Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Havenplein 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Havenplein 10 (niet bekend) (niet bekend) H-239 H-303


Huisnaam in: 1781
Gebruik:
Naam: 's lands welvaren
Kwartier/wijk
Verkoper: sybes, hylke
Koper/eigenaar: foppes, sybren


Huisnaam in: 1784
Gebruik:
Naam: 's lands welvaren
Kwartier/wijk
Verkoper: vries, sybren foppes de
Koper/eigenaar: lindeboom, jan


Huisnaam in: 1790
Gebruik:
Naam: 's lands welvaren
Kwartier/wijk
Verkoper: lindeboom, jan
Koper/eigenaar: camsma, sybrand feikes


Huisnaam in: 1791
Gebruik:
Naam: 's lands welvaren
Kwartier/wijk
Verkoper: camsma, sybrand feikes
Koper/eigenaar: slooten, thomas van


Huisnaam in: 1794
Gebruik:
Naam: waar 's lands welvaren (heeft gestaan)
Kwartier/wijk
Verkoper: slooten, thomas van
Koper/eigenaar: arjens, hendrik


Huisnaam in: 1798
Gebruik:
Naam: de hopzak
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanHavenplein 10
ten oostenHavenplein 12
ten westenHavenplein 8
ten noordenhet Havenplein


- advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Havenplein 10, HarlingenHavenplein 10Jan Loenhorstconcert bar cafe restaurant


aangrenzende stegensteeg
Havenplein 10naamloze steeg ten westen


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 382r van 31 okt 1619 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Havenplein 10Govert Hendricks x Geertie Jans kopen een huis nu ter tijt wesende t'naaste aan de Cat bij de havenpoort, van voor tot achter aan de Gasthuis vijver strekkende. Grondpacht 9 cg aan de Stad. Gekocht van Doede Michiels x Marij Jans te IJlst voor 750 gg.


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0011v van 22 mei 1636 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 10Havenpoort ZZ bij de Kathuis
 
koperFonger Idtsen, gehuwd met790-12-00 GG
Itie Rense BaardaParrega
verpachter grondde Stad Harlingen9-00-00 CG
naastligger ten oostenHaentie Claessen blokmaker
naastligger ten westenburgemeester Hans Harmens de Vries
verkoperHaitse HaitseshoutkoperWorkum


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0203r van 11 jan 1664 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 10Havenpoort, bij de kat aan de zuidoostkant van dehuis en plaats of achteruit
 
koperClaas Fransen Visscher burgerkoopman585-05-00 GG
koperHector van Hoitema burgermr. chirurgijn
verpachter grondde Stad Harlingen0-09-00 CG
naastligger ten oostenClaas Minnes blokmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erven van de heer burgemeester Hans de Vries
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFonger Idtses RuiertsmaParrega
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Fransen Visscher en mr. Hector van Hoitema, mr. chirurgijn, kopen een huis en plaets of achtertuin omtrent de Catt aan de zuidoostzijde van de Havenspoort. Ten O. blokmaker Claas Minnes, ten W. erven burg. Hans de Vries. Grondpacht 9 cg. Gekocht van erven Fonger Idtses Ruiertsma te Parrega voor 585 gg 5 st.


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0196v van 10 apr 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 10Havenplein ZZ [staat: Havenpoort bij de kat]huis en plaats
 
koperSyerck Gerbens burgermr. metselaar75-06-00 GG
koperPytter Bruyns burgermr. metselaar
verpachter grondde Stad Harlingen9-00-00 CG
naastligger ten oostenTeunis Clasen schipper (galjoot-)
naastligger ten zuidenweeshuisvijver
naastligger ten westende erven van Jacob Pytters bakker
naastligger ten noordenHavenplein [staat: Havenpoort]
verkoper van 1/2Aeltie van Hettinga, weduwe van
wijlen Hector van Hoytema
zoon van de verkoperTjeerdt Hoytema meerderjarige zoon
verkoper van 1/2Hylkjen Foppes, weduwe van
wijlen Claes Fransen


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0303r van 14 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 10Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]huis
 
koperGrietie Melis, weduwe van551-00-00 GG
wijlen Jelle Jacobs
verpachter grondde Stad Harlingen9-00-00 CG
naastligger ten oostenHein van der Wolde schipper
naastligger ten zuidenWeeshuisvijver [staat: stadsweeshuis of vijver]
naastligger ten noordenHavenspoort
naastligger ten westende erven van Pieter bakker
gecommitteerde uit de hypothecaire crediteuren vande weduwe van Haye Pietersblauwverver
gecommitteerden uit de hypothecaire crediteuren vanSible Hendrixschooldienaar en dorpsrechterWitmarsum
verkoperClaas Claassen, gehuwd metbontwever
Marike Willems


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0240r van 16 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 10Havenspoort aan de stadsvesten, bij dehuis
 
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde Stad Harlingen9-00-00 CG
huurderde weduwe van Pieter Faeses c.s.
naastligger ten oostenI. van der Wolde commies
naastligger ten zuidenWeeshuisvijver
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenstraat
executeurmajoor Age de Haas, overexecuteur
verkoperde weduwe van Pieter Faeses


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0184r van 20 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 10Havenplein ZZ [staat: Havenpoort]huis
 
koperSybren Foppes de Vries distillateur1300-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen9-00-00 CG
naastligger ten oostenvolgend perceel
naastligger ten zuidenWeeshuisvijver
naastligger ten westenstadvesten
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperHylke Sybesherbergier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Foppes de Vries, distelateur, koopt (a) huis zz. Havenplein, genaamd '`s Lands Welvaren', bij de Havenpoort, door diverse gezinnen bewoond, met diverse vertrekken en comoditeiten. Ten O. perceel (b), ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. stadsvesten, ten N. de straat. Grondpacht 9 CG aan de stad. Gekocht van herbergier Hylke Sybes, voor (a+b) 1300 cg.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0253r van 28 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 10Havenspoort, bij dehuis
 
koper door niaarJan Lindeboom herbergier150-00-00 GG
geniaarde koperGosling Piekingakoopman
verpachter grondde Stad Harlingen9-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Lindeboom
naastligger ten zuidenstads weeshuis
naastligger ten westenstads Vesten
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperSybren Foppes de Vriesdistillateur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Lindeboom, herbergier x Geertie Pieters koopt, na niaar, het huis '`s Lands Welvaren', door diverse gezinnen bewoond. Ten O. de koper, ten W. de stadsvesten, ten Z. het Stadsweeshuis, ten N. de straat. Gekocht van destillateur Sybren Foppes de Vries.


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0299r van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 10Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]huis
 
koperSybrand Kamsma procureur postulant35-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen9-00-00 CG
huurder voorbenedenElias Hendriks c.u.0-08-00 CG
huurder voorbenedenRoodenberg militair 0-08-00 CG
huurder achterbenedenWoole Wooles c.u. 0-08-00 CG
huurder voorbovende weduwe van Harmanus van Rooyen 0-08-00 CG
huurder achterbovenChristoffel Bakker militair 0-08-00 CG
naastligger ten oostenherberg de Bontekoe
naastligger ten zuidenstads weeshuis
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenHavenplein [staat: bij de Havenpoort]
verkoperJan LindeboomMeppel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand [Feikes] Kamsma koopt een huis 's Lands Welvaren bij de Havenpoort. Het huis is in 4 gedeelten verhuurd. Ten O. de herberg 'de Bonte Koe', ten W. de Stadsvesten, ten N. de straat, ten Z. het Stadsweeshuis. Grondpacht 9 CG aan de Stad. Gekocht van Jan Lindeboom, nu te Meppel, voor 35 GG..


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0321r van 24 apr 1791 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 10bij de Havenpoort huis
 
koperTomas van Slooten koopman10-00-00 GG
koperOcke Jurjens van der Stok koopman
verpachter grondde Stad Harlingen9-00-00 CG
naastligger ten oostenstads weeshuis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperTaeke S. Stephanyprocureur fiscaal
verkoperJohannes O. van der Werffkoopman
verkoperHarke J. van der Stok, last en procuratie hebbende vankoopman
Sybren F. Camsmaprocureur postulant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTomas van Slooten en Ocke Jurjens van der Stok kopen `s Lands Welvaren bij de Havenpoort. Ten O. Jan Lindeboom, ten Z. het Stadsweeshuis, ten N. de straat. Gekocht van Sybrand Feikes Kamsma.


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0176v van 16 mrt 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 10Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort] waar het huis het Lands Welvaren stondtuin en grond
 
koperHendrik Arjens 40-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen9-00-00 CG
huurderSjoerd Foekes 11-00-00 CG
naastligger ten oostenJurjen Bekker
naastligger ten zuidenstads weeshuis
naastligger ten noordenHavenplein [staat: stadsvesten bij de Havenpoort]
verkoperThomas van Slootenkoopman
verkoperOkke Jurjenskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Arjens koopt een massale tuin en grond bij de Havenpoort, waar het huis '`s Lands Welvaren' heeft gestaan. Ten O. Jurjen Bakker, ten W.?, ten Z. het Stadsweeshuis, ten N. de straat en Stadsvesten. Grondpacht 9 CG aan de Stad. Gekocht van Thomas van Slooten en Okke Jurjens van der Stok, voor 40 CG.


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 382 van 28 dec 1813
adressoortbedraggebruik
H-239Havenplein 10koopaktefr. 1470huis H-239
 
verkoperCornelis van Loon
koperJohan Gottfried Lang


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-239Havenplein 10Fredrik de Langeigenaar van wijk G-313, gebruiker is Hendrik Bandsma, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-239, kastelein, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-239Havenplein 10Fredrik Lang Fredrik Lang kastelein


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2032Havenplein 10Johan Godfried LangHarlingenherbergierhuis en erf (162 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 2032 de StadHarlingenonbelastbaar stellen (begraafplaats)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-239Havenplein 10Fimke Taekes Buisman... N.H., dv Taeke Folkerts B, en Saakje Bruinsma; BS huw 1833, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk B-101, wijk H-239, supp wijk G-402; oud 49 jaar, (vnm: Femke), geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk B-118; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-239Havenplein 10Gerben Oenes Advokaat... Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1833, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk B-101, wijk H-239; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-118; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-239Havenplein 10Johan Godfried Lang... BS huw 1815, huw 1841, VT1839; oud 60 jaar, geb Stettin en wonende te HRL. 1839, logementhouder, wijk H-239; VT1839; J.G.L. eigenaar van perceel nr. 2032 te HRL, logementhouder, woonplaats HRL, legger nr. 401, huis ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-239Havenplein 10Maria L Linstoud 60 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-239; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-239Johan Godfried Lang60 jStettynm, protestant, gehuwd, logementhouder
H-239Maria N Linst60 jAmsterdamv, protestant, gehuwd
H-239Aaltie van der Ley17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-239Havenplein 10Louisa Plantinga... schip; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2032H-239 (Havensplein)Catharina Hanekamp wed. Johannes G.N. Termeerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2032H-303 (Havenplein)Rommert Faberwoonhuis


1888 - variaadresbronbericht
Havenplein 10Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Ruurdtje van Getzen, wed. van Rommert Faber, in wijk H no. 303, een verzoekschrift is ingediend om sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1893 - variaadresbronbericht
Havenplein 10Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Rudolf Jacob de Grient Dreux een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk H no. 303 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1894 - variaadresbronbericht
Havenplein 10Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Ruurdje van Getzen, wed. van Rommert Faber, een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk H no. 303 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1895 - variaadresbronbericht
Havenplein 10Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Aafke Bos wed. E.H. van Gorkum een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk H no. 303 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2032Havenplein 10 (H-303)Ruurdtje van Getsen (wed. R. Faber, en Cons.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Havenplein 10 Derk W. Kroontapper
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 2000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenplein 10D.W. Kroon142Hôtel en Café-Rest. "de Kroon", Aanneming Scheepsvolk


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenplein 10de Kroon142D.W. Kroon, Aanneming Scheepsvolk


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenplein 10D.W. Kroon142Hôtel en Café-Rest. "de Kroon", Aanneming Scheepsvolk


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenplein 10de Kroon142D.W. Kroon, Aanneming Scheepsvolk


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10D.W. Kroon142Hôtel en Café-Rest., Aann. scheepsvolk


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10de Kroon142D.W. Kroon, Aann. scheepsvolk


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10D.W. Kroon142Hôtel en Café-Rest., Aann. scheepsvolk


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10de Kroon142D.W. Kroon, Aann. scheepsvolk


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10D.W. Kroon142Hôtel en Café-Rest., Aann. scheepsvolk


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10Kroon142Wachtk. boot Vlieland en Terschelling, D.W. Kroon


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10D.W. Kroon142Hôtel en Café-Rest., Aann. scheepsvolk


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10Kroon142Wachtk. boot Vlieland en Terschelling, D.W. Kroon


1928 - adresboekadresnaamberoep
Havenplein 10L.Roodhofcafehouder


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10R. Kleefstra142Café


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10Th.D. Brandi684Café


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10Th.D. Brandi684Café


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.Th.D. Brandi684Café


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.Th.D. Brandi684Café


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.J. Roukema442Café


1965 - adresboekadresnaam
Havenplein 10E.J. (Evert) v.d. Loenhorst
  terug