Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 14 6-144 6-144 E-058 E-051


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 14, Harlingen Grote Bredeplaats 14, Harlingen
Naastliggers vanGrote Bredeplaats 14
ten oostenGrote Bredeplaats 16
ten zuidende Grutterstraat
ten westende Grutterstraat
ten noordende Grote Bredeplaats


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0109r van 4 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0172ar van 25 sep 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 14Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat] bij de blauwe trappen1/2 huis, brouwerij en mouterij
 
koperburgervaandrig Harmen Pyters, gehuwd metbrouwer2300-00-00 CG
koperAkien Reiners
naastligger ten oostenAuckie Hendricx
naastligger ten oostenWouter Hendricx
naastligger ten oostenhet huis in de Vijverstraat van de erfgenamen van wijlen Aeltie Stoffels
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenGrutterstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoperHobbe Jansen, gehuwd metLeeuwarden
verkoperLijsbeth HendricxLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[172r komt tweemaal voor.] Harmen Pytters Brouwer, vaandrig x Akien Reiners kopen een huis, brouwerij en mouterij zz. Voorstraat bij de Blauwe Trappen. Geen grondpacht. Ten O. Auckien en Wouter Hendricx en Aeltie Stoffels erven in de Vijverstraat, ten Z. en W. de Vijverstraat, ten N. de Foorstraet. Gekocht van Hobbe Jansen x Lijsbeth Hendricx te Leeuwarden voor 2300 cg.


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0127v van 25 apr 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastliggerachter de brouwerij van Hessel Wassenaar rentmeester


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0291r van 29 mrt 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende brouwerij van de medeverkoper Hessel Wytses Wassenaar


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0175r van 3 apr 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 14Grote Bredeplaats ZZ [staat: bij de blauwe trappen]huis, brouwerij en paardestal
 
koperJacobus Velthuis c.u.1537-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Bente Wouters
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenGrutterstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat en diept]
verkoperoud burgemeester H. W. Wassenaar c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Velthuis te Sint Annaparochie koopt een huis, brouwerij en paardenstal c.a. bij de Blauwe Trappen. Ten O. wd. Bente Wouters?, ten W. en Z. de Hondenstraat., ten N. de Voorstraat. en het diept., zulks tot gebruik v.d. waterpraam en putstoel. met overname van alle goederen. Gekocht van oud-burgemeester H.W. Wassenaar, voor 1537 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-144Grote Bredeplaats 14huis en brouwerie
eigenaarJacob Velthuis
gebruikerJacob Velthuis
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-00-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0009r van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJ. Velthuis c.u.mr. brouwer


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-144Grote Bredeplaats 14huis en brouwerie
eigenaarJacob Velthuis
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-144 Grote Bredeplaats 14huis en brouweri
eigenaarJacob Velthuis
gebruikerJacob Velthuis
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-13-00 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0344r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Velthuys mr. brouwer


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 145r van nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Grote Bredeplaats 14Jan Overse (Overzee?), vroedsman x Janke Symons koopt huis bij de Blauwe Trappen zz. Voorstraat, met ten W. een steeg en erachter een brouwerij en paardenstal. Ten O. Claas IJsenbeek, ten Z. de Vijverstraat, ten N. de straat en diept. Gekocht van Jacobus Velthuis mr. brouwer. Er is een groot proces over gevoerd.


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0145v van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 14Grote Bredeplaats ZZ [staat: bij de blauwe trappen]huis
 
kopervroedsman Jan Overzee, gehuwd met3000-00-00 CG
koperJanke Symons
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisJacob van Beetzelkapitein gewaldige Admiraliteit in Friesland
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisAuckien Gonggrijp, weduwe van
afgewezen niaarnemer ratione sanguiniswijlen Pfeiffercommies
afgewezen niaarnemer ratione vicinitatisClaas Thomas IJsenbeekkoopman
naastligger ten oostenClaes IJsenbeek koopman
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenGrutterstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: straat en diept]
verkoperJacobus Velthuys, gehuwd metmr. brouwer
verkoperGatske Hilarius


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-144 Grote Bredeplaats 14huis en brouwerije
eigenaarvroedsman Oversee
gebruikervroedsman Oversee
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-144 Grote Bredeplaats 14vroedsman Overzee, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaal35-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-144 Grote Bredeplaats 14huis en brouwerij
eigenaarvroedsm. Oversee
gebruikervroedsm. Oversee
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-12-08 CG


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0212r van 17 jun 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 14Grote Bredeplaats ZZ [staat: blauwe trappen]huis, brouwerij en loodsen
 
koperPieter Gunter, gehuwd met2625-21-00 GG
koperJetske van Teeken
naastligger ten oostenThomas IJsenbeek koopman
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenGrutterstraat [staat: Brouwerssteeg]
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: blauwe trappen]
verkoperHylkjen Overzee, gehuwd met
verkopervroedsman Magnus van Aarsen
verkoperHendrik Overzeemakelaar
verkopervrijster Jannetje Overzee
erflaterwijlen vroedsman Jan Overzee, gehuwd metmr. brouwer
erflaterwijlen Janke Symons Kuiper
erflaterwijlen Simon Overzee overleden broeder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Gunter x Jetske van Teeken koopt huis en brouwerij bij de Blauwe Trappen. Het is een huis met kelders, zolders, grote plaets, 2 loodsen en een brouwerij erachter, bierhuis, mouterij en paardenstal met hooizolder bij de Brouwerssteeg [Grutterstraat]. Ten O. Thomas IJsenbeek, ten W. die steeg, ten Z. de Vijverstraat, ten N. de Blauwe Trappen. Alles incl. de inventaris, gereedschappen en voorraden. Gekocht van erven Jan Overzee, mr. brouwer x Janke Symens Kuiper, nl. Hylkjen Overzee x Magnus van Aarsen en Hendrik- en Jannetje Overzee, voor 3/4, en als erven van hun broer Symen Overzee, voor 1/4, voor 2635 gg.


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0058v van 8 mrt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPyter Gunter


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0066r van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGrutterstraat [staat: de straat naar de Vijver]


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0124r van 26 apr 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 14Grote Bredeplaats ZZ [staat: bij de blauwe trappen]huis en brouwerij met inventaris
 
koperDirk Fellinga, gehuwd met4500-00-00 CG
koperYtie Tolsma
naastligger ten oostende weduwe van H. IJsenbeek
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenGrutterstraat [staat: Brouwerssteeg]
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: blauwe trappen]
verkoperPieter Guntermr. brouwer


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0019r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirk Vellinga c.u.


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0376r van 27 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGrutterstraat [staat: straat naar de Vijver]


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0180r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirk Vellinga c.u.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0209v van 26 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirk Vellinga


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0224v van 23 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirk Vellinga directeur van het fonds van de O & A zeelieden


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-144 Grote Bredeplaats 14D Vellinga6-10-00 CG


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 24 van 12 feb 1813
adressoortbedraggebruik
E-058Grote Bredeplaats 14koopaktefr. 4032huis E-058
 
verkoperDirk Vellinga
koperJacob Waaff


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-058Grote Bredeplaats 14J Waaff ledig


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 115 van 31 aug 1821
adressoortbedraggebruik
E-058Grote Bredeplaats 14koopaktefl. 1600huis E-058
 
verkoperJacob Waaff (te Amsterdam)
koperPetrus Rosinga


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1173Grote Bredeplaats 14Simon Ruurds SchaapHarlingenhuis en tuin (330 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-058Grote Bredeplaats 14Marijke Johannes Pannebakker, overleden op 4 mei 183231 jr, vrouw van Tiemen Ruurds Schaap, mr. bakker (Voorstraat /Vijverstraat E 58), moeder van minderjarige Veronica en Catharina Tiemens Schaap. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-058Grote Bredeplaats 14Jacob Pieters Poelstra... ondertrouw HRL; oud 57 jaar, geb Dronrijp en wonende te HRL. 1839, koopman, wonende te HRL. 1839, wijk E-058; VT1839; J.P.P. eigenaar van perceel nr. 748 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 536, huis en erf, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-058Grote Bredeplaats 14Pietje Tolsma... 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk E-065, wijk G-001; oud 30 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk E-058; ... (alles)


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1173 Pieter PoelstraHarlingenvoor veranderd tot een winkel, achter een nieuwe grutterij gebouwd


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-058VoorstraatPieter J Poelstra24 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, grutter
E-058VoorstraatJacob P Poelstra57 jDronrijpm, protestant, weduwnaar, koopman
E-058VoorstraatPietje R Tolsma30 jSt Jacobv, protestant, ongehuwd


1853 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-058Grote Bredeplaats 14Jacob Pieters Poelstra, overleden op 26 oktober 1853vader van Pieter Jacobs Poelstra, grutter (Voorstraat E 58). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1855 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Bredeplaats 14 (zuidgevel (Hondenstraat)), HarlingenGrote Bredeplaats 14 (zuidgevel (Hondenstraat))Poelstra, P. J.GRUTTERIJ
GESTICHT DOOR
P.J.POELSTRA
ANNO 1838.
VERBRAND DEN
7. OCTOBER 1855
EN DAARNA WEDER
OPGEBOUWD.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1173E-058 (Voorstraat)Nicolaas IJzenbeekwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3151E-051 (Voorstraat)Harm P. Swartwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3151Grote Bredeplaats 14 (E-051)Hendrik Buikhuizenwoonhuis en grutterij


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote Breedeplaats 14H. Buikhuizen105In glas- en verfwaren, agent stoombootdienst Heemstra


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Bredeplaats 14 Hendrik Buikhuizenwinkelier en agent s.s. Heemstra
vorige grondslagf. 2300
huidige grondslagf. 2300


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 14H. Buikhuizen105In glas- en verfwaren, Agent Stoombootdienst Heemstra


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 14H. Buikhuizen105In glas- en verfwaren, Agent Stoombootdienst Heemstra


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 14H. Buikhuizen105Glas- en verfw., ag. stoombootd. Heemstra


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 14H. Buikhuizen105Glas- en verfw., ag. stoombootd. Hunzebooten, Gron.-R'dam, ag. stoombootd. Pr. Hen


1924 - kentekenadresnaam
B-7900
Grote Breedeplaats 14Hendrik Jo Buikhuizen


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 14H. Buikhuizen105Glas- en verfw., ag. stoombootd. Hunzebooten, Gron.-R'dam, ag. stoombootd. Pr. Hen


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 14H. Buikhuizen105Glas- en verfw., ag. stoombootd. Hunzebooten, Gron.-R'dam, ag. stoombootd. Pr. Hen


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Breedeplaats 14H.J.Buikhuizenwinkelbediende
Groote Breedeplaats 14H.Buikhuizenwinkelier
Groote Breedeplaats 14aGez.Sluik-


1945 - variaadresbronbericht
Grote Bredeplaats 14Oud Harlingen Magazine 1994nov: Drogisterij Buikhuizen van de Grote Bredeplaats bestond 50 jaar. De zaak begon op de Kleine Bredeplaats in het pand van kruidenier Zeinstra, thans (1993) Albert Heijn


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote BredeplaatsH. Buikhuizen583Drogisterij


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote BredeplaatsH. Buikhuizen583Drogisterij


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote BredeplaatsH. Buikhuizen583Drogisterij


1965 - adresboekadresnaam
Grote Bredeplaats 14G. (Geertje) Keuning wv Buikhuizen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats achter 14rijksmonument 20369ca. 1855
Grote Bredeplaats 14rijksmonument 20369
  terug