Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Ossenmarkt 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Ossenmarkt 38-1298-1298-141F-110F-104


Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 3
ten oostenGrote Ossenmarkt 5
ten zuidende Grote Ossenmarkt
ten westenGrote Ossenmarkt 1
ten noordende Vijverstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Ossenmarkt 3naamloze steeg ten westen


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0058r van 19 jan 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: de brede plaats of de nieuwe straat]


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0064v van 9 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0136v van 27 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: brede plaats of nieuwe straat]


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0201r van 15 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0368r van 6 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0086r van 26 nov 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0091r van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0082r van 20 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvrije uitgang zuidwaarts naar de straat erachter


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0061v van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1656 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 201 folio 109r van 15 sep 1656 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Grote Ossenmarkt 3
inventarisantHiltje Sents, gehuwd met
Hille Harmens
inleiding bij de boedelinventarisatie[0109r] Inventarisatie ende beschrijvinge sampt warderinge ende estimatie gedaen ende gemaeckt bij ons Pybe Oedes ende Doctore Jacobus Hillebrandts presiderende burgemeesteren ende bij den Gerechte der stede Harlingen tot desen verordonneerde commissarien ende geadsocieert met den onder geschreven geswoeren clerq aldaer ten huyse van Hiltie Sents van alle de goederen uyt ende inschulden geen exempt het welcke sij te echte inbrencht aen Hille Harmens haer tegenwoordige man ende sijnde goederen gewardeert van Antie Iedes ende Gertie Willems geswoeren waerdeersters deser stede. Actum den 15en novembris 1656.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0003r van 20 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHiltie Cents* strowijf


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0012r van 18 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe Jeltie Teunis Vrijthoff


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0024r van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHiltie Cents* strowijf


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0148r van 6 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 3Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]300‑00‑00 gghuis met apart verhuurde achterkamer
koperRitske Pieters grootschipper
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJurjen Groenwolt kapitein
naastligger ten zuidenOssenmarkt
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Fredrick Samuels
naastligger ten noordenburgerhopman Seerp Lammerts
laatst eigenaar en bewonerwijlen Hiltie Cents c.soc.strowijf
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0168r van 26 jun 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 3Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]35‑00‑00 cggrondpacht van 2-00-00 cg
koperRitske Pieters grootschipper
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de koper Ritske Pietersgrootschipper2‑00‑00 cg
eerdere eigenaarHiltie Sents
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuiden [staat: noorden]Grote Ossenmarkt [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde kindskinderen en erfgenamen van wijlen Trijntie Pieters


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0016r van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Ritske Pytters


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0309r van 11 jul 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Ritske Pieters


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-129 , folio 159Grote Ossenmarkt 3huis
eigenaarGerben Ritskes erven
gebruikerbootsman Jan c.soc.
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0016v van 20 mrt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 3Grote Ossenmarkt NZ700‑00‑00 cghuis
koperLijsbet Jansen Ros
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
huurderN. N. 70‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Groenwolt kapitein
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westende weduwe van wijlen Beern Hendricks
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperPytter Aitema te Leeuwarden
verkoperRitske Aitemastudent te Franeker
verkoperCornelis Aitema te Oudega
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLijsbet Jansen Ros koopt een huis nz. Ossenmarkt. Ten O. erven capitein Groenwolt, ten W. Beern Hendricks, ten Z. die straat, ten N. de Vijverstraat. Vrij achter in- en uitgang in de Vijverstraat. Gekocht van Pyter Aitsma? te Leeuwarden, Ritske Aitsma?, student te Franeker en Cornelis Aitsma? te Oudega, voor 700 cg.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-129 , folio 105rGrote Ossenmarkt 3huis
eigenaarLysbeth Jansen Ros
gebruikerJacob Engels
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan8‑10‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-129 , folio Grote Ossenmarkt 3huis
eigenaarLijsbeth Jansen
gebruikerJacob Arents cum soc.
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-129 , folio 105vGrote Ossenmarkt 3huis
eigenaarJacob Arents
gebruikerJacob Arents cum soc.
huurwaarde totaal41‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑16‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-129Grote Ossenmarkt 3wed. Jacob Arends, bestaande uit 2 personen04‑00‑00 cg0heeft 1 weeverknegt


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-129 , folio 105vGrote Ossenmarkt 3huis
eigenaarJacob Arends
gebruikerJacob Arends cum soc.
huurwaarde totaal41‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑09‑00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-129 , folio 106vGrote Ossenmarkt 3huis
eigenaarJacob Arents
gebruikerJacob Arents c.s.
huurwaarde totaal41‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑09‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-129 , folio 106vGrote Ossenmarkt 3huis
eigenaarJacob Arents
gebruikerJacob Arents c.s.
huurwaarde totaal41‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑09‑00 cg
opmerking[in dit register is de huurwaarde 43-00-00
opmerking maar de aanslag past bij een huurwaarde
opmerkingvan 41-00-00]


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0003v van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 3Grote Ossenmarkt NZ 3/5277‑00‑00 gghuis en weefwinkel
koperJacob Pyters koopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelnaastligger ten zuiden Jan Jansen Huyselaar2‑00‑00 cg
toehaak40-00-00 cg wegens te hoog gestelde grondpacht
huurder benedenhuisde weduwe van wijlen Jacob Jarigs van der Ley 30‑00‑00 cg
huurder achteropkamer en de weefwinkelJohannes Harmens 25‑00‑00 cg
naastligger ten oostenDavid Griffin n.u.
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenburgemeester B. Jelgersma
naastligger ten noordenJan Jansen Huyselaar
verkoperLijsbeth Cornelis verlaten, gehuwd met
verkoperCoenraad Funk levend of dood onbekend
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Pyters (Nijboer), koopman, koopt een huis en weefwinkel, nz. Grote Ossenmarkt. Ten O. David Griffin nom. ux., ten W. burgemeester B. Jelgersma, ten Z. die straat, ten N. Jan Jansen Huyselaar. Het onderhuis is verhuurd aan wd. Jacob Jarigs v.d. Ley, en de vooropkamer aan de verkoper, de achter opkamer is verhuurd aan Johannes Harmens, die ook de weefwinkel gebruikt. Het huis heeft een mandelige regenwaterbak en put, en aan de wz. een overdekte steeg waarlangs de eigenaar van de kamer daarachter vrij doorgang en op- en afslag heeft. Zie vooral de acte voor de voorwaarden etc.. Gekocht van Lijsbeth Cornelis, huisvrouw van Coenraad Funk?, wegens verlating en afwezigheid van haar man, zonder te weten of hij leeft of dood is, voor 277 gg. en 40 cg. wegens te hoog berekende grondpacht.


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0070v van 18 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Pyters


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0133r van 16 jan 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 3Grote Ossenmarkt NZ 3/5 [staat: Ossenmarkt]300‑00‑00 gghuis en weefwinkel
koper door niaarPhilip Oligart hovenier
geniaarde koperJohannes Jans Wieltje, gehuwd met
geniaarde koperLijsbeth Symons
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
huurder huisJohannes Jans Wieltje 30‑00‑00 cg
huurder weefwinkelJohannes Jans Wieltje 5‑00‑00 cg
huurder voorkamerWopke Jans 18‑10‑00 cg
naastligger ten oostende Lutherse Gemeente
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt en straat]
naastligger ten westenoud burgemeester Jelgersma
naastligger ten noordenPhilip Oolgaardt
verkoperJacob P. Nijeboerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilip Oligart, hovenier, koopt, na niaar vicinitatis, huis en weefwinkel. Ten O. de Luth. gemeente, ten W. de oud-burgemeester Jelgersma, ten Z. de Grote Ossenmarkt, ten N. Philip Oolgaardt zelf. Gekocht van Jacob P. Nijboer.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-141 , folio 177vGrote Ossenmarkt 3huis
eigenaarPhilip Olgaart
gebruikerJohannes Jansz
huurwaarde35‑00‑00 cg
gebruikerSake Sipkes
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikermilitairen
huurwaarde15‑12‑00 cg
gebruikerDouwe Atses
huurwaarde26‑00‑00 cg
huurwaarde totaal94‑12‑00 cg
af: lasten02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal92‑12‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑16‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-141 , folio 177vGrote Ossenmarkt 3huis
eigenaarPh. Oolgaars
gebruikerHendrik Pijpers
huurwaarde70‑00‑00 cg
gebruikerJetse Johannes
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting06‑00‑00 cg
huurwaarde totaal84‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑05‑06 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-141 , folio 177vGrote Ossenmarkt 3huis
eigenaarP. Ohlgard
gebruikerBroer Jansen
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerClaas de Beer
huurwaarde40‑00‑00 cg
gebruikerJohannes Martin
huurwaarde22‑00‑00 cg
gebruikerWillem Hesses
huurwaarde15‑00‑00 cg
huurwaarde totaal103‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting06‑00‑00 cg
huurwaarde totaal97‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde17‑12‑12 cg
grondpacht vanP. Ohlgard
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal04‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑00‑00 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-147, pag. 131Grote Ossenmarkt 3


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-141 , pag. 173Grote Ossenmarkt 3P. Ohlgard 2‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-110Grote Ossenmarkt 3Johannes Hoffius... J.H. als schoenmakersknecht bij Dirk Lautenbach verdiend, 23 mej 1778. (GAH1109); wed. gebruiker van wijk F-110, winkeliersche, medegebruikers zijn Salomon G. van Messel, koopman, Laas Wijnalda, timmerknegt, Wopke ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-110Grote Ossenmarkt 3Philippus Jacobus Oolgaard... kind: Daniel O, geb 1765 HRL; huw reg. N.H. HRL. 1761, BS ovl 1843; erven P.O. eigenaar van wijk F-110; gebruikers Johannes Hoffius wed., winkeliersche, Salomon G. van Messel, koopman, Laas Wijnalda, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-110Grote Ossenmarkt 3Salomon Gomperts van Messel... vM, en Sara Philippus; BS huw 1811, huw 1817, huw 1826, ovl 1831, ovl 1833, ovl 1837; gebruiker van wijk F-110, koopman; medegebruikers Johannes Hoffius wed., winkeliersche, Laas Wijnalda, timmerknegt, Wopke Bartels ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-110Grote Ossenmarkt 3Wopke Bartels... 9 may 1799 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-110Grote Ossenmarkt 3erven P Oolgaardwed Johannes Hoffiuswinkeliersche
F-110Grote Ossenmarkt 3erven P OolgaardSalomon G van Messelkoopman
F-110Grote Ossenmarkt 3erven P OolgaardLaas Wijnaldatimmerknegt
F-110Grote Ossenmarkt 3erven P Oolgaardwed Wopke Bartels gealimenteerd


1825 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 29 nov 1825
vermeld alsgeschat adresbericht
F-110Grote Ossenmarkt 3Huis c.a. aan de Ossemarkt, huurders Jetske, Hoffius e.a.. Finaal verkocht op 14 dec 1825 bij Hendrik Winter door nots. Wijma.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1435Grote Ossenmarkt 3erven Henderina Merkelbach Harlingenhuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-110Grote Ossenmarkt 3Atje Freerks Smit... bev.reg. HRL 1851 wijk F-082, supp wijk G-437; oud 49 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk F-110; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-110Grote Ossenmarkt 3Baukje Krameroud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-110; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-110Grote Ossenmarkt 3Geertje Kramergeb 1794 HRL, ovl 5 okt 1859 HRL, ongehuwd, dv Bauke K, en ... ; BS ovl 1859; oud 46 jaar, geb Stavoren (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-110; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-110Grote Ossenmarkt 3Geertje Smitoud 28 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-110; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-110Grote Ossenmarkt 3Grietje Kaspers Winter... dv Kasper W, en Klaaske Jans; BS huw 1823, ovl 1848; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-110; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-110Grote Ossenmarkt 3Hans Jacobszie: van der Sluis; oud 49 jaar, geb Noorwegen en wonende te HRL. 1839, matroos, wijk F-110; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-110Grote Ossenmarkt 3Haye H. de Boeroud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-110


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-110Grote Ossenmarkt 3Laas Laases Wijnalda... 1810, BS huw 1811, huw 1814, huw 1815, huw 1818, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk F-065; gebruiker wijk F-110, timmerknegt; medegebruikers Johannes Hoffius wed., winkeliersche, Salomon G. van Messel, koopman, Wopke ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-110Grote Ossenmarkt 3Sybren Dijkstraoud 28 jaar, geb en wonende te HRL, gleibakker, wijk F-110; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-110Grote Ossenmarkt 3Trijntie de Vriesoud 28 jaar, geb Leeuwarden wonende te HRL. 1839, wijk F-110; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-110OssemarktSyberen Dijkstra28 jgleybakkerHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
F-110OssemarktTrijntie de Vries28 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-110OssemarktGerben Dijkstra3 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-110OssemarktMartinus Dijkstra10 wHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-110OssemarktDirkje Dijkstra6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-110OssemarktCristiena Dijkstra5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-110OssemarktHans Jacobs49 jmatroosin Noordwegengezin 2, m, protestant, gehuwd
F-110OssemarktBaukje Kramer29 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
F-110OssemarktPaulus Jacobs3 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-110OssemarktRinske Jacobs2 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-110OssemarktGeertje Kramer46 jStavorengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-110OssemarktJansje Cristiaans19 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-110OssemarktGrietje Kaspers38 jHarlingengezin 3, v, protestant, weduwe
F-110OssemarktMartinus de Groot18 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
F-110OssemarktHaye G de Boer48 jHarlingengezin 3, m, protestant, weduwnaar
F-110OssemarktGeertje Smit28 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-110OssemarktAntie Freerks Smit49 jMakkumgezin 4, v, protestant, weduwe
F-110OssemarktFreerk Leyenaar15 jMakkumgezin 4, m, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 360 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-110Grote Ossenmarkt 3Sytske Overzet, overleden op 29 mei 184141 jr, geboren Hardegarijp 14/1/1800, overleden Ossenmarkt F 110, gehuwd, 5 kinderen. (alleen 'leeg' omslagvel) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 40 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-110Grote Ossenmarkt 3Ynskje Pieters Nieuw, overleden op 3 maart 18423 jr, geboren Hardegarijp, overleden Ossenmarkt F 110, dochter van Pieter E. Nieuw, smidsknecht en wijlen Sietske Overzet. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 204 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-110Grote Ossenmarkt 3Ale Sybrens Dijkstra, overleden op 13 augustus 18441 mnd (geboren 16/7/1844), overleden Ossenmarkt F 110, zoon van Sybren Gerbens Dijkstra, gleibakker en Trijntje Ymes de Vries, broer van minderjarige Dirkje, Christina, Germen, Martinus, Rein en Akke Sybrens Dijkstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-110Grote Ossenmarkt 3Barend Olivier, overleden op 30 oktober 1846levenloos kind van Barend Adams Olivier (Ossenmarkt F 110) en Willemke Doedes Tuinstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-110Grote Ossenmarkt 3Zwaantje Hendriks Neperus, overleden op 26 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 70 jr, geboren Veendam, overleden Ossenmarkt F 110, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1435Grote Ossenmarkt F-110Willem Pieters de Vries woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3579Gr. Ossenmarkt F-104 Janna Christiaans wed. N.N. van der Wal en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3579Grote Ossenmarkt 3 (F-104)Hendrik Groenewoudwoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Groote Ossenmarkt H. Groenewoudjongens: , meisjes:
vrouwen:
bakker


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Ossenmarkt 3F. Martens143Bakker


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Ossenmarkt 3F. Martens143Bakker


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Ossenmarkt 3F. Martens143Bakker


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 3J.J. Idzengaonderwijzer
Groote Ossenmarkt 3J.J. Jacobionderwijzer
Groote Ossenmarkt 3F. Martensbroodbakker


1935 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-21013
Grote Ossenmarkt 3Karste van Dijk


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. OssenmarktD. Bos470Bakker


1949 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-35574
Grote Ossenmarkt 3Dirk Bos


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. OssenmarktD. Bos470Bakker


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. OssenmarktD. Bos470Bakker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Ossenmarkt 3A. (Alida) Smit wv Bos


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Ossenmarkt 3rijksmonument 20376


2023
0.0659499168396


  terug