Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Bredeplaats 29
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Bredeplaats 297-1217-1217-127C-024C-018


Naastliggers vanGrote Bredeplaats 29
ten oostenGrote Bredeplaats 31
ten zuidende Grote Bredeplaats
ten westenGrote Bredeplaats 27
ten noordenNoorderhaven 30


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Bredeplaats 29naamloze doorlopende steeg ten westen


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 29, Harlingen


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0006v van 12 nov 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Thonys


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0343r van 1 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenIsbrant Toenis
naastligger ten westensteeg


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0110r van 19 sep 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 29Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de Rinnertspijp tot aan de haven]2500‑00‑00 ggdoorgaand huis vanaf de Grote Bredeplaats [staat: Voorstraat] tot de haven
koperJan Everts, gehuwd metkoekbakker
koperAefke Lieuues
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0‑00‑00 cg
toehaakeen kan Franse wijn
naastligger ten oostenMaicke Jans*, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Andries Wierts
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Heerestraat]
naastligger ten westenHendrick Aetes blokmaker
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoper van 1/2Jan Clasen
verkoper van 1/4Isbrant Teunis
verkoper van 1/4Claes Clasen, gehuwd met
verkoper van 1/4Grietie Teunis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Everts, koekebakker x Aeffke Lieuues kopen een doorgaand huis aan de Voorstraat bij de Rinnertspijp. Ten O. Maycke wd. Andries Wierds, ten Z. [moet zijn: noorden] de Heerestraat, ten W. blockmaker Hendrick Aetes. Grondpacht twee lopen rogge aan de stadsarmen en een kan Franse wijn aan de verkopers. Gekocht van Jan Clasen voor 1/2 en Isbrant Teunis voor hem zelf en Claes Clasen als man en voogd van Grietie Teunis voor 1/2, voor 2500 GG.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0153r van 12 jun 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenIsbrant Teunis


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0242r van 10 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Jan Everts Bijencorff


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007r van 4 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer Jan Everts Bijencorff


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0125v van 2 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende heer Bijenkorff


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0129v van 20 dec 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 29Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de blauwe trappen]1557‑14‑00 gghuis
koperJan Finkelbosch, enkapitein Admiraliteit in Friesland
koperJan Simons wijdschipper
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0‑00‑00 cg
naastligger ten oostenoud burgemeester Schelto Fontein
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jelmer Bennema
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenClaes Taedes verver
naastligger ten westenmedekoper Finkelbosch
naastligger ten noordenhet huis genaamd het Wit Hart het Witte Hert
verkoperRuirdt Sanstra, gehuwd metkapitein
verkoperAntie Bijencorff
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Finkelbos, capitein bij de Admiraliteit, en wijdschipper Jan Symons kopen een huis nz. Voorstraat, omtrent de Blauwe Trappen en strekkende noordwaarts tot aan de middendeur die tot scheiding van dit huis en het huis 'het Wit Hart' dient. Ten O. oud-burgemeester Schelte Jurjens Fontein en erven Jelmer Jaspers Bennema, ten Z. die straat, ten W. resp. verver Claes Tades en de mede-koper Jan Finkelbos, ten N. 'het Witte Hart'. Het huis is belast met 1 loopen rogge per jaar aan de stads-armen, met conditie dat de kopers vrij in- en uitgang etc. naar de Noorderhaven zullen hebben door de steeg ten O. van 'het Wit Hart'. Zie ook bij 243-390vs. Gekocht van capitein Ruurd Sanstra x Antie Bijencorff, voor 1557 gg.


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0021r van 8 dec 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg waardoor vij in- en uitgang
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Vinckelbos kapitein
naastligger ten oostenals bewoner Huite Huites


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0251r van 25 feb 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Vinckelbosch kapitein


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0323v van 28 nov 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBauke Rinses wijdschipper


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0390v van 18 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 29Voorstraat NZ bij de blauwe trappen950‑00‑00 gghuis
koperJohannes Fransen, gehuwd metmr. slager
koperAntie Sipkes
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0‑00‑00 cg
naastligger ten oostenMeinert Jansen Hoeck
naastligger ten oostenvroedsman Gerryt Schiere
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelle Steffens
naastligger ten noordenhet huis genaamd het Wit Hart het Witte Hert
verkoper van 4/7Jan Jansen Vinckelbos
verkoper van 1/7Symen Jansenmr. kaarsenmaker
verkoper van 1/7Jancke Jans, gehuwd met
verkoper van 1/7Hessel Hansenmr. koperslager
verkoper van 1/7jongedochter Impktien Jans, onder de hoede van haar oom
verkoper q.q.Bauke Rinseswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Fransen, mr. slachter x Antie Sipkes koopt een huis nz. Voorstraat omtrent de Blauwe Trappen. Ten O. Meinert Jansen Hoeck en vroedsman Gerrit Bouwes Schiere, ten W. erven Jelle Steffens, ten Z. die straat, ten N. het huis 'het Wit Hart'. Het huis heeft een royaal voorhuis, grote spijskamer en achterkamer met een gang ernaast, 2 opkamers en graan-, turf- en kleerzolders, keuken, bierkelder, plaets, put en bak en nog een kamer daarachter die nu als paardenstal wordt gebruikt, en heeft vrij in- en uitgang en op- en afslag door de steeg ten O. van het huis 'het Wit Hart' naar en van de Noorderhaven. De ovens die op de plaets staan van dat laatste huis zullen door de eigenaar worden geamoveerd (afgebroken), maar de loods zal blijven staan etc. Gekocht van Jan Jansen Finkelbosch voor 4/7, mr. kaarsenmaker Symen Jansen voor 1/7, en van dezelfde Symen Jansen en Jancke Jans x mr. koperslager Hessel Hansen en Impktien Jans, jongedochter geassisteert met haar oom wijdschipper Bauke Rinses tesamen voor de overige 2/7 parten, voor 950 gg.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0084v van 3 feb 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westends. Reen
naastligger ten westenJohannis Fransen mr. slager


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-121 , folio 141Grote Bredeplaats 29huis
eigenaarJohannes Fransen
gebruikerJohannes Fransen
opmerkingpauper


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0278r van 19 dec 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Fransen slager


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-121 , folio 93rGrote Bredeplaats 29huis
eigenaarJohannes Fransen
gebruikerJohannes Fransen
opmerkingpauper


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0113r van 22 jun 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0248r van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Fransen* slager


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-121 , folio Grote Bredeplaats 29huis
eigenaarJohannes Fransen
gebruikerJohannes Fransen
opmerkingpauper


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0294v van 8 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Fransen slager


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0141v van 31 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Fransen mr. slager


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-121 , folio 93vGrote Bredeplaats 29huis
eigenaarJohannes Fransen
gebruikerJohannes Fransen
opmerkingpauper
opmerking[vermeld als 7-122]


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0037r van 7 jun 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Fransen
naastligger ten westenHendrik Jansen


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0111r van 29 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannis Fransen
naastligger ten westenHendrik Jansen


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-121Grote Bredeplaats 29Johannes Fransen, bestaande uit 4 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0039v van 28 jun 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Fransen


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-121 , folio 93vGrote Bredeplaats 29huis
eigenaarJohannes Fransen
gebruikerJohannes Fransen
opmerkingonvermogende


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-121, fol. 130vGrote Bredeplaats 29Johansen Fransen , bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderen11:13:00 cg2:0:00 cgoud en van seer geringh bestaen


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0218v van 9 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Fransen


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0067r van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 29Voorstraat bij de blauwe trappen294‑07‑00 gghuis
koperLourens Claeses mr. slager
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0‑00‑00 cg
huurder voorde koper Lourens Claeses mr. slager48‑00‑00 cg
huurder achterMarijke Johannes
huurder achterAntje Johannes
naastligger ten oostenClaes Leystra
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenOtte Aukes Overdijk
naastligger ten noordenhet Wit Hart van Sjoerd Talma koopmanhet Witte Hert
verkoper q.q.Feddrik Aisses Mahiu, eerste crediteur vankoopman
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Johannes Fransenmr. slager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLourens Clases, mr. slager, koopt een huis nz. Voorstraat bij de Blauwe Trappen, waarin al lange tijd de slagerij is gedreven, en dat door hem wordt gehuurd. Het achterhuis wordt bewoond door Mayke- en Metje Johannes, die er tot mei 1754 gratis mogen blijven wonen. Ten O. Claes Leystra, ten Z. de Voorstraat, ten W. Otte Aukes Overdijk, ten N. 'het Wit Hart' van Sjoerd Palma. Gekocht van de executeurs van de boedel van wl. Johannes Fransen, oud-mr. slager, voor 294 gg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-121 , folio 94vGrote Bredeplaats 29huis
eigenaarLourens Clazen
gebruikerLourens Clazen
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-121 , folio 94vGrote Bredeplaats 29huis
eigenaarLourens Clases
gebruikerLourens Clases
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0151v van 21 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLourens Claezes


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-127 , folio 158rGrote Bredeplaats 29huis
eigenaarLouwrens Claasen
gebruikerLouwrens Claasen
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0239r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLourens Klaasen Koster


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0044v van 18 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTeunes L. Coster


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0119r van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTheunis Lourens Coster


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0173v van 18 apr 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTeunis L. Coster


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-127 , folio 158rGrote Bredeplaats 29huis
eigenaarTeunis Cl. Coster
gebruikerTeunis Cl. Coster
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-127 , folio 158rGrote Bredeplaats 29huis
eigenaarTh. L. Coster
gebruikerTh. L. Coster
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0244v van 12 apr 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTeunis Lourens


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0098v van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTeunis Lourens Koster


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0271r van 10 jul 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 29Voorstraat NZ bij de Blauwe trappen1153‑00‑00 cghuis
koperJohannes Melchers, gehuwd metslagersknecht
koperSytske Hendriks
naastligger ten oostenTjeerd Roelofs Cabeljaauw
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenSake Swart beurtschipper
naastligger ten noordenHendrik Bux
verkoperTeunis L. Costermr. slager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Melchers, mr. slager x Sytske Hendriks, koopt een huis bij de Blauwe Trappen. Ten O. Tjeerd Roelofs Cabeljauw, ten Z. de straat, ten W. beurtschipper Sake Swart, ten N. Hendrik Bax? Gekocht van Teunis L. Coster, mr. slager.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-136, pag. 114Grote Bredeplaats 29Johannes Melcherts , 35 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-127 , pag. 154Grote Bredeplaats 29Johannes Melcherts 3‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-024Grote Bredeplaats 29Meclhior Godthelp/Gothilf... geb ... , Johannes Melchers G, geb 1770 Bergen op Zoom; 1763, BS huw 1829; eigenaar en gebruiker van wijk C-024, slager, 1814. (GAH204); indertijd minnier te Bergen op Zoom, lidm. Luth. Kerk ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-024Grote Bredeplaats 29Johannes M GodhelpJohannes M Godhelpslager


1825 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-024Grote Bredeplaats 29Jeltje Arends Bakemaovl 18 aug 1825, 59 jaar, wed. van Klaas L. Koster, sterfhuis wijk C-024/ Grote Bredeplaats 29, Westerkerk HRL; (vd Gaast, begraaflijst)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 525Grote Bredeplaats 29Johannes Godthelp slagerHarlingenstal (24 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-024Grote Bredeplaats 29Antje Hennings IJlstra... 1820, ovl wijk H-160, dv Henning IJ, en Aukje van Mantgum; BS huw 1820, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk C-024, 66, wijk H-236; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-130; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-024Grote Bredeplaats 29Hendrik Godthelp... 1851, zv Johannes Melchers G, en Sijtske Hendriks Advokaat; BS huw 1820, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk C-024; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk E-130; VT1839; H.J.G. eigenaar van perceel ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-024Grote Bredeplaats 29Johannes Melchers Godthelp... ovl 1865, ovl 1877, ovl 1881; oud 70 jaar, geb Bergen op Zoom en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk C-024; VT1839; J.M.G. eigenaar van percelen nrs. 525 en 526 te HRL, slager, woonplaats HRL, legger nr. 241, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-024Grote Bredeplaats 29Sytske Hendriks Advokaat... A., en Metje Goossens; huw Grote Kerk HRL 1793, BS ovl 1848, ovl 1853; geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-024; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
CGrote Bredeplaats 29J M Godhelp kiezer


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-024BreedeplaatsJohs. M Godthelp70 jvleeshouwerBergen Op Zoomm, protestant, gehuwd
C-024BreedeplaatsSytske H AdvokaatHarlingenv, protestant, gehuwd
C-024BreedeplaatsEgbert Godthelp29 jkantoorbediendeHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-024BreedeplaatsWillem Godthelp26 jhuistimmermanHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-024BreedeplaatsAlbert Godthelp18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-024BreedeplaatsCatharina Godthelp27 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 244 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-024Grote Bredeplaats 29Aukje Jans van Mantgum, overleden op 26 december 1842overleden Voorstraat C 24, wed. Henning Lolkes IJlstra, moeder van Antje Hennings IJlstra (vrouw van Hendrik Johannes Godthelp, vleeshouwer). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-024Grote Bredeplaats 29Egbert Godthelp... bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk E-158; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk C-024; VT ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 525bij de blauwe trappen C-024wed. Pieter van Getzen woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3548Voorstraat C-018 Albert J. Godthelp woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3548Grote Bredeplaats 29 (C-018)Jurjen Eskeswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Breedeplaats 29J.P. Christiaanzenleeraar l.v.s.
Groote Breedeplaats 29R. Wijnaldaslager
Groote Breedeplaats 29mej. H. Wijnalda-Goudappelmodiste


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. Plaats 29Hotel de Kroon242M. de Vries


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Breedeplaats 29Hotel-Café-Rest. De Kroon598E. Quarré


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsW. Bolman598Café-rest.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsHotel-Café-Rest. De Kroon598E. Bolman
Gr. BredeplaatsE. Bolman598Hotel-café-rest.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsHotel-Café-Rest. De Kroon598S. Wernar


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Bredeplaats 29A. (Albertus) Kok


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 6259Grote Bredeplaats 29


2023
0.4019091129303


  terug