Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Ossenmarkt 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Ossenmarkt 9 8-129 8-140 1/2 F-113 F-107
Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 9
ten oostenGrote Ossenmarkt 11
ten zuidende Grote Ossenmarkt
ten westenGrote Ossenmarkt 7


 


 


 


 


 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0397r van 6 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Ritske Pytters


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-129Grote Ossenmarkt 9huis
eigenaarGerben Ritskes erven
gebruikerbootsman Jan cum soc.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-129Grote Ossenmarkt 9huis
eigenaarLysbeth Jansen Ros
gebruikerJacob Engels
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-10-1720


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0397r van 6 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-129 Grote Ossenmarkt 9huis
eigenaarLijsbeth Jansen
gebruikerJacob Arents cum soc.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-129 Grote Ossenmarkt 9huis
eigenaarJacob Arents
gebruikerJacob Arents c.s.
huurwaarde41-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-16-10 CG


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0397r van 6 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-129 Grote Ossenmarkt 9wed. Jacob Arends, bestaande uit 2 personenheeft 1 weeverknegt
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-129 Grote Ossenmarkt 9huis
eigenaarJacob Arends
gebruikerJacob Arends cum soc.
huurwaarde41-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-09-00 CG


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0056v van 15 nov 1772 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 9Grote Ossenmarkt NZwoning en bleek
 
koperde Lutherse Gemeente 991-07-00 GG
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten zuidenJacob Pieter Nieuwboer
naastligger ten westenJacob Pieter Nieuwboer
naastligger ten noordenkolonel Jan de Reus
verkoperJanke Groenewoud, gehuwd met
verkoperDavid Griffinkurkesnijder


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0056v van 15 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0056v van 15 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0192v van 24 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Lutherse Gemeente: diaconie


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0192v van 24 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0081r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Lutherse Gemeente


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0007r van 15 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Lutherse Gemeente


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0157r van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Lutherse Gemeente


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0353v van 11 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeente e.a.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-140 Grote Ossenmarkt 9Jan Anthony2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-113Grote Ossenmarkt 9Johannes Adams Snijder... Maria Madalena Bernharten; BS huw 1816, huw 1819, ovl 1826, ovl 1838, regattdv1826093; gebruiker van wijk F-113, gegagimenteerd; eigenaar is Luth. Gemeente, 1814. (GAH204); Johan Adam Schneider, ged 16 nov 1754, staat ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-113Grote Ossenmarkt 9Lutherse Gemeente Johannes Adam Snijder gegagimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1432Grote Ossenmarkt 9Evangelische Luthersche GemeenteHarlingenhuis en erf (64 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-113OssemarktItske Tichelaar66 jMidlumv, protestant, weduwe
F-113OssemarktBauke de Jong24 jFranekerm, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-113Grote Ossenmarkt 9Tjaltje Fransen Kievit, overleden op 2 september 184257 jr, geboren Franeker, overleden Ossenmarkt F 113, weduwe, moeder van Jan, metselaar, Rinske (vrouw van Johannes D. van der Pol, winkelbediende Heerenveen) en Frederik Reinders, metselaar Amsterdam. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-113Grote Ossenmarkt 9Elisabeth Watses Nauta... N, en Lutske Sikkes Schaafsma; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1827, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk F-113, 323; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-085; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-113Grote Ossenmarkt 9Evert Hendriks Postma... Strootman en Elisabeth Johanna Schaffenraad; BS huw 1827, ovl 1874, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk F-113, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1432F-003 (Zuiderhaven)Harm Harms Kokwoonhuis
Sectie A nr. 1432F-113 (Grote Ossenmarkt)Evangelisch Lutherse Gemeentewoonhuis


1866 - bewonersadresnaamgegevens
F-113Grote Ossenmarkt 9Wytske Annes de Vries... Kerk HRL 1805, BS ovl 1813, huw 1827, huw 1841, ovl 1840, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk E-085, wijk F-113, wijk H-176, wijk I-019; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-225; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1432F-107 (Gr. Ossenmarkt)Herst. Evang. Luth. Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1432Grote Ossenmarkt 9 (F-107)Evang. Lutherse Gemeentewoonhuis
  terug