Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 27
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 273-063 3-079 G-194G-239


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 27
ten oostenGrote Kerkstraat 29
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westenGrote Kerkstraat 25
ten westenGrote Kerkstraat 29
ten westende Grote Kerkstraat
ten westenGrote Kerkstraat 25


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 27, Harlingen


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0249r van 29 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten noordoostenN. N.
naastligger ten zuidoostenGerryt Crijns
naastligger ten zuidwestenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordwestenAeltje Pieters
verkoperAeltje Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Tuenis Folckerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een huis in de Grote Kerkstraat. Ten NO. Aeltye Pieters, ten ZW. Gerryt Crijns.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0253v van 19 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]500‑00‑00 GGhuis en ledige plaats
koper finaalJan Symens
naastligger ten noordoostenN. N.
naastligger ten zuidoostenGoslick Freercx
naastligger ten zuidwestenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordwestenAeltie Pieters, weduwe van
naastligger ten noordwestenwijlen Thoenis Folckerts
verkoperAeltie Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Thoenis Folckerts


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0193v van 20 nov 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]495‑00‑00 GGhuis, strekkende vanaf de straat tot aan de brouwerij van Aeltie Pieters
koperTaede Remmerts, gehuwd metwieldraaier
koperSaep Bauckes
naastligger ten noordoostende brouwerij van Aeltie Pieters, weduwe van
naastligger ten noordoostenwijlen Toenis Folckerts
naastligger ten zuidoostenGosslick Freercks
naastligger ten zuidwestenN. N.
naastligger ten noordwestenAeltie Pieters, weduwe van
naastligger ten noordwestenwijlen Toenis Folckerts
verkoperJan Simons, gehuwd metzeilmaker
verkoperLyuck Jobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaede Remmerts, wieldraaier x Saep Bauckes kopen een huis nz. Kerkstraat. Ten ZO Gosslick Freercks, ten NW Aaltie Pieters wv Toenis Folckerts. Strekkende van voren van de straat tot achter aan Aaltie's brouwerij. Geen grondpacht. Gekocht van zeilmaker Jan Simons x Lyuck Jobs voor 495 gg.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0254r van 31 dec 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0264v van 11 feb 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLyoedts
naastligger ten oostende verkoper q.q.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0372r van 20 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten noordwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidoostenJan Jacobs van Pomeren


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0385r van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten noordwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidoostenJacob Jansen van Pomeren


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0010r van 20 mrt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZ474‑21‑00 GGhuis, strekkende voor aan de straat af tot aan de brouwerij van Aeltien
koperJan Jacobs van Pomeren, en
koperGeertien Jacobs van Pomeren
bewonerPieter Hendricks
naastligger ten noordoostende brouwerij van Aeltien Pieters
naastligger ten zuidoostenGoslyck Freercks
naastligger ten zuidwestenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordwestenAeltien Pieters, weduwe van
naastligger ten noordwestenwijlen Teunis Folckerts
verkoperTaede Remmerts, gehuwd metwieldraaier
verkoperSaep Bauckes


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0115v van 26 mrt 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLioets Freercks


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0165r van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZ325‑00‑00 GGhuis
koperTimen Claessen c.u.
naastligger ten oostenHylke Lolkes
naastligger ten zuidwestenGrote Kerkstraat
naastligger ten noordwestenBauke Freerx
naastligger ten noordoostende mouterij van Jelis Baart
verkoperJan Jacobs van Pomeren


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0105v van 28 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Jacobs van Pomeren


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0114v van 10 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Jacobs van Pomeren


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0157r van 30 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPals Bauckes


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0209r van 17 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZ600‑00‑00 GGhuis
koperRomke Dirks c.u.storter
naastligger ten oostenSikke Syttjes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenFoppe Claasen
naastligger ten noorden*huis en brouwerij van Pals Bauckes
verkoperPals Bauckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRomke Dirks, storter c.u. kopen een huis in de Grote Kerkstraat. Ten O. Sikke Syttjes, ten W. Foppe Claasen [Ens]. Geen grondpacht. Gekocht van Pals Bauckes voor 600 gg.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0009ra van 8 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSicke Syties Vlieland


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0049r van 8 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSikke Syttjes Vlieland


1680 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 276r van 4 mrt 1680 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Grote Kerkstraat 27
overledeneHis Hendrix, weduwe vanuitdraagster
wijlen Romke Dirx
vroedsman Jan Wybrens, geauthoriseerde curator
burgerhopman Cornelis Wijngaerden, geauthoriseerde curatoren over
Gerrit Romkes kind van de overledene, oud 19 jaren
Dirck Romkes kind van de overledene, te Dokkummr. kuiper
aangeverDoedtje Romkes kind van de overledene
inleiding bij de boedelinventarisatie[0276r] Ontsegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van de praesiderende burgemeesteren Folckert Lammerts Nijkerk ende Pytter Pytters Oldaens als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen His Hendrix weduwe van wijlen Romke Dirx in leven uytdraegster binnen dezer stede, van alle sodanige goederen uit- en inschulden aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoeke van de vroedsman Jan Wybrens ende de hopman Cornelis Wijngaerden als geauthorizeerde curatores ad actum divisionis over Gerrit Romkes old 19 jaer, mitsgaders Dirck Romkes burger ende mr. kuyper binnen Dockum voor hem selven mitsgaders Doedtje Romkes weduwe van Minne Yntes mede voor haer selvs ende alsoo in dier qualiteit alle te zamen naegelatende kinderen en erfgenamen van wijlen His Romkes bovengedacht zijnde d'aengevinge der goederen gedaen [0276v] bij Doedtje Romkes voornoemt als den sterfhuyse gefrequenteert hebbende, die oock den eede daertoe staende om alles getrouwelyck te zullen aengeven heeft gepresteert in handen van de mede commissaris Nijkerck, waerop dan alsoo tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum den 4e martio 1680.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0061va van 24 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRomcke Dirx


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0062r van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen His Romkes uitdraagster


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0386r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDoede Hendricks koopman
naastligger ten zuidende kinderen van His Romckes* uitdraagster


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0386r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDoede Hendricks koopman
naastligger ten zuidende kinderen van His Romckes* uitdraagster


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0084v van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZ157‑00‑00 GGhuis met loods en plaatske
koperHans Jetzes houtstapelaar te oost van Harlingen
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Romcke Benedicks
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenFoppe Claesens
naastligger ten noordenTjal Arjens
verkoper van 1/3Doetie Romckes, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Minne Yntes
verkoper van 1/3Gerrit Romckes te Amsterdam
verkoper van 1/3Friso Jans n.u. te Leeuwarden


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0114v van 18 nov 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZ345‑00‑00 CGhuis
koperSytse Hessels, gehuwd met te Koningsburen
koperSytske Sybrens te Koningsburen
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Romke Benedix
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenFoppe Claesens
naastligger ten noordende vroedsman Tjal Arjens
verkoperAuckjen Heins, weduwe van
verkoperwijlen Hans Jetses


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0005va van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis voorheen toebehorend aan Auckmoey


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-063Grote Kerkstraat 27huis
eigenaarSytse Hessels
gebruikerSytse Hessels
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0008v van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSytse Hessels


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-063Grote Kerkstraat 27huis
eigenaarSytse Hessels
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan20‑9‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0103r van 23 feb 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZ251‑10‑00 GGhuis
koperAntie Hendrix, weduwe van
koperwijlen Merkus Jaspers
naastligger ten oostenCornelis van der Hout
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Foppe Clasen
naastligger ten noordenburgemeester Fopma
verkoper q.q.burgemeester Tjalle Arjens Fopma, hypothecaire crediteur
verkoper q.q.Taeckle Tolsma, hypothecaire crediteuren vanoud ontvanger te Midlum
verkoperSytze Hessels, weduwnaar van
verkoperwijlen Sytske Syberens


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0147v van 15 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZ400‑00‑00 CGhuis
koper door niaarGerben Pytters kussendrager
geniaarde koperJeltie Jacobs ongehuwde meerderjarige dochter
naastligger ten oostenCornelis van der Hout
naastligger ten zuidenKerkstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Foppe Clasen Ens
naastligger ten noordenburgemeester Fopma
verkoperAntie Hendrix, weduwe van
verkoperwijlen Markus Jaspers


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-063Grote Kerkstraat 27huis
eigenaarGerben Pyters
gebruikerGerben Pyters
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0032v van 28 sep 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerben Pieters
naastligger ten westenburgemeester Tjalle Arjens Fopma


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0364v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerben Pieters


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-063Grote Kerkstraat 27huis
eigenaarGerben Pieters
gebruikerGerben Pieters
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0056r van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZ570‑00‑00 CGhuis
koperJacob Hendriks, gehuwd met te even buiten Harlingen
koperGrytje Tjeerds
naastligger ten oostende weduwe van Symon Sibes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenJan Hessels
naastligger ten noordenburgemeester D. Johannes Vosma
verkoperGerben Pyters, gehuwd metkussendrager van de burgerwacht
verkoperAntje Jacobs


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-063Grote Kerkstraat 27huis
eigenaarJacob Hendriks
gebruikerJacob Hendriks
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑14‑08 CG


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0207v van 14 jan 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]430‑00‑00 CGhuis
koperJacob Cornelis, gehuwd metmr. blikslager
koperJanke Joostes Popta
naastligger ten oostende weduwe van Symon Sybes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenJan Hessels Swart
naastligger ten noordenoud burgemeester Doede Vosma
verkoperYttie Jacobs, gehuwd met
verkoperJan Folkertsschuitschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLolkjen Rinkes laatst wv Cornelis Fokkes koopt een huis nz. Voorstraat omtrent de Vismerkt. Ten O. en N. Pieter de Adam c.s., ten Z. straat en diept, ten W. erven Dirk Hugens. Geen grondpacht. Gekocht van scheepstimmerman Broer Fongers x Hiltie Jacobs, voor 2700 CG.


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0021v van 19 okt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Cornelis


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0255v van 24 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPhilippus Hanekuik


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0264r van 12 feb 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZ178‑14‑00 GG1/2 huis
koper provisioneelPyter Joekes uitdrager
huurderPyter Joekes uitdrager30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBonne Douwes schoenmaker
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende weduwe van Jan Swart
naastligger ten noordenTrijntje Jans
verkoperJanke Rinses, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Cornelis, en hun dochterblikslager
verkoperItske Jacobs dochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild door Janke Rinses wv blikslager Jacob Cornelis, als moeder en voogdesse over haar minderjarige dochtertje Itske Jacobs, 1/2 huis in de Grote Kerkstraat, nu bewoond door uitdrager Pyter Joekes. Ten O. schoenmaker Bonte Douwes, ten Z. de Kerkstraat, ten W. de wv Jan [Hessels] Swart, ten N. Trijntje Jans. Provisioneel geboden door uitdrager Pyter Joekes 178 GG 14 st.


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0141r van 18 jun 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZ178‑14‑00 GG1/2 huis
kopermeerderjarige vrijgezel Pytter Joekes uitdrager
huurderPytter Joekes 30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBonne Douwes schoenmaker
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westende weduwe van Jan Swart
naastligger ten noordenTrijntje Jans blauwverfster
verkoperJanke Rinses, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Cornelisblikslager


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0176r van 12 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPhilippus Hanekuik


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0181v van 16 jan 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZ353‑21‑00 GGhuis
koperJan Willems scheepstimmerman
naastligger ten oostenBonte Douwe
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende weduwe van Jan Hessels
naastligger ten noordends. Harkenroth
verkoperPieter Joekesoud uitdrager te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Willems, scheepstimmerman koopt een huis nz. Grote Kerkstraat. Ten O. Bonte Douwes, ten Z. de Kerkstraat, ten W. wd. Jan Hessels [Swart], ten N. ds. Harkenroth. Gekocht van (de lasthebber van) Pieter Joekes, voormaals uitdrager alhier, zich nu in Amsterdam ophoudende, voor 353 gg 21 st.


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0016r van 11 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Ruurds


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0010r van 16 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Ruirds


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 218v van nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Grote Kerkstraat 27Hendrik Daniels x Antje Bokkes kopen huis nz. Grote Kerkstraat. Geen grondpacht. Ten O. Bonte Douwes, ten Z. de Kerkstraat, ten W. erven Willem Haayes, ten N. dhr. Harkenroth. Gekocht van winkelier Willem Ruurds, voor 400 cg.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0218r van 21 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZ400‑00‑00 CGhuis
koperHendrik Daniels, gehuwd met
koperAntje Bokkes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bonte Douwes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Willem Haaye
naastligger ten noordenHarkenroth
verkoperWillem Ruurdswinkelier


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0114v van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Daniels c.u.
naastligger ten westenburgemeester Harkenroth


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0093r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Daniels


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0203r van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZ800‑00‑00 CGhuis
kopervrijgezel Gosse Baukes te Leeuwarden
naastligger ten oostenJacobus Potting [staat: Petting]
naastligger ten zuidenKerkstraat
naastligger ten westenJohannes van Pruissen
naastligger ten noordenHarkenroth
verkoperHendrik Daniels, gehuwd metturfdrager
verkoperAntje Bokkes


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0187v van 17 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZ beoosten de Kerkbrug126‑00‑00 GGhuis
koperJan Broers, samen mettimmerman
koperWybrens Broers timmerman
huurderJacob Blesma c.u.
naastligger ten oostenJacobus Potting
naastligger ten westenJohannes van Pruissen
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten noordendr. E. F. Harkenroth
verkoperGosse Baukes Clavermr. kastmaker


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0002r van 6 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWybren Broers


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0071v van 7 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZ295‑15‑00 CGhuis
koperCornelis Arjens Jonker koopman
huurderSytse Hettinga c.u.
naastligger ten oostenJacobus Potting
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenJohannes Bolta
naastligger ten noordendr. E. F. Harkenroth
verkoperWybren Broersmr. huistimmerman
verkoperJan Broersmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Arjens Jonker koopt huis in de Grote Kerkstraat. Ten O. Jacobus Potting, ten W. Johannes Bolta?, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten N. dr. Harkenroth. Gekocht van Wybren en Jan Broers, mr. huistimmerlieden.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0127r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0243v van 8 mei 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Jonker koopman


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0327v van 3 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Jonker


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0081r van 20 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Fontein koopman
naastligger ten oostenJan Hannema koopman


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0110v van 26 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Fontein
naastligger ten oostenJan Hannema


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0206r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals huurder* Hettinga


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0302v van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Fontein


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-079, pag. 57Grote Kerkstraat 27Cornelis Jonker1‑00‑00 cg


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0121r van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 27Grote Kerkstraat NZ wijk G-194 [staat: D-136]400‑00‑00 CGhuis
koperTjeerd Kerkhoven huistimmerman
huurderSytze van Hettinga c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Jacobus Potting
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenJohannes Bolta
naastligger ten noordenJohannes Jacobs Kerkhoven c.s.
verkoperCornelis Jonker


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-194Grote Kerkstraat 27Tjeerd Johannes Kerkhoven... Grote Kerk HRL 1807, 1808, 1810 BS huw 1812, ovl 1830, ovl 1833, ovl 1888; eigenaar en gebruiker van wijk G-194, timmerknegt, 1814. (GAH204); T.K. van HRL. en Aafke Baukes van der Meulen van Almenum, zijnde de aangave ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-194Grote Kerkstraat 27Tjeerd Kerkhoven Tjeerd Kerkhoven timmerknegt


1820 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 247 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-194Grote Kerkstraat 27Hepkje Tjeerds Kerkhoven, overleden op 6 december 182028 wk, dochter van Tjeerd Johannes Kerkhoven, mr. huistimmerman (Grote Kerkstraat G 194) en Aafke Baukes van der Meulen, zuster van minderjarige Grietje, Bauke, Johannes en Elizabeth Tjeerds Kerkhoven. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 160 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-194Grote Kerkstraat 27Tjeerd Johannes Kerkhoven, overleden op 16 november 183053 jr, mr. timmerman Grote Kerkstraat G 194, man van Aafke Baukes van der Meulen, vader van minderjarige Grietje, Johannes, Pieter en Elisabeth Tjeerds Kerkhoven. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 988Grote Kerkstraat 27Tjeerd Johannes KerkhoventimmermanHarlingenhuis en erf (72 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 78 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-194Grote Kerkstraat 27Aafke Baukes van der Meulen, overleden op 20 augustus 1833Grote Kerkstraat G 194, wed. Tjeerd Johannes Kerkhoven, moeder van Grietje, naaister, Bauke, timmermansknecht, afwezige Johannes, militair (onbekend waar hij is) en minderjarige Pieter en Elizabeth Tjeerds Kerkhoven (voogd is broer Bauke). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-194Grote Kerkstraat 27Grietje Kerkhovengeb 9 okt 1808 HRL, ovl 11 mrt 1841 HRL, N.H., ged 6 nov 1808 HRL, dv Tjeerd K, en Aafke Baukes; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1841; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk G-194; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-194Grote KerkstraatPieter Kerkhoven24 jtimmermanHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-194Grote KerkstraatGrietje Kerkhoven31 jnaaisterHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-194Grote KerkstraatLijsbert Kerkhoven21 jnaaisterHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 259 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-194Grote Kerkstraat 27Grietje Tjeerds Kerkhoven, overleden op 11 maart 184132 jr, naaivrouw, overleden Kerkstraat G 194, ongehuwd, zuster van Bauke, timmerman, Johannes, idem, Pieter, idem en Elisabeth Tjeerds Kerkhoven, naaister. Saldo fl. 65,-. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 44 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-194Grote Kerkstraat 27Berber Minks Stolte, overleden op 16 juni 184232 jr, geboren Ferwerd, overleden Kerkstraat G 194, vrouw van Johannes Tjeerds Kerkhoven, timmerman, moeder van minderjarige Tjeerd Johannes Kerkhoven. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-194Grote Kerkstraat 27Johannes Franciscus Berndes, overleden op 21 juli 1848(Certificaat van onvermogen), 64 jr, geboren Winterberg 7/4/1784, overleden Kerkstraat G 194, gehuwd, 10 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-194Grote Kerkstraat 27Aaltje Gerrits de Vries... ged 14 dec 1794 Grote Kerk HRL; kind: Elizabeth Fransen, geb 10 apr 1797, ged 2 may 1797 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-194Grote Kerkstraat 27Folkert Scheltes van der Hoef... Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1823, ovl 1847, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-031, wijk F-059, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-194Grote Kerkstraat 27Johannes Anthoon Broodkorf... 1787, lidm. boek Luth. krkHRL, BS huw 1815, ovl 1834, ovl 1839 1852 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk G-194; Wij Ondergetekenden J.B. & Sara Catharina Snijder Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-194Grote Kerkstraat 27Sara Catharina Snijder... 1857 HRL, huwt met Johan A. Broodkorf, EvL; BS geb en ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-175, 250, wijk G-194; Johan Antoon Broodkorf, Tamboer onder de compagnie van capitein Panneboeter en S.C. Schneider, beide van ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 988Kerkstraat G-194Janke Larooiwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 988Grote Kerkstraat 27 (G-239)Trijntje Bastra (wed. M.Th. v.d. Molen, en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kerkstraat 27 Simon H. de Bruinbootwerkerf. 500f. 500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkstraat 27P. Deijsklerk rijksbelastingen
Kerkstraat 27W. v/d Lindewinkelier
Kerkstraat 27L. Wagenaar-


1950 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-40095
Kerkstraat 27Wed.H.van Randen & Zn


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Kerkstraat 27F. (Franciscus) Schievink
  terug