Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Ossenmarkt 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Ossenmarkt 5 8-129 8-140 1/2 F-111 F-105
Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 5
ten oostenGrote Ossenmarkt 7
ten zuidende Grote Ossenmarkt
ten westenGrote Ossenmarkt 3
ten noordenGrote Ossenmarkt 7


aangrenzende stegensteeg
Grote Ossenmarkt 5naamloze steeg ten oosten


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0003r van 20 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 5Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]huis
 
koperJurjen Jansen Groenewolt c.u.kapitein1500-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-18-00 CG
naastligger ten oostenJeltie Teunis Vrijthoff
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westenHiltie Cents* strowijf
naastligger ten noordenJeltie Teunis Vrijthoff
verkoperJeltie Teunis Vrijthoff
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurien Jansen Groenewolt, kapitein, koopt huis op de Ossenmarkt. Ten O. en N. de verkoper, ten Z. de straat, ten W. Hiltie Stroowijff. Grondpacht 18 st. Gekocht van Jeltie Teunis Vrijhoff voor 1500 gg.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0148r van 6 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJurjen Groenwolt kapitein


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0168r van 26 jun 1681 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-129 Grote Ossenmarkt 5huis
eigenaarGerben Ritskes erven
gebruikerbootsman Jan cum soc.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0016v van 20 mrt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van Groenwolt kapitein


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-129 Grote Ossenmarkt 5huis
eigenaarLysbeth Jansen Ros
gebruikerJacob Engels
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-10-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-129 Grote Ossenmarkt 5huis
eigenaarLijsbeth Jansen
gebruikerJacob Arents cum soc.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-129 Grote Ossenmarkt 5huis
eigenaarJacob Arents
gebruikerJacob Arents c.s.
huurwaarde41-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-16-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-129 Grote Ossenmarkt 5wed. Jacob Arends, bestaande uit 2 personenheeft 1 weeverknegt
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0003v van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDavid Griffin n.u.


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0133r van 16 jan 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Lutherse Gemeente


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-140 Grote Ossenmarkt 5Jan Anthony2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-111Grote Ossenmarkt 5Jan Cornelisgebruiker van wijk F-111, varensgesel; eigenaar is Lutherse Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-111Grote Ossenmarkt 5Lutherse Gemeente Jan Cornelis varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1434Grote Ossenmarkt 5Evangelische Luthersche GemeenteHarlingenhuis en erf (36 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-111Grote Ossenmarkt 5Anna Jans Panbakker... bev.reg. HRL 1851 wijk H-185, 187, 194, supp wijk A-281; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-111; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-111Grote Ossenmarkt 5Hiltje Lollema... bev.reg. HRL 1851 wijk F-001, 111; oud 28 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk F-002; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-111OssemarktPieter Jans de Groot31 jHarlingenm, protestant, gehuwd, molenaarsknegt
F-111OssemarktAnna Jans Panbakker29 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1434F-111 (Grote Ossenmarkt)Evangelisch Lutherse Gemeentewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1434F-105 (Gr. Ossenmarkt)Herst. Evang. Luth. Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1434Grote Ossenmarkt 5 (F-105)Evang. Lutherse Gemeente


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Ossenmarkt 5 Auke Molenaarlos werkman
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 5A.Molenaarbootwerker
  terug