Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 11 8-005 8-005 C-015 C-009


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 11, Harlingen
Naastliggers vanGrote Bredeplaats 11
ten oostenGrote Bredeplaats 13
ten zuidende Grote Bredeplaats
ten westenGrote Bredeplaats 9
ten noordenNoorderhaven 14


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0131v van 10 mei 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgemeester Heero Janssen


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0261r van 20 jan 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0264v van 11 feb 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud burgemeester Hero Jansen


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0063r van 7 apr 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenwijlen burgemeester Hero Jansen


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0152v van 29 aug 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLolk, ?gehuwd met
naastligger ten oostenHero Jans


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0031r van 13 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe en de erfgenamen van wijlen burgemeester Here Jansen


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0086v van 15 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Here Jansens


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0077r van 11 mrt 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0077v van 11 mrt 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFeycke Fetses slager


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0176r van 15 nov 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 11Grote Bredeplaats NZ [staat: bij de blauwe trappen]huis
 
koperNanne Keympes mr. kistmaker1900-00-00 GG
naastligger ten oostenAtte Takes
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHendrick Michiels
verkoperburgerhopman Jan Heeres
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNanne Keympes, mr. kistmaker c.u. kopen een huis omtrent de blauwe trappen. Ten O. Atte Takes, ten N. Hendrick Michiels. Geen grondpacht. Gekocht van burger-hopman Jan Heeres, voor 1900 GG.


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0189v van 18 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis gekocht door Nanne Keimpes


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0047v van 1 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenNanne Keimpes kistmaker


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0049v van 21 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenNanne Keympes


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0060v van 17 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 11Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de Bauwe Trappen]huis
 
koperMinne Jeyes, gehuwd metmr. kuiper1450-00-00 GG
koperTyttie Willems
naastligger ten oostenIbel Fockes
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten westenWillemcke Schinkel
naastligger ten noordende weduwe van Hendrick Michiels
verkoperNanne Keimpes, gehuwd metmr. kistmaker
verkoperPyttie Joris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Jeyes, mr. kuiper x Tyttie Willems koopt huis met vrij in- en uitgang naar de Noorderhaven door een steeg ten O. van het huis van wd. Hendrick Michiels, nz. Grote Brede Plaats bij de blauwe trappen. Ten O. Ibel Fockes, ten W. Willemke Schenkel, ten Z. de Grote Bredeplaats, ten N. wd. Hendrick Michiels. Gekocht van Nanne Keimpes, mr. kistemaker x Pyttie Joris.


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0237v van 11 mrt 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMinne Jeyes mr. kuiper


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-005Grote Bredeplaats 11huis
eigenaarMinne Jeyes
gebruikerMinne Jeyes
opmerkingonvermogende


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0256v van 19 jan 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMinne Jeies mr. kuiper


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-005Grote Bredeplaats 11huis
eigenaarMinne Jeyes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0132r van 25 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 11Grote Bredeplaats NZ [staat: Bredeplaats]huis
 
koper door niaarInne Minnes mr. kuiper270-14-00 GG
geniaarde koperAris Pyters c.u.
naastligger ten oostenDouwe Reins
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten westenerfgenamen en kinderen van Tjeerd Tjeerds
naastligger ten noordenweduwe v Ewert Hingst koopman
verkoper q.q.Gerloff Jansen Buma [staat: Bouma]
verkoper q.q.Minne Tijssen


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-005 Grote Bredeplaats 11huis
eigenaarInne Minnes
gebruikerInne Minnes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0252r van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMinne Jejes mr. kuiper


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0384r van 21 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Minne Jeies


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0063r van 9 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenInne Minnes


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-005 Grote Bredeplaats 11huis
eigenaarEnne Minnes
gebruikerEnne Minnes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-005 Grote Bredeplaats 11huis
eigenaarEnne Minnes
gebruikerEnne Minnes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0218ar van 2 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenCoenraad Oswald


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0218r van 2 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 11Grote Bredeplaats NZ [staat: Brede plaats]huis
 
koperCoenraad Oswald hofmeester op het Prinsenjacht751-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg achter Noorderhaven
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Brede plaats]
naastligger ten westenRoelof Tjerks
naastligger ten noordenhet pakhuis van Coernelis Bouwes
verkoperburgervaandrig Jan de Reus, curatormr. chirurgijn
verkoperJoost Zeeman, curatorgerechtsbode
verkoperSanneke Willems Post, erfgename van
erflaterwijlen Aaltje Hanses, weduwe van
erflaterwijlen Enne Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Bouwes [Schiere], zeilmaker x Antje Jans koopt groot nieuw pakhuis. Ten O. Jan Hendriks Pot, ten Z. Coenraad Oswald, ten W. Geertje Edsgers, ten N. de straat en haven. Gekocht van Janneke Willems Post, als erfgename van Aaltje Hanses wv Enne Minnes.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0186r van 20 feb 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCoenraad Ostwald


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0114v van 23 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCoenraad Ostwald


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0173r van 18 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCoenraad Oswald


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0268r van 8 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCoenraad Oswald


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0045r van 11 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 11Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat NZ van de Grote Bredeplaats]huis
 
koperHarmen Gonggrijp, gehuwd metwachtmeester810-00-00 GG
koperAafke de Kok
naastligger ten oostenBauke Thomas
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Brede Plaats]
naastligger ten westenP. van Arum
naastligger ten noordende weduwe van Cornelis Schiere
verkoperYebeltje Reitzes, en
verkoperde weduwe van Coenraad Oswald
verkoperYebeltje Reitzes, als boedelhouderse van de nalatenschap, met approbatie van haar kinderen
verkoperJohannes Oswald, meerderjarige zoon van de verkoper
verkoperBaatje Oswald, meerderjarige dochter van de verkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Gonggrijp, wachtmr. x Aafke de Kok koopt huis met vrije steeg naar de Noorderhaven. Ten O. Bauke Thomas, ten W. P. van Arum, ten Z. de Grote Bredeplaats, ten N. het pakhuis van Cornelis Schiere. Gekocht van Yebeltje Reitzes wv Coenraad Oswald.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0269r van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenmajoor Harmen Gonggrijp


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0169r van 22 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenmajoor H. Gonggrijp


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0148r van 17 okt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Harmen Gonggrijp


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0164v van 28 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van H. Gonggrijp


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-005 Grote Bredeplaats 11H Gonggrijp wed4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-015Grote Bredeplaats 11Harmen Joostes Gonggrijp... van ''t huys van wijlen Jacob Danser, ord. no. 17, 8 jul 1783. (GAH1114); wed. H.G. eigenaar van wijk C-015, gebruiker is J.C. Metzlar, beroep onleesbaar, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-020, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-015Grote Bredeplaats 11Johannes Coenraad Metzlar... gebruiker van wijk C-002, deurwaarder; eigenaar is Marine, zeekantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk C-015; eigenaar is H. Gonggrijp wed., 1814. (GAH204); huwt met Aletta Margaretha van Kervel, N.H., predikant ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-015Grote Bredeplaats 11H Gonggrijp wedJ C Metzlar dogters


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 186 en 197 van 5 nov 1817
adressoortbedraggebruik
C-015Grote Bredeplaats 11provisionele en finale toewijzingfl. 930huis C-015
 
verkoperAafke de Kok
koperJan Galama


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 98 en 114 van 15 apr 1818
adressoortbedraggebruik
C-015Grote Bredeplaats 11provisionele en finale toewijzingfl. 314huis C-015
 
verkoperAbraham Fredriks de Ruiter
verkoperTrijntje IJzenbeek
koperJan Jacobs Dijk


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 45 van 23 apr 1823
adressoortbedraggebruik
C-015Grote Bredeplaats 11provisionele en finale toewijzingfl. 498huis C-015
 
verkoperAafke Ottes Overdijk
verkoperBerend Omans
verkoperSybrand Lases Spannenburg
koperCornelis Lautenbach
koperTrijntje Cornelis Beidschat


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 506Grote Bredeplaats 11erven Cornelis Dirks LautenbachHarlingenhuis en erf (198 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-015Grote Bredeplaats 11Alegonda Merkelbach... N.H., dv Hendrik M, en Rinske Everts (Riewald); BS huw 1816, ovl 1845, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk C-015, wijk F-005; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-015; VT1839; geb 29 nov 1797, ged 19 dec ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-015Grote Bredeplaats 11Dirk Cornelis Lautenbach... huw 1816, huw 1820, huw 1826, huw 1828, ovl 1845; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-015; VT1839; geb 18 sep 1792, ged 7 okt 1792 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Lautenbach en Trijntje Beytschat; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
C-015Grote Bredeplaats 11D Lautenbach stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-015BreedeplaatsDirk Loutenbach47 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koopman
C-015BreedeplaatsAlegonda Merkelbach41 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-015BreedeplaatsCornelis Loutenbach16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-015BreedeplaatsHendrik Loutenbach14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-015BreedeplaatsJohan Wilh. Loutenbach12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-015BreedeplaatsEvert Loutenbach10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-015BreedeplaatsDirk Loutenbach5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-015BreedeplaatsGeertje Loutenbach19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-015BreedeplaatsAafke Loutenbach7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-015BreedeplaatsSjoerdtie Loutenbach4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-015BreedeplaatsBaukje Loutenbach2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 506C-015 (Grote Breedeplaats)Hendrik A. Sluikwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3122C-009 (Grote Breedeplaats)Teves Jans Teveswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3122Grote Bredeplaats 11 (C-009)Jan Teves (en Cons., te Beekbergen)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Bredeplaats 11 Arend M. Reijntjessecretaris waterschap
vorige grondslagf. 2400
huidige grondslagf. 2500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Breedeplaats 11A.Reijntjessecr. waterschap


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 11, HarlingenGrote Bredeplaats 11S. Hommingascheepsproviandering


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
S. Homminga729Levensm.bedr. en scheepsleveranc., t/o Postkant.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
S. Homminga729Levensm.bedr. en scheepsleveranc., t/o Postkant.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
S. Homminga729Levensm.bedr. en scheepsleveranc., t/o Postkant.


1964 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Bredeplaats 11, HarlingenGrote Bredeplaats 11S. Hommingalevensmiddelenbedrijf


1965 - adresboekadresnaam
Grote Bredeplaats 11G. (Gerrit) Homminga


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 11rijksmonument 20355


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9407Grote Bredeplaats 11
  terug