Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 28
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 28 5-081 5-078 G-189 G-236


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 28, Harlingen
Naastliggers vanGrote Kerkstraat 28
ten oostenGrote Kerkstraat 30
ten westenGrote Kerkstraat 26
ten noordende Grote Kerkstraat


aangrenzende stegensteeg
Grote Kerkstraat 28naamloze doorlopende steeg ten noorden
Grote Kerkstraat 28Honingmansteeg ten zuiden


0000 - variaadresbronbericht
Grote Kerkstraat 28Oud Harlingen Magazine 1989We sluiten dat deel van de Kerkstraat af met Van der Zwaag, die er een eersteklas rundvleesslagerij had, [?]


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0178v van 27 feb 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 28Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperBartel Sioerds 900-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenJan Jochums
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDouue Douues
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperEvert Reurds c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBartel Sioerds koopt een huis in de Grote Kerkstraat. Ten O. Jan Jochums, ten W. Douue Douues. Grondpacht 30 st aan de Stad. Gekocht van Evert Reinds c.u., voor 900 CG.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0096v van 17 dec 1643 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 30, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBartel Sioerds


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0138v van 6 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 28Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]huis waar de Vergulder Star uithangt
 
koperDouwe Abeles c.u.1200-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperBartel Sioerdtskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Abeles c.u. kopen een huis in de Kerkstraat daer de vergulden star uuthangt. Grondpacht 10 st. Gekocht van koopman Bartel Sioerdts voor 12 GG.


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0178r van 13 apr 1645 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 28Peterseliestraathof, rondom van een hek voorzien, met een kamertje erin
 
koperGerrit Gerrits wijdschipper56-00-00 Fr
naastligger ten oostenHester bargemargmaekster?
naastligger ten zuiden
naastligger ten westende tuin van Jan Alberts
naastligger ten noordenPeterseliestraat
verkoperJan Jacobs van Pomeren
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Gerrits, wydschipper, koopt een hof met een camer er in, in de Peterseliestraat. Ten O. Hester,?.. maakster, ten W. de tuin van Jan Alberts, ten N. die straat. Gekocht van Jan Jacobs van Pommeren voor 56 Franse Kronen.


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0183v van 31 aug 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 28Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperEvert Ruyrts, gehuwd met1200-00-00 GG
Seycke Jans
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenTialingh Souues
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDouue Douues
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperDouue Aebelis, gehuwd met
Trijntie Martens


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0010v van 16 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 28Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]huis
 
koperRippert Jacobs Forsenburgh c.u.1233-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenTialling Siouckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperEvert Ruert
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(voor) Rippert Jacops Forsenburg c.u. kopen een huis zz. Grote Kerkstraat. Ten O. Tjalling Siouckes, ten W. een openbare steeg, ten N. de [Grote] Kerkstraat. Grondpacht 30 st. Gekocht van Evert Ruerts, voor 1233 gg.


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0186r van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 30, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRippert Jacops bakker


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0231v van 20 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 28achterGrote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat] achter het huis van Rippert Jacobs Forsenburgkamer
 
koperRippert Jacobs Forsenburg c.u.bakker149-00-00 GG
naastligger ten oostenRippert Jacobs Forsenburg c.u.bakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPytter Meyer
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJarich Frieses
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Rippert Jacobs Forsenburg, bakker, koopt een camer in de Grote Kerkstraat, achter zijn huis. Ten O. de koper, ten W. Pyter Meyer. Gekocht van Jarich Frieses, voor 149 gg.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0211r van 17 jan 1664 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 28achterHuinemanssteeg achter Rippert Jacobs Forsenburghhuis
 
kopermede regerend burgemeester Evert Ruierts 346-14-00 GG
naastligger ten oostenEvert Ruierts
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenRippert Jacobs Forsenburgh*
verkoperde weduwe en erven van Pieter Meyer
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Evert Ruierts [Hogenhuis], mede burgemeester koopt een huis in de hunemans [Honingmans] steigh achter Rippert Jacobs Forsenburgh. Ten O. de verkopers, ten Z. en W. de steeg, ten N. Rippert Jacobs [Forssenburg]. De verkopers moeten een vrije doorgang door de steeg houden. Gekocht van wd. en erven Pieter Meyer voor 346 gg. 14 st.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0024va van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 26, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRippert Jacobs Forsenburg


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0079r van 14 jan 1672 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 28Peterseliestraat, achter het huis van Jouke Hoyterskamer
 
koperTjepke Alberts c.u.200-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenPeterseliestraat
naastligger ten zuidenDoopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten westenDoopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten noordenMay Bastiaans
verkoperBeern Jacobs c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjepke Alberts koopt een camer c.a. in de Peterseliestraat, achter het huis van Joucke Hoytes (Beyma). Ten O. die straat, ten W. en Z. de Jan Jacobsgezinden, ten N. Mayke Bastiaans. Gekocht van Beern Jacobs, voor 200 cg.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0097v van 24 mrt 1672 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 28Peterselystraat of Heumingsmanssteegkamer
 
koperDoede Bauckes mr. bakker89-21-00 GG
naastligger ten oostenFerck Piers
naastligger ten zuidenPeterselystraat
naastligger ten westenhet vierde perceel van mr. Ruirdt Everts Hogenhuis
naastligger ten noordenhet eerste perceel van mr. Ruirdt Everts Hogenhuis
verkopermr. Ruirdt Everts Hogenhuis
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Doede Bauckes, mr. bakker, koopt een camer in de Peterselie- of Honingmansteeg. Ten O. Ferck Piers, ten W. het 4e perceel van de verkoper, ten Z. die steeg, ten N. het 1e perceel van de verkoper. Gekocht van Ruurd Everts Hogenhuis.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0102r van 8 sep 1672 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 28Pieterseliestraat op de hoek van de Heuningmanssteeghuis
 
koperJoannes Fejonis Nijholt notarius publicus225-00-00 GG
huurderHaentie Joostes c.soc.29-24-00 GG
naastligger ten oostenhet huis van Ruird Everts Hogenhuis
naastligger ten zuidenHeuningmanssteeg
naastligger ten westenHeuningmanssteeg
naastligger ten noordende weduwe van Rippert Jacobs Furssenborgh
verkoperRuird Everts Hogenhuis
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Joannes Fejonis Nijholt, notarius publicus, koopt een huis in de Peterseliestraat op de hoek v.d. Honingmansteeg. Ten O. de verkoper, ten Z. en W. de straat en die steeg, ten N. wd. Rippert Jacobs Forssenburgh. Gekocht van Ruurd Everts Hogenhuis.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0139v van 23 jan 1681 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 28Petercelystraat WZ achter Joucke Hoytes huiskamer
 
koperAucke Symens, gehuwd met125-00-00 GG
koperRinske Pyters
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten noordenMaycke Bastiaens
naastligger ten zuidenDoopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten westenDoopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten oostenPetercelystraat
verkoperTjepke Alberts, gehuwd met
Geertie Lases


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0214v van 3 sep 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 28[niet vermeld]oude kamer
 
koperAlbert Sioerdts scheepstimmerman25-00-00 CG
naastligger ten oostenDoede Bauckes
naastligger ten zuidende koper Albert Sioerdts
naastligger ten westende koper Albert Sioerdts
naastligger ten noordenDoopsgezinde Gemeente kamer
verkoperMargarita van Wittensteyn, weduwe vanHoorn
wijlen Jan Jansen Paep de jonge
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Sjoerds, scheepstimmerman, koopt een camer. Ten O. de camer van bakker Doede Bauckes, ten W. en Z. de koper, ten N. een Mennonietencamer. Gekocht van Margarita van Wittenstein, de moeder van Jan Jansen Paep de Jonge?, te Hoorn, voor 25 cg.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0215v van 3 sep 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 28Peterseliestraatkamer
 
koperHarcke Sierx, gehuwd metkussendrager200-20-00 GG
Dieuke Pybes
verpachter grondde Stad Harlingen0-02-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDoopsgezinde Gemeente armvoogdij kamer
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGereformeerde Gemeente armvoogdij
koper van zijn vrouwDoye Haytses, gehuwd met
Jeltje Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarcke Sierx Kussendrager x Dieuke Pybes koopt een camer in de Peterseliestraat. Ten Z. een Mennoniete Armencamer, ten N. ten naasten een Geref. Armencamer. Gekocht van Doye? Haytses? x Jeltie Gerryts, voor 20 gg.


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0117r van 23 mrt 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 30, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jacob Ripperts


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0134r van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 26, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg [staat: straat]


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-081 Grote Kerkstraat 28huis
eigenaarAeffke Poulus
gebruikerAeffke Poulus
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-081 Grote Kerkstraat 28huis
eigenaarAeffke Poulus
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-3-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-081 Grote Kerkstraat 28huis
eigenaarAaffke Paulus
gebruikerAaffke Paulus
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-081 Grote Kerkstraat 28huis
eigenaarHendrik Paulus
gebruikerHendrik Paulus
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-081 Grote Kerkstraat 28Hendrik Paulus, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0071v van 31 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 26, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0096ar van 25 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 26, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0235v van 24 sep 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 28achterGrote Kerkstraat ZZ gelegen achter het huis van de verkoperterrein van ca. 20 voet
 
koperKlaas Wybrens, gehuwd metkoemelker100-00-00 CG
Geertje Hommes
naastligger ten oostenKlaas Wybrens c.u.koemelker
naastligger ten zuidenTiepelsteeg
naastligger ten westenTiepelsteeg
naastligger ten noordenmeerderjarige vrijgezel Willem Ruirds winkelier
verkopermeerderjarige vrijgezel Willem Ruirdswinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKlaas Wybrens, koemelker x Geertje Hommes kopen vierkantig plak van ongeveer 20 voet, agter de huisinge bij de verkoper selfs bewoont wordende, in de Groote Kerkstraat en zulks te rekenen veertien duim van de oosterlijke hoek van de weefwinkel af te beginnen en rondom in het vierkant te strecken met de muiren om dit vierkantig plak staande, en zullen zij op dit gekogte mogen timmeren en bouwen na welgevallen, zoo hoog en laag als het de koopers behaagt. Ten O. de kopers, ten Z. en W. de Typelsteegen, ten N. de verkoper. Geen grondpacht. Gekocht van Willem Ruirds, meerderjarig vrijgesel en winkelier, voor 100 cg.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0001r van 28 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 30, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvrije steeg


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0236v van 18 jan 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 30, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jacob schoorsteenveger


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-078 Grote Kerkstraat 28Frank Jacobs1-10-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-189Grote Kerkstraat 28Lieske Fransengeb 1798 HRL, ovl 31 mrt 1813 HRL; wijk G-189, dv Frans Jacobs en Aaltje de Vries; bsha183ov


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-189Grote Kerkstraat 28Frans Jacobs... de Windt, smidsknegt, en Dirk Pieters de Vos, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-189, winkeliersche, 1814. (GAH204); kind: Anna Fransen, geb 20 feb 1810, ged 13 mrt 1810 Grote Kerk HRL; kind: ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-189Grote Kerkstraat 28Frans Jacobs wedFrans Jacobs wedwinkeliersche


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1620Grote Kerkstraat 28wed. Frans Jacobs de VriesLeeuwardenhuis (36 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1621Grote Kerkstraat 28wed. Frans Jacobs de VriesLeeuwardenhuis en erf (63 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-189Grote Kerkstraat 28Albert H Hillesoud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-189; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-189Grote Kerkstraat 28Fokeltje Siebes de Boer... Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1839, ovl 1843, ovl 1844; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-189; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-189Grote Kerkstraat 28Lijsbet Jurjens van der Wal, overleden op 2 augustus 183940 jr, overleden Kerkstraat G 189, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 39) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-189Grote KerkstraatAlbert H Hilles36 jHarlingenm, protestant, gehuwd, turfdrager
G-189Grote KerkstraatFokeltie S de Boer33 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-189Grote KerkstraatHein Rozendal9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-189Grote KerkstraatAaltie F de Vries69 jLeeuwardenv, protestant, weduwe, geen
G-189Grote KerkstraatTrijntie Schanstra7 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-189Grote Kerkstraat 28Fokeltje Siebes de Boer, overleden op 7 oktober 184336 jr, overleden Kerkstraat G 189, gehuwd, 2 kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 252) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-189Grote Kerkstraat 28Albert Hendriks Hildes, overleden op 15 april 1844(Certificaat van onvermogen), 40 jr (geboren aug. 1803), turfdrager, overleden Grote Kerkstraat G 189, weduwnaar, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-189Grote Kerkstraat 28Aaltje Alderts, overleden op 29 november 1847(Certificaat van onvermogen), 46 jr, geboren Wervershoof 16/2/1801, overleden Kerkstraat G 189, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-189Grote Kerkstraat 28Aaltje Gerrits de Vries... HRL 1851 wijk D-038, wijk G-161, 194, 192; oud 69 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-189; VT1839; kind: Anna Fransen, geb 20 feb 1810, ged 13 mrt 1810 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Franses, geb 16 ... (alles)


1859 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 18 feb 1858
G-189Grote Kerkstraat 28Eene huizinge met erf, sectie A nos. 1620 en 1621 in de Kerkstraat, Wopke van der, Mey. Finaal verkocht op 18 feb 1859 door not. Goslings. Waarop geboden is f. 771..


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1620G-189 (Kerkstraat)Hendrik Leeksmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3653G-236 (Kerkstraat)Hendrik Leeksmawoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Kerkstraat 28, HarlingenGrote Kerkstraat 28J. v.d. Zwaagvleesch, 1e kwaliteit rund-, kalfs- en varkens-


1900 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Kerkstraat 28, HarlingenGrote Kerkstraat 28Zwaag, B van derB.v.d.Z.1900baksteeninscriptie (B van der Zwaag)


1900 - variaadresbronbericht
Grote Kerkstraat 28Oud Harlingen Magazine 1991[?] Berend van der Zwaag, 8 jaar, wiens vader slager was. In 1916 is de slagerij overgenomen door A. Fluitsma, later woonden daar de slagers Koopmans en Van Hout


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3653Grote Kerkstraat 28 (G-236)Jelle van der Zwaag


1917 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Kerkstraat 28, HarlingenGrote Kerkstraat 28A. Fluitsmaslagerij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 28 Aloysius Fluitsmaslager
vorige grondslagf. 1500
huidige grondslagf. 1200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 28F.Koopmansslager


1932 - variaadresbronbericht
Grote Kerkstraat 28Oud Harlingen Magazine 1992jun: De nieuw verbouwde winkel van F. Koopmans in de Kerkstraat wordt in gebruik genomen


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr. 28Fred.J. Koopmans253Slagerij


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr. 28Fred.J. Koopmans865Slagerij


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr.Fred.J. Koopmans865Slagerij


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr.Fred.J. Koopmans865Slagerij


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr.Fred.J. Koopmans865Slagerij


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 28P.J. (Petrus) van Hout


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 28rijksmonument 20463
  terug