Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Ossenmarkt 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Ossenmarkt 108-1378-1378-149F-097F-098


Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 10
ten oostenGrote Ossenmarkt 12
ten zuidenZuiderhaven 45
ten westenGrote Ossenmarkt 8
ten noordende Grote Ossenmarkt


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0075v van 23 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 45, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0254v van 20 jan 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 10Grote Ossenmarkt [staat: ten westeinde van de Schritsen]00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenMary
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende ledige plaats van Eme Rogiers
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAeff Dircks voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Joannes Doeckes


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0264r van 11 feb 1621 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 10Grote Ossenmarkt ZZ [staat: op het westeind van de Schritsen ZZ van de brede plaats aldaar]215‑00‑00 gghuis
koper provisioneelGerryt Geerts
naastligger ten oostenMary Toenis
naastligger ten zuidende efgenamen van wijlen N. N.
naastligger ten westenEme Rogiers
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
verkoperN. N.


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0187v van 16 nov 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Fransen


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0233v van 14 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBerbaer Lieuwes*, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Fransen*


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0260v van 11 apr 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBerber Lieuwes


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0216r van 11 dec 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van de verkoper Harmen Synes mr. scheepstimmerman


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0117r van 7 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Fransen


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0123v van 7 mrt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Berber Annes


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0203r van 5 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Fransen


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0241r van 11 dec 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0030r van 2 feb 1679 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 10Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]275‑10‑00 cggrondpacht van 2-02-00 cg
kopervroedsman Ansche Ypes Zeestra
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de weduwe van wijlen Pieke Tjeerdts2‑02‑00 cg
bewonerJan Fransenwijdschipper
naastligger ten oosten [staat: westen]Thijs Jansen
naastligger ten zuiden [staat: westen]N. N.
naastligger ten westen [staat: westen]N. N.
naastligger ten noorden [staat: westen]Grote Ossenmarkt [niet vermeld]
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnsche Ypes Zeestra, vroedsman, koopt de navolgende grondpachten: (e) uit het huis van Lacob Lyckles, ten O. de grote kerk, ten Z. de Zilverberg van Pilgrum Aleffs, 3 CG 10 st. Gekocht van de erven oud-burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh, voor (a+b+c+d+e+f+g+h+i) 275 CG 10 st.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0236r van 11 mrt 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 10Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossemerk]408‑13‑12 gg13/16 huis waarvan hij eerder 3/16 erfde
koperJacob Andries, erfgenaam vansmalschipper
koperwijlen Antie Jans
eigenaar van 3/16Jacob Andriessmalschipper
verpachter grondN. N. 2‑02‑00 cg
huurder twee opkamers voor 1 jaarN. N. 13‑00‑00 gg
huurder onderwoning voor 1 jaarN. N. 23‑00‑00 gg
naastligger ten oostenThijs Jansen wijdschipper
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sipke Heeres
naastligger ten westenRuyrdt Pytters koopman
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossemerckt]
verkoper van 1/12Tjeerdt Piekes, voor zich en als curator over
verkoper van 1/64Sara Gerryts
verkoper van 1/12Ruyrdt Tjeerdtswijdschipper
verkoper van 5/96Sibbel Tjeerdts, gehuwd met
verkoper van 5/96Pieter Lieuwes
verkoper van 1/64Antie Asmus, gehuwd met
verkoper van 1/64Aucke Jochumsmr. schoenmaker op het Franeker Vliet
erflaterwijlen Pieke Tjeerdtswijdschipper
verkoper van 3/16Berber Andries, weduwe van
verkoper van 3/16wijlen Haringh Jansen
verkoper van 3/16Bothe Claesken Andries, gehuwd met
verkoper van 3/16Symen Jacobs
verkoper van 3/16Lijsbeth Andries, gehuwd met
verkoper van 3/16Jan Jansensmalschipper
erflaterwijlen Antie Jans, weduwe van
erflaterwijlen Pieke Tjeerdts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Andries, smalschipper, koopt 13/16 van een huis waarvan hij al 3/16 bezit als mede-erfgenaam van Antie Jans wv Pieke Tjeerdts. Ten O. wijdschipper Thijs Jansen, ten W. Ruyrd Pytters, ten Z. erven Sipcke Heeres, ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van (Tjeerdt Piekes voor 1/12 en als curator over Sara Gerryts voor 1/64?, wijdschipper Ruyrdt Tjeerdts voor 1/12, Sibbel Tjeerdts x Pieter Lieuwes voor 5/96 en Antie Asmus x mr. schoenmaker op 't Vliet te Franeker Aucke Jochums voor 1/64, allen erven wijdschipper Pieke Tjeerdts. De eerste drie ook nog als erven van Yttie Tjeerdts, samen voor 1/4. Voorts nog Berber Andries wv Haringh Jansen Both voor 3/16, Claeske Andries x Symen Jacobs voor 3/16, en Lijsbert Andries x smalschipper Jan Jansen voor 3/16, als) erven Antie Jans wv Pieke Tjeerdts.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0053r van 18 feb 1700 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 10Grote Ossenmarkt ZZ100‑00‑00 cggrondpacht van 2-02-00 cg
koperTjeerdt Sjoerds Siverda koopman
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de weduwe van wijlen Piecke Tjeerds
verpachter grondTjeerdt Sjoerds Siverda koopman2‑02‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAnske Ypes Zeestra, gehuwd met te Appingedam
verkoperAntie Hendriks te Appingedam


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0201r van 21 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 10Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]00‑00‑00 cghuis
koper van 1/2Gillis Martens Mesdach, gehuwd metstadsmakelaar
koper van 1/2Berber Andries
koper van 1/2Symen Jacobs, gehuwd metkoopman271‑07‑00 gg
koper van 1/2Claeske Andries
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Thijs Jansen wijdschipper
naastligger ten zuidenhet timmerhuis van Wybe Hendrix
naastligger ten westenRuirdt koopman
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoper van 1/4Jelle Jansen, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoper van 1/4Sytske Jacobs
verkoper van 1/4Rinske Jacobs voor haar twee kinderen, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Andries Jacobswijdschipper
verkoper van 1/4Jan Feddes, gehuwd met
verkoper van 1/4Brechtje Jacobs
verkoper van 1/4Temme Arjens, gehuwd metbootsman
verkoper van 1/4Trijntje Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGilles Martens Mesdagh, stadsmakelaar x Berber Andries voor 1/2, en koopman Symen Jacobs x Claeske Andries voor 1/2, kopen een huis zz. Ossenmarkt. Ten O. erven wijdschipper Thijs Jansen, ten Z. het timmerhuis van Wybe Hendrix [Bantema], ten W. koopman Ruirdt [Pytters], ten N. de Ossenmarkt. Grondpacht 2 cg. Gekocht van mr. schoenmaker Jelle Jansen x Sytske Jacobs, Rinske Jansen wd. wijdschipper Andries Jacobs mede namens haar twee kinderen, Jan Feddes x Brechtie Jacobs en bootsman Femme Arjens x Trijntie Jacobs, elk voor 1/4, voor 271 gg 7 st.


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0258r van 8 jun 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJillis Martens c.soc.


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0032v van 30 okt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 45, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSimon Jacobs koopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-137 , folio 160Grote Ossenmarkt 10huis
eigenaarJilles Martens
eigenaarnu Simen Jacobs wed.
gebruikerAntie Harmens
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑08‑00 cg
grondpacht aanTieerd Siverda
grondpacht totaal02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑08 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0018v van 15 mei 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 45, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Simen Jacobs


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-137 , folio 105vGrote Ossenmarkt 10huis
eigenaarGillis Martens
gebruikerJacob Sybes cum soc.
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan22‑7‑1720
grondpacht aanTjeerd Syberda
grondpacht totaal02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑08 cg
aansl. grondp. voldaan18‑5‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0197v van 26 mrt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMartien Jilles c.s.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-137 , folio Grote Ossenmarkt 10huis
eigenaarJan Symons
eigenaarMarten Jilles
gebruikerJacob Sybes cum soc.
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑00 cg
grondpacht aanTjaerd Syvarda
grondpacht totaal02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑08‑06 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0301v van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMarten Gillis c.s.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0127v van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMarten Gilles


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0245r van 11 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMartens Gillis Mesdag makelaar


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0103v van 4 dec 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 10Grote Ossenmarkt ZZ225‑00‑00 gg13/16 huis
koperoud burgervaandrig Jan Schonebeek c.u.mr. chirurgijn
verpachter grondTieerd Syvarda 2‑02‑00 cg
huurderJacob Dirks c.u. en c.s.
naastligger ten oostenYeme Jans
naastligger ten zuidenPieter Reiners
naastligger ten westenAllert Symons
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoper van 1/4Marten Gillis Mesdag
verkoper van 2/6Aeltie Andrys, gehuwd met
verkoper van 2/6Jacob Jarigs van der Ley
verkoper van 1/6Janke Symons, gehuwd met
verkoper van 1/6Berent Geersmamr. brouwer
verkoper van 1/16Gerben Johannismr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Schoonebeek, mr. chirurgijn en oud-burgervaandrig, koopt 13/16 van een huis zz. Ossenmarkt. Ten O. Yme Jansen, ten W. Alle Symons, ten Z. Pieter Reiners, ten N. de straat. Gekocht van makelaar Marten Gilles Mesdagh voor 1/4, Aeltie Andries x Jacob Jarichs v.d. Ley voor 2/6, Janke Symons x mr. brouwer Berent Geersma voor 1/6 en mr. schoenmaker Gerben Johannes voor 1/16.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-137 , folio 106rGrote Ossenmarkt 10huis
eigenaarJan Symons
eigenaarMarten Gilles
gebruikerJacob Dirks cum soc.
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑13‑06 cg
grondpacht aanTjeerd Syvarda
grondpacht totaal02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑08‑06 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0066r van 25 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 10Grote Ossenmarkt ZZ407‑21‑00 gghuis
koperHendrik Baltus, gehuwd metvarensgezel
koperGeertie Jans
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 cg
huurderGrietie Freerks c.s.
naastligger ten oostenYeme Jansen mr. scheepstimmerman
naastligger ten zuidenPieter Reiners
naastligger ten westenAafke Huiberts
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoper van 13/16Aafke Huiberts, weduwe van
verkoper van 13/16wijlen oud burgervaandrig Jan Schonebeekmr. chirurgijn
verkoper van 1/16Janke Jans Both, gehuwd met
verkoper van 1/16Romke Wytses Wassenaar
verkoper van 1/16meerderjarige vrijster Berber Jans Both
verkoper van 1/16minderjarige Lijsbeth Jans Both
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Baltus, varend persoon x Geertje Jans koopt huis zz. Ossenmarkt. Ten O. mr. scheepstimmerman Yme Jansen, ten W. de verkoper en Alle Symons, ten Z. Pieter Reiners, ten N. de straat. Gekocht van Aefke Huiberts? wv mr. chirurgijn Jan Schoonebeek.


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0028r van 8 dec 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 45, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenYeme Jans
naastligger ten noordenHendrik Baltus


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-137Grote Ossenmarkt 10Hendrik Baltus, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0108r van 5 dec 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Baltus


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-137 , folio 106rGrote Ossenmarkt 10huis
eigenaarHendrik Baltus
gebruikerHendrik Baltus cum soc.
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg
grondpacht aanTjeerd Siverda
grondpacht totaal02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑08 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-137, fol. 149rGrote Ossenmarkt 10Hendrik Baltus cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderenmatroos17:6:00 cg2:18:00 cgbestaet geringh


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-137 , folio 107rGrote Ossenmarkt 10huis
eigenaarHendrik Baltus
gebruikerHendrik Baltus c.s.
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg
grondpacht aanJacob Buitenpost
grondpacht totaal02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑08 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-137 , folio 107rGrote Ossenmarkt 10huis
eigenaarHendrik Baltus
gebruikerHendrik Baltus c.s.
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg
grondpacht aanJacob Buitenpost
grondpacht totaal02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑08 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-149 , folio 179rGrote Ossenmarkt 10huis
eigenaarHendrik Baltus
gebruikerHendrik Baltus
huurwaarde15‑00‑00 cg
gebruikerDoeke Pieters
huurwaarde15‑00‑00 cg
gebruikerBeerd Wassenaar
huurwaarde35‑00‑00 cg
huurwaarde totaal65‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑16‑06 cg
grondpacht vanHendrik Baltus
grondpacht aanJacob Buitenpost wed.
grondpacht totaal02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑08 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0084r van 16 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 10Grote Ossenmarkt ZZ500‑00‑00 cghuis
koperRein Hendriks Faber mr. ijzersmid
verpachter grondde weduwe van wijlen Buitenpost 2‑02‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Yeme Jans
naastligger ten zuidenWillem Bakker
naastligger ten westenJan Ypes
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperHendrik Baltus bejaard


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-149 , folio 179rGrote Ossenmarkt 10huis
eigenaarHendrik Baltus
gebruikerPieter Christiaans
huurwaarde36‑00‑00 cg
gebruikerHendrik Baltus
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerWopke Beernds
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal74‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑09‑00 cg
grondpacht vanHendrik Baltus
grondpacht aanJ. Buitenpost erven wed.
grondpacht totaal02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑08 cg


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0303v van 30 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 10Grote Ossenmarkt ZZ [niet vermeld]300‑00‑00 cggedeelte van een huis
koperA. J. Conradi secretaris
verpachter grondBuitenpost 2‑02‑00 cg
naastligger ten oostenJan Yemes
naastligger ten zuiden [staat: noorden]Willem Bakker bode
naastligger ten westenJan Ypes
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperBaltus Hendriksoud scheepstimmerman


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-149 , folio 179rGrote Ossenmarkt 10huis
eigenaarA.J. Conradi
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerBenjamin L. Cohen
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerGerryts Overzee
huurwaarde16‑10‑00 cg
huurwaarde totaal42‑10‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal40‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑07‑04 cg
grondpacht vanA.J. Conradi
grondpacht aanRein H. Faber
grondpacht totaal02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑08 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0349v van 4 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenA. J. Conradi


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-149 , pag. 173Grote Ossenmarkt 10A.J. Conradi 2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-097Grote Ossenmarkt 10Arjen Ulbes de Vrieszie: Arjen Ulbes, geb 1740; geb 1741 ... , ovl 30 mei 1814 HRL; wijk F-097; BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-097Grote Ossenmarkt 10Jan Hendrik Keyser... verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Teunes ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-097Grote Ossenmarkt 10Sybren Jobs... 1795-1805; S.J. huwt met Hijlkje Eeuwes; zie aldaar; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-097Grote Ossenmarkt 10Willem Jans van Wijkgeb 31 dec 1811 HRL, ovl 30 jul 1814 HRL; wijk F-097, zv Jan Roelofs vW, en Pietje Jager; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1814; geb 10 dec 1811, ged 12 jan 1812 Grote Kerk HRL, zv Jan Roelofs van Wijk en Pietje Jager


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-097Grote Ossenmarkt 10A J ConradiJan Roelofs van Wijksjouwer
F-097Grote Ossenmarkt 10A J Conradiwed Sybren Jobs gealimenteerd
F-097Grote Ossenmarkt 10A J ConradiJan Hendriks Keyzersjouwer


1826 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 en 34 van 12 apr 1826
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-097Grote Ossenmarkt 10provisionele en finale toewijzingfl. 297huis aan de ZZ Ossenmarkt F-097
 
verkoper8 Johan Frederik Christiaan Esau (te Leeuwarden)
verkoperJan Carel Kutsch (te Leeuwarden)
verkoperSjoerd Simons Wijma
verkoperPetrus Pirius Hamerster (te Groningen)
koperCornelis Beitschat


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1457Grote Ossenmarkt 10Cornelis Beitschat voermanHarlingenhuis en erf (72 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-097Grote Ossenmarkt 10Antie van Lussenoud 49 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-097; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-097Grote Ossenmarkt 10Benjamin Paisoud 35 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-097; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-097Grote Ossenmarkt 10Naatje Kakesoud 28 jaar, geb den Haag en wonende te HRL. 1839, wijk F-097; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-097OssemarktBenjamin Pais35 jkoopmanAmsterdamgezin 1, m, israëliet, gehuwd
F-097OssemarktNaatje Kakes28 jDen Haaggezin 1, v, israëliet, gehuwd
F-097OssemarktJoseph Pais6 jAmsterdamgezin 1, m, israëliet, ongehuwd
F-097OssemarktDyna Pais4 jHarlingengezin 1, v, israëliet, ongehuwd
F-097OssemarktRagel Pais3 jHarlingengezin 1, v, israëliet, ongehuwd
F-097OssemarktLeentie Pais1 jHarlingengezin 1, v, israëliet, ongehuwd
F-097OssemarktSara Jans26 jHarlingengezin 1, v, israëliet, ongehuwd
F-097OssemarktTjietske Monsma27 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-097OssemarktAafke Monsma7 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-097OssemarktAntie van Lussen49 jBolswardgezin 3, v, protestant, weduwe


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-097Grote Ossenmarkt 10Wenzel Joseph B cker, overleden op 3 september 1844(Certificaat van onvermogen), 48 jr, geboren Munster 6/3/1796, overleden Ossenmarkt F 97, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-097Grote Ossenmarkt 10Aleida de Vries, overleden op 22 oktober 1847(Certificaat van onvermogen), 13 dg (geboren 10/10/1847), overleden Ossenmarkt F 97. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-097Grote Ossenmarkt 10Jan Roelofs van Wijk... 1811, BS huw 1815, huw 1817, huw 1842, ovl 1844, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk D-055; gebruiker wijk F-097, sjouwer; medegebruikers Sijbren Jobs wed., gealimenteerd, Jan Hendr. Keyser, sjouwer; eigenaar is A.J. ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-097Grote Ossenmarkt 10Jantje Dijkstrageb 1809 prov, werkster, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk F-097, wijk G-071


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-097Grote Ossenmarkt 10Maaike Douwes Kwest... dv Douwe Wybes K, en Siebrigje Rimkes (Klein); BS huw 1821, ovl 1836, bev.reg. HRL 1851 wijk F-096, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-097Grote Ossenmarkt 10Neeltje Klaases Hoffius... Klok; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168, wijk F-097, 289, supp wijk F-371, bev.reg. HRL 1860-80; Cornelis Wolff en N.H., beide van HRL, zijnde de aangave ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-097Grote Ossenmarkt 10Trijntje Trompetter... 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-151, wijk B-180, wijk C-191, supp wijk G-437, wijk B-188, wijk E-210, wijk F-097; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-053; VT1839; geb 3 aug 1793, ged 20 aug 1793 Grote Kerk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1457Grote Ossenmarkt F-097Jan Siebes de Vrij woonhuis


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 06 okt 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
F-097Grote Ossenmarkt 10Een winkelhuis met bovenwoning c.a. aan de zuidzijde van de Ossenmarkt, in gebruik bij J., Schuil e.a.. Provisioneel verkocht op 11 okt 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 20 okt 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
F-097Grote Ossenmarkt 10Een winkelhuis met bovenwoning c.a. aan de zuidzijde van de Ossenmarkt, in gebruik bij J., Schuil e.a.. Finaal verkocht op 25 okt 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 1377.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1457Gr. Ossenmarkt F-098 Jurre K. Wassenaar woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1457Grote Ossenmarkt 10 (F-098)Jan Fekkes (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 10J. Vellingasigarenmaker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Ossenmarkt 10D. (Douwe) v.d. Zee


2023
0.18649911880493


  terug