Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerGrote Kerkstraat 1(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)E-224E-220
   huisnummer hogerGrote Kerkstraat 15-0365-036(niet bekend)E-224E-220


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 1
ten oostende Grote Kerkstraat
ten zuidende Grote Kerkstraat


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 1, Harlingen


1000 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Kerkstraat 1 (westgevel (Simon Stijlstraat)), HarlingenGrote Kerkstraat 1 (westgevel (Simon Stijlstraat))'1ste GEMEENTESCHOOL'


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0089r van 10 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 1a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende stad Harlingen: school


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0089r van 10 dec 1625 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 1aGrote Kerkstraat NZ0‑00‑00 gghuis met ledige plaats daarachter
koper provisioneelN. N.
verpachter grondTomas Claesen te Oosterbierum 1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenClaes Reiners slotmaker
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende stad Harlingen: school
naastligger ten noordenDoeye Juus
verkoperTrijntie Andries voor haar en haar weeskinderen, weduwe van
verkoperwijlen Reiner Jans in de Bonte Hondde Bonte Hond


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0101v van 28 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 1a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0101v van 28 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 1aGrote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat] naast de grote school220‑00‑00 gghuis met plaats en schuur daarachter
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperwijlen Reiner Jans in de Bonte Hondde Bonte Hond


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0164v van 11 dec 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 1a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende stad Harlingen: school


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0164v van 11 dec 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 1aGrote Kerkstraat NZ250‑00‑00 gghuis met plaatske en loodske of keuken
koperFoockel Ockes, weduwe van
koperwijlen Folckert Jacobs van Pomeren
verpachter grondTomas Clasen te Oosterbierum 1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenClaes Reyners slotmaker
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westende stad Harlingen: school
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDoye Juws, gehuwd met
verkoperTrijntie Mirckx


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0127v van 17 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenschool


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0184v van 13 sep 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 1a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende stad Harlingen: Latijnse School


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0184v van 13 sep 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 1aGrote Kerkstraat NZ400‑00‑00 gghuis
koperSalvis Jansen c.u.stadschirurgijn
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenClaes Reyners slotmaker
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende stad Harlingen: Latijnse School
naastligger ten noordenN. N.
naastliggereen vrije steeg tussen oost en zuid (?) zuidwaarts tot in de Grote Kerkstraat lopend
verkoperFookel Ockes, weduwe van
verkoperwijlen Tiebbe Jelmers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Salvis Jansen, stadschirurgijn c.u., kopen een huis in de Grote Kerkstraat. Ten O. slotmaker Claes Reyners, ten Z. de straat, ten W. de stadtsschole, met een vrije steeg tussen dit huis en het huis van Claes slotmaker zuidwaarts tot in de Kerkstraat. Grondpacht 30 st aan de Stad. Gekocht van Foockel Ockes, laatst wd. van Tiebbe Jelmers, voor 400 GG.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0090v van 2 sep 1649 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 1aGrote Kerkstraat [staat: bij de grote school]225‑00‑00 cggrondpacht van 1-08-00 cg
koperde heer Tiberius Popta, gehuwd met te op Bolta
koperjuffrouw Alegonda van Rhijn
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van mr. Salvus1‑08‑00 cg
verkoperjr. Homme van Camstra c.u. te Menaldum


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0170v van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 1a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende stad Harlingen: school


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0170v van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 1aGrote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]600‑09‑00 gghuis, loods en plaats met een eigen steeg ten oosten
koperMarten Johannes, gehuwd metmr. chirurgijn
koperBentie Piers
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenburgemeester Lanting
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westende stad Harlingen: school
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Lyke Haentjes
verkoperJetske Hemckes, weduwe van
verkoperwijlen mr. Salvus Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Marten Johannes, chirurgijn x Bintie Piers kopen een huis nz Kerkstraat. Ten O. burgemeester Lanting, ten Z. de Kerkstraat, ten W. de stads school, ten N. Lyke Haentjes erf. Grondpacht 28 st aan de Stad. Met eigendom van de steeg ten oosten. Gekocht van Jetske Hemckes wv mr. Salvus Jansen, voor 600 GG 9 st.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 4vGrote Kerkstraat 1Marten Joannis, chirurgijnf. 2000-00-00


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0189r van 22 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stad Harlingen: Latijnse School
naastligger ten zuidende stad Harlingen: Latijnse School


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0189r van 22 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stad Harlingen: Latijnse School
naastligger ten zuidende stad Harlingen: Latijnse School


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0166v van 10 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 1a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende stad Harlingen: Latijnse School


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0166v van 10 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 1aGrote Kerkstraat200‑00‑00 gghuis
kopermr. Jurrien Harmens ledezetter
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenJan Bostijn
naastligger ten zuidenKerkstraat
naastligger ten westende stad Harlingen: Latijnse School
naastligger ten noordenVoorda notaris
verkoperMarten Johannis c.soc.chirurgijn


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-036 , folio 95Grote Kerkstraat 1huis
eigenaarmr. Jurrien Harmens
gebruikerJan Jilles
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
grondpacht aanHarmen Jansen
grondpacht totaal00‑28‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-036 , folio 62rGrote Kerkstraat 1huis
eigenaarJurrien Harmens
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingdoet geen huir
grondpacht aanMelle Hansen
grondpacht totaal00‑28‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑00 cg
aansl. grondp. voldaan27‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-036 , folio Grote Kerkstraat 1huis
eigenaarmr. Jurjen Harmens erven
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
grondpacht aanwed. Melle Hansen
grondpacht totaal01‑08‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑08 cg
opmerkingdoet geen huir


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0188v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 1a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende stad Harlingen: Latijnse School


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0188v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 1aGrote Kerkstraat NZ265‑00‑00 cghuis
koper door niaarvrouw Maria Zuyringar, weduwe van
koper door niaarwijlen Justus Voorda
geniaarde koperHendrik Norelmr. timmerman
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenWiltschut koopman
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westende stad Harlingen: Latijnse School
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Voorda
verkoper van 1/3Salomon Stapertcollecteur van de lands impositien
verkoper van 1/3Geeske Stapert meerderjarige ongehuwde dochter
verkoper van 1/3Claeske Stapert meerderjarige ongehuwde dochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMaria Suringar wv Justus Voorda, not. publ. en Proc. Fiscaal, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Hendrik Norel, mr. timmerman, een huis nz. Grote Kerkstraat. Ten O. Gijsbert Wildschut, ten W. de Latijnse School, ten Z. die straat, ten N. wd. Voorda. Gekocht van Salomon Stapert, collecteur van `s Lands imposities en zijn dochters Geeske- en Claeske Stapert, elk voor 1/3, voor 265 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-036 , folio 62vGrote Kerkstraat 1huis
eigenaarnot. Voorda wed.
gebruikernot. Voorda wed.
opmerkingis beklemt onder no. 34
grondpacht aanMelle Hansen erven
grondpacht totaal01‑08‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-036 , folio 62vGrote Kerkstraat 1huis
eigenaarwed. notrs. Voorda
gebruiker
opmerkingis beklemd onder no. 34


1751 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Kerkstraat 1 (oorspronkelijk westgevel, nu zuidgevel), HarlingenGrote Kerkstraat 1 (oorspronkelijk westgevel, nu zuidgevel)Toussaint, Johan Daniel;Schaaf, Hendrik;Hogeboom, Aggeo;Bosscha, Suffridus;Itsma, Wijbrand Van;Wassenaar, Hendrik;Tabes, Laurens;Sicaama, Hermanus;Idsinga, Matthijs Adolf VanAbolita Huius
Seculi Luxurie
Restituta Prisci
Temporis Frugalitate
Refectis Aedibus Sacris
Haec Musis Dicata Domis Denuo Extructa Est
CONSULIBUS
Ioanne Daniele Toussaint Henrico Schaaf
Aggeo Hogeboom Suffrido Bosscha
Vibrando ab Itsma Henrico Wassenaar
Laurentio Tabes Harmanno Siccama
Matthia Adolpho ab Idsinga
ab Actis'
Vertaling: 'De overdaad dezer eeuw vernietigd
de spaarzaamheid van de oude tijd hersteld
toen het dak der kerk vernieuwd was
is deze school opnieuw gesticht
en aan de muzen gewijd
toen burgemeesters waren:
Johan Dani?l Toussaint, Hendrik Schaaf
Age Hogeboom, Sjoert Bosscha
Wybrand van Itsma, Hendrik Wassenaar
Laurens Tabes, Heman Siccama
Matthijs Adolph van Idsinga.
Secretaris.'


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-036 , folio 63vGrote Kerkstraat 1huis
eigenaarJacob Eiberts
opmerkingbeklemd onder no. 5-034


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0241v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende stad Harlingen: scholen


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-036 , folio 63vGrote Kerkstraat 1huis
eigenaarJacob Eiberts
opmerkingbeklemd onder no. 5-034


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0181r van 6 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende stad Harlingen: school


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0023r van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende stad Harlingen: Latijnse School


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-224Grote Kerkstraat 1de Stadschool


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 80 van 14 sep 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-224Grote Kerkstraat 1koopaktefl. 400huis E-224
 
verkoperJacob Levy de Beer
koperJan Klazes de Vries (gehuwd met Geertje Ambrosius Jansma)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1074Grote Kerkstraat 1de Stad Harlingen Harlingenlatijnsche school en erf (200 m²)


1832 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 8 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-224Grote Kerkstraat 1Age Heeres Bakker, overleden op 30 september 183221 jr, kurassier, overleden Haarlem (hospitaal), zoon van Heere Ages Bakker, timmerman Laanen E 173/224, broer van minderjarige Antje, Klaaske, Gerrit, Leentje, Baukje en Trientje Heeres Bakker. Saldo fl. 266,97. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-224Grote Kerkstraat 1Rinske Sjoerds Hoekstra... bev.reg. HRL 1851 wijk E-084, 224; oud 56 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839wijk E77; ... (alles)


1842 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1074Grote Kerkstraat 1 de StadHarlingende latijnsche school geheel verfraaid en vernieuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 211 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-224Grote Kerkstraat 1Petrus Pieters Asbeek, overleden op 24 september 184410 dg (geboren 14/9/1844), overleden Wortelhaven E 224, zoon van Pieter Asbeek, barbier en Catharinna del Grosso, broer van minderjarige Anthony Pieters Asbeek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-224Grote Kerkstraat 1Albertje Keisergeb 1805 Leeuwarden, ovl 16 mei 1891 HRL, huwt met Andries de Vries, N.H., Vst 3 jun 1856 uit Leeuwarden; BS ovl 1891; bev.reg. HRL 1851 wijk E-224, supp wijk G-431


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-224Grote Kerkstraat 1Aleida Heins... N.H., dv Jan H, en Anna Margaretha van Aarssen; DTB N.H. HRL , BS ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk E-224; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-190; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-224Grote Kerkstraat 1Andries de Vries... Vst 3 jun 1856 uit Leeuwarden, N.H., zv Jan dV, en Elisabaeth Meyer; BS ovl 1861; bev.reg. HRL 1851 wijk E-224, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-224Grote Kerkstraat 1Sophia Johannes Godthelp... wijk E-158, 224, wijk F-258, wijk G-046; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-054; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1074Wortelhaven E-224Margaretha Auck Dina Fontein wed. Hannema school


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1074Wortelhaven E-220 Gemeente Harlingen school


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5258Grote Kerkstraat 1 (E-220)Gemeente Harlingenschool


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr.Vakschool voor Meisjes224


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr.Vakschool voor Meisjes786


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr.Industrie en Huish.school786


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr.Industrie en Huish.school786


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr.Industrie en Huish.school786


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 8532Grote Kerkstraat 1gemeentelijk monument14 van 20 1885


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8532Grote Kerkstraat 1


2023
0.21275615692139


  terug