Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 19
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 19 5-043 5-038 E-245 E-244


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 19, Harlingen
Naastliggers vanGrote Kerkstraat 19
ten oostenGrote Kerkstraat 21
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westenGrote Kerkstraat 17
ten noordenHeiligeweg 23


aangrenzende stegensteeg
Grote Kerkstraat 19naamloze doorlopende steeg ten westen


0000 - variaadresbronbericht
Grote Kerkstraat 19Oud Harlingen Magazine 1989Op Kerkstraat nummer 19 woonde de Joodse koopman Bennie de Vries, een rustig en eerlijk iemand.


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0141r van 28 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Grote Kerkstraat NZ [staat: kerkstraat]huis
 
koperMintze Cornelis, gehuwd met600-00-00 GG
koperLijsbet Haayes
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelgrondpacht uit de kamer van de erfgenamen van wijlen Andries Kempes1-10-00 CG
naastligger ten oostenAndries Kempes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGeert Olfers
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEeff Syttyes, gehuwd met
verkoperRicxt Claesen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMintze Cornelis x Lijsbet Haayes kopen een huis inde kerckstraate. Ten O. Andries Keimpes, ten W. Geert Olferts. Grondpacht 3 CG aan de Stad, waarentegen de kopers 30 st ontvangen uit de kamer van erven Andries. Gekocht van Eeff Syttyes x Rixt Claesen, voor 600 GG.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0036v van 25 mei 1611 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Allemanssteegkamer
 
koperGoslyck Freercks, gehuwd met106-00-00 GG
koperTyets Willems
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende verkoper Abbe Steffens
naastligger ten westende proclamant Goslyck Freercks c.u.
naastligger ten noordenHendrick boendermaker
verkoperAbbe Steffens voor zich en zijn kinderen, weduwnaar van
verkoperwijlen Eedts Wytses
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Goslyck Freerks x Tyets Willems koopt camer wz.? Allemanssteeg. Ten Z. de verkoper, ten W. de koper, ten N. boendermaker Hendrick [Saves?]. Gekocht van Abbe Steffens voor hemzelf en als administrator over zijn kinderen bij wl. Eedts Wytses, voor 106 gg.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0170r van 3 jul 1613 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Alemanssteeg1/2 huis
 
koperJoost Joost de Schriever, gehuwd met240-00-00 GG
koperJelcke Tymens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenBeernt Willems
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGoslick Freercx
verkoperSascker Scheltes, gehuwd met
verkoperBauck Henricks
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Joost Joosten de Schriever x Jelcke Tymensdr. kopen 1/2 huis in de Alemanssteeg, waarvan de andere 1/2 toebehoort aan Pytke wv Durck Durcks. Ten N. Goslyck Freerks, ten Z. Beernt Willems. Geen grondpacht. Gekocht van Sascker Scheltes x Saeck Hendriks voor 240 GG.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0014v van 14 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0195v van 27 nov 1619 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Alemanssteeg OZkamer
 
koperHans Hansen Poff 92-00-00 GG
verpachter grondweduwe en erfgenamen van Sasker Scheltes 1-08-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPyter Pyters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBeern Willems
verkoper q.q.Frans Jacobs, procuratie hebbende vd kinderen van Houck Tijsses
verkoperHouck Tijsses
verkoper q.q.Frans Jacobs, gelastigde van
verkoperde kinderen van Houck Tijsses
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Hans Hans Poff koopt een kamer oz. Alemanssteegh. Ten Z. Pyter Pyters, ten N. Beern Willems. Grondpacht 28 st aan wd. en erven Sasker Scheltes. Gekocht van (Frans Jacobs, mede crediteur van) Houck Tijsses en haar kinderen voor 92 gg.


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0153v van 17 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]huis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Goverts
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenAlemanssteeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/6de curator over de weeskinderen van Hylck Cornelis
verkoper van 1/6Jan Cornelis, gehuwd met
verkoper van 1/6Sydts Jacobs
verkoper van 4/6 [staat: 1/2 en 1/6]Cornelis Minses
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Ten O. Jan Goverts, ten W. Alemanssteeg. Grondpacht 3 CG aan de Stad.


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0166v van 3 feb 1627 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]voor- en achterhuis of bakhuis
 
koper finaalN. N. 400-00-00 GG
naastligger ten oostenJan Goverts
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenAlemanssteeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0047r van 16 feb 1628 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Grote Kerkstraat NZ [staat: Kleine Kerkstraat ZZ]huis
 
koper provisioneelN. N. 415-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Harmen Honighmans
naastligger ten noordenGeert Jansen
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild op 22 februari 1628 (c) een huis zz. Kleine [moet zijn: Grote] Kerkstraat. Ten W. erven Harmen Honinghman en een steeg, ten N. Geert Jans. Provisioneel gekocht door [niet vermeld] voor 415 gg.


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0100v van 18 apr 1629 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Bij de Suypmerckt in de Alemanssteegplaats of steeg
 
koperTiberius Templaer, gehuwd met30-00-00 GG
koperMagdalena Oilviers
verkoperGoslyck Freercx, gehuwd met
verkoperTiedts Willems
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Tiberius Tempelaer x Maegdalena Oliphiers kopen een plaats of steyge in Ylmans steyge, bij de Suypmarkt. Ten Z. verkopers' kamer, ten N. recht achter en aan de koper. Gekocht van Goslyck Freerks x Tjets Willems voor 30 gg.


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0067r van 23 jun 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Grote Kerkstraat alwaar het vergulde spinwiel uithangthuis alwaer het Vergulden Spinwiel uitsteeckt, loods, plaats en bak
 
koperTymen Andries c.soc.425-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenHendrick Jans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHidde Nannes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWytse Lamberts, gehuwd met
verkoperRinske Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTymen Andries koopt een huis, loods en plaets in de Grote Kerkstraat, waar 'het Vergulden Spinwiel' uitsteekt. Ten O. Hendrick Jans, ten W. Hidde Nannes. Grondpacht 1 gg. Gekocht van Wytse Lamberts x Rinske Pieters voor 425 gg.


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0176r van 5 dec 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAlemanssteeg


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0105r van 19 apr 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJeltie Siouckes


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0049v van 18 nov 1648 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Alemanssteeg OZtwee woningen, bij elkaar staand, met een ledige plaats, put enz.
 
koperBauck Hendrix, weduwe van550-00-00 GG
koperwijlen Hendrick Willems
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAlemanssteeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Goslyck Boldewijns
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Bauck Hendricx wv Hendrick Willems, koopt twee woningen bij elkaar in de Alemanssteeg. Ten Z. en N. de verkoperse, ten W. de Alemansteeg. Gekocht van Goslyck Boldewijns q.q. voor 550 gg.


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0166v van 16 mrt 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJeltie Siouckes


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0166v van 16 mrt 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0190r van 18 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19een_achterAlemanssteeg achter het huis in de kerkstraat, daar het Vergulden Spinwiel uithangtschuur en plaats
 
koperJeltie Jans, en haar zuster190-00-00 GG
koperFockie Jans
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis daar het Vergulden Spinwiel uithangt
naastligger ten westenPyter Jacops mr. huistimmerman
naastligger ten noordenPyter Jacops mr. huistimmerman
verkoperde erfgenamen van wijlen Jeltie Romckes, weduwe vanuitdraagster
verkoperwijlen burgemeester Suike Douues
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1 achter) Jeltie en Fockien Jans, zusters, kopen een schuur en plaats in de Allemanssteeg, achter het huis in de Kerkstraat waar 'het Vergulden Spinwiel' uithangt. Ten Z. het genoemde huis, ten N. mr. huistimmerman Pyter Jacobs. Gekocht van erven uitdraagster Jeltie Romckes wv Siucke Douwes.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0232v van 27 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Grote Kerkstraat NZhuis
 
koper van 1/2Pytter Hendricks c.u.zeemleertouwer551-14-00 GG
koper van 1/2Joost Michiels c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jan Goverts
naastligger ten oostenPyter Jacobs
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenAlemanssteeg waarlangs in- en uitgang
naastligger ten noordende schuur en plaats daarachter
naastligger ten noordenPyter Jacobs
verkoperde erfgenamen van wijlen Jeltie Romckes, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Siucke Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Hendrickx, zeemleertouwer c.u., en Joost Michiels c.u. kopen huis c.a. met in- en uitgang in de Alemanssteygh. Ten O. wd. Jan Goverts, ten Z. de Kerkstraat, ten W. de Alemanssteygh, ten N. de schuur en plaats daarachter, Pytter Jacobs eveneens ten N. en O. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van erven Jeltie Romckes wv Siucke Douues, voor 551 GG 14 st.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0044v van 13 okt 1655 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Tiberiussteeg OZ zuideindekamer
 
koperBeert Cornelis koopman70-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDirck Dircxen Sicx
naastligger ten noordende kamer van Jarich Frieses
verkoperTrijntie Ariens, weduwe van
verkoperwijlen Dirck Jansen Stock


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0150r van 23 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Grote Kerkstraathuis alwaer het Vergulden Spinwiell uithanght
 
koperJacob Heeres c.soc.kistmaker550-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenFockien* Jans*
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen*Allemanssteeg waarlangs in- en uitgang
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPyter Hendrix c.soc.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Heres, kistmaker, koopt huis in de Kerkstraat, alwaer het vergulden spinwiell uithangt, met in- en uitgang in de Allemanssteigh. Fockien Jansdr. die ten oosten van dit huis woont, protesteert tegen enige bedingen uit deze koopacte, op grond van acten van 14 mei 1650 en 5 jun 1651. Geen verdere naastliggers genoemd. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van Pyter Hendrix c.s., voor 550 GG.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0155v van 31 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Allemanssteeg1/2 huis
 
koperReiner Templar, gehuwd met125-00-00 GG
koperClaeske Hendricks Camp
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Arien Werps
naastligger ten westenAllemanssteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Dirck Dircx kistmaker
verkoperTieerd Jelles
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Reiner Templar x Claeske Hendricks Camp koopt een huis in de Allemanssteeg. Ten O. een steeg, ten W. de Allemanssteeg, ten Z. wd. Arien Worps, ten N. erven kistmaker Dirck Dircx. Gekocht van Tjeerd Jelles.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0169r van 3 apr 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19achter het huis van Fockie Jansschuur en plaats
 
koperPytter Jacobs, gehuwd metmr. timmerman300-00-00 CG
koperTrijntie Gatses
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenPytter Jacobs c.u.
naastligger ten zuidenJacob Heres
naastligger ten zuidenhet huis genaamd het Spinwiel van Dirck Dircx
naastligger ten westenAllemanssteeg
naastligger ten noordenPytter Jacobs c.u.
verkoperFockie Jans
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1 achter) Pytter Jacobs, mr. timmerman x Trijntje Gatses kopen een schuur en plaats, gelegen achter het huis van de verkoper. Ten Z. Jacob Heres en Dirck Dirx huis 'het Spinwiel' genaamd, en de verkoperse, ten O. en N. de kopers, ten W. de Alemanssteeg. Grondpacht 1 cg. aan de Stad. Gekocht van Fockien Jans voor 300 cg.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0039v van 18 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Alemanssteegkamer
 
koperRoeloff Freerks c.u.200-09-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAlemanssteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Dirk Dirxen
verkoperReyner Templar


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0166v van 16 mrt 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025v van 12 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19een_achterAllemanssteeg WZ [staat: Zuipmarkt ZZ in de Allemanssteeg]woning
 
koperNeeltje Claases, weduwe van275-00-00 GG
koperwijlen Symen Jacobs
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende kamer van Claas Faber
naastligger ten westenAllemanssteeg
naastligger ten noordenSjoerd Tiepkes
verkoperBerber Jeroens, weduwe van
verkoperwijlen Roeloff Freercx


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0207v van 26 sep 1675 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Alemanssteegkamer
 
koperPyter Jacobs mr. huistimmerman110-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenHans Jansen
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende kamer van Jarich Frieses
naastligger ten westenAlemanssteeg
naastligger ten noordenReyner Templar
verkopervroedsman Claes Jansen Faber
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(2 achter Grote Kerkstraat 19) Pyter Jacobs, mr. huistimmerman, koopt een camer c.a. oz. Allemanssteeg. Ten O. Hans Jansen en een steeg, ten Z. de camer die eerder van Jarigh Frieses was, ten W. de Allemanssteeg, ten N. Reiner Templar. Gekocht van vroedsman Claas Jansen Faber voor 102 gg.


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0011r van 27 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19twee_achterAlemans- of Tiberiussteeghuis
 
koperZiricus Nauta c.u.apotheker101-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenWillem Vosma
naastligger ten zuidenClaes Symens
naastligger ten westenAlemans- of Tiberiussteeg
naastligger ten noordenWillem Vosma
verkoperJane Gerryts c.u.mr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(2 achter) Ziricus Nauta, apotheker, koopt een huis in de Allemanssteeg of Tiberiussteeg. Ten O. Willem Vosma, ten Z. Claas Symens, ten W. die steeg, ten N. een steeg (van Vosma?). Gekocht van mr. schoenmaker Inne Gerryts.


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0166v van 16 mrt 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0017r van 10 mrt 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19een_achterAlemans- of Tiberisteegonder- en bovenkamer
 
koperZiricus Nauta, gehuwd met104-00-00 GG
koperTyttie Jellema
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZiricus Nauta, gehuwd met
naastligger ten zuidenTyttie Jellema
naastligger ten westenAlemans- of Tiberisteeg
naastligger ten noordenZiricus Nauta, gehuwd met
naastligger ten noordenTyttie Jellema
verkoperClaes Symens mede voor zich zelf, namens de overige erfgenamen van hun moederLieve Vrouwen Parochie
verkoperwijlen Neeltie Claeses
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1 achter) Ziricus Nauta x Tyttie Jelles koopt een onder- en bovenwoning in de Allemans- of Tiberiussteeg. Ten O.?, ten W. die steeg, ten Z. en N. de koper zelf. Gekocht van Claes Symens te Vrouwenparochie op het Bildt, voor zich, en als erfgenaam van zijn moeder Neeltje Claases en verder het recht bekomen hebbende v.d. andere erven, voor 104 gg.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0143r van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperTjeerd Tjeerdsen, gehuwd metmr. bakker107-00-00 GG
koperMarijke Clases
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
afgewezen niaarnemer ratione vicinitatisburgemeester Ziricus Nauta
huurderHaye Idses
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenClaes Rinties Botsma
naastligger ten westenGrote Kerkstraat
naastligger ten noorden*vrije in- en uitgang in de Allemansteeg
naastligger ten noordenYde Pyters timmerman
naastligger ten noordeneen ledige plaats van de erfgenamen van wijlen Dirk Six
naastligger ten noordenburgemeester Nauta
verkoper van 1/2Trijntie Jacobs mede voor zich, erfgenaam, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Cornelis Dirxen, en als erfgenaam van haar zusters
erflaterwijlen Janneke Jacobs
erflaterwijlen Rijckjen Jacobs
verkoper van 1/2IJsbrand Dirx, erfgenaamFraneker
verkoperGeiske Dirx, erfgenaam, weduwe van
verkoperwijlen Dirck Reyners
verkoperBettie Dirx, erfgenaam, gehuwd met
verkoperCornelis Edgers, allen erfgenamen van hun vadermr. compasseur
erflaterwijlen Dirck Sixmr. kuiperFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBurgemeester Ziricus Nauta koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Tjeerd Tjeerds, mr. bakker x Marijke Clases, een huis in de Grote Kerkstraat, met een in- en uitgang in de Allemanssteeg. Ten W. die steeg, ten Z. Claes Rinties Botsma, ten N. Yde Pyters en een ledige plaats die aan Dirck Sikkes` erven toebehoort. Gekocht van Trijntje Jacobs wv Cornelis Dirxen, voor zichzelf en als erfgenaam van haar zusters Janneke- en Rijckje Jacobs voor 1/2, en van IJsbrand-, Geiske- en Bettie Dirx als erfgenamen van hun vader mr. kuiper Dirck Sikkes voor 1/2, voor 107 cg.


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0166v van 16 mrt 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0146r van 24 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19een_achterTiberius- of Allemanssteeg, op het zuideinde daarvanledige plaats waar voorheen een kamer op gebouwd was
 
koperYede Pytters mr. huistimmerman19-00-00 CG
naastligger ten oostende koper Yede Pytters mr. huistimmerman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende verkopers IJsbrand Dirx c.s.Franeker
naastligger ten noordeneen ledige plaats
verkoperIJsbrand Dirx, erfgenaamFraneker
verkoperGeeske Dirx, erfgenaamFraneker
verkoperBettie Dirx, erfgenaam, gehuwd met
verkoperCornelis Edgers, erfgenamen van hun vadermr. kompasmaker
erflaterwijlen Dirck Sixmr. kuiper
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Yede Pytters, mr. huistimmerman, koopt een ledige plaats waar voorheen een kamer was gebouwd, in de Tiberius- of Allemanssteeg, aan het zuideinde. Ten O. de koper, ten W. de verkoper, ten N. een ledige plaats. Gekocht van de kinderen (erven) van mr. kuiper Dirck Sikkes.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0149r van 31 mrt 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Tiberiussteeg aan het zuideindeerf of ledige plek waarop voorheen kamer was gebouwd
 
koperburgemeester Ziricus Nauta 19-00-00 CG
naastligger ten oostenYede Pytters mr. huistimmerman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dirx Six
naastligger ten noordeneen lege plek
verkoperYede Pyttersmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Ziricus Nauta, burgemeester koopt een ledige plaats, waarop voorheen een camer was gebouwd, in de Tiberiussteeg, aan het Zuideinde daarvan. Ten O. de koper, ten W. Dirck Sikkes, ten N. nog een ledige plaats. Gekocht van Yede Pytters.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0152v van 28 apr 1695 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19twee_achterAllemans- of Tiberiussteeg OZtwee eeuwige grondpachten
 
koperburgemeester Zierk Nauta 60-00-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit de kamer van Yede Pyttersmr. timmerman1-08-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAllemanssteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrijntie Jacobs, minderjarige dochter van
verkoperJacob Willems


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0306v van 9 mei 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19twee_achterAlemanssteeg OZwoning
 
koperoud burgemeester Syerck Nauta 100-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende gewezen kamer van Jarig Frieses
naastligger ten westenAllemanssteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordende hof van Syerck Nauta
verkoperYede Pytersmr. huistimmerman


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0296r van 10 mei 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAlemanssteeg


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0254v van 14 dec 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAlemanssteeg


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-043Grote Kerkstraat 19huis
eigenaarClaes Rinties Otsma
gebruikerTjalling Hylckes
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0277v van 19 dec 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Grote Kerkstraat NZhuis daar voor desen het Vergulde Spinwiel heeft uiygehangen
 
koper door niaarHarmen Gerrits mr. metselaar150-00-00 CG
koperGoikjen Antonii
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
geniaarde koperGerrit Gerrits c.u.
naastligger ten oostenhet huis van Claes Rinties Botsma
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenBeeresteeg waarlangs in- en uitgang
naastligger ten noordenYde Pieters timmerman
naastligger ten noordeneen ledige plaats
verkoperTieerd Tieerdts, en zijn zoonmr. bakker
verkoperEilert Tieerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Gerrits, metselaar x Doikjen Antonii, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Gerrit Gerrits, een huis in de Grote Kerkstraat, waar voorheen 'het Vergulden Spinwiel' heeft uitgehangen, met een in- en uitgang in de Beeresteeg (Tiberiussteeg?). Ten O. Claes Rinties Botsma's huis, ten Z. de straat, ten W. die steeg, ten N. timmerman Yde Pieters en een ledige plaats. Gekocht van mr. bakker Tieerd Tieerdsen en zijn zoon Eilert Tieerdts, voor 150 cg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-043Grote Kerkstraat 19huis
eigenaarPieter Feitema
gebruikerTjalling Hylckes
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-043 Grote Kerkstraat 19huis
eigenaarwed. Pyter Feitema
gebruikerTjalling Hylkes
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-043 Grote Kerkstraat 19huis
eigenaarerven Pieter Feytema
gebruikerTjalling Hylkes
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-043 Grote Kerkstraat 19Tjalling Hylkes, bestaande uit 2 personenheeft 1 weeversknegt en logeert 1 slaper
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-043 Grote Kerkstraat 19huis
eigenaarPytter Feytema erv.
gebruikerTjalling Hylkes
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0179r van 9 dec 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenYede Tjeerds


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0099v van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperYede Tjeerds winkelier310-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
huurderPieter Raussen c.u.40-00-00 CG
naastligger ten oostenYede Tjeerds
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenAllemans- of Beeresteeg waarlangs vrije in- en uitgang
naastligger ten noordenS. Laquart
naastligger ten noordenP. Laquart
verkoper van 1/3Antie Tjerks, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Harmen Radsma
verkoper q.q.Jelte Radsma, geauthoriseerde administrator
verkoper q.q.Harmen Radsma, geauthoriseerde administratoren over
verkoper van 1/3het aandeel van Lucia Radsma
verkoper van 1/3Jelte Radsma
erflaterwijlen Harmen Radsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYede Tjeerds koopt winkelhuis in de Grote Kerkstraat, met vrije in- en uitgang in de Allemans- of Beeresteeg. Ten O. Yede Tjeerds, ten Z. de Kerkstraat, ten W. de steeg, ten N. P. Laquart. Gekocht van Antie Tjerks wv wd. Harmen Radsma als erfgename van haar man voor 1/3, Jelte en Harmen Radsma bij scheiding van de boedel voor 1/3, en Lucia Radsma voor 1/3.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0246v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperBauke Baukes mr. metselaar203-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
huurder benedenAuke Jans 28-00-00 CG
huurder bovende weduwe van Gerryt Roelofs 19-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Sybout Cramer
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenBeeresteeg
naastligger ten noordenHeere Wybrens
verkoper q.q.Jacob Pieters Nijeboer, geauthoriseerde redderkoopman
verkoper q.q.Minne Vink, geauthoriseerde redders vankoopman
verkoperde boedel van wijlen Tjepkje Sjoerds, weduwe van
verkoperwijlen Yede Tjeerdskoopman


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0257v van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperSjierk Laquart, en zijn broer226-07-00 GG
koperPieter Laquart
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
huurder benedenJan van Kempen c.u.
huurder bovenmilitairen
naastligger ten oostenAbbe Smid n.u.
naastligger ten zuiden [staat: westen]Grote Kerkstraat
naastligger ten westen [staat: zuiden]Beeresteeg
naastligger ten noordenHeere Wybrens
verkoperBauke Baukesmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGebroeders Sjierk en Petrus Laquart kopen huis nz. Grote Kerkstraat, beneden bewoond door Jan van Kempen c.u., boven door militairen. Grondpacht 2 cg. aan de stad. Ten O. Abbe Smit n.u., ten Z. de Beeresteeg, ten W. de Grote Kerkstraat, ten N. Heere Wybrens. Gekocht van Bauke Baukes, mr. metzelaar, voor 226 gg. 7 st.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0026r van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende koper Bauke Baukes mr. metselaar


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0220v van 14 okt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heren Laquart


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0250r van 20 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende heren Laquart


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0063v van 2 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0197v van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenS. Laquaart, en zijn broer
naastligger ten westenP. Laquaart


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0255v van 12 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenS. Lacquert, en zijn broer
naastligger ten westenP. Lacquert


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0283r van 3 sep 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 19Grote Kerkstraat NZ tussen Kerkbrug en Kleine Kerkstraat wijk E-245huis
 
koperSjoukje Feenstra, weduwe van142-00-00 CG
koperwijlen J. Homburg
huurderJacob Bouwes
naastligger ten oostenJan Haayes schipper
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenBeeresteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Heere Wybrens
naastligger ten noordenDirk Buisman
verkoper q.q.W. J. Hanekuik, executeur testamentair vanadvocaat
verkoperwijlen Sierk Laquart
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoukje Feenstra wv J. Homberg koopt een huis wijk E-245 nz Grote Kerkstraat tussen de kerkbrug en de Kleine Kerkstraat, bewoond door Jacob Bouwes c.u. en anderen. Ten O. schipper Jan Hayes, ten Z. de Kerkstraat, ten W. de Beeresteeg, ten N. erven Heere Wybrens en Dirk Huisman. Geen grondpacht. Gekocht van W.J. Hanekuik als testamentair executeur en redder van de boedel en nalatenschap van wl. Sierk Laquart, voor 142 CG.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0327v van 10 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-038 Grote Kerkstraat 19J Homberg wed1-00-00 CG


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0141r van 10 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGrote Kerkstraat


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-245Grote Kerkstraat 19Johannes Harmens... huur van 7 pondematen en 10 einsen terpland. no. 16, 25 feb 1789. (GAH1121); wed. J.H. gebruiker van wijk E-245, medegebruiker is Pieter Christiaan wed., eigenaar is Johannes Homberg wed., 1814. (GAH204); geeximeerde ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-245Grote Kerkstraat 19Johannes Homburg... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-026, winkeliersche, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-245, gebruikers zijn Johannes Harmens wed., en Pieter Christiaans wed., 1814. (GAH204); Hans Johannes Ackerman ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-245Grote Kerkstraat 19Pieter Christiaans... Pier Pieters de Bruin, geb 1761 Stavoren; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1837; wed. P.C. gebruiker van wijk E-245; medegebruiker Johannes Harmens wed. ; eigenaar is Johannes Homburg wed., 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-245Grote Kerkstraat 19Johannes Homberg wedJohannes Harmens wed
E-245Grote Kerkstraat 19Pieter Christiaan wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1018Grote Kerkstraat 19Ruurd Hilbrands RiewaldHarlingenkuiperhuis en erf (63 m²)


1836 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49029 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 70 van 19 apr 1836
adressoortbedraggebruik
E-245Grote Kerkstraat 19koopaktefl. 200huis in de Groote Kerkstraat E-245
 
verkoperRuurd Hilbrands Riewald
koperMarten Ruurds Riewald


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-245Grote Kerkstraat 19Berber Martens Riewald, overleden op 22 september 1837dochter van Marten Riewald, metselaar Grote Kerkstraat E 245, zuster van minderjarige Ruurd Martens Riewald. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-245Grote Kerkstraat 19Dirk Johannes Postma... P, en Petronella van Wageningen; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1839, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk E-245; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk H-080; VT1839; geb 11 jun 1810, ged 23 jun 1810 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-245Grote Kerkstraat 19Marten Riewald... ovl 1837, huw 1841 bev.reg. HRL 1851 wijk E-279; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kuiper, wijk E-245; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk E-245Grote Kerkstraat 19M B Riewald stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-245Grote KerkstraatMarten Riewald34 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, kuiper
E-245Grote KerkstraatRuurd Riewald7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-245Grote KerkstraatAukje Riewald25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-245Grote Kerkstraat 19Jetze Martens Riewald, overleden op 16 september 184611 mnd (geboren 24/10/1845), overleden Kerkstraat E 245, zoon van Marten Riewald, metselaar (wednr. Feikje Hidma) en Antje de Boer, halfbroer van minderjarige Ruurd Martens Riewald (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-245Grote Kerkstraat 19Sibbeltje Martens Riewald, overleden op 11 november 18461 1/2 wk (geboren 1/11/1846), overleden Kerkstraat E 245, dochter van Marten R. Riewald (wednr. Feikje/Freekje? Hidma) en Antje de Boer, halfzuster van minderjarige Ruurd Martens Riewald (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-245Grote Kerkstraat 19Trijntje Klases van der Sluis... vdS, en Cecilia Harmanus IJskamp; BS huw 1828, ovl 1876, ovl 1880, bev.reg. Ha18 51 wijk C-077, wijk E-245, supp wijk G-438; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-068; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-245Grote Kerkstraat 19Wiebe Blavier... 1828, werkman, N.H., zv Hein B., en Grietje Sibouts; BS huw 1828, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 C- 77, wijk E-245, supp wijk G-438; oud 35 jaar, (geslnm: Blevier), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-068; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1018E-245 (Kerkstraat)Marten R. Riewaldwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1018E-244 (Kerkstraat)Marten R. Riewaldwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4391Grote Kerkstraat 19 (E-244)Benjamin de Vries (en Cons.)woonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Grote Kerkstraat 19Theodorus de Haan


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 19 Otto de Jongschoenmaker
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 19A.Kamstrastucadoor
Kerkstraat 19aH. v/d Scheertransportarbeider


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 19rijksmonument 20459
  terug