Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 22
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Grote Bredeplaats 22,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 22 6-148 6-148 E-054 E-047


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 22, Harlingen
Naastliggers vanGrote Bredeplaats 22
ten oostenGrote Bredeplaats 24
ten westenGrote Bredeplaats 20
ten noordende Grote Bredeplaats


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0140v van 23 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 22Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat]huis
 
koperFransiscus Hoitinga, gehuwd metpr.postulant1200-00-00 GG
Antie Rinnerts Grettinga
naastligger ten oostende erven van Tomas Alles
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Nanningh Rinses
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoperPyter Everts, gehuwd met
Nyeske Pybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFranciscus Hoitinga, procureur postulant x Antie Rinnerts Grettinga kopen een huis zz. Voorstraat. Ten O. erven Tomas Alles, ten W. wd. Nanningh Rinses. Geen grondpacht. Gekocht van Pyter Everts x Nyeske Pybes voor 1200 gg.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0106v van 15 sep 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 24, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud burgemeester Hoitinga


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0140v van 20 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van oud burgemeester Fransiscus Hoitinga
naastligger ten oostenWopke Jansen


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0260r van 18 feb 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 22Voorstraat ZZ bij de Vismarkthuis
 
koperBurgervaandrig Jacobus Goslings c.u.notarius publicus642-00-00 GG
naastligger ten oostenhet huis van de gemeensman Wopke Jansen Ackers
naastligger ten zuidenhet huis en kamer van Marten Pieters mr. kuiper
naastligger ten westenhet huis en kamer van Marten Pieters mr. kuiper
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperAntie Grettinga, weduwe van
wijlen burgemeester Frans Hoytinga, en
Tjeerd Hylckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Goslings, notarius publicus en burger-vaandrig c.u. kopen een huis zz. Voorstraat omtrent de [Oude] Vismarkt. Ten O. gemeensman Wopke Jansen Acker, ten Z. en W. het huis en de camer van mr. kuiper Marten Pieters, ten N. de straat. Gekocht van Antie Grettinga wv burgemeester Frans Hoitinga, en Tjeerd Hylckes, voor 642 gg.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0134r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 24, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBurgemeester Jacobus Goslingh


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0349r van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgemeester Goslings


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0057r van 15 apr 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 24, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacobus Goslings


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0094r van 2 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 22Bezuiden het huis van de copers, door een steegje aan de Grote Bredeplaats [staat: Voorstraat] in te gaankamer met een afdakje
 
koperVroedsman Jan Nollides c.u.50-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Nollides c.u.
naastligger ten zuidenLeeukjen mestwijff
naastligger ten westends. Fred. Botterwegh
naastligger ten noordenoud burgemeester Goslings c.u.
verkoperoud burgemeester Goslings c.u.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jan Nollides, vroedsman, koopt een camer met een afdakje, naast zijn huis en steeg naar de Voorstraat. Ten O. de koper, ten W. de verkoper, ten Z. Leeukjen...?, ten N. de oud-burgemeester Jacobus Goslings. Gekocht van ds. Fredericus Botterweg, voor 50 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-148 Grote Bredeplaats 22huis
eigenaarburgemeester Goslings
gebruikerburgemeester Goslings
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-148 Grote Bredeplaats 22huis
eigenaards. Botterwegh


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0036v van 22 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 22Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat bij de Blauwe Trappen]huis
 
koperPier Jarigs c.u.150-00-00 GG
naastligger ten oostenvroedsman Nollides
naastligger ten zuidenvroedsman Nollides
naastligger ten westendr. Butterwegh
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: straat]
verkoperde hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacobus Goslingsnotaris


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-148 Grote Bredeplaats 22huis
eigenaarburgemeester Pier Jarigs Britton
gebruikerburgemeester Pier Jarigs Britton
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0247r van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 22Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat tussen vismarktpijp en Blauwe Trappen]huis 1
 
aanhandelaarJacob Wessels Sluis, gehuwd metschipper (wijd-)490-00-00 CG
Pytje Jans van Slooten
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Jan Nollides
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westends. Fredericus Butterweg
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: straat en diept]
verwandelaarburgemeester Pier Jarigs Bretton, gehuwd met
Hendrikje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Jarigs Bretton, burgemeester x Hendrikje Jans doet wandelkoop met Jacob Wessels Sluis, wijdschipper x Pytie Jans van Slooten, waar bij de 1ste overdraagt een mooi huis zz. Voorstraat bij de Blauwe Trappen met ten O. en Z. Jan Nollides, ten W. ds. Botterweg, ten N. die straat en diept. De zolder boven het achterste keukentje is en blijft echter van Nollides. De 2e draagt over een huis nz. Voorstraat bij de Blauwe Trappen, 'de Dolfijn', met ten O. Jan Jacobs Kuik, ten W. Jacobus Groenewold, ten Z. de Voorstraat en diept, ten N. een doorgaande steeg waarlangs het huis vrij in- en uitgang etc. heeft van en naar de Noorderhaven. Jacob Wessels Sluis krijgt daarbij 490 cg toe.


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0091v van 20 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 22Voorstraat ZZ tussen de Vismarktspijp en de Blauwe Trappenhuis
 
koperJan Eerks Jongma, gehuwd metmr. boekbinder1400-00-00 CG
Aeltie Jans Jongma
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
huurderJan Jansen Jongma 50-00-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Jan Nollides
naastligger ten zuidenoud burgemeester Jan Nollides
naastligger ten westenFredericus Boterwegh predikant
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJacob Wessels Sluis, gehuwd metoud schipper op Amsterdam (beurt-)Leeuwarden
Pietie Jans van SlotenLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Eerks Jongma, mr. boekbinder x Mettie? Jans koopt een huis c.a., zz. Voorstraat tussen de Vismarktspijp en de Blauwe Trappen. Ten O. en Z. burgemeester Jan Nollides, ten W. ds. Fredericus Botterweg, ten N. de straat. Het is een voorhuis, binnenkamer, galerij, keuken, plaets en regenwaterbak, opkamer en zolder, maar de zolder boven de achterste keuken behoort aan Nollides. Die is voor 10 jaar verhuurd aan Jan Jansen Jongma. Zie de voorwaarden. Gekocht van Jacob Wessels Sluis, oud-beurtschipper van Harlingen op A`dam x Pietie Jans van Sloten, nu te Leeuwarden, voor 1400 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-148 Grote Bredeplaats 22huis
eigenaarJan Eerks Jongma
gebruikerJan Eerks Jongma
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-148 Grote Bredeplaats 22Jan Eerks Jongma, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0205r van 10 dec 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Eriks


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0154v van 3 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 22Voorstraat ZZ tussen de Vismarktspijp en de Blauwe trappenhuis
 
koperAnthoni Vink 550-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
huurderDirk Jurjens c.u.58-00-00 CG
naastligger ten oostenJohannes Nollides
naastligger ten zuidenJohannes Nollides
naastligger ten westenGerryt Gerryts metselaar
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJan Eerks Jongma, gehuwd metkoopman
Aaltje Jans Jongma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthonie Vink, hovenier, verkoper Jan Eerks Jongma


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0131r van 21 jun 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJ. Mecima c.u.


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0181r van 17 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 22Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat tussen de Vischmarkspijp en Grote Bredeplaats]huis
 
koperThomas van Slooten koopman400-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
huurderHarmina Gerryts 60-00-00 CG
wijlen Jan Smithmr. schrijnwerker
naastligger ten oostenJ. Nollides
naastligger ten zuidenJ. Nollides
naastligger ten westenCoert Duman
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
burgemeester Menno Vink, curator
Willem de Boer, curatoren over
verkoperde nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Johannes Mecima, gehuwd met
wijlen Antje Vink
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas van Slooten, koopman, koopt een huis c.a. zz. Voorstraat, tussen Vismarktspijp en Grote Bredeplaats, verhuurd aan Harmina Gerryts wv Jan Smith, mr. schrijnwerker. Ten O. en Z. J. Nollides, die de zolder boven de keuken bezit, ten W. Coert Duman, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Menno Vink, burgemeester, en Willem de Boer, koopman, als curatoren over de nagelaten minderjarige kinderen van wl. Johannes Mecima x Antje Vink en hun testament, voor 400 gg.


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0372v van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 22Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat tussen Vismarktpijp en Grote Bredeplaats]huis
 
koperJohannes van den Berg, gehuwd metmr. verver385-00-00 CG
Grietje Fredriks
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
huurderJarig Cornelis 55-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van J. Nollides
naastligger ten zuidende weduwe van J. Nollides
naastligger ten westenCoert Duman
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoperTomas van Slotenkoopman


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0096v van 2 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 22Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat tussen Vismarktpijp en Grote Bredeplaats]huis
 
koperWebina Hoftenkamp, weduwe van500-00-00 CG
wijlen Sybe Vissernotaris
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van J. Nollides
naastligger ten zuidende weduwe van J. Nollides
naastligger ten westenCoert Duman
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoperJohannes van den Berg, gehuwd metmr. verver
Grietje Fredriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWebina Hoftenkamp wv notaris Sybe Visser kopen een huis zz Voorstraat tussen Vismarktspijp en Grote Bredeplaats. Grondpacht 1 CG. Gekocht van mr. verver Johannes van den Berg x Grietje Frederiks voor 500 CG.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0180v van 17 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 22Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat tussen Vismarktspijp en Grote Bredeplaats]huis
 
koper van 1/2Huibert Jans koopman in hout500-00-00 CG
koper van 1/2Wopke Djoerds koopman in hout
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
huurderJan van Swichum mr. uurwerkmaker70-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van J. Nollides
naastligger ten zuidende weduwe van J. Nollides
naastligger ten westenC. Duman mr. schoenmaker
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoperWebina Hoftenkamp, gehuwd met
Ruurd van Dijkkastelein


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0173r van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 22Grote Bredeplaats ZZ, Voorstraat wijk E-054 tussen Vischmarkt enhuis
 
koperWeltje Galema 900-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
huurderde weduwe van ds. G. Lemke
naastligger ten oostenJ. Nollides
naastligger ten zuidenJ. Nollides
naastligger ten westenC. Duman schoenmaker
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoperHubert Janshoutverkoper
verkoperWopke Joerdshoutverkoper


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-148 Grote Bredeplaats 22Weltje Galama c s2-10-00 CG


1811 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 22 feb 1810
E-054Grote Bredeplaats 22Een fraaye en paisierige HUIZINGE c.a. nabij de Grote Breedeplaats, als eigenaarsche wordende bewoond en gebruikt door Welt, Galama. Beschrijving verkocht op 27 feb 1811 door procureur W.S. Houtsma..


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-054Grote Bredeplaats 22Joris Reinders Kronenburg... K, en Sophia Joris de Vos; BS huw 1811, huw 1813, huw 1814, huw 1818, ovl 1845; gebruiker van wijk E-054, schoenmaker, eigenaar is Weltje Galama, 1814. (GAH204); oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-054Grote Bredeplaats 22Weltje Sipkes Galama... aan de Franse commandant in 1810, dv Sipke Jans en Antje Galama; BS ovl 1839; eigenaar van wijk E-054, gebruiker is Joris Kronenburg, schoenmaker, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-239, winkeliersche, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-054Grote Bredeplaats 22Weltje Galama Joris Kronenburg schoenmaker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1169Grote Bredeplaats 22Weltje GalemaHarlingenwinkelierschehuis en erf (80 m²)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-054Grote Bredeplaats 22Weltje Sipkes Galama, overleden op 8 december 183970 jr, overleden Voorstraat E 54, ongehuwd, zuster van wijlen Jan Sipkes Galema (vader van Sipke, Sjoukje, Anna, Doeke, Elisabeth, Auke, afwezige Otto en Weltje Jans Galema) (laatstgenoemde is enige testamentair erfgenaam en de 6 eerstgenoemden krijgen elk legaat ad fl. 500,-). Saldo fl. 12.337,27. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-054VoorstraatWeltie Galama24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, geen
E-054VoorstraatElisabeth Galama22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1169E-054 (Voorstraat)Hendrik van der Werfwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1169E-047 (Voorstraat)Wed. en erven Hendrik van der Werfwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1169Grote Bredeplaats 22 (E-047)Hendrik Velthuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Bredeplaats 22 Wietze Velthuiswinkelbediende
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Breedeplaats 22H.Velthuiskantoorbediende
Groote Breedeplaats 22W.Velthuiswinkelbediende


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BreedeplaatsJorna's Lectuur Centrale230


1965 - adresboekadresnaam
Grote Bredeplaats 22D. (Dirk) Monsma
  terug