Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Havenplein 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerHavenplein 18-0368-0368-037C-002H-311


Naastliggers vanHavenplein 1
ten oostenHavenplein 3
ten zuidenhet Havenplein


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-036Havenplein 1huis
eigenaarjuffrouw Nauta
gebruikerDaniel Heins
aanslag huurwaarde40‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-036Havenplein 1huis
eigenaarvrouw Nauta
gebruikerDaniel Heins
aanslag huurwaarde40‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan17‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-036Havenplein 1huis
eigenaarDiaconie deser Stede
gebruikerD. Heins
aanslag huurwaarde33‑06‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0012va van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 1Havenplein [staat: aan de Havenpoort]1000‑07‑00 gghuis
koper provisioneelGijsbertus Wildschut koopman Leeuwenburg
koper provisioneelDirk Douwes Siderius mr. blauwverver
bewonerDaniel Heinskastelein
huurder289‑00‑00 cg
naastligger ten oostenGrietje Obbes, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Symon Pieters Persijn
naastligger ten zuidenHavenplein [staat: straat]
naastligger ten westenhaven
naastligger ten noordenhaven
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie*
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) Verkoop van het huis Leeuwenburg provisioneel.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 14ra van feb 1731 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Havenplein 1(finale veiling) "(decreet) De verkoop van het huis Leeuwenburg, verhuurd aan en gebruikt door de Friese Admiraliteit en bewoond door kastelein Daniel Heins. Ten O. Grietje Obbes wv Symon Pieters Persijn, ten W. en N. de haven, ten Z. de straat. Gekocht van de diaconen v.d. Gereformeerde gemeente. Geboden door Seerp Dirks- en Gijsbertus Wildtschut, voor 1025 gg.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0013va van 4 feb 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 1Havenplein [staat: aan de Havenpoort]1025‑07‑00 gghuis
koper provisioneelSeerp Dirks Wildschut Leeuwenburg
koper provisioneelGijsbertus Wildschut
bewonerDaniel Heinskastelein
huurder289‑00‑00 cg
naastligger ten oostenGrietje Obbes, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Symon Pieters Persijn
naastligger ten zuidenHavenplein [staat: straat]
naastligger ten westenhaven
naastligger ten noordenhaven
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-036Havenplein 1huis
eigenaarde admiraliteit
gebruikerDaniel Heins
aanslag huurwaarde33‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-036Havenplein 1huis
eigenaarde admiraliteit
gebruikerDaniel Heyns
aanslag huurwaarde36‑07‑04 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-036Havenplein 1huis
eigenaarde Admiraliteit
gebruikerYzak van Ruth
aanslag huurwaarde36‑07‑04 cg
opmerking[in het register is dit pand ongenummerd]


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-036Havenplein 1huis
eigenaarde Admiraliteit
gebruikerYsak van Ruth
aanslag huurwaarde36‑07‑04 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-037Havenplein 1college
eigenaarAdmiraliteit
gebruikerAdmiraliteit
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-037Havenplein 1college
eigenaarde Admiraliteit
gebruiker
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-037 , pag. 162Havenplein 1de Admiraliteit 0‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-002Havenplein 1Johannes Coenraad Metzlar... van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 18:0:0 (GAH650); gebruiker van wijk C-002, deurwaarder; eigenaar is Marine, zeekantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk C-015; eigenaar is H. Gonggrijp ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-002Havenplein 1de Marinezeekantoor
C-002Havenplein 1de MarineJ C Metzlardeurwaarder


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2035Havenplein 1 Lands Domeinen huis (260 m²)


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 09 mrt 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
C-002Havenplein 1Domaniaal gebouw, huizinge cum annexis, genaamd het zeekantoor . Finaal verkocht op 21 mrt 1832 in het Zeekantoor door notaris S.S. Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-002Havenplein 1Wopkje Jelles van der Laan... 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk C-124; oud 45 jaar, geb Molkwerum en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk C-002; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-002Bij de HavenspoortWopkje van der Laan45 jnaaisterMolquerumv, protestant, weduwe
C-002Bij de HavenspoortAntje de Groot19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-002Bij de HavenspoortIemkje de Groot15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-002Havenplein 1Grietje Beilgeb 1787 Dokkum, ovl 2 mrt 1853 HRL, huwt met Lambertus Zeverijn, logementhoudster, dv Sako Meinderts B, ., en Aaltje Martens Smit; BS ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk C-002


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2035Havensplein C-002Margaretha Auck Dina Fontein wed. Hannema kaserne


1862 - variabron: Plattegrond 'Wegwijs in Harlingen'
adresgegevens
Havenplein 1Douanekantoor


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2035Havenplein H-311 Gemeente Harlingen gebouw (vroeger kazerne)


1884 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Havenplein 1 (zuidgevel), HarlingenHavenplein 1 (zuidgevel)Metzelaar, ir. W.C.in elkaar gevlochten letters 'W C M 'De inscriptie in de steen vormen de initialen van de architect van het pand, de heer ing. W. C. Metzelaar. Deze was ingenieur bouwkundige van gerechtsgebouwen. Een van zijn bouwwerken in Friesland is het uit 1870 stammende 'Huis van Opsluiting en Tuchtiging' aan het Blokhuisplein te Leeuwarden, thans als gevangenis Leeuwarden bekend.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4537Havenplein 1 (H-311)de Staat (Justitie)kantongerecht


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Havenplein 1 Sietze van der Zeerijksveldwachterf. 800f. 900


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Havenplein 1M. Meijerconcierge kantongerecht


1930 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-15063
Havenplein 1Jelle Broersma


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Belastingen, Rijks427Ontvanger der registratie en domeinen
Belastingen, Rijks735Komm. Verif. der invoerrechten en accijnzen (ambtenarenwacht)
Havenpl. 1Bevrachtingscommissie861Agentschap


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.Belastingen, Rijks735Komm. Verif. der invoerrechten en accijnzen (ambtenarenwacht)


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.Belastingen, Rijks615Ontv. d. dir. Belast., Invoerr. en Acc. (Ambtenarenwacht)
Havenpl.Belastingen, Rijks735Verif. der invoerr. en acc. (ambtenarenwacht)


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.Belastingen, Rijks615Ontv. d. Dir. Belast., Invoerr. en Acc. (Ambtenarenwacht)
Havenpl.Belastingen, Rijks735Verif. der invoerr. en acc. (ambtenarenwacht)


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.Belastingen, Rijks615Ontv. d. Dir. Belast., Invoerr. en Acc. (Ambtenarenwacht)
Havenpl.Belastingen, Rijks735Verif. der invoerr. en acc. (ambtenarenwacht)


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Havenplein 1rijksmonument 20383 1884  terug