Armvoogdij Harlingenhuis en erf (32 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-147Gardenierstraat 5Antje Rinkema... Fedde Douwes R, en Trijntje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1827, ovl 1885, bev r HRL 1851 wijk G-147; oud 33 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk F-049; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-147Gardenierstraat 5Eeltje Baarda... in 1851, N.H., zv Rients B., en Aaltje Rekus; BS ovl 1899; bev.reg. HRL 1851 wijk F-320, wijk G-147, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-147Gardenierstraat 5Evert Sytses Hoog... Alles (Towslager)dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1827, ovl 1885, ovl 1892, bev.reg. HRL 1851 wijk G-147; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk F-049; VT1839; E.S.H. eigenaar van perceel ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1590Typelstegen G-146Algemeene Armvoogdij woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3917Gardenierstraat G-154 Algemeene Armvoogdij woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4809Gardenierstraat 5 (G-156)Cornelis Bosmawoonhuis


2023
0.064821004867554






  terug