Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 3 8-009 8-009 C-010 C-005


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 3, Harlingen
Naastliggers vanGrote Bredeplaats 3
ten oostenGrote Bredeplaats 5
ten zuidende Grote Bredeplaats
ten westenGrote Bredeplaats 1
ten noordenNoorderhaven 4


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0030r van 30 okt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0307r van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Lubberts


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0308r van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 3Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat] met steeg naar de havenhuis
 
koperJan Lubberts mr. chirurgijn425-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen2-03-06 CG
naastligger ten oostenhuis alwaer de Oude Pynas uythanght
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenhuis alwaer de Prins uythanght, door de verkopers verkocht aan Jelle Sybes
naastligger ten noordenJan Bastiaens n.u.
verkoper q.q.Jacob Aerts, gecommitteerde crediteurkoopman
verkoper q.q.Symen Ages, gecommitteerde crediteurgezworen makelaar
verkoper q.q.Broer Jans, gecommitteerde crediteuren vanzeilmaker
verkoperMaycke Hanses Cartouw, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Pyter Hylckes Coolhart
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Lubberts, mr. chirurgijn, koopt een huis nz. Voorstraat. Ten O. het huis van de Weesvoogden, waar 'de Oude Pinas' uithangt, ten W. het huis waar 'de Prins' uithangt en dat nu verkocht is aan Jelle Sybes, ten Z. de Voorstraat, ten N. Jan Bastiaens. Gekocht van de hyp. cred. van Maycke Hanses Cartouw wv vroedsman Pieter Hylkes Coolhart, voor 425 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-009Grote Bredeplaats 3huis
eigenaarJan Lubberts
gebruikerTidde Hendriks
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-009Grote Bredeplaats 3huis
eigenaarEibert Pieters
gebruikerFedde Rodius
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-7-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0057v van 17 dec 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 3Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat]huis
 
koperSamuel Scalé, gehuwd met600-00-00 CG
koperCatharina de Court
verpachter grondde stad Harlingen1-03-06 CG
naastligger ten oostende Oude Pinas
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelle Sybes
naastligger ten noordende weduwe van Jan Bastiaans
verkoperAntie Riekes, gehuwd met
verkoperEibert Pieters


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0246v van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jelle Sybes
naastligger ten zuidenmonsieur Samuel Scale mr. pruikenmaker


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-009 Grote Bredeplaats 3huis
eigenaarSamuel Schalé
gebruikerSamuel Schalé
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0246v van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0246v van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-009 Grote Bredeplaats 3huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerRintie de Vos
huurwaarde75-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-10-00 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 147v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Grote Bredeplaats 3Ruurd Lykles, mr. blokmaker, koopt een huis nz. Grote Bredeplaats. Met medegebruik en -onderhoud van een achteruit en -ingang door een steegje achter de plaats van de Oude Prins of nasstligger ten westen, westwaards uitlopende. Ten O. de herberg 'de Oude Pinas', ten Z. de straat, ten W. chirurgijn Jan de Reus, ten N. de koper. Grondpacht 23 st 6 pn aan de Stad. Gekocht van mr. pruikmaker Samuel Scalé x Catharina de Court, voor 611 GG 14 st.


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0147v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 3Grote Bredeplaats NZhuis
 
koperRuurd Lykles mr. blokmaker611-14-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-03-06 CG
huurderElias de Jode winkelier
naastligger ten oostenherberg de Oude Pinas
naastligger ten westenJan de Reus chirurgijn
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten noordenRuurd Lykles
verkoperSamuel Scalee, gehuwd metmr. pruikenmaker
verkoperCatharina de Court
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Lykles, mr. blokmaker, koopt een huis nz. Grote Bredeplaats. Met medegebruik en -onderhoud van een achteruit en -ingang door een steegje achter de plaats van de Oude Prins of nasstligger ten westen, westwaards uitlopende. Ten O. de herberg 'de Oude Pinas', ten Z. de straat, ten W. chirurgijn Jan de Reus, ten N. de koper. Grondpacht 23 st 6 pn aan de Stad. Gekocht van mr. pruikmaker Samuel Scalé x Catharina de Court, voor 611 GG 14 st.


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-009 Grote Bredeplaats 3huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerRintje de Vos
huurwaarde75-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-12-12 CG


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0246v van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0246v van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0155r van 31 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenReus


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0156r van 31 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 3Grote Bredeplaats NZhuis
 
koperAaltje Wytses de Kok, gehuwd met800-00-00 CG
koperJohannes Jacobs Hogerhuis
verpachter grondde stad Harlingen1-03-06 CG
naastligger ten oostenherberg genaamd het Swart Kruis, eerder de Pinas en de Valk
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westenLamert de Reus
naastligger ten noordenTjepke S. Blok
verkoperTrijntje Jans, gehuwd met
verkoperLuitje Pietersmr. grofsmid


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0155r van 31 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0304v van 12 apr 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe Hogerhuis


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0304v van 12 apr 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0265r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-009 Grote Bredeplaats 3J Cammenga, 28 jaar, gehuwd


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0265r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-009 Grote Bredeplaats 3Johannes Gebel5-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-010Grote Bredeplaats 3P Bakker(S. ?), ovl voor 1815; wed. P.B. eigenaar van wijk C-010; gebruiker is Rintje Steensma, verwersknegt, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-010Grote Bredeplaats 3Rintje Ruurds Steensma... HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1790, BS geb 1811, hu, huw 1812, huw 1815, ovl 1837; gebruiker van wijk C-010, verwersknegt; eigenaar is P.C. Bakker wed., 1814. (GAH204); R.R.S. en Elisabeth Sjoerds Wiarda, beide van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-010Grote Bredeplaats 3P C Bakker wedRintje Steensma verwersknegt


1831 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 23 sep 1831
C-010Grote Bredeplaats 3Huizinge en wel gelegen logement, genaamd de valk aan de Groote Breedeplaats, bewoner weduwe, vaas. Finaal verkocht op 28 sep 1831 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 493Grote Bredeplaats 3Hendrik HoubeinHarlingenguardenierhuis en erf (92 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-010Grote Bredeplaats 3Carolina Diesteroud 70 jaar, geb Minden, Pruissen, en wonende te HRL. 1839, wijk C-010; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-010Grote Bredeplaats 3Catharina Jansenoud 29 jaar, geb Antwerpen en wonende te HRL. 1839, wijk C-010; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-010Grote Bredeplaats 3Johannes Rudolphus Schrage... ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk E-059; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersbaas, wijk C-010; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk C-010Grote Bredeplaats 3J Schrage stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-010BreedeplaatsJohannes Schrage32 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, schoenmakersbaas
C-010BreedeplaatsCatharina Jansen29 jAntwerpenv, rooms katholiek, gehuwd
C-010BreedeplaatsMelchior Schrage4 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-010BreedeplaatsKaspar Schrage2 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-010BreedeplaatsCarolina Diester70 jMinden in Pruissenv, rooms katholiek, weduwe


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-010Grote Bredeplaats 3Carolina Tiestra, overleden op 13 april 184474 jr, geboren Bockborg/Pruisen, overleden Grote Bredeplaats C 10, wed. Casper Jansen, moeder van Johannes, schoenmaker en Catharina Caspers Jansen (vrouw van Johannes Schrage, idem). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-010Grote Bredeplaats 3Johannes Schrage, overleden op 11 september 1844levenloos kind van Johannes Schrage, mr. schoenmaker Grote Bredeplaats C 10 en reeds overleden Anna-Catharina-Margaretha Jansen, broer of zuster van minderjarige Melchior en Casper Johannes Schrage. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-010Grote Bredeplaats 3Anna C. M. Jansen, overleden op 15 september 1844C. M.=Catharina-Margaretha, 34 jr, geboren Antwerpen 28/1 of 6/1810, overleden Grote Bredeplaats C 10, vrouw van Johannes Schrage, mr. schoenmaker, moeder van minderjarige Melchior en Casper Johannes Schrage. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-010Grote Bredeplaats 3Sophia Hendrika Jans Olivier, overleden op 5 februari 18462 jr (geboren 16/3/1844), overleden Gr. Bredeplaats C 10/20, dochter van Jan Adams Olivier, korfmaker en Wiebkje Hendriks Eriks, zuster van minderjarige Willem, Adam, Aaltje en Sjoukje Jans Olivier. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-010Grote Bredeplaats 3Regina Hoekstrageb 1799 HRL, 1e huwt met Jan Linstra, 2e huwt met Johannes Walet, (gk), op 5 sep 1850 HRL, A okt185 Amersfoort; BS ovl 1843; bev.reg. HRL 1851 wijk C-010


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 493C-010 (Grote Breedeplaats)Berend Oosterbaanwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 493C-005 (Grote Breedeplaats)Andreas Petersenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 493Grote Bredeplaats 3 (C-005)Johanna Paiswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Bredeplaats 3 Dirk Willem Terpstraschoenmaker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600
Gr. Bredeplaats 3 Lolle Govertswinkelier
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600
Gr. Bredeplaats 3 Eke van Vlietbesteller
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 3rijksmonument 20353


2001 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8143Grote Bredeplaats 3
  terug