Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 7 8-007 8-007 C-013 C-007


Huisnaam in: 1612
Gebruik:
Naam: de witte scheer
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1621
Gebruik:
Naam: de vergulde hulck
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1679
Gebruik:
Naam: het zeepaerd
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1723
Gebruik:
Naam: het zeepaerd
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1742
Gebruik:
Naam: het zeepaerd
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1762
Gebruik:
Naam: het zeepaerd
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1766
Gebruik:
Naam: het zeepaard
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1794
Gebruik: herberg
Naam: het zeepaard
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1802
Gebruik: herberg
Naam: het zeepaard
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1847
Gebruik:
Naam: het zeepaard
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 7, Harlingen
Naastliggers vanGrote Bredeplaats 7
ten oostenGrote Bredeplaats 9
ten zuidende Grote Bredeplaats
ten westenGrote Bredeplaats 5
ten noordenNoorderhaven 10


aangrenzende stegensteeg
Grote Bredeplaats 7Zeepaardsteeg ten westen


 


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0131v van 10 mei 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMary Jan Vlys


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0131v van 10 mei 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0152v van 29 aug 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0031r van 13 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet groot veerschippers gilde huis bewoont door Alle Jansen


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0086v van 15 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAlle Jansen


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0086v van 15 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0049v van 21 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis genaamd het Zeepaard


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0015ra van 16 feb 1679 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 7Grote Bredeplaats NZ [staat: Bredeplaats]huis genaamd het wijdschippersgildehuis alwaar het Zeepaart uithangt
 
koper provisioneelhet Wijdschippersgilde 1516-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
huurderYmpck Uilckes herbergierse150-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten westensteeg die des avonds gesloten kan worden, doorgaande
naastligger ten westenClaes Huyberts
naastligger ten noordenJacob IJsbrandts
verkoper q.q.dr. Georgius Atsma, curator over resp.
verkoper en nagelaten kindAgatha van Ammama
verkoper en nagelaten kindJeltie van Ammama
verkoper en nagelaten kinderen vanJochum van Ammamakapitein
erflaterwijlen Joan van Ammama, gehuwd metlid Gedeputeerde Staten van Friesland
erflaterwijlen Catharina de Vries
erflaterwijlen Jeltie Teunis Vriethoff bestemoeder van de erfgenamen


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0015ra van 16 feb 1679 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 7Grote Bredeplaats NZ [staat: Bredeplaats]huis genaamd het wijdschippersgildehuis alwaar het Zeepaart uithangt
 
koper provisioneelhet Wijdschippersgilde 1516-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
huurderYmpck Uilckes herbergierse150-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten westensteeg die des avonds gesloten kan worden, doorgaande
naastligger ten westenClaes Huyberts
naastligger ten noordenJacob IJsbrandts
verkoper q.q.dr. Georgius Atsma, curator over resp.
verkoper en nagelaten kindAgatha van Ammama
verkoper en nagelaten kindJeltie van Ammama
verkoper en nagelaten kinderen vanJochum van Ammamakapitein
erflaterwijlen Joan van Ammama, gehuwd metlid Gedeputeerde Staten van Friesland
erflaterwijlen Catharina de Vries
erflaterwijlen Jeltie Teunis Vriethoff bestemoeder van de erfgenamen


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0237v van 11 mrt 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis genaamd het Zeepaard


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-007Grote Bredeplaats 7huis
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikermonsr. Evale?
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-007Grote Bredeplaats 7huis
eigenaarb[urgem]r. Heinsius
gebruikerAaltie Gerryts
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-007 Grote Bredeplaats 7huis
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerLourens Alexanders cum sociis
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0384r van 21 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhuis genaamd het Zeepaerd


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-007 Grote Bredeplaats 7huis
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerOepke Clases
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0261r van 16 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 7Grote Bredeplaats NZhuis en erf
 
koperAndrys Doedes, gehuwd metwinkelier701-00-00 GG
koperAntje Fransen winkelier
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
huurderChristoffel Hempel
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Symon Fokkes
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westenZeepaardsteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenTjeerd Syvarda
naastligger ten noordenFeike Jansen
verkoper q.q.Pieter Bonne, executeurkoopmanAmsterdam
verkoper q.q.Freerk van der Hout, executeurs vankoopman
verkoperde boedel van wijlen oud burgemeester Vincent Heinsius J.U.D.
verkoperde boedel van wijlen Justus Heinsius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Doedes x Antie Fransen koopt huis en erf 'het Zeepaard'. Ten O. erven Symon Fokkes, ten Z. de straat, ten W. een steeg en de hopman Tjeerd Siverda (met het beding over de steeg uit 1679), ten N. Feyke Jansen. Gekocht van de executeurs van de boedel van wl. Vincent Heinsius J.U.D. en Justus Heinsius.


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-007 Grote Bredeplaats 7huis
eigenaarAndries Doedes
gebruikerChristiaen Himpel
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0143v van 5 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 7Grote Bredeplaats NZhuis
 
koperJan Symens distillateur en koopman1500-00-00 CG
huurderChristoffel Hempel c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenRoelof Tjerks
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westendr. Cornelis Siverda
naastligger ten noordenJan Hendriks Pot
verkoperAndries Doedes, gehuwd met
verkoperAntje Fransen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Symens [Backer], koopman en destillateur, koopt huis nz. Grote Bredeplaats, 'het Zeepaerd'. Ten O. Roelof Tjerks, ten Z. de straat, ten W. een steeg en dr. Cornelis Siverda, ten N. Jan Hendriks Pot. Gekocht van Andries Doedes x Antje Fransen.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0213r van 26 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 7Grote Bredeplaats NZhuis en erf
 
koperFocke Jans, gehuwd metbontwever1600-00-00 CG
koperGatske Claases
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenRoelof Tjerks
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westendr. Cornelis Syverda
naastligger ten noordenJan Hendriks Potter
verkoperJan Symons Backerdistillateur en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFocke Jans, bontwever x Gatske Claases koopt huis en erf nz. Grote Bredeplaats, genaamd 'het Zeepaard'. Ten O. Roelof Tjerks, ten W. een steeg en dr. Cornelis Siverda, ten Z. de straat, ten N. Jan Hendriks Pot. Gekocht van Jan Symons Backer, destillateur.


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0114v van 23 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFocke Jans


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0173r van 18 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Focke Jans


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0177v van 16 mrt 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 7Grote Bredeplaats NZhuis en herberg
 
koper door niaarPieter van Arum koopman306-00-00 GG
geniaarde koper van 1/2Frans Arjensmr. bakker
geniaarde koper van 1/2Gosling Piekingakoopman
verpachter grondde stad Harlingen7-00-00 CG
huurderHein Durks 22-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter van Arum
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Cornelius Siverda
naastligger ten noordenLuitje Pieters
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
verkoperGatske Claases, weduwe van
verkoperwijlen Fokke Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter van Arum koopt, na niaar ratione vicinitatis, huis en herberg 'het Zeepaard' aan de nz. van de Grote Bredeplaats, met een doorgaande steeg ten Westen. De steeg zal `s nachts mogen worden afgesloten volgens een decreet van den Hove van Friesland, dd. 25 mrt 1679. Ten O. Pieter van Arum, ten W. de steeg en erven dr. Cornelis Siverda, ten Z. de straat, ten N. Luitje Pieters [Faber]. Gekocht van Garske Claases wv Fokke Jans.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0164v van 28 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenherberg het Zeepaard


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0173r van 12 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 7Grote Bredeplaats NZ bij de blauwe trappenhuis en herberg
 
koperJan Martinus, gehuwd metvarensgezel410-00-00 CG
koperFimke Luitjes
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
huurder benedenRuurd Steffens c.u.
huurder bovenDouwe Scheltes c.u.
naastligger ten oostenReyn Wybes de Jong koopmanMidlum
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen dr. Siverda
naastligger ten noordenReyn Wybes de Jong koopmanMidlum
verkoper q.q.Sibrand Hingst, curatorkoopman
verkoper q.q.Pieter Sjoerds Hannema, curatoren overkoopman
verkoperde twee minderjarige kinderen van Pieter van Arumkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Martinus [Kroese] x Fimke Luitjes koopt huis en herberg 'het Zeepaard'. Ten O. en N. het huis van wl. Pieter van Arum, ten W. erven dr. Siverda, ten Z. de straat. Gekocht van de twee kinderen van wl. Pieter van Arum.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-007 Grote Bredeplaats 7Jan Martinus, 32 jaar, gehuwd
8-007 Grote Bredeplaats 7Douwe van der Woude, 26 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-007 Grote Bredeplaats 7Jan Martinus4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-013Grote Bredeplaats 7 van Oudenhovenmogelijk dezelfde als hieronder vermeld of als (Ouenhoven :); gebruiker van wijk C-013; medegebruiker Eeuwkje C. Pauw; eigenaar en medegebruiker Jan M. Kroese, groenteverkoper, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-013Grote Bredeplaats 7Eeuwkje C Pauwgebruiker van wijk C-013; medegebruiker van Oudenhove; eigenaar en medegebruiker Jan M. Kroese, groenteverkoper, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-013Grote Bredeplaats 7Jan Martinus Kroese... ovl 1814, huw 1816, ovl 1817, huw 1837, huw 1839, ovl 1846, ovl 1859; eigenaar en gebruiker van wijk C-013, groenteverkoper, medegebruikers zijn van Oudenhove en Eeukje C. Pauw, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-013Grote Bredeplaats 7Martinus Jans Kroesegeb 1801 HRL, ovl 24 sep 1814 HRL; wijk C-013, zv Jan Martinus K, en Femke Luitjens (Stoffels); BS ovl 1814


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-013Grote Bredeplaats 7Jan M Kroese Jan M Kroese groenteverkoper
C-013Grote Bredeplaats 7 van Oudenhove
C-013Grote Bredeplaats 7Eukje C Pauw


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 501Grote Bredeplaats 7wed. Jan Machiels KroeseHarlingenhuis en erf (48 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 502Grote Bredeplaats 7wed. Jan Machiels KroeseHarlingenhuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-013Grote Bredeplaats 7Femke Lutzesoud 62 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk C-013; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-013Grote Bredeplaats 7Teunes van Arum... kantoorbediende, koopman, zv Pieter vA., en Dieuwke Teunis; BS huw 1823, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk C-013, wijk E-161, wijk F-253; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-133; VT1839; T. v. A. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-013Grote Bredeplaats 7Zwaantje Neppenusoud 60 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, wijk C-013; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-013BreedeplaatsFemke Lutzes62 jHindelopengezin 1, v, rooms katholiek, weduwe
C-013BreedeplaatsLubbertus Kroese25 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
C-013BreedeplaatsElske Kroese22 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
C-013BreedeplaatsTjiebbe J Smit58 jVeendamgezin 2, m, protestant, gehuwd
C-013BreedeplaatsZwaantje Nepperus60 jVeendamgezin 2, v, protestant, gehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-013Grote Bredeplaats 7Femme Luitjes Stoffers, overleden op 17 september 184668 1/2 jr, geboren Workum 13/10/1777, overleden Gr. Bredeplaats C 13, wed. Jan Kroese, moeder van Luitje, wafelbakker, Lubertus, idem, Elzina, groenteverkoopster en Anna Jans Kroese (vrouw van Jozeph Roelfs Markenstein, arbeider). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-013Grote Bredeplaats 7Maaike Thomas van Slooten... 1856 Rotterdam, dv Thomas Jaanes vS, en Sipkje Abes Wyma; BS huw 1817, ovl 1833, bev.reg. HRL 1851 wijk C-013; geb 6 apr 1798, ged 24 apr 1798 Grote Kerk HRL, dv Tomas Janus van Slooten en Siepkje ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 502C-013 (Grote Breedeplaats)Elske Jans Kroesestal


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3550C-007 (Grote Breedeplaats)Jan Lubbertus Kroesewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3550Grote Bredeplaats 7 (C-007)Jan Kroeseazijnfabriek


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Bredeplaats 7 Tjerk Mensonidesbierbottelaar
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Breedeplaats 7H.Schotanuskoopman
Groote Breedeplaats 7aS. van Eekenzeeman


1965 - adresboekadresnaam
Grote Bredeplaats 7J. (Jan) Wolff


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 7beeldbepalend pand6 van 10
  terug