Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 19
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 19(niet bekend)5-0425-038E-245E-244
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 19(niet bekend)(niet bekend)5-038/2E-245E-244


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 19
ten oostenGrote Kerkstraat 21
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westenGrote Kerkstraat 17
ten noordenHeiligeweg 23


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Kerkstraat 19Tiberiussteeg of Allemanssteeg of Beeresteeg ten westen


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 19, Harlingen


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0084v van 5 feb 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 19Kerkstraat350‑14‑00 gghuis
koper provisioneelAeff Sytties
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een huis in de Kerkstraat. Provisioneel gekocht door Aeff Sytties, voor 350 GG 14 st.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0141r van 28 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 19Grote Kerkstraat NZ [staat: kerkstraat]600‑00‑00 gghuis
koperMintze Cornelis, gehuwd met
koperLijsbet Haayes
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelgrondpacht uit de kamer van de erfgenamen van wijlen Andries Kempes1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenAndries Kempes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGeert Olfers
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEeff Syttyes, gehuwd met
verkoperRicxt Claesen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMintze Cornelis x Lijsbet Haayes kopen een huis inde kerckstraate. Ten O. Andries Keimpes, ten W. Geert Olferts. Grondpacht 3 CG aan de Stad, waarentegen de kopers 30 st ontvangen uit de kamer van erven Andries. Gekocht van Eeff Syttyes x Rixt Claesen, voor 600 GG.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0036v van 25 mei 1611 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 19Allemanssteeg106‑00‑00 ggkamer
koperGoslyck Freercks, gehuwd met
koperTyets Willems
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende verkoper Abbe Steffens
naastligger ten westende proclamant Goslyck Freercks c.u.
naastligger ten noordenHendrick boendermaker
verkoperAbbe Steffens voor zich en zijn kinderen, weduwnaar van
verkoperwijlen Eedts Wytses
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Goslyck Freerks x Tyets Willems koopt camer wz.? Allemanssteeg. Ten Z. de verkoper, ten W. de koper, ten N. boendermaker Hendrick [Saves?]. Gekocht van Abbe Steffens voor hemzelf en als administrator over zijn kinderen bij wl. Eedts Wytses, voor 106 gg.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0170r van 3 jul 1613 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 19Alemanssteeg240‑00‑00 gg1/2 huis
koperJoost Joost de Schriever, gehuwd met
koperJelcke Tymens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenBeernt Willems
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGoslick Freercx
verkoperSascker Scheltes, gehuwd met
verkoperBauck Henricks
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Joost Joosten de Schriever x Jelcke Tymensdr. kopen 1/2 huis in de Alemanssteeg, waarvan de andere 1/2 toebehoort aan Pytke wv Durck Durcks. Ten N. Goslyck Freerks, ten Z. Beernt Willems. Geen grondpacht. Gekocht van Sascker Scheltes x Saeck Hendriks voor 240 GG.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0014v van 14 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0195v van 27 nov 1619 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 19Alemanssteeg OZ92‑00‑00 ggkamer
koperHans Hansen Poff
verpachter grondweduwe en erfgenamen van Sasker Scheltes 1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPyter Pyters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBeern Willems
verkoper q.q.Frans Jacobs, procuratie hebbende vd kinderen van Houck Tijsses
verkoperHouck Tijsses
verkoper q.q.Frans Jacobs, gelastigde van
verkoperde kinderen van Houck Tijsses
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Hans Hans Poff koopt een kamer oz. Alemanssteegh. Ten Z. Pyter Pyters, ten N. Beern Willems. Grondpacht 28 st aan wd. en erven Sasker Scheltes. Gekocht van (Frans Jacobs, mede crediteur van) Houck Tijsses en haar kinderen voor 92 gg.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0153v van 17 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 19Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]0‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Goverts
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenAlemanssteeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/6de curator over de weeskinderen van Hylck Cornelis
verkoper van 1/6Jan Cornelis, gehuwd met
verkoper van 1/6Sydts Jacobs
verkoper van 4/6 [staat: 1/2 en 1/6]Cornelis Minses
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Ten O. Jan Goverts, ten W. Alemanssteeg. Grondpacht 3 CG aan de Stad.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0166v van 3 feb 1627 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 19Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]400‑00‑00 ggvoor- en achterhuis of bakhuis
koper finaalN. N.
naastligger ten oostenJan Goverts
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenAlemanssteeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0100v van 18 apr 1629 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 19Bij de Suypmerckt in de Alemanssteeg30‑00‑00 ggplaats of steeg
koperTiberius Templaer, gehuwd met
koperMagdalena Oliviers
verkoperGoslyck Freercx, gehuwd met
verkoperTiedts Willems
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Tiberius Tempelaer x Maegdalena Oliphiers kopen een plaats of steyge in Ylmans steyge, bij de Suypmarkt. Ten Z. verkopers' kamer, ten N. recht achter en aan de koper. Gekocht van Goslyck Freerks x Tjets Willems voor 30 gg.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0067r van 23 jun 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 19Grote Kerkstraat alwaar het vergulde spinwiel uithangt425‑00‑00 gghuis alwaer het Vergulden Spinwiel uitsteeckt, loods, plaats en bak
koperTymen Andries c.soc.het Vergulde Spinnewiel
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHendrick Jans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHidde Nannes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWytse Lamberts, gehuwd met
verkoperRinske Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTymen Andries koopt een huis, loods en plaets in de Grote Kerkstraat, waar 'het Vergulden Spinwiel' uitsteekt. Ten O. Hendrick Jans, ten W. Hidde Nannes. Grondpacht 1 gg. Gekocht van Wytse Lamberts x Rinske Pieters voor 425 gg.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0176r van 5 dec 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAlemanssteeg


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0105r van 19 apr 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJeltie Siouckes


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0049v van 18 nov 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 19achterAlemanssteeg OZ550‑00‑00 ggtwee woningen, bij elkaar staand, met een ledige plaats, put enz.
koperBauck Hendrix, weduwe van
koperwijlen Hendrick Willems
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAlemanssteeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Goslyck Boldewijns
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Bauck Hendricx wv Hendrick Willems, koopt twee woningen bij elkaar in de Alemanssteeg. Ten Z. en N. de verkoperse, ten W. de Alemansteeg. Gekocht van Goslyck Boldewijns q.q. voor 550 gg.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0166v van 16 mrt 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJeltie Siouckes


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0190r van 18 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis daar het Vergulden Spinwiel uithangt


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0190r van 18 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 19een_achterAlemanssteeg achter het huis in de Kerkstraat daar het Vergulden Spinwiel uithangt190‑00‑00 ggschuur en plaats
koperJeltie Jans, en haar zuster
koperFockie Jans
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis daar het Vergulden Spinwiel uithangt het Vergulde Spinnewiel
naastligger ten westenPyter Jacops mr. huistimmerman
naastligger ten noordenPyter Jacops mr. huistimmerman
verkoperde erfgenamen van wijlen Jeltie Romckes, weduwe vanuitdraagster
verkoperwijlen burgemeester Suike Douues
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1 achter) Jeltie en Fockien Jans, zusters, kopen een schuur en plaats in de Allemanssteeg, achter het huis in de Kerkstraat waar 'het Vergulden Spinwiel' uithangt. Ten Z. het genoemde huis, ten N. mr. huistimmerman Pyter Jacobs. Gekocht van erven uitdraagster Jeltie Romckes wv Siucke Douwes.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0232v van 27 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 19Grote Kerkstraat NZ551‑14‑00 gghuis
koper van 1/2Pytter Hendricks c.u.zeemleertouwer
koper van 1/2Joost Michiels c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Goverts
naastligger ten oostenPyter Jacobs
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenAlemanssteeg waarlangs in- en uitgang
naastligger ten noordende schuur en plaats daarachter
naastligger ten noordenPyter Jacobs
verkoperde erfgenamen van wijlen Jeltie Romckes, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Siucke Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Hendrickx, zeemleertouwer c.u., en Joost Michiels c.u. kopen huis c.a. met in- en uitgang in de Alemanssteygh. Ten O. wd. Jan Goverts, ten Z. de Kerkstraat, ten W. de Alemanssteygh, ten N. de schuur en plaats daarachter, Pytter Jacobs eveneens ten N. en O. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van erven Jeltie Romckes wv Siucke Douues, voor 551 GG 14 st.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0265v van 15 apr 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 19twee_achterAlemanssteeg87‑07‑00 ggkamer
koperIge Gerbens koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJarigh Frieses
naastligger ten westenAlemanssteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordende kamer van Tymen Inties
verkoperAntie, weduwe van
verkoperwijlen Arien Sickes


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0044v van 13 okt 1655 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 19Tiberiussteeg OZ zuideinde70‑00‑00 ggkamer
koperBeert Cornelis koopman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDirck Dircxen Sicx
naastligger ten noordende kamer van Jarich Frieses
verkoperTrijntie Ariens, weduwe van
verkoperwijlen Dirck Jansen Stock


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0150r van 23 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 19Grote Kerkstraat NZ550‑00‑00 gghuis alwaer het Vergulden Spinwiell uithanght
koperJacob Heeres c.soc.kistmakerhet Vergulde Spinnewiel
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenFockien* Jans*
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westen*Allemanssteeg waarlangs in- en uitgang
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPyter Hendrix c.soc.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Heres, kistmaker, koopt huis in de Kerkstraat, alwaer het vergulden spinwiell uithangt, met in- en uitgang in de Allemanssteigh. Fockien Jansdr. die ten oosten van dit huis woont, protesteert tegen enige bedingen uit deze koopacte, op grond van acten van 14 mei 1650 en 5 jun 1651. Geen verdere naastliggers genoemd. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van Pyter Hendrix c.s., voor 550 GG.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0155v van 31 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 19Allemanssteeg125‑00‑00 gg1/2 huis
koperReiner Templar, gehuwd met
koperClaeske Hendricks Camp
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Arien Werps
naastligger ten westenAllemanssteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Dirck Dircx kistmaker
verkoperTieerd Jelles
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Reiner Templar x Claeske Hendricks Camp koopt een huis in de Allemanssteeg. Ten O. een steeg, ten W. de Allemanssteeg, ten Z. wd. Arien Worps, ten N. erven kistmaker Dirck Dircx. Gekocht van Tjeerd Jelles.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0169r van 3 apr 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Heres
naastligger ten zuidenhet huis genaamd het Spinwiel van Dirck Dircx


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0169r van 3 apr 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 19een_achterachter het huis van Fockie Jans300‑00‑00 cgschuur en plaats
koperPytter Jacobs, gehuwd metmr. timmerman
koperTrijntie Gatses
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPytter Jacobs c.u.
naastligger ten zuidenJacob Heres
naastligger ten zuidenhet huis genaamd het Spinwiel van Dirck Dircx het Spinnewiel
naastligger ten westenAllemanssteeg
naastligger ten noordenPytter Jacobs c.u.
verkoperFockie Jans
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1 achter) Pytter Jacobs, mr. timmerman x Trijntje Gatses kopen een schuur en plaats, gelegen achter het huis van de verkoper. Ten Z. Jacob Heres en Dirck Dirx huis 'het Spinwiel' genaamd, en de verkoperse, ten O. en N. de kopers, ten W. de Alemanssteeg. Grondpacht 1 cg. aan de Stad. Gekocht van Fockien Jans voor 300 cg.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0039v van 18 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 19Alemanssteeg200‑09‑00 ggkamer
koperRoeloff Freerks c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAlemanssteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Dirk Dirxen
verkoperReyner Templar


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025v van 12 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kamer van Claas Faber


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025v van 12 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 19een_achterAllemanssteeg WZ [staat: Zuipmarkt ZZ in de Allemanssteeg]275‑00‑00 ggwoning
koperNeeltje Claases, weduwe van te Vrouwenparochie
koperwijlen Symen Jacobs
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende kamer van Claas Faber
naastligger ten westenAllemanssteeg
naastligger ten noordenSjoerd Tiepkes
verkoperBerber Jeroens, weduwe van
verkoperwijlen Roeloff Freercx


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0207v van 26 sep 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kamer van Jarich Frieses


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0207v van 26 sep 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 19een_achterAlemanssteeg110‑00‑00 ggkamer
koperPyter Jacobs mr. huistimmerman
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenHans Jansen
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende kamer van Jarich Frieses
naastligger ten westenAlemanssteeg
naastligger ten noordenReyner Templar
verkopervroedsman Claes Jansen Faber
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(2 achter Grote Kerkstraat 19) Pyter Jacobs, mr. huistimmerman, koopt een camer c.a. oz. Allemanssteeg. Ten O. Hans Jansen en een steeg, ten Z. de camer die eerder van Jarigh Frieses was, ten W. de Allemanssteeg, ten N. Reiner Templar. Gekocht van vroedsman Claas Jansen Faber voor 102 gg.


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0011r van 27 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 19twee_achterAlemans- of Tiberiussteeg101‑00‑00 gghuis
koperZiricus Nauta c.u.apotheker
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
naastligger ten oostenWillem Vosma
naastligger ten zuidenClaes Symens
naastligger ten westenAlemans- of Tiberiussteeg
naastligger ten noordenWillem Vosma
verkoperJane Gerryts c.u.mr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(2 achter) Ziricus Nauta, apotheker, koopt een huis in de Allemanssteeg of Tiberiussteeg. Ten O. Willem Vosma, ten Z. Claas Symens, ten W. die steeg, ten N. een steeg (van Vosma?). Gekocht van mr. schoenmaker Inne Gerryts.


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0017r van 10 mrt 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZiricus Nauta, gehuwd met
naastligger ten zuidenTyttie Jellema


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0017r van 10 mrt 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 19een_achterAlemans- of Tiberisteeg104‑00‑00 ggonder- en bovenkamer
koperZiricus Nauta, gehuwd met
koperTyttie Jellema
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZiricus Nauta, gehuwd met
naastligger ten zuidenTyttie Jellema
naastligger ten westenAlemans- of Tiberisteeg
naastligger ten noordenZiricus Nauta, gehuwd met
naastligger ten noordenTyttie Jellema
verkoperClaes Symens mede voor zich zelf, namens de overige erfgenamen van hun moeder te Lieve Vrouwen Parochie
verkoperwijlen Neeltie Claeses
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1 achter) Ziricus Nauta x Tyttie Jelles koopt een onder- en bovenwoning in de Allemans- of Tiberiussteeg. Ten O.?, ten W. die steeg, ten Z. en N. de koper zelf. Gekocht van Claes Symens te Vrouwenparochie op het Bildt, voor zich, en als erfgenaam van zijn moeder Neeltje Claases en verder het recht bekomen hebbende v.d. andere erven, voor 104 gg.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0143r van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 19Grote Kerkstraat NZ107‑00‑00 gghuis
koperTjeerd Tjeerdsen, gehuwd metmr. bakker
koperMarijke Clases
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
afgewezen niaarnemer ratione vicinitatisburgemeester Ziricus Nauta
huurderHaye Idses
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenClaes Rinties Botsma
naastligger ten westenGrote Kerkstraat
naastligger ten noorden*vrije in- en uitgang in de Allemansteeg
naastligger ten noordenYde Pyters timmerman
naastligger ten noordeneen ledige plaats van de erfgenamen van wijlen Dirk Six
naastligger ten noordenburgemeester Nauta
verkoper van 1/2Trijntie Jacobs mede voor zich, erfgenaam, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Cornelis Dirxen, en als erfgenaam van haar zusters
erflaterwijlen Janneke Jacobs
erflaterwijlen Rijckjen Jacobs
verkoper van 1/2IJsbrand Dirx, erfgenaam te Franeker
verkoperGeiske Dirx, erfgenaam, weduwe van
verkoperwijlen Dirck Reyners
verkoperBettie Dirx, erfgenaam, gehuwd met
verkoperCornelis Edgers, allen erfgenamen van hun vadermr. compasseur
erflaterwijlen Dirck Sixmr. kuiper te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBurgemeester Ziricus Nauta koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Tjeerd Tjeerds, mr. bakker x Marijke Clases, een huis in de Grote Kerkstraat, met een in- en uitgang in de Allemanssteeg. Ten W. die steeg, ten Z. Claes Rinties Botsma, ten N. Yde Pyters en een ledige plaats die aan Dirck Sikkes` erven toebehoort. Gekocht van Trijntje Jacobs wv Cornelis Dirxen, voor zichzelf en als erfgenaam van haar zusters Janneke- en Rijckje Jacobs voor 1/2, en van IJsbrand-, Geiske- en Bettie Dirx als erfgenamen van hun vader mr. kuiper Dirck Sikkes voor 1/2, voor 107 cg.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0146r van 24 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0146r van 24 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 19een_achterTiberius- of Allemanssteeg, op het zuideinde daarvan19‑00‑00 cgledige plaats waar voorheen een kamer op gebouwd was
koperYede Pytters mr. huistimmerman
naastligger ten oostende koper Yede Pytters mr. huistimmerman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende verkopers IJsbrand Dirx c.s. te Franeker
naastligger ten noordeneen ledige plaats
verkoperIJsbrand Dirx, erfgenaam te Franeker
verkoperGeeske Dirx, erfgenaam te Franeker
verkoperBettie Dirx, erfgenaam, gehuwd met
verkoperCornelis Edgers, erfgenamen van hun vadermr. kompasmaker
erflaterwijlen Dirck Sixmr. kuiper
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Yede Pytters, mr. huistimmerman, koopt een ledige plaats waar voorheen een kamer was gebouwd, in de Tiberius- of Allemanssteeg, aan het zuideinde. Ten O. de koper, ten W. de verkoper, ten N. een ledige plaats. Gekocht van de kinderen (erven) van mr. kuiper Dirck Sikkes.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0149r van 31 mrt 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 19Tiberiussteeg aan het zuideinde19‑00‑00 cgerf of ledige plek waarop voorheen kamer was gebouwd
koperburgemeester Ziricus Nauta
naastligger ten oostenYede Pytters mr. huistimmerman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dirx Six
naastligger ten noordeneen lege plek
verkoperYede Pyttersmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Ziricus Nauta, burgemeester koopt een ledige plaats, waarop voorheen een camer was gebouwd, in de Tiberiussteeg, aan het Zuideinde daarvan. Ten O. de koper, ten W. Dirck Sikkes, ten N. nog een ledige plaats. Gekocht van Yede Pytters.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0152v van 28 apr 1695 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 19twee_achterAllemans- of Tiberiussteeg OZ60‑00‑00 cgtwee eeuwige grondpachten
koperburgemeester Zierk Nauta
eigenaar perceelgrondpacht uit de kamer van Yede Pyttersmr. timmerman1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAllemanssteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrijntie Jacobs, minderjarige dochter van
verkoperJacob Willems


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0306v van 9 mei 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 19twee_achterAlemanssteeg OZ100‑00‑00 cgwoning
koperoud burgemeester Syerck Nauta
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende gewezen kamer van Jarig Frieses
naastligger ten westenAllemanssteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordende hof van Syerck Nauta
verkoperYede Pytersmr. huistimmerman


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0296r van 10 mei 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAlemanssteeg


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0254v van 14 dec 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAlemanssteeg


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0277v van 19 dec 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 19Grote Kerkstraat NZ150‑00‑00 cghuis daar voor desen het Vergulde Spinwiel heeft uiygehangen
koper door niaarHarmen Gerrits mr. metselaarde Vergulde Spinnewiel
koperGoikjen Antonii
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
geniaarde koperGerrit Gerrits c.u.
naastligger ten oostenhet huis van Claes Rinties Botsma
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenBeeresteeg waarlangs in- en uitgang
naastligger ten noordenYde Pieters timmerman
naastligger ten noordeneen ledige plaats
verkoperTieerd Tieerdts, en zijn zoonmr. bakker
verkoperEilert Tieerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Gerrits, metselaar x Doikjen Antonii, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Gerrit Gerrits, een huis in de Grote Kerkstraat, waar voorheen 'het Vergulden Spinwiel' heeft uitgehangen, met een in- en uitgang in de Beeresteeg (Tiberiussteeg?). Ten O. Claes Rinties Botsma's huis, ten Z. de straat, ten W. die steeg, ten N. timmerman Yde Pieters en een ledige plaats. Gekocht van mr. bakker Tieerd Tieerdsen en zijn zoon Eilert Tieerdts, voor 150 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-042 , folio 63rGrote Kerkstraat 19huis
eigenaarSjoerdtie Harmens
gebruikerAntie Gerryts cum soc.
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-042 , folio 63rGrote Kerkstraat 19huis
eigenaarSjoerdtje Harmens erv.
gebruikerFeyke Gerrits cum soc.
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-042 , folio 64rGrote Kerkstraat 19huis
eigenaarSjordtje Harmens erven
gebruikerFeike Gerryts
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-042 , folio 64rGrote Kerkstraat 19huis
eigenaarHarmen Radsma
gebruikerFeike Gerryts
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0179r van 9 dec 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYede Tjeerds


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-038 , folio 110vGrote Kerkstraat 19huis
eigenaarvroedsman Ratsma
gebruikerPieter Jansen
huurwaarde40‑00‑00 cg
af: lasten03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal37‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑14‑08 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0099v van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 19Grote Kerkstraat NZ310‑00‑00 gghuis
koperYede Tjeerds winkelier
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
huurderPieter Raussen c.u.40‑00‑00 cg
naastligger ten oostenYede Tjeerds
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenAllemans- of Beeresteeg waarlangs vrije in- en uitgang
naastligger ten noordenS. Laquart
naastligger ten noordenP. Laquart
verkoper van 1/3Antie Tjerks, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Harmen Radsma
verkoper q.q.Jelte Radsma, geauthoriseerde administrator
verkoper q.q.Harmen Radsma, geauthoriseerde administratoren over
verkoper van 1/3het aandeel van Lucia Radsma
verkoper van 1/3Jelte Radsma
erflaterwijlen Harmen Radsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYede Tjeerds koopt winkelhuis in de Grote Kerkstraat, met vrije in- en uitgang in de Allemans- of Beeresteeg. Ten O. Yede Tjeerds, ten Z. de Kerkstraat, ten W. de steeg, ten N. P. Laquart. Gekocht van Antie Tjerks wv wd. Harmen Radsma als erfgename van haar man voor 1/3, Jelte en Harmen Radsma bij scheiding van de boedel voor 1/3, en Lucia Radsma voor 1/3.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0246v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 19Grote Kerkstraat NZ203‑07‑00 gghuis
koperBauke Baukes mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
huurder benedenAuke Jans 28‑00‑00 cg
huurder bovende weduwe van wijlen Gerryt Roelofs 19‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Sybout Cramer
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenBeeresteeg
naastligger ten noordenHeere Wybrens
verkoper q.q.Jacob Pieters Nijeboer, geauthoriseerde redderkoopman
verkoper q.q.Minne Vink, geauthoriseerde redders vankoopman
verkoperde boedel van wijlen Tjepkje Sjoerds, weduwe van
verkoperwijlen Yede Tjeerdskoopman


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0257v van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 19Grote Kerkstraat NZ226‑07‑00 gghuis
koperSjierk Laquart, en zijn broer
koperPieter Laquart
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
huurder benedenJan van Kempen c.u.
huurder bovenmilitairen
naastligger ten oostenAbbe Smid n.u.
naastligger ten zuiden [staat: westen]Grote Kerkstraat
naastligger ten westen [staat: zuiden]Beeresteeg
naastligger ten noordenHeere Wybrens
verkoperBauke Baukesmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGebroeders Sjierk en Petrus Laquart kopen huis nz. Grote Kerkstraat, beneden bewoond door Jan van Kempen c.u., boven door militairen. Grondpacht 2 cg. aan de stad. Ten O. Abbe Smit n.u., ten Z. de Beeresteeg, ten W. de Grote Kerkstraat, ten N. Heere Wybrens. Gekocht van Bauke Baukes, mr. metzelaar, voor 226 gg. 7 st.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0026r van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende koper Bauke Baukes mr. metselaar


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-038 , folio 110vGrote Kerkstraat 19huis
eigenaarS. Laquart
eigenaarP. Laquart
gebruikerJan van Kempen
huurwaarde48‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0220v van 14 okt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heren Laquart


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0250r van 20 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heren Laquart


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0063v van 2 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-038 , folio 110vGrote Kerkstraat 19huis
eigenaarS. Laquart
eigenaarP. Laquart
gebruikerHendrik Birbink
huurwaarde48‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-038/2 , folio 110vGrote Kerkstraat 19pakhuis
eigenaarJetske Heeres
gebruikerJan Botes
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑01‑12 cg


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0197v van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenS. Laquaart, en zijn broer
naastligger ten westenP. Laquaart


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0255v van 12 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenS. Lacquert, en zijn broer
naastligger ten westenP. Lacquert


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0283r van 3 sep 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 19Grote Kerkstraat NZ tussen Kerkbrug en Kleine Kerkstraat wijk E-245142‑00‑00 cghuis
koperSjoukje Feenstra, weduwe van
koperwijlen J. Homburg
huurderJacob Bouwes
naastligger ten oostenJan Haayes schipper
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenBeeresteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Heere Wybrens
naastligger ten noordenDirk Buisman
verkoper q.q.W. J. Hanekuik, executeur testamentair vanadvocaat
verkoperwijlen Sierk Laquart
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoukje Feenstra wv J. Homberg koopt een huis wijk E-245 nz Grote Kerkstraat tussen de kerkbrug en de Kleine Kerkstraat, bewoond door Jacob Bouwes c.u. en anderen. Ten O. schipper Jan Hayes, ten Z. de Kerkstraat, ten W. de Beeresteeg, ten N. erven Heere Wybrens en Dirk Huisman. Geen grondpacht. Gekocht van W.J. Hanekuik als testamentair executeur en redder van de boedel en nalatenschap van wl. Sierk Laquart, voor 142 CG.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0327v van 10 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-038 , pag. 106Grote Kerkstraat 19J. Homberg wed.1‑00‑00 cg


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0141r van 10 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGrote Kerkstraat


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-245Grote Kerkstraat 19Johannes Harmens... huur van 7 pondematen en 10 einsen terpland. no. 16, 25 feb 1789. (GAH1121); wed. J.H. gebruiker van wijk E-245, medegebruiker is Pieter Christiaan wed., eigenaar is Johannes Homberg wed., 1814. (GAH204); geeximeerde ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-245Grote Kerkstraat 19Johannes Homburg... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-026, winkeliersche, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-245, gebruikers zijn Johannes Harmens wed., en Pieter Christiaans wed., 1814. (GAH204); Hans Johannes Ackerman ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-245Grote Kerkstraat 19Pieter Christiaans... Pier Pieters de Bruin, geb 1761 Stavoren; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1837; wed. P.C. gebruiker van wijk E-245; medegebruiker Johannes Harmens wed. ; eigenaar is Johannes Homburg wed., 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-245Grote Kerkstraat 19wed Johannes Hombergwed Johannes Harmens
E-245Grote Kerkstraat 19wed Johannes Hombergwed Pieter Christiaans


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1018Grote Kerkstraat 19Ruurd Riewald kuiperHarlingenhuis en erf (63 m²)


1836 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49029 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 70 van 19 apr 1836
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-245Grote Kerkstraat 19koopaktefl. 200huis in de Groote Kerkstraat E-245
 
verkoperRuurd Hilbrands Riewald
koperMarten Ruurds Riewald


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 257 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-245Grote Kerkstraat 19Berber Martens Riewald, overleden op 22 september 1837dochter van Marten Riewald, metselaar Grote Kerkstraat E 245, zuster van minderjarige Ruurd Martens Riewald. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-245Grote Kerkstraat 19Dirk Johannes Postma... P, en Petronella van Wageningen; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1839, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk E-245; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk H-080; VT1839; geb 11 jun 1810, ged 23 jun 1810 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-245Grote Kerkstraat 19Marten Riewald... ovl 1837, huw 1841 bev.reg. HRL 1851 wijk E-279; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kuiper, wijk E-245; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-245Grote Kerkstraat 19M B Riewald stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-245Grote KerkstraatMarten Riewald34 jkuiperHarlingenm, protestant, weduwnaar
E-245Grote KerkstraatRuurd Riewald7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-245Grote KerkstraatAukje Riewald25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 544 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-245Grote Kerkstraat 19Jetze Martens Riewald, overleden op 16 september 184611 mnd (geboren 24/10/1845), overleden Kerkstraat E 245, zoon van Marten Riewald, metselaar (wednr. Feikje Hidma) en Antje de Boer, halfbroer van minderjarige Ruurd Martens Riewald (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 545 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-245Grote Kerkstraat 19Sibbeltje Martens Riewald, overleden op 11 november 18461 1/2 wk (geboren 1/11/1846), overleden Kerkstraat E 245, dochter van Marten R. Riewald (wednr. Feikje/Freekje? Hidma) en Antje de Boer, halfzuster van minderjarige Ruurd Martens Riewald (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-245Grote Kerkstraat 19Trijntje Klases van der Sluis... vdS, en Cecilia Harmanus IJskamp; BS huw 1828, ovl 1876, ovl 1880, bev.reg. Ha18 51 wijk C-077, wijk E-245, supp wijk G-438; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-068; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-245Grote Kerkstraat 19Wiebe Blavier... 1828, werkman, N.H., zv Hein B., en Grietje Sibouts; BS huw 1828, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 C- 77, wijk E-245, supp wijk G-438; oud 35 jaar, (geslnm: Blevier), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-068; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1018Kerkstraat E-245Sipke P. Reitsma woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1018Kerkstraat E-244 Marten R. Riewald woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4391Grote Kerkstraat 19 (E-244)Benjamin de Vries (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkstraat 19A. Kamstrastucadoor
Kerkstraat 19aH. v/d Scheertransportarbeider


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 19rijksmonument 20459


2023
0.24059009552002


  terug