Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Ossenmarkt 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Ossenmarkt 78-1288-1288-140/2F-112F-106


Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 7
ten oostenGrote Ossenmarkt 9
ten zuidende Grote Ossenmarkt
ten westenGrote Ossenmarkt 5


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0003r van 20 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJeltie Teunis Vrijthoff


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0012r van 18 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe Jeltie Teunis Vrijthoff


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-128 , folio 159Grote Ossenmarkt 7huis
eigenaarcapt. Groenwold erven
gebruikerburgemeester H. Wassenaer
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
grondpacht aanDoedtie Lieuwes erven
grondpacht totaal02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑08 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-128 , folio 104vGrote Ossenmarkt 7huis
eigenaarJan Groenewold erven
gebruikerJan Groenewold erven
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan22‑7‑1720
grondpacht aanDoetje Lieuwes erven
grondpacht totaal02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑08 cg
aansl. grondp. voldaan16‑8‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-128 , folio Grote Ossenmarkt 7huis
eigenaarGroenewolt erven
gebruikerGroenewolt erven
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg
grondpacht aanDoetje Lieuwes erven
grondpacht totaal02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑08‑06 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-128 , folio 105rGrote Ossenmarkt 7huis
eigenaarJan Groenewout erven
gebruikerPyter Meetie
huurwaarde totaal58‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑13‑06 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-128Grote Ossenmarkt 7burgemr. Agema, bestaande uit 3 personen25‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-128 , folio 105rGrote Ossenmarkt 7huis
eigenaarerven Jan Groenewold
gebruikererven Jan Groenewold cum soc.
huurwaarde totaal62‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑05‑06 cg
opmerking[staat: 8-129]


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-128, fol. 147rGrote Ossenmarkt 7burgemeester Agema cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderen63:1:00 cg10:10:00 cgbestaet wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-128 , folio 106rGrote Ossenmarkt 7huis
eigenaarJan Groenewold erven
gebruikerN. N.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg
opmerking[vermeld als 8-129]


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-128 , folio 106rGrote Ossenmarkt 7huis
eigenaarJan Groenewold erven
gebruikermilitairen
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg
opmerking[vermeld als 8-129]


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0056v van 15 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Pieter Nieuwboer


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-140/2 , folio 177vGrote Ossenmarkt 7huis
eigenaarJ.C. Paulouwtsky
gebruikerJ.C. Paulouwtsky
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-146, pag. 131Grote Ossenmarkt 7Salomon Gomperts
8-146, pag. 131Grote Ossenmarkt 7Yede matroos


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-140/2 , pag. 173Grote Ossenmarkt 7Lutherse Gemeente 2‑00‑00 cg


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-112Grote Ossenmarkt 7Lutherse Gemeenteledig


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1433Grote Ossenmarkt 7Evangelische Luthersche Gemeente Harlingenhuis en erf (20 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-112Grote Ossenmarkt 7Dirkje Cornelis Braaksma... 1828, ovl 1831, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk F-122; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-112; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-112Grote Ossenmarkt 7Janna Andries Ruitenbach... Frederik Klander, (gk); BS huw 1826, ovl 1842; oud 80 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-112; VT1839; kind: Frederica Frederiks Clander, geb 28 jan 1792, ged 14 feb 1792 Grote Kerk HRL; moeder als ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-112OssemarktJan Pieters de Groot1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-112OssemarktJanne Ruitenbach80 jFranekerv, protestant, weduwe
F-112OssemarktDirkje Braaksma38 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-112Grote Ossenmarkt 7Dirk Rinses Jager... Rinse Dirks J, en Sjoerdje Rinkes vd Werf 1818; BS huw 1818, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-188, wijk F-112, supp wijk H-254; oud 44 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk E-105; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-112Grote Ossenmarkt 7Foekje Piekemageb 19 okt 1794 Workum, ovl 2 feb 1885 HRL, huwt met Dirk Jager, N.H., dv Gerben P, en Fettje Kramer; BS ovl 1885; bev.reg. HRL 1851 wijk E-188, 83, wijk F-112, wijk G-079, wijk H-190, supp wijk H-254


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-112Grote Ossenmarkt 7Rigtje Cornelis Voordewind... Sjoukes; huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk D-045, 47, 95, wijk E-203, wijk F-112, wijk G-072, supp wijk B-207; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-025; VT1839; geb 14 dec ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1433Grote Ossenmarkt F-112Hendrina Meijer, wed. J. Gelinde woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1433Gr. Ossenmarkt F-106 Herst. Evang. Luth. Gemeente woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1433Grote Ossenmarkt 7 (F-106)Evang. Lutherse Gemeentewoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 7K. de Groothoutwerker


2023
0.22331595420837


  terug