Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 22
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 22 6-148 6-148 E-054 E-047


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 22, Harlingen
Naastliggers vanGrote Bredeplaats 22
ten oostenGrote Bredeplaats 24
ten zuidende Grote Bredeplaats
ten westenGrote Bredeplaats 20
ten noordende Grote Bredeplaats


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0530r van 30 nov 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 22Grote Bredeplaats [staat: bij de Blauwe Trappen]huis
 
koperdr. Hendricus Gualtery secretaris van LeeuwardenLeeuwarden
verpachter grondmr. Claes Kan 17-10-00 CG
verpachter gronddr. Hendricus Gualtery secretaris van Leeuwarden22-10-08 CG
betrokkeneHarmen Aesges
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)dr. Hendricus Gualterysecretaris van LeeuwardenLeeuwarden
verkoper (gesuccumbeerde)Hans Jelistromslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTen verzoeke van dr. Hendricus Gualtery, secretaris van Leeuwarden en ten nadele van Hans Jelis tromslager, met de belasting van 12 GG 14 st. toekomende aan mr. Claes Kan en 16 GG 2 1/2 st. toekomende aan dr. Hendricus Gualtery, wordt verkocht een huis bij de Blauwe Trappen van voors. Hans Jelis. Sonder dat daeraff helder offte pennink tot deese tijt toe bijden cooper Hermen Aesges is voldaen, noch inwijsinge versoeckende op seeckere vijff goudegl. jaerlicxe pacht uut Jan Willemszoen burgemr. cum sociis ende Geert Haytses huyssteede geleegen binnen Harlingen aen Aesge Harmens hoff. Gekocht d'voors. huysinge ende pacht van Harmen Aesges.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022v van 31 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 22Grote Bredeplaats ZZ [staat: bij de Blauwe Trappen]huis
 
koperMeynert Doytses, gehuwd metkleermaker488-00-00 GG
koperYdien Taeckes
naastligger ten oostenDirck Aris
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCornelis Ydes Feytema
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoperdr. Henrico Gualterisecretaris van LeeuwardenLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeynert Doytses, kleermaker x Ydien Taeckes kopen een huis bij de blauwe trappen. Ten O. Dirck Aris, ten W. Cornelis Ydes Feytema. Geen grondpacht. Gekocht van secretaris van Leeuwarden dr. Henrico Gualteri voor 488 GG.


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0223r van 19 jun 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0236v van 11 dec 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMeynert Doytses


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0247r van 29 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0001v van 17 sep 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0004v van 22 okt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0063r van 2 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van wijlen Eebel Sibrants


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0189v van 28 aug 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0215r van 12 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0148r van 7 jun 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende koper Evert Jacobs


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0067v van 19 aug 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0172v van 23 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 22Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat] bij de blauwe trappenhuis
 
koper door niaarNeeltie Cornelis, weduwe van720-00-00 GG
koper door niaarwijlen Nanne Rinses, bijgestaan door de broer van wijlen haar mankuiper
koper door niaarCornelis Rinses
geniaarde koperGriet Jarichs
naastligger ten oostenTomas Alles
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Rinse kuiper
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoperGerbrant Schaft c.f.Hoorn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGriet Jarichs koopt een huis zz. Voorstraat omtrent de blauwe trappen. Ten O. Tomas Alles, ten W. erven kuiper Rinse [Nannes]. Geen grondpacht. Gekocht van Gerbrant Schaft, burger te Hoorn, pro se et fratribus, voor 720 GG.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0140v van 23 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 22Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat]huis
 
koperFransiscus Hoitinga, gehuwd metprocureur postulant1200-00-00 GG
koperAntie Rinnerts Grettinga
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tomas Alles
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Nanningh Rinses
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoperPyter Everts, gehuwd met
verkoperNyeske Pybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFranciscus Hoitinga, procureur postulant x Antie Rinnerts Grettinga kopen een huis zz. Voorstraat. Ten O. erven Tomas Alles, ten W. wd. Nanningh Rinses. Geen grondpacht. Gekocht van Pyter Everts x Nyeske Pybes voor 1200 gg.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0103v van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0106v van 15 sep 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud burgemeester Hoitinga


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0140v van 20 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van oud burgemeester Fransiscus Hoitinga
naastligger ten oostenWopke Jansen


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0056r van 4 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0260r van 18 feb 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 22Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat] bij de Vismarkthuis
 
koperBurgervaandrig Jacobus Goslings c.u.notaris642-00-00 GG
naastligger ten oostenhet huis van de gemeensman Wopke Jansen Acker
naastligger ten zuidenhet huis en kamer van Marten Pieters mr. kuiper
naastligger ten westenhet huis en kamer van Marten Pieters mr. kuiper
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoperAntie Grettinga, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Frans Hoytinga
verkoperTjeerd Hylckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Goslings, notarius publicus en burger-vaandrig c.u. kopen een huis zz. Voorstraat omtrent de [Oude] Vismarkt. Ten O. gemeensman Wopke Jansen Acker, ten Z. en W. het huis en de camer van mr. kuiper Marten Pieters, ten N. de straat. Gekocht van Antie Grettinga wv burgemeester Frans Hoitinga, en Tjeerd Hylckes, voor 642 gg.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0134r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Jacobus Goslingh


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0137v van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWouter Harmens


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0349r van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgemeester Goslings


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0351v van 13 feb 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgemeester Goslings


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0057r van 15 apr 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacobus Goslings


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0057r van 15 apr 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0094r van 2 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 22achterBezuiden het huis van de copers, door een steegje aan de Grote Bredeplaats [staat: Voorstraat] in te gaankamer met een afdakje
 
kopervroedsman Jan Nollides c.u.50-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Nollides c.u.
naastligger ten zuidenLeeukjen mestwijf
naastligger ten westends. Fred. Botterwegh
naastligger ten noordenoud burgemeester Goslings c.u.
verkoperoud burgemeester Goslings c.u.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jan Nollides, vroedsman, koopt een camer met een afdakje, naast zijn huis en steeg naar de Voorstraat. Ten O. de koper, ten W. de verkoper, ten Z. Leeukjen...?, ten N. de oud-burgemeester Jacobus Goslings. Gekocht van ds. Fredericus Botterweg, voor 50 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-148Grote Bredeplaats 22huis
eigenaarburgemeester Goslings
gebruikerburgemeester Goslings
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0266r van 28 jun 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenvroedsman Nollides


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-148Grote Bredeplaats 22huis
eigenaards. Botterwegh


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0036v van 22 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 22Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat bij de blauwe trappen]huis
 
koperPier Jarigs c.u.150-00-00 GG
naastligger ten oostenvroedsman Nollides
naastligger ten zuidenvroedsman Nollides
naastligger ten westendr. Butterwegh
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: straat]
verkoperde hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacobus Goslingsnotaris


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-148 Grote Bredeplaats 22huis
eigenaarburgemeester Pier Jarigs Britton
gebruikerburgemeester Pier Jarigs Britton
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0247r van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 22Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat tussen vismarktpijp en blauwe trappen]huis 1
 
aanhandelaarJacob Wessels Sluis, gehuwd metwijdschipper490-00-00 CG
aanhandelaarPytje Jans van Slooten
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Jan Nollides
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westends. Fredericus Butterweg
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: straat en diept]
verwandelaarburgemeester Pier Jarigs Bretton, gehuwd met
verwandelaarHendrikje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Jarigs Bretton, burgemeester x Hendrikje Jans doet wandelkoop met Jacob Wessels Sluis, wijdschipper x Pytie Jans van Slooten, waar bij de 1ste overdraagt een mooi huis zz. Voorstraat bij de Blauwe Trappen met ten O. en Z. Jan Nollides, ten W. ds. Botterweg, ten N. die straat en diept. De zolder boven het achterste keukentje is en blijft echter van Nollides. De 2e draagt over een huis nz. Voorstraat bij de Blauwe Trappen, 'de Dolfijn', met ten O. Jan Jacobs Kuik, ten W. Jacobus Groenewold, ten Z. de Voorstraat en diept, ten N. een doorgaande steeg waarlangs het huis vrij in- en uitgang etc. heeft van en naar de Noorderhaven. Jacob Wessels Sluis krijgt daarbij 490 cg toe.


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0334v van 26 sep 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenoud burgemeester Jan Nollides


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0091v van 20 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 22Voorstraat ZZ tussen de Vismarktspijp en de blauwe trappenhuis
 
koperJan Eerks Jongma, gehuwd metmr. boekbinder1400-00-00 CG
koperAeltie Jans Jongma
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
huurderJan Jansen Jongma 50-00-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Jan Nollides
naastligger ten zuidenoud burgemeester Jan Nollides
naastligger ten westenFredericus Boterwegh predikant
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJacob Wessels Sluis, gehuwd metoud beurtschipper op AmsterdamLeeuwarden
verkoperPietie Jans van SlotenLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Eerks Jongma, mr. boekbinder x Mettie? Jans koopt een huis c.a., zz. Voorstraat tussen de Vismarktspijp en de Blauwe Trappen. Ten O. en Z. burgemeester Jan Nollides, ten W. ds. Fredericus Botterweg, ten N. de straat. Het is een voorhuis, binnenkamer, galerij, keuken, plaets en regenwaterbak, opkamer en zolder, maar de zolder boven de achterste keuken behoort aan Nollides. Die is voor 10 jaar verhuurd aan Jan Jansen Jongma. Zie de voorwaarden. Gekocht van Jacob Wessels Sluis, oud-beurtschipper van Harlingen op A`dam x Pietie Jans van Sloten, nu te Leeuwarden, voor 1400 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-148 Grote Bredeplaats 22huis
eigenaarJan Eerks Jongma
gebruikerJan Eerks Jongma
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-148 Grote Bredeplaats 22Jan Eerks Jongma, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-148 Grote Bredeplaats 22huis
eigenaarJan Eerks Jongma
gebruikerJan Eerks Jongma
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-14 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0205r van 10 dec 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Eriks


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0154v van 3 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 22Voorstraat ZZ tussen de Vismarktspijp en de Blauwe trappenhuis
 
koperAnthoni Vink 550-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
huurderDirk Jurjens c.u.58-00-00 CG
naastligger ten oostenJohannes Nollides
naastligger ten zuidenJohannes Nollides
naastligger ten westenGerryt Gerryts metselaar
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJan Eerks Jongma, gehuwd metkoopman
verkoperAaltje Jans Jongma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthonie Vink, hovenier, verkoper Jan Eerks Jongma


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0004ra van 12 dec 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJ. Mecima


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0131r van 21 jun 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJ. Mecima c.u.


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0181r van 17 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 22Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat tussen de Vischmarkspijp en Grote Bredeplaats]huis
 
koperThomas van Slooten koopman400-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
huurderHarmina Gerryts 60-00-00 CG
huurderwijlen Jan Smith mr. schrijnwerker
naastligger ten oostenJ. Nollides
naastligger ten zuidenJ. Nollides
naastligger ten westenCoert Duman
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoper q.q.burgemeester Menno Vink, curator
verkoper q.q.Willem de Boer, curatoren over
verkoperde nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Johannes Mecima, gehuwd met
verkoperwijlen Antje Vink
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas van Slooten, koopman, koopt een huis c.a. zz. Voorstraat, tussen Vismarktspijp en Grote Bredeplaats, verhuurd aan Harmina Gerryts wv Jan Smith, mr. schrijnwerker. Ten O. en Z. J. Nollides, die de zolder boven de keuken bezit, ten W. Coert Duman, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Menno Vink, burgemeester, en Willem de Boer, koopman, als curatoren over de nagelaten minderjarige kinderen van wl. Johannes Mecima x Antje Vink en hun testament, voor 400 gg.


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0372v van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 22Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat tussen Vismarktpijp en Grote Bredeplaats]huis
 
koperJohannes van den Berg, gehuwd metmr. verver385-00-00 CG
koperGrietje Fredriks
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
huurderJarig Cornelis 55-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van J. Nollides
naastligger ten zuidende weduwe van J. Nollides
naastligger ten westenCoert Duman
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoperTomas van Slotenkoopman


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0096v van 2 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 22Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat tussen Vismarktpijp en Grote Bredeplaats]huis
 
koperWebina Hoftenkamp, weduwe van500-00-00 CG
koperwijlen Sybe Visser notaris
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van J. Nollides
naastligger ten zuidende weduwe van J. Nollides
naastligger ten westenCoert Duman
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoperJohannes van den Berg, gehuwd metmr. verver
verkoperGrietje Fredriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWebina Hoftenkamp wv notaris Sybe Visser kopen een huis zz Voorstraat tussen Vismarktspijp en Grote Bredeplaats. Grondpacht 1 CG. Gekocht van mr. verver Johannes van den Berg x Grietje Frederiks voor 500 CG.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0180v van 17 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 22Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat tussen Vismarktspijp en Grote Bredeplaats]huis
 
koper van 1/2Huibert Jans koopman in hout500-00-00 CG
koper van 1/2Wopke Djoerds koopman in hout
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
huurderJan van Swichum mr. uurwerkmaker70-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van J. Nollides
naastligger ten zuidende weduwe van J. Nollides
naastligger ten westenC. Duman mr. schoenmaker
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoperWebina Hoftenkamp, gehuwd met
verkoperRuurd van Dijkkastelein


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0173r van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 22Grote Bredeplaats ZZ, Voorstraat wijk E-054 tussen Vischmarkt enhuis
 
koperWeltje Galema 900-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
huurderde weduwe van ds. G. Lemke
naastligger ten oostenJ. Nollides
naastligger ten zuidenJ. Nollides
naastligger ten westenC. Duman schoenmaker
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoperHubert Janshoutverkoper
verkoperWopke Joerdshoutverkoper


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-148 Grote Bredeplaats 22Weltje Galama c s2-10-00 CG


1811 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 22 feb 1810
E-054Grote Bredeplaats 22Een fraaye en paisierige HUIZINGE c.a. nabij de Grote Breedeplaats, als eigenaarsche wordende bewoond en gebruikt door Welt, Galama. Beschrijving verkocht op 27 feb 1811 door procureur W.S. Houtsma..


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-054Grote Bredeplaats 22Joris Reinders Kronenburg... K, en Sophia Joris de Vos; BS huw 1811, huw 1813, huw 1814, huw 1818, ovl 1845; gebruiker van wijk E-054, schoenmaker, eigenaar is Weltje Galama, 1814. (GAH204); oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-054Grote Bredeplaats 22Weltje Sipkes Galama... aan de Franse commandant in 1810, dv Sipke Jans en Antje Galama; BS ovl 1839; eigenaar van wijk E-054, gebruiker is Joris Kronenburg, schoenmaker, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-239, winkeliersche, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-054Grote Bredeplaats 22Weltje Galama Joris Kronenburg schoenmaker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1169Grote Bredeplaats 22Weltje GalemaHarlingenwinkelierschehuis en erf (80 m²)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-054Grote Bredeplaats 22Weltje Sipkes Galama, overleden op 8 december 183970 jr, overleden Voorstraat E 54, ongehuwd, zuster van wijlen Jan Sipkes Galema (vader van Sipke, Sjoukje, Anna, Doeke, Elisabeth, Auke, afwezige Otto en Weltje Jans Galema) (laatstgenoemde is enige testamentair erfgenaam en de 6 eerstgenoemden krijgen elk legaat ad fl. 500,-). Saldo fl. 12.337,27. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-054VoorstraatWeltie Galama24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, geen
E-054VoorstraatElisabeth Galama22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1169E-054 (Voorstraat)Hendrik van der Werfwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1169E-047 (Voorstraat)Wed. en erven Hendrik van der Werfwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1169Grote Bredeplaats 22 (E-047)Hendrik Velthuiswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Bredeplaats 22 Wietze Velthuiswinkelbediende
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Breedeplaats 22H.Velthuiskantoorbediende
Groote Breedeplaats 22W.Velthuiswinkelbediende


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BreedeplaatsJorna's Lectuur Centrale230


1965 - adresboekadresnaam
Grote Bredeplaats 22D. (Dirk) Monsma
  terug