Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Havenplein 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Havenplein 16,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Havenplein 16 8-040 (niet bekend) H-237 H-301
Naastliggers vanHavenplein 16
ten oostenHavenplein 18
ten westenHavenplein 14
ten noordenhet Havenplein


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0034r van 27 nov 1642 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 16Havenpoort, omtrent dedwarshuis
 
koperClaes Minnes, gehuwd metGG 400:00:00
Trintie Peters
verpachter grondde Stad HarlingenCG 6:00:00
naastligger ten oostenJurjen Scheltes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHaentie Classen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJelle Pyters c.u.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0211v van 29 apr 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 14, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Minnes c.u.


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0127r van 11 apr 1686 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGillis Vermeers


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 205v van jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Havenplein 16Gerrit Jacobs, mr. lijnslager x Auckjen Keimpes koopt een huis met een tuin erachter, omtrent de Havenpoort. Ten O. havenmeester Sicke Salomons, ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. Aefke Arjens, ten N. de straat. Gekocht van mr. blokmaker Symon Cornelis voor 1/3, Jancke Cornelis x mr. bakker Claes Alberts voor 1/3, en Claes Cornelis voor 1/3 [kinderen van Cornelis Clasen].


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-040 Havenplein 16huis
eigenaarGerrit Jacobs
gebruikerGerrit Jacobs
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0307v van 28 nov 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-040 Havenplein 16huis
eigenaarGerryt Jacobs
huurwaardeCG 19:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00
aansl. huurw. voldaan24-7-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0131v van 25 jan 1722 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 16Havenplein ZZ [staat: Havenpoort]huis
 
koperWouter Jetzes, gehuwd metCG 259:09:14
Janke Cornelis
verpachter grondde Stad HarlingenCG 6:00:00
naastligger ten oostenweduwe v Sicke Salomons
naastligger ten zuidenWeeshuisvijver [staat: vijver]
naastligger ten westenArjen Teunis
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperGerrit Jacobs c.u.mr. lijnslager


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 131v van 25 jan 1722 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Havenplein 16Wouter Jetses x Janke Cornelis koopt huis met tuin erachter, bij de Havenpoort, omtrent de put. Ten O. wd. Sicke Salomons, ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. Arjen Teunis [Blok], ten N. de straat. Grondpacht 6 CG aan de Stad. Gekocht van mr. lijnslager Gerrit Jacobs, voor 259 gg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-040 Havenplein 16huis
eigenaarWouter Jetses
gebruikerWouter Jetses
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0275v van 1 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 14, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWouter Jetsis schipper


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-040 Havenplein 16huis
eigenaarWouter Jetses
gebruikerWouter Jetses
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0144v van 15 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 16Havenplein ZZ [staat: Havenbrug bij de Havenpoort]huis
 
koperJan Hendriks, gehuwd metCG 1400:00:00
Janneke Sierks Hornstra
naastligger ten oostenhet pakhuis van Sioerd Talma c.s.
naastligger ten zuidenWeeshuisvijver
naastligger ten westenHein van der Wolde schipper
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperWouter Jetses, gehuwd metwinkelier
Janke Corneliswinkelier


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-040 Havenplein 16Albert Joukes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0098v van 27 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 16Havenplein ZZ [staat: Havenbrug bij de Havenpoort]huis
 
koperRimmert Teunis, gehuwd metscheepstimmermanCG 688:14:00
Antje Gerryts
huurderDirk Nannings schipper (beurt-)CG 50:00:00
naastligger ten oostenpakhuis van Teunis Blok koopman
naastligger ten zuidenWeeshuisvijver
naastligger ten westende weduwe van de Commies van der Woude
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperDirk Alberts Lanstraschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRimmert Teunis, scheepstimmerman x Antje Gerryts koopt huis over de havenbrug omtrent de Havenspoort. Ten O. het pakhuis van Teunis Blok, ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. wd. commies v.d. Woude, ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van schipper Dirk Alberts Sanstra, voor 688 GG 14 st.


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0183r van 13 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 16Havenplein ZZ [staat: tussen de Havensbrug en stadsvesten]huis en tuintje
 
koperPieter Steinfordt, gehuwd metbode bij de AdmiraliteitGG 850:00:00
kopersAaltje Zijlstra
naastligger ten oostenCornelis Zijlstra havenmeester
naastligger ten zuidenWeeshuisvijver
naastligger ten westende weduwe van van der Wolde
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperAntje Gerryts, weduwe van
wijlen Rimmert Theunisscheepstimmerbaas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Steinfurt, bode bij de Admiraliteit x Aaltie Zijlstra koopt huis en tuin tussen de havenbrug en de Stadsvesten. Ten O. de havenmeester Cornelis Zijlstra, ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. wd. v.d. Woude, ten N. de straat. Gekocht van Antje Gerryts wv scheepstimmerbaas Rimmert Theunis.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0253r van 23 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 14, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Weledelgestrenge heer Julius Matthijs van Beima secretaris bij de Admiraliteit


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0266r van 2 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 14, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSteinvort bode bij de Admiraliteit


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0184r van 20 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 14, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhr. Beyma


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0237v van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 14, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBeima


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0133r van 26 nov 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Steinfurth


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0262v van 7 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 14, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJ. M. Beima


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0192v van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenC. D. Zijlstra


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0103r van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 16Havenplein ZZ ZZ [staat: bij de Havenpoort tegenover het zeecomptoir]huis
 
koperFredrik Calander, gehuwd methoedenkoopman CG 615:10:00
Anna Andries
huurderEmmen commiesCG 70:00:00
naastligger ten oostenEeltje de Jong
naastligger ten zuidenstadsweeshuisvijver
naastligger ten westenhet huis de Hopzak
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperoud secretaris Julius Mathijs van Beyma thoe Kingmaop Kingmastate
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrederik Calander, koopman in hoeden x Anna Andries koopt een huis bij de Havenspoort, tegenover het Zeecomptoir. Ten O. zeilmaker Eeltje P. de Jong, ten Z. de Stadsweeshuisvijver, ten W. de herberg 'de Hopzak', ten N. de straat. Gekocht van oud-secr. bij de Admiraliteit Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0069v van 7 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenC. D. Zijlstra


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0273v van 10 jul 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 14, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCalander


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0219v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 16Havenpoort over het zeekantoor, bij dehuis
 
koperHenricus Stroband ongehuwde jongman, zoon vanCG 525:00:00
huurderP. Stroband c.u.
naastligger ten oostenGijsbert Johannes
naastligger ten zuidenWeeshuisvijver
naastligger ten westenhet huis de Hopzak
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperFredrik CalanderkoopmanAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHenricus Stroband koopt huis bij de Havenspoort, t/o het Zeekantoor. Ten O. Gijsbert Johannes, ten Z. de Stadsweeshuisvijver, ten W. 'de Hopzak', ten N. de straat. Gekocht van Frederik Calander te Amsterdam.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0091r van 24 apr 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 14, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHenricus Stroband


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0134v van 25 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 16Havenplen ZZ [staat: Havenpoort] wijk H-246huis en tuintje
 
koperBerend Jans Nuisten CG 1200:00:00
huurderJ. Stroband
naastligger ten oostenWillem Flacq kapitein
naastligger ten zuidenstads weeshuis
naastligger ten westenstads huisinge tot t Hospitaal gebruikt
naastligger ten noordenHavenplein [staat: Havenpoort]
H. Strobandcommissaris van toezicht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBerend Jans Nuister koopt huis en tuin bij de Havenspoort, wijk H-246 [moet zijn H-238]. Ten O. kapt. Willem Flacq, ten Z. het Stadsweeshuis, ten W. het huis van de stad dat gebruikt wordt als hospitaal, ten N. de straat. Gekocht van commies van toezicht H. Stroband.


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49001 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 17 van 24 okt 1809
adressoortbedraggebruik
H-237Havenplein 16koopaktefl. 1400huis bij de Havenpoort
 
verkoperWillem Flack
koperAry van den Oever


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-237Havenplein 16A. van den Oevereigenaar van wijk H-237; gebruiker W.H. Werkhoven, commies, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-237Havenplein 16W. H Werkhovengebruiker wijk H-237, commies; eigenaar is A. vd Oever, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-237Havenplein 16A van den Oever W H Werkhoven commis


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49013 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 57 van 25 feb 1820
adressoortbedraggebruik
H-237Havenplein 16koopaktefl. 900huis bij de Havenspoort, H-237
 
verkoperKlaas van den Oever (q.q.)
koperTeunis de Beer (q.q.)


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-237Havenplein 16Jetske Rienks Dirks, overleden op 1 juni 1828vrouw van Teunis de Beer, beurtschipper Havenpoort H 237, moeder van minderjarige Trijntje en Sjoerdtje Teunis de Beer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49024 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 107 en 114 van 6 apr 1831
adressoortbedraggebruik
H-237Havenplein 16provisionele en finale toewijzingfl. 721huis bij de Havenspoort H-237
 
verkoperTeunis de Beer
koperJacob Cornelis Janssen


1831 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 01 apr 1831
H-237Havenplein 16Huizinge met bleek en verdere annexen bij de Havenspoort, teunis de, beer. Finaal verkocht op 13 apr 1831 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2030Havenplein 16Theunis Baukes de BeerHarlingenbeurtschipperhuis en erf (189 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-237Havenplein 16Jacob Cornelis Jansen... 1816, huw 1842, ovl 1843; oud 70 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, oud-kapitein ter zee wijk H-237; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-237Havenplein 16Lolkje W Deklandoud 46 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk H-237; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-237Jacob Corns. Jansen70 jStavorenm, protestant, weduwnaar, oud-kaptein ter zee
H-237Lolkje W Dekland46 jIJlstv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-237Havenplein 16Jacob Cornelis Janssen, overleden op 15 maart 184374 jr, geboren Stavoren 17/1/1769, overleden Zuiderhaven H 237, wednr. NN Dooitzes Koolker (dochter van wijlen Doitje Thomas Koolker en wijlen Aaltje Harmens, in leven te Stavoren), vader van wijlen Aaltje Jacobs Janssen (vrouw van Govert Blom, koopvaardij kapitein Amsterdam, moeder van minderjarige Otto-Pieter en Jacob-Cornelis Goverts Blom: enige testamentair erfgenamen), verder legaat (lijfrente fl. 50,-/jr) voor zijn schoonzuster Hielkje Dooitzes Koolker (geboren Stavoren 17/12/1792), te Amsterdam. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49036 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 204 en 211 van 20 dec 1843
adressoortbedraggebruik
H-237Havenplein 16provisionele en finale toewijzingfl. 1310huis bij de Havenspoort H-237
 
verkoperArius Johannes Rodenhuis
koperCarolina Barbiers


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2030H-237 (Havensplein)Dorothea Pottinga en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2030H-301 (Havenplein)Marten Jelles van der Walwoonhuis


1889 - variaadresbronbericht
Havenplein 16Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Karel Helmig een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk H no. 301 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1891 - variaadresbronbericht
Havenplein 16Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Jan Kamstra een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk H no. 301 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1891 - variaadresbronbericht
Havenplein 16Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Tjeerd Hoeksma een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk H no. 301 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1892 - variaadresbronbericht
Havenplein 16Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Theodorus Keijzer een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk H no. 301 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1894 - variaadresbronbericht
Havenplein 16Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Jan Visser een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk H no. 301 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1900 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49101 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1643 van 7 sep 1900
adressoortbedraggebruik
H-301Havenplein 16koopaktefl. 3400huis en erf
 
verkoperTheodorus Keyzer
koperSteffan Balthasar Jonkheer van Ortt (te Rotterdam)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2030Havenplein 16 (H-301)jhr. Steffan B. Ortt (te Rotterdam)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Havenplein 16 Evert van Eekenmelktapper
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Havenplein 16E. van Eekenmelktapper


1965 - adresboekadresnaam
Havenplein 16M. (Melle) v.d. Heide


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Havenplein 16rijksmonument 20387
  terug