Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 26
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Grote Bredeplaats 26 6-150 6-150 E-052 E-045
 huisnummer lager   Grote Bredeplaats 26 6-151 6-150 E-052 E-045
 huisnummer lager   Grote Bredeplaats 26 6-152 6-150 E-052 E-045
 huisnummer lager   Grote Bredeplaats 26 6-153 6-150 E-052 E-045
 huisnummer lager   Grote Bredeplaats 26 6-154 6-150 E-052 E-045
 huisnummer lager   Grote Bredeplaats 26 6-155 6-150 E-052 E-045
 huisnummer lager   Grote Bredeplaats 26 6-156 6-150 E-052 E-045


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 26, Harlingen Grote Bredeplaats 26, Harlingen Grote Bredeplaats 26, Harlingen Grote Bredeplaats 26, Harlingen
Naastliggers vanGrote Bredeplaats 26
ten oostenKleine Bredeplaats 2
ten oostenKleine Bredeplaats 4
ten oostenKleine Bredeplaats 6
ten zuidenKleine Bredeplaats 12
ten westenGrote Bredeplaats 24
ten noordende Grote Bredeplaats


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0108v van 9 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0098r van 19 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0120r van 18 jun 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0060r van 8 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenFrans kuiper


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0070r van 5 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0236v van 11 dec 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLambert Annis


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0247r van 29 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0282v van 9 jul 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0063r van 2 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Jellis Hanenburch


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0149v van 19 dec 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 26westGrote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat bij de Rinnertspijp]huis
 
koperN. N.
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Lambert Annis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAdriaen Schaft
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoperCornelis Jellis Hanenburg voor zich en zijn kinderen, weduwnaar van
verkoperwijlen Antie Lambert
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt provisioneel geveild door Cornelis Jelles Hanenburgh voor zichzelf en als vader van zijn kinderen bij wl. Antie Lamberts, een huis zz. Voorstraat naast de Rinnertspijp. Ten O. wd. en erven van Lambert Annes, ten W. Adriaan Schaft.


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0160v van 30 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 26westGrote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat] naast de Rinnertspijphuis, zeepmakerij met zeepketel, bakken en kuipen
 
koper finaal0-00-00 GG
bewonerCornelis Jellis Hanenburch
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild een huis en zeperij met zeepketel, kuipen, bakken etc. zz. Voorstraat naast de Rinnertspijp, nu bewoond en gebruikt door Cornelis Jellis Hanenburch.


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0161v van 14 nov 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrick Onnes


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0006v van 13 mrt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 26westGrote Bredeplaats ZZ [niet vermeld]1/3 en 1/15 huis
 
koperburgemeester Hans Harmens de Fries, gehuwd met582-00-00 GG
koperJeltie Thoenis
verpachter grondde stad Harlingen0-09-00 CG
bewonerAbraham Caesariusconvooimeester Admiraliteit in Friesland
verkoper van 1/3Aeltie Lamberts, gehuwd metLeeuwarden
verkoper van 1/3oud burgerhopman Jan RoeliffsLeeuwarden
verkoper van 1/15Antie Cornelis Hanenborch, gehuwd met
verkoper van 1/15Rienck Dircks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Harmens (de Vries), burgemeester x Jeltie Teunis koopt 1/3 en 1/15 van een huis, bewoond door Abraham Caesarius, convooimeester. Gekocht van Aeltie Lamberts x Jan Roeliffs, oud-burgerhopman te Leeuwarden, voor 1/3, voor 485 gg., en Antie Cornelis Hanenburgh x Rienck Dirks, voor 1/15, voor 97 gg.


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0015r van 16 okt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 26westGrote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat]1/5 en 1/3 huis
 
koperburgemeester Hans Harmens de Fries, gehuwd met100-00-00 CG
koperJeltje Teunis
bewonerAbraham Caesariusconvooimeester Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoperGijsbert Cornelis HanenborghAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Harmens (de Vries) x Jeltie Teunis koopt 1/5 van 1/3 van een huis, bewoond door Capt. Abraham Caesarius, zz. Voorstraat. Gekocht van Gijsbert Cornelis Hanenburgh te A`dam, voor 100 gg.


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0066v van 26 mei 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 26westGrote Bredeplaats ZZ [staat: over de Rinnerts Piep]2/15 huis en plaats
 
koperoud burgemeester Hans Harmens de Vries, gehuwd met200-00-00 GG
koperJeltje Teunis
toehaaktwee rijksdaalders
naastligger ten oostenHendrix Annes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTomas Alles
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoper van 1/15Bouwe Cornelis Hanenborg
verkoper van 1/15Aeltie Cornelis Hanenborg
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Harmens de Vries, oud-burgemeester x Jeltie Teunis [Vrijhoff] koopt 2/15 van een huis en plaets, met vrij in- en uitgang op de (Brede?)plaats, bij de Rinnertspijp. Ten O. Hendrick Innes? Annes?, ten W. Tomas Alles?. Gekocht van Bouwe Cornelis- en Neeltie Cornelis Hanenburgh, elk voor 1/15, voor 200 gg. en 2 Rijksdaalders.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0096r van 2 dec 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0099v van 13 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0101v van 18 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrick Onnes


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0206v van 26 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0046v van 23 apr 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0106v van 15 sep 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAnne Jelles Stijll c.u.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0201r van 6 dec 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0211r van 17 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0055r van 14 okt 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRintie Claessen


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0197r van 14 mrt 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0185r van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRintie Claesen


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0212r van 19 dec 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0134r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Franciscus Canter raad en advocaat fiscaal Admiraliteit in Friesland


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0256r van 18 mrt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaes Rinties Botsma


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0014r van 13 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaes Rintjes Botsma koopman


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0005ra van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaes Rinties koopman


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0125r van 11 apr 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaes Rinties Botsma koopman


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0296r van 3 nov 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaes Rintjes koopman


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0042v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0312r van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaes Rinties Botsma koopman


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0057r van 15 apr 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenontvanger-generaal Duco Nauta


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-150Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarjuffr. Nauta
gebruikercapt. Stapert
huurwaarde27-10-00 CG
aanslag huurwaarde05-10-00 CG
6-151Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarClaes Rinties Botsma
gebruikerJoh. Marnstra (voor 50-00-00 CG)
gebruikerMayke Jans (voor 15-00-00 CG)
huurwaarde65-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-00-00 CG
6-152Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarwed. Syds Pieters
gebruikerwed. Syds Pieters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
6-153Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarHaje Fransen
gebruikerHaje Fransen
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
6-154Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarGerrit Sibrens
gebruikerGerrit Sibrens
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
6-155Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarReiner Wybes
gebruikerReiner Wybes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
6-156Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarPieter Hessels
gebruikerPieter Hessels
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-150Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarjuffr. Nauta
gebruikercapitein Stapert
huurwaarde27-10-00 CG
aanslag huurwaarde05-10-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-4-1720
6-151Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarPieter Feitema
gebruikerJacob Ottes (voor 50-00-00 CG)
gebruikerMayke Jans (voor 15-00-00 CG)
huurwaarde65-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-7-1720
opmerking1720 den 8 july van mayke jans ontfang 3-0-0
aansl. huurw. voldaan23-7-1720
opmerking1720 den 23 july door feytema betaelt 10-0-0
6-152Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarwed. Syds Pieters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-4-1720
6-153Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarHans Fransen
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan7-6-1720
6-154Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarGerrit Sybrens
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-6-1720
6-155Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarReiner Wybes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-9-1720
6-156Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarPieter Hessels
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-6-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0039v van 26 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Botsma koopman


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0146v van 11 okt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Rintjes Botsma


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-150 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarcapt. Stapert
gebruikercapt. Stapert
huurwaarde27-10-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG
6-151 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarwed. Pyter Feytema
gebruikerJacob Ottes cum soc.
huurwaarde65-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-17-00 CG
6-152 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarwed. Syds Pyters
gebruikerwed. Syds Pyters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
6-153 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarHans Fransen
gebruikerHans Fransen
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-13-00 CG
6-154 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarJohannes Jacobs
gebruikerJohannes Jacobs
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
6-155 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarReinder Wybes
gebruikerReinder Wybes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
6-156 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarPyter Hessels
gebruikerPyter Hessels
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0215v van 12 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Botsma koopman


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0028v van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter Feitema koopman


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0031r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter Feitema


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-150 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarcapitein Stapert
gebruikercapitein Stapert
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG
6-151 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarerven Pyter Feytema
gebruikerJelle Roelofs
huurwaarde45-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-10-00 CG
6-152 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarwed. Syds Pyters
gebruikerwed. Syds Pyters
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
6-153 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarClaas Haukema
gebruikerwed. Uyltje Aukes
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-06-10 CG
6-154 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarJohannes Jacobs
gebruikerJohannes Jacobs
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
6-155 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarReinder Wybes
gebruikerReinder Wybes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
6-156 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarGerben Tjommes
gebruikerGerben Tjommes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0142v van 18 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pytter Feitema koopman


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-150 Grote Bredeplaats 26wed. capt. Stapert, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG
6-154 Grote Bredeplaats 26Bente Gerrits, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
6-155 Grote Bredeplaats 26Reiner Wybes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG
6-156 Grote Bredeplaats 26Gerben van der Velde, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-150 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarwed. captn. Stapert
gebruikerwed. captn. Stapert
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG
6-151 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarerv. Pytter Feytema
gebruikerTrijntje Nitters
huurwaarde35-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-07-04 CG
6-152 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarwed. Syds Pytters
gebruikerwed. Syds Pytters
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG
6-153 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarJacob Tuininga
eigenaarSymen de Haas
gebruikerSieuke Bokkes
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-16-06 CG
6-154 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarBente Gerryts
gebruikerBente Gerryts
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG
6-155 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarerv. Reyner Wybes
gebruikererv. Reyner Wybes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG
6-156 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarGerben Tjommes
gebruikerGerben Tjommes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0263v van 23 feb 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 26Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat tussen de Vismarktspijp en de blauwe trappen]huis
 
koperAge Alberts mr. schoenmaker1400-00-00 CG
huurder voorste gedeeltede weduwe van Jan Jansen 50-00-00 CG
huurder achterste gedeelteFreerk Wybes 22-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Elsje Schaef e.a.
naastligger ten zuidensteegje waardoor vrij in- en uitgang [naar de Kleine Bredeplaats]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Fokko Stapert kapitein
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoper van 1/2Sybrandt Pieters Feytemaplateelbakker en koopman
verkoper van 1/6Sjoerd Hannemakoopman en fabrikant
verkoper van 1/6Grietie Hannema, gehuwd met
verkoper van 1/6Simon Stijlkoopman en fabrikant
verkoper van 1/6Pieter Hannemasteenbakker en koopmanMidlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAge Alberts, mr. schoenmaker, koopt een huis zz. Voorstraat [Grote Bredeplaats] tussen Vismarktspijp en de Blauwe Trappen. Geen grondpacht. Ten O. erven Elsje Schaef e.a., ten Z. een steegje waarin vrije in- en uitgang , ten W. erven wl. Kapitein Fokko Stapert, ten N. de straat en diept. Gekocht van Sybrandt Pieters Feytema, koopman en plateelbakker voor 1/2, en van koopman en fabrikeur Sjoerd Hannema voor 1/3 van 1/2, Grytie Hannema x koopman en fabrikeur Simon Stijl voor 1/3 van 1/2, en koopman en steenbakker Pieter Hannema voor 1/3 van 1/2, voor 1400 cg.


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0258v van 10 feb 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 26Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat ZZ de Vismarktspijp en de blauwe trappen]huis, bleekveld
 
koperEvert Nieuwenhuys oud kapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland1600-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Elsje Schaaf
naastligger ten zuidensteeg waardoor vrij in- en uitgang [naar de Kleine Bredeplaats]
naastligger ten westenEvert Nieuwenhuis
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: straat en diept]
verkoperAge Albertsmr. schoenmaker


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0203r van 5 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer Nieuwenhuys


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0143r van 10 dec 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJ. Roorda n.u.


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0143r van 10 dec 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGeertruid Nieuwenhuis, gehuwd met
naastligger ten westenJacob Roorda


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0104v van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Roorda


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0180r van 6 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Roorda


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0026v van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Roorda


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0059r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer Jacob Roorda


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0279r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Roorda


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0154r van 31 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRoorda


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0276v van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Roorda


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0175r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Roorda


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-150 Grote Bredeplaats 26Jacob Roorda


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0040r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJ. Roorda


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0159v van 1 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Roorda


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0175r van 10 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJ. Roorda


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0254v van 31 aug 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Roorda


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0078v van 13 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Heer J. Roorda


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-150 Grote Bredeplaats 26J Roorda15-00-00 CGhuis


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-052Grote Bredeplaats 26Jacob Roorda Jacob Roorda rentenier


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-052Grote Bredeplaats 26Jacob Roorda, overleden op 2 december 1824Voorstraat E 52/118, wednr NN (overleden 1804: vruchtgebruik vervalt nu aan hun nabestaanden), vader van Evert, Mr. /belastingontvanger Leeuwarden en wijlen Anna Jacobs Roorda (vrouw van Mr. Gerard Gillis Woldringh, moeder van Jan, Mr. /belastinginspecteur Appingedam, afwezige Evert-Rein, 1e luitenant Oost-Indien, Geertruida-Jacoba, vrouw van Mr. Nicolaas Jan van Buttingha-Wichers, belastinginspecteur Groningen, Jacob, Mr. /procureur Appingedam, Gerard, candidaat Hogeschool Groningen, Anna-Maria Gerards Woldringh, aldaar). Legaten voor dienstmeiden Anna Jans en Lutske Jans (elk fl. 500,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49018 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 80 en 98 van 16 mrt 1825
adressoortbedraggebruik
E-052Grote Bredeplaats 26provisionele en finale toewijzingfl. 500a. huis aan de Voorstraat E-052, b. stalling en wagenhuis op de Kleine Bredeplaats E-118
 
verkoperEvert Roorda (voor a en b)
koperWillem van Oppen (voor a en b)


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49024 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 57, 65 en 68 van 16 feb 1831
adressoortbedraggebruik
E-052Grote Bredeplaats 26provisionele en finale toewijzing en acte de commandfl. 7455a. huis aan de Voorstraat E-052, b. stalling en wagenhuis aan de Kleine Bredeplaats E-118
 
verkoperWillem Pieters Nauta (q.q.)
koperFrits KLases de Vries


1831 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 08 feb 1830
E-052Grote Bredeplaats 26Uitmuntende dubbelde Heeren huizinge met annexen aan de Voorstraat, bewoner w. van, oppen. Finaal verkocht op 23 feb 1831 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1164Grote Bredeplaats 26Willem van OppenHarlingenkargadoor en kommissionairhuis en erf (340 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-052Grote Bredeplaats 26Jeltje de Vriesgeb 1802 prov, huwt met Willem Anthonij van Oppen, (gk), N.H., A 4 jul 1859 Arnhem; bev.reg. HRL 1851 wijk E-056; oud 37 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, wijk E-052; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-052Grote Bredeplaats 26Willem van Oppen... Kad. Atl. Barr. en HRL. 1821, bl. ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-052VoorstraatWillem van Oppen43 jZierikzeem, geen religie opgegeven, gehuwd, kargadoor
E-052VoorstraatJeltie Fritz de Vries37 jGrouwv, protestant, ongehuwd
E-052VoorstraatFritz Willem van Oppen13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-052VoorstraatKlaas van Oppen8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-052VoorstraatJohan Livinus van Oppen2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-052VoorstraatHenderika van Oppen16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-052VoorstraatGeertruida Feyters22 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
E-052VoorstraatGeeske de Vries27 jJourev, protestant, ongehuwd


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 1164Grote Bredeplaats 26willem van oppen270 gl.13.00 gl.23.000 gl.7.00 gl.21.00 gl.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1164E-052 (Voorstraat)van Oppens zonenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1164E-045 (Voorstraat)Yme O. Faberwoonhuis


1893 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 14 jul 1893
E-052Grote Bredeplaats 26Een logeabel ingericht, zeer goed onderhouden dubbel Heerenhuis, met plaats en tuin aan de Voorstraat bij de Groote Breedeplaats. Finaal verkocht op 14 jul 1893 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 2396..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1164Grote Bredeplaats 26 (E-045)Hendrik Seret (IJzn., te Sliedrecht)woonhuis


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote Breedeplaats 26P. Tjallingii95


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Bredeplaats 26 Pieter Tjallingiizoutzieder
vorige grondslagf. 1400
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Breedeplaats 26J.M.Driessenleerares meisjesvakschool
Groote Breedeplaats 26mej. M.Hibmaonderwijzeres
Groote Breedeplaats 26J.Klaversteijnambtenaar rijkswaterstaat


1932 - variaadresbronbericht
Grote Bredeplaats 26Oud Harlingen Magazine 1992feb: Het pand Gr. Bredeplaats 26 gekocht door de heer J. Hornstra om het pand te verbouwen tot cafe-hotel-restaurant


1934 - kentekenadresnaam
B-20286
Grote Bredeplaats 26bJohannes Hornstra


1934 - kentekenadresnaam
B-20287
Grote Bredeplaats 26bJohannes Hornstra


1934 - kentekenadresnaam
B-20288
Grote Bredeplaats 26bJohannes Hornstra


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. Plaats 26J. Hornstra263Garage, l.verh.inr.


1938 - kentekenadresnaam
B-24011
Grote Bredeplaats 26Johannes Hornstra


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. Plaats 26Hornstra & Visser882Gar.bedr.


1941 - variaadresbronbericht
Grote Bredeplaats 26Oud Harlingen Magazine 1993jan: Garagebedrijf fa. Hornstra en Visser Gr. Bredeplaats werd overgenomen door de heer J. Hornstra


1948 - kentekenadresnaam
B-34493
Grote Breedeplaats 26Sijbren Minnema


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsDouwenga & Minnema882Garagebedr.


1949 - kentekenadresnaam
B-37264
Grote Bredeplaats 26Kornelis Douwenga


1950 - kentekenadresnaam
B-40243
Grote Bredeplaats 26BTiete Anema


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsDouwenga's Garagebedr.882


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsDouwenga & v.d. Schoot882Garagebedr. (na 18 u.)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsDouwenga & v.d. Schoot882Garagebedr.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsGaragebedr. Douwenga & v.d. Schoot882


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 26, HarlingenGrote Bredeplaats 26 van der SchootDouwenga & v.d. Schootgaragebedrijf


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 26, HarlingenGrote Bredeplaats 26W.F. van IJkenautomobielbedrijf, fiat dealer


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 26rijksmonument 20373


2000 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8150Grote Bredeplaats 26
  terug