Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Gardenierstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGardenierstraat 8(niet bekend)(niet bekend)G-138G-148
 huisnummer lager  huisnummer hogerGardenierstraat 8(niet bekend)(niet bekend)G-139G-149


Naastliggers vanGardenierstraat 8
ten oostenGardenierstraat 10
ten zuidenRomastraat 13
ten westenGardenierstraat 6
ten noordende Gardenierstraat


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0141v van 10 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Bartle Sioerdts


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0004v van 30 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDieuwke Tjeerdts


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0044v van 26 mrt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHaye Jaspers


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0058r van 3 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDieuke Tjeerts


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 15rGardenierstraat 8Dieucke Tjeerdtsf. 0-00-00 wordt gealimenteert


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0194r van 29 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende ? Gemeente: diaconie huis


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0226v van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas sleefmaker


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0231r van 1 sep 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 8Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]260‑00‑00 GGhuis
koperPieter Reidema notaris
huurderTjeerd Jacobs c.s.
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenPieter Bruins
naastligger ten zuidenTrijntie Gerrits
naastligger ten westendoorgaande steeg waarin vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: straat]
verkoperArjen Bottesoud mr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Reidema, notaris publicus, koopt een huis in de Snakkerburen. Ten O. Pieter Bruins, ten Z. Trijntie Gerrits, ten W. een steeg waarin in- en uitgang, ten N. de straat. Grondpacht 25 st. Gekocht van Claas Leystra, mede-vroedschap en winkelier, voor hemzelf en voor Jacobus Eelcoma, s. th. studiosus te Franeker wegens zijn moeder Jetske Jarichs wv Gerrit Eelcoma, boedelhouderse van zijn wl. vader en haar eigen goederen, hypothecaire crediteuren van Arjen Bottes, voormaals mr. bakker, en als diens gelastigde, voor 260 gg.


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0058v van 5 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 8Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]270‑00‑00 CGhuis
kopervroedsman Klaas Leystra
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
huurderTjeerd Jacobs
huurderJan Hendriks
naastligger ten oostenPieter Bruins
naastligger ten zuidenTrijntje Gerrits
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenstraat
verkoper van 1/3Hiske Sjordema, gehuwd met te Leeuwarden
verkoper van 1/3Haye Algra te Leeuwarden
verkoper van 1/3Sara de Wallencourt, weduwe van te Dokkum
verkoper van 1/3wijlen Eylardus Sjordema
verkoper van 1/3Lolkjen Sjordema, gehuwd met te Dokkum
verkoper van 1/3Jan Willem Verrucifiscaal te Dokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKlaas Leystra, mede-vroedschap koopt huis c.a. in de Snakkerburen, door Tjeerd Jacobs en Jan Hendriks tesamen bewoond. Ten O. Pieter Bruins, ten Z. Trijntje Gerrits, ten W. een doorgaande steeg waarin dit verkochte vrij in- en uitgang heeft, ten N. de straat. Grondpacht 25 st aan de Stad. Gekocht van Hiske Sjordema x Haye Algra te Leeuwarden voor 1/3, Sara de Wallencourt wd. wl. Eylardus Sjordema te Dokkum voor 1/3, Lolkjen Sjordema x Jan Willem Verruci, fiscaal te Dokkum voor 1/3, samen voor het geheel voor 270 cg.


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0194r van 24 apr 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 8Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]370‑00‑00 CGhuis
koperJohannis Pyters, gehuwd metscheepstimmerman
koperAntje Melis
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenPytter Bruins
naastligger ten zuidenGosling Everts
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkopervroedsman Claas Leistra


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0183r van 16 dec 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Pieters


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0179v van 6 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes van der Werff


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0001r van 27 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Oebles van der Werff


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0240v van 20 apr 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 8Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]100‑00‑00 CGhuis
koperHendrik Tobee oppasser aan de voorpoort van het lands magazijn
eigenaarAntje Melis
naastligger ten oostende weduwe van Jan Oenes
naastligger ten zuidenC. Jonker
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoper van 1/2Antje Melis, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Johannes Pieters
verkoperMelis Johannes, en gelastigde van zijn broers en zustersgleibakker
verkoperAntje Johannes, en van
verkoperYmkje Johannes, en van
verkoperGerryt Johannes, en van
verkoperPieter Johannes, en van
erflaterwijlen Johannes Pieters


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-138Gardenierstraat 8Hendrik Tobbe... Hendriks T, geb 1791 HRL, Henricus T, geb 1798 HRL; sch. 1817 huwelijken, ovl 1819; eigenaar van wijk G-138; gebruikers Jan Hendriks en Jacob B. Zoete vrouw, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-189 en wijk H-190, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-138Gardenierstraat 8Jacob B Zoetevrouw J.B.Z. gebruiker wijk G-138; medegebruiker Jan Hendriks; eigenaar is Hendr. Tobbe, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-138Gardenierstraat 8Jan Hendriksgebruiker van wijk G-138, medegebruiker is Jacob B. Zoete vr., eigenaar is Hend. Tobbe, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-139Gardenierstraat 8Abraham Frederiks de Ruiter... 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-135; gebruiker Jan Beukering, sjouwer, 1814. (GAH204); d van wijk G-139; gebruiker Cornelis Schaafsma, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-155; gebruiker Cornelis ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-139Gardenierstraat 8Cornelis Aukes Schaafsma... met Sjoerdje van Laan; BS geb en huwafk. 1811 1820 overlijdens, ovl 1823, ovl 1830; gebruiker van wijk G-139, timmerknegt; eigenaar is Abraham de Ruiter, 1814. (GAH204); lijst ingezetenen 7e quartier, links:niets, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-138Gardenierstraat 8H Tobbe Jan Hendriks
G-138Gardenierstraat 8H Tobbe Jacob B Zoete vrouw
G-139Gardenierstraat 8Abraham de Ruiter Cornelis Schaafsma timmerknegt


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49007 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 135 van 6 apr 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-139Gardenierstraat 8provisionele en finale toewijzingfl. 76huis in de Snakkerburen, G-139
 
verkoperSibbeltje Dirks Tolsma
koperAbraham Frederiks de Ruiter


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-138Gardenierstraat 8H Tobbe Jan Hendriks
G-138Gardenierstraat 8H Tobbe Jacob B Zoete vrouw
G-139Gardenierstraat 8Abraham de Ruiter Cornelis Schaafsma timmerknegt
1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-138Gardenierstraat 8Dirk Uilkes de Vrij... lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-138; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-139Gardenierstraat 8Anne Feddes Rinkema... 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk G-144; oud 36 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk G-139; VT1839; A.F.R. eigenaar van perceel nr. 1693 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 580, huis en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-139Gardenierstraat 8Fokeltje Lammertsma... met Lammert Buisman, Rooms Katholiek, dv Jan L. en Harmke vd Linde; BS ovl 1877; bev.reg. HRL 1851 wijk G-139, supp wijk H-276; oud 41 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk H-006; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-139Gardenierstraat 8Lammert Buisman... Lammertsma, zv Jan B en Tjeltje Arjens, scheepstimmerman in 1851, RK; BS ovl 1858; bev HRL 1851 wijk G-139; oud 37 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-006; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-139Gardenierstraat 8Tjietske Reinders Voerman... bev.reg. HRL 1851 wijk G-144; oud 35 jaar, (vnm: Tietje), geb Almenum(!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-139; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-138TypelstegenDirk de Vrij37 jwerkmanHarlingenm, protestant, gehuwd
G-138TypelstegenJeltie Broersma25 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-138TypelstegenUlke de Vrij12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-138TypelstegenDirk de Vrij8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-138TypelstegenZake de Vrij3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-138TypelstegenTrijntie de Vrij10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-139TypelstegenAnne Feddes Rinkema36 jmelktapperAlmenumm, protestant, gehuwd
G-139TypelstegenTietje R Voerman35 jAlmenumv, protestant, gehuwd
G-139TypelstegenReinder Rinkema2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-139TypelstegenJanke Rinkema4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-139Gardenierstraat 8Helena Schoenmaker, overleden op 24 februari 18401 jr, overleden Romastraat G 139. (CzOG nr. 51) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-138Gardenierstraat 8Sake Dirks de Vrij, overleden op 20 april 18404 jr, geboren Almenum, overleden Romastraat G 138. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 58) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-138Gardenierstraat 8Harmanus ten Brug, overleden op 2 december 18406 jr, geboren Franeker, overleden Romastraat G 138. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 115) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-138Gardenierstraat 8Aaltje Boomgaard... Daniel B., en Antje Gerrits; BS huw 1818, huw 1831, huw 1839, ovl 1848, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-138, 143, 293, wijk H-005, supp wijk F-364, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-139Gardenierstraat 8Tjeerdtje Pieters Stavinga... 139, wijk G-155, supp wijk G-405 oud 38 jaar !, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-167; ... (alles)


1851 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2026 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-139Gardenierstraat 8Anne Feddes Rinkema, overleden op 23 februari 1851man van Tjitske Reinderts Voerman, melktapster (Tiepelsteeg G 139), vader van minderjarige Reindert en Fedde Annes Rinkema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 21 jan 1869
vermeld alsgeschat adresbericht
G-139Gardenierstraat 8Eene huizinge met koestalling en erf in de Typelstegen, laatst bewoond geweest door nu wijlen de wed. A.F., Rinkema. Provisioneel verkocht op 2 feb 1870 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris Goslings.


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 21 jan 1869
vermeld alsgeschat adresbericht
G-139Gardenierstraat 8Eene huizinge met koestalling en erf in de Typelstegen, laatst bewoond geweest door nu wijlen de wed. A.F., Rinkema. Finaal verkocht op 9 feb 1870 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris Goslings.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2701Gardenierstraat G-148Hermina de Grootwoonhuis
Sectie A nr. 2702Gardenierstraat G-149Hermina de Grootwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5022Gardenierstraat 8 (G-148)Foekje Jorna (te Almenum)woonhuis
Sectie A nr. 5023Gardenierstraat 8 (G-148)Foekje Jorna (te Almenum)woonhuis


1923 - variabron: Raadsvergadering 8 oktober
adresgegevens
Gardenierstraat 8Onbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Gardenierstraat 8G. (Gerardus) v.d. Werf
  terug