Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 25
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 25 7-123 7-129 C-022 C-016


Huisnaam in: 1680
Gebruik:
Naam: de toelast
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 25, Harlingen
Naastliggers vanGrote Bredeplaats 25
ten oostenGrote Bredeplaats 27
ten zuidende Grote Bredeplaats
ten westenGrote Bredeplaats 23
ten noordenNoorderhaven 28


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0088r van 12 feb 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrick Jansen Bommel


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0138v van 21 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrick Jansen Bommel


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0197v van 24 feb 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0384v van 15 jan 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 25achter het huis van de Hollandsche Dalerdrie kamers of huis
 
koperHendrick Janssen, gehuwd met550-00-00 GG
koperGryet Ockes
naastligger ten oostenClaes Thonys
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhuis of kamer van Albert timmerman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperNeeltien Coenerts, weduwe van
verkoperwijlen Abbe Watses, met consent van
verkoperCoenert Abbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Jansen x Gryet Ockes kopen drie kamers of een huis achter het huis vande hollantsche daler. Ten O. Claes Tonys, ten W. timmerman Albert. Geen grondpacht. Gekocht van Neeltien Coenerts wv Abbe Watses, geassisteerd met Coenert Abbes, voor 551 GG.


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0486v van 30 dec 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 25westGrote Bredeplaats NZ [staat: bij de blauwe trappen]huis met alle gereedschappen vandien
 
koperAndries Jacobs, gehuwd metschipper705-00-00 GG
koperSijke Jouckes
bewonerClaes Rompckeskuiper
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen mr. Coenert
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Oostreechs
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Tonis Symons de Wayer, curator bonorum
verkoper q.q.Pyter Gerryts, curatores bonorum overmoutmaker
verkoperhet sterfhuis van wijlen Hendrick Jansen Bommel, gehuwd met
verkoperwijlen Griet Ockes, met consent van
verkoperJan JansenMakkum
verkoperGerryt Roeleffs, gehuwd met
verkoperFeyck Wybes, bloedverwanten van
verkoperhet laatst gestorven kind van wijlen Hendrick Jansen Bommel c.u.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0002v van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Henrick Bommel


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0003r van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 25Achter het huis waar de Hollandse Daalder uitsteektkamer
 
koperJan Dolphijn, gehuwd met200-00-00 GG
koperAntie Scheltes
naastligger ten oostenClaes Thoenis
naastligger ten zuiden*het huis waar de Hollandse Daalder uitsteekt
naastligger ten westende plaats van Jan Dolphijn c.u.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperInne Bauckes, gehuwd met
verkoperMarijthen Floris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Dolphijn x Antie Scheltes kopen een kamer achter het huis daer de hollantsche daler wtsteeckt. Geen grondpacht.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0006v van 12 nov 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrick Geerts c.u.
naastligger ten noordeneen vrije steeg van de Voorstraat naar de haven


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0006v van 12 nov 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrick Geerts c.u.
naastligger ten noordeneen vrije steeg van de Voorstraat naar de haven


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0069r van 16 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Enne Bauckes


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0285r van 21 okt 1621 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 25Grote Bredeplaats NZ [staat: bij de blauwe trappen aan de NZ van het diept]kamer
 
kopermr. Goucke Gerliffs, gehuwd metchirurgijn
koperFoockel Feddes
naastligger ten oosten*[steeg waarlangs] vrij in- en uitgang vaar de Voorstraat en de haven
naastligger ten oostenClaas Toenis
naastligger ten zuiden*het huis daer de Hollandsche Daler uytsteeckt
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Scheltes, broeder van
verkoperAntke Scheltes, gehuwd met
verkoperJan Dolphijn uitlandig te Kopenhagen


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0285r van 21 okt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenwijlen Hendrick Bommel


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0285r van 21 okt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0285r van 21 okt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0285r van 21 okt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0372v van 20 dec 1623 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 25achterGrote Bredeplaats NZ [niet vermeld]woning of twee kamers
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claes Toenis
naastligger ten zuidenhet huis daer de Hollantsche Dalers uutsteecken, van mr. Goucke Gerliffs*
naastligger ten westenhuis of kamers van Albert timmerman
naastligger ten noordenTrijn, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Cornelis Hanckes
verkoperBaucke Enis
verkoperGeertie Enis
verkoper q.q.Boldewijn Jansen, curator ad actum venditionis over
verkoperGrietie Enis
erflaterwijlen Ene Bauckes, gehuwd met
erflaterwijlen Grietie Jansen
verkoper q.q.Floris Pieters, bestevader en tutor legitimus over
verkoperde vier voorkinderen van wijlen Martyen Floris, gehuwd met
verkoperwijlen Ene Bauckes
verkoperBonte Ypkes, vader en legitimus tutor over
verkoperzijn twee kinderen bij wijlen Martyen Floris


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0285r van 21 okt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0383v van 31 jan 1624 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 25achter[niet vermeld]twee kamers aan elkaar
 
koper provisioneelN. N. 311-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claes Toenis
naastligger ten zuidende kamer van mr. Gouke
naastligger ten westenhuis of kamers van Albert timmerman
naastligger ten noordenTrijn Cornelis
verkoperN. N.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0071r van 7 mei 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 25Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de blauwe trappen]huis
 
kopermr. Goucke Gerliffs, gehuwd metchirurgijn950-00-00 GG
koperFoockel Feddes
naastligger ten oostenHendrick Atis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenmr. Goucke Gerliffs c.u.chirurgijn
naastligger ten noordenmr. Goucke Gerliffs c.u.chirurgijn
verkoper q.q.Siuerdt Tyebbes Popta, crediteur
verkoper q.q.Jurian Scheltis, crediteur
verkoper q.q.Aebe Cornelis, crediteuren van
verkoperSijcke Jouckes
tekst in de margeAlle handen affgewesen ende 't gewijsde gereserveert tot vertoninge van 't coopbrieff, den 28en may 1625.
tekst in de margeToegewesen, naer dat den qualiteyt in voegen als volght verandert was, als dat Martyen Adriaens den weduwe van Adriaen Graft, Siuerd Tyebbeszn. Popta tot Harlingen, Elisabeth Willems den weduwe van Jacob Jacobs tot Doccum, Sibrant Sytses als curatoren in plaats van Aucke Ennes over Eelckyen Feddes nagelaten weeskynt, ende heeren Pouuels Janszn. voor haer selven ende van wegen d'andere geinteresseerden crediteuren van Sijcke Jouckes hebben vercoft ten overstaen van Orck van Doyem, raad ordinaris inden hove van Frieslant ende bij den selven hove tot desen verordineerde commissaris, aen mr. Joucke Gerliffs ende Foockel Feddes, echteluyden, seeckere huysinge etc. den 12e july 1628.


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0092r van 28 feb 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 25achterGrote Bredeplaats NZ [niet vermeld]kamer, staande achter het huis van de Hollantsche Daler
 
kopermr. Goucke Gerlofs, gehuwd met160-21-00 GG
koperFoockel Feddes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claes Teunis
naastligger ten zuidenhet huis van de Hollandsche Daler, van mr. Goucke Gerlofs, gehuwd met
naastligger ten zuidenFoockel Feddes
naastligger ten westenhet huis van Albert timmerman
naastligger ten noordende weduwe van Jeroen Joostes
verkoperJan Dircks, gehuwd met
verkoperOrsel Hendricks


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0285r van 21 okt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0285r van 21 okt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0108v van 2 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 25Grote Bredeplaats NZ [staat: bij de blauwe trappen]huis en bakhuis
 
koperPyter Martens Moy c.u.1700-18-00 GG
naastligger ten oostende eigenaars van het huis van Hendrick Atses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenmr. Fedde Goukes
naastligger ten noordenmr. Fedde Goukes
verkoperDieucke Gouckes, gehuwd met
verkoperHuybert Pouwels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Martens Moy c.u. kopen een huis en bakhuis bij de Blauwe Trappen. Ten O. Hendrick Atses, ten W. mr. Fedde Goukes. Geen grondpacht. Gekocht van Dieucke Goukes x Huybert Pouwels voor 1700 gg. 14 st.


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0285r van 21 okt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0125v van 2 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Pytter Martens Moy
naastligger ten noordenN. N.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0125v van 2 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Pytter Martens Moy
naastligger ten noordenN. N.


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0021r van 8 dec 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jan Vinckelbos kapitein
naastligger ten noordenN. N.


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0021r van 8 dec 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jan Vinckelbos kapitein
naastligger ten noordenN. N.


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0090v van 7 apr 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 25Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat] tussen Vismarkt en de blauwe trappenhuis en pakhuis daarachter
 
koperJacob Jansen Kuik, gehuwd metmr. bakker610-00-00 GG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jelle Jochems
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenhet huis van Dina Tiebbes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sibrandt Kingma
verkoper van 1/3Antie Jans Finkelbos, gehuwd met
verkoper van 1/3Jan Jansen Trompetter
verkoper van 1/3Cornelis Finkelbos
verkoper van 1/3Antie Bentes, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Jan Finkelbos nom.filia
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jansen Kuik, mr. bakker x Lijsbeth Lubberts koopt een huis c.a. met een pakhuis erachter, nz. Voorstraat, tussen de Vismarktspijp en de Blauwe Trappen. Ten O. Jelle Jochems en een doorgaande steeg, ten W. Dina Tiebbes (Dreyer), ten Z. die straat, ten N. erven Sibrant Kingma. Het huis heeft een plaets met put en back en vrij mede-gebruik v.d. steeg, zowel zuid- als noordwaarts. Gekocht van Antie Jans Finkelbos x Jan Jansen Trompetter, voor 1/3, Cornelis Finkelbos, voor 1/3, en Antie Bentes wv Jan Finkelbos, voor 1/3, voor 610 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-123Grote Bredeplaats 25huis
eigenaarJacob Jansen Kuik
gebruikerJacob Jansen Kuik
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-123Grote Bredeplaats 25huis
eigenaarde vroedsman Kuik
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-7-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0113r van 22 jun 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0113r van 22 jun 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0134v van 1 feb 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Jacob Kuik


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-123 Grote Bredeplaats 25huis
eigenaarJan Jacobs Cuik
gebruikerJan Jacobs Cuik
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0247r van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Jacobs Cuik mr. bakker


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-123 Grote Bredeplaats 25huis
eigenaarJan Kuik
gebruikerJan Kuik
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
opmerking[in het kohier genummerd als 7-124]


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0164r van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 25Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat] bij de blauwe trappenhuis, bakkerij en pakhuis
 
koperFreerk Alkes, gehuwd metmr. bakker2400-00-00 CG
koperAuckien Synes Franeker
naastligger ten oostenOtte Aukes
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westenoud burgemeester Pier Bretton
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Eelke Douwes
verkoperJan Jacobs Kuikmr. bakker


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0143v van 15 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 25Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de blauwe trappen]huis en bakkerij met een pakhuis erachter
 
koperHarmen Hendriks, gehuwd metmr. bakker2100-00-00 CG
koperYtje Hendriks Wijnaldum
naastligger ten oostenOtte Aukes c.s.
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westenburgemeester Pier Bretton
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Eelke Douwes
verkoperFreerk Alkes, gehuwd metmr. bakker
verkoperAukjen Synes


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-123 Grote Bredeplaats 25Harmen Hendriks, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0039v van 28 jun 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmen Hendriks
naastligger ten noordenHarmen Hendriks


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0039v van 28 jun 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmen Hendriks
naastligger ten noordenHarmen Hendriks


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-123 Grote Bredeplaats 25huis
eigenaarHarm. Hendrix
gebruikerHarm. Hendrix
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-14 CG


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0006r van 25 apr 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0259v van 5 mrt 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 25Voorstraat NZhuis en bakkerij
 
koperHendrik H. van der Mey, gehuwd met1027-00-00 GG
koperEelkjen Zeeman
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Auke Ottes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenHyltje Schaaff
naastligger ten noordenJan Trompetter koopman
verkoper q.q.Dirk Vellinga, curatorkoopman
verkoper q.q.Lourens Coster, curatoren overmr. slager
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Harmen Hendriks, gehuwd metmr. bakker
verkoperwijlen Ytie Hendriks


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0006r van 25 apr 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0030r van 23 feb 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 25Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat]huis en bakkerij
 
kopervroedsman Albert Gonggrijp mr. bakker2700-00-00 CG
naastligger ten oostenT. L. Coster
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenjuffrouw Hiltje Schaaff
naastligger ten noordenJan Trompetter koopman
verkoperHendrik van der Mey, gehuwd metmr. bakker
verkoperEelkjen Joosten Zeeman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Gonggrijp, mr. bakker koopt huis en bakkerij nz. Voorstraat. Ten oosten een doorlopende steeg mandelig met Saake Jacobs en J. Trompetter en ten westen ook een steeg. Ten O. Saake Jacobs en Teunis L. Coster, ten Z. de Voorstraat, ten W. Hiltje Schaaff, ten N. Jan Trompetter. Gekocht van mr. bakker Hendrik v.d. Mey x Eelkjen Joosten Zeeman.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0086r van 19 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 25Voorstraat NZ tussen de Vismarkt en de Grote Brede plaatshuis en bakkerij
 
koperCornelis van Velsen, gehuwd metmr. bakker2325-00-00 CG
koperGeertje Jans Gonggrijp
naastligger ten oostenSaake Jacobs
naastligger ten oostenTeunis L. Coster
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenHiltje Schaaff
naastligger ten noordenJan Trompetter
verkoperHarmen Jansensubstituut bierdrager
verkoperTjietske Claasen Backer, gehuwd met
verkoperCornelis Ennes Wygarogmolenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis van Velsen, mr. bakker x Geertje Jans Gonggrijp koopt huis en bakkerij nz. Voorstraat, tussen Vismarkt en Grote Bredeplaats, voorheen bewoond door mr. bakker Albert Gonggrijp. Ten O. een doorgaande steeg, mandeelig met Saake Jacobs en Jan Trompetter, uitgaande naar de Voorstraat en de Noorderhaven. Ten O. Saacke Jacobs en Teunis L. Coster, ten Z. de Voorstraat, ten W. Hiltje Schaaff, ten N. Jan Trompetter. Gekocht van substituut-bierdrager Harmen Jansen en Tjietske Claasen Backer x rogmolenaar Cornelis Ennes Wyga.


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0065v van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 25Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat], tussen Vismarkt enhuis en bakkerij
 
koperGosling Piekinga, gehuwd met916-00-00 GG
koperPhillippina Philippus Pirot
naastligger ten oostensteeg vd haven naar de Voorstraat
naastligger ten oostenSake Jacobs
naastligger ten oostenTheunis Louwrens
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westendr. Henricus Jans Westra
naastligger ten noordenJan Trompetter
verkoperCornelis van Velsen, gehuwd metmr. bakker
verkoperGeertje Jans Gonggrijp


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0282v van 14 dec 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0147r van 6 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenG. Piekenga


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-129 Grote Bredeplaats 25Gosling Piekinga5-00-00 CG


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0149v van 17 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 25Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat] wijk C-022 tussen de Vismarkt en Grote Bredeplaatshuis
 
koperHendrik Heins koopman1050-00-00 CG
huurderJacob Bijmhoelt c.u.
naastligger ten oostensteeg naar Noorderhaven [staat: haven] en Grote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten oostenSake Jacobs
naastligger ten oostenJohannes Melchers
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westensteeg waar koper alleen vensterslag geniet
naastligger ten westenS. Kamsma procureur
naastligger ten noordenP. Tjallingi
verkoperGosling Piekengakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Heins, koopman te Zaandam, koopt een huis C-022 aan de Voorstraat tussen Vismarkt en Grote Bredeplaats zoals het door Jacob .. c.u. als huurders bewoond wordt. Geen grondpacht. Ten O. Johannes Melcherts, Zake Jacobs en een mandelige steeg naar Voorstraat en Noorderhaven, ten W. wd. S. Kamsma en een steeg, ten N. P Tjallingii. Gekocht van koopman Gosling Piekenga voor 1050 cg.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-022Grote Bredeplaats 25H Welborengebruiker wijk C-022, bakker; eigenaar is Johannes Hanekamp, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-022Grote Bredeplaats 25Johannes Hanekamp... 1822, ovl 1826, ovl 1830, ovl 1860, ovl 1893, bev.reg. HRL 1851 wijk A-069, wijk G-085; eigenaar van wijk C-022, gebruiker is H. Welboren, bakker, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk E-035, broekmaker, eigenaar is A. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-022Grote Bredeplaats 25Johannes Hanekamp H Welboren bakker


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-022Grote Bredeplaats 25Willem Hendrik Johannes Hanekamp, overleden op 21 april 1822kantoorbediende, zoon van Johannes Hanekamp, koopman (Voorstraat C 22) en Lammina Huisinga, broer van Josina, Anna en minderjarige Lambertus, Johannes en Catharina Johannes Hanekamp. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 521Grote Bredeplaats 25Johannes HanekampHarlingenwinkelierhuis en erf (169 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-022Grote Bredeplaats 25Joannes Hanekampgeb 27 jan 1810 HRL, huwt met Janke Park, (gk), Rooms Katholiek, vest. 12 jan 1852 vanuit Amsterdam, A 26 mei 1859 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 250; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-022; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-022Grote Bredeplaats 25Lammigje Huizingaoud 67 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk C-022; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk C-022Grote Bredeplaats 25J Hanekamp stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-022BreedeplaatsJohannes Hanekamp67 jLeeuwardenm, rooms katholiek, gehuwd, winkelier
C-022BreedeplaatsLammigje Huizinga67 jGroningenv, rooms katholiek, gehuwd
C-022BreedeplaatsJohannes Hanekamp29 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-022BreedeplaatsCatharina Hanekamp25 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 521Grote Bredeplaats 25johannes hanekamp60 gl.3.00 gl.5.000 gl.1.00 gl.1.00 gl.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-022Grote Bredeplaats 25Catharina Elisa Johannes ter Meer, overleden op 6 februari 18481 jr (geboren 27/1/1847), overleden Voorstraat C 22, dochter van Johannes Gerhardus Nicolaas ter Meer, winkelier en Catharina Hanekamp, zuster van minderjarige Johannes-Gerhardus-Nicolaas en Lamina-Elisa Johannes ter Meer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 521C-022 (bij de blauwe trappen)Teves Jans Teveswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3953C-016 (Voorstraat)Pieter Willemswoonhuis


1887 - variaadresbronbericht
Grote Bredeplaats 25Oud Harlingen Magazine 1988Bakker W. Buma vestigt zich op de Grote Bredeplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5229Grote Bredeplaats 25 (C-016)Pieter Willemswoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Groote Breedeplaats 25W.P. Darteejongens: 2, meisjes: 0
vrouwen: 1
suikerwerker


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Bredeplaats 25 Ids Zijlstraslager
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Breedeplaats 25B.Vijverbanketbakker


1935 - variaadresbronbericht
Grote Bredeplaats 25Oud Harlingen Magazine 1996nov: Opening van de nieuwe bakkerij op de Grote Bredeplaats 25 van G.H. Boonstra. Vroeger was hier gevestigd bakkerij B. Vijver


1965 - adresboekadresnaam
Grote Bredeplaats 25A. (Anne) Wouda


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 25rijksmonument 20361


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 5229Grote Bredeplaats 25
  terug