Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Ossenmarkt 21
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Ossenmarkt 218-1238-1248-135F-119F-113


Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 21
ten oostenGrote Ossenmarkt 23
ten zuidende Grote Ossenmarkt
ten westenGrote Ossenmarkt 19
ten noordende Vijversteeg


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0197r van 11 dec 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijversteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende verkoper, erfgenamen van wijlen Idts Sibouts


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0204v van 16 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende schuur van oud burgemeester Hero Jans


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0210v van 5 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijversteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0316v van 26 mei 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 21Grote Ossenmarkt NZ [staat: westeinde schritsen noordzijde brede plaats]150‑00‑00 ggdwarskamer
koperFoppe Sioerts, gehuwd met
koperAnna Reyns
naastligger ten oostenNeeltie, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Take
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
naastligger ten westende schuur van Jan Johannes
naastligger ten noordenBauke Everts
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen Ids Sybolts, gehuwd met
verkoperRink Hessels


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0032v van 4 dec 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende schuur van Douwe Oenis


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0036r van 9 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende schuur van Douwe Oenis


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0053v van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stalling van Jan Johannes


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0091r van 3 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0180r van 10 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1647 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Ossenmarkt 21 (zuidgevel), HarlingenGrote Ossenmarkt 21 (zuidgevel)Ao1647'


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0006r van 11 dec 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende schuur van Jan Johannes


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0168v van 3 apr 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Ansckes


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0183r van 9 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Anskes


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0239r van 26 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende paardenstal van Jeltie Teunis Wrijthoff


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0025r van 13 nov 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmr. Jan Carstes


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 11rGrote Ossenmarkt 21Jan Carstes, chirurgijn (mr. -), absentf. 2000-00-00


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0047v van 6 apr 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmr. Jan Carstens


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0243v van 14 apr 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen mr. Jan Carstens


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-123 , folio 158Grote Ossenmarkt 21huis
eigenaarJan Carstens wed.
gebruikerJan Carstens wed.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0026v van 5 nov 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen mr. Jan Carstens


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-123 , folio 104rGrote Ossenmarkt 21huis
eigenaarJan Carstens wed.
gebruikerJan Carstens wed.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan8‑10‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0115r van 14 sep 1721 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 21Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]90‑00‑00 cg1/6 huis
koperJacob Jansen Ros c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑00‑00 cg
naastligger ten oostenClaes Gerlofs
naastligger ten zuidenGrote Ossemarkt [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westenSipke Reins
naastligger ten noordenPothondjesteeg [staat: doorgaande steeg]
verkoperAnske Jansen Ros c.u.


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0118r van 12 okt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 21Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]580‑00‑00 cghuis
koperKeimpe Pytters c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
naastligger ten oostenClaes Gerloffs koopman
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossemarkt]
naastligger ten westenSipke Reins
naastligger ten noordenDoede Sickes
naastligger ten noordenPothondjesteeg [staat: straat]
verkoperLiesbeth Jansen
verkoperMayke Jansen Ros c.m. en c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKeimpe Pyters koopt een huis nz. Ossenmarkt. Ten O. Claas Gerlofs, ten W. Sipke Reins, ten Z. de straat, ten N. Doede Sickes en een openbare steeg, waarlangs dit huis een vrij in- en uitgang etc. heeft. Gekocht van Lijsberta- en Marijke Jansen Ros, voor 580 cg.


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0183v van 14 nov 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKeimpe Pyters


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-123 , folio Grote Ossenmarkt 21huis
eigenaarCeimpe Pyters
gebruikerCeimpe Pyters
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0286v van 17 jan 1734 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 21Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]1500‑00‑00 cghuis en bakkerij
aanhandelaarAntoni Gerardi Wijngaerden, gehuwd met
aanhandelaarJeltie Heres
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
toehaakeen gouden ducaton voor Teetske Pieters Wijngaerden
naastligger ten oostenHarmen Wassenaer
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westenJan Kampen c.s.contrarolleur
naastligger ten noordenPothontjesteeg
verwandelaarKeimpe Pyters


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-124 , folio 104vGrote Ossenmarkt 21huis
eigenaarAugustinus Mokkema
gebruikerAugustinus Mokkema
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0209r van 24 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenals bewoner Augustinus Mokkema


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0140r van 4 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Augustinus Mockema


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-124Grote Ossenmarkt 21vroedsman Moccama, bestaande uit 3 personen13‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-124 , folio 105rGrote Ossenmarkt 21huis
eigenaarvroedsm. Mokma
gebruikervroedsm. Mokma
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-124, fol. 146vGrote Ossenmarkt 21vroedsman Moccama cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenbakker, mr.36:0:00 cg6:0:00 cgbestaet maetigh wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-124 , folio 106rGrote Ossenmarkt 21huis
eigenaarvroedsman Moccama
gebruikervroedsman Moccama
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-124 , folio 106rGrote Ossenmarkt 21huis
eigenaarvroedsman Moccama
gebruikervroedsman Moccama
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-135 , folio 177rGrote Ossenmarkt 21huis
eigenaarA. Mokkema
gebruikerA. Mokkema
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0172r van 18 apr 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 21Grote Ossenmarkt NZ1745‑00‑00 cghuis en bakkerij
koperSybe Jelles, gesterkt met zijn vaderbakkersknecht te Franeker
koperJelle Jans te Dokkum
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
naastligger ten oostenvroedsman Augustinus Mokkema
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tabes
naastligger ten noordenPothondjessteeg
verkoperAugustinus Mokkema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybe Jelles, bakkersknecht te Franeker koopt met zijn vader Jelle Jans te Dokkum, een huis en bakkerij met alle losse goederen en bakkerijgereedschappen, nz. Ossenmarkt. Ten O. de verkoper, ten W. erven Tabes, ten Z. die straat, ten N. de Pothondjessteeg, waarin de koper vrij in- en uitgang en op- en afslag heeft. Gekocht van Augustinus Mokkema, mede-vroedschap, voor 1775 cg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-135 , folio 177rGrote Ossenmarkt 21huis
eigenaarSybe Jelles
gebruikerSybe Jelles
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0244v van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende bakkerij verkocht door Sybe Jelles
naastligger ten oostende bakkerij gekocht door Harent Pieters


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0241v van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 21Grote Ossenmarkt NZ2000‑00‑00 cghuis en bakkerij
kopermeerderjarige vrijgezel Harent Pieters
naastligger ten oostenvroedsman A. Mokkema
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenA. Tabes
naastligger ten noordenPothondjessteeg
verkoperSybe Jellesmr. bakker


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-135 , folio 177rGrote Ossenmarkt 21huis
eigenaarHarent Pieters
gebruikerHarent Pieters
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg
grondpacht vanHarent Pieters
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal00‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑00‑08 cg


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0118r van 11 nov 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 21Grote Ossenmarkt NZ500‑00‑00 cghuis en bakkerij
koperPabe Faber, gehuwd metmr. bakker te Sneek
koperSybrigje Tjallings
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
naastligger ten oostenA. Mokkema
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenJacob Reinalda
naastligger ten noordenPothondjessteeg [niet vermeld]
verkoperHarrent Pieters, gehuwd metmr. bakker
verkoperTrijntje Gabes


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0202r van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0042v van 25 okt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 21Grote Ossenmarkt NZ576‑00‑00 cghuis
koperPieter Franze meerderjarig jongman
huurderJohannes Jans mr. bakker62‑08‑00 cg
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
naastligger ten oostenBauke Brugman
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenJacob Reinalda
naastligger ten noordenuitgaande steeg
verkoperPabe O. Faber te Franeker


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0121r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenA. de Boer


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0021r van 26 feb 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Rikkert


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-140, pag. 130Grote Ossenmarkt 21P. Rikkerts, 30 jaar, gehuwd
8-140, pag. 130Grote Ossenmarkt 21Symon Ypes , 20 jaar, gehuwdinwooning


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-135 , pag. 172Grote Ossenmarkt 21Pieter Rikkerts 3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-119Grote Ossenmarkt 21Pieter Fransen Rikkers... 1836, ovl 1843, ovl 1889, ; eigenaar en gebruiker van wijk E-070, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-119, bakker, 1814. (GAH204); woont in 8e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Grote Ossenmarkt 21P. Rikkersfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-119Grote Ossenmarkt 21P RikkersP Rikkersbakker


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 30 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-119Grote Ossenmarkt 21Trijntje Gerrits Hanekroot, overleden op 20 januari 1824moeder van Pieter, mr. bakker (Ossenmarkt F 119), Gerrit, politiedienaar en Liskje Fransen Rikkerts (vrouw van Jan H. Deurnat, varensgezel). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1420Grote Ossenmarkt 21Pieter Rikkers bakkerHarlingenhuis en erf (70 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 144 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-119Grote Ossenmarkt 21Pieter Fransen Rikkerts, overleden op 17 maart 1834bakker Ossenmarkt F 119, man van Rigtje Minnes, idem (erft vruchtgebruik), vader van Frans, bakker Workum, Jan, idem Bolsward, Eerde, kleermaker (thans in militaire dienst), Minne, horlogemaker (idem), Anna, vrijster en minderjarige Gerrit en Trijntje Pieters Rikkerts. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-119Grote Ossenmarkt 21Jan Pieters Rikkersgeb 1807 HRL, huwt met Trijntje Hijltjes de Boer op 16 mei 1833 HRL, bakkersknecht, zv Pieter Fransen R, en Richtje Minnes (Gleibakker); BS huw 1833; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk F-119; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-119Grote Ossenmarkt 21Minne Pieters Rikkersgeb 1811 HRL, ovl 28 feb 1889 HRL, huwt met Antje Althuisjes, uurwerkmaker, zv Pieter Frans R, en Rigtje Minnes; BS ovl 1889; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-119; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-119Grote Ossenmarkt 21Richtje Minnes Gleibakker... Jans G, en Antje Jacobs; BS ovl 1841; 1843 overlijdens; oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-119; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-119Grote Ossenmarkt 21Jan P Rikkers stemgerechtigde


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 88 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-119Grote Ossenmarkt 21Frans Jans Rikkers, overleden op 5 juni 18393 jr, geboren Bolsward, overleden Ossenmarkt F 119, zoon van Jan P. Rikkers, mr. bakker en wijlen Trijntje de Boer, broer van minderjarige Pieter, Hieltje en Minne Jans Rikkers. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 107 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-119Grote Ossenmarkt 21Minne Jans Rikkers, overleden op 22 oktober 18392 jr, geboren Dronrijp, overleden Ossenmarkt F 119, zoon van Jan P. Rikkers, mr. bakker en wijlen Trijntje de Boer, broer van minderjarige Pieter en Hieltje Jans Rikkers. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-119OssemarktJan Pieters Rikkers32 jbakkerHarlingenm, protestant, weduwnaar
F-119OssemarktPieter Jans Rikkers6 jBolswardm, protestant, ongehuwd
F-119OssemarktHieltie J Rikkers5 jBolswardm, protestant, ongehuwd
F-119OssemarktMinne P Rikkers28 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-119OssemarktRichtje Minnes63 jHarlingenv, protestant, weduwe
F-119OssemarktTrijntie Rikkers18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-119OssemarktTrijntje Dijkstra20 jSlappeterpv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 314 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-119Grote Ossenmarkt 21Richstje Minnes Gleibakker, overleden op 17 juli 184164 jr (geboren 26/9/1776), bakkerse, overleden Ossenmarkt F 119, wed. Pieter Franses Rikkers, moeder van Frans, bakker, Jan, idem Surhuisterveen, Eede, kleermaker Marssum, Minne, horlogemaker, Anna (vrouw van Douwe Romkes Nauta, verver/glazenmaker Workum), Gerrit, bakkersknecht Leeuwarden en Trijntje Pieters Rikkers, dienstmeid. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 41 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-119Grote Ossenmarkt 21Aaltje Franzes Rikkers, overleden op 25 maart 18422 jr, geboren Workum, overleden Ossenmarkt F 119, dochter van Frans Pieters Rikkers, winkelier en Janna Watzes Hilarius, zuster van minderjarige Pieter en Richert Franzes Rikkers. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1420Grote Ossenmarkt F-119Bart Annes van der Werf woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3578Gr. Ossenmarkt F-113wed. en erven Tjepke Boersma woonhuis
Sectie A nr. 3578Gr. Ossenmarkt F-113wed. en erven Tjepke Boersma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3578Grote Ossenmarkt 21 (F-113)Pietje Snoek (wed. Tj. Boersma)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 21R.A. Boersmabroodbakker
Groote Ossenmarkt 21Tj. Boersmabroodbakker


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. OssenmarktTj. Boersma730Bakkerij


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. OssenmarktTj. Boersma730Bakkerij


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. OssenmarktTj. Boersma730Bakkerij


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Ossenmarkt 21J. (Jacob) v.d. Pol


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Ossenmarkt 21beeldbepalend pand8 van 10


2023
0.08434009552002


  terug