Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 15
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 155-041 5-036 E-242E-242


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 15
ten oostenGrote Kerkstraat 17
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westenGrote Kerkstraat 13
ten noordenKleine Kerkstraat 9


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 15, Harlingen


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0076v van 19 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 15Grote Kerkstraat NZ [staat: Kleine Kerkstraat op de zuidooster hoek]00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenBartel Rintses
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Pybes, gehuwd met
verkoperwijlen Syouck Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van erven Jan Pybes x Syouck Jans, een huis op de zuidooster hoek van de Kleine Kerkstraat. Ten O. Bartel Rintses, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. de Kleine Kerkstraat


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0080v van 27 apr 1617 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 15Kleine Kerkstraat, op de zuidoosthoek van de168‑15‑00 CG1/10 huis
koperHarmen Jouckes te Blesdijke
naastligger ten oostenBartel Rynses
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHendrick Hartmans, mede-erfgenaam van zijn oom te Steggerda
verkoperwijlen Harmen Hendricks Hoenichman


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0119r van 8 mrt 1618 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 15Grote Kerkstraat NZ [staat: hoek Kleine Kerkstraat]127‑00‑00 GG1/14 van 2 huizen
koper door niaarPieter Briffo schoenmaker te Bolsward
geniaarde koperDouue Reyns, gehuwd met te Bolsward
geniaarde koperAuck Gerryts te Bolsward
naastligger ten oostenBartle Rinses
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenN. N.
erflaterwijlen Harmen Hendricks Hoenichman, oom van
verkoperSyttie Pieters te Bolsward


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0123v van 22 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 15[niet vermeld]135‑00‑00 GG2/14 huis
koperFonger Laquart te Bolsward
koperLambert Pieters te Bolsward
koperTymen Jacobs te Bolsward
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
betrokkenehet sterfhuis van Harmen Hendricx
naastligger ten oosten[als bewoner?] Bartel Rinses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHendrick Carstesschipper te Bolsward


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0281r van 23 jun 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 15Grote Kerkstraat NZ [staat: op de ZO hoek van de kleine kerkstraat]131‑00‑00 GG1/7 huis
koperHendrick Willems, gehuwd met
koperBauck Hendricks
koperHibbe Uustes, gehuwd met
koperUulck Gepkes
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende weduwe van wijlen Bartel Rinses
naastligger ten noorden
verkoperHarmen Joncker, gehuwd met
verkoperJacobien Hartmans


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0082v van 12 nov 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 15Grote Kerkstraat NZ op de hoek van de steeg lopend naar de Buttermarkt143‑00‑00 GG3/14 huis
koperTiman Jacobs te Bolsward
koperFonger Lauquart te Bolsward
koperLambert Pieters te Bolsward
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
eerdere eigenaarHarmen Honichman
verkoperAnti Dircks, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Briffo
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(17 of 19?) Timan Jacobs, Fonger Lauquart en Lambert Pieters, allen te Bolsward, kopen 3/14 van een huis nz. Grote Kerkstraat op de hoek van de steeg lopende naar de Buttermerckt, eertijds wl. Harmen Honichman toebehoord hebbende. Gekocht van Antie Dircks wv Pieter Briffo [Brevo? Heslinga?] voor 143 gg.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0102r van 30 mrt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 15Grote Kerkstraat NZ [staat: Kleine Kerkstraat OZ op de hoek]150‑00‑00 GG4/14 huis
koperHendrick Willems, gehuwd metboendermaker
koperBauck Hendricx
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
naastligger ten oostenBartel Rinses
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten noordenPier Mercks
verkoperoud burgemeester van Bolsward Fonger Laquardtstaat op het tegenwoordige Landschap te Leeuwarden


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0105r van 28 apr 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 15Grote Kerkstraat NZ [staat: Kleine Kerkstraat op de hoek]31‑00‑00 GG1/14 huis
koperHendrick Willems c.u.
eigenaar van 5/14de koper Hendrick Willems c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
naastligger ten oosten*N. N.
naastligger ten zuiden*Grote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westen*Kleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noorden*Pier Mercx
verkoperBeernt Hartmans te Oldeberkoop


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0176r van 5 dec 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis eerder van Jan Pibes


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0105r van 19 apr 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHibbe Ustes


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0166v van 16 mrt 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Hibbe Ustes


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0213r van 14 nov 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 15Grote Kerkstraat NZ [staat: op de hoek van de Kleine Kerkstraat naar het oosten]500‑00‑00 GGhuis
koperJan Gerrits
koperLijsbet Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
naastligger ten oostenDirk Dirxen mr. kuiper
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2oud vaandrager Willem Hendrix Fosma
verkoper van 1/2Frouk Hibbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Gerrits x Lijsbet Jacobs koopt huis met 2 kelders en vrij in- en uit in de Kleine Kerkstraat oz., hoek Grote Kerkstraat. Ten O. mr. kuiper Dirk Dirxen, ten W. de Kleine Kerkstraat. Gekocht van Willem Hendrix Vosma en Frouk Hibbes, elk voor 1/2.


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0241r van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 15Grote Kerkstraat NZ [staat: hoek Grote en Kleine Kerkstraat]454‑14‑00 GGhuis
koperArjen Hanses van Hemert apotheker
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
naastligger ten oostenDirck Dircxen sergant en mr. kuiper
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jan Willems Vosma, gecommitteerde crediteurkoopman
verkoper q.q.Joannes Willems Vosma, gecommitteerde crediteurkoopman
verkoper q.q.Jetse Jelles Stijll, gecommitteerde crediteuren vankoopman
verkoperJan Gortier te Ameland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Hansen van Hemert, apotheker, koopt een mooi huis, bewoond door 2 huisgezinnen, op de hoek, en in de Kleine Kerkstraat. Ten O. de sergeant en mr. kuiper Dirck Dirxen, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. de Kleine Kerkstraat. Gekocht van (Jan- en Johannes Willems Vosma en Jetse Stijl, als crediteuren van) Jan Portier op Ameland, voor 454 gg.


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0296r van 10 mei 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArjen van Hemert


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0314v van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 15Grote Kerkstraat NZ150‑00‑00 GGhuis
koperDirk Hendriks mr. schoenmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
bewonerJan Rienx
naastligger ten oostenGrietie Pieters
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenWybren Doeckes
verkoper q.q.oud dijkgraaf van Wonseradeel Lambertus de Gavere, curator overoud dijkgraaf van Wonseradeel te Bolsward
verkoperArjen van Hemert c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Hendriks, mr. schoenmaker, koopt een huis in de Grote Kerkstraat, bewoond door Jan Rienx. Ten O. Grietie Pieters, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. de Kleine Kerkstraat, ten N. Wybren Doekes. Grondpacht 14 st aan de Stad. Gekocht van (de lasthebbende van) Arjen [Hansen] van Hemert c.u., voor 150 GG.


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0001v van 21 nov 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis gekocht door Dirk Hendrix


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0120v van 20 apr 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Harmen Douwes


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0254v van 14 dec 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Hendriks mr. schoenmaker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-041Grote Kerkstraat 15huis
eigenaarDirck Hendriks
gebruikerDirck Hendriks
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-041Grote Kerkstraat 15huis
eigenaarDirk Hendricks
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan3‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-041Grote Kerkstraat 15huis
eigenaarwed. Dirk Hendriks
gebruikerwed. Dirk Hendriks
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-041Grote Kerkstraat 15huis
eigenaarwed. Dirk Hendriks
gebruikerwed. Dirk Hendriks
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-041 Grote Kerkstraat 15Beernt Dirks, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-041Grote Kerkstraat 15huis
eigenaarHessel Hendrix erv.
gebruikerBeernt Dirks
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0016r van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKeimpe Bouwes


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0225r van 7 dec 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 15Grote Kerkstraat NZ op de hoek van de Kleine Kerkstraat400‑00‑00 CGhuis
koperHendrik Claases, gehuwd metarbeider te Kimswerd
koperAcke Willems
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
bewonerTziamke Clases
naastligger ten oostenHans Abrahams
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenDoeke Wybrens
verkoperTziamke Clases, weduwe van
verkoperwijlen Abel Dirksschoenmaker
verkoperWytse Hendriks, vader van minderjarig kindscheepstimmerman
verkoperNeeltje Wytses, dochter van
verkoperGeeltje Ables
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Claases, arbeider x Acke Willems te Kimswert, koopt huis hoek Grote en Kleine Kerkstraat oz. Ten O. Hans Abrahams, ten Z. en W. die straten, ten N. Doeke Wybrens. De regenwaterbak is evenals de benedenmuur mandelig met de naastligger ten N. en de zolders zijn gescheiden door een mandelig houten schot. Gekocht van Tziamke Clases wv schoenmaker Abel Dirks, en scheepstimmerman Wytse Hendriks wv Geeltje Abeles.


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0149v van 14 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 15Grote Kerkstraat NZ365‑07‑00 GGhuis
koperRoelof Tjerks mr. bontwever
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenHans Abrahams
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenDoeke Venema
verkoperHendrik Claezes, gehuwd met
verkoperAkke Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoelof Tjerks, mr. bontwever, koopt huis Kerkstraat, oz. Ten O. Hans Abrahams, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. de Kleine Kerkstraat, ten N. Doeke Venema. Gekocht van Hendrik Claezes x Akke Willems.


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0223v van 17 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 15Grote Kerkstraat55‑00‑00 CGhuis
koperBenedictus Joseph meerderjarig vrijgezel, lijfrente per jaar op het lijf vanjoods koopman
begunstigde van een lijfrenteRoelof Tjerks oud in het 59e jaar
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
huurderFoppe Bouwes
naastligger ten oostenHans Abrahams
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenDoeke Venema
verkoperRoelof Tjerks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBenedictus Joseph [Elias] koopt huis hoek Grote en Kleine Kerkstraat oz. Ten O. Hans Abrahams ten W. de Kleine Kerkstraat, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten N. Doeke Venema. Gekocht van Roelof Tjerks, tegen een lijfrente van 55 cg a 20 stuivers per jaar.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0026r van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBenedictus Joseph Elias


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0250r van 20 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBenedictus Joseph joods koopman


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0063v van 2 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0289r van 15 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 15Grote Kerkstraat NZ hoek Kleine Kerkstraat475‑00‑00 CGhuis
koperElkan Isack Levy joods koopman te Leeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
huurderJan Sweitzer mr. kleermaker41‑00‑00 CG
naastligger ten oostendr. Tjepke Gratama
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenDoeke Fenema
verkoperBenidictus Joseph Elias te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaElkan Ysack Levy, Joodsch koopman, koopt huis Kleine Kerkstraat oz. hoek Grote Kerkstraat. Ten O. Tjepke Gratama, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. de Kleine Kerkstraat, ten N. Doeke Fenema. Gekocht van Benedictus Joseph Elias te Leeuwarden.


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0122r van 9 dec 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Evert Wijnalda


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0187v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenElkan Ysaack Levy


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0327v van 10 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenElkan Levy


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-036, pag. 106Grote Kerkstraat 15Elkan Y Levy1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-242Grote Kerkstraat 15Abraham Frederiks de Ruiter... Grote Kerk HRL 1800, 1804, 1808, 1806, 1810, BS huw 1816, huw 1825, ovl 1834, ovl 1869; eigenaar van wijk E-242; gebruiker Jelle Hanekamp, geweermaker, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-068, handelaar, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-242Grote Kerkstraat 15Jelle Hanekampgebruiker van wijk E-242, geweermaker, eigenaar is Abraham de Ruiter q. q., 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-242Grote Kerkstraat 15Abraham de Ruiter qq Jelle Hanekamp geweermaker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1015Grote Kerkstraat 15wed. Elkan Izaak Levie KanLeeuwardenhuis (40 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-242Grote Kerkstraat 15Grietje Y. de Grootoud 66 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk E-242; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-242Grote Kerkstraat 15Izaak J. de Vosoud 28 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk E-242; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-242Grote Kerkstraat 15Jochem E. de Vosoud 72 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk E-242; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-242Grote KerkstraatJochem Elias de Vos72 jAmsterdamm, israëliet, gehuwd
E-242Grote KerkstraatGrietje Yzaak de Groot66 jAmsterdamv, israëliet, gehuwd
E-242Grote KerkstraatIzaäk Jochum de Vos28 jAmsterdamm, israëliet, ongehuwd
E-242Grote KerkstraatEmanuel Jochem de Vos23 jAmsterdamm, israëliet, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 304 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-242Grote Kerkstraat 15Emanuel Jochums de Vos, overleden op 6 mei 184125 jr, koopman, geboren Amsterdam, overleden Kerkstraat E 242, ongehuwd, zoon van Jochum Elias de Vos, koopman en Grietje Izaaks de Groot, broer van Izaak, idem en Sara Jochums de Vos (vrouw van Eliazer Speyer, idem). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-242Grote Kerkstraat 15Jochum Elias de Vos, overleden op 25 december 1847(Certificaat van onvermogen), 80 jr, geboren Amsterdam, overleden Kerkstraat E 242, koopman, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-242Grote Kerkstraat 15Cornelia Huisman... Rooms Katholiek, dv Anthonij H, en Antje (Stuver); BS huw 1824, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-242Grote Kerkstraat 15Luutske Gaykema... geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-099; VT1839; volgens de huw bijlagen van 1838 is zij niet ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1015Kerkstraat E-242wed. Elkan J.L. Kanwoonhuis


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zondag 29 jan 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
E-242Grote Kerkstraat 15Een huis met aanbehoren op de hoek van de Kleine Kerkstraat, ten laste van Levy Mozes, Kan. Publiek verkocht op 7 mrt 1871 in het Paleis van Justitie te Leeuwarden door procureur T. van Hettinga Tromp.


1871 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50048 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 134 van 7 nov 1871
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-242Grote Kerkstraat 15koopaktehuis E-242
 
verkoperKlaas Bleeker
koperMartinus Harders


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1015Kerkstraat E-242Martinus Hardorffwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1015Grote Kerkstraat 15 (E-242)Ruurdtje van Getsen (wed. R. Faber)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kerkstraat 15 Thomas Keijzermelktapp. en winkel.f. 700f. 900


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 15beeldbepalend pand8 van 10


2003 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Grote Kerkstraat 15Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 2003
  terug