Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 27
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Grote Kerkstraat 27,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 27 3-063 3-079 G-194 G-239


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 27, Harlingen
Naastliggers vanGrote Kerkstraat 27
ten oostenGrote Kerkstraat 29
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westenGrote Kerkstraat 25


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0105v van 28 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Jacobs van Pomeren


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0114v van 10 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Jacobs van Pomeren


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0157r van 30 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPals Bauckes


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0209r van 17 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperRomke Dirks c.u.storterGG 600:00:00
naastligger ten oostenSikke Syttjes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenFoppe Claasen
naastligger ten noorden*huis en brouwerij van Pals Bauckes
verkoperPals Bauckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRomke Dirks, storter c.u. kopen een huis in de Grote Kerkstraat. Ten O. Sikke Syttjes, ten W. Foppe Claasen [Ens]. Geen grondpacht. Gekocht van Pals Bauckes voor 600 gg.


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0009ra van 8 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 40, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSicke Syties Vlieland


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0049r van 8 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 40, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSikke Syttjes Vlieland


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0061va van 24 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 40, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSicke Sytses Vlieland
naastligger ten oostenRomcke Dirx


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0062r van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 29, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg, eigen
naastligger ten westenRomke Benedictus


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0062r van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 29, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van His Romkes uitdraagster


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0084v van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZhuis met loods en plaatske
 
koperHans Jetzes houtstapelaarGG 157:00:00
naastligger ten oostende erven van Romcke Benedicks
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenFoppe Claesens
naastligger ten noordenTjal Arjens
verkoper van 1/3Doetie Romckes, weduwe van
wijlen Minne Yntes
verkoper van 1/3Gerrit RomckesAmsterdam
verkoper van 1/3Friso Jans n.u.Leeuwarden


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0114v van 18 nov 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperSytse Hessels, gehuwd metCG 345:00:00
Sytske SybrensKoningsburen
naastligger ten oostende erven van Romke Benedix
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenFoppe Claesens
naastligger ten noordende vroedsman Tjal Arjens
verkoperAuckjen Heins, weduwe van
wijlen Hans Jetses


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0005va van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 29, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis voorheen toebehorend aan Auckmoey


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-063 Grote Kerkstraat 27huis
eigenaarSytse Hessels
gebruikerSytse Hessels
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0008v van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 29, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSytse Hessels


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-063 Grote Kerkstraat 27huis
eigenaarSytse Hessels
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00
aansl. huurw. voldaan20-9-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0103r van 23 feb 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperAntie Hendrix, weduwe vanGG 251:10:00
wijlen Merkus Jaspers
naastligger ten oostenCornelis van der Hout
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende erven van Foppe Clasen
naastligger ten noordenburgemeester Fopma
hypothecaire crediteurburgemeester Tjalle Arjens Fopma
hypothecaire crediteuren vanTaeckle Tolsmaoud ontvangerMidlum
verkoperSytze Hessels, weduwnaar van
wijlen Sytske Syberens


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0147v van 15 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZhuis
 
koper door niaarGerben Pytters burgerkussendragerCG 400:00:00
geniaarde koperJeltie Jacobs ongehuwde meerderjarige dochte
naastligger ten oostenCornelis van der Hout
naastligger ten zuidenKerkstraat
naastligger ten westende erven van Foppe Clasen Ens
naastligger ten noordenburgemeester Fopma
verkoperAntie Hendrix, weduwe van
wijlen Markus Jaspers


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-063 Grote Kerkstraat 27huis
eigenaarGerben Pyters
gebruikerGerben Pyters
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0032v van 28 sep 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 29, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerben Pieters
naastligger ten westenburgemeester Tjalle Arjens Fopma


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0364v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerben Pieters


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-063 Grote Kerkstraat 27huis
eigenaarGerben Pieters
gebruikerGerben Pieters
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0056r van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperJacob Hendriks, gehuwd metCG 570:00:00
Grytje Tjeerds
naastligger ten oostende weduwe van Symon Sibes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenJan Hessels
naastligger ten noordenburgemeester D. Johannes Vosma
verkoperGerben Pyters, gehuwd metkussendrager van de burgerwacht
Antje Jacobs


1746 - reëelkohieradresgebruik
 
3-063 Grote Kerkstraat 27huis
eigenaarJacob Hendriks
gebruikerJacob Hendriks
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:14:08


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0207v van 14 jan 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]huis
 
koperJacob Cornelis, gehuwd metmr. blikslagerCG 430:00:00
Janke Joostes Popta
naastligger ten oostende weduwe van Symon Sybes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenJan Hessels Swart
naastligger ten noordenoud burgemeester Doede Vosma
verkoperYttie Jacobs, gehuwd met
Jan Folkertsschipper (schuit-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLolkjen Rinkes laatst wv Cornelis Fokkes koopt een huis nz. Voorstraat omtrent de Vismerkt. Ten O. en N. Pieter de Adam c.s., ten Z. straat en diept, ten W. erven Dirk Hugens. Geen grondpacht. Gekocht van scheepstimmerman Broer Fongers x Hiltie Jacobs, voor 2700 CG.


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0021v van 19 okt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 29, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Cornelis


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0255v van 24 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 40, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPhilippus Hanekuik


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0264r van 12 feb 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZ1/2 huis
 
koper provisioneelPyter Joekes uitdragerGG 178:14:00
huurderPyter Joekes uitdragerCG 30:00:00
naastligger ten oostenBonne Douwes schoenmaker
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende weduwe van Jan Swart
naastligger ten noordenTrijntje Jans
verkoperJanke Rinses, weduwe van
wijlen Jacob Cornelis, en hun dochterblikslager
verkoperItske Jacobs dochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild door Janke Rinses wv blikslager Jacob Cornelis, als moeder en voogdesse over haar minderjarige dochtertje Itske Jacobs, 1/2 huis in de Grote Kerkstraat, nu bewoond door uitdrager Pyter Joekes. Ten O. schoenmaker Bonte Douwes, ten Z. de Kerkstraat, ten W. de wv Jan [Hessels] Swart, ten N. Trijntje Jans. Provisioneel geboden door uitdrager Pyter Joekes 178 GG 14 st.


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0141r van 18 jun 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZ1/2 huis
 
kopermeerderjarige vrijgezel Pytter Joekes uitdragerGG 178:14:00
huurderPytter Joekes CG 30:00:00
naastligger ten oostenBonne Douwes schoenmaker
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westende weduwe van Jan Swart
naastligger ten noordenTrijntje Jans blauwverfster
verkoperJanke Rinses, weduwe van
wijlen Jacob Cornelisblikslager


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0176r van 12 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 40, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPhilippus Hanekuik


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0181v van 16 jan 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperJan Willems scheepstimmermanGG 353:21:00
naastligger ten oostenBonte Douwe
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende weduwe van Jan Hessels
naastligger ten noordends. Harkenroth
verkoperPieter Joekesoud uitdragerAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Willems, scheepstimmerman koopt een huis nz. Grote Kerkstraat. Ten O. Bonte Douwes, ten Z. de Kerkstraat, ten W. wd. Jan Hessels [Swart], ten N. ds. Harkenroth. Gekocht van (de lasthebber van) Pieter Joekes, voormaals uitdrager alhier, zich nu in Amsterdam ophoudende, voor 353 gg 21 st.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0016r van 11 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWillem Ruurds


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0010r van 16 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWillem Ruirds


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 218v van nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Grote Kerkstraat 27Hendrik Daniels x Antje Bokkes kopen huis nz. Grote Kerkstraat. Geen grondpacht. Ten O. Bonte Douwes, ten Z. de Kerkstraat, ten W. erven Willem Haayes, ten N. dhr. Harkenroth. Gekocht van winkelier Willem Ruurds, voor 400 cg.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0218r van 21 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperHendrik Daniels, gehuwd metCG 400:00:00
Antje Bokkes
naastligger ten oostende erven van Bonte Douwes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende erven van Willem Haaye
naastligger ten noordenHarkenroth
verkoperWillem Ruurdswinkelier


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0114v van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 29, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrik Daniels c.u.
naastligger ten westenburgemeester Harkenroth


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0093r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrik Daniels


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0203r van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZhuis
 
kopervrijgezel Gosse Baukes CG 800:00:00
naastligger ten oostenJacobus Potting [staat: Petting]
naastligger ten zuidenKerkstraat
naastligger ten westenJohannes van Pruissen
naastligger ten noordenHarkenroth
verkoperHendrik Daniels, gehuwd metturfdrager
Antje Bokkes


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0187v van 17 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZ beoosten de Kerkbrughuis
 
koperJan Broers, samen mettimmermanGG 126:00:00
Wybrens Broerstimmerman
huurderJacob Blesma c.u.
naastligger ten oostenJacobus Potting
naastligger ten westenJohannes van Pruissen
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten noordendr. E. F. Harkenroth
verkoperGosse Baukes Clavermr. kastemaker


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0002r van 6 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWybren Broers


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0071v van 7 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperCornelis Arjens Jonker koopmanCG 295:15:00
huurderSytse Hettinga c.u.
naastligger ten oostenJacobus Potting
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenJohannes Bolta
naastligger ten noordendr. E. F. Harkenroth
verkoperWybren Broersmr. huistimmerman
verkoperJan Broersmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Arjens Jonker koopt huis in de Grote Kerkstraat. Ten O. Jacobus Potting, ten W. Johannes Bolta?, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten N. dr. Harkenroth. Gekocht van Wybren en Jan Broers, mr. huistimmerlieden.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0127r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0243v van 8 mei 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Jonker koopman


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0327v van 3 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Jonker


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0081r van 20 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 40, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Fontein koopman
naastligger ten oostenJan Hannema koopman


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0110v van 26 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 40, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Fontein
naastligger ten oostenJan Hannema


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0206r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenals huurder* Hettinga


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0302v van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 40, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Fontein


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-079 Grote Kerkstraat 27Cornelis JonkerCG 1:00:00


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0121r van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZ wijk G-194 [staat:D-136]huis
 
koperTjeerd Kerkhoven huistimmermanCG 400:00:00
huurderSytze van Hettinga c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Jacobus Potting
naastligger ten westenJohannes Bolta
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten noordenJohannes Jacobs Kerkhoven c.s.
verkoperCornelis Jonker


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-194Grote Kerkstraat 27Tjeerd Johannes Kerkhoven... Grote Kerk HRL 1807, 1808, 1810 BS huw 1812, ovl 1830, ovl 1833, ovl 1888; eigenaar en gebruiker van wijk G-194, timmerknegt, 1814. (GAH204); T.K. van HRL. en Aafke Baukes van der Meulen van Almenum, zijnde de aangave ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-194Grote Kerkstraat 27Tjeerd Kerkhoven Tjeerd Kerkhoven timmerknegt


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-194Grote Kerkstraat 27Hepkje Tjeerds Kerkhoven, overleden op 6 december 182028 wk, dochter van Tjeerd Johannes Kerkhoven, mr. huistimmerman (Grote Kerkstraat G 194) en Aafke Baukes van der Meulen, zuster van minderjarige Grietje, Bauke, Johannes en Elizabeth Tjeerds Kerkhoven. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-194Grote Kerkstraat 27Tjeerd Johannes Kerkhoven, overleden op 16 november 183053 jr, mr. timmerman Grote Kerkstraat G 194, man van Aafke Baukes van der Meulen, vader van minderjarige Grietje, Johannes, Pieter en Elisabeth Tjeerds Kerkhoven. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 988Grote Kerkstraat 27Tjeerd Johannes KerkhovenHarlingentimmermanhuis en erf (72 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-194Grote Kerkstraat 27Aafke Baukes van der Meulen, overleden op 20 augustus 1833Grote Kerkstraat G 194, wed. Tjeerd Johannes Kerkhoven, moeder van Grietje, naaister, Bauke, timmermansknecht, afwezige Johannes, militair (onbekend waar hij is) en minderjarige Pieter en Elizabeth Tjeerds Kerkhoven (voogd is broer Bauke). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-194Grote Kerkstraat 27Grietje Kerkhovengeb 9 okt 1808 HRL, ovl 11 mrt 1841 HRL, N.H., ged 6 nov 1808 HRL, dv Tjeerd K, en Aafke Baukes; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1841; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk G-194; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-194Grote KerkstraatPieter Kerkhoven24 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, timmerman
G-194Grote KerkstraatGrietje Kerkhoven31 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister
G-194Grote KerkstraatLijsbert Kerkhoven21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-194Grote Kerkstraat 27Grietje Tjeerds Kerkhoven, overleden op 11 maart 184132 jr, naaivrouw, overleden Kerkstraat G 194, ongehuwd, zuster van Bauke, timmerman, Johannes, idem, Pieter, idem en Elisabeth Tjeerds Kerkhoven, naaister. Saldo fl. 65,-. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-194Grote Kerkstraat 27Berber Minks Stolte, overleden op 16 juni 184232 jr, geboren Ferwerd, overleden Kerkstraat G 194, vrouw van Johannes Tjeerds Kerkhoven, timmerman, moeder van minderjarige Tjeerd Johannes Kerkhoven. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-194Grote Kerkstraat 27Johannes Franciscus Berndes, overleden op 21 juli 1848(Certificaat van onvermogen), 64 jr, geboren Winterberg 7/4/1784, overleden Kerkstraat G 194, gehuwd, 10 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-194Grote Kerkstraat 27Aaltje Gerrits de Vries... ged 14 dec 1794 Grote Kerk HRL; kind: Elizabeth Fransen, geb 10 apr 1797, ged 2 may 1797 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-194Grote Kerkstraat 27Folkert Scheltes van der Hoef... Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1823, ovl 1847, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-031, wijk F-059, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-194Grote Kerkstraat 27Johannes Anthoon Broodkorf... 1787, lidm. boek Luth. krkHRL, BS huw 1815, ovl 1834, ovl 1839 1852 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk G-194; Wij Ondergetekenden J.B. & Sara Catharina Snijder Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-194Grote Kerkstraat 27Sara Catharina Snijder... 1857 HRL, huwt met Johan A. Broodkorf, EvL; BS geb en ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-175, 250, wijk G-194; Johan Antoon Broodkorf, Tamboer onder de compagnie van capitein Panneboeter en S.C. Schneider, beide van ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 988G-194 (Kerkstraat)Janke Larooiwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 988Grote Kerkstraat 27 (G-239)Trijntje Bastra (wed. M.Th. v.d. Molen, en Cons.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 27 Simon H. de Bruinbootwerker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 27P.Deijsklerk rijksbelastingen
Kerkstraat 27W. v/d Lindewinkelier
Kerkstraat 27L.Wagenaar-


1950 - kentekenadresnaam
B-40095
Kerkstraat 27Wed.H.van Randen & Zn


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 27F. (Franciscus) Schievink
  terug