Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 27
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 27 3-063 3-079 G-194 G-239


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 27, Harlingen
Naastliggers vanGrote Kerkstraat 27
ten oostenGrote Kerkstraat 29
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westenGrote Kerkstraat 25
ten westenGrote Kerkstraat 29
ten westende Grote Kerkstraat
ten westenGrote Kerkstraat 25


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0249r van 29 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraathuis
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten noordoostenN. N.
naastligger ten zuidoostenGerryt Crijns
naastligger ten zuidwestenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordwestenAeltje Pieters
verkoperAeltje Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Tuenis Folckerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een huis in de Grote Kerkstraat. Ten NO. Aeltye Pieters, ten ZW. Gerryt Crijns.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0253v van 19 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]huis en ledige plaats
 
koper finaalJan Symens 500-00-00 GG
naastligger ten noordoostenN. N.
naastligger ten zuidoostenGoslick Freercx
naastligger ten zuidwestenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordwestenAeltie Pieters, weduwe van
naastligger ten noordwestenwijlen Thoenis Folckerts
verkoperAeltie Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Thoenis Folckerts


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0193v van 20 nov 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]huis, strekkende vanaf de straat tot aan de brouwerij van Aeltie Pieters
 
koperTaede Remmerts, gehuwd metwieldraaier495-00-00 GG
koperSaep Bauckes
naastligger ten noordoostende brouwerij van Aeltie Pieters, weduwe van
naastligger ten noordoostenwijlen Toenis Folckerts
naastligger ten zuidoostenGosslick Freercks
naastligger ten zuidwestenN. N.
naastligger ten noordwestenAeltie Pieters, weduwe van
naastligger ten noordwestenwijlen Toenis Folckerts
verkoperJan Simons, gehuwd metzeilmaker
verkoperLyuck Jobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaede Remmerts, wieldraaier x Saep Bauckes kopen een huis nz. Kerkstraat. Ten ZO Gosslick Freercks, ten NW Aaltie Pieters wv Toenis Folckerts. Strekkende van voren van de straat tot achter aan Aaltie's brouwerij. Geen grondpacht. Gekocht van zeilmaker Jan Simons x Lyuck Jobs voor 495 gg.


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0254r van 31 dec 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0264v van 11 feb 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLyoedts
naastligger ten oostende verkoper q.q.


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0372r van 20 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, een perceel ten noordwesten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidoostenJan Jacobs van Pomeren


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0385r van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, een perceel ten noordwesten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidoostenJacob Jansen van Pomeren


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0010r van 20 mrt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZhuis, strekkende voor aan de straat af tot aan de brouwerij van Aeltien
 
koperJan Jacobs van Pomeren, en474-21-00 GG
koperGeertien Jacobs van Pomeren
bewonerPieter Hendricks
naastligger ten noordoostende brouwerij van Aeltien Pieters
naastligger ten zuidoostenGoslyck Freercks
naastligger ten zuidwestenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordwestenAeltien Pieters, weduwe van
naastligger ten noordwestenwijlen Teunis Folckerts
verkoperTaede Remmerts, gehuwd metwieldraaier
verkoperSaep Bauckes


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0115v van 26 mrt 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLioets Freercks


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0165r van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperTimen Claessen c.u.325-00-00 GG
naastligger ten oostenHylke Lolkes
naastligger ten zuidwestenGrote Kerkstraat
naastligger ten noordwestenBauke Freerx
naastligger ten noordoostende mouterij van Jelis Baart
verkoperJan Jacobs van Pomeren


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0105v van 28 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Jacobs van Pomeren


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0114v van 10 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Jacobs van Pomeren


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0157r van 30 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPals Bauckes


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0209r van 17 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperRomke Dirks c.u.storter600-00-00 GG
naastligger ten oostenSikke Syttjes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenFoppe Claasen
naastligger ten noorden*huis en brouwerij van Pals Bauckes
verkoperPals Bauckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRomke Dirks, storter c.u. kopen een huis in de Grote Kerkstraat. Ten O. Sikke Syttjes, ten W. Foppe Claasen [Ens]. Geen grondpacht. Gekocht van Pals Bauckes voor 600 gg.


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0009ra van 8 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSicke Syties Vlieland


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0049r van 8 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSikke Syttjes Vlieland


1680 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 276r van 4 mrt 1680 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Grote Kerkstraat 27
 
overledeneHis Hendrix, weduwe vanuitdraagster
wijlen Romke Dirx
vroedsman Jan Wybrens, geauthoriseerde curator
burgerhopman Cornelis Wijngaerden, geauthoriseerde curatoren over
Gerrit Romkes kind van de overledene, oud 19 jaren
Dirck Romkes kind van de overledene, te Dokkummr. kuiper
aangeverDoedtje Romkes kind van de overledene
inleiding bij de boedelinventarisatie[0276r] Ontsegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van de praesiderende burgemeesteren Folckert Lammerts Nijkerk ende Pytter Pytters Oldaens als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen His Hendrix weduwe van wijlen Romke Dirx in leven uytdraegster binnen dezer stede, van alle sodanige goederen uit- en inschulden aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoeke van de vroedsman Jan Wybrens ende de hopman Cornelis Wijngaerden als geauthorizeerde curatores ad actum divisionis over Gerrit Romkes old 19 jaer, mitsgaders Dirck Romkes burger ende mr. kuyper binnen Dockum voor hem selven mitsgaders Doedtje Romkes weduwe van Minne Yntes mede voor haer selvs ende alsoo in dier qualiteit alle te zamen naegelatende kinderen en erfgenamen van wijlen His Romkes bovengedacht zijnde d'aengevinge der goederen gedaen [0276v] bij Doedtje Romkes voornoemt als den sterfhuyse gefrequenteert hebbende, die oock den eede daertoe staende om alles getrouwelyck te zullen aengeven heeft gepresteert in handen van de mede commissaris Nijkerck, waerop dan alsoo tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum den 4e martio 1680.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0061va van 24 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRomcke Dirx


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0062r van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen His Romkes uitdraagster


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0386r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDoede Hendricks koopman
naastligger ten zuidende kinderen van His Romckes* uitdraagster


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0386r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDoede Hendricks koopman
naastligger ten zuidende kinderen van His Romckes* uitdraagster


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0084v van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZhuis met loods en plaatske
 
koperHans Jetzes houtstapelaar157-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Romcke Benedicks
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenFoppe Claesens
naastligger ten noordenTjal Arjens
verkoper van 1/3Doetie Romckes, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Minne Yntes
verkoper van 1/3Gerrit RomckesAmsterdam
verkoper van 1/3Friso Jans n.u.Leeuwarden


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0114v van 18 nov 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperSytse Hessels, gehuwd met345-00-00 CG
koperSytske Sybrens Koningsburen
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Romke Benedix
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenFoppe Claesens
naastligger ten noordende vroedsman Tjal Arjens
verkoperAuckjen Heins, weduwe van
verkoperwijlen Hans Jetses


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0005va van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis voorheen toebehorend aan Auckmoey


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-063Grote Kerkstraat 27huis
eigenaarSytse Hessels
gebruikerSytse Hessels
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0008v van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSytse Hessels


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-063Grote Kerkstraat 27huis
eigenaarSytse Hessels
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-9-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0103r van 23 feb 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperAntie Hendrix, weduwe van251-10-00 GG
koperwijlen Merkus Jaspers
naastligger ten oostenCornelis van der Hout
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Foppe Clasen
naastligger ten noordenburgemeester Fopma
verkoper q.q.burgemeester Tjalle Arjens Fopma, hypothecaire crediteur
verkoper q.q.Taeckle Tolsma, hypothecaire crediteuren vanoud ontvangerMidlum
verkoperSytze Hessels, weduwnaar van
verkoperwijlen Sytske Syberens


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0147v van 15 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZhuis
 
koper door niaarGerben Pytters kussendrager400-00-00 CG
geniaarde koperJeltie Jacobs ongehuwde meerderjarige dochter
naastligger ten oostenCornelis van der Hout
naastligger ten zuidenKerkstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Foppe Clasen Ens
naastligger ten noordenburgemeester Fopma
verkoperAntie Hendrix, weduwe van
verkoperwijlen Markus Jaspers


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-063 Grote Kerkstraat 27huis
eigenaarGerben Pyters
gebruikerGerben Pyters
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0032v van 28 sep 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerben Pieters
naastligger ten westenburgemeester Tjalle Arjens Fopma


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0364v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerben Pieters


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-063 Grote Kerkstraat 27huis
eigenaarGerben Pieters
gebruikerGerben Pieters
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0056r van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperJacob Hendriks, gehuwd met570-00-00 CG
koperGrytje Tjeerds
naastligger ten oostende weduwe van Symon Sibes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenJan Hessels
naastligger ten noordenburgemeester D. Johannes Vosma
verkoperGerben Pyters, gehuwd metkussendrager van de burgerwacht
verkoperAntje Jacobs


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-063 Grote Kerkstraat 27huis
eigenaarJacob Hendriks
gebruikerJacob Hendriks
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0207v van 14 jan 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]huis
 
koperJacob Cornelis, gehuwd metmr. blikslager430-00-00 CG
koperJanke Joostes Popta
naastligger ten oostende weduwe van Symon Sybes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenJan Hessels Swart
naastligger ten noordenoud burgemeester Doede Vosma
verkoperYttie Jacobs, gehuwd met
verkoperJan Folkertsschuitschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLolkjen Rinkes laatst wv Cornelis Fokkes koopt een huis nz. Voorstraat omtrent de Vismerkt. Ten O. en N. Pieter de Adam c.s., ten Z. straat en diept, ten W. erven Dirk Hugens. Geen grondpacht. Gekocht van scheepstimmerman Broer Fongers x Hiltie Jacobs, voor 2700 CG.


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0021v van 19 okt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Cornelis


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0255v van 24 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPhilippus Hanekuik


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0264r van 12 feb 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZ1/2 huis
 
koper provisioneelPyter Joekes uitdrager178-14-00 GG
huurderPyter Joekes uitdrager30-00-00 CG
naastligger ten oostenBonne Douwes schoenmaker
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende weduwe van Jan Swart
naastligger ten noordenTrijntje Jans
verkoperJanke Rinses, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Cornelis, en hun dochterblikslager
verkoperItske Jacobs dochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild door Janke Rinses wv blikslager Jacob Cornelis, als moeder en voogdesse over haar minderjarige dochtertje Itske Jacobs, 1/2 huis in de Grote Kerkstraat, nu bewoond door uitdrager Pyter Joekes. Ten O. schoenmaker Bonte Douwes, ten Z. de Kerkstraat, ten W. de wv Jan [Hessels] Swart, ten N. Trijntje Jans. Provisioneel geboden door uitdrager Pyter Joekes 178 GG 14 st.


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0141r van 18 jun 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZ1/2 huis
 
kopermeerderjarige vrijgezel Pytter Joekes uitdrager178-14-00 GG
huurderPytter Joekes 30-00-00 CG
naastligger ten oostenBonne Douwes schoenmaker
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westende weduwe van Jan Swart
naastligger ten noordenTrijntje Jans blauwverfster
verkoperJanke Rinses, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Cornelisblikslager


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0176r van 12 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPhilippus Hanekuik


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0181v van 16 jan 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperJan Willems scheepstimmerman353-21-00 GG
naastligger ten oostenBonte Douwe
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende weduwe van Jan Hessels
naastligger ten noordends. Harkenroth
verkoperPieter Joekesoud uitdragerAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Willems, scheepstimmerman koopt een huis nz. Grote Kerkstraat. Ten O. Bonte Douwes, ten Z. de Kerkstraat, ten W. wd. Jan Hessels [Swart], ten N. ds. Harkenroth. Gekocht van (de lasthebber van) Pieter Joekes, voormaals uitdrager alhier, zich nu in Amsterdam ophoudende, voor 353 gg 21 st.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0016r van 11 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWillem Ruurds


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0010r van 16 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWillem Ruirds


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 218v van nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Grote Kerkstraat 27Hendrik Daniels x Antje Bokkes kopen huis nz. Grote Kerkstraat. Geen grondpacht. Ten O. Bonte Douwes, ten Z. de Kerkstraat, ten W. erven Willem Haayes, ten N. dhr. Harkenroth. Gekocht van winkelier Willem Ruurds, voor 400 cg.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0218r van 21 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperHendrik Daniels, gehuwd met400-00-00 CG
koperAntje Bokkes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bonte Douwes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Willem Haaye
naastligger ten noordenHarkenroth
verkoperWillem Ruurdswinkelier


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0114v van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrik Daniels c.u.
naastligger ten westenburgemeester Harkenroth


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0093r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrik Daniels


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0203r van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZhuis
 
kopervrijgezel Gosse Baukes 800-00-00 CG
naastligger ten oostenJacobus Potting [staat: Petting]
naastligger ten zuidenKerkstraat
naastligger ten westenJohannes van Pruissen
naastligger ten noordenHarkenroth
verkoperHendrik Daniels, gehuwd metturfdrager
verkoperAntje Bokkes


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0187v van 17 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZ beoosten de Kerkbrughuis
 
koperJan Broers, samen mettimmerman126-00-00 GG
koperWybrens Broers timmerman
huurderJacob Blesma c.u.
naastligger ten oostenJacobus Potting
naastligger ten westenJohannes van Pruissen
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten noordendr. E. F. Harkenroth
verkoperGosse Baukes Clavermr. kastmaker


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0002r van 6 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWybren Broers


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0071v van 7 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperCornelis Arjens Jonker koopman295-15-00 CG
huurderSytse Hettinga c.u.
naastligger ten oostenJacobus Potting
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenJohannes Bolta
naastligger ten noordendr. E. F. Harkenroth
verkoperWybren Broersmr. huistimmerman
verkoperJan Broersmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Arjens Jonker koopt huis in de Grote Kerkstraat. Ten O. Jacobus Potting, ten W. Johannes Bolta?, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten N. dr. Harkenroth. Gekocht van Wybren en Jan Broers, mr. huistimmerlieden.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0127r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0243v van 8 mei 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Jonker koopman


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0327v van 3 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Jonker


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0081r van 20 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Fontein koopman
naastligger ten oostenJan Hannema koopman


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0110v van 26 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Fontein
naastligger ten oostenJan Hannema


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0206r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenals huurder* Hettinga


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0302v van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Fontein


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-079 Grote Kerkstraat 27Cornelis Jonker1-00-00 CG


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0121r van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZ wijk G-194 [staat: D-136]huis
 
koperTjeerd Kerkhoven huistimmerman400-00-00 CG
huurderSytze van Hettinga c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Jacobus Potting
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenJohannes Bolta
naastligger ten noordenJohannes Jacobs Kerkhoven c.s.
verkoperCornelis Jonker


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-194Grote Kerkstraat 27Tjeerd Johannes Kerkhoven... Grote Kerk HRL 1807, 1808, 1810 BS huw 1812, ovl 1830, ovl 1833, ovl 1888; eigenaar en gebruiker van wijk G-194, timmerknegt, 1814. (GAH204); T.K. van HRL. en Aafke Baukes van der Meulen van Almenum, zijnde de aangave ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-194Grote Kerkstraat 27Tjeerd Kerkhoven Tjeerd Kerkhoven timmerknegt


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-194Grote Kerkstraat 27Hepkje Tjeerds Kerkhoven, overleden op 6 december 182028 wk, dochter van Tjeerd Johannes Kerkhoven, mr. huistimmerman (Grote Kerkstraat G 194) en Aafke Baukes van der Meulen, zuster van minderjarige Grietje, Bauke, Johannes en Elizabeth Tjeerds Kerkhoven. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-194Grote Kerkstraat 27Tjeerd Johannes Kerkhoven, overleden op 16 november 183053 jr, mr. timmerman Grote Kerkstraat G 194, man van Aafke Baukes van der Meulen, vader van minderjarige Grietje, Johannes, Pieter en Elisabeth Tjeerds Kerkhoven. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 988Grote Kerkstraat 27Tjeerd Johannes KerkhovenHarlingentimmermanhuis en erf (72 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-194Grote Kerkstraat 27Aafke Baukes van der Meulen, overleden op 20 augustus 1833Grote Kerkstraat G 194, wed. Tjeerd Johannes Kerkhoven, moeder van Grietje, naaister, Bauke, timmermansknecht, afwezige Johannes, militair (onbekend waar hij is) en minderjarige Pieter en Elizabeth Tjeerds Kerkhoven (voogd is broer Bauke). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-194Grote Kerkstraat 27Grietje Kerkhovengeb 9 okt 1808 HRL, ovl 11 mrt 1841 HRL, N.H., ged 6 nov 1808 HRL, dv Tjeerd K, en Aafke Baukes; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1841; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk G-194; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-194Grote KerkstraatPieter Kerkhoven24 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, timmerman
G-194Grote KerkstraatGrietje Kerkhoven31 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister
G-194Grote KerkstraatLijsbert Kerkhoven21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-194Grote Kerkstraat 27Grietje Tjeerds Kerkhoven, overleden op 11 maart 184132 jr, naaivrouw, overleden Kerkstraat G 194, ongehuwd, zuster van Bauke, timmerman, Johannes, idem, Pieter, idem en Elisabeth Tjeerds Kerkhoven, naaister. Saldo fl. 65,-. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-194Grote Kerkstraat 27Berber Minks Stolte, overleden op 16 juni 184232 jr, geboren Ferwerd, overleden Kerkstraat G 194, vrouw van Johannes Tjeerds Kerkhoven, timmerman, moeder van minderjarige Tjeerd Johannes Kerkhoven. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-194Grote Kerkstraat 27Johannes Franciscus Berndes, overleden op 21 juli 1848(Certificaat van onvermogen), 64 jr, geboren Winterberg 7/4/1784, overleden Kerkstraat G 194, gehuwd, 10 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-194Grote Kerkstraat 27Aaltje Gerrits de Vries... ged 14 dec 1794 Grote Kerk HRL; kind: Elizabeth Fransen, geb 10 apr 1797, ged 2 may 1797 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-194Grote Kerkstraat 27Folkert Scheltes van der Hoef... Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1823, ovl 1847, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-031, wijk F-059, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-194Grote Kerkstraat 27Johannes Anthoon Broodkorf... 1787, lidm. boek Luth. krkHRL, BS huw 1815, ovl 1834, ovl 1839 1852 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk G-194; Wij Ondergetekenden J.B. & Sara Catharina Snijder Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-194Grote Kerkstraat 27Sara Catharina Snijder... 1857 HRL, huwt met Johan A. Broodkorf, EvL; BS geb en ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-175, 250, wijk G-194; Johan Antoon Broodkorf, Tamboer onder de compagnie van capitein Panneboeter en S.C. Schneider, beide van ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 988G-194 (Kerkstraat)Janke Larooiwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 988Grote Kerkstraat 27 (G-239)Trijntje Bastra (wed. M.Th. v.d. Molen, en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 27 Simon H. de Bruinbootwerker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 27P.Deijsklerk rijksbelastingen
Kerkstraat 27W. v/d Lindewinkelier
Kerkstraat 27L.Wagenaar-


1950 - kentekenadresnaam
B-40095
Kerkstraat 27Wed.H.van Randen & Zn


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 27F. (Franciscus) Schievink
  terug