Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Bredeplaats 26
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Grote Bredeplaats 266-150 6-150 E-052E-045
 huisnummer lager  Grote Bredeplaats 266-151 6-150 E-052E-045
 huisnummer lager  Grote Bredeplaats 266-152 6-150 E-052E-045
 huisnummer lager  Grote Bredeplaats 266-153 6-150 E-052E-045
 huisnummer lager  Grote Bredeplaats 266-154 6-150 E-052E-045
 huisnummer lager  Grote Bredeplaats 266-155 6-150 E-052E-045
 huisnummer lager  Grote Bredeplaats 266-156 6-150 E-052E-045


Naastliggers vanGrote Bredeplaats 26
ten oostenKleine Bredeplaats 2
ten oostenKleine Bredeplaats 4
ten oostenKleine Bredeplaats 6
ten zuidenKleine Bredeplaats 12
ten westenGrote Bredeplaats 24
ten noordende Grote Bredeplaats


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 26, HarlingenGrote Bredeplaats 26, HarlingenGrote Bredeplaats 26, HarlingenGrote Bredeplaats 26, Harlingen


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0108v van 9 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 8noord, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0098r van 19 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 8noord, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0120r van 18 jun 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0060r van 8 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 8zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenFrans kuiper


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0070r van 5 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 8zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0236v van 11 dec 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLambert Annis


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0247r van 29 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0282v van 9 jul 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0063r van 2 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Jellis Hanenburch


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0149v van 19 dec 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 26westGrote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat bij de Rinnertspijp]00‑00‑00 cghuis
koperN. N.
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Lambert Annis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAdriaen Schaft
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoperCornelis Jellis Hanenburg voor zich en zijn kinderen, weduwnaar van
verkoperwijlen Antie Lambert
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt provisioneel geveild door Cornelis Jelles Hanenburgh voor zichzelf en als vader van zijn kinderen bij wl. Antie Lamberts, een huis zz. Voorstraat naast de Rinnertspijp. Ten O. wd. en erven van Lambert Annes, ten W. Adriaan Schaft.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0160v van 30 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 26westGrote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat] naast de Rinnertspijp0‑00‑00 GGhuis, zeepmakerij met zeepketel, bakken en kuipen
koper finaal
bewonerCornelis Jellis Hanenburch
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild een huis en zeperij met zeepketel, kuipen, bakken etc. zz. Voorstraat naast de Rinnertspijp, nu bewoond en gebruikt door Cornelis Jellis Hanenburch.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0161v van 14 nov 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick Onnes


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0006v van 13 mrt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 26westGrote Bredeplaats ZZ [niet vermeld]582‑00‑00 GG1/3 en 1/15 huis
koperburgemeester Hans Harmens de Fries, gehuwd met
koperJeltie Thoenis
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑00 CG
bewonerAbraham Caesariusconvooimeester Admiraliteit in Friesland
verkoper van 1/3Aeltie Lamberts, gehuwd met te Leeuwarden
verkoper van 1/3oud burgerhopman Jan Roeliffs te Leeuwarden
verkoper van 1/15Antie Cornelis Hanenborch, gehuwd met
verkoper van 1/15Rienck Dircks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Harmens (de Vries), burgemeester x Jeltie Teunis koopt 1/3 en 1/15 van een huis, bewoond door Abraham Caesarius, convooimeester. Gekocht van Aeltie Lamberts x Jan Roeliffs, oud-burgerhopman te Leeuwarden, voor 1/3, voor 485 gg., en Antie Cornelis Hanenburgh x Rienck Dirks, voor 1/15, voor 97 gg.


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0015r van 16 okt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 26westGrote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat]100‑00‑00 CG1/5 en 1/3 huis
koperburgemeester Hans Harmens de Fries, gehuwd met
koperJeltje Teunis
bewonerAbraham Caesariusconvooimeester Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoperGijsbert Cornelis Hanenborgh te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Harmens (de Vries) x Jeltie Teunis koopt 1/5 van 1/3 van een huis, bewoond door Capt. Abraham Caesarius, zz. Voorstraat. Gekocht van Gijsbert Cornelis Hanenburgh te A`dam, voor 100 gg.


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0066v van 26 mei 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 26westGrote Bredeplaats ZZ [staat: over de Rinnerts Piep]200‑00‑00 GG2/15 huis en plaats
koperoud burgemeester Hans Harmens de Vries, gehuwd met
koperJeltje Teunis
toehaaktwee rijksdaalders
naastligger ten oostenHendrix Annes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTomas Alles
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoper van 1/15Bouwe Cornelis Hanenborg
verkoper van 1/15Aeltie Cornelis Hanenborg
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Harmens de Vries, oud-burgemeester x Jeltie Teunis [Vrijhoff] koopt 2/15 van een huis en plaets, met vrij in- en uitgang op de (Brede?)plaats, bij de Rinnertspijp. Ten O. Hendrick Innes? Annes?, ten W. Tomas Alles?. Gekocht van Bouwe Cornelis- en Neeltie Cornelis Hanenburgh, elk voor 1/15, voor 200 gg. en 2 Rijksdaalders.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0096r van 2 dec 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0099v van 13 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0101v van 18 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick Onnes


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0206v van 26 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 8zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0046v van 23 apr 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 8zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0106v van 15 sep 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnne Jelles Stijll c.u.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0201r van 6 dec 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 8zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0211r van 17 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0055r van 14 okt 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRintie Claessen


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0197r van 14 mrt 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 24rGrote Bredeplaats 26Rintie Clasenf. 8000-00-00 (7000+1000)
kwartier 8, fol. 4vGrote Bredeplaats 26de edele heer Canter, fiscaal, absentf. 52000-00-00


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0185r van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRintie Claesen


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0212r van 19 dec 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0134r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Franciscus Canter raad en advocaat fiscaal Admiraliteit in Friesland


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0256r van 18 mrt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Rinties Botsma


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0014r van 13 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Rintjes Botsma koopman


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0005ra van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Rinties koopman


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0125r van 11 apr 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Rinties Botsma koopman


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0296r van 3 nov 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Rintjes koopman


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0042v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 8zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0312r van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Rinties Botsma koopman


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0057r van 15 apr 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenontvanger-generaal Duco Nauta


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-150Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarjuffr. Nauta
gebruikercapt. Stapert
huurwaarde27‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-151Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarClaes Rinties Botsma
gebruikerJoh. Marnstra 50-00-00
gebruikerMayke Jans 15-00-00
huurwaarde65‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-152Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarwed. Syds Pieters
gebruikerwed. Syds Pieters
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-153Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarHaje Fransen
gebruikerHaje Fransen
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-154Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarGerrit Sibrens
gebruikerGerrit Sibrens
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-155Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarReiner Wybes
gebruikerReiner Wybes
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-156Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarPieter Hessels
gebruikerPieter Hessels
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-150Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarjuffr. Nauta
gebruikercapitein Stapert
huurwaarde27‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑10‑00 CG
aansl. huurw. voldaan20‑4‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-151Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarPieter Feitema
gebruikerJacob Ottes 50-00-00
gebruikerMayke Jans 15-00-00
huurwaarde65‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan8‑7‑1720
opmerking1720 den 8 july van mayke jans ontfang 3-0-0
aansl. huurw. voldaan23‑7‑1720
opmerking1720 den 23 july door feytema betaelt 10-0-0
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-152Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarwed. Syds Pieters
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan10‑4‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-153Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarHans Fransen
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan7‑6‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-154Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarGerrit Sybrens
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan17‑6‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-155Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarReiner Wybes
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan4‑9‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-156Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarPieter Hessels
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0039v van 26 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Botsma koopman


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0146v van 11 okt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Rintjes Botsma


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-150Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarcapt. Stapert
gebruikercapt. Stapert
huurwaarde27‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-151Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarwed. Pyter Feytema
gebruikerJacob Ottes cum soc.
huurwaarde65‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑17‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-152Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarwed. Syds Pyters
gebruikerwed. Syds Pyters
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-153Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarHans Fransen
gebruikerHans Fransen
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑13‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-154Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarJohannes Jacobs
gebruikerJohannes Jacobs
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-155Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarReinder Wybes
gebruikerReinder Wybes
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-156Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarPyter Hessels
gebruikerPyter Hessels
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0215v van 12 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 8zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Botsma koopman


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0028v van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter Feitema koopman


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0031r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter Feitema


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-150Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarcapitein Stapert
gebruikercapitein Stapert
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑06‑10 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-151Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarerven Pyter Feytema
gebruikerJelle Roelofs
huurwaarde45‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-152Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarwed. Syds Pyters
gebruikerwed. Syds Pyters
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-153Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarClaas Haukema
gebruikerwed. Uyltje Aukes
huurwaarde38‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑06‑10 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-154Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarJohannes Jacobs
gebruikerJohannes Jacobs
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-155Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarReinder Wybes
gebruikerReinder Wybes
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-156Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarGerben Tjommes
gebruikerGerben Tjommes
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0142v van 18 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pytter Feitema koopman


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-150 Grote Bredeplaats 26wed. capt. Stapert, bestaande uit 2 personen15‑00‑00 cg0
6-154 Grote Bredeplaats 26Bente Gerrits, bestaande uit 4 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg
6-155 Grote Bredeplaats 26Reiner Wybes, bestaande uit 2 personen06‑00‑00 cg0
6-156 Grote Bredeplaats 26Gerben van der Velde, bestaande uit 4 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-150Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarwed. captn. Stapert
gebruikerwed. captn. Stapert
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑01‑12 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-151Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarerv. Pytter Feytema
gebruikerTrijntje Nitters
huurwaarde35‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑07‑04 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-152Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarwed. Syds Pytters
gebruikerwed. Syds Pytters
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-153Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarJacob Tuininga
eigenaarSymen de Haas
gebruikerSieuke Bokkes
huurwaarde32‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑16‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-154Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarBente Gerryts
gebruikerBente Gerryts
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-155Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarerv. Reyner Wybes
gebruikererv. Reyner Wybes
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-156Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarGerben Tjommes
gebruikerGerben Tjommes
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0263v van 23 feb 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 26Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat tussen de Vismarktspijp en de blauwe trappen]1400‑00‑00 CGhuis
koperAge Alberts mr. schoenmaker
huurder voorste gedeeltede weduwe van Jan Jansen 50‑00‑00 CG
huurder achterste gedeelteFreerk Wybes 22‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Elsje Schaef e.a.
naastligger ten zuidensteegje waardoor vrij in- en uitgang [naar de Kleine Bredeplaats]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Fokko Stapert kapitein
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoper van 1/2Sybrandt Pieters Feytemaplateelbakker en koopman
verkoper van 1/6Sjoerd Hannemakoopman en fabrikant
verkoper van 1/6Grietie Hannema, gehuwd met
verkoper van 1/6Simon Stijlkoopman en fabrikant
verkoper van 1/6Pieter Hannemasteenbakker en koopman te Midlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAge Alberts, mr. schoenmaker, koopt een huis zz. Voorstraat [Grote Bredeplaats] tussen Vismarktspijp en de Blauwe Trappen. Geen grondpacht. Ten O. erven Elsje Schaef e.a., ten Z. een steegje waarin vrije in- en uitgang , ten W. erven wl. Kapitein Fokko Stapert, ten N. de straat en diept. Gekocht van Sybrandt Pieters Feytema, koopman en plateelbakker voor 1/2, en van koopman en fabrikeur Sjoerd Hannema voor 1/3 van 1/2, Grytie Hannema x koopman en fabrikeur Simon Stijl voor 1/3 van 1/2, en koopman en steenbakker Pieter Hannema voor 1/3 van 1/2, voor 1400 cg.


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0258v van 10 feb 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 26Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat ZZ de Vismarktspijp en de blauwe trappen]1600‑00‑00 CGhuis, bleekveld
koperEvert Nieuwenhuys oud kapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Elsje Schaaf
naastligger ten zuidensteeg waardoor vrij in- en uitgang [naar de Kleine Bredeplaats]
naastligger ten westenEvert Nieuwenhuis
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: straat en diept]
verkoperAge Albertsmr. schoenmaker


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0203r van 5 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer Nieuwenhuys


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0143r van 10 dec 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 8noord, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJ. Roorda n.u.


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0143r van 10 dec 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 8zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGeertruid Nieuwenhuis, gehuwd met
naastligger ten westenJacob Roorda


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0104v van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Roorda


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0180r van 6 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Roorda


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0026v van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Roorda


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0059r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer Jacob Roorda


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0279r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Roorda


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0154r van 31 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRoorda


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0276v van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Roorda


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0175r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Roorda


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-150 , pag. 102Grote Bredeplaats 26Jacob Roorda


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0040r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJ. Roorda


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0159v van 1 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Roorda


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0175r van 10 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJ. Roorda


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0254v van 31 aug 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Roorda


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0078v van 13 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Heer J. Roorda


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-150, pag. 140Grote Bredeplaats 26J Roorda15‑00‑00 cghuis


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Grote Bredeplaats 26 Jacob Roordafl. 6


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-052Grote Bredeplaats 26Jacob Roorda Jacob Roorda rentenier


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 87 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-052Grote Bredeplaats 26Jacob Roorda, overleden op 2 december 1824Voorstraat E 52/118, wednr NN (overleden 1804: vruchtgebruik vervalt nu aan hun nabestaanden), vader van Evert, Mr. /belastingontvanger Leeuwarden en wijlen Anna Jacobs Roorda (vrouw van Mr. Gerard Gillis Woldringh, moeder van Jan, Mr. /belastinginspecteur Appingedam, afwezige Evert-Rein, 1e luitenant Oost-Indien, Geertruida-Jacoba, vrouw van Mr. Nicolaas Jan van Buttingha-Wichers, belastinginspecteur Groningen, Jacob, Mr. /procureur Appingedam, Gerard, candidaat Hogeschool Groningen, Anna-Maria Gerards Woldringh, aldaar). Legaten voor dienstmeiden Anna Jans en Lutske Jans (elk fl. 500,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49018 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 80 en 98 van 16 mrt 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-052Grote Bredeplaats 26provisionele en finale toewijzingfl. 500a. huis aan de Voorstraat E-052, b. stalling en wagenhuis op de Kleine Bredeplaats E-118
 
verkoperEvert Roorda (voor a en b)
koperWillem van Oppen (voor a en b)


1831 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49024 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 57, 65 en 68 van 16 feb 1831
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-052Grote Bredeplaats 26provisionele en finale toewijzing en acte de commandfl. 7455a. huis aan de Voorstraat E-052, b. stalling en wagenhuis aan de Kleine Bredeplaats E-118
 
verkoperWillem Pieters Nauta (q.q.)
koperFrits KLases de Vries


1831 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 08 feb 1830
vermeld alsgeschat adresbericht
E-052Grote Bredeplaats 26Uitmuntende dubbelde Heeren huizinge met annexen aan de Voorstraat, bewoner w. van, oppen. Finaal verkocht op 23 feb 1831 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1164Grote Bredeplaats 26Willem van Oppenkargadoor en kommissionairHarlingenhuis en erf (340 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-052Grote Bredeplaats 26Jeltje de Vriesgeb 1802 prov, huwt met Willem Anthonij van Oppen, (gk), N.H., A 4 jul 1859 Arnhem; bev.reg. HRL 1851 wijk E-056; oud 37 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, wijk E-052; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-052Grote Bredeplaats 26Willem van Oppen... Kad. Atl. Barr. en HRL. 1821, bl. ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-052VoorstraatWillem van Oppen43 jkargadoorZierikzeem, geen religie opgegeven, gehuwd
E-052VoorstraatJeltie Fritz de Vries37 jGrouwv, protestant, ongehuwd
E-052VoorstraatFritz Willem van Oppen13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-052VoorstraatKlaas van Oppen8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-052VoorstraatJohan Livinus van Oppen2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-052VoorstraatHenderika van Oppen16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-052VoorstraatGeertruida Feyters22 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
E-052VoorstraatGeeske de Vries27 jJourev, protestant, ongehuwd


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 1164Grote Bredeplaats 26willem van oppen270 gl.13.00 gl.23.000 gl.7.00 gl.21.00 gl.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1164Voorstraat E-052van Oppens zonenwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1164Voorstraat E-045Yme O. Faberwoonhuis


1893 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 14 jul 1893
vermeld alsgeschat adresbericht
E-052Grote Bredeplaats 26Een logeabel ingericht, zeer goed onderhouden dubbel Heerenhuis, met plaats en tuin aan de Voorstraat bij de Groote Breedeplaats. Finaal verkocht op 14 jul 1893 in de Korenbeurs door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 2396.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1164Grote Bredeplaats 26 (E-045)Hendrik Seret (IJzn., te Sliedrecht)woonhuis


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote Breedeplaats 26P. Tjallingii95


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Gr. Bredeplaats 26 Pieter Tjallingiizoutziederf. 1400f. 0


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Breedeplaats 26J.M. Driessenleerares meisjesvakschool
Groote Breedeplaats 26mej. M. Hibmaonderwijzeres
Groote Breedeplaats 26J. Klaversteijnambtenaar rijkswaterstaat


1934 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-20286
Grote Bredeplaats 26bJohannes Hornstra


1934 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-20287
Grote Bredeplaats 26bJohannes Hornstra


1934 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-20288
Grote Bredeplaats 26bJohannes Hornstra


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. Plaats 26J. Hornstra263Garage, l.verh.inr.


1938 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-24011
Grote Bredeplaats 26Johannes Hornstra


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. Plaats 26Hornstra & Visser882Gar.bedr.


1941 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1993
adresgegevens
Grote Bredeplaats 26jan: Garagebedrijf fa. Hornstra en Visser Gr. Bredeplaats werd overgenomen door de heer J. Hornstra


1948 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-34493
Grote Breedeplaats 26Sijbren Minnema


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsDouwenga & Minnema882Garagebedr.


1949 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-37264
Grote Bredeplaats 26Kornelis Douwenga


1950 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-40243
Grote Bredeplaats 26BTiete Anema


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsDouwenga's Garagebedr.882


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsDouwenga & v.d. Schoot882Garagebedr. (na 18 u.)
Gr. BredeplaatsDouwenga & v.d. Schoot882Garagebedr.
Gr. BredeplaatsGaragebedr. Douwenga & v.d. Schoot882


1954 - advertentiebron: Handel en Industrie in Harlingen (Wijga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 26, HarlingenGrote Bredeplaats 26 van der SchootDouwenga & v.d. Schootgaragebedrijf


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 26, HarlingenGrote Bredeplaats 26W.F. van IJkenautomobielbedrijf, fiat dealer


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 26rijksmonument 20373


2000 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8150Grote Bredeplaats 26
  terug