Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 39
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 39 3-071 3-087 G-202 G-247


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 39, Harlingen
Naastliggers vanGrote Kerkstraat 39
ten oostenGrote Kerkstraat 41
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westenGrote Kerkstraat 37


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0160r van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0160v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0192r van 23 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westeneen afdak


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0198v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kopers Wytse Pytters c.u.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0182v van 22 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 39Grote Kerkstraat NZ [staat: bij de rooster van de grote kerk]huis
 
koperWybe Gerrits, gehuwd met525-00-00 CG
Antje Scheltes
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostende verkoper Wytse Pieters chirurgijn
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westende Vergulden Publicaan
naastligger ten noordende verkoper Wytse Pieters chirurgijn
verkoperWytse Pieters c.u.chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWibe Gerrits x Antie Scheltes koopt een huis c.a. bij het rooster van de Grote Kerk. Ten O. en N. de verkoper, ten W. de Vergulde Pelikaan, ten Z. de Grote Kerkstraat. Grondpacht 30 st. Gekocht van Wytse Pieters, chirurgijn, voor 525 cg.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025va van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 37, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0063r van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 37, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van Pytter bakker


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0223r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Schelto Jacobs Hasselaer
naastligger ten westenAucke Jacobs bakker


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0225r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 39Grote Kerkstraat NZ [staat: bij de grote kerk]huis
 
koperBouwe Joostes, gehuwd metschoenmaker91-02-00 GG
Wytske Wytses
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
huur14-00-00 GG
naastligger ten oostenmr. Wytse Pieters*
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhuis genaamde de Pelicaan van burgervaandrig Banga
naastligger ten noordenmr. Wytse
verkoperMartjen Jacobs, gehuwd met
Tyse Pyttersmr. bakker en makelaar
verkoperAechjen Hendricks n.l., namens haar kinderen bij
Schelto Jacobs, als erven van haar vadermr. bakker
Sicke Scheltens, cessie hebbende van
Wytse Pytters
Lampk Wybes, gesterkt met haar man voor haar kinderen:
Poppe Dircks
Gerrit Wybes
Lampkje Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Joostes, schoenmaker x Wytske Wytses kopen een huis omtrent de grote kerk. Ten O. en N. mr. Wytse, ten Z. de straat, ten W. vaandrig Banga in het huis de pellicaen. Grondpacht 30 st. Gekocht van Martjen Jacobs x mr. bakker Tyte Pytters en Aechjen Hendricks nomine libero en wegens haar kinderen bij wl. mr. bakker Schelto Jacobs, ook als erven van haar bestevader Sicke Scheltes, met toestemming van zijn andere erven t.w. Lampck Wybes x Poppe Dirks, Gerrit Wybes en Lamkjen Wybes, voor 91 gg 2 st.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0172r van 14 mei 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 39Grote Kerkstraat NZ [staat: bij de grote kerk]huis met loods en plaatske
 
koperJan Christoffels, gehuwd methoosbreider/schoolmeester153-00-00 CG
Antje Wybes Mooy
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenFoppe Claesen c.u.
naastligger ten zuidengrote kerktraat [staat: straat]
naastligger ten westenAucke Jansen bakker
naastligger ten noordende erven van Foppe Claesen c.u.
verkoperGrytje Wytzes ongehuwde meerderjarige dochte


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0324av van 7 feb 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 39Grote Kerkstraat NZ [staat: bij de grote kerk]huis
 
koperWillem Beens, gehuwd metstadstorenblazer150-00-00 CG
Hiltje Dirx
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenFoppe Clasen Ens
naastligger ten westenhet huis de Pelicaen van Auke Jansen bakker
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperJan Christoffels, gehuwd methoosbreider
Antje Wybes Moy


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-071 Grote Kerkstraat 39huis
eigenaarJan Beerns
gebruikerJan Beerns
opmerkingheeft pro deo begeert


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-071 Grote Kerkstraat 39huis
eigenaarJan Beerns
opmerkingpro deo versogt


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-071 Grote Kerkstraat 39huis
eigenaarJan Berends
gebruikerJan Berends
opmerkingheeft pro deo versogt


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0362v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Beerns
naastligger ten westende weduwe van Auke Jans Backer


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-071 Grote Kerkstraat 39huis
eigenaarJan Beerns
gebruikerJan Beerns
opmerkingpro deo begeert


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0125v van 9 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 37, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Huigens e.a.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-071 Grote Kerkstraat 39Jan Beerns, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
 
3-071 Grote Kerkstraat 39huis
eigenaarJan Beernts
gebruikerJan Beernts
opmerkingen is onvermogende


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0128v van 16 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 37, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPaulus Dirks mr. timmerman


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0155v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 37, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPaulus Dirks


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0022v van 15 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Paulus


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0091r van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0042v van 4 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0157r van 21 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0376r van 27 sep 1789 (het 4e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 39Grote Kerkstraat eind bij de Lammert Warndersteeghuis
 
koper provisioneelN. N. 10-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
huurderJan Johannes c.u.32-00-00 CG
naastligger ten oostenAnthoni Bruins
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westenDirk Wybes van Vliet
naastligger ten noordenAnthoni Bruins
oud burgemeester Sybout Sjerks Hoornstra, curator
vroedschap Albert Wymers Bakker, curatoren over
verkoperde kinderen van wijlen Jan Paulesen


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0134v van 10 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirk Wybes


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0297v van 1 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 39Grote Kerkstraat NZ eind bij de Lammert Warndersteeghuis
 
koperCornelis P. Bakker 96-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
huurderde weduwe van Jan Johannes
naastligger ten oostenCornelis P. Bakker
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westenDirk Wiebes Vliet
naastligger ten noordenCornelis P. Bakker
verkoperAlbert W. Bakkerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis P. Bakker koopt een huis bij de Lammert Warnderssteeg aan het einde van de Grote Kerkstraat, nu bewoond door wd. Jan Johannes. Grondpacht 30 st aan de Stad. Ten O. de koper, ten Z. het kerhof, ten W. Dirk Wiebes Vliet, ten N. de koper. Gekocht van koopman Albert W. Bakker voor 96 CG.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0152v van 30 jun 1805 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 39Grote Kerkstraat NZ [staat: Lammert Warndersteeg op de hoek bij het groot kerkhof]huis
 
koperSymon Gerryts, gehuwd met847-10-00 CG
Taekje Ennes
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten zuidengroot kerkhof
naastligger ten westenDirk Wybes Vliet
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
verkoperde curator van Antje W. Quest, weduwe van
wijlen Cornelis Bakkerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Gerryts x Foekje Ennes kopen b) een huis in de Grote Kerkstraat, nu gebruikt door Antje W. Quest wv Cornelis Bakker. Grondpacht 1 CG 10 st aan de Stad. Ten O. en N. perceel a), ten Z. het kerkhof, ten W. Dirk Wybes Vliet. Gekocht van (de curator over de geabandonneerde boedel van) Antje W. Quest wd. koopman Cornelis Bakker voor (a+b) 847 CG 10 st.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0152v van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-087 Grote Kerkstraat 39Symon Gerrits1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-202Grote Kerkstraat 39Simon Gerrijtsovl voor 1815; S.G. erven eigenaar van wijk G-202, pakhuis, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-202Grote Kerkstraat 39Simon Gerryts erven pakhuis


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 82 en 85 van 28 apr 1819
adressoortbedraggebruik
G-202Grote Kerkstraat 39provisionele en finale toewijzingfl. 736huis G-202
 
verkoperFreerk Jans Fontein
verkoperHendrik Reinier Snijder
koperHendrik Nilte


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-202Grote Kerkstraat 39Martinus Reinders Beidschat, overleden op 20 december 18226 wk, zoon van Reinder Jans Beidschat, voerman/winkelier (Achter Grote Kerk G 202) en Trijntje Ypes de Groot, broer van minderjarige Jan Reinders Beidschat. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 976Grote Kerkstraat 39Hendrikus WitteHarlingenkoopmanstal (126 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
G-202Grote Kerkstraat 39Stalling bij G-203 op den hoek van de Lammert Warndes steeg, aan het groot kerkhof, huurder reinder, beidschat. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-202Grote Kerkstraat 39Aafke Jans Reidmaker... en heb ik deze ten blijke van de echtheid met mijne gewone handtekening bekragtigd. Makkum den 25 mei ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-202Grote Kerkstraat 39Jettie B Tolsmaoud 42 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-202; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-202Grote Kerkstraat 39Sybrand Folkerts Park... Jans Reidmaker; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1836, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-211, wijk G-202; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk G-094; VT1839; geb 26 nov 1809, ged 10 dec 1809 ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-202Grote KerkstraatJettie B Tolsma42 jLeeuwardenv, protestant, weduwe
G-202Grote KerkstraatJacob Noordbeek14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, zaagmolenaar
G-202Grote KerkstraatBauwke Noordbeek6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-202Grote KerkstraatAntie Noordbeek10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-202Grote KerkstraatTrijntie Noordbeek8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-202Grote Kerkstraat 39Carolina van Bree... ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk G-123, 202; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-009; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 976G-202 (Kerkstraat)Dirk Baanstrawoonhuis


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 04 okt 1870
G-202Grote Kerkstraat 39Eene hechte en sterke huizinge en erf c.a. in de Kerkstraat op de hoek van de Lammert-Warndersteeg, in gebruik bij mede-eigenaar D.R., Baanstra. Provisioneel verkocht op 12 okt 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 14 okt 1870
G-202Grote Kerkstraat 39Eene hechte en sterke huizinge en erf c.a. in de Kerkstraat op de hoek van de Lammert-Warndersteeg, in gebruik bij mede-eigenaar D.R., Baanstra. Finaal verkocht op 19 okt 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 2475..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3926*G-247 (Kerkstraat)Bauke S. Gaastrawoonhuis
Sectie A nr. 3926*G-248 (Lammertwarndersteeg)Bauke S. Gaastrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3926Grote Kerkstraat 39 (G-247)Sake Klein


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote Kerkstraat 39H. Smeding jr.102grossier in suikerwerken


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 39 Jan Veltmanstadsreiniger
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 39L.Th.Veltmanschipper


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 39K. (Klaas) Tichelaar


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 39beeldbepalend pand5 van 10
  terug