Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Havenplein 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHavenplein 10(niet bekend)(niet bekend)H-239H-303


Naastliggers vanHavenplein 10
ten oostenHavenplein 12
ten westenHavenplein 8
ten noordenhet Havenplein


aangrenzende stegen
adresheeft
Havenplein 10naamloze steeg ten westen


- advertentiebron: Verzameling losse aanwinsten
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Havenplein 10, HarlingenHavenplein 10Jan Loenhorstconcert bar cafe restaurant


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0192v van 31 okt 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0265v van 17 feb 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 10Havenplein ZZ [staat: op het blokhuis een (1) huis binnen de kat]00‑00‑00 cghuis, stede en de gerechtigheid van de steeg en gang naar de vijver
aanhandelaarHaytse Haytses, gehuwd met te Makkum
aanhandelaarDoed Fecks te Makkum
verpachter grondN. N. 9‑00‑00 CG
naastligger ten oosten*steeg waarvan medegebruik, naar de [weeshuis]vijver
naastligger ten oostende zoon van Claes Minnes* blokmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGeertien Sickes
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verwandelaarDoede Michielsmolenaar te IJlst


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0075r van 9 dec 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHaytse Watses


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0083v van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHaytse Watses


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0011v van 22 mei 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 10Havenpoort ZZ bij de kat790‑12‑00 GGhuis
koperFonger Idtsen, gehuwd met te Parrega
koperItie Rense Baarda te Parrega
verpachter grondde stad Harlingen9‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHaentie Claessen blokmaker
naastligger ten westenburgemeester Hans Harmens de Vries
verkoperHaitse Haitseshoutkoper te Workum


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0199v van 15 nov 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0203r van 11 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 10Havenplein ZZ [staat: bij de kat aan de zuidoostkant van de Havenpoort]585‑05‑00 GGhuis en plaats of achteruit
koperClaas Fransen Visscher koopman
koperHector van Hoitema mr. chirurgijn
verpachter grondde stad Harlingen9‑00‑00 CG
naastligger ten oostenClaas Minnes blokmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de heer burgemeester Hans de Vries
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperFonger Idtses Ruiertsma te Parrega
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Fransen Visscher en mr. Hector van Hoitema, mr. chirurgijn, kopen een huis en plaets of achtertuin omtrent de Catt aan de zuidoostzijde van de Havenspoort. Ten O. blokmaker Claas Minnes, ten W. erven burg. Hans de Vries. Grondpacht 9 cg. Gekocht van erven Fonger Idtses Ruiertsma te Parrega voor 585 gg 5 st.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0196v van 10 apr 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 10Havenplein ZZ [staat: Havenpoort bij de kat]75‑06‑00 GGhuis en plaats
koperSyerck Gerbens mr. metselaar
koperPytter Bruyns mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen9‑00‑00 CG
naastligger ten oostenTeunis Clasen galjootschipper
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Pytters bakker
naastligger ten noordenHavenplein [staat: Havenpoort]
verkoperTjeerdt Hoytema meerderjarige zoon, ter sterking van zijn moeder
verkoper van 1/2Aeltie van Hettinga, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Hector van Hoytema
verkoperTjeerdt Hoytema meerderjarige zoon
verkoper van 1/2Hylkjen Foppes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Claes Fransen


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0357r van 19 apr 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 10Havenplein ZZ [staat: bij de cath aan de ZZ van de Havenpoort zijnde op 1 na het hoekhuis]108‑00‑00 CGhuis en plaats met vrij achterom tot aan de weeshuisvijver
koperWillem Willems, gehuwd metbontwerker
koperJanneke Hanses
verpachter grondde stad Harlingen9‑00‑00 CG
huurder voor 6 jarenWillem Willems bontwerker24‑00‑00 GG
huurder voor 6 jarenJanneke Hanses
naastligger ten oostenTheunis Claessen
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenPytter Jacobs wijdschipper
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperPytter Bruynsmr. metselaar


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0303r van 14 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 10Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]551‑00‑00 GGhuis
koper door niaarHendrick van der Woude
verpachter grondde stad Harlingen9‑00‑00 CG
geniaarde koperGrietie Melis, weduwe van te Dongjum
geniaarde koperwijlen Jelle Jacobs
naastligger ten oostenHein van der Wolde schipper
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter bakker
naastligger ten noordenHavenpoort
verkoper q.q.de weduwe van Haye Pieters, gecommitteerdeblauwverver
verkoper q.q.Sible Hendrix, gecommitteerden uitschooldienaar en dorpsrechter te Witmarsum
verkoperde hypothecaire crediteuren van Claas Claassen, gehuwd metbontwever
verkoperMarike Willems


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0240r van 16 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJ. van der Wolde commies


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0253r van 23 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 10Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]151‑00‑00 GGhuis
koper door niaarHylke Sybes kastelein
geniaarde koperHarmen de Wildetrekveerschipper op Franeker
geniaarde koperPoppe Menaldamr. bakker
naastligger ten oostende weledelgestrenge heer Julius Matthijs van Beima secretaris Admiraliteit
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenHylke Sybes
naastligger ten noordenHavenplein [staat: bij de Havenpoort]
verkoperHenricus van der Woudekoopman te Amsterdam


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0184r van 20 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet perceel in de volgende akte


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0184r van 20 jan 1782 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 10Havenplein ZZ [staat: Havenpoort]1300‑00‑00 CGhuis
koperSybren Foppes de Vries distillateur
naastligger ten oostende heer Beyma
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenhet huis het Lands Welvaren het Lands Welvaren
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperHylke Sybesherbergier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Foppes de Vries, distelateur, koopt (b) het perceel ten O., ook door diverse gezinnen bewoond. Ten O. de heer Beyma, ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. perceel (a), ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van herbergier Hylke Sybes, voor (a+b) 1300 cg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0237v van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 10Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]375‑00‑00 GGhuis
koperJan Lindeboom, gehuwd met
koperGeeske Pieters
huurdersN. N. [staat: diverse huisgezinnen]114‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBeima
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuis
naastligger ten westenhet perceel in de vorige akte [incorrect overgenomen uit de vorige verkoopakte van dit perceel]
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperSybren Foppes de Vriesdistillateur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Lindeboom x Geeske Pieters kopen huis bij de Havenspoort, door diverse huisgezinnen bewoond, tezamen voor 114 cg. huur. Ten O. de heer Beima, ten Z. het stadsweeshuis, ten W. het vorige perceel (?), ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van distelateur Sybren Foppes de Vries, voor 375 gg.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0253r van 28 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Lindeboom


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0262v van 7 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 10Havenplein ZZ [staat: Bij de Havenpoort]125‑21‑00 GGhuis
koperJurjen Becker, gehuwd metbontweverde Bontekoe
koperGrietje Dobbert
naastligger ten oostenJ. M. Beima
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenS. Camsma
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperJan Lindeboommr. bontwever


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0299r van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenherberg de Bontekoe


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0321r van 24 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Lindeboom


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0176v van 16 mrt 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJurjen Bekker


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0273v van 10 jul 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 10Havenpoort400‑00‑00 CGhuis
koperHendrik Dane te Dokkum
naastligger ten oostenCalander
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperJurjen Bekkermr. bontwever


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0091r van 24 apr 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 10Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort] wijk G-249600‑00‑00 CGhuis en herberg
koperde stad Harlingen de Groene Jager
naastligger ten oostenHenricus Stroband
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenHendrik Arjens Tamsma
naastligger ten noordenHavenplein [staat: bij de Havenpoort]
verkoperHendrik Dane
eerdere samenvatting door Yde ElsingaB & W van Harlingen kopen huis en herberg 'de Groene Jager', v/h 'de Hopzak', bij de Havenspoort, wijk H-249 [moet zijn H-239]. Ten O. Henricus Stroband, ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. Hendrik Arjens Tamsma, ten N. de straat. Gekocht van Hendrik Dane, voor 600 cg.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0053r van 2 sep 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 10Havenpoort wijk H-239400‑00‑00 CGhuis en herberg
koperJan Frederik Spelkers c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde stad Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Frederik Spelkers c.u. kopen een huis en herberg bij de Havenspoort H-239. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van B & W van Harlingen voor 400 cg.


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 382 van 28 dec 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-239Havenplein 10koopaktefr. 1470huis H-239
 
verkoperCornelis van Loon
koperJohan Gottfried Lang


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-239Havenplein 10Fredrik de Langeigenaar van wijk G-313, gebruiker is Hendrik Bandsma, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-239, kastelein, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-239Havenplein 10Fredrik Lang Fredrik Lang kastelein


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2032Havenplein 10Johan Godfried LangherbergierHarlingenhuis en erf (162 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 2032Havenplein 10 de StadHarlingenonbelastbaar stellen (begraafplaats)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-239Havenplein 10Fimke Taekes Buisman... N.H., dv Taeke Folkerts B, en Saakje Bruinsma; BS huw 1833, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk B-101, wijk H-239, supp wijk G-402; oud 49 jaar, (vnm: Femke), geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk B-118; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-239Havenplein 10Gerben Oenes Advokaat... Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1833, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk B-101, wijk H-239; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-118; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-239Havenplein 10Johan Godfried Lang... BS huw 1815, huw 1841, VT1839; oud 60 jaar, geb Stettin en wonende te HRL. 1839, logementhouder, wijk H-239; VT1839; J.G.L. eigenaar van perceel nr. 2032 te HRL, logementhouder, woonplaats HRL, legger nr. 401, huis ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-239Havenplein 10Maria L Linstoud 60 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-239; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-239Johan Godfried Lang60 jlogementhouderStettynm, protestant, gehuwd
H-239Maria N Linst60 jAmsterdamv, protestant, gehuwd
H-239Aaltie van der Ley17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-239Havenplein 10Louisa Plantinga... schip; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2032Havensplein H-239Catharina Hanekamp wed. Johannes G.N. Termeerwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2032Havenplein H-303Rommert Faberwoonhuis


1888 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 06-04-1888
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Havenplein 10, HarlingenHavenplein 10Ruurdtje van Getzen wed. van Rommert Faberverkoop van sterke drank in wijk H-303


1893 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 02-11-1893
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Havenplein 10, HarlingenHavenplein 10Rudolf Jacob de Grient Dreuxverkoop van sterke drank in wijk H-303


1894 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 05-05-1894
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Havenplein 10, HarlingenHavenplein 10Ruurdtje van Getzen wed. van Rommert Faberverkoop van sterke drank in wijk H-303


1895 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 02-03-1895
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Havenplein 10, HarlingenHavenplein 10Aafke Bos wed. van E.H. van Gorkumverkoop van sterke drank in wijk H-303


1895 - variabron: Nieuwsblad van Friesland
adresgegevens
Havenplein 10Verkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Aafke Bos wed. E.H. van Gorkum een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk H no. 303 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2032Havenplein 10 (H-303)Ruurdtje van Getsen (wed. R. Faber, en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Havenplein 10 Derk W. Kroontapperf. 1000f. 2000


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenplein 10de Kroon142D.W. Kroon, Aanneming Scheepsvolk
Havenplein 10D.W. Kroon142Hôtel en Café-Rest. "de Kroon", Aanneming Scheepsvolk


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenplein 10de Kroon142D.W. Kroon, Aanneming Scheepsvolk
Havenplein 10D.W. Kroon142Hôtel en Café-Rest. "de Kroon", Aanneming Scheepsvolk


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10de Kroon142D.W. Kroon, Aann. scheepsvolk
Havenpl. 10D.W. Kroon142Hôtel en Café-Rest., Aann. scheepsvolk


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10de Kroon142D.W. Kroon, Aann. scheepsvolk
Havenpl. 10D.W. Kroon142Hôtel en Café-Rest., Aann. scheepsvolk


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10Kroon142Wachtk. boot Vlieland en Terschelling, D.W. Kroon
Havenpl. 10D.W. Kroon142Hôtel en Café-Rest., Aann. scheepsvolk


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10Kroon142Wachtk. boot Vlieland en Terschelling, D.W. Kroon
Havenpl. 10D.W. Kroon142Hôtel en Café-Rest., Aann. scheepsvolk


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Havenplein 10L. Roodhofcafehouder


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10R. Kleefstra142Café


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10Th.D. Brandi684Café


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10Th.D. Brandi684Café


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.Th.D. Brandi684Café


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.Th.D. Brandi684Café


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.J. Roukema442Café


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Havenplein 10E.J. (Evert) v.d. Loenhorst
  terug