Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 36
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 365-0825-0825-081G-185G-232


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 36
ten oostenGrote Kerkstraat 38
ten zuidenGrote Kerkstraat 34
ten westenGrote Kerkstraat 32
ten noordende Grote Kerkstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Kerkstraat 36naamloze doorlopende steeg ten zuiden


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 36, Harlingen


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0186r van 20 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 36Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]huis, ledige plaats, achterhuis en tuin achter het eerste huis en het vrije eigendom vd 1/2 steeg ten westen van het voorhuis
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0‑11‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan in de Hamde Ham
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg naast het voorhuis
naastligger ten westenJan Teunis
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.burgerhopman Jan Beyma, curator
verkoper q.q.Abbe Coenraets, curatoren over
verkoperde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Wouter Symons, gehuwd met
verkoperwijlen Grietie Dircx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe curatoren over de drie nagelaten weeskinderen van Wouter Symons x Grietie Dircx verkopen een huis, ledige plaats en achterhuis met tuin, met eigendom van de halve steeg ten westen van het voorhuis waarvan de andere helft van Jan Teunis is, in de Kerkstraat. Ten O. de erven Jan in de hams?, ten W. Jan Teunis. Grondpacht 11 st aan de Stad.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0016v van 28 aug 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 36Grote Kerkstraat150‑00‑00 ggkamer
koperWillem Lubberts, gehuwd met te Leeuwarden
koperAgniet Stoffels te Leeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen0‑11‑00 cg
naastligger ten oostenJan Freercks Fries
naastligger ten zuidenWillem Lubbers c.u. te Leeuwarden
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van wijlen Claes pelser
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPier Wolters te Wamswerd


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0071v van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 36Grote Kerkstraat ZZ443‑07‑00 gghuis, tuin en plaats
koperWillem Stoffels c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Marten Pyeters
naastligger ten zuidenFrans Hendricks
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet huis van Jan Thones
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperSybrant Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Stoffels koopt huis, tuin en plaats zz. Grote Kerkstraat. Ten O. erven Marten Pyeters, ten W. Jan Thones en een steeg, ten Z. Frans Hendricks, ten N. die straat. Gekocht van Sybrant Hessels voor 443 gg 7 st.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 12rGrote Kerkstraat 36Broer Romckes, bakkersknechtf. 0-00-00
kwartier 5, fol. 13vGrote Kerkstraat 36de weduwe van Willem Christiaenf. 0-00-00


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0117v van 31 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 36Grote Kerkstraat ZZ250‑00‑00 gghuis, tuin en plaats
koperHarcke Ziercks kussendrager
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑08 cg
naastligger ten oostenAefke Jans, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen vroedsman Hendrick Hendrix
naastligger ten zuidendwarskamer bewoond door IJsbrandt Jans
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenAefke Jans, weduwe van
naastligger ten westenwijlen vroedsman Hendrick Hendrix
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoper q.q.de stad Harlingen: armvoogdij, alimentatores van
verkoper van 1/2Zara Gabbes
verkoper van 1/2Geertie Gabbes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Broer Romckes


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0283v van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 36achterGrote Kerkstraat ZZ in een steeg [staat: in een zijsteeg van de Kerkstraat]90‑00‑00 ggwoning
koperJan Martens c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑03‑00 cg
naastligger ten oostenIds Fockes
naastligger ten zuidenIds Fockes
naastligger ten westenJan Jansen Grafsma
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenJan Martens c.u.
verkoperGertie Beerns, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Auckes


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0048r van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 36achterGrote Kerkstraat achter het huis van Dirk Aenties71‑00‑00 gghuis met plaatske en tuintje terzijde
koperHendrik Pytters, gehuwd met
koperAntie Marus
verpachter grondJan Jansen 0‑03‑00 cg
naastligger ten oostenIds Fockes
naastligger ten zuidenIds Fockes
naastligger ten westenJan Jansen Grafsma
naastligger ten noordenDirk Aenties
verkoper q.q.Cornelis Taevis, hypothecaire crediteur vanmr. bakker
verkoperJans Jacobs, gehuwd metschuitschipper te Groningen
verkoperAntie Jacobs te Groningen


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0247r van 3 feb 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 36achterGrote Kerkstraat ZZ in een steegje73‑03‑00 cgwoning, tuintje en plaatsje
koperCornelis Taeves mr. bakker
verpachter grondde stad Harlingen0‑03‑00 cg
naastligger ten oostenIds Fockes
naastligger ten zuidenIds Fockes
naastligger ten westenJan Jansen Grafsma
naastligger ten noordenJan Jansen Grafsma
naastligger ten noordensteegje
verkoperHendrik Pytters


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-082Grote Kerkstraat 36huis
eigenaarWillem Tomas
gebruikerWillem Tomas
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-082Grote Kerkstraat 36huis
eigenaarWillem Tomas
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0065v van 29 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 36Grote Kerkstraat ZZ450‑00‑00 cghuis
koperHendrik Jansen c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑08 cg
naastligger ten oostenBerent Hendrix
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperWillem Thomas c.u.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-082Grote Kerkstraat 36huis
eigenaarHendrik Jansen
gebruikerHendrik Jansen
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingIs 1720 insolvent verklaard


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0114r van 28 sep 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 36Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]235‑00‑00 cghuis
aanhandelaarJacob Dircx, gehuwd met
aanhandelaarGertie Gerryts
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑08 cg
naastligger ten oostenBeernt Hendrix mr. wever
naastligger ten westenHendrik Paulus gardenier
naastligger ten zuidenWildschut koopman
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: straat]
verwandelaarJan Hendrix, gehuwd met
verwandelaarMarijke Lammerts


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-082Grote Kerkstraat 36huis
eigenaarJacob Dirks
gebruikerJacob Dirks
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-082Grote Kerkstraat 36huis
eigenaarJacob Dirks
gebruikerJacob Dirks
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-082, fol. 88vGrote Kerkstraat 36Jacob Dirks , bestaande uit 1 volwassene en 0 kinderenmaekelaer13:5:00 cg2:4:00 cgvan reedelijk bestaen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-082Grote Kerkstraat 36huis
eigenaarJacob Dirks
gebruikerJacob Dirks
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0043r van 12 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 36Grote Kerkstraat ZZ625‑00‑00 cghuis
koperGompert Salomons joods koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑11‑00 cg
naastligger ten oostenBeernd Jans
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Keimpe Tjeerds
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenMeyle Reinders
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoper q.q.burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra, gecommitteerde
verkoper q.q.Abraham Israel, gecommitteerden uitkoopman
verkoperde hypothecaire en personele crediteuren van Fokeltje Jacobs, gehuwd met
verkoperJacob Sybes Deckermr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGompert Salomons, joods koopman, koopt huis zz. Grote Kerkstraat. Ten O. Beernd Jans, ten Z. wd. Keimpe Tjeerds, ten W. Meyle Reinders en een mandelige steeg, ten N. de Kerkstraat. Grondpacht 11 st aan de Stad. Gekocht van Fokeltje Jacobs, huisvrouw van mr. timmerman Jacob Sybes Decker, voor 625 gg., te betalen aan de gecommitteerde hypothecaire crediteuren de hopman Pieter Gerbens Clamstra en de koopman Abraham Israel.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-082Grote Kerkstraat 36huis
eigenaarGompert Salomons
gebruikerGompert Salomons
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-081Grote Kerkstraat 36huis en coffijbranderij
eigenaarGombert Salomons
gebruikerGombert Salomons
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-081Grote Kerkstraat 36huis
eigenaarGompert Salomons wed.
gebruikerGompert Salomons wed.
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0234r van 16 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 36Grote Kerkstraat ZZ307‑10‑00 cghuis
koperArend Bartling, gehuwd met
verpachter grondde stad Harlingen0‑11‑00 cg
huurderYsaack Davids c.s.
naastligger ten oostenArend Bartling
naastligger ten zuidenJan Steenbrink
naastligger ten westenHans Claasen
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Levy Jacobs, gelastigde vanjoods koopman
verkoperde erfgenamen van wijlen Gompert Salomons
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArend Bartling x Marijke Bisschop kopen huis in de Grote Kerkstraat, thans bewoond door Ysaack Davids c.s. Grondpacht 11 st aan de Stad. Ten O. Arend Bartling, ten Z. Jan Steenbrink, ten W. Hans Claases, ten N. de straat. Gekocht van joods kopman Levy Jacobs, als gelastigde van erven Gompert Salomons qq., voor 307 cg 10 st.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-081 , pag. 110Grote Kerkstraat 36Arend Bartling 2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-185Grote Kerkstraat 36Arend Hendriks Bartling... 1814. (GAH204); id. van wijk G-184; gebruiker Moses Levij de Beer, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk G-185; gebruiker Bernardus Witte, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk G-186; gebruiker P. van der Stok vrouw, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-185Grote Kerkstraat 36Bernard Heinrich Witte... aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 19 Louwmaand 1811; ondertrouw HRL; gebruiker wijk G-185, koopman; eigenaar is A. Bartling erven, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb Wessum, Dld, en wonende te HRL. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-185Grote Kerkstraat 36erven A BartlingBernardus Wittekoopman


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1627Grote Kerkstraat 36 Hendrikus Witte koopmanHarlingenhuis en erf (157 m²)


1832 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49025 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 62 en 66 van 21 mrt 1832
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-185Grote Kerkstraat 36provisionele en finale toewijzingfl. 718huis met tuin en bleek in de Grote Kerkstraat G-185
 
verkoperHendrik Witte
koperAndries Hoogmolen


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
G-185Grote Kerkstraat 36Huizinge, zeer geschikt en ook gebruikt voor winkelnering in de Groote Kerkstraat. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 in het Heeren-logement door notaris Hanekuijk en Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-185Grote Kerkstraat 36Martinus Hovenier... ovl 1875, bev.reg. Ha18 51 wijk B-127; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, trekveerschipper, wijk G-185; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-185Grote Kerkstraat 36Susanna Margareta Schrage... huw 1837, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk B-127; oud 37 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk G-185; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-185Grote KerkstraatMartinus Hovenier42 jtrekveerschipperHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
G-185Grote KerkstraatSusanna Schrage37 jBolswardv, rooms katholiek, gehuwd
G-185Grote KerkstraatRintie Jelles Dijkstra23 jtimmermansknegtBlauwhuism, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-185Grote Kerkstraat 36Grietje Sibolds... Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-264, wijk C-037, wijk G-185; Juke Engels ende G.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sijbolt Rinkes, deszelfs vader; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-185Grote Kerkstraat 36Maria de Vriesgeb 1782/86 Tzum, ovl 15 jul 1853 HRL, huwt met Dirk Sikkes Bok, N.H., dv Haring Germens en Tjaltje Tjerks; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk G-185


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-185Grote Kerkstraat 36Marten Sybes de Boer... zv Sijbe Martens de B., en Fokje Harmens; BS huw 1822, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk C-227, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1627Kerkstraat G-185Sjoerd Rodenhuis woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3835Kerkstraat G-232 Jacobus Cornelis Rooswinkel woonhuis


1881 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 30 dec 1881
vermeld alsgeschat adresbericht
G-185Grote Kerkstraat 36Een winkelhuis met erf en bleekveld in de Groote Kerkstraat. Finaal verkocht op 30 dec 1881 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 1165.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3835Grote Kerkstraat 36 (G-232)Gatze J. de Boerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kerkstraat 36 Petrus J. de Boerwinkelierf. 900f. 1000


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkstraat 36P. de Boerveilingmeester  terug