Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 135-0405-0395-035E-228E-228


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 13
ten oostenKleine Kerkstraat 18
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westenGrote Kerkstraat 11
ten noordenKleine Kerkstraat 14


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Kerkstraat 13naamloze steeg ten westen


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0074r van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jylles glasmaker


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0207r van 22 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jelis glasmaker


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0281r van 23 jun 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Bartel Rinses


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0181r van 17 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelis glasmaker


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0053v van 16 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0131v van 7 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0111v van 10 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 72achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet erf van Anne Pieters c.u.zoutmeter


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0040v van 25 feb 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 72achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidentuin of erf van Foppe Folkerts c.u.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0213r van 14 nov 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKleine Kerkstraat


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0128r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTake Tjercks


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0241r van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKleine Kerkstraat


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0349r van 22 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals huurder Hoite Keimpes


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0351v van 13 feb 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals huurder Hoyte Keimpes


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0160v van 29 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHoite Keimpes


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0314v van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKleine Kerkstraat


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0120v van 20 apr 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 13Grote Kerkstraat NZ400‑00‑00 cghuis
koperHoite Keimpes c.u.
verpachter grondHarmen Jansen koopman1‑02‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis van Harmen Douwes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westensteegje
naastligger ten noordenTrijntie Annes
verkoperTietie Murks, gehuwd met te Husum
verkoperPieter Tjerx te Husum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHoite Keimpes koopt een huis c.a. nz. Grote Kerkstraat, dat verhuurd is. Ten O. het huis van Harmen Douwes, ten Z. die straat, ten W. een steegje, ten N. Trijntje Annes. Het huis heeft de vrijheid om ten westen 2 voet in de steeg uit te bouwen en de eigenaar van het huis ten noorden zal de achtergevel van dit huis mede moeten onderhouden. Gekocht van Tietie Murks x Pieter Tjerx te Husum?, voor 400 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-040 , folio 96Grote Kerkstraat 13huis
eigenaarHoite Keimpes
gebruikerHoite Keimpes
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑16‑00 cg
grondpacht aanHarmen Jansen erven
grondpacht totaal01‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑08 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-040 , folio 62rGrote Kerkstraat 13huis
eigenaarHoite Keimpes
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan7‑6‑1720
grondpacht aanHarmen Jansen erven
grondpacht totaal01‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑08 cg
aansl. grondp. voldaan7‑6‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0154r van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 72achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLubbe Alles mr. gortmaker


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-040 , folio Grote Kerkstraat 13huis
eigenaarPyter Hoytes
gebruikerPyter Hoytes
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑06‑08 cg
grondpacht aanHarmen Jansen erven
grondpacht totaal01‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑00‑00 cg
opmerkingDen 7 juny 1726 afgekoft


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0230r van 30 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSyds Jacobs stoeldraaier


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0282v van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSyds Jacobs stoeldraaier


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0041v van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyter Hoytes koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-039 , folio 62vGrote Kerkstraat 13huis
eigenaarPyter Hoytes erven
gebruikerPyter Hendriks
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑13‑06 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0122r van 17 jun 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen vroedsman Pieter Hoytes Reidsma


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0178r van 10 sep 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pyter Hoites


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-039Grote Kerkstraat 13Pieter Hendriks, bestaande uit 2 personen20‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-039 , folio 62vGrote Kerkstraat 13huis
eigenaarPytter Hoytes erv.
gebruikerPytter Hendrix
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-039, fol. 83rGrote Kerkstraat 13Pieter Hendriks cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderencoopman in papier35:0:00 cg5:18:00 cgbestaet redelijk wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-039 , folio 63vGrote Kerkstraat 13huis
eigenaarPyter Hoites erven
gebruikerPyter Hendriks
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0016r van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 13Grote Kerkstraat NZ1275‑14‑00 gghuis en tuintje
koperPieter Hendriks Rademaker, gehuwd metkoopman
koperJochumke Theunis
huurderPieter Hendriks Rademaker c.u.60‑00‑00 cg
naastligger ten oostenKeimpe Bouwes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westen*steeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen G. Wildschut
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte
verkoperAntje Pieters Reidsma, gehuwd met
verkoperJacob Steevenstrekveerschipper en winkelier


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-039 , folio 63vGrote Kerkstraat 13huis
eigenaarClaas Doedes
gebruikerClaas Johannes
huurwaarde totaal46‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑07‑02 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0193r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Klaas Doedes


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0225r van 7 dec 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKleine Kerkstraat


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0108r van 2 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claas Doedes


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0149v van 14 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKleine Kerkstraat


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0223v van 17 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKleine Kerkstraat


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-035 , folio 110rGrote Kerkstraat 13huis
eigenaarObbe Hendriks
gebruikerBeerend Jansz
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerJohannes Camp
huurwaarde30‑00‑00 cg
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
af: lasten02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal47‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑12‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-035 , folio 110rGrote Kerkstraat 13huis
eigenaarClaas Doedes erven
gebruikerEettje Doedes
huurwaarde22‑00‑00 cg
gebruikerTjalke Jansen
huurwaarde28‑00‑00 cg
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal47‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑12‑10 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-035 , folio 110rGrote Kerkstraat 13huis
eigenaarClaas Doedes erven.
gebruikerEeltje Doedes
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerTjalke Jansen erven
huurwaarde26‑00‑00 cg
huurwaarde totaal46‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal43‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑18‑02 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0289r van 15 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKleine Kerkstraat


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0122r van 9 dec 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 13Grote Kerkstraat NZ300‑00‑00 cghuis
koperTjalke Jans, gehuwd metscheepstimmerman
koperLijsbeth Sierks
huurderTjalke Jans 26‑00‑00 cg
huurderLijsbeth Sierks
huurderEeltje Doedes 20‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Evert Wijnalda
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenJelle Wildschut
naastligger ten noordenJarig van der Ley
verkoper q.q.Minne C. Blok, gelastigde vankoopman
verkoperds. Hendrik Brouwer te Weener [staat: Weender]
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjalke Jans [Koster], scheepstimmerman x Lijsbeth Sierks kopen een huis in de Grote Kerkstraat, nu gehuurd door de kopers en door Eeltje Doedes. Ten O. wv Evert Wijnalda, ten Z. de [Grote] Kerkstraat, ten W. Jelle Wildschut, ten N. Jarich van der Ley. Geen grondpacht. Gekocht van (koopman Minne C. Blok als gelastigde van) bedienaar de Goddelijken Woords te Weender in Oostfriesland ds. Hendrik Brouwer, voor 300 CG.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-036, pag. 73Grote Kerkstraat 13Sybe Alberts , 26 jaar, gehuwdschuitschipper
5-036, pag. 73Grote Kerkstraat 13Tjalke Koster


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0055r van 1 jul 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Roordtje


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0126v van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjalke Koster*


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0217v van 20 feb 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjalke Koster


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-035 , pag. 106Grote Kerkstraat 13Tjalke Jans 2‑10‑00 cg


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 93 van 16 dec 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-228Grote Kerkstraat 13koopaktefl. 300huis E-228
 
verkoperTjalke Jans (te Almenum c.u.)
koperJan Bader (c.u.)


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0145r van 17 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjalke Koster


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-228Grote Kerkstraat 13Jan Johannes Bader... overlijdensaangifte van Siebren Pieters in 1811; BS geb 1811, huw 1813; eigenaar en gebruiker van wijk E-228, speelgoedmaker, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-228Grote Kerkstraat 13Jan Johannes BaderJan Johannes Baderspeelgoedmaker


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 212 van 30 okt 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-228Grote Kerkstraat 13koopaktefl. 200huis E-228
 
verkoperJan Bader
verkoperAurelia Blink
koperJan Dirk Numan
koperCatharina Bisschop


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 260 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-228Grote Kerkstraat 13Maria Antonie Nieuwenhuis, overleden op 19 juli 1823dochter van wijlen Antonie Nieuwenhuis en Catharina Pieters Bisschop, winkelierse (thans vrouw van Johannes D. Numan, schipper Kerkstraat E 228), halfzuster van minderjarige Wiepkje-Agnieta Johannes Numan. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1052Grote Kerkstraat 13wed. Dirk Numan winkelierscheHarlingenhuis en erf (90 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1053Grote Kerkstraat 13wed. Dirk Numan winkelierscheHarlingenhuis (30 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-228Grote Kerkstraat 13Catharina Bisschop... bewijs, 28 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL, winkelierse, wijk E-228; VT1839; Wij Burgemeester Officier van den Burgerijke Staat der Gemeente van Leeuwarden, certificeren bij ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-228Grote Kerkstraat 13Jeltje Feddes Weidema... 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk E-262, wijk F-349; oud 29 jaar, geb Exmorra en wonende te HRL. 1839, wijk E-228; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-228Grote Kerkstraat 13Johannes Dijkstra... op 26 okt 1823 HRL, huw.afk. 12 en 19 okt 1823, werkman in 1849 en 1851, Rooms Katholiek, ovl wijk E-228, zv Abe Johannes en Tjiske (= Elisabeth) Reins; BS huw 1823, ovl 1849, ovl 1863, bev.reg. Ha18 51 wijk ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-228Grote Kerkstraat 13Janke Jans van der Woude, overleden op 3 september 183918 mnd, overleden Grote Kerkstraat E 228. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 40) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-228Grote Kerkstraat32 jhuistimmermanHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
E-228Grote Kerkstraat29 jExmorragezin 1, v, protestant, gehuwd
E-228Grote Kerkstraat7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-228Grote Kerkstraat4 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-228Grote Kerkstraat66 jwinkelierscheHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, weduwe
E-228Grote Kerkstraat23 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
E-228Grote Kerkstraat23 jBolswardv, rooms katholiek, ongehuwd
E-228Grote Kerkstraat17 js Hertogenboschv, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 355 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-228Grote Kerkstraat 13Janna Jans van der Woude, overleden op 23 september 18411 jr, (geboren 7/8/1840), overleden Kerkstraat E 228, dochter van Jan Jans van der Woude, timmerman en Jeltje Feddes Weidema, zuster van minderjarige Trijntje en Lolkje Jans van der Woude. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-228Grote Kerkstraat 13Henricus Verhoeven, overleden op 5 december 1844(Certificaat van onvermogen), 54 jr, geboren Amsterdam, schoenmaker, overleden Kerkstraat E 228, gehuwd, 7 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 382 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-228Grote Kerkstraat 13Catharina Pieters Bisschop, overleden op 10 januari 184774 jr (geboren 22/12/1768), overleden E 228, wed. Jan Dirks Nieuman, moeder van Angenietje Jans Nieuman (vrouw van Gerhardus Louwrens, plateelbakker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-228Grote Kerkstraat 13Jan Jans van der Woude... ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-262; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk E-228; VT ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1052Kerkstraat E-228erv. Pieter W. Nauta woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1052Kerkstraat E-228 Wiepkje Agnes Jans Numan wed. P.G. Lourens en kinderenwoonhuis
Sectie A nr. 1053Kerkstraat E-228 Wiepkje Agnes Jans Numan wed. P.G. Lourens en kinderenwoonhuis


1891 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Kerkstraat 13, HarlingenGrote Kerkstraat 13Pais, JohannaDe eerste steen
gelegd door
JOHANNA PAIS
oud 14 jaar
den 1 juni 1891.'


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1052Grote Kerkstraat 13 (E-228)Raphaël Paiswoonhuis
Sectie A nr. 1052Grote Kerkstraat 13 (E-228)Raphaël Paiswoonhuis


1923 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-6708
Kerkstraat 13Wybe Visser


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 13W.J. de Visser180Fil. paardensl.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 13W.J. de Visser180Fil. paardensl.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 13W.J. de Visser180Fil. paardensl.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkstraat 13J. Wijnjaslager
Kerkstraat 13aP. Donkerslootmachinist ter koopvaardij


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 13Tj. Anema332Slagerij


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 13beeldbepalend pand7 van 10


2023
0.18439388275146


  terug