Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Ossenmarkt 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Ossenmarkt 48-132 8-144 F-101F-ong


Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 4
ten oostende Grote Ossenmarkt
ten zuidenZuiderhaven 37
ten westenGrote Ossenmarkt 2
ten noordende Grote Ossenmarkt


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0056r van 5 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: heere ledige plaats ofte drooghstrate]


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0200r van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0202r van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van de weduwe van Douwe Keimpes
naastligger ten oostenhet huis van de weduwe van Douwe Keimpes


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0170r van 24 mei 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0163r van 6 dec 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende gleybakkerij van Jurrien Claesen Fonteyn


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0180r van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 4Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossemarkt]1400‑00‑00 GGgleibakkerij
koperJan Foppes, gehuwd met
koperMaertie Gerrits
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenDucko Nauta ontvanger
naastligger ten zuidenZuiderhaven en straat
naastligger ten westenhet verkochte huis van Attie Pieters, gehuwd met
naastligger ten westenJurrien Claesen Fonteyn
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossemarkt]
verkoperJurrien Claesen Fonteyn, gehuwd met
verkoperAttie Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Foppes x Maertie Gerrits koopt gleybackerij. (met beschrijving) Ten O. de ontvanger Duco Nauta, ten W. het door verkoper verkochte huis, ten Z. de straat en haven, ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Jurrien Claesen Fontein x Attie Pieters, voor 1400 gg.


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0311r van 8 feb 1690 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 4Ossemerkt naast het huis genaamd de Seven Gewels365‑00‑00 CG1/8 gleibakkerij
koperGoitien Clasen Braem
koperHuybert Clasen Braem
koperJanke Gerrits, weduwe van
koperwijlen Theunis Foppes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Aertskoopman


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0056r van 25 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 4Grote Ossenmarkt ZZ1215‑00‑00 CG1/3 gleibakkerij genaamd de Seven Gevels
koperJancke Gerryts, weduwe vande Zeven Gevels
koperwijlen Theunis Foppes
verkoperGoitien Clases Braam, vader en voorstander van
verkoperAuckie Goitjens Braam
verkoperGoitien Clases Braam, vader en voorstander van
verkoperFoppe Goitjens Braam
verkoperHuibert Clasen Braam, gehuwd met
verkoperAntie Foppes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJancke Gerryts wv Teunis Foppes koopt 1/3 v.d. gleybakkerij 'de 7 gevels', op de Zw. hoek v.d. Grote Ossenmarkt, en ook 1/6 van het huis op het Noordijs, waarin zij woont, en van het huis en de woning daarachter, bewoond door wd. Claes Gerryts. Zie de voorwaarden. Gekocht van Gooitje Clasen Braam, als vader en voogd over zijn 2 kinderen Antie- en Foppe Gooitjens Braam, en Huibert Clasen Braam, als man en voogd over zijn vrouw Antie Foppes, voor 1250 cg.


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0180v van 29 mei 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 4Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]380‑00‑00 CGgleibakkerij
koperEelcke Piers c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenvrouw Nauta
naastligger ten zuidenZuiderhaven en diept
naastligger ten westenhet huis genaamd de Zeven Gevels de Zeven Gevels
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen Teunis Foppes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Piers koopt een gleibakkerij aan de Ossenmarkt. Ten O. de vroedsman Nauta, ten W. het huis 'de 7 gevels', ten Z. de straat en haven, ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van de kinderen en erven van Teunis Foppes.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-132Grote Ossenmarkt 4huis
eigenaarGerrit Freerks
gebruikerGerrit Freerks
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-132Grote Ossenmarkt 4huis
eigenaarGerryt Freerx
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingbetaeld aen dy executeur


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-132Grote Ossenmarkt 4huis
eigenaarSjoerd Johannes
gebruikerReitse Lykles
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0260v van 10 feb 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0303v van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0295v van 18 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-132Grote Ossenmarkt 4huis
eigenaarerven Allert Harmens Crol
gebruikerwed. Reitse Lykles cum soc.
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑06‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-132 Grote Ossenmarkt 4Carst Palses, bestaande uit 3 personen06‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-132Grote Ossenmarkt 4huis
eigenaarerv. Allert Harmens Krol [staat: Kool]
gebruikerCarst Palses cum soc.
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑01‑12 CG


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0263r van 14 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet pakhuis van wijlen de heer Jan Roorda


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0114r van 6 dec 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Roorda


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0192v van 3 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 6west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Roorda


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0006r van 26 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 6west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJ. Roorda


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0112v van 26 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Roorda


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0201v van 5 feb 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJ. Roorda


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0101r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 6west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Roorda


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0174v van 12 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Roorda


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-137 , pag. 130Grote Ossenmarkt 4Hilbrand Koster


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0069v van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 6west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Joodse Gemeente


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0114v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0007v van 11 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 6west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenS. Wiarda


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0114r van 26 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 6west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWiarda


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-144, pag. 173Grote Ossenmarkt 4Jan Baukes1‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-101Grote Ossenmarkt 4Claas Lourens Coster... 4 (GAH1128); eigenaar van wijk C-119, gebruiker is Evert Tadema, korfmaker, 1814. (GAH204); id. van wijk F-101, gebruiker is Haitse Jorrits, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-155, slager, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-101Grote Ossenmarkt 4Haitse Jorrits... HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 16 mrt 1794 HRL, en zijn getrouwt 18 dito; gebruiker van wijk F-101, pakhuis, eigenaar is Claas L. Koster, 1814. (GAH204); H.J. en Neeltje Kornelis, beide van HRL, hebben ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-101Grote Ossenmarkt 4Claas L Koster Haitze Jorrits pakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1450Grote Ossenmarkt 4Ids Wiarda en mede E.makelaarHarlingenpakhuis (184 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-101Grote Ossenmarkt 4Dirk Uilkes de Vrij... Wimke Jacobs Domenij; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1838, huw 1839, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk F-101, wijk G-181 bev.reg. HRL 1860-80, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 37 jaar, geb en wonende ... (alles)


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-101Grote Ossenmarkt 4Haye Gerrits de Boer, overleden op 5 september 184351 jr (geboren 28/6/1792), werkman, overleden Ossenmarkt F 101, ongehuwd. (Certificaat van onvermogen nr. 245) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1450Zuiderhaven F-001Ids Wiarda en mede eig.pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1450Zuiderhaven F-004Simon en Jacobus Nicolaas Wiardapakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1450Grote Ossenmarkt 4 (F-ong)Jacobus Nic. Wiarda (en Cons.)pakhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Ossenmarkt 4rijksmonument 20377
  terug