Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Grote Kerkstraat 1,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Grote Kerkstraat 1 5-036 5-035 E-224 E-220


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 1, Harlingen
Naastliggers vanGrote Kerkstraat 1
ten oostenGrote Kerkstraat 3
ten zuidende Grote Kerkstraat


0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Kerkstraat 1 (westgevel (Simon Stijlstraat)), HarlingenGrote Kerkstraat 1 (westgevel (Simon Stijlstraat))'1ste GEMEENTESCHOOL'


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0051r van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenReiner Jans


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0164v van 11 dec 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 1aGrote Kerkstraat NZhuis met plaatske en loodske/keuken
 
koperFoockel Ockes, weduwe van 250-00-00 GG
Folckert Jacobs van Pomeren
verpachter grond Tomas Clasen 1-10-00 CG
naastligger ten oostenClaes Reyners slotmaker
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westenStadsschool
naastligger ten noorden
verkoperDoye Juws, gehuwd met
Trijntie Mirckx burgerse


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0127v van 17 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 9, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenschool


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0184v van 14 sep 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 1aGrote Kerkstraat NZhuis
 
koperSalvis Jansen c.u.stads-chirurgijn400-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenClaes Reyners slotmaker
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende stads school
naastligger ten noordenN. N.
naastliggereen vrije steeg tussen oost en zuid (?) zuidwaarts tot in de Grote Kerkstraat lopend
verkoperFookel Ockes, weduwe van
wijlen Tiebbe Jelmers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Salvis Jansen, stadschirurgijn c.u., kopen een huis in de Grote Kerkstraat. Ten O. slotmaker Claes Reyners, ten Z. de straat, ten W. de stadtsschole, met een vrije steeg tussen dit huis en het huis van Claes slotmaker zuidwaarts tot in de Kerkstraat. Grondpacht 30 st aan de Stad. Gekocht van Foockel Ockes, laatst wd. van Tiebbe Jelmers, voor 400 GG.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0170v van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 1aGrote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]huis, loods en plaats met een eigen steeg ten oosten
 
koperMarten Johannes, gehuwd metmr. chirurgijn600-09-00 GG
Bentie Piers
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Lanting
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenStadsschool
naastligger ten noordende erven van Lyke Haentjes
verkoperJetske Hemckes, weduwe van
wijlen mr. Salvus Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Marten Johannes, chirurgijn x Bintie Piers kopen een huis nz Kerkstraat. Ten O. burgemeester Lanting, ten Z. de Kerkstraat, ten W. de stads school, ten N. Lyke Haentjes erf. Grondpacht 28 st aan de Stad. Met eigendom van de steeg ten oosten. Gekocht van Jetske Hemckes wv mr. Salvus Jansen, voor 600 GG 9 st.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0150r van 16 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenmr. Marten Johannis*


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0056r van 26 okt 1679 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 1[niet vermeld]huis
 
koperZiricus Nauta apotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburen250-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-01-00 CG
naastligger ten oostenWillem Hendrix Vosma
naastligger ten zuidenZiricus Nauta apotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburen
naastligger ten noordenZiricus Nauta apotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburen
naastligger ten westensteeg
verkoperWillem Hendrix Vosma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaZiricus Nauta, apotheker en ontvanger der Florenen v.d. Harlinger Uitburen, koopt een huis of camer. Ten O. de verkoper, ten W. die steeg, ten Z. het pakhuis van koper, ten N. zijn huis. Gekocht van Willem Hendriks Vosma, voor 250 cg.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0189r van 22 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 9, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLatijnse School


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061v van 18 jun 1693 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061v van 18 jun 1693 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0323v van 31 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenmr. Marten Johannis


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0166v van 10 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 1aGrote Kerkstraat huis
 
kopermr. Jurrien Harmens ledezetter200-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenJan Bostijn
naastligger ten zuidenKerkstraat
naastligger ten westenLatijnse School
naastligger ten noordenVoorda notaris
verkoperMarten Johannis c.soc.chirurgijn


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-036 Grote Kerkstraat 1huis
eigenaarmr. Jurrien Harmens
gebruikerJan Jilles
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
grondpacht aan Harmen Jansen
grondpacht00-28-00 CG
aanslag grondpacht00-07-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-036 Grote Kerkstraat 1huis
eigenaarJurrien Harmens
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingdoet geen huir
grondpacht aan Melle Hansen
grondpacht00-28-00 CG
aanslag grondpacht00-07-00 CG
aansl. grondp. voldaan27-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-036 Grote Kerkstraat 1huis
eigenaarmr. Jurjen Harmens erven
gebruiker
grondpacht aanwed. Melle Hansen
grondpacht00-28-00 CG
aanslag grondpacht00-05-08 CG
opmerkingdoet geen huir


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0382r van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSalomon Stapert


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0188v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 1aGrote Kerkstraat NZhuis
 
koper door niaarvrouw Maria Zuyringar, weduwe van265-00-00 CG
wijlen Justus Voorda
geniaarde koperHendrik Norelmr. timmerman
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenWiltschut koopman
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenLatijnse School
naastligger ten noordende weduwe van Voorda
verkoper van 1/3Salomon Stapertcollecteur van de lands impositien
verkoper van 1/3Geeske Stapert meerderjarige ongehuwde dochte
verkoper van 1/3Claeske Stapert meerderjarige ongehuwde dochte
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMaria Suringar wv Justus Voorda, not. publ. en Proc. Fiscaal, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Hendrik Norel, mr. timmerman, een huis nz. Grote Kerkstraat. Ten O. Gijsbert Wildschut, ten W. de Latijnse School, ten Z. die straat, ten N. wd. Voorda. Gekocht van Salomon Stapert, collecteur van `s Lands imposities en zijn dochters Geeske- en Claeske Stapert, elk voor 1/3, voor 265 cg.


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0206r van 12 apr 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSalomon Stapert


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-036 Grote Kerkstraat 1huis
eigenaarwed. not. Voorda
gebruikerwed. not. Voorda
opmerkingis beklemt onder no. 34
grondpacht aanerven Melle Hansen
grondpacht01-08-00 CG
aanslag grondpacht00-05-10 CG


1751 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Kerkstraat 1 (oorspronkelijk westgevel, nu zuidgevel), HarlingenGrote Kerkstraat 1 (oorspronkelijk westgevel, nu zuidgevel)Toussaint, Johan Daniel;Schaaf, Hendrik;Hogeboom, Aggeo;Bosscha, Suffridus;Itsma, Wijbrand Van;Wassenaar, Hendrik;Tabes, Laurens;Sicaama, Hermanus;Idsinga, Matthijs Adolf VanAbolita Huius
Seculi Luxurie
Restituta Prisci
Temporis Frugalitate
Refectis Aedibus Sacris
Haec Musis Dicata Domis Denuo Extructa Est
CONSULIBUS
Ioanne Daniele Toussaint Henrico Schaaf
Aggeo Hogeboom Suffrido Bosscha
Vibrando ab Itsma Henrico Wassenaar
Laurentio Tabes Harmanno Siccama
Matthia Adolpho ab Idsinga
ab Actis'
Vertaling: 'De overdaad dezer eeuw vernietigd
de spaarzaamheid van de oude tijd hersteld
toen het dak der kerk vernieuwd was
is deze school opnieuw gesticht
en aan de muzen gewijd
toen burgemeesters waren:
Johan Dani?l Toussaint, Hendrik Schaaf
Age Hogeboom, Sjoert Bosscha
Wybrand van Itsma, Hendrik Wassenaar
Laurens Tabes, Heman Siccama
Matthijs Adolph van Idsinga.
Secretaris.'


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0241v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 9, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenstadsscholen


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0181r van 6 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 9, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenstads school


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0023r van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 9, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLatijnse School


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-035 Grote Kerkstraat 1Tjalke Jans2-10-00 CG


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-224Grote Kerkstraat 1 de Stad school


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 80 van 14 sep 1830
adressoortbedraggebruik
E-224Grote Kerkstraat 1koopaktefl. 400huis E-224
 
verkoperJacob Levy de Beer
koperJan Klazes de Vries (gehuwd met Geertje Ambrosius Jansma)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1074Grote Kerkstraat 1de Stad HarlingenHarlingenlatijnsche school en erf (200 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-224Grote Kerkstraat 1Age Heeres Bakker, overleden op 30 september 183221 jr, kurassier, overleden Haarlem (hospitaal), zoon van Heere Ages Bakker, timmerman Laanen E 173/224, broer van minderjarige Antje, Klaaske, Gerrit, Leentje, Baukje en Trientje Heeres Bakker. Saldo fl. 266,97. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-224Grote Kerkstraat 1Rinske Sjoerds Hoekstra... bev.reg. HRL 1851 wijk E-084, 224; oud 56 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839wijk E77; ... (alles)


1842 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1074E-224 de StadHarlingende latijnsche school geheel verfraaid en vernieuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-224Grote Kerkstraat 1Petrus Pieters Asbeek, overleden op 24 september 184410 dg (geboren 14/9/1844), overleden Wortelhaven E 224, zoon van Pieter Asbeek, barbier en Catharinna del Grosso, broer van minderjarige Anthony Pieters Asbeek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-224Grote Kerkstraat 1Albertje Keisergeb 1805 Leeuwarden, ovl 16 mei 1891 HRL, huwt met Andries de Vries, N.H., Vst 3 jun 1856 uit Leeuwarden; BS ovl 1891; bev.reg. HRL 1851 wijk E-224, supp wijk G-431


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-224Grote Kerkstraat 1Aleida Heins... N.H., dv Jan H, en Anna Margaretha van Aarssen; DTB N.H. HRL , BS ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk E-224; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-190; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-224Grote Kerkstraat 1Andries de Vries... Vst 3 jun 1856 uit Leeuwarden, N.H., zv Jan dV, en Elisabaeth Meyer; BS ovl 1861; bev.reg. HRL 1851 wijk E-224, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-224Grote Kerkstraat 1Sophia Johannes Godthelp... wijk E-158, 224, wijk F-258, wijk G-046; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-054; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1074E-224 (Wortelhaven)de Stad Harlingenschool


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1074E-220 (Wortelhaven)Gemeente Harlingenschool


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5258Grote Kerkstraat 1 (E-220)Gemeente Harlingen


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr.Vakschool voor Meisjes224


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr.Vakschool voor Meisjes786


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr.Industrie en Huish.school786


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr.Industrie en Huish.school786


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr.Industrie en Huish.school786


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 8532Grote Kerkstraat 1gemeentelijk monument14 van 20 1885


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8532Grote Kerkstraat 1
  terug