Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Havenplein 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHavenplein 168-040 (niet bekend)H-237H-301


Naastliggers vanHavenplein 16
ten oostenHavenplein 18
ten westenHavenplein 14
ten noordenhet Havenplein


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0116r van 7 mei 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCaerle Cornelis


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0234v van 14 dec 1600 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 16[staat: bij de nieuwe kettingbrug op het gedemanteleerde casteel]1080‑00‑00 CGhuis met ledige plaats
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostenLijsbeth, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen mr. Nicolaes Ericx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLijsbeth, weduwe van
naastligger ten westenwijlen mr. Nicolaes Ericx
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Reyner Cornelis Rijkeleelck te Brouwershaven
verkoper (gesuccumbeerde)Jan Stoffels, en
verkoper (gesuccumbeerde)Caerle Cornelis, gehuwd met
verkoper (gesuccumbeerde)Grietien Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (Reyner Cornelis alias Rijkeleelck, als crediteur van) Caerle Cornelis x Griet Jans, (b) Item noch zeekere huysinge metten leedige plaetse daer achter aen geleegen, staende omtrent de nyeuwe kettings brugge bij het gedemanteleerde Casteel. Grondpacht 6 cg. aan de Stad. Ten O. en W. Lijsbet, Nicolaes Erix weduwe.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0253r van 1 mrt 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0253r van 1 mrt 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0253r van 1 mrt 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0262v van 21 jun 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0262v van 21 jun 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0262v van 21 jun 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0306v van 21 mrt 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 16Havenplein ZZ [staat: op het oude blokhuis]700‑00‑00 GGhuis
koperJan Sytzes
naastligger ten oostenHeere Jans bovenmeester
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenMary, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Vlies
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGerrit Harmensadvocaat Hof van friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sytzes koopt een huis opt old blockhuys. Ten O. bouwmeester Heere Jans, ten W. Marij wv Jan ? Geen grondpacht. Gekocht van Gerrit Harmens, admirael postulerende voorden hove van Vrieslandt, voor 700 GG.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0322r van 15 aug 1602 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 16Havenplein ZZ [staat: op het gedemantilleerde kasteel]00‑00‑00 cghuis met ledige plaats daarachter
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostenLijsbeth, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Nicolaes Ericx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLijsbeth
naastligger ten westenNicolaes Ericx
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
crediteur (triumphant)Gerryt Oenckes
verkoper (gesuccumbeerde)Griedt, weduwe van
verkoper (gesuccumbeerde)wijlen Caerle Cornelis


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0350r van 20 feb 1603 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 16het gedemantilleerde kasteel207‑00‑00 GGhuis
koperPyer Pieters Sarser, gehuwd met
koperEva Daniels
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostenLijsbeth, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Nicolaes Ericx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRienck Fransen
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperJan Alberts, gehuwd metgoudsmid
verkoperTrijnke Auckes


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0389v van 15 jan 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 16Havenplein ZZ [staat: op het oud blokhuis]834‑00‑00 GGhuis
koperTrijn Jonges, gehuwd met
koperSymen Gerryts
naastligger ten oostenburgemeester Heere Jans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenMary, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Vlys
naastligger ten noordenN. N.
eerdere eigenaardr. Gerardus Hermanusadvocaat Hof van Friesland
verkoperJan Sytses, gehuwd met
verkoperTrijn Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTen O. burgemeester Heere Jans, ten W. Marij .. wd. Geen grondpacht. Gekocht van Jan Sytses x Trijn Hendricx, voor 835 GG.


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0510v van 11 mei 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyer


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0511r van 11 mei 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0132r van 16 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0349r van 16 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPier sarchier


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0041r van 8 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerryt Minnerts


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0119r van 16 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 16Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]400‑00‑00 GGdwarshuis
koperJelle Pieters, gehuwd met
koperBarber Meyntes
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
toehaaktwee daalders in specie
huurderBois Pas
naastligger ten oostenJurgen Scheltes
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenHaentie Classes
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperPyter Piers te Amsterdam


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0034r van 27 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 16Havenplein [staat: bij de Havenpoort]400‑00‑00 GGdwarshuis
koperClaes Minnes, gehuwd met
koperTrintie Peters
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJurjen Scheltes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHaentie Classen
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperJelle Pyters c.u.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0072v van 1 mrt 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerryt Minnerts


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0199v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkamers


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0211v van 29 apr 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Minnes c.u.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0156v van 30 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkamers


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0001ra van 8 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0106v van 28 apr 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Pytters havenmeester


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 3vHavenplein 16Claas Minnes, blokmakerf. 10000-00-00


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0056r van 9 dec 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0127r van 11 apr 1686 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGillis Vermeers


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0156v van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Cornelis Clasens


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0205v van 28 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 16Havenplen ZZ [staat: bij de Havenpoort bij de put]400‑14‑08 GGhuis
koperGerrit Jacobs, gehuwd metmr. lijnslager
koperAuckjen Keimpes
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
toehaakeen rijksdaalder ter verering
huurderDirk Grauda c.u.
naastligger ten oostenSicke Salomons havenmeester
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenAefke Arjens
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoper van 1/3Symon Cornelismr. blokmaker
verkoper van 1/3Jancke Cornelis, gehuwd met
verkoper van 1/3Claes Allertsmr. bakker
verkoper van 1/3Claes Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Jacobs, mr. lijnslager x Auckjen Keimpes koopt een huis met een tuin erachter, omtrent de Havenpoort. Ten O. havenmeester Sicke Salomons, ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. Aefke Arjens, ten N. de straat. Gekocht van mr. blokmaker Symon Cornelis voor 1/3, Jancke Cornelis x mr. bakker Claes Alberts voor 1/3, en Claes Cornelis voor 1/3 [kinderen van Cornelis Clasen].


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0206v van 11 feb 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis gekocht door Gerryt Jacobs lijnslager


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-040Havenplein 16huis
eigenaarGerrit Jacobs
gebruikerGerrit Jacobs
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0307v van 28 nov 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-040Havenplein 16huis
eigenaarGerryt Jacobs
huurwaarde19‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan24‑7‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0131v van 25 jan 1722 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 16Havenplein ZZ [staat: Havenpoort]259‑09‑14 CGhuis
koperWouter Jetzes, gehuwd met
koperJanke Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostenweduwe v Sicke Salomons
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenArjen Teunis
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperGerrit Jacobs c.u.mr. lijnslager


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 131v van 25 jan 1722 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Havenplein 16Wouter Jetses x Janke Cornelis koopt huis met tuin erachter, bij de Havenpoort, omtrent de put. Ten O. wd. Sicke Salomons, ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. Arjen Teunis [Blok], ten N. de straat. Grondpacht 6 CG aan de Stad. Gekocht van mr. lijnslager Gerrit Jacobs, voor 259 gg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-040Havenplein 16huis
eigenaarWouter Jetses
gebruikerWouter Jetses
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0275v van 1 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWouter Jetsis schipper


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0046v van 24 apr 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWouter Jetses schipper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-040Havenplein 16huis
eigenaarWouter Jetses
gebruikerWouter Jetses
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0144v van 15 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 16Havenplein ZZ [staat: Havenbrug bij de Havenpoort]1400‑00‑00 CGhuis
koper door niaarSytske Dirks Sanstra, gehuwd met
koper door niaarAlbert Jouckes thans uitlandigschipper
geniaarde koperJan Hendriks, gehuwd met
geniaarde koperJanneke Sierks Hornstra
naastligger ten oostenhet pakhuis van Sioerd Talma c.s.
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenHein van der Wolde schipper
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperWouter Jetses, gehuwd metwinkelier
verkoperJanke Corneliswinkelier


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-040 Havenplein 16Albert Joukes, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-040Havenplein 16huis
eigenaarAlbert Joukes
gebruikerAlbert Joukes
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0227r van 11 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0098v van 27 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 16Havenplein ZZ [staat: Havenbrug bij de Havenpoort]688‑14‑00 CGhuis
koperRimmert Teunis, gehuwd metscheepstimmerman
koperAntje Gerryts
huurderDirk Nannings beurtschipper50‑00‑00 CG
naastligger ten oostenpakhuis van Teunis Blok koopman
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westende weduwe van de Commies van der Woude
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperDirk Alberts Sanstraschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRimmert Teunis, scheepstimmerman x Antje Gerryts koopt huis over de havenbrug omtrent de Havenspoort. Ten O. het pakhuis van Teunis Blok, ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. wd. commies v.d. Woude, ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van schipper Dirk Alberts Sanstra, voor 688 GG 14 st.


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0166r van 4 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRimmert Teunis


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0183r van 13 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 16Havenplein ZZ [staat: tussen de Havensbrug en stadsvesten]850‑00‑00 GGhuis en tuintje
koperPieter Steinfordt, gehuwd metbode Admiraliteit in Friesland
koperAaltje Zijlstra
naastligger ten oostenCornelis Zijlstra havenmeester
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westende weduwe van van der Wolde
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperAntje Gerryts, weduwe van
verkoperwijlen Rimmert Theunisscheepstimmerbaas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Steinfurt, bode bij de Admiraliteit x Aaltie Zijlstra koopt huis en tuin tussen de havenbrug en de Stadsvesten. Ten O. de havenmeester Cornelis Zijlstra, ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. wd. v.d. Woude, ten N. de straat. Gekocht van Antje Gerryts wv scheepstimmerbaas Rimmert Theunis.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0266r van 2 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSteinvort bode Admiraliteit in Friesland


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0133r van 26 nov 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Steinfurth


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0290v van 15 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSteinfort bode


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0192v van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenC. D. Zijlstra


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0103r van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEeltje de Jong


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0016r van 21 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 16Havenplein [staat: tussen havenbrug en stadsvesten]550‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperHarmen G. Staads, gehuwd metkoopman te Leeuwarden
koperAntje Everts Postma te Leeuwarden
huurderPieter Post 70‑00‑00 CG
naastligger ten oostenCornelis Zijlstra* havenmeester
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenClander kapitein
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperEltje P. de Jong, gehuwd metzeilmaker te Leeuwarden
verkoperAnna P. Steinfurt, en haar zuster te Leeuwarden
verkoperJohanna Henrica Steinfort, gehuwd met
verkoperEverhardus Deppe
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen G. Staads x Antje Everts Postma koopt huis en tuin, tussen havenbrug en Stadswal, verhuurd aan Pieter Post. Ten O. de havenmeester Cornelis Zijlstra, ten W. de koopman Calander, ten Z. de Weeshuisvijver, ten N. de straat. Gekocht van Anna P. Steinfort x Eltje P. de Jong, zeilmaker te Leeuwarden, voor zichzelf en het recht bij scheiding bekomen hebbende van haar zuster Johanna Henrica Steinfort te Leeuwarden.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0069v van 7 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenC. D. Zijlstra


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0193r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Staats


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0041r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 16Havenplein ZZ [staat: Havenbrug bij de Havenpoort]800‑00‑00 CGhuis
koperGijsbert Johannes, gehuwd metschuitschipper
koperYbeltje Dirks
huurderde weduwe van van Rossum
naastligger ten oostenCornelis Zijlstra
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenFredrik Calander
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoper q.q.Luitje Pieters Faber, gelastigde van
verkoperHarmen G. Staats te Leeuwarden


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0219v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGijsbert Johannes


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0288v van 21 dec 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 16Havenplein ZZ [staat: over de havenbrug bij de Havenpoort]800‑00‑00 CGhuis
koper door niaarDirk Cornelis oud schipper
geniaarde koperJacoba Jacobina Werndly, weduwe van
geniaarde koperwijlen J. van Rossum
naastligger ten oostenStroband
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHavenplein [staat: over de havenbrug bij de Havenpoort]
verkoperGijsbert Johannes, gehuwd metschuitschipper
verkoperYebeltje Dirks


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0313r van 5 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 16Havenplein ZZ [staat: Havenbrug bij de Havenpoort]862‑00‑00 CGhuis
koperWilliam Flacq kapitein
huurderGijsbert Johannes
naastligger ten oostenStroband
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenStroband
naastligger ten noordenHavenplein [staat: Havenbrug bij de Havenpoort]
verkoperDirk Cornelisopziener van de Ballast Kay


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0038r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWilliam Vlek


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0134v van 25 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Flacq kapitein


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49001 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 17 van 24 okt 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-237Havenplein 16koopaktefl. 1400huis bij de Havenpoort
 
verkoperWillem Flack
koperAry van den Oever


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0294v van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 16Havenplein ZZ [staat: Havenpoort] wijk H-2371400‑00‑00 CGhuis, tuin, bleekveld
koperAry van den Oever grootschipper
huurderJ. Dominicus
naastligger ten oostende weduwe van van Rossum
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenNuis
naastligger ten noordenHavenplein [staat: Havenpoort]
verkoper q.q.Sjoerd S. Wijma, gelastigde vanadvocaat
verkoperde weduwe van Flackkapitein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAry van den Oever, grootschipper, koopt huis en tuintje bij de Havenspoort, wijk H-237. In gebruik bij J. Dominicus als huurder. Ten O. wd. Van Rossum, ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. schipper Nuister, ten N. de straat. Gekocht van (de gelastigde van) capitein William Flack, voor 1400 cg.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-237Havenplein 16A. van den Oevereigenaar van wijk H-237; gebruiker W.H. Werkhoven, commies, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-237Havenplein 16W. H Werkhovengebruiker wijk H-237, commies; eigenaar is A. vd Oever, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-237Havenplein 16A van den Oever W H Werkhoven commis


1820 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49013 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 57 van 25 feb 1820
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-237Havenplein 16koopaktefl. 900huis bij de Havenspoort, H-237
 
verkoperKlaas van den Oever (q.q.)
koperTeunis de Beer (q.q.)


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 251 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-237Havenplein 16Jetske Rienks Dirks, overleden op 1 juni 1828vrouw van Teunis de Beer, beurtschipper Havenpoort H 237, moeder van minderjarige Trijntje en Sjoerdtje Teunis de Beer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49024 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 107 en 114 van 6 apr 1831
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-237Havenplein 16provisionele en finale toewijzingfl. 721huis bij de Havenspoort H-237
 
verkoperTeunis de Beer
koperJacob Cornelis Janssen


1831 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 01 apr 1831
vermeld alsgeschat adresbericht
H-237Havenplein 16Huizinge met bleek en verdere annexen bij de Havenspoort, teunis de, beer. Finaal verkocht op 13 apr 1831 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2030Havenplein 16Theunis Baukes de BeerbeurtschipperHarlingenhuis en erf (189 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-237Havenplein 16Jacob Cornelis Jansen... 1816, huw 1842, ovl 1843; oud 70 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, oud-kapitein ter zee wijk H-237; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-237Havenplein 16Lolkje W Deklandoud 46 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk H-237; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-237Jacob Corns. Jansen70 joud-kaptein ter zeeStavorenm, protestant, weduwnaar
H-237Lolkje W Dekland46 jIJlstv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 273 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-237Havenplein 16Jacob Cornelis Janssen, overleden op 15 maart 184374 jr, geboren Stavoren 17/1/1769, overleden Zuiderhaven H 237, wednr. NN Dooitzes Koolker (dochter van wijlen Doitje Thomas Koolker en wijlen Aaltje Harmens, in leven te Stavoren), vader van wijlen Aaltje Jacobs Janssen (vrouw van Govert Blom, koopvaardij kapitein Amsterdam, moeder van minderjarige Otto-Pieter en Jacob-Cornelis Goverts Blom: enige testamentair erfgenamen), verder legaat (lijfrente fl. 50,-/jr) voor zijn schoonzuster Hielkje Dooitzes Koolker (geboren Stavoren 17/12/1792), te Amsterdam. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49036 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 204 en 211 van 20 dec 1843
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-237Havenplein 16provisionele en finale toewijzingfl. 1310huis bij de Havenspoort H-237
 
verkoperArius Johannes Rodenhuis
koperCarolina Barbiers


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2030Havensplein H-237Dorothea Pottinga en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2030Havenplein H-301Marten Jelles van der Walwoonhuis


1889 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 06-12-1889
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Havenplein 16, HarlingenHavenplein 16Karel Helmigverkoop van sterke drank in wijk H-301


1891 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 04-06-1891
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Havenplein 16, HarlingenHavenplein 16Tjeerd Hoeksmaverkoop van sterke drank in wijk H-301


1891 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 27-04-1891
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Havenplein 16, HarlingenHavenplein 16Jan Kamstraverkoop van sterke drank in wijk H-301


1892 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 09-01-1892
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Havenplein 16, HarlingenHavenplein 16Theodorus Keyzerverkoop van sterke drank in wijk H-301


1894 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 30-10-1894
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Havenplein 16, HarlingenHavenplein 16Jan Visserverkoop van sterke drank in wijk H-301


1894 - variabron: Nieuwsblad van Friesland
adresgegevens
Havenplein 16Verkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Jan Visser een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk H no. 301 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1900 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49101 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1643 van 7 sep 1900
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-301Havenplein 16koopaktefl. 3400huis en erf
 
verkoperTheodorus Keyzer
koperSteffan Balthasar Jonkheer van Ortt (te Rotterdam)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2030Havenplein 16 (H-301)jhr. Steffan B. Ortt (te Rotterdam)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Havenplein 16 Evert van Eekenmelktapperf. 900f. 1000


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Havenplein 16E. van Eekenmelktapper


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Havenplein 16M. (Melle) v.d. Heide


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Havenplein 16rijksmonument 20387
  terug