Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 23
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 23 5-045 5-040 E-247 E-246


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 23, Harlingen Grote Kerkstraat 23, Harlingen
Naastliggers vanGrote Kerkstraat 23
ten oostende Heiligeweg
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westenGrote Kerkstraat 21
ten noordende Grote Kerkstraat
ten noordende Grote Kerkstraat
ten noordende Heiligeweg
ten noordende Grote Kerkstraat
ten noordenGrote Kerkstraat 21


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0040r van 3 apr 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 23Grote Kerkstraat NZ [staat: bij de Kerkpoort]1/2 huis met het eigendom van 1/2 van de grond
 
koperHessel Gaatzes, gehuwd met362-14-00 GG
koperRinck Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten noordoosten [staat: oosten]N. N.
naastligger ten zuidoostenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten zuidwestenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten noordwestende erfgenamen van wijlen Thijs smid
verkoperLolck Douues, weduwe van
verkoperwijlen Jan Claeses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHessel Gaatzes. Halve huysinge staende bijde kerckpoorte.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0071v van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 23Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat] bij de Kerkbrughuis
 
koperWolter Thomas Hey boendermaker780-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten noordoostenN. N.
naastligger ten zuidoostenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten zuidwestenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten noordwestenAndries Keympes
verkoperHessel Gatses, gehuwd metlakenkoper
verkoperRinck Jacobs Banga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWolter Thomas Hey, boendermaker koopt een huis in de Kerkstraat bij de Kerkbrug. Ten NW Andries Keympes, ten ZO en ZW de straten. Grondpacht 2 cg. aan de Stad. De eigenaar van Aernt Pyters huis mag zijn balken in de achtergevel steken. Gekocht van Hessel Gatzes, lakenkoper x Rinck Jacobs Banga voor 780 gg.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0014v van 14 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWouter boendermaker
1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0156r van 16 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 23Grote Kerkstraat NZ [staat: bij de Kerkbrug]huis
 
koperHendrick Willems, gehuwd metboendermaker675-00-00 GG
koperBauck Hendricks
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten noordoostenals huurder Aernt Pieters
naastligger ten zuidoostenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten zuidwestenGrote kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten noordwestenAndries Kempes
verkoperWouter Thomas, gehuwd metboendermaker
verkoperAntie Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Willems, boedermaker x Bauck Hendricks kopen huis c.a. bij de kerkbrugge. Ten noordwesten Andries Kempes, westwaarts ten zuidoosten en zuidwesten. Grondpacht 2 cg. aan de stad. Voor 675 gg.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0225v van 8 apr 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 23achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWolter Thomas
1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0225v van 8 apr 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 23achterHeiligeweg NZ [staat: turfhaven WZ]huis daer de Witte Leuu uutsteeckt
 
koperBastiaen Pouwels, gehuwd met380-00-00 CG
koperClaescke Wouters
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenWolter Thomas
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAgge Heris
verkoperde erfgenamen van wijlen Dirck ArentskoekenbakkerLeiden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBastiaen Pouuels x Claeske Wouters kopen een huis wz. Turfhaven, daer de witte leuw wtsteeckt. Ten Z. Wolter Thomas, ten N. Agge Heris. Geen grondpacht. Gekocht van de erven koekebakker te Leiden Dirck Arents, voor 380 GG.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0100r van 13 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 23achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat]
1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0100r van 13 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 23achterHeiligeweg NZ [niet vermeld]huis
 
koper door niaarPyter Jacobs mr. timmerman425-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
geniaarde koperSake Rinties c.u.
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisMaycke Bastiaans dochter van de verkoperse, weduwe van
afgewezen niaarnemer ratione sanguiniswijlen Lammert Jansen
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten westenBaucke boendermaker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaeske Wouters*, weduwe van
verkoperwijlen Bastiaen Poulus


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0225r van 5 nov 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 23achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Willem Vosma koopman
1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0225r van 5 nov 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 23achterHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven bij de Kerkbrug]huis
 
koperJacob Hiddes, gehuwd metmr. metselaar400-00-00 CG
koperGrietie Harmens
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Willem Vosma koopman
naastligger ten westenYede Pieters timmerman
naastligger ten noordenYede Pieters timmerman
verkoperJacob Pieters, gehuwd metmr. huistimmermanLeeuwarden
verkoperGrietie JacobsLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Hiddes, mr. metselaar x Grietie Harmens kopen een huis op de Turfhaven omtrent de kerckbrugh. Ten O. de straat, ten Z. de erven van koopman Willem Vosma, ten W. en N. timmerman Yede Pieters. Grondpacht 1 cg aan de Stad. Gekocht van mr. huistimmerman Jacob Pieters x Grietie Jacobs, voor 400 cg.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0034r van 24 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 23achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Willem Vosma koopman
1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0034r van 24 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 23achterHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven bij de Kerkbrug]huis
 
koperHeert Douwes, gehuwd met350-00-00 CG
koperJeltje Pyers
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turffhaven]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Willem Vosma koopman
naastligger ten westenYede Pieters timmerman
naastligger ten noordenYede Pieters timmerman
verkoperJacob Hiddes c.u.mr. metselaar


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0076r van 16 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 23Grote Kerkstraat NZ hoek Kerkbrughuis
 
koperJacob Dircks, gehuwd metmr. bakker430-00-00 GG
koperAntie Hendricks
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenBotsma koopman
naastligger ten noordenHeert Douwes
verkoperJohannes Vosmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Dircks, mr. bakker x Antie Hendricks koopt huis Grote Kerkstraat/hoek Turfhaven, bij de Kerkbrug. Ten O. de Turfhaven, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. Botsma, ten N. Heert Douwes. Gekocht van Johannes Vosma.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-045Grote Kerkstraat 23huis
eigenaarHeert Douwes
gebruikerHeert Douwes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-045Grote Kerkstraat 23huis
eigenaarwed. Heert Douwes
gebruikerGerrit Jansen
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan5-6-1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-045 Grote Kerkstraat 23huis
eigenaarwed. Heert Douwes
gebruikerSytske Hessels
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0026v van 31 aug 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 23Grote Kerkstraat NZ [staat: op de hoek van de Kerkbrug]huis gebruikt als bakkerij
 
koperTjeerd Pytters, gehuwd metmr. sleefmaker452-00-00 GG
koperAntie Wijnants
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
huurder middelste zolder voor 5 jaren10-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Botsma koopman
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Heert Douwes
verkoperJacob Dirx, gehuwd metmr. bakker
verkoperAntie Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Pytters, mr. sleefmaker x Antie Wijnants koopt huis en bakkerij op de hoek bij de Kerkbrugge. De goederen en gereedschappen zijn naar keuze ter overname en de middelste zolder is nog voor 5 jaar verhuurd aan de Diaconie. Ten O. de Turfhaven (Heiligeweg), ten W. erven Botsma, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten N. erven Geert Douwes. Gekocht van Jacob Dirx, mr. bakker x Antie Hendrix.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-045 Grote Kerkstraat 23huis
eigenaarwed. Heert Douwes
gebruikerGrietie Wouters c.s.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0257r van 9 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 23achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTjeerd Tjeerds
1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0257r van 9 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 23achterHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ bij de Kerkbrug]huis
 
koperPyter Gerrits metselaar250-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
huurderRinse Tjepkes c.u.
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenTjeerd Tjeerds
naastligger ten westenDoeke Symons
naastligger ten noordenDoeke Symons
verkoper van 1/2Lijsbert Jans, gehuwd meteven buiten Zwolle
verkoper van 1/2Evert Rousingeven buiten Zwolle
verkoper van 1/2Gerrit Jansen


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0050v van 6 dec 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 23achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTjeerd Tjeerds
1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0050v van 6 dec 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 23achterHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]huis
 
koperRinse Tjepkes, gehuwd met450-00-00 CG
koperTrijntje Hotses
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenTjeerd Tjeerds
naastligger ten westenDoeke Symons
naastligger ten noordenDoeke Symons
verkoperPytter Gerritsmetselaar


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-045 Grote Kerkstraat 23huis
eigenaarRinse Tjepkes
gebruikerRinse Tjepkes cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0184r van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 23Grote Kerkstraat NZ bij de Kerkbrughuis en bakkerij
 
koperFedde Minnes koopman1400-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen2-01-00 CG
huurderTjeerd Tjeerdsen Feerdijk zoon van de verkopers70-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenSybrand Feitama
naastligger ten noordenRinse Tjepkes
verkoperJanke Reinders Feerdijk, weduwe van
verkoperwijlen Tjeerd Tjeerdsen Feerdijkmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFedde Minnes koopt huis en bakkerij nz. Grote Kerkstraat bij de Kerkbrug. Ten O. de straat en Turfhaven, ten W. Sybrand Feitema, ten Z. de Kerkstraat, ten N. Rinse Tjepkes. Gekocht van Janke Reinders wv mr. bakker Tjeerd Tjeerdsen Feerdijk.


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0095r van 1 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 23Grote Kerkstraat NZ bij de Kerkbrughuis en bakkerij
 
koperGerben Jansen Feenstra mr. bakker650-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-01-00 CG
huurderTjeerd Tjeerds Feerdijk mr. bakker70-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenSybrand Feitema koopman
naastligger ten noordenSteffen Christoffels
verkoper q.q.Seerp Wildschut de oude, curatorkoopman
verkoper q.q.Seerp Wildschut de jonge, curatorkoopman
verkoper q.q.Hendrik Pesma, curatoren overnotaris
verkoperFedde Minneskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Jansen Feenstra, mr. bakker, koopt huis en bakkerij nz. Grote Kerkstraat bij de Kerkbrug. Ten O. de Turfhaven, ten W. Sybrand Feitema, ten Z. de Kerkstraat, ten N. Steffen Christoffels. Gekocht van de curatoren van de boedel van Fedde Minnes.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0264r van 12 mei 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 23Grote Kerkstraat NZ aan de Kerkbrughuis en bakkerij
 
koper provisioneelTjeerd Tjeerds Feerdijk mr. bakker750-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen2-01-00 CG
huurderTjeerd Tjeerds Feerdijk 70-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenS. Feitama
naastligger ten noordenSteffen Christoffels
verkoper q.q.Arent Wouters, curatormr. bakker
verkoper q.q.Bauke Janzen, curatoren overwinkelier
verkoperGerben Jans van der Veen door de hof prodigus verklaardoud bakker


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0179r van 9 dec 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kopers Tjeerd Tjeerds Feerdijk c.u.mr. bakker
1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0186v van 20 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 23Grote Kerkstraat, bij de Kerkbrug in dehuis en bakkerij
 
koperSybout Craamer distillateur en koopman1002-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-01-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenvroedsman Harmen Radsma
naastligger ten noordenYede Tjeerds
naastligger ten noordenSteffen Roelofs
verkoperTjeerd Tjeerds Veerdijkmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybout Craamer, destillateur, koopt een huis en bakkerij c.a. aan de Kerkbrug in de Grote Kerkstraat, waarin door de verkoper meer dan 60 jaar met goed succes de bakkerij is gedreven. De bakkerij is 3 jaar geleden geheel nieuwgebouwd en het huis aanmerkelijk verbeterd en vertimmerd. Ten O. de Turfhaven, ten W. de vroedsman Harmen Radsma, ten Z. de Kerkstraat, ten N. Yede Tjeerds en Steffen Roelofs. Met overname van alle losse goederen en gereedschappen en de vastgemetselde zuurketel. Gekocht van mr. bakker Tjeerd Tjeerds Veerdijk, voor 1002 GG.


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0245v van 14 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 23achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSibout Cramer
1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0245v van 14 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 23achterHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]huis
 
koperHibbe Jacobs, gehuwd metmr. timmerman325-00-00 GG
koperWytske Fransen
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven en straat]
naastligger ten zuidenSibout Cramer
naastligger ten westenIede Tjeerds
naastligger ten noordenIede Tjeerds
verkoperSteeven Christoffels, gehuwd metplateelbakker
verkoperTrijntje Ruirds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHibbe Jacobs, mr. timmerman x Wytske Fransen kopen een huis wz. Turfhaven. Ten O. de straat en Turfhaven, ten Z. Sibout Kramer c.u., ten W. en N. Iede Tjeerds c.u. Grondpacht 1 CG aan de Stad. Gekocht van plateelbakker Steeven Christoffels x Trijntje Ruirds, voor 325 GG.


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0112r van 22 feb 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 23achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSybout Cramer c.u.
1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0112r van 22 feb 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 23achterHeiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]huis
 
koper door niaar ratione sanguinisRoulof van Dijk, gehuwd metmr. bakker200-00-00 CG
koper door niaar ratione sanguinisJetske Cornelis
geniaarde koperBernardus Koelmans, gehuwd metkoopman
geniaarde koperPerkie Bonneskoopvrouw
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
huurderde weduwe van Edsger Tytes 30-00-00 CG
huurderWouter Gerbens 0-06-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenSybout Cramer c.u.
naastligger ten westenYede Tjeerds c.u.
naastligger ten noordenYede Tjeerds c.u.
verkoperWytske Fransen mede voor haar minderjarige kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Hibbe Jacobsmr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoelof van Dijk, mr. bakker x Jetske Cornelis kopen, na niaar ratione sanguinis tegen koopman Bernardus Koelmans x Perkie Bonnes [DTB zegt: Petronella Bontes], een huis wz. Turfhaven. Tegenwoordig bewoond door wd. Edsger Tytes en Wouter Gerbens. Grondpacht 1 CG aan de Stad. Ten O. de straat en Turfhaven, ten Z. Sybout Cramer c.u., ten W. en N. Yede Tjeerds c.u. Gekocht van Wytske Fransen wv mr. timmerman Hibbe Jacobs, voor zichzelf en voor haar minderjarige kinderen, voor 200 CG.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0011r van 5 jun 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 23Grote Kerkstraat NZ bij de Kerkbrughuis en bakkerij
 
koperRoelof van Dijk, gehuwd metmr. bakker1100-00-00 CG
koperJetske Kornelis
verpachter grondde stad Harlingen1-00-08 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenAefke Beerts Brouwer, gehuwd met
naastligger ten westenAbbe Smit koopman
naastligger ten noordenRoelof van Dijk
verkoperAefke Beerts Brouwer, gehuwd met
verkoperAbbe Smitkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoelof van Dijk, mr. bakker x Jetske Cornelis koopt huis en bakkerij nz. Kerkstraat bij de Kerkbrug. Ten O. de Turfhaven, ten W. de verkoper, ten Z. de Kerkstraat, ten N. de koper. Gekocht van Aafke Beerts? Brouwer x Abbe Smit.


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0220v van 14 okt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRoelof van Dijk mr. bakker
1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0197v van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRoelof van Dijk mr. bakker
1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0255v van 12 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRoelof van Dijk
1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-040 Grote Kerkstraat 23R van Dijk2-00-00 CGhuis


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0141r van 10 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRoelof van Dijk
1811 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van donderdag 27 nov 1811
E-247Grote Kerkstraat 23Eene uitmuntende extra neeringrijke huizinge en bakkerij c.a., waar in met zeer veel succes de brood- en kleinbakkerij affaires een veertigtal jaaren in de Groote Kerkstraat, adres bij den eigenaar en gebruiker mr. bakker Roelof v, Dijk. Uit de hand verkocht op 27 nov 1811 door ..


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-247Grote Kerkstraat 23Roelof Luitjes van Dijk... Tabes Klaver, gleybakkersknegt, Carel Kloppenburg, wewer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-247, bakker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-168; gebruiker Sijtse van Dijk, pruikmaker, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-247Grote Kerkstraat 23Roelof van Dijk Roelof van Dijk bakker


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-247Grote Kerkstraat 23Roelof Martens de Boer, overleden op 12 september 18211 jr 1 mnd, zoon van Marten Feikes de Boer, mr. bakker (Kerkstraat E 247) en Roelofke Roelofs van Dijk, broer van minderjarige Feike, Antje, Luitje en Jetske Martens de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49018 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 158 van 6 jun 1825
adressoortbedraggebruik
E-247Grote Kerkstraat 23koopaktefl. 1200huis en bakkerij Groote Kerkstraat E-247
 
verkoperRoelof van Dijk
koperCornelis van Dijk


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49021 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 11 en 23 van 16 jan 1828
adressoortbedraggebruik
E-247Grote Kerkstraat 23provisionele en finale toewijzingfl. 807huis en bakkerij Groote Kerkstraat E-247
 
verkoperSybrand Laases Spannenburg
koperFedde Innes Wyga
cessionarisJan Jans van Glinstra


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 992Grote Kerkstraat 23Fedde WijgaHarlingenbakkerhuis en erf (151 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-247Grote Kerkstraat 23Akke Moses van der Gaast... BS huw 1825, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-131; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-247; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-247Grote Kerkstraat 23Grietje Wybes Schoonhoven... 1828, ovl 1842, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk E-281; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-247; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
E-247Grote Kerkstraat 23F Wijga stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-247Kleine KerkstraatFedde Innes Wijga35 jMakkumgezin 1, m, protestant, gehuwd, bakker
E-247Kleine KerkstraatGrietje Schoonhoven35 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
E-247Kleine KerkstraatWiebe Feddes Wijga8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-247Kleine KerkstraatAtje Feddes Wijga6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-247Kleine KerkstraatAkke Mozes van der Gaast37 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
E-247Kleine KerkstraatElisabeth Moor8 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-247Grote Kerkstraat 23Fedde Innes Wijga, overleden op 13 juli 184238 jr, bakker, geboren Makkum, overleden Kerkstraat E 247, man van Grietje Schoonhoven, idem, vader van minderjarige Wybe en Attje Feddes Wijga. (in tafel 12/7) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-247Grote Kerkstraat 23Pieter Wijga, overleden op 21 april 1848levenloze zoon van Pieter Wijga, bakker (Kerkstraat E 247) en Grietje Wybes Schoonhoven, broer van minderjarige Cornelis en Rigtje Pieters Wijga. (kind zou naam van 'Willem' hebben gekregen). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-247Grote Kerkstraat 23Elle Wessels IJlstra... dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1827, ovl 1838, huw 1839, ovl 1849, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk E-247; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager en winkelier, wijk F-088; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 992E-247 (Kerkstraat)Pieter C. Wijgawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2797E-246 (Kerkstraat)Cornelis Wijgawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2797Grote Kerkstraat 23 (E-246)Cornelis Wijgawoonhuis


1914 - variaadresbronbericht
Grote Kerkstraat 23Oud Harlingen Magazine 1991Bakkerij Wijga, Grote Kerkstraat 23


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 23 Namle Wijgabroodbakker
vorige grondslagf. 12000
huidige grondslagf. 1300
Kerkstraat 23 Christoffel Bisschop van Tuinenboekhandel. bediende
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900
Kerkstraat 23 Jan Bakkeronderwijzer
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 23N. Wyga146Brood-, koek- en banketbakker


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 23N. Wyga146Brood- en banketb.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 23N. Wijga146Brood- en banketb.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 23N. Wijga146Brood- en banketb.


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Kerkstraat 23, HarlingenGrote Kerkstraat 23N. WijgaVooruitgang, n.v. bakkerij debakkerij, depot van


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 23N. Wijga146Brood- en banketb.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 23G.C.M.Ballintijnopzichter ned. spoorwegen
Kerkstraat 23W.M. de Boervroedvrouw
Kerkstraat 23N. v/d Wijgabakker


1932 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Kerkstraat 23, HarlingenGrote Kerkstraat 23F. Ferwerdaradiohuis


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 23F. Ferwerda110Radiohuis


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 23F. Ferwerda595Radiohuis


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.F. Ferwerda595Radiohuis


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.F. Ferwerda595Radiohuis


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.Ferwerda's Radiohuis595


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 23J. (Jetske) v.d. Bij wv Ferwerda


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Kerkstraat 23, HarlingenGrote Kerkstraat 23gebr. van der Weerdradio, stereo, televisie, verlichting


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 23rijksmonument 20461
  terug