Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 9 (niet bekend) (niet bekend) E-227 E-227
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 9 5-038 5-025 E-227a E-227a


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 9, Harlingen
Naastliggers vanGrote Kerkstraat 9
ten oostenGrote Kerkstraat 11
ten zuidenGrote Kerkstraat 7
ten westenSimon Stijlstraat 7
ten noordenVoorstraat 68


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0070r van 30 apr 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 68, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuiden*Gosleyk Freercks


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0101r van 3 mei 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 68, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N. brouwer


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0111v van 21 nov 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 9Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]kamer
 
koperEvert Jans brouwer 601-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-06-00 CG
naastligger ten oostensteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenLijsbet Andries
naastligger ten westende huisplaatsen van Doye Claes
naastligger ten noordende loods van Evert Jans brouwer
verkoper q.q.Symon Janslakenkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Jans, brouwer, koopt kamer in de Kerkstraat. Ten O. de straat, ten Z. Lijsbet Andries, ten W. Doye Claes, ten N. de brouwersloods van Evert Jans. Grondpacht 26 st. Gekocht van lakenkoper Symon Jans q.q., voor 101 GG.


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0011r van 15 mei 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 68, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenEvert Janssen brouwer


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0034r van 19 mrt 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 68, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0041r van 17 sep 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 68, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0145v van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 68, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0067v van 16 sep 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 68, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-038Grote Kerkstraat 9huis
eigenaarHarmen Jansen erven
gebruikerRoeloff Jansen cum soc.
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-038Grote Kerkstraat 9huis
eigenaarwed. Wijntien Alefs
gebruikerAukjen Ulbes cum soc.
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-038 Grote Kerkstraat 9huis
eigenaarwed. Wijntjen Alefs
gebruikerwed. Wijntjen Alefs cum soc.
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-00-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0234v van 6 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 68, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende ? diaconie: woning


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0257r van 22 mei 1729 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGijsbertus Wildschut


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0291r van 11 dec 1729 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGijsbartus Wildschut


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-038 Grote Kerkstraat 9huis
eigenaarAntie Gerryts
gebruikerTeunis Jelles c.s.
huurwaarde58-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-13-06 CG
grondpacht aanerven Auke Bakker
grondpacht01-18-00 CG
aanslag grondpacht00-07-10 CG
opmerking[doorgehaald] de grondpagt afgekogt volgens verklaringe van Jan Aukes Bakker


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-038 Grote Kerkstraat 9Johannes Baltus, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0019v van 19 feb 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 68, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-025 Grote Kerkstraat 9D Houttuin6-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-227Grote Kerkstraat 9Frans Willems Leemkoel... eigenaar van wijk E-226, gebruiker is Jasper Ramaker, gegagimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk E-227, pakhuis, gebruiker is Jan Galama, 1814. (GAH204); id. van wijk F-038, gebruiker is Abel P. v. d. Hout, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-227Grote Kerkstraat 9Jacob Jacobi... Grote Kerk HRL 1803, 1806, BS huw 1811, huw 1812, huw 1816, sch lett2j; eigenaar en gebruiker van wijk E-227, stadsbode, 1814. (GAH204); erven weduwe J.J. eigenaars van perceel nr. 1387 te HRL, woonplaats HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-227Grote Kerkstraat 9Jan Sipkes Galama... id. van wijk E-207A, gebruiker is Jan Doekes Fockema, kuipersknegt, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk E-227, pakhuis, eigenaar is F. Leemkoel, 1814. (GAH204); id. van wijk F-232, pakhuis, eigenaar is T. van Benthem ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-227Grote Kerkstraat 9F Leemkool Jan Galama pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1068Grote Kerkstraat 9Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanstal (112 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1069Grote Kerkstraat 9Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanstal (114 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-227Grote Kerkstraat 9Eelkje Eelkes van der Post... Grietje de Boer; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-227, wijk F-080; Hendrik Fredriks Duman en E.E. vdP., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1068E-227 (Kerkstraat)Frans Leemkoelpakhuis
Sectie A nr. 1069E-226 (Kerkstraat)Frans Leemkoelpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1069*E-224 (Kerkstraat)Wed. en erven Johannes Frans Leemkoelwoonhuis
Sectie A nr. 1069*E-225 (Kerkstraat)Wed. en erven Johannes Frans Leemkoelwoonhuis
Sectie A nr. 1069*E-226 (Kerkstraat)Wed. en erven Johannes Frans Leemkoelwoonhuis
Sectie A nr. 1068E-227 (Kerkstraat)Wed. en erven Johannes Frans Leemkoelpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4295Grote Kerkstraat 9 (E-227)erv. J.F. Leemkoelwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 9G. van Dijkarbeider ned. spoorw.
Kerkstraat 9G. van Dijksmid


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat achter 9beeldbepalend pand4 van 10
  terug