Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 16 5-057 5-050 F-172 F-163
Naastliggers vanGrote Kerkstraat 16
ten oostenGrote Kerkstraat 18
ten zuidenHeiligeweg 13
ten westenGrote Kerkstraat 14
ten noordende Grote Kerkstraat


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0071v van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 16Grote Kerkstraat ZZhuis, tuin en plaats
 
koperWillem Stoffels c.u.443-07-00 GG
naastligger ten oostende erven van Marten Pyeters
naastligger ten zuidenFrans Hendricks
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet huis van Jan Thones
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperSybrant Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Stoffels koopt huis, tuin en plaats zz. Grote Kerkstraat. Ten O. erven Marten Pyeters, ten W. Jan Thones en een steeg, ten Z. Frans Hendricks, ten N. die straat. Gekocht van Sybrant Hessels voor 443 gg 7 st.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0148r van 17 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 16Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]huis en loods
 
koperMarten Iemes, gehuwd met638-00-00 GG
Pyttie Jacobs
verpachter grondBauck boendermaakster0-19-00 CG
naastligger ten oostenJochum Jacobs
naastligger ten zuidende paardenstal van Feycke Sioerdts c.u.
naastligger ten westende weduwe van Bartle Allerts
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperFeycke Sioerdts, gehuwd met
Lijsbeth Tiebbes


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0023v van 29 okt 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMarten Ymes


1668 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Kerkstraat 16, HarlingenGrote Kerkstraat 16'ANNO
1668'


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0099r van 23 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAarjen Beerns


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0170v van 23 apr 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenArjen Beerns c.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-057 Grote Kerkstraat 16huis
eigenaarArjen Beerns
gebruikerArjen Beerns
grondpacht aan Johannes Vosma
grondpacht00-19-00 CG
aanslag grondpacht00-04-12 CG
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-057 Grote Kerkstraat 16huis
eigenaarArjen Beerns
grondpacht aan Johannes Vosma
grondpacht00-19-00 CG
aanslag grondpacht00-04-12 CG
aansl. grondp. voldaan--
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0087r van 14 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenArjen Berents


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-057 Grote Kerkstraat 16huis
eigenaarArjen Berends
gebruikerArjen Berends
grondpacht aan Johannes Vosma
grondpacht00-19-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG
opmerkingpauper


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0279v van 22 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Arjan Beerns


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0071r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 14, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Arjen Beerns


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0291v van 24 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSymon Arjens


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0019r van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSymon Arjens


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-057 Grote Kerkstraat 16huis
eigenaarSymon Arjens
gebruikerSymon Arjens
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
grondpacht aan Johannes Vosma
grondpacht00-19-00 CG
aanslag grondpacht00-03-12 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0270r van 19 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 16Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koper provisioneelBeernt Dirks korfmaker361-00-00 GG
verpachter grondburgemeester Vosma 0-19-00 CG
naastligger ten oostenJan Bouwes Pauw
naastligger ten zuidenHeere Huites
naastligger ten westende weduwe van Jan Schoonebeek
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
curatorBernardus Dreyer, overgerechts fiscaal
verkoperKnierke Symons, en haar zusje
verkoperMaike Symons, nagelaten minderjarige kinderen van
Symon Arjensstoeldraaier


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0240r van 17 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHendrik Claver


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0248v van 3 mrt 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrik Claaver


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0014v van 10 nov 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHendrik Klaaver


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0107r van 26 apr 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 14, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJarig Klaver


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0098v van 18 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 16Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperJacob Samuels, gehuwd metkoopman (joods -)376-00-00 CG
Minke S. PolakLeeuwarden
huurderAlexander Marcus
verpachter grondde erven van Vosma 0-19-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jan Claasen
naastligger ten zuidenLevy Jacobs
naastligger ten westenRitske Croonenburg
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperde weduwe van Jan Jarigs Klaaver


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-050 Grote Kerkstraat 16Jacob Samuels wed1-10-00 CGhuis


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0056r van 2 sep 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Zamuels


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-172Grote Kerkstraat 16Jacob Levij de Beer... HRL, 1816, zv Levie Jacobs de B., en Rebecca Izaks; BS ovl 1811, huw 1816, ovl 1841; gebruiker van wijk F-172, koopman; medegebruiker Levij Jacobs de Beer; eigenaar is Samuel Jacobs wed., 1814. (GAH204); oud 64 jaar, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-172Grote Kerkstraat 16Levij Jacobs de Beer... geb 1785 HRL, Jacob Levi de B., geb 1775 ... ; BS ovl 1811; 1816 huwelijken, ovl 1826; gebruiker van wijk F-172; medegebruiker Jacob Levij de Beer, koopman; eigenaar is Samuel Jacobs wed., 1814. (GAH204); Wij ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-172Grote Kerkstraat 16Samuel Jacobs... Grietje Samuels, geb 31 may 1779, ged 29 jun 1779 Grote Kerk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-172Grote Kerkstraat 16Samuel Jacobs wedJacob Levi de Beer koopman
F-172Grote Kerkstraat 16Levy Jacobs de Beer


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-172Grote Kerkstraat 16Levi Jacobs de Beer, overleden op 30 november 1826vader van Jacob, koopman (Kerkstraat F 172), Mozes, idem, Izak, kleermaker Emdenen Abraham Levi de Beer, schoenmaker Leeuwarden. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 24 en 31 van 23 mrt 1831
adressoortbedraggebruik
F-172Grote Kerkstraat 16provisionele en finale toewijzingfl. 377huis F-172
 
verkoperJacob Levie de Beer
koperHendrikus Vluks


1831 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 22 mrt 1831
F-172Grote Kerkstraat 16Eene uitmuntende huizinge c.a. in de Groote Kerkstraat, thans in huringe wordende gebruikt bij, Jansonides. Provisioneel verkocht op 23 mrt 1831 door notaris mr. J. Haneluyk..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1048Grote Kerkstraat 16Jacob Levy de BeerHarlingenkoopmanhuis en erf (75 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-172Grote Kerkstraat 16Rein Douwes Bleeker, overleden op 7 januari 1837man van Japke Gerrits Boorsma, winkeliersche, vader van Gerrit, wafelbakker en Douwe Reins Bleeker, zilversmid, allen wonende Kerkstraat F 172. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-172Grote Kerkstraat 16Hiltje Dijkstraoud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-172; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-172Grote Kerkstraat 16Roelof Jans van Wijk... HRL 1805, BS huw 1828, ovl 1844, ovl 1851; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, horlogiemaker, wijk F-172; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. F-172 Roelof van Wijk stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-172Grote KerkstraatRoelof van Wijk34 jHarlingenm, protestant, gehuwd, horologiemaker
F-172Grote KerkstraatHiltie Dijkstra32 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-172Grote KerkstraatJan R van Wijk8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-172Grote KerkstraatTrijntie van Wijk6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-172Grote KerkstraatPietje van Wijk4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-172Grote Kerkstraat 16Roelof Jans van Wijk, overleden op 16 september 184439 jr (geboren 10/7/1805), horlogemaker, overleden Kerkstraat F 172, man van Hiltje Jans Dijkstra, vader van minderjarige Jan, Trientje, Pietje en Anna Roelofs van Wijk. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-172Grote Kerkstraat 16Jan Nak, overleden op 15 oktober 1844(Certificaat van onvermogen), 17 jr, kleermakersknecht, overleden Kerkstraat F 172. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 19 en 23 van 4 mrt 1846
adressoortbedraggebruik
F-172Grote Kerkstraat 16provisionele en finale toewijzingfl. 389huis F-172
 
verkoperHenderikus Fluks
koperAbe Gosses Schipper


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1048F-172 (Kerkstraat)Abe G. Schipperwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3625F-163 (Kerkstraat)Benjamin Boswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3625Grote Kerkstraat 16 (F-163)Theunis Willems


1916 - schoolgeldadresnaam
Grote Kerkstraat 16Martinus Koopmans


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 16 Pier Lichtendahl Jzn.mosselv. en winkel.
vorige grondslagf. 4000
huidige grondslagf. 2500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 16P.Lichtendahlvischhandelaar
Kerkstraat 16aA.Tigchelaarhoutbewerker


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 16J. Lichtendahl Hzn.3Vischh.


1940 - variaadresbronbericht
Grote Kerkstraat 16Oud Harlingen Magazine 1991sep: Opening viswinkel v.d. Geest en Brandenburg, Kerkstraat 16


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 16J. Lichtendahl Hzn.451Vischh.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.E. v.d. Geest501Vischh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.E. v.d. Geest501Vischh.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.E. v.d. Geest501Vischh.


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 16beeldbepalend pand7 van 10
  terug