Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Ossenmarkt 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Grote Ossenmarkt 2 8-131 8-143 F-102 F-102


Huisnaam in: 0
Gebruik: pakhuis
Naam: de os
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 2
ten oostenGrote Ossenmarkt 4
ten zuidenZuiderhaven 35
ten westenZuiderhaven 33
ten noordende Grote Ossenmarkt


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0200r van 18 jan 1646 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 2Grote Ossenmarkt [staat: Zuider nieuwe haven op de Bredeplaats tussen de wester haven en diept van de Schritsen]huis
 
koperPyter Jacobs, en zijn broer1800-00-00 GG
koperRein Jacobs
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenHarmen Synes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenIntie Tiepkes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTierck Keimpes, erfgenaam van
wijlen Douue Kijmpes
verkoperPiter Piphron, erfgenaam
verkoperSyntie Piphron, erfgenamen van
wijlen Berber Dircx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter en Rens Jacobs, gebroeders, kopen een huis op de zuider nieuwe haven op de brede plaats tussen de westerhaven en de diept van de Schritsen. Ten O. Harmen Synes [Nauta?], ten W. Intie Tiepkes. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van Tierck Keimpes, erfgenaam van wl. Douwe Kijmpes [Vlasbloem], en van Piter Piphron en Syntje Piphron, erfgenamen van Berber Dircx, voor 1800 GG.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0202r van 18 jan 1646 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 33, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhuis van de weduwe van Douwe Keimpes


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0170r van 24 mei 1651 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 33, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0234r van 12 mrt 1653 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 33, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0164r van 6 dec 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 33, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van Jurrien Claesen Fonteyn


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0056r van 25 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 2Grote Ossenmarkt ZZ1/3 gleibakkerij genaamd de Seven Gevels
 
koperJancke Gerryts, weduwe van1215-00-00 CG
wijlen Theunis Foppes
verkoperGoitien Clases Braam, vader en voorstander van
Auckie Goitjens Braam
verkoperGoitien Clases Braam, vader en voorstander van
Foppe Goitjens Braam
verkoperHuibert Clasen Braam, man en voogd van
Antie Foppes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJancke Gerryts wv Teunis Foppes koopt 1/3 v.d. gleybakkerij 'de 7 gevels', op de Zw. hoek v.d. Grote Ossenmarkt, en ook 1/6 van het huis op het Noordijs, waarin zij woont, en van het huis en de woning daarachter, bewoond door wd. Claes Gerryts. Zie de voorwaarden. Gekocht van Gooitje Clasen Braam, als vader en voogd over zijn 2 kinderen Antie- en Foppe Gooitjens Braam, en Huibert Clasen Braam, als man en voogd over zijn vrouw Antie Foppes, voor 1250 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-131 Grote Ossenmarkt 2huis
eigenaarBouwe Schiere
gebruikerPieter Boltjes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
grondpacht aan Jacob R. Braem
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-131 Grote Ossenmarkt 2huis
eigenaarBouwe Schiere in qlt.
gebruikerFeye Jansen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-7-1720
grondpacht aan F. R. Braem
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG
aansl. grondp. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-131 Grote Ossenmarkt 2huis
eigenaarJacob Jansen Ros
gebruikerJacob Jansen Ros
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
grondpacht aan Jacob R. Braem
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-08-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-131 Grote Ossenmarkt 2huis
eigenaarwed. Jacob Jansen
gebruikerwed. Jacob Jansen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
grondpacht aanerven Jacob Romkes Braam
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-08-00 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0176v van 28 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 33, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosten[foutief] Jan Roorda ontvanger


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0263r van 14 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 2Grote Ossenmarkt ZZpakhuis verdieping
 
koperJoodse Gemeente 300-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
toehaakeen zilveren geboortelepel voor het zoontje van de verkoper
naastligger ten oostenhet pakhuis van wijlen de heer Jan Roorda
naastligger ten zuidenBernardus Dreyer fiscaal
naastligger ten westenBernardus Dreyer fiscaal
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperBernardus Dreyerfiscaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Ysaaks en Benjamin Cohen, kooplieden, kopen als ouderlingen en diakenen van de Joodse Gemeente, het bovenste gedeelte van een pakhuis. Ten O. het pakhuis van Jan Roorda, ten N. de Ossenmarkt, ten W. en Z. Bernardus Dreyer. Er staan veel bedingen in over verbouwing van het pand. Gekocht van Bernardus Dreyer.


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0200r van 4 mrt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 33, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJoodse synagoge
naastligger ten oostende verkoper Bernardus Dreyer fiscaal procureur


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0114r van 6 dec 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 2Grote Ossenmarkt ZZpakhuis
 
koperEelke Jelles mr. huistimmerman400-00-00 CG
eigenaar bovenJoodse Gemeente
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostende erven van Jan Roorda
naastligger ten zuidenBernardus Dreyer notaris en procureur fiscaal
naastligger ten westenAnthoni Vink
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperBernardus Dreyernotaris en procureur fiscaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Jelles, mr. huistimmerman koopt een pakhuis op de Ossenmarkt. Ten O. erven Jan Roorda, ten W. Antoni Vink, ten N. de Ossenmarkt, ten Z. de verkoper. Het bovenste deel van dit pakhuis behoort aan de Joodse Gemeente en wordt als hun Synagoge gebruikt. Gekocht van Bernardus Dreyer.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0112v van 26 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 2Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]pakhuis waarin boven een synagoge
 
koper door niaarGeertje Douwes, gehuwd met170-00-00 GG
Jurjen Okkesmr. metselaar
geniaarde koper van 1/2Jurjen Okkes, enmr. metselaar
geniaarde koper van 1/2Eeltje Trawaliekoopman
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
gebruikerP. van Scheltinga
naastligger ten oostenJacob Roorda
naastligger ten zuidenJan Minnes
naastligger ten westende erven van Anthony Vink
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperEelke Jellesbouwmeester (stads-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Okkes v.d. Stok mr. metselaar, koopt een pakhuis. Ten O. Jacob Roorda, ten W. erven Anthoni Vink, ten Z. Jan Nannes?, ten N. de Grote Ossenmarkt. Het bovenste deel van het pakhuis is in eigendom en onderhoud van de Joodsche Gemeente, als synagoge. Gekocht van Eelke Jelles, stadsbouwmeester.


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0201v van 5 feb 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 2Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]pakhuis waarin boven een synagoge
 
koperLouwrens Clazen Koster, gehuwd met275-00-00 CG
Eelkjen Theunis
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenJ. Roorda
naastligger ten zuidenJan Minnes
naastligger ten westende erven van Anthoni Vink
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperJurjen Okkes, gehuwd metmr. metselaar
Geertje Douwes


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0036r van 23 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 33, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJoodse Gemeente synagoge


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0174v van 12 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 2Grote Ossenmarkt ZZpakhuis
 
koperJacob Sas koopman100-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenJacob Roorda
naastligger ten zuidenJacob Sas
naastligger ten westenPieter Feikes
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperTheunis Lourens Kostermr. slager


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0253r van 14 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 33, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJoodse synagoge


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-143 Grote Ossenmarkt 2Bernardus Smeeding2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-102Grote Ossenmarkt 2Wopke Djoerds van der Stel... van wijk E-188; gebruiker Douwe M. vd Mey, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-102, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-154, pakhuis; gebruikers Sikke Bonnes, sjouwer, en Johannes ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-102Grote Ossenmarkt 2Wopke D van der Stel pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1447Grote Ossenmarkt 2Jan Sjoerds van der WeideHarlingenkoekbakkerpakhuis (48 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-102Grote Ossenmarkt 2Akke Beernts... dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk A-198, 200, wijk D-172, wijk E-274, wijk F-102, wijk G-182, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1447F-102 (Grote Ossenmarkt)Albert van der Weide en mede eig.pakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1447F-102 (Gr. Ossenmarkt)Simon Wiardapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4251Grote Ossenmarkt 2 (F-102)Jacobus Nic. Wiarda (en Cons.)


1935 - kentekenadresnaam
B-21844
Grote Ossenmarkt 1Gebroeders A. en G. Bijlsma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Ossenmarkt 2rijksmonument 20375


2005 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4251Grote Ossenmarkt 2
  terug