Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Bredeplaats 24
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Bredeplaats 246-1496-1496-149E-053E-046


Naastliggers vanGrote Bredeplaats 24
ten oostende Grote Bredeplaats
ten westenGrote Bredeplaats 22
ten noordende Grote Bredeplaats


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 24, Harlingen


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0530r van 30 nov 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022v van 31 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirck Aris


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0223r van 19 jun 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Pieters


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0236v van 11 dec 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 24Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat ZZ bij de Rinnertspijp]00‑00‑00 cghuis
koperN. N.
naastligger ten oostenLambert Annis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenMeynert Doytses
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoper van 1/4Arien Dircks meerderjarig te Sint Jacobiparochie
verkoper van 1/4Neeltie Dircks meerderjarig, weduwe van te Sint Jacobiparochie
verkoper van 1/4wijlen Cornelis Jans, zoon van
verkoperJan Jobs
verkoper q.q.bestevaer en geautoriseerde voormomber van de 2 jongste weeskinderen van wijlen Bartout Bartouts, bestevader van, en curator over
verkoper van 1/2de twee jongste weeskinderen van wijlen Dirck Arians, gehuwd met
verkoper van 1/2Maritgien Bartouts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een huis zz. Voorstraat bij de Rinnertspijp. Ten O. Lambert Annis, ten W. Meynert Doytses,


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0247r van 29 jan 1615 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 24Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat recht tegenover de Rinnertspijp]00‑00‑00 cghuis
koperLolcke Aelckes schoenmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoperDirck Arians


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0001v van 17 sep 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0004v van 22 okt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0063r van 2 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 24Grote Bredeplaatst ZZ [staat: Voorstraat] bij de blauwe trappen750‑00‑00 gghuis
koperAdriaen Jans Schaft, gehuwd met
koperMaycke Arjans
naastligger ten oostenCornelis Jellis Hanenburch
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van wijlen Eebel Sibrants
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperMeynert Doytses, gehuwd met
verkoperHidtke Taeckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdriaen Jans Schaft x Maycke Arjaens kopen een huis, nu bewoond door de verkopers, zz. Voorstraat bij de blauwe trappen. Ten O. Cornelis Jellis Hanenburgch, ten W. wd. Eebel Sibrants. Geen grondpacht. Gekocht van Meynert Doytses x Hidtke Taeckes voor 750 gg.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0149v van 19 dec 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 26west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAdriaen Schaft


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0160v van 30 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 26west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0189v van 28 aug 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0215r van 12 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0148r van 7 jun 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0015r van 16 okt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 26west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0066v van 26 mei 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 26west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTomas Alles


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0067v van 19 aug 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Adriaen Schaft
naastligger ten oostenMeynert Feyes


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0172v van 23 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTomas Alles


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0033v van 28 mei 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 26west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJeltie, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Thomas Alles


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0140v van 23 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tomas Alles


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0055r van 6 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWybe Jacobs
naastligger ten westenClaes Jonas


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0103v van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSytske Gerlofs


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0111v van 24 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0106v van 15 sep 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 24Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat] bij de Rinnertspijp2103‑00‑00 gghuis met een achterhuis en een plaatske er tussenin
koperWopcke Jansen Acker c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑04‑00 cg
huurderSymen Dircxen boterkoper80‑00‑00 gg
naastliggersteeg zuidwaarts lopend tot aan de Hondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten oostenAnne Jelles Stijll c.u.
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenoud burgemeester Hoitinga
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoper van 1/2Lambert Jansen
verkoper van 1/2Antie Jansen


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0056r van 4 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBotie, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Here Coster


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 24rGrote Bredeplaats 24vroedsman Acker, absentf. 10000-00-00


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0028ra van 7 mrt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMeynert bakker


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0260r van 18 feb 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van de gemeensman Wopke Jansen Acker


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0134r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 24Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat] bij de Vismarkt1911‑00‑00 gghuis
koperBurgerhopman Cornelis Wijngaerden, gehuwd met
koperSybrigien Folckerts Nijkerck
verpachter grondde stad Harlingen1‑04‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Franciscus Canter raad en advocaat fiscaal Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenburgemeester Jacobus Goslingh
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: straat en diept]
verkopergemeensman Wopke Jansen Acker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Wijngaerden, hopman x Sybrichien Folckerts Nijhoeck? koopt een mooi huis met een achterhuis en een plaets ertussen, en een pakhuis erachter, waarin een paardenstal etc. Het staat zz. Voorstraat omtrent de oude Vismarkt. Ten O. wd. Franciscus Canter, Raad en Advocaat-fiscaal bij het College ter Admiraliteit in Friesland, ten W. Jacobus Goslings, burgemeester, ten Z.?, ten N. de straat en diept. Vrij mede-gebruik v.d. steeg zuidwaarts tot aan de Hondenstraat. Het uithangbord en het ijzer waarmee het aan de gevel hangt wordt NIET meeverkocht. Gekocht van de gemeensman Wopke Jansen Acker, voor 1911 gg.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0137v van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van burgemeester Wijngaerden


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0057r van 15 apr 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 24Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat] tussen de Vismarktspijp en de blauwe trappen]1900‑00‑00 cghuis en tuin
koperburgerhopman Jan Nolles, gehuwd met
koperAukjen Lanting
toehaaktwee gouden pistolen [=dubloen]
naastligger ten oostenontvanger-generaal Duco Nauta
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenJacobus Goslings
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoper van 1/2Sjoukjen Wijngaarden, gehuwd met
verkoper van 1/2wijnkoper Hans Gonggrijp
verkoper van 1/2Livius Wijngaardenadvocaat Hof van Friesland te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Nolles (Nollides), hopman x Auckjen Lantingh koopt een huis en tuin zz. Voorstraat, tussen Vismarktspijp en Blauwe Trappen, strekkende van voor tot achter aan de Vijverstraat (Hondenstraat). Ten O. wd. Duco Nauta, ontv. generaal, ten W. Jacobus Goslings, oud-burgemeester, ten Z. de Hondenstraat, ten N. de Grote Bredeplaats. Gekocht van Sjoukjen Wijngaarden x Hans? Gonggrijp, oud-vaandrig en wijnkoper, voor 1/2, en Livius Wijngaarden, advocaat bij het Hof van Friesland te Leeuwarden, voor 1/2, voor 1900 cg.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0094r van 2 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 22achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Nollides c.u.


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0162v van 22 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Nolles


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-149 , folio 127Grote Bredeplaats 24huis
eigenaarvroedsman Jan Nolles
gebruikervroedsman Jan Nolles
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑04‑00 cg


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0266r van 28 jun 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet tuintie van de vroedsman Nollides


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-149 , folio 82vGrote Bredeplaats 24huis
eigenaarde vroedsman J. Nolles
gebruikerde vroedsman J. Nolles
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan31‑5‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0036v van 22 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Nollides


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-149 , folio Grote Bredeplaats 24huis
eigenaarburgemeester Nollides
gebruikerburgemeester Nollides
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑00‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0247r van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester Jan Nollides


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0069r van 16 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Jan Nollides


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0091v van 20 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester Jan Nollides


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-149 , folio 83rGrote Bredeplaats 24huis
eigenaarburgemeester Nollides
gebruikerburgemeester Nollides
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-149Grote Bredeplaats 24wed. burgemr. Nollides, bestaande uit 5 personen70‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-149 , folio 83rGrote Bredeplaats 24huis
eigenaarwed. burgemr. Nolides
gebruikerwed. burgemr. Nolides
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0263v van 23 feb 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Fokko Stapert kapitein


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-149, fol. 116rGrote Bredeplaats 24burgemeester Nollides weduwe, bestaande uit 5 volwassenen en geen kinderen205:8:00 cg34:5:00 cgwel begoedight


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0175v van 28 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Nollides


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0091v van 23 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBernardus Dreyer c.u.gerechtsfiscaal


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0140r van 3 feb 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBernardus Dreyer


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0150v van 12 mei 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBernardus Dreyer c.u.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-149 , folio 84rGrote Bredeplaats 24huis
eigenaarburgemeester J. Nollides wed.
gebruikerburgemeester J. Nollides wed.
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0258v van 10 feb 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEvert Nieuwenhuis


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0154v van 3 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Nollides


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0247v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer J. Nollides


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-149 , folio 84rGrote Bredeplaats 24huis
eigenaarburgemeester J. Nollides erven wed.
gebruikerburgemeester J. Nollides erven wed.
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-149 , folio 143rGrote Bredeplaats 24huis, stal en wagenhuis
eigenaarJohannes Nollides
gebruikerJohannes Nollides
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑07‑04 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-149 , folio 143rGrote Bredeplaats 24huis
eigenaarJohannes Nollides
gebruikerJohannes Nollides
huurwaarde totaal85‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑09‑00 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0181r van 17 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJ. Nollides


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0372v van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen J. Nollides


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-149 , folio 143rGrote Bredeplaats 24huis
eigenaarJohannes Nollides wed.
gebruikerJohannes Nollides wed.
huurwaarde totaal85‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑09‑00 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0096v van 2 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen J. Nollides


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-149, pag. 102Grote Bredeplaats 24wed. Nollides


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0180v van 17 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen J. Nollides


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0173r van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJ. Nollides


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-149 , pag. 140Grote Bredeplaats 24J. Nollides wed.8‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-053Grote Bredeplaats 24Tamera Margaretha Andree... daarnaast ligt Tjeerd Bouwes, ovl 19 apr 1720 ... (alles)


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 96 en 114 van 3 mrt 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-053Grote Bredeplaats 24provisionele en finale toewijzingfl. 1135huis E-053
 
verkoperSipke Sjoukes Hiemstra
koperDirk Cornelis de Boer


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 157 van 9 apr 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-053Grote Bredeplaats 24koopaktefl. 1135huis en de tuin E-053
 
verkoperSipke Sjoukes Hiemstra
koperDirk Cornelis de Boer


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-053Grote Bredeplaats 24Dirk de Boereigenaar en gebruiker van wijk E-053, commis, 1814. (GAH204)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Grote Bredeplaats 24Dirk de Boerfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-053Grote Bredeplaats 24Dirk de BoerDirk de Boercommis


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 621 en 633 van 10 dec 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-053Grote Bredeplaats 24provisionele en finale toewijzingfl. 1380huis op de zuidkant van de Voorstraat E-053
 
verkoperJan Freerks Repko
koperJan Cornelis Schiere


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 216 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-053Grote Bredeplaats 24Hendrikus Simons Schiere, overleden op 11 januari 1823zoon van Simon Jans Schiere, koopman (Voorstraat E 53) en Foekje van Schouwenburg, broer van minderjarige Anna en Jan Simons Schiere. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 43 van 3 mei 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-053Grote Bredeplaats 24boedelscheidinghuis, kad.nr. 1165
 
erflaterJan Cornelis Schiere
koperSimon Jans Schiere


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1165Grote Bredeplaats 24Simon Schiere koopmanHarlingenhuis en erf (252 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1165aGrote Bredeplaats 24Simon Schiere koopmanHarlingenhuis en erf (48 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-053Grote Bredeplaats 24Anna Jans Schiere... HRL 1851 wijk C-211, wijk E-057, bev.reg. HRL 1860-80; oud 54 jaar !, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-053; VT1839; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1839; 1827, nrs. 77 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-053Grote Bredeplaats 24Maaike Ottenkampoud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-053; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-053VoorstraatAnna Jans Schiere54 jgeenHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-053VoorstraatAnna Sjouwkes Schiere22 jDragtengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-053VoorstraatFoekje Sjouwkes Schiere6 jDragtengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-053VoorstraatAukje Hobma22 jSneekgezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-053VoorstraatWypkie Plantinga21 jHarlingen*gezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-053VoorstraatAlbert de Boer47 jbeurtschipperHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
E-053VoorstraatTrijntie Trompetter47 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
E-053VoorstraatJan A de Boer21 jbeurtschipperknegtHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-053VoorstraatDirk A de Boer12 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-053VoorstraatBauke de Boer5 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-053VoorstraatJanke de Boer16 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-053VoorstraatAnna de Boer14 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-053VoorstraatMaaike Ottes* Kamp [Ottenkamp]53 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
E-053VoorstraatTaeke Plantinga22 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 124 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-053Grote Bredeplaats 24Willem Hendriks Mulder, overleden op 5 augustus 1844(op tafel 'Wilhelm Müller'), 54 jr, geboren Calmar/Denemarken, zeeman/koopvaardij kapitein, overleden Vijverstraat E 53, gehuwd, geen kinderen, enige testamentair erfgenaam is minderjarige Margaretha-Martha Visser (onechte dochter van Rinske Klazes Visser, ongehuwd). Saldo fl. 70,46. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-053Grote Bredeplaats 24Albert Lykles de Boer... 1851 wijk A-151, wijk B-180, wijk C-191; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, beurtschipper, wijk E-053; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-053Grote Bredeplaats 24Dirk Krayer... Andries K, en Trijntje Freerks Oosterbaan; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-053; D.A.K. en Wijpkje Ottes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-053Grote Bredeplaats 24Trijntje Trompetter... supp wijk G-437, wijk B-188, wijk E-210, wijk F-097; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-053; VT1839; geb 3 aug 1793, ged 20 aug 1793 Grote Kerk HRL, dv Dirk Jans Trompetter en Janneke ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-053Grote Bredeplaats 24Wybkje Ottes Kamp... N.H., dv Otte K, en Trijntje Wiebes Kwest; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk E-053; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-049; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1165Voorstraat E-053Pieter H. Bollema woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3589Voorstraat E-046 IJbe Bolman woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3589Grote Bredeplaats 24 (E-046)Klaaske Brouwer (wed. Ybe Bolman)woonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Groote Breedeplaats Y. Bolmanjongens: , meisjes:
vrouwen:
stoffeerder


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Breedeplaats 24B. Beenhuishoudster
Groote Breedeplaats 24W. Lolkema1e stuurman
Groote Breedeplaats 24J. Messcherslager
Groote Breedeplaats 24L. Messcherslager


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Bredeplaats 24H. (Hendrik) Velthuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 24rijksmonument 20372


2000 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8150Grote Bredeplaats 24


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9110Grote Bredeplaats 24


2023
0.19365382194519


  terug