Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 28
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 28(niet bekend)(niet bekend)5-078G-164G-185


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 28
ten oostenGrote Kerkstraat 30
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westenGrote Kerkstraat 26
ten noordende Grote Kerkstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Kerkstraat 28Honingmansteeg ten zuiden


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Kerkstraat 28naamloze doorlopende steeg ten noorden


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 28, Harlingen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0017r van 30 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenClaes bezemmaker


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0048v van 8 mei 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 28een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaas bezemmaker


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0048v van 8 mei 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 28een_achterGrote Kerkstraat ZZ [staat: bij de oude Kerkbrug]132‑00‑00 ggkamer
koperLolcke Laeses, gehuwd met
koperFrouck Symens
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Louw Pieters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenClaas bezemmaker
verkoperDirck Hanses, gehuwd met
verkoperGryet Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLolcke Laeses x Foek Tymens kopen een kamer bij de oude kerkbrug. Ten N. bezemmaker Claas, ten Z. erven Louw Pieters. Grondpacht 14 st. Gekocht van Dirck Hansen x Gryet Wybes voor 132 gg.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0120v van 2 jul 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Folckert Tonys


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0132v van 7 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van Folckert Thonis


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0199r van 9 mrt 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 28een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0199r van 9 mrt 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 28een_achterachter Claes bezemmaker132‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
protesteert omdat hij al een aanzienlijk deel van zijn schuld betaald heeftLolcke Laesen
naastligger ten oostenClaes bezemmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Louw Baucx
naastligger ten noordenN. N.
crediteur q.q.Tyalingh Hanckes, curator over
crediteur (triumphant)de erfgenamen van wijlen Dierck Hansen
verkoper (gesuccumbeerde)Lolcke Laesen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild achter Claes besemmaecker


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0243v van 25 jan 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFolckert Tonys


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0139v van 13 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 28een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0139v van 13 feb 1613 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 28een_achterGrote Kerkstraat ZZ [staat: achter het huis van Harmen Hoenichman]0‑00‑00 ggkamer
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen*Harmen Hoenichmans
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBauck Pyters voor zich en haar drie kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Freercx, gesterkt met
verkoperJan Ryoerdts, en
verkoperDirck Pyters Maes


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0150r van 13 mrt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 28een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLuytgien Douues


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0150r van 13 mrt 1613 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 28een_achterGrote Kerkstraat ZZ [staat: achter het huis van Harmen Hoenichman]35‑00‑00 ggkamer
koper provisioneelHaye Laes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Alberts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLuytgien Douues
verkoperN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0049r van 30 jun 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 28een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLuytien Douwes


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0049r van 30 jun 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 28een_achterGrote Kerkstraat ZZ [staat: in de steeg achter Harmen Hoenichmans]48‑00‑00 ggkamer
koperAnne Claesen, gehuwd met
koperTrijn Freercx
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Alberts
naastligger ten westen*Harmen Hoenichmans
naastligger ten noordenLuytien Douwes
verkoperRintse Foeckeles, gehuwd met
verkoperBauck Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Claes x Trijn Freercx kopen een kamer achter Harmen Hoenichmans in een steeg. Ten Z. Jan Alberts, ten N. Luytien Douwes. Grondpacht 4 st. aan de stads armen. Gekocht van Rintse Foeckes x Bauck Pieters, voor 48 GG.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0080v van 27 apr 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0098r van 23 nov 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0119r van 8 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes bezemmaker
naastligger ten oostenClaes bezemmaker


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0123v van 22 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenClaes Alberts


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0231v van 13 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0253r van 31 dec 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 28een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaes bezemmaker
naastligger ten noordenClaes bezemmaker


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0253r van 31 dec 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 28een_achterGrote Kerkstraat ZZ [staat: op de snakkerburen]0‑00‑00 ggtwee kamers
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenGeert Jansen bakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenClaes bezemmaker
verkoperJan Goverts, ter assistentie vanapotheker
verkoperEmcke Idses voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Simon Isbrants


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0264r van 11 feb 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 28een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaes bezemmaker
naastligger ten noordenClaes bezemmaker


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0264r van 11 feb 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 28een_achterGrote Kerkstraat ZZ [staat: op de snakkerburen]253‑00‑00 gghuis
koper provisioneelSiuerd Jansen
naastligger ten oostenGeert Jansen bakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenFetse Jellis
naastligger ten noordenClaes bezemmaker
verkoperN. N.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0039r van 26 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 28Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kleine Kerkstraat ZZ]0‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenGeert Jans
naastligger ten zuidende erfgenamen van de weduwe Beyts Martens
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Harman Honighmans
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperJan Piters mede voor zich, gelastigde te Tzummarum
verkoperJacob Piters mede voor zich, gelastigden van te Tzummarum
verkoperGriet Piters, gehuwd met
verkoperDouwe, en
verkoperPiter Jellis, gehuwd met
verkoperTrijntie Heyns, en
verkoperWisse Foeckes, gehuwd met
verkoperGriet Heyns
verkoper q.q.Wisse Foeckes, behuwd oom van en curator over
verkoperFrouck Eeckes, en
verkoperGrietie Eeckes
verkoperwijlen Eecke, gehuwd met
verkoperwijlen Auck Heyns
verkoper q.q.Wisse Foeckes, gelastigde van
verkoperGriet voor haar kind, weduwe van te Amsterdam
verkoperwijlen Albert Heyns
verkoper q.q.Wisse Foeckes, gelastigde van
verkoperJan Heyns
verkoperAntie Heyns, gehuwd met
verkoperMathijssteenvoerder
erflaterde erfgenamen van wijlen Beyts Martens, gehuwd met
erflaterwijlen Claes Albertsbezemmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (alle met name genoemde kinderen en kindskinderen van wl.) bezemmaker Claes Alberts, een huis zz. Kleine [moet zijn: Grote] Kerkstraat. Ten O. Geert Jans, ten Z. de verkoper en Beyts Martens, ten W. erven Harmen Honichmans en een steeg.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0040r van 26 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 28een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van de erfgenamen van wijlen Claes Alberts


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0040r van 26 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 28een_achterGrote Kerkstraat ZZ [staat: Kleine Kerkstraat ZZ]0‑00‑00 ggkamer achter het huis van wln. Claes Alberts
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Arent Wybes 0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSuierd Jans
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenhet huis van de erfgenamen van wijlen Claes Alberts
verkoperJan Piters mede voor zich, gelastigde te Tzummarum
verkoperJacob Piters mede voor zich, gelastigden van te Tzummarum
verkoperGriet Piters, gehuwd met
verkoperDouwe, en
verkoperPiter Jellis, gehuwd met
verkoperTrijntie Heyns, en
verkoperWisse Foeckes, gehuwd met
verkoperGriet Heyns
verkoper q.q.Wisse Foeckes, behuwd oom van en curator over
verkoperFrouck Eeckes, en
verkoperGrietie Eeckes
verkoperwijlen Eecke, gehuwd met
verkoperwijlen Auck Heyns
verkoper q.q.Wisse Foeckes, gelastigde van
verkoperGriet voor haar kind, weduwe van te Amsterdam
verkoperwijlen Albert Heyns
verkoper q.q.Wisse Foeckes, gelastigde van
verkoperJan Heyns
verkoperAntie Heyns, gehuwd met
verkoperMathijssteenvoerder
verkoperMarten Auckes
verkoper q.q.burgemeester Hendrick Olpherts Belida, geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Pieter Auckes
verkoperHiltie Takes voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Marten Aliffs
verkoperJacob Pieters Hagen
erflaterde erfgenamen van wijlen Beyts Martens, gehuwd met
erflaterwijlen Claes Albertsbezemmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (alle met name genoemde kinderen en kindskinderen van wl.) bezemmaker Claes Alberts, (a) een kamer achter wl. Claes Alberts huis, zz. Kleine [moet zijn: Grote] Kerkstraat. Ten Z. Siuert Jans, ten W. een steeg, ten N. de verkoper. Grondpacht 14 st aan erven Arent Wybes.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0047r van 16 feb 1628 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 28Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kleine Kerkstraat ZZ]415‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oosten [staat: noorden]Geert Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Harmen Honighmans
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild op 22 februari 1628 (c) een huis zz. Kleine [moet zijn: Grote] Kerkstraat. Ten W. erven Harmen Honinghman en een steeg, ten N. Geert Jans. Provisioneel gekocht door [niet vermeld] voor 415 gg.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0047r van 16 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 28een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet voorschreven huis


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0047r van 16 feb 1628 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 28een_achterGrote Kerkstraat ZZ [staat: achter het voorschreven huis]76‑00‑00 ggkamer
koper finaalN. N.
naastligger ten oostenGeert Jansen
naastligger ten zuidenSiuerd Jansen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenhet voorschreven huis
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild op 22 februari 1628 (d) een kamer achter perceel (c). Ten O. Geert Jans, ten Z. Siuerd Jans, ten W. een steeg, ten N. perceel (c). Provisioneel gekocht door [niet vermeld] voor 76 gg.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0174v van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claes Alberts bezemmaker
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claes Alberts bezemmaker


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0141r van 8 mrt 1634 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 28Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]0‑00‑00 cgkamer
koper provisioneelN. N.
huurderHarmen de Graeff
naastligger ten oostenGeert Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHarmen Honingman
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperTrijntie Luytiens* voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Jacobs, gesterkt met
verkoperMinne Jacobs


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0141v van 8 mrt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 28Grote Kerkstraat ZZ [staat: ten zuiden van de Kleine Kerkstraat]614‑00‑00 gghuis
koperEvert Ruyrts, gehuwd met
koperSij Jans
naastligger ten oostenGeert Jans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDouwe Douwes
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperTrijntie Luytiens, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Jacobs


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0178v van 27 feb 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 28Grote Kerkstraat ZZ900‑00‑00 cghuis
koperBartel Sioerds
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenJan Jochums
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDouue Douues
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperEvert Reurds c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBartel Sioerds koopt een huis in de Grote Kerkstraat. Ten O. Jan Jochums, ten W. Douue Douues. Grondpacht 30 st aan de Stad. Gekocht van Evert Reinds c.u., voor 900 CG.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0096v van 17 dec 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBartel Sioerds


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0138v van 6 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 28Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]1200‑00‑00 gghuis daer de Vergulden Star uuthangt
koperDouwe Abeles c.u.de Vergulde Ster
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperBartel Sioerdtskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Abeles c.u. kopen een huis in de Kerkstraat daer de vergulden star uuthangt. Grondpacht 10 st. Gekocht van koopman Bartel Sioerdts voor 12 GG.


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0183v van 30 aug 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 28Grote Kerkstraat ZZ1200‑00‑00 gghuis
koperEvert Ruyrts, gehuwd met
koperSeycke Jans
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenTialingh Souues
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDouue Douues
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperDouue Aebelis, gehuwd met
verkoperTrijntie Martens


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0010v van 16 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 28Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]1233‑00‑00 gghuis
koperRippert Jacobs Forsenburgh c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenTialling Siouckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperEvert Ruerts
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(voor) Rippert Jacops Forsenburg c.u. kopen een huis zz. Grote Kerkstraat. Ten O. Tjalling Siouckes, ten W. een openbare steeg, ten N. de [Grote] Kerkstraat. Grondpacht 30 st. Gekocht van Evert Ruerts, voor 1233 gg.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0186r van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRippert Jacops bakker


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0231v van 20 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 28een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRippert Jacobs Forsenburg c.u.bakker


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0231v van 20 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 28een_achterGrote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat] achter het huis van Rippert Jacobs Forsenburg149‑00‑00 ggkamer
koperRippert Jacobs Forsenburg c.u.bakker
naastligger ten oostenRippert Jacobs Forsenburg c.u.bakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPytter Meyer
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJarich Frieses
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Rippert Jacobs Forsenburg, bakker, koopt een camer in de Grote Kerkstraat, achter zijn huis. Ten O. de koper, ten W. Pyter Meyer. Gekocht van Jarich Frieses, voor 149 gg.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0024va van 10 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRippert Jacobs Forsenburg


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0079r van 14 jan 1672 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 28Peterseliestraat, achter het huis van Jouke Hoyters200‑00‑00 cgkamer
koperTjepke Alberts c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenPeterseliestraat
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten noordenMay Bastiaans
verkoperBeern Jacobs c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjepke Alberts koopt een camer c.a. in de Peterseliestraat, achter het huis van Joucke Hoytes (Beyma). Ten O. die straat, ten W. en Z. de Jan Jacobsgezinden, ten N. Mayke Bastiaans. Gekocht van Beern Jacobs, voor 200 cg.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 12rGrote Kerkstraat 28de weduwe van Rippert Jacobs Forstenburgf. 2500-00-00


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0097v van 24 mrt 1672 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 28Peterselystraat of Heumingsmanssteeg89‑21‑00 ggkamer
koperDoede Bauckes mr. bakker
naastligger ten oostenFerck Piers
naastligger ten zuidenPeterselystraat
naastligger ten westenhet vierde perceel van mr. Ruirdt Everts Hogenhuis
naastligger ten noordenhet eerste perceel van mr. Ruirdt Everts Hogenhuis
verkopermr. Ruirdt Everts Hogenhuis
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Doede Bauckes, mr. bakker, koopt een camer in de Peterselie- of Honingmansteeg. Ten O. Ferck Piers, ten W. het 4e perceel van de verkoper, ten Z. die steeg, ten N. het 1e perceel van de verkoper. Gekocht van Ruurd Everts Hogenhuis.


1676 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 213 folio 76r van 19 sep 1676 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Grote Kerkstraat 28
aangeverTiamcke Pouwels, weduwe van
Ruyrdt Everts Hogenhuysgerechtsbode
Willem Henrix Vosma, geauthoriseerde curator ad actum divisionis overkoopman
Sijke Ruyrdts
aangeverTiamcke Pouwels, gehuwd met
Wouter Gerrits
inleiding bij de boedelinventarisatie[0076r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen, ten overstaen van de heeren burgemeesteren Pytter Wybrants Nauta en dr. Wilhelmus Hillebrants, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten huyse van Tiamcke Pouwels laest weduwe van wijlen Ruyrdt Everts Hogenhuys, in leven mede gerechtsbode alhier, doch nu tegenwoordich echte huysvrouwe van Wouter Gerrits, beholden hebbende een voorkint, genaemt Sijke Ruyrts bij gedachte wijlen Ruyrt Hogenhuys in echte getogen, en dat van alle sodanige goederen actien ende credyten als aldaer ten huyse bevonden ende bij meergedachte Ruyrt Hogenhuys metterdoodt ontruymt ende nagelaten, omme vervolgens hier uyt tusschen haer Tiamke ende 't gemelte haer voorkint scheydinge ende deylinge van goederen te maecken, ten versoecke van d'coopman Willem Henrix Vosma, als geauthoriseerde curator ad hunc actum divisionis, over 't meergeseyde kint, ende op't aengeven van vaeckgeseyde Tiamke Pouwels, de welcke oock dan alles wel ende getrouwelyck te sullen aengeven den behoorlycken eede in forma heeft gepraesteert in handen van welgedachte heer mede commissaris Pytter Wybrants Nauta, waerop dan tot de beschrijvinge is geprocedeert in naevolgende manieren. Actum den 19e september 1676.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0139v van 23 jan 1681 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 28Petercelystraat WZ achter Joucke Hoytes huis125‑00‑00 ggkamer
koperAucke Symens, gehuwd met
koperRinske Pyters
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenPetercelystraat
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten noordenMaycke Bastiaens
verkoperTjepke Alberts, gehuwd met
verkoperGeertie Lases


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0214v van 3 sep 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 28[niet vermeld]25‑00‑00 cgoude kamer
koperAlbert Sioerdts scheepstimmerman
naastligger ten oostenDoede Bauckes
naastligger ten zuidende koper Albert Sioerdts
naastligger ten westende koper Albert Sioerdts
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: kamer
verkoperMargarita van Wittensteyn, weduwe van te Hoorn
verkoperwijlen Jan Jansen Paep de jonge
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Sjoerds, scheepstimmerman, koopt een camer. Ten O. de camer van bakker Doede Bauckes, ten W. en Z. de koper, ten N. een Mennonietencamer. Gekocht van Margarita van Wittenstein, de moeder van Jan Jansen Paep de Jonge?, te Hoorn, voor 25 cg.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0215v van 3 sep 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 28Peterseliestraat200‑20‑00 ggkamer
koperHarcke Sierx, gehuwd metkussendrager
koperDieuke Pybes
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: armen kamer
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: armen kamer
koper van zijn vrouwDoye Haytses, gehuwd met
koper van zijn vrouwJeltje Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarcke Sierx Kussendrager x Dieuke Pybes koopt een camer in de Peterseliestraat. Ten Z. een Mennoniete Armencamer, ten N. ten naasten een Geref. Armencamer. Gekocht van Doye? Haytses? x Jeltie Gerryts, voor 20 gg.


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0117r van 23 mrt 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jacob Ripperts


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0134r van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg [staat: straat]


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0071v van 31 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0096ar van 25 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0001r van 28 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvrije steeg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-078 , folio 114vGrote Kerkstraat 28huis
eigenaarWillem Ruurds
gebruikerWillem Ruurds
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerFloris Pieters wed.
huurwaarde21‑00‑00 cg
huurwaarde totaal41‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑09‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-078 , folio 114vGrote Kerkstraat 28huis
eigenaarWillem Ruurds
gebruikerWillem Ruurds
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerGartsmeyer wed.
huurwaarde22‑02‑00 cg
huurwaarde totaal42‑02‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑13‑02 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-078 , folio 114vGrote Kerkstraat 28huis
eigenaarJacob Fransen
gebruikerJacob Fransen
huurwaarde11‑16‑00 cg
gebruikerJohannes Antoon
huurwaarde18‑04‑00 cg
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg
grondpacht vanJacob Fransen
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal00‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑00‑08 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0236v van 18 jan 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jacob schoorsteenveger


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-078 , pag. 110Grote Kerkstraat 28Frank Jacobs 1‑10‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-164Grote Kerkstraat 28Jan Cornelis Weidemageb 6 mei 1810 HRL, ovl 6 okt 1813 HRL; wijk G-164, zv Cornelis W, en Janke Sijbes (Rijpstra); dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-164Grote Kerkstraat 28Dirk Pieters de Vosgebruiker wijk G-164, varensgesel; medegebruiker Hendrik Tabes de Windt, smidsknegt; eigenaar is Frans Jacobs wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-164Grote Kerkstraat 28Frans Jacobs... 1858; wed. eigenaar van wijk G-079, gebruiker is Douwe Cleb?, bakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-164, gebruikers zijn Hendrik Tabes de Windt, smidsknegt, en Dirk Pieters de Vos, varensgesel, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-164Grote Kerkstraat 28Hendrik Tabes de Windt... 1802, BS ovl 1811, ovl 1814, huw 1830, ovl 1834, ovl 1837, huw 1842 1855 overlijdens; gebruiker wijk G-164, smidsknegt; medegebruiker Dirk Pieters de Vos, varensgesel; eigenaar is Frans Jacobs wed., 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-164Grote Kerkstraat 28wed Frans Jacobs Hendrik Tabes de Windtsmidsknegt
G-164Grote Kerkstraat 28wed Frans Jacobs Dirk Pieters de Vosvarensgesel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1622Grote Kerkstraat 28wed. Frans de Vries Leeuwardenhuis (70 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-164Grote Kerkstraat 28Reinskje Balstraoud 78 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turftanster, wijk G-164; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-164TypelstegenTjerk Reenen50 jturfdragerHarlingengezin 1, m, protestant, weduwnaar
G-164TypelstegenElisabeth Reenen22 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-164TypelstegenSipkie Reenen14 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-164TypelstegenSjoerd Reenen12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-164TypelstegenReinikje Balstra78 jturftonsterHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
G-164TypelstegenJan Vries49 jschoenmakersknegtHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
G-164TypelstegenDjeuwke Boer47 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-164TypelstegenJohannes Vries15 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-164TypelstegenBernardus Vries13 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-164TypelstegenJuliana Vries19 jgeenHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-164TypelstegenEelkje Vries17 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-164TypelstegenSytske Vries11 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 242 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-164Grote Kerkstraat 28Reinofke Allerts Balk, overleden op 20 november 184079 jr, turfmeetster, overleden Typelstegen G 164, wed. Sjoerd Tjeerds van Reenen, moeder van Tjerk, turfdrager en Allert Sjoerds van Reenen, dienstknecht. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 127 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-164Grote Kerkstraat 28Johan J. H. Jacobs Nieman, overleden op 5 mei 1844J. H.=Jacob-Heinrich, 2 jr (geboren 12/8/1841), overleden Tiepelsteeg G 164, zoon van Jacob Nieman, zeeman en Berendje van Gelderen, broer van minderjarige Hendrik, Lammert en Antje Jacobs Nieman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-164Grote Kerkstraat 28Dieuwke Johannes de Boer... bev.reg. HRL 1851 wijk G-161, wijk H-016, supp wijk F-377; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-164; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-164Grote Kerkstraat 28Jan Jans de Vries... G-161, wijk H-016, supp wijk F-377; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersknecht, wijk G-164 VT1839; 1814. Nationale Militie, Canton HRL, Gemeente idem, Provincie Vriesland. de Gouverneur van de ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-164Grote Kerkstraat 28Tjerk Sjoerds van Reenen... eigenaar is S. Houtsma, 1814. (GAH204); ud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-164; ... (alles)


1859 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 18 feb 1858
vermeld alsgeschat adresbericht
G-164Grote Kerkstraat 28Eene huizinge met erf, sectie A nos. 1620 en 1621 in de Kerkstraat, Wopke van der, Mey. Finaal verkocht op 18 feb 1859 logement Benthem door not. Goslings. Waarop geboden is f. 771.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1622Typelstegen G-164Ernst Georg Langenhorst woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1622Tiepelstegen G-185 Hendrik Leeksma woonhuis


1900 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Kerkstraat 28, HarlingenGrote Kerkstraat 28Zwaag, B van derB.v.d.Z.1900baksteeninscriptie (B van der Zwaag)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3653Grote Kerkstraat 28 (G-236)Jelle van der Zwaagwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkstraat 28F. Koopmansslager


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr. 28Fred.J. Koopmans253Slagerij


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr. 28Fred.J. Koopmans865Slagerij


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr.Fred.J. Koopmans865Slagerij


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr.Fred.J. Koopmans865Slagerij


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr.Fred.J. Koopmans865Slagerij


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Kerkstraat 28P.J. (Petrus) van Hout


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 28rijksmonument 20463


2023
0.16244196891785


  terug