Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 36
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 36 5-082 5-081 G-185 G-232


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 36, Harlingen
Naastliggers vanGrote Kerkstraat 36
ten oostenGrote Kerkstraat 38
ten zuidenGrote Kerkstraat 34
ten westenGrote Kerkstraat 32
ten noordende Grote Kerkstraat


aangrenzende stegensteeg
Grote Kerkstraat 36naamloze doorlopende steeg ten zuiden


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0055v van 19 jun 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDomyn Janssen


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0229v van 21 aug 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0186r van 20 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 36Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]huis, ledige plaats, achterhuis en tuin achter het eerste huis en het vrije eigendom vd 1/2 steeg ten westen van het voorhuis
 
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0-11-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan in de Ham
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg naast het voorhuis
naastligger ten westenJan Teunis
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.burgerhopman Jan Beyma, curator
verkoper q.q.Abbe Coenraets, curatoren over
verkoperde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Wouter Symons, gehuwd met
verkoperwijlen Grietie Dircx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe curatoren over de drie nagelaten weeskinderen van Wouter Symons x Grietie Dircx verkopen een huis, ledige plaats en achterhuis met tuin, met eigendom van de halve steeg ten westen van het voorhuis waarvan de andere helft van Jan Teunis is, in de Kerkstraat. Ten O. de erven Jan in de hams?, ten W. Jan Teunis. Grondpacht 11 st aan de Stad.


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0016v van 28 aug 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 36Grote Kerkstraatkamer
 
koperWillem Lubberts, gehuwd met150-00-00 GG
koperAgniet Stoffels Leeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen0-11-00 CG
naastligger ten oostenJan Freercks Fries
naastligger ten zuidenWillem Lubbers c.u.Leeuwarden
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van Claes pelser
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPier WoltersWamswerd


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0122r van 7 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende hof van ds. Bogerman


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0056r van 11 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Marten Piters
naastligger ten noordenhet grote huis gekocht door Willem Stoffels c.u.


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0056r van 11 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Marten Piters
naastligger ten noordenhet grote huis gekocht door Willem Stoffels c.u.


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0071v van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 36Grote Kerkstraat ZZhuis, tuin en plaats
 
koperWillem Stoffels c.u.443-07-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Marten Pyeters
naastligger ten zuidenFrans Hendricks
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet huis van Jan Thones
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperSybrant Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Stoffels koopt huis, tuin en plaats zz. Grote Kerkstraat. Ten O. erven Marten Pyeters, ten W. Jan Thones en een steeg, ten Z. Frans Hendricks, ten N. die straat. Gekocht van Sybrant Hessels voor 443 gg 7 st.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0002r van 13 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Marten Piters
naastligger ten noordenhuis en plaats van Neeltie Cornelis


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0002r van 13 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Marten Piters
naastligger ten noordenhuis en plaats van Neeltie Cornelis


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0142v van 30 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWillem Stoffels


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0112r van 17 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Willem Stoffels


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0238v van 20 nov 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Willem Stoffels


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0117v van 31 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 36Grote Kerkstraat ZZhuis, tuin en plaats
 
koperHarcke Ziercks kussendrager250-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-08 CG
naastligger ten oostenAefke Jans, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen vroedsman Hendrick Hendrix
naastligger ten zuidendwarskamer bewoond door IJsbrandt Jans
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenAefke Jans, weduwe van
naastligger ten westenwijlen vroedsman Hendrick Hendrix
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoper q.q.de stad Harlingen: armvoogdij, alimentatores van
verkoper van 1/2Zara Gabbes
verkoper van 1/2Geertie Gabbes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Broer Romckes


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0283v van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenIds Fockes
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenJan Martens c.u.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0283v van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenIds Fockes
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenJan Martens c.u.


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0048r van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenIds Fockes
naastligger ten noordenDirk Aenties


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0048r van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenIds Fockes
naastligger ten noordenDirk Aenties


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0247r van 3 feb 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenIds Fockes
naastligger ten noordenJan Jansen Grafsma
naastligger ten noordensteegje


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0247r van 3 feb 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenIds Fockes
naastligger ten noordenJan Jansen Grafsma
naastligger ten noordensteegje


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0135v van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende heer Matthijs van Idsinga


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0136r van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer Matijs van Idsinga


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-082Grote Kerkstraat 36huis
eigenaarWillem Tomas
gebruikerWillem Tomas
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0291v van 14 feb 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWillem Tomas


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-082Grote Kerkstraat 36huis
eigenaarWillem Tomas
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0037r van 22 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenwijlen Jan Ydes
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0037r van 22 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenwijlen Jan Ydes
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0065v van 29 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 36Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperHendrik Jansen c.u.450-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-08 CG
naastligger ten oostenBerent Hendrix
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperWillem Thomas c.u.


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-082 Grote Kerkstraat 36huis
eigenaarHendrik Jansen
gebruikerHendrik Jansen
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingIs 1720 insolvent verklaerd


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0359v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBeern Hendrix
naastligger ten oostenMarijke Lammerts
naastligger ten noordenMarijke Lammerts
naastligger ten noordensteeg


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0359v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBeern Hendrix
naastligger ten oostenMarijke Lammerts
naastligger ten noordenMarijke Lammerts
naastligger ten noordensteeg


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0114r van 28 sep 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 36Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]huis
 
aanhandelaarJacob Dircx, gehuwd met235-00-00 CG
aanhandelaarGertie Gerryts
verpachter grondde stad Harlingen0-10-08 CG
naastligger ten oostenBeernt Hendrix mr. wever
naastligger ten westenHendrik Paulus gardenier
naastligger ten zuidenWildschut koopman
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: straat]
verwandelaarJan Hendrix, gehuwd met
verwandelaarMarijke Lammerts


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-082 Grote Kerkstraat 36huis
eigenaarJacob Dirks
gebruikerJacob Dirks
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0249r van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBeernt Hendriks bontwever
naastligger ten noordenJacob Dirks mr. knoopmaker


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0249r van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBeernt Hendriks bontwever
naastligger ten noordenJacob Dirks mr. knoopmaker


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-082 Grote Kerkstraat 36Jacob Dirks, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-082 Grote Kerkstraat 36huis
eigenaarJacob Dirks
gebruikerJacob Dirks
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0176r van 19 nov 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Sybes n.u.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0043r van 12 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 36Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperGompert Salomons joods koopman625-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-11-00 CG
naastligger ten oostenBeernd Jans
naastligger ten zuidende weduwe van Keimpe Tjeerds
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenMeyle Reinders
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoper q.q.burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra, gecommitteerde
verkoper q.q.Abraham Israel, gecommitteerden uitkoopman
verkoperde hypothecaire en personele crediteuren van Fokeltje Jacobs, gehuwd met
verkoperJacob Sybes Deckermr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGompert Salomons, joods koopman, koopt huis zz. Grote Kerkstraat. Ten O. Beernd Jans, ten Z. wd. Keimpe Tjeerds, ten W. Meyle Reinders en een mandelige steeg, ten N. de Kerkstraat. Grondpacht 11 st aan de Stad. Gekocht van Fokeltje Jacobs, huisvrouw van mr. timmerman Jacob Sybes Decker, voor 625 gg., te betalen aan de gecommitteerde hypothecaire crediteuren de hopman Pieter Gerbens Clamstra en de koopman Abraham Israel.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0013r van 20 sep 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBeerend Verlage
naastligger ten noordenBaarent Ysaaks


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0013r van 20 sep 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBeerend Verlage
naastligger ten noordenBaarent Ysaaks


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0123v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBerend Verlage
naastligger ten noordenBarend Izacs joods koopman


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0123v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBerend Verlage
naastligger ten noordenBarend Izacs joods koopman


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0199r van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gompert Salomons


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0076r van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gompert Salomons


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0231r van 16 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHans Claasen
naastligger ten noordenHans Claasen


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0231r van 16 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHans Claasen
naastligger ten noordenHans Claasen


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0234r van 16 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 36Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperArend Bartling, gehuwd met307-10-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-11-00 CG
huurderYsaack Davids c.s.
naastligger ten oostenArend Bartling
naastligger ten zuidenJan Steenbrink
naastligger ten westenHans Claasen
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Levy Jacobs, gelastigde vanjoods koopman
verkoperde erfgenamen van wijlen Gompert Salomons
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArend Bartling x Marijke Bisschop kopen huis in de Grote Kerkstraat, thans bewoond door Ysaack Davids c.s. Grondpacht 11 st aan de Stad. Ten O. Arend Bartling, ten Z. Jan Steenbrink, ten W. Hans Claases, ten N. de straat. Gekocht van joods kopman Levy Jacobs, als gelastigde van erven Gompert Salomons qq., voor 307 cg 10 st.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0231r van 16 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0341r van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHans Klaasen
naastligger ten noordenHans Klaasen


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0341r van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHans Klaasen
naastligger ten noordenHans Klaasen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-081 Grote Kerkstraat 36Arend Bartling2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-185Grote Kerkstraat 36Arend Hendriks Bartling... 1814. (GAH204); id. van wijk G-184; gebruiker Moses Levij de Beer, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk G-185; gebruiker Bernardus Witte, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk G-186; gebruiker P. van der Stok vrouw, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-185Grote Kerkstraat 36Bernard Heinrich Witte... aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 19 Louwmaand 1811; ondertrouw HRL; gebruiker wijk G-185, koopman; eigenaar is A. Bartling erven, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb Wessum, Dld, en wonende te HRL. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-185Grote Kerkstraat 36A Bartling ervenBernardus Witte koopman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1627Grote Kerkstraat 36Hendrikus WitteHarlingenkoopmanhuis en erf (157 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
G-185Grote Kerkstraat 36Huizinge, zeer geschikt en ook gebruikt voor winkelnering in de Groote Kerkstraat. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-185Grote Kerkstraat 36Martinus Hovenier... ovl 1875, bev.reg. Ha18 51 wijk B-127; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, trekveerschipper, wijk G-185; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-185Grote Kerkstraat 36Susanna Margareta Schrage... huw 1837, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk B-127; oud 37 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk G-185; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk G-185Grote Kerkstraat 36M Hovenier stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-185Grote KerkstraatMartinus Hovenier42 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, trekveerschipper
G-185Grote KerkstraatSusanna Schrage37 jBolswardv, rooms katholiek, gehuwd
G-185Grote KerkstraatRintie Jelles Dijkstra23 jBlauwhuism, rooms katholiek, ongehuwd, timmermansknegt


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-185Grote Kerkstraat 36Grietje Sibolds... Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-264, wijk C-037, wijk G-185; Juke Engels ende G.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sijbolt Rinkes, deszelfs vader; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-185Grote Kerkstraat 36Maria de Vriesgeb 1782/86 Tzum, ovl 15 jul 1853 HRL, huwt met Dirk Sikkes Bok, N.H., dv Haring Germens en Tjaltje Tjerks; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk G-185


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-185Grote Kerkstraat 36Marten Sybes de Boer... zv Sijbe Martens de B., en Fokje Harmens; BS huw 1822, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk C-227, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1627G-185 (Kerkstraat)Jacobus Cornelis Rooswinkelwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3835G-232 (Kerkstraat)Jacobus Cornelis Rooswinkelwoonhuis


1881 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 30 dec 1881
G-185Grote Kerkstraat 36Een winkelhuis met erf en bleekveld in de Groote Kerkstraat. Finaal verkocht op 30 dec 1881 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 1165..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3835Grote Kerkstraat 36 (G-232)Gatze J. de Boerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 36 Petrus J. de Boerwinkelier
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 36P. de Boerveilingmeester
  terug