Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Ossenmarkt 23
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Ossenmarkt 23 8-123 8-134 F-120 F-114
Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 23
ten oostenGrote Ossenmarkt 25
ten zuidende Grote Ossenmarkt
ten westenGrote Ossenmarkt 21


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0227v van 5 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 25, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Victoors


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0168v van 3 apr 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 25, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Ansckes


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0183r van 9 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 25, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Jacob Anskes


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0230r van 10 mei 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 25, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerlof Ymmes


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-123 Grote Ossenmarkt 23huis
eigenaarwed. Jan Carstens
gebruikerwed. Jan Carstens
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-123 Grote Ossenmarkt 23huis
eigenaarwed. Jan Carstens
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-10-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0115r van 14 sep 1721 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 23Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]1/6 huis
 
koperJacob Jansen Ros c.u.90-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen
naastligger ten oostenClaes Gerlofs
naastligger ten zuidenGrote Ossemarkt [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westenSipke Reins
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperAnske Jansen Ros c.u.


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0118r van 12 okt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 23Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]huis
 
koperKeimpe Pytters c.u.580-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-02-00 CG
naastligger ten oostenClaes Gerloffs koopman
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossemarkt]
naastligger ten westenSipke Reins
naastligger ten noordenDoede Sickes
naastligger ten noordenPothondjesteeg [staat: straat]
verkoperLiesbeth Jansen
verkoperMayke Jansen Ros c.m. en c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKeimpe Pyters koopt een huis nz. Ossenmarkt. Ten O. Claas Gerlofs, ten W. Sipke Reins, ten Z. de straat, ten N. Doede Sickes en een openbare steeg, waarlangs dit huis een vrij in- en uitgang etc. heeft. Gekocht van Lijsberta- en Marijke Jansen Ros, voor 580 cg.


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0152v van 6 dec 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 25, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaes Gerlofs koopman


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0183v van 14 nov 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 23Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]huis
 
koperHarmen Wassenaar, gehuwd met570-00-00 GG
Sytske Auckes
naastligger ten oostenGerrit Tiallinghs
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westenKeimpe Pyters
naastligger ten noordenPothondjesteeg
verkoper van 1/6Trijntie Claeses, gehuwd met
oud Hopman Sytse Vos
verkoper van 1/6Sara Jillis, weduwe van
wijlen Swerus Clasen
verkoper van 1/6Wopkjen Claeses meerderjarige dochter
verkoper van 1/6Jan Claeses
verkoper van 1/6Lijsbeth Claeses
verkoper van 1/6Gerlof Claeses
verkoperwijlen Claes Gerlofs, vaderkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Wassenaar x Sytske Auckes koopt een huis nz. Ossenmarkt. Ten O. Gerrit Tjallings, ten W. Keimpe Pyters, ten Z. die straat, ten N. de Pothondjessteeg. Vrij in- en uitgang in die steeg. Gekocht van Trijntje Clases x Sytse Vos, oud-burgerhopman, voor 1/6, Sara Gilles wv Sybren Clases, voor 1/6, Wopkje- en Jan Clases, elk voor 1/6, en Lijsbeth- en Gerlof Clases elk voor 1/6, als erven van Claas Gerlofs, voor 571 gg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-123 Grote Ossenmarkt 23huis
eigenaarCeimpe Pyters
gebruikerCeimpe Pyters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0069r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 25, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmen Wassenaer


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0286v van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 21, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHarmen Wassenaer


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-123 Grote Ossenmarkt 23huis
eigenaarHarmen Wassenaar
gebruikerHarmen Wassenaar
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0209r van 24 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 23Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt] van de straat tot achter Pothondtjesteeghuis
 
koper door niaarAntonius Gerardi Wijngaarden, gehuwd met981-14-00 GG
Jeltie Heeres
geniaarde koperPieter Andrys, gehuwd metwinkelier
Gryttie Harmens Speltiewinkelier
naastligger ten oostenGerryt Tiallings
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westenals bewoner Augustinus Mokkema
naastligger ten noordenPothondtjesteeg
verkoperSytske Aukes, als voorstanderse van haar kinderen en weduwe van
Harmen Wassenaarhofmeester op het Prinsenjacht


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-123 Grote Ossenmarkt 23Tjerk Heeres, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0172r van 18 apr 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 21, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Augustinus Mokkema


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0241v van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 21, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman A. Mokkema


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0118r van 11 nov 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 21, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenA. Mokkema


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0202r van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 23Grote Ossenmarkt NZ tot de Pothondjesteeghuis en erf
 
koperJan Baukes, gehuwd met225-00-00 CG
Minke Abrams Roosen
huurder achterste woningDina Michiels 0-07-00 CG
naastligger ten oostenTjerk van Benthem n.u.
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPothondjesteeg
verkoperoud vroedsman Augustinus Mokkema


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0042v van 25 okt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 21, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBauke Brugman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-134 Grote Ossenmarkt 23Jan Baukes2-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-120Grote Ossenmarkt 23Hinke Abrahams Roosen... 1812 HRL, huwt met Jan Baukes Komst op 28 jun 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 28 jun 1795, ovl wijk F-120, dv Abraham R, en Janke Ferrits; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1806, 1808, BS ovl ... (alles)


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 74 van 27 feb 1813
adressoortbedraggebruik
F-120Grote Ossenmarkt 23koopaktefr. 2100huis aan de Ossenmarkt F-120
 
verkoperJan Baukes Komst
koperSwerus Koersen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-120Grote Ossenmarkt 23Swerus Coersen... eigenaar van wijk F-251, gebruiker is Jan Ale, kastelein, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-120, kastelein, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-251; gebruiker is Jan Ale, kastelein, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-120Grote Ossenmarkt 23Sweerus Coorsen Swerus Coorsen kastelein


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-120Grote Ossenmarkt 23Christiaan H. Sweris Koersen, overleden op 25 november 1824H.=Hendrik, zoon van wijlen Sweris Koersen en Maria van Beek, kasteleinsche (Ossenmarkt F 120), broer van minderjarige Swerus-Everhardus Sweris Koersen. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1410Grote Ossenmarkt 23wed. Swerus KoersenHarlingenwinkelierschehuis en erf (145 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-120Grote Ossenmarkt 23Martha van Beekoud 72 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, tapperse, wijk F-120; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-120Grote Ossenmarkt 23Maria van Beek, overleden op 18 december 183972 jr, tapperse, geboren Nieuwkerk, overleden Ossenmarkt F 120, wed. Swerus Coersen, moeder van Swerus-E. Swerus Coersen, tapper. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-120OssemarktMartha van Beek72 jAmsterdamv, protestant, weduwe, tappersche
F-120OssemarktMaria Bonnes22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1410F-121 (Grote Ossenmarkt)Johannes J. Jagerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3189F-114 (Gr. Ossenmarkt)Eliazer Friedman Parfumeurwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4701Grote Ossenmarkt 23 (F-114)Hielke van der Zee


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Groote Ossenmarkt 23H. van der Zeejongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
timmerman


1915 - schoolgeldadresnaam
Grote Ossenmarkt 23Hylke van der Zee


1917 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Ossenmarkt 23, HarlingenGrote Ossenmarkt 23H. van der Zeebarbier, timmerman


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Ossenmarkt 23 Hijlke van der Zeetimmerman
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 23G.Tigchelaaragent crayonportr.
Groote Ossenmarkt 23aJ.Jekelbootwerker
Groote Ossenmarkt 23aJ.Schievinkmatroos


1965 - adresboekadresnaam
Grote Ossenmarkt 23W. (Willem) Heystra


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Ossenmarkt 23, HarlingenGrote Ossenmarkt 23Fa. Tichelaar & co.meubelen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Ossenmarkt 23beeldbepalend pand6 van 10
  terug