Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Havenplein 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Havenplein 14 (niet bekend) (niet bekend) H-238 H-302
Naastliggers vanHavenplein 14
ten oostenHavenplein 16
ten westenHavenplein 12
ten noordenhet Havenplein


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 pagina 265r van 16 jan 1613 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Havenplein 14(of 26) Haencke Claes x Geertke Jans kopen een kamer of huis en loods met ledige plaats daar bij, met een halve steeg ten westen, opt old geruineerde blockhuys. Grondpacht 12 CG aan de Stad. Gekocht van mr. Wytze Riencx te Huizum voor96 GG 7 st.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0211v van 29 apr 1659 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 14Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort op het olde gedemolieerde blockhuis]huis, loods plaats en steeg ten westen
 
koperClaes Minnes burger c.u.mr. blokmaker700-00-00 GG
verpachter grond de Stad Harlingen12-00-00 CG
naastligger ten oostenClaes Minnes c.u.
naastligger ten zuidenWeeshuisvijver
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperReyer Clases c.u.blokmaker en schipper op Franeker


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0131v van 25 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenArjen Teunis


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0275v van 1 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 14Havenpoort omgeving, tuin aan Weeshuisvijver en daarachter bij dehuis
 
koperHendrik Coops van der Woude, gehuwd metkapitein op het transportschip v h college der Admiraliteit te Harling680-00-00 CG
Jannetie
verpachter grondde Stad Harlingen12-00-00 CG
naastligger ten oostenWouter Jetsis schipper
naastligger ten zuidenWeeshuisvijver [staat: vijver]
naastligger ten westende weduwe van Willem Willems
naastligger ten noordenstraat
verkoperArjen Teunis Blockbontwever en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Coops v.d. Woude, capitein op het transportjacht v.d. Admiraliteit x Jannetie [niet vermeld] kopen een huis en tuin bij de put omtrent de Havenpoort, en strekkende tot de Weeshuisvijver. Ten O. schipper Wouter Jetses, ten Z. die vijver, ten W. wd. Willem Willems, ten N. de straat. Grondpacht 12 CG aan de Stad. Gekocht van bontreder Arjen Teunis Blok, voor 680 CG.


1728 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Havenplein 14 (noordgevel), HarlingenHavenplein 14 (noordgevel)'Anno'
'1728'


1728 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Havenplein 14 (noordgevel), HarlingenHavenplein 14 (noordgevel)afbeelding van een zeilschip in cartouche


1728 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Havenplein 14, HarlingenHavenplein 14Anno'
'1728'


1728 - variaadresbronbericht
Havenplein 14Vereniging Hendrick de KeyserBouwjaar 1728


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0144v van 15 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHein van der Wolde schipper


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0098v van 27 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van de Commies van der Woude


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0183r van 13 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van van der Wolde


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0253r van 23 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 14Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]huis
 
koper door niaarHylke Sybes kastelein151-00-00 GG
geniaarde koperHarmen de Wilde, samen metschipper op Franeker (trekveer-)
Poppe Menaldamr. bakker
naastligger ten oostende Weledelgestrenge heer Julius Matthijs van Beima secretaris bij de Admiraliteit
naastligger ten zuidenWeeshuisvijver [staat: de vijver]
naastligger ten westenHylke Sybes
naastligger ten noordenHavenplein [staat: bij de Havenpoort]
verkoperHenricus van der WoudekoopmanAmsterdam


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0266r van 2 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 14Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]dwarshuis
 
koperweledelgestrenge heer Julius Matthijs van Beima thoe Kingma secretaris bij de Admiraliteit600-00-00 GG
naastligger ten westen(geniaard) Harmen de Wilde, samen met
(geniaard) Poppe Menalda
naastligger ten oostenSteinvort bode bij de Admiraliteit
naastligger ten zuidenWeeshuisvijver
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperHenricus van der WoudekoopmanAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJulius Mathijs van Beyma thoe Kingma, secretaris bij de Admiraliteit, koopt dwarshuis bij de Havenpoort, bewoond door zijn wl. moeder Grietje Gerlsma wv J. van der Woude. Ten O. admiraliteitsbode Steinvort, ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. Harmen de Wilde en Poppe Menalda en een steeg, ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van koopman Hendricus van der Woude te Amsterdam, voor 600 GG.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0184r van 20 jan 1782 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 14Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]dwarshuis
 
naastligger ten oostenhr. Beyma
naastligger ten zuidenWeeshuisvijver
naastligger ten westenhet het huis het Lands Welvaren
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperHylke Sybesherbergier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Foppes de Vries, distelateur, koopt (b) het perceel ten O., ook door diverse gezinnen bewoond. Ten O. de heer Beyma, ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. perceel (a), ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van herbergier Hylke Sybes, voor (a+b) 1300 cg.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0237v van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 14Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]huis
 
koperJan Lindeboom, gehuwd met375-00-00 GG
kopersGeeske Pieters
naastligger ten oostenBeima
naastligger ten zuidenStads weeshuis
naastligger ten westenStads weeshuis
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperSybren Foppes de Vriesdistillateur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Lindeboom x Geeske Pieters kopen huis bij de Havenspoort, door diverse huisgezinnen bewoond, tezamen voor 114 cg. huur. Ten O. de heer Beima, ten Z. het stadsweeshuis, ten W. het vorige perceel (?), ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van distelateur Sybren Foppes de Vries, voor 375 gg.


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0262v van 7 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 14Havenplein ZZ [staat: Bij de Havenpoort]huis
 
koperJurjen Becker, gehuwd metbontwever125-21-00 GG
Grietje Dobbert
naastligger ten oostenJ. M. Beima
naastligger ten zuidenWeeshuisvijver
naastligger ten westenS. Camsma
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperJan Lindeboommr. bontwever


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0103r van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis de Hopzak


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0273v van 10 jul 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 14Havenpoorthuis
 
koperHendrik Dane 400-00-00 CG
naastligger ten oostenCalander
naastligger ten zuidenWeeshuisvijver
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperJurjen Bekkermr. bontwever


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0219v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis de Hopzak


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0091r van 24 apr 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 14Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort] wijk G-249huis en herberg
 
koperde Stad Harlingen 600-00-00 CG
naastligger ten oostenHenricus Stroband
naastligger ten zuidenWeeshuisvijver
naastligger ten westenHendrik Arjens Tamsma
naastligger ten noordenHavenplein [staat: bij de Havenpoort]
verkoperHendrik Dane
eerdere samenvatting door Yde ElsingaB & W van Harlingen kopen huis en herberg 'de Groene Jager', v/h 'de Hopzak', bij de Havenspoort, wijk H-249 [moet zijn H-239]. Ten O. Henricus Stroband, ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. Hendrik Arjens Tamsma, ten N. de straat. Gekocht van Hendrik Dane, voor 600 cg.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0134v van 25 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstads huisinge tot t Hospitaal gebruikt


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0053r van 2 sep 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 14Havenpoort wijk H-239huis en herberg
 
koperJan Frederik Spelkers c.u.400-00-00 CG
verkoperde Stad Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Frederik Spelkers c.u. kopen een huis en herberg bij de Havenspoort H-239. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van B & W van Harlingen voor 400 cg.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-238Havenplein 14Berend Jans Nuisker... Echtel:en genaamd Pietertje. Afgegeven den 13 okt 1813 voor Extract ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-238Havenplein 14Berend J Nuisker Berend J Nuisker schipper


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 53 van 11 mrt 1817
adressoortbedraggebruik
H-238Havenplein 14koopaktehuis H-238
 
verkoperTjalling Pieters Tjallingii
koperKlaas Maurits Klunder (te Amsterdam)


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 47 van 24 mrt 1821
adressoortbedraggebruik
H-238Havenplein 14koopaktefl. 600huis H-238
 
verkoperAnthonie Moris Schipper (te Westerloo)
verkoperIdze Pieters Bloem (te Zuidbroek)
koperTrijntje Aikes Nijhoff
cessionarisAlbert van Eeken


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2031Havenplein 14Trijntje Aukes Nijhof, huisvr. van Hendrik Sipkes HoutsmaHarlingenhuis en erf (162 m²)


1832 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49025 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 183 en 194 van 8 aug 1832
adressoortbedraggebruik
H-238Havenplein 14provisionele en finale toewijzingfl. 685huis bij de Havenspoort H-238
 
verkoperTrijntje Aaikes Niehof (wd. van Hendrik Sipkes Houtsma)
koperPieter Pieters Dijkstra


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
H-238Havenplein 14Huizinge met annexen bij de Havenspoort, huurder Van der, Meer. Finaal verkocht op 15 aug 1832 door notaris Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-238Havenplein 14Neeltje Rienks Dirks... wonende te HRL 1831; BS huw 1831, ovl 1848; oud 32 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-238; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-238Havenplein 14Pieter Pieters Dijkstra... 1815, huw 1827, huw 1831, ovl 1848; oud 49 jaar, geb Schraard en wonende te HRL. 1839, kofschipper, wijk H-238; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-238Pieter Dijkstra49 jSchraardm, protestant, gehuwd, kofschipper
H-238Neeltie Dirks32 jAmsterdamv, protestant, gehuwd
H-238Pieter Dijkstra11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-238Dirk Dijkstra5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-238Rienk Dijkstra1,5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-238Nikolaas Dijkstra3 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-238Antie Dijkstra21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-238Janke Dijkstra21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-238Maria Elist. Dijkstra10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-238Trijntie Dijkstra7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-238Jetske Dijkstra3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-238Havenplein 14Pieter Pieters Dijkstra, overleden op 27 januari 184858 jr, geboren Schraard 5/1/1790, zeekapitein, overleden Havenpoort H 238, eerst wednr. Dieuwke Jurjens van der Stok, daarna wednr. Geertruida Vettevogel, laatst man van Neeltje Rienks Dirks, vader van minderjarige Trijntje, Rienk, Dirk-Richard, Nicolaas, Jetske en Cornelia (uit 3e huwelijk), van minderjarige Pieter en Maria-Elisabeth (uit 2e huwelijk: voogd is Willem Jans Bloemsma, grofsmid Wommels) en van Antje, dienstmeid en Janke Pieters Dijkstra, idem (vrouw van genoemde Willem Jans Bloemsma) (uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-238Havenplein 14Antje Otmageb 16 sep 1801 Workum, ovl 11 mrt 1876 HRL, huwt met Wiebren Nauta, N.H., Vst 30 mei 1854 uit Workum, dv Okke Nauta en Rinske Vriesema; BS ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 188, wijk H-238


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-238Havenplein 14Antje de Jonggeb 21 apr 1794 Makkum, huwt met Klaas P. Hoekstra, N.H., Vst 12 jul 1853 uit Almenum, A 3 aug 1854 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk H-238


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-238Havenplein 14Cecilia Hovinggeb 1791 prov, Rooms Katholiek, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-041, wijk H-234, 238, 242


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-238Havenplein 14Klaas Posthuma Hoekstrageb 31 dec 1800 Allingawier, huwt met Antje de JoN.H., arbeider, Vst 12 jul 1853 uit Almenum, A 3 aug 1854 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk H-238


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-238Havenplein 14Wiebren Nautageb 25 dec 1809 Workum, ovl 24 dec 1876 HRL, huwt met Antje Otma, koopman in 1851, Vst 30 mei 1854 uit Workum, N.H., zv Martinus N, en Botje Radsma; BS ovl 1876; bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 188, wijk H-238


1851 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-238Havenplein 14Rienk Pieters Dijkstra, overleden op 27 juni 1851zoon van wijlen Pieter Dijkstra en Neeltje Rienks Dirks, tapster (Havenpoort H 238), broer van minderjarige Dirk, Nicolaas, Trientje, Jetske en Cornelia Pieters Dijkstra, halfbroer van Janke (vrouw van Willem Jans Blomsma, mr. smid Wommels), Pieter, koopvaardij stuurman en minderjarige Mietje Pieters Dijkstra (voogd is zwager Willem J. Blomsma) (uit eerder huwelijk vader). Saldo fl. 117,88. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2031H-238 (Havensplein)Jan Pollwoonhuis
Sectie A nr. 2031I-009 (aan de Leeuwarder trekvaart)Antje C. de Haas vrouw van S.B. Boswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2031H-302 (Havenplein)Wed. en erven Gosse ter Deuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2031Havenplein 14 (H-302)Theodorus Keijzer


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Havenplein 14 Hidde Brandibootwerker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 0


1935 - kentekenadresnaam
B-20980
Havenplein 14Geert Willem Velthuis


1963 - variaadresbronbericht
Havenplein 14Vereniging Hendrick de KeyserEigendom van de Vereniging Hendrick de Keyser sinds 1963


1970 - variaadresbronbericht
Havenplein 14Vereniging Hendrick de KeyserGerestaureerd door Vereniging Hendrick de Keyser in 1970


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Havenplein 14rijksmonument 20386
  terug