Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Ossenmarkt 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Grote Ossenmarkt 2 8-131 8-143 F-102 F-102


Huisnaam in: 0
Gebruik: pakhuis
Naam: de os
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 2
ten oostenGrote Ossenmarkt 4
ten zuidenZuiderhaven 35
ten westenZuiderhaven 33
ten noordende Grote Ossenmarkt


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0093r van 29 mrt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhuis en schuur van Meyle Rinnerts


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0093r van 29 mrt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 2Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe stad]hoekhuis en gebouw met zes gevels
 
kopermr. Andries Jacobs, gehuwd met7600-00-00 GG
koperFrancine Martini Bolsward
verpachter grondde stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostenhuis en schuur van Meyle Rinnerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEpo Augustini Algera, gehuwd met
verkoperAeff Pyters


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0045r van 26 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Meyle Rinnerts


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0045r van 26 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 2Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]huis
 
koperJacob Wytzes, gehuwd met2730-00-00 GG
koperBauckien Marthens
verpachter grondde stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Meyle Rinnerts
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkopermr. Andries Jacobs, gehuwd met
verkoperFrancina Martiny


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0055v van 5 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis bewoond door Dirck Sytes c.u., gehuwd metschroor
naastligger ten oostenHouck


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0004v van 13 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJets Martens


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0009r van 17 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Bredeplaats]


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0009r van 17 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 2Zuiderhaven NZ tot Grote Ossenmarkt [staat: zuider nieuwe stad de Zuiderpoortsbrug]huis, loods en een ledige plaats
 
koperInte Tiepkes c.u.542-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: brug en haven]
naastligger ten westenSake Watzes
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Bredeplaats]
verkoperJets Martens


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0098r van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJets Martens


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0202r van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 2Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Zuiderbrug tot aan de Grote Plaats]huis, loods en plaats
 
koperJacob Jansen Isercramer veerschipper1390-00-00 GG
naastligger ten oostenhet huis van de weduwe van Douwe Keimpes
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenhet huis van Taecke Lauta
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Grote Plaats]
verkoperInte Tiepckes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jansen isercramer, veerschipper, koopt een huis tussen zuiderbrug en de grote plaats. Geen grondpacht.


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0248v van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0170r van 24 mei 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 2Grote Ossenmarkt ZZ [staat: ten westen van de gleibakkerij van de kopers]ledige plaats
 
koperFrans Jacobs de Adam c.f.670-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
eerdere eigenaarJarich Claesen
verkoperburgervaandrig Jan Knijff c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Jacobs d`Adam koopt een ledige plaets, liggende ten W. van zijn gleibakkerij. Hij koopt het van vaandrig Jan Knijjf en Ipe Meinerts onder beding dat hij aan de vorige verkoper Jarigh Claesen van Ameland nog 120 GG betaalt, voor 670 GG.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0234r van 12 mrt 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0163r van 6 dec 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 2Zuiderhaven NZhuis
 
koperSimen Jacobs, gehuwd met1000-00-00 GG
koperAriaentie Fransen
naastligger ten oostende gleybakkerij van Jurrien Claesen Fonteyn
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenhet huis van Jurrien Claesen Fonteyn
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperJurrien Claesen Fonteyn, gehuwd met
verkoperAttie Pieters


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0164r van 6 dec 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van Jurrien Claesen Fonteyn


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0180r van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet verkochte huis van Attie Pieters, gehuwd met
naastligger ten westenJurrien Claesen Fonteyn


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0311r van 8 feb 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0180v van 29 mei 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis genaamd de Zeven Gevels
naastligger ten westenhet huis genaamd de Zeven Gevels


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-131Grote Ossenmarkt 2huis
eigenaarBouwe Schiere
gebruikerPieter Boltjes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
grondpacht aan Jacob R. Braem
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-131Grote Ossenmarkt 2huis
eigenaarBouwe Schiere in qlt.
gebruikerFeye Jansen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-7-1720
grondpacht aan F. R. Braem
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG
aansl. grondp. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-131 Grote Ossenmarkt 2huis
eigenaarJacob Jansen Ros
gebruikerJacob Jansen Ros
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
grondpacht aan Jacob R. Braem
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-08-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-131 Grote Ossenmarkt 2huis
eigenaarwed. Jacob Jansen
gebruikerwed. Jacob Jansen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
grondpacht aanerven Jacob Romkes Braam
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-08-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-131 Grote Ossenmarkt 2huis
eigenaarwed. Jacob Jansen
gebruikerwed. Jacob Jansen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG
grondpacht aansecretrs. Bakker
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0176v van 28 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Roorda ontvanger


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0263r van 14 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 2Grote Ossenmarkt ZZpakhuis verdieping
 
koperde Joodse Gemeente 300-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
toehaakeen zilveren geboortelepel voor het zoontje van de verkoper
naastligger ten oostenhet pakhuis van wijlen de heer Jan Roorda
naastligger ten zuidenBernardus Dreyer fiscaal
naastligger ten westenBernardus Dreyer fiscaal
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperBernardus Dreyerfiscaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Ysaaks en Benjamin Cohen, kooplieden, kopen als ouderlingen en diakenen van de Joodse Gemeente, het bovenste gedeelte van een pakhuis. Ten O. het pakhuis van Jan Roorda, ten N. de Ossenmarkt, ten W. en Z. Bernardus Dreyer. Er staan veel bedingen in over verbouwing van het pand. Gekocht van Bernardus Dreyer.


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0170v van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBernardus Dreyer procureur fiscaal


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0200r van 4 mrt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Joodse Gemeente: synagoge
naastligger ten oostende verkoper Bernardus Dreyer fiscaal procureur


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0025v van 28 sep 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende Joodse Gemeente: synagoge
naastligger ten noordenBernardus Dreyer c.u.


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0114r van 6 dec 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 2Grote Ossenmarkt ZZpakhuis
 
koperEelke Jelles mr. huistimmerman400-00-00 CG
eigenaar bovende Joodse Gemeente
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Roorda
naastligger ten zuidenBernardus Dreyer notaris en procureur fiscaal
naastligger ten westenAnthoni Vink
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperBernardus Dreyernotaris en procureur fiscaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Jelles, mr. huistimmerman koopt een pakhuis op de Ossenmarkt. Ten O. erven Jan Roorda, ten W. Antoni Vink, ten N. de Ossenmarkt, ten Z. de verkoper. Het bovenste deel van dit pakhuis behoort aan de Joodse Gemeente en wordt als hun Synagoge gebruikt. Gekocht van Bernardus Dreyer.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0250v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0112v van 26 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 2Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]pakhuis waarin boven een synagoge
 
koper door niaarGeertje Douwes, gehuwd met170-00-00 GG
koper door niaarJurjen Okkes mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
geniaarde koper van 1/2Jurjen Okkes, enmr. metselaar
geniaarde koper van 1/2Eeltje Trawaliekoopman
gebruikerP. van Scheltinga
naastligger ten oostenJacob Roorda
naastligger ten zuidenJan Minnes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Anthony Vink
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperEelke Jellesstadsbouwmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Okkes v.d. Stok mr. metselaar, koopt een pakhuis. Ten O. Jacob Roorda, ten W. erven Anthoni Vink, ten Z. Jan Nannes?, ten N. de Grote Ossenmarkt. Het bovenste deel van het pakhuis is in eigendom en onderhoud van de Joodsche Gemeente, als synagoge. Gekocht van Eelke Jelles, stadsbouwmeester.


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0201v van 5 feb 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 2Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]pakhuis waarin boven een synagoge
 
koperLouwrens Clazen Koster, gehuwd met275-00-00 CG
koperEelkjen Theunis
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenJ. Roorda
naastligger ten zuidenJan Minnes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Anthoni Vink
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperJurjen Okkes, gehuwd metmr. metselaar
verkoperGeertje Douwes


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0036r van 23 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Joodse Gemeente: synagoge


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0097v van 9 jul 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende Joodse Gemeente: synagoge


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0174v van 12 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 2Grote Ossenmarkt ZZpakhuis
 
koperJacob Sas koopman100-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenJacob Roorda
naastligger ten zuidenJacob Sas
naastligger ten westenPieter Feikes
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperTheunis Lourens Kostermr. slager


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0253r van 14 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Joodse Gemeente: synagoge


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-143 Grote Ossenmarkt 2Bernardus Smeeding2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-102Grote Ossenmarkt 2Wopke Djoerds van der Stel... van wijk E-188; gebruiker Douwe M. vd Mey, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-102, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-154, pakhuis; gebruikers Sikke Bonnes, sjouwer, en Johannes ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-102Grote Ossenmarkt 2Wopke D van der Stel pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1447Grote Ossenmarkt 2Jan Sjoerds van der WeideHarlingenkoekbakkerpakhuis (48 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-102Grote Ossenmarkt 2Akke Beernts... dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk A-198, 200, wijk D-172, wijk E-274, wijk F-102, wijk G-182, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1447F-102 (Grote Ossenmarkt)Albert van der Weide en mede eig.pakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1447F-102 (Gr. Ossenmarkt)Simon Wiardapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4251Grote Ossenmarkt 2 (F-102)Jacobus Nic. Wiarda (en Cons.)pakhuis


1935 - kentekenadresnaam
B-21844
Grote Ossenmarkt 1Gebroeders A. en G. Bijlsma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Ossenmarkt 2rijksmonument 20375


2005 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4251Grote Ossenmarkt 2
  terug