Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Ossenmarkt 17
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Ossenmarkt 178-126 8-137 F-117F-111


Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 17
ten oostenGrote Ossenmarkt 19
ten zuidende Grote Ossenmarkt
ten westenGrote Ossenmarkt 15
ten noordenVijverstraat 20


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0204v van 16 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Meus


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0053v van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGeert Euis


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0006r van 11 dec 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMelle schilder


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0239r van 26 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHette schilder


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0146r van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 17Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]1216‑14‑00 GGgrote stal en wagenhuis
koperLolke Obbes, gehuwd met
koperJeltie Gosses
verpachter grondLieuwe Jansen 1‑06‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westende weduwe van de commandeur Ruierd Hilbrandts
naastligger ten noordenJelle Auckes
naastligger ten noordenJoan Ammama lid Gedeputeerde Staten van Friesland
verkoperJoan Ammamalid Gedeputeerde Staten van Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLolcke Obbes x Jeltie Gosses koopt grote stalling en wagenhuis nz. Ossenmarkt. Ten O. Jelle Auckes, ten W. wd. Ruurd Hilbrandts, commandeur, ten Z. de straat, ten N. de verkoper. Gekocht van Johan Ammama, Gedeputeerde Staat van Friesland, voor 1216 gg.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032va van 10 mei 1668 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0001v van 23 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Lolcke Obbes wijdschipper


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0025r van 13 nov 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLolcke Obbes


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0069r van 19 nov 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 19achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLolke Obbes
naastligger ten westenAlewijn Pybes


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 11rGrote Ossenmarkt 17Lolcke Obbes, schipper (wijd-), absentf. 2500-00-00


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0047v van 6 apr 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLolcke Obbes wijdschipper


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0195r van 29 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 19achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Lolcke Obbes
naastligger ten westenAlewijn Pybes


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0269r van 20 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 19achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlewijn Piebes
naastligger ten westenLolcke Obbes


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0349r van 18 jan 1691 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTeke schoolmeester


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0354r van 8 mrt 1691 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAlewijn Pybes


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0080r van 21 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 17Grote Ossenmarkt NZ856‑00‑00 GGhuis
koperDouwe Andries c.u.wijdschipper
verpachter grondde stad Harlingen1‑06‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dirck Jansen IJsenbeek
naastligger ten westenals bewoner Claes IJsenbeeck mr. timmerman
naastligger ten noordenClaas IJsenbeeck mr. timmerman
verkoperJeltie Gosses, weduwe van
verkoperwijlen Lolcke Obbeswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Andries, wijdschipper, koopt huis (met indeling). Ten Z. de Ossenmarkt, ten W. en N. erven Dirck Jansen IJsenbeek. Claas IJsenbeek, mr. timmerman, woont nu in dat noordelijke deel. Met beschrijving van het huis. Gekocht van Jeltie Gosses wd. Lolcke Obbes, wijdschipper, voor 856 gg.


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0199v van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDouwe Andries schipper


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0243v van 14 apr 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDouwe Andries


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-126Grote Ossenmarkt 17huis
eigenaarwed. Wouter Sipkes
gebruikerwed. Feddrik Tjerx
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0296r van 11 apr 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 17Grote Ossenmarkt NZ526‑14‑08 GGhuis
koperburgerhopman Hilbrand Harmens Duinia
verpachter grondde stad Harlingen1‑06‑00 CG
huurder voorste kamerde dochters van notaris Acker 10‑00‑00 GG
huurder voorbovende vrouw van Jan 11‑00‑00 GG
naastligger ten oostenZierk Sapes
naastligger ten zuidenGrote Ossemarkt
naastligger ten westende weduwe van Wouter Sipkes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes IJsenbeek
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen Douwe Andries c.u.


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0026v van 5 nov 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgerhopman Hilbrandt Harmens Dunia


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-126Grote Ossenmarkt 17huis
eigenaarwed. Wouter Sipkes
gebruikerwed. Feddrik Tjerx
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-126Grote Ossenmarkt 17huis
eigenaarwed. Wouter Sipkes erven
gebruikerbode Jelmersma
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-126Grote Ossenmarkt 17huis
eigenaarerven Wouter Sipkes
gebruikerTjerk Andrys
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑13‑06 CG


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0140r van 4 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgerhopman Hillebrand Dunja c.s.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-126 Grote Ossenmarkt 17Hilbrand en Antje Dunja, bestaande uit 2 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-126Grote Ossenmarkt 17huis
eigenaarClaas de Boer
gebruikerJan van Dorsen
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG
opmerking[staat: 127]


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0247v van 15 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 17Grote Ossenmarkt NZ501‑07‑00 GGhuis
koperTrijntie Jans, weduwe van
koperwijlen Albert Ruirds blauwverver
verpachter grondJacob Simons Kuiper 1‑06‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Tabes
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPieter Scheltema koopman
verkoperAntie Harmens Dunia bejaarde ongehuwde dochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Feykes, varendspersoon x Antje Pieters


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0064v van 1 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAntje


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0190v van 8 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Feikes c.u.


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0222r van 23 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Feikes n.u.


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0068v van 5 okt 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLijske Jans e.a.
naastligger ten zuidenAanneke Jans e.a.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0301r van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester Syds Schaaf


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0187r van 16 mei 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFeike Jans


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0244v van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFeike Tomas


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0025r van 15 apr 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester Syds Schaaf


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0238r van 15 jun 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFeike Jans


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0237r van 15 jun 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 17Grote Ossenmarkt NZ100‑00‑00 CGhuis
koperAnthony de Boer, gehuwd met
koperAkke Geerts
verpachter grondde weduwe Menalda 1‑06‑00 CG
huurderEnte Hendriks bleker32‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJacob Reinalda
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Augustinus Mockema
naastligger ten noordenherberg de Hoop de Hoop
verkoperFeike Jans Rath
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthony de Boer x Akke Geerts koopt een huis nz. Ossenmarkt. Ten O. Jacob Reinalda?, ten W. erven Mockema, ten Z. de straat, ten N. de herberg 'de Hoop'. Gekocht van Fokke Jan Zits? Dits? (Feike Thomas?)


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0006v van 17 mei 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 17Grote Ossenmarkt NZ420‑00‑00 CGhuis
koper q.q.Bonifacius Oolgardt, gecommitteerde
koper q.q.Eduard Keizer, gecommitteerden van
koperde Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeente
verpachter grondde weduwe van Menalda 1‑06‑00 CG
huurderEnte Hendriks bleker32‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJacob Reinalda
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenAnthony de Boer, gehuwd met
naastligger ten westenAkke Geerts
naastligger ten noordenherberg de Hoop de Hoop
verkoperAnthony de Boer, gehuwd met
verkoperAkke Geerts


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0061r van 31 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 19achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenherberg de Hoop


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0121r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Lutherse Gemeente


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0303r van 27 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Lutherse Gemeente


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0004r van 11 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Lutherse Gemeente


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0021r van 26 feb 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Lutherse Gemeente


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0174r van 29 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 19achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSymon Schuurmans


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-137, pag. 172Grote Ossenmarkt 17Lutherse Kerk1‑00‑00 cg


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-117Grote Ossenmarkt 17Hersteld Luthers Gemeente kerk


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1422Grote Ossenmarkt 17Herstelde Evangelisch Luthersche KerkHarlingenkerk en erf (119 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1422Grote Ossenmarkt F-117Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeentekerk


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1422Gr. Ossenmarkt F-111Herst. Evang. Luth. Gemeentekerk


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1422Grote Ossenmarkt 17 (F-111)Herst. Ev. Lutherse Kerkkerk


1928 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-12991
Grote Ossenmarkt 18Feije Stienstra
  terug