Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 15 5-041 5-036 E-242 E-242


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 15, Harlingen
Naastliggers vanGrote Kerkstraat 15
ten oostenGrote Kerkstraat 17
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westenGrote Kerkstraat 13
ten noordenKleine Kerkstraat 9


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0076v van 19 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 15Grote Kerkstraat NZ [staat: Kleine Kerkstraat op de zuidooster hoek]huis
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenBartel Rintses
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Pybes, gehuwd met
verkoperwijlen Syouck Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van erven Jan Pybes x Syouck Jans, een huis op de zuidooster hoek van de Kleine Kerkstraat. Ten O. Bartel Rintses, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. de Kleine Kerkstraat


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0080v van 27 apr 1617 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 15Kleine Kerkstraat, op de zuidoosthoek van de1/10 huis
 
koperHarmen Jouckes 168-15-00 CG
naastligger ten oostenBartel Rynses
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHendrick Hartmans, mede-erfgenaam van zijn oomSteggerda
verkoperwijlen Harmen Hendricks Hoenichman


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0119r van 8 mrt 1618 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 15Grote Kerkstraat NZ [staat: hoek Kleine Kerkstraat]1/14 van 2 huizen
 
koper door niaarPieter Briffo schoenmaker127-00-00 GG
geniaarde koperDouue Reyns, gehuwd metBolsward
geniaarde koperAuck GerrytsBolsward
naastligger ten oostenBartle Rinses
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenN. N.
erflaterwijlen Harmen Hendricks Hoenichman, oom van
verkoperSyttie PietersBolsward


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0123v van 22 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 15[niet vermeld]2/14 huis
 
koperFonger Laquart 135-00-00 GG
koperLambert Pieters Bolsward
koperTymen Jacobs Bolsward
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
betrokkenehet sterfhuis van Harmen Hendricx
naastligger ten oosten[als bewoner?] Bartel Rinses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHendrick CarstesschipperBolsward


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0281r van 23 jun 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 15Grote Kerkstraat NZ [staat: op de ZO hoek van de kleine kerkstraat]1/7 huis
 
koperHendrick Willems, gehuwd met131-00-00 GG
koperBauck Hendricks
koperHibbe Uustes, gehuwd met
koperUulck Gepkes
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende weduwe van wijlen Bartel Rinses
naastligger ten noorden
verkoperHarmen Joncker, gehuwd met
verkoperJacobien Hartmans


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0082v van 12 nov 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 15Grote Kerkstraat NZ op de hoek van de steeg lopend naar de Buttermarkt3/14 huis
 
koperTiman Jacobs 143-00-00 GG
koperFonger Lauquart Bolsward
koperLambert Pieters Bolsward
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
eerdere eigenaarHarmen Honichman
verkoperAnti Dircks, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Briffo
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(17 of 19?) Timan Jacobs, Fonger Lauquart en Lambert Pieters, allen te Bolsward, kopen 3/14 van een huis nz. Grote Kerkstraat op de hoek van de steeg lopende naar de Buttermerckt, eertijds wl. Harmen Honichman toebehoord hebbende. Gekocht van Antie Dircks wv Pieter Briffo [Brevo? Heslinga?] voor 143 gg.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0102r van 30 mrt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 15Grote Kerkstraat NZ [staat: Kleine Kerkstraat OZ op de hoek]4/14 huis
 
koperHendrick Willems, gehuwd metboendermaker150-00-00 GG
koperBauck Hendricx
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenBartel Rinses
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten noordenPier Mercks
verkoperoud burgemeester van Bolsward Fonger Laquardtstaat op het tegenwoordige LandschapLeeuwarden


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0105r van 28 apr 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 15Grote Kerkstraat NZ [staat: Kleine Kerkstraat op de hoek]1/14 huis
 
koperHendrick Willems c.u.31-00-00 GG
eigenaar van 5/14de koper Hendrick Willems c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oosten*N. N.
naastligger ten zuiden*Grote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westen*Kleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noorden*Pier Mercx
verkoperBeernt HartmansOldeberkoop


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0176r van 5 dec 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis eerder van Jan Pibes
1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0105r van 19 apr 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHibbe Ustes
1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0166v van 16 mrt 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Hibbe Ustes
1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0213r van 14 nov 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 15Grote Kerkstraat NZ [staat: op de hoek van de Kleine Kerkstraat naar het oosten]huis
 
koperJan Gerrits 500-00-00 GG
koperLijsbet Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenDirk Dirxen mr. kuiper
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2oud vaandrager Willem Hendrix Fosma
verkoper van 1/2Frouk Hibbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Gerrits x Lijsbet Jacobs koopt huis met 2 kelders en vrij in- en uit in de Kleine Kerkstraat oz., hoek Grote Kerkstraat. Ten O. mr. kuiper Dirk Dirxen, ten W. de Kleine Kerkstraat. Gekocht van Willem Hendrix Vosma en Frouk Hibbes, elk voor 1/2.


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0241r van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 15Grote Kerkstraat NZ [staat: hoek Grote en Kleine Kerkstraat]huis
 
koperArjen Hanses van Hemert apotheker454-14-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenDirck Dircxen sergant en mr. kuiper
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jan Willems Vosma, gecommitteerde crediteurkoopman
verkoper q.q.Joannes Willems Vosma, gecommitteerde crediteurkoopman
verkoper q.q.Jetse Jelles Stijll, gecommitteerde crediteuren vankoopman
verkoperJan GortierAmeland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Hansen van Hemert, apotheker, koopt een mooi huis, bewoond door 2 huisgezinnen, op de hoek, en in de Kleine Kerkstraat. Ten O. de sergeant en mr. kuiper Dirck Dirxen, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. de Kleine Kerkstraat. Gekocht van (Jan- en Johannes Willems Vosma en Jetse Stijl, als crediteuren van) Jan Portier op Ameland, voor 454 gg.


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0296r van 10 mei 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArjen van Hemert
1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0314v van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 15Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperDirk Hendriks mr. schoenmaker150-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
bewonerJan Rienx
naastligger ten oostenGrietie Pieters
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenWybren Doeckes
verkoper q.q.oud dijkgraaf van Wonseradeel Lambertus de Gavere, curator overoud dijkgraaf van WonseradeelBolsward
verkoperArjen van Hemert c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Hendriks, mr. schoenmaker, koopt een huis in de Grote Kerkstraat, bewoond door Jan Rienx. Ten O. Grietie Pieters, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. de Kleine Kerkstraat, ten N. Wybren Doekes. Grondpacht 14 st aan de Stad. Gekocht van (de lasthebbende van) Arjen [Hansen] van Hemert c.u., voor 150 GG.


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0001v van 21 nov 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis gekocht door Dirk Hendrix
1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0120v van 20 apr 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Harmen Douwes
1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0254v van 14 dec 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Hendriks mr. schoenmaker
1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-041Grote Kerkstraat 15huis
eigenaarDirck Hendriks
gebruikerDirck Hendriks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-041Grote Kerkstraat 15huis
eigenaarDirk Hendricks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-7-1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-041 Grote Kerkstraat 15huis
eigenaarwed. Dirk Hendriks
gebruikerwed. Dirk Hendriks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-041 Grote Kerkstraat 15huis
eigenaarwed. Dirk Hendriks
gebruikerwed. Dirk Hendriks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-041 Grote Kerkstraat 15Beernt Dirks, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-041 Grote Kerkstraat 15huis
eigenaarHessel Hendrix erv.
gebruikerBeernt Dirks
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0016r van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKeimpe Bouwes
1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0225r van 7 dec 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 15Grote Kerkstraat NZ op de hoek van de Kleine Kerkstraathuis
 
koperHendrik Claases, gehuwd metarbeider400-00-00 CG
koperAcke Willems
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
bewonerTziamke Clases
naastligger ten oostenHans Abrahams
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenDoeke Wybrens
verkoperTziamke Clases, weduwe van
verkoperwijlen Abel Dirksschoenmaker
verkoperWytse Hendriks, vader van minderjarig kindscheepstimmerman
verkoperNeeltje Wytses, dochter van
verkoperGeeltje Ables
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Claases, arbeider x Acke Willems te Kimswert, koopt huis hoek Grote en Kleine Kerkstraat oz. Ten O. Hans Abrahams, ten Z. en W. die straten, ten N. Doeke Wybrens. De regenwaterbak is evenals de benedenmuur mandelig met de naastligger ten N. en de zolders zijn gescheiden door een mandelig houten schot. Gekocht van Tziamke Clases wv schoenmaker Abel Dirks, en scheepstimmerman Wytse Hendriks wv Geeltje Abeles.


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0149v van 14 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 15Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperRoelof Tjerks mr. bontwever365-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenHans Abrahams
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenDoeke Venema
verkoperHendrik Claezes, gehuwd met
verkoperAkke Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoelof Tjerks, mr. bontwever, koopt huis Kerkstraat, oz. Ten O. Hans Abrahams, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. de Kleine Kerkstraat, ten N. Doeke Venema. Gekocht van Hendrik Claezes x Akke Willems.


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0223v van 17 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 15Grote Kerkstraathuis
 
koperBenedictus Joseph meerderjarig vrijgezel, lijfrente per jaar op het lijf vanjoods koopman55-00-00 CG
begunstigde van een lijfrenteRoelof Tjerks oud in het 59e jaar
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
huurderFoppe Bouwes
naastligger ten oostenHans Abrahams
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenDoeke Venema
verkoperRoelof Tjerks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBenedictus Joseph [Elias] koopt huis hoek Grote en Kleine Kerkstraat oz. Ten O. Hans Abrahams ten W. de Kleine Kerkstraat, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten N. Doeke Venema. Gekocht van Roelof Tjerks, tegen een lijfrente van 55 cg a 20 stuivers per jaar.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0026r van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBenedictus Joseph Elias
1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0250r van 20 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBenedictus Joseph joods koopman
1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0063v van 2 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0289r van 15 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 15Grote Kerkstraat NZ hoek Kleine Kerkstraathuis
 
koperElkan Isack Levy joods koopman475-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
huurderJan Sweitzer mr. kleermaker41-00-00 CG
naastligger ten oostendr. Tjepke Gratama
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenDoeke Fenema
verkoperBenidictus Joseph EliasLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaElkan Ysack Levy, Joodsch koopman, koopt huis Kleine Kerkstraat oz. hoek Grote Kerkstraat. Ten O. Tjepke Gratama, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. de Kleine Kerkstraat, ten N. Doeke Fenema. Gekocht van Benedictus Joseph Elias te Leeuwarden.


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0122r van 9 dec 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Evert Wijnalda
1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0187v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenElkan Ysaack Levy
1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0327v van 10 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenElkan Levy
1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-036 Grote Kerkstraat 15Elkan Y Levy1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-242Grote Kerkstraat 15Abraham Frederiks de Ruiter... Grote Kerk HRL 1800, 1804, 1808, 1806, 1810, BS huw 1816, huw 1825, ovl 1834, ovl 1869; eigenaar van wijk E-242; gebruiker Jelle Hanekamp, geweermaker, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-068, handelaar, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-242Grote Kerkstraat 15Jelle Hanekampgebruiker van wijk E-242, geweermaker, eigenaar is Abraham de Ruiter q. q., 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-242Grote Kerkstraat 15Abraham de Ruiter qq Jelle Hanekamp geweermaker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1015Grote Kerkstraat 15wed. Elkan Izaak Levie KanLeeuwardenhuis (40 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-242Grote Kerkstraat 15Grietje Y. de Grootoud 66 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk E-242; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-242Grote Kerkstraat 15Izaak J. de Vosoud 28 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk E-242; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-242Grote Kerkstraat 15Jochem E. de Vosoud 72 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk E-242; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-242Grote KerkstraatJochem Elias de Vos72 jAmsterdamm, israëliet, gehuwd
E-242Grote KerkstraatGrietje Yzaak de Groot66 jAmsterdamv, israëliet, gehuwd
E-242Grote KerkstraatIzaäk Jochum de Vos28 jAmsterdamm, israëliet, ongehuwd
E-242Grote KerkstraatEmanuel Jochem de Vos23 jAmsterdamm, israëliet, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-242Grote Kerkstraat 15Emanuel Jochums de Vos, overleden op 6 mei 184125 jr, koopman, geboren Amsterdam, overleden Kerkstraat E 242, ongehuwd, zoon van Jochum Elias de Vos, koopman en Grietje Izaaks de Groot, broer van Izaak, idem en Sara Jochums de Vos (vrouw van Eliazer Speyer, idem). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-242Grote Kerkstraat 15Jochum Elias de Vos, overleden op 25 december 1847(Certificaat van onvermogen), 80 jr, geboren Amsterdam, overleden Kerkstraat E 242, koopman, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-242Grote Kerkstraat 15Cornelia Huisman... Rooms Katholiek, dv Anthonij H, en Antje (Stuver); BS huw 1824, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-242Grote Kerkstraat 15Luutske Gaykema... geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-099; VT1839; volgens de huw bijlagen van 1838 is zij niet ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1015E-242 (Kerkstraat)wed. Elkan J.L. Kanwoonhuis


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zondag 29 jan 1870
E-242Grote Kerkstraat 15Een huis met aanbehoren op de hoek van de Kleine Kerkstraat, ten laste van Levy Mozes, Kan. Publiek verkocht op 7 mrt 1871 door procureur T. van Hettinga Tromp..


1871 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50048 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 134 van 7 nov 1871
adressoortbedraggebruik
E-242Grote Kerkstraat 15koopaktehuis E-242
 
verkoperKlaas Bleeker
koperMartinus Harders


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1015E-242 (Kerkstraat)Martinus Hardorffwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1015Grote Kerkstraat 15 (E-242)Ruurdtje van Getsen (wed. R. Faber)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 15 Thomas Keijzermelktapp. en winkel.
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 900


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 15beeldbepalend pand8 van 10


2003 - variaadresbronbericht
Grote Kerkstraat 15Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 2003
  terug