Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 39
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 393-071 3-087 G-202G-247


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 39
ten oostenGrote Kerkstraat 41
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westenGrote Kerkstraat 37
ten noordenLammert Warndersteeg 18


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 39, Harlingen


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0085v van 12 feb 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 10, een perceel ten noordwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidoostenAriaen Pieters wever
naastligger ten zuidoostenAriaen Pieters wever


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0047r van 24 aug 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 37, een perceel ten noordwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidoostende weduwe van mr. Aerts


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0105v van 9 mei 1612 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0135r van 30 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 39Grote Kerkstraat NZ [staat: bij de Kerk ]0‑00‑00 GGhuis
koper finaalN. N.
koper provisioneelJohannes Jans 240‑00‑00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gerliff Gerliffs
naastligger ten zuidenGrote kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordwestenWouter Semmes bakker
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een huis bij de kerk. Ten O. erven Gerliff Gerliffs, ten NW bakker Wouter Semmes. Onlangs provisioneel verkocht aan Johannes Jans voor 241 GG


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0187r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 39Grote Kerkstraat NZ [staat: bij de Kerk]333‑00‑00 GGhuis en erf
koperRecht Ockes, gehuwd metrogmeter
koperEtte Hayes
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Lambert Gerliffs
naastligger ten zuidenGrote kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordwestenWouter Semmes bakker
verkoperJohannes Jansgrootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRecht Ockes, rogmeter x Ette Hayes kopen een huis en erf bij de kerk. Ten O. wd. en erven Lambert Gerliffs, ten NW bakker Wouter Semmes. Grondpacht 15 st aan de Stad. Gekocht van grootschipper Johannes Jans voor 333 gg.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0188v van 15 aug 1619 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0089r van 10 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende plaats van Pieter Rieurdts Kingma


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0101v van 28 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende plaats van Pieter Kingma


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0067r van 27 apr 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende plaats van Sibrant Ruierdts Kingma


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0091v van 29 nov 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRecht Ockes


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0160r van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0160v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0192r van 23 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westeneen afdak


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0198v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kopers Wytse Pytters c.u.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0201v van 20 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenmr. Wytse Pieters* chirurgijn


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0182v van 22 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 39Grote Kerkstraat NZ [staat: bij de rooster van de grote kerk]525‑00‑00 CGhuis
koperWybe Gerrits, gehuwd met
koperAntje Scheltes
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostende verkoper Wytse Pieters chirurgijn
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westende Vergulden Publicaan de Vergulde Pelikaan
naastligger ten noordende verkoper Wytse Pieters chirurgijn
verkoperWytse Pieters c.u.chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWibe Gerrits x Antie Scheltes koopt een huis c.a. bij het rooster van de Grote Kerk. Ten O. en N. de verkoper, ten W. de Vergulde Pelikaan, ten Z. de Grote Kerkstraat. Grondpacht 30 st. Gekocht van Wytse Pieters, chirurgijn, voor 525 cg.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025va van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0006ra van 4 jan 1685 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTyte bakker


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0063r van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Pytter bakker


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0223r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Schelto Jacobs Hasselaer
naastligger ten westenAucke Jacobs bakker


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0225r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 39Grote Kerkstraat NZ [staat: bij de grote kerk]91‑02‑00 GGhuis
koperBouwe Joostes, gehuwd metschoenmaker
koperWytske Wytses
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
huurder voor 1 jaarN. N. 14‑00‑00 GG
naastligger ten oostenmr. Wytse Pieters*
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhuis genaamd de Pelicaan van burgervaandrig Banga de Pelikaan
naastligger ten noordenmr. Wytse Pieters*
verkoperMartjen Jacobs, gehuwd met
verkoperTyte Pyttersmr. bakker en makelaar
verkoperAechjen Hendricks voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Schelto Jacobsmr. bakker
verkoperAechjen Hendricks, erfgenaam van haar bestevader
erflaterwijlen Sicke Scheltens
cedentWytse Pytters
consenteertLampk Wybes, gehuwd met
consenteertPoppe Dircks
consenteertGerrit Wybes
consenteertLampkje Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Joostes, schoenmaker x Wytske Wytses kopen een huis omtrent de grote kerk. Ten O. en N. mr. Wytse, ten Z. de straat, ten W. vaandrig Banga in het huis de pellicaen. Grondpacht 30 st. Gekocht van Martjen Jacobs x mr. bakker Tyte Pytters en Aechjen Hendricks nomine libero en wegens haar kinderen bij wl. mr. bakker Schelto Jacobs, ook als erven van haar bestevader Sicke Scheltes, met toestemming van zijn andere erven t.w. Lampck Wybes x Poppe Dirks, Gerrit Wybes en Lamkjen Wybes, voor 91 gg 2 st.


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0361v van 30 aug 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 39Grote Kerkstraat NZ [staat: bij de Grote Kerk]150‑00‑00 CGhuis
koperGrytie Wytses ongehuwde dochter
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
huurderN. N. 13‑00‑00 GG
naastligger ten oostenFoppe schipper
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis genaamd de Pellicaen van burgervaandrig Banga de Pelikaan
naastligger ten noordenFoppe schipper
verkoperBuwe Joostes Kock, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoperWypke Wytses


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0172r van 14 mei 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 39Grote Kerkstraat NZ [staat: bij de grote kerk]153‑00‑00 CGhuis met loods en plaatske
koperJan Christoffels, gehuwd methoosbreider en schoolmeester
koperAntje Wybes Mooy
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
huurder voor 1 jaarN. N. 12‑00‑00 GG
naastligger ten oostenFoppe Claesen Ens
naastligger ten zuidengrote kerktraat [staat: straat]
naastligger ten westenAucke Jansen Backer n.u.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Foppe Claesen Ens
verkoperGrytje Wytzes meerderjarige ongehuwde dochter


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0324av van 7 feb 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 39Grote Kerkstraat NZ [staat: bij de grote kerk]150‑00‑00 CGhuis
koperWillem Beens, gehuwd metstadstorenblazer
koperHiltje Dirx
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenFoppe Clasen Ens
naastligger ten westenhet huis de Pelicaen van Auke Jansen bakkerde Pelikaan
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperJan Christoffels, gehuwd methoosbreider
verkoperAntje Wybes Moy


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-071Grote Kerkstraat 39huis
eigenaarJan Beerns
gebruikerJan Beerns
opmerkingheeft pro deo begeert


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-071Grote Kerkstraat 39huis
eigenaarJan Beerns
opmerkingpro deo versogt


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-071Grote Kerkstraat 39huis
eigenaarJan Berends
gebruikerJan Berends
opmerkingheeft pro deo versogt


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0362v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Beerns
naastligger ten westende weduwe van Auke Jans Backer


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-071Grote Kerkstraat 39huis
eigenaarJan Beerns
gebruikerJan Beerns
opmerkingpro deo begeert


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0125v van 9 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Huigens e.a.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-071 Grote Kerkstraat 39Jan Beerns, bestaande uit 6 personen05‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-071Grote Kerkstraat 39huis
eigenaarJan Beernts
gebruikerJan Beernts
opmerkingen is onvermogende


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0186v van 3 sep 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 39Grote Kerkstraat NZ [staat: bij het groot kerkhof]225‑00‑00 CGhuis
koperPoulus Dirks, gehuwd met
koperTrintie Jans
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirk Hugens
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: bij het groot kerkhof]
naastligger ten westende heer Gerard Sybrand Suringar
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Dirk Hugens
verkoper van 1/2Trijntje Cornelis van der Burg, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jan Beernts
verkopermeerderjarige dochter Janke Jans, samen met haar vader
verkoper van 1/2Jan Jansenbontwever


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0128v van 16 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPaulus Dirks mr. timmerman


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0155v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPaulus Dirks


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0022v van 15 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Paulus


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0307v van 12 nov 1780 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 39Kerkpoortstraat NZ [staat: noord van het kerkhof]00‑00‑00 cgwoning
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
huurderFeyke Dirks c.u.30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenGeert Olthoff
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westenWybe Dirks
naastligger ten noordenGeert Olthoff
verkoper q.q.vroedsman Sybout Hoornstra, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.burgervaandrig Mechiel Nauta, geauthoriseerde curatoren over
verkoperPaulus Jansen Lansenberg minderjarig
verkoperTrijntje Jansen Lansenberg minderjarig
verkoperBaukje Jansen Lansenberg minderjarig
verkoperSierk Jansen Lansenberg minderjarig
erflaterwijlen Jan Paulus Lansenberg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0091r van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0042v van 4 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0157r van 21 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0376r van 27 sep 1789 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 39Grote Kerkstraat eind bij de Lammert Warndersteeg10‑07‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
huurderJan Johannes c.u.32‑00‑00 CG
naastligger ten oostenAnthoni Bruins
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westenDirk Wybes van Vliet
naastligger ten noordenAnthoni Bruins
verkoper q.q.oud burgemeester Sybout Sjerks Hoornstra, curator
verkoper q.q.vroedschap Albert Wymers Bakker, curatoren over
verkoperde kinderen van wijlen Jan Paulesen


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0134v van 10 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Wybes


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0297v van 1 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 39Grote Kerkstraat NZ eind bij de Lammert Warndersteeg96‑00‑00 CGhuis
koperCornelis P. Bakker
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
huurderde weduwe van Jan Johannes
naastligger ten oostenCornelis P. Bakker
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westenDirk Wiebes Vliet
naastligger ten noordenCornelis P. Bakker
verkoperAlbert W. Bakkerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis P. Bakker koopt een huis bij de Lammert Warnderssteeg aan het einde van de Grote Kerkstraat, nu bewoond door wd. Jan Johannes. Grondpacht 30 st aan de Stad. Ten O. de koper, ten Z. het kerhof, ten W. Dirk Wiebes Vliet, ten N. de koper. Gekocht van koopman Albert W. Bakker voor 96 CG.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0152v van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0152v van 30 jun 1805 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 39Grote Kerkstraat NZ [staat: Lammert Warndersteeg op de hoek bij het groot kerkhof]847‑10‑00 CGhuis
koperSymon Gerryts, gehuwd met
koperTaekje Ennes
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten zuidengroot kerkhof
naastligger ten westenDirk Wybes Vliet
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
verkoperde curator over Antje W. Quest, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Bakkerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Gerryts x Foekje Ennes kopen b) een huis in de Grote Kerkstraat, nu gebruikt door Antje W. Quest wv Cornelis Bakker. Grondpacht 1 CG 10 st aan de Stad. Ten O. en N. perceel a), ten Z. het kerkhof, ten W. Dirk Wybes Vliet. Gekocht van (de curator over de geabandonneerde boedel van) Antje W. Quest wd. koopman Cornelis Bakker voor (a+b) 847 CG 10 st.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-087, pag. 57Grote Kerkstraat 39Symon Gerrits1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-202Grote Kerkstraat 39Simon Gerrijtsovl voor 1815; S.G. erven eigenaar van wijk G-202, pakhuis, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-202Grote Kerkstraat 39Simon Gerryts erven pakhuis


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 82 en 85 van 28 apr 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-202Grote Kerkstraat 39provisionele en finale toewijzingfl. 736huis G-202
 
verkoperFreerk Jans Fontein
verkoperHendrik Reinier Snijder
koperHendrik Nilte


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 141 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-202Grote Kerkstraat 39Martinus Reinders Beidschat, overleden op 20 december 18226 wk, zoon van Reinder Jans Beidschat, voerman/winkelier (Achter Grote Kerk G 202) en Trijntje Ypes de Groot, broer van minderjarige Jan Reinders Beidschat. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 976Grote Kerkstraat 39Hendrikus WittekoopmanHarlingenstal (126 m²)


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
G-202Grote Kerkstraat 39Stalling bij G-203 op den hoek van de Lammert Warndes steeg, aan het groot kerkhof, huurder reinder, beidschat. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 in het Heeren-logement door notaris Hanekuijk en Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-202Grote Kerkstraat 39Aafke Jans Reidmaker... en heb ik deze ten blijke van de echtheid met mijne gewone handtekening bekragtigd. Makkum den 25 mei ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-202Grote Kerkstraat 39Jettie B Tolsmaoud 42 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-202; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-202Grote Kerkstraat 39Sybrand Folkerts Park... Jans Reidmaker; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1836, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-211, wijk G-202; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk G-094; VT1839; geb 26 nov 1809, ged 10 dec 1809 ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-202Grote KerkstraatJettie B Tolsma42 jLeeuwardenv, protestant, weduwe
G-202Grote KerkstraatJacob Noordbeek14 jzaagmolenaarHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-202Grote KerkstraatBauwke Noordbeek6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-202Grote KerkstraatAntie Noordbeek10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-202Grote KerkstraatTrijntie Noordbeek8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-202Grote Kerkstraat 39Carolina van Bree... ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk G-123, 202; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-009; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 976Kerkstraat G-202Dirk Baanstrawoonhuis


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 04 okt 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
G-202Grote Kerkstraat 39Eene hechte en sterke huizinge en erf c.a. in de Kerkstraat op de hoek van de Lammert-Warndersteeg, in gebruik bij mede-eigenaar D.R., Baanstra. Provisioneel verkocht op 12 okt 1870 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 14 okt 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
G-202Grote Kerkstraat 39Eene hechte en sterke huizinge en erf c.a. in de Kerkstraat op de hoek van de Lammert-Warndersteeg, in gebruik bij mede-eigenaar D.R., Baanstra. Finaal verkocht op 19 okt 1870 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 2475.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3926*Kerkstraat G-247Bauke S. Gaastrawoonhuis
Sectie A nr. 3926*Lammertwarndersteeg G-248Bauke S. Gaastrawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3926Grote Kerkstraat 39 (G-247)Sake Kleinwoonhuis


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote Kerkstraat 39H. Smeding jr.102grossier in suikerwerken


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kerkstraat 39 Jan Veltmanstadsreinigerf. 500f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkstraat 39L.Th. Veltmanschipper


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Kerkstraat 39K. (Klaas) Tichelaar


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 39beeldbepalend pand5 van 10
  terug