Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Havenplein 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Havenplein 18 8-042 (niet bekend) H-236 H-300
aangrenzende stegensteeg
Havenplein 18naamloze steeg ten oosten


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0173v van 11 okt 1635 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18aHavenplein ZZ [staat: op het Blockhuis]kamer
 
koperMaicke Sybrens burgerse, weduwe van327-00-00 GG
wijlen Wyger Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen 3-00-00 CG
naastligger ten oostenSytse Hilles
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenJan Jansen Deecken
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperGerryt Minnes, tevens lasthebber voor zijn 2 zonen


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024ra van 24 jan 1675 (het 4e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18Havenplein ZZ [staat: op het Blokhuis bij de Havenpoort tussen deze poort en havenbrug]dwarskamer en een kamer ten zuiden daarvan
 
koper provisioneelN. N. 420-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-04-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Sytse Hilles
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende kamer van Jancke Reiners
naastligger ten westenals bewoner Hendrick Hinnes c.s.schipper (wijd-)
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperde erven van Mayke Sybrens


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0127r van 11 apr 1686 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 20, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGillis Vermeers


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0086r van 28 jan 1694 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18Havenplein ZZ [niet vermeld]huis, keuken, loods en plaats
 
koperBroer Jansen burgerbrouwer451-00-00 GG
koperAllert Clasen burgerbakker
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurderTjalling c.u.koekbakker
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: diept]
naastligger ten zuidenAllert Clasen
naastligger ten westende hopman Sloterdijk
naastligger ten noordenBroer Jans
naastligger ten noordensteeg
verkoperBauckjen Bouwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBroer Jansen, mr. brouwer en Albert Clasen, bakker, kopen een mooi huis met zolder, keuken, loods en plaets en een vrije steeg ten N. Ten O. het diept, ten Z. Albert Clasen, ten W. de hopman Sloterdijk, ten N. Broer Jansen. Gekocht van Baukjen Douwes x havenmeester Sicke Salomons voor 460 gg.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0156v van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18Havenplein ZZ [staat: op het Blokhuis bij de Havenpoort]huis met plaatske
 
koperSicco Salamons, gehuwd methavenmeester 275-00-00 GG
Baukjen Douwes
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Hemert
naastligger ten zuidenMinne Clasen c.s.
naastligger ten westende weduwe van Cornelis Clasens
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperReiner Gijsberts FonteinToutenburg onder Rijperkerk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicco Salomons, havenmeester x Baukjen Douwes koopt een huis (met beschrijving) op het oude Blokhuis bij de Havenpoort. Ten O. het door Jan [Gerrits van] Hemert gekochte huis, ten Z. Minne Clasen c.s., ten W. wd. Cornelis Clasen, ten N. de straat. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van Reiner Gijsberts Fontein op Toutenburg onder Rijperkerk, voor 275 gg.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0155v van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18aHavenpoorthuis met vrij gebruik vd steeg
 
koperJan Gerrits Hemert havencherger283-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJurrien Clasen Fontein
naastligger ten westenSicco Salamons havenmeester
verkoperReiner Gijsberts FonteinToutenburg onder Rijperkerk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Gerrits [van] Hemert, havenchercher, koopt een huis met vrij mede-gebruik v.d. steeg ten oosten, bij de Havenpoort. Ten O. die steeg en Jurrien Clasen Fontein, ten W. Sicco Salomons. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van Riener [Reiner] Gijsberts Fontein, wonende op Toutenburg onder Rijperkerk, voor 283 GG 8 st.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-042 Havenplein 18kamer
eigenaarwed. Sicke Salomons
gebruikerwed. Sicke Salomons
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0271v van 15 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18aHavenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]huis
 
koperPieter Gosses c.u.schipper (schuit-)300-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenReiner Claessen Fontein
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe en erven van Sicke Salomons
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperde weduwe en kinderen van Jan Gerrits van Hemert
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Gosses, schuitschipper c.u. kopen een huis bij de Havenspoort. Ten O. Reiner Claesen Fontein en een steeg, ten W. wd. en erven Sicke Salomons. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van wd. en kinderen van Jan Gerrits van Hemert, voor 300 CG.


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0307v van 28 nov 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 20, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-042 Havenplein 18pakhuis
eigenaarwed. Sicke Salomons
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan7-6-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0131v van 25 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenweduwe v Sicke Salomons


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-042 Havenplein 18pakhuis
eigenaarwed. Sicke Salomons
gebruiker
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0046v van 24 apr 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18Havenplein ZZ [staat: Oude Blokhuis bij de Havenpoort]pakhuis onder een dak met de oostelijke naastligger
 
aanhandelaarSjoerd Talma, gehuwd metwijnhandelaar en koopman0-00-00 CG
Geertie Clases Wijnsma
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oosteneen woning onder een dak met het verkochte
naastligger ten zuidenStadsweeshuis vijver
naastligger ten westenWouter Jetses schipper
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verwandelaarBaukien Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Talma, koopman en wijnhandelaar x Geertie Clases Wijnsma wandelkopen een pakhuis onder een dak met een woning ten oosten, zz. oude Blokhuis bij de Havenspoort. Ten O. die woning met schipper Wouter Jetses en en steeg, ten Z. de weeshuisvijver, ten N. de straat. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Verwandelaarse Baukien Douwes krijgt hiervoor een huis of woning in de Stroffelsteeg en een toehaak van 150 CG.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-042 Havenplein 18pakhuis
eigenaarwed. Sikke Salomons
gebruikerwed. Sikke Salomons
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0144v van 15 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet pakhuis van Sioerd Talma c.s.


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0263v van 23 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18aHavenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]huis
 
koperPhilip Willem Beem commies der Convooien en Licenten390-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenReinouke Minnes
naastligger ten westenSjoerd Talma
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperJanke Pyters, weduwe van
wijlen Pyter Gosses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilip Willem Beem, commissaris v.d. Convooien en Licenten ter Admiraliteit., koopt een huis bij de Havenspoort, door meerdere gezinnen bewoond. Ten O. een steeg, ten W. Sjoerd Talma, ten Z. Reinouke Minnes [dochter van Minne Claessen], ten N. de straat. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van Janke Pyters wv Pieter Gosses, voor 390 CG.


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0079v van 20 jun 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18aHavenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]huis
 
koperRein Hoytes Brouwer, gehuwd met750-00-00 GG
Sytske Schaaf
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenReinouke Minnes
naastligger ten westenSjoerd Talma koopman
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperPhilip Willem Beemcommies ter recherche
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Hoytes Brouwer x Sytske Schaaff koopt een meest nieuwgebouwd huis bij de Havenspoort. Ten O. een steeg waarin vrij in- en uitgang, ten Z. Reinouke Minnes [dochter van Minne Claessen], ten W. Sjoerd Talma, ten N. de straat. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van commies ter recherche Philip Willem Beem, voor 750 GG.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0227r van 11 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18Havenplein [staat: Havenpoort]pakhuis
 
koperTeunis Blok, gehuwd met250-00-00 CG
Douwtje Douwes Posthuma
naastligger ten oostenRein Hoytes Brouwer
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperElsje Schaaf, weduwe van
wijlen Sybrand Talmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeunis Blok, koopman x Doutjen Douwes Posthuma kopen een pakhuis bij de Havenspoort, dat zij nu huren. De verkoper is gerechtigd om het binnen drie jaar terug te kopen (redimeren) tegen de verkoopprijs. Ten O. o.a. Rein Hoytes Brouwer, ten N. de straat. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van Elsje Schaaf wv Sybrand Talma, als moeder van haar beide minderjarige kinderen bij haar wl. man, voor 250 CG.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0098v van 27 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenpakhuis van Teunis Blok koopman


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0226r van 14 dec 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18Havenplein ZZ [staat: Havenpoort]fraai huis
 
koperJurjen Ockes, gehuwd metmr. metselaar525-07-00 CG
Aaltje Harkes
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurderMigchiel Nauta c.u.strandmeester45-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Coene Willems
naastligger ten zuidenReinouke Minnes
naastligger ten westenTeunis Blok
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat en plein]
verkoper van 1/2Benjamin BrouwernotarisSt. Annaparochie
verkoperSyds Schaaf
verkoperBenjamin Brouwer, als curatoren over
Rein Hendks. Brouwer, voor de andere 1/2
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Ockes x Aaltie Harkes koopt huis bij de Havenspoort. Ten O. wd. Coene Willems, ten W. Teunis Blok, ten Z. Reinouke Minnes [dochter van Minne Claessen], ten N. straat en plein. Gekocht van not. publ. op het Bildt Benjamin Brouwer voor 1/2, en Syds Schaaff en B. Brouwer samen als curatoren over wl. Rein Hendriks Brouwer x Sydske Schaaff voor 1/2, voor 525 gg.


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0058v van 5 jun 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18aHavenpoort, bij dehuis
 
koperBernardus Dreyer, gehuwd metnotaris 900-00-00 CG
Alida van der Geest
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurderHilbrand Dirks
naastligger ten oostende weduwe van Koene Willems
naastligger ten zuidenReinouke Minnes
naastligger ten westenTeunis Blok
naastligger ten noordenstraat en plein
verkoperJurjen Ockesmr. metselaar
Aaltje Harkes


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0098r van 13 jun 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18aHavenplen ZZ [staat: bij de Havenpoort]huis
 
koperburgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstra, gesterkt met zijn vader1050-00-00 CG
Dirk Cornelis Zijlstramr. huistimmerman
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenYnze Bouwes
naastligger ten zuidenReinouwke Minnes
naastligger ten westenTheunis Blok
naastligger ten noordenHavenplein [staat: bij de Havenpoort]
verkoperAlida van der Geest, weduwe van
wijlen Bernardus Dreyernotaris en procureur fiscaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Dirks Zijlstra, burgervaandrig en havenmeester, gesterkt met zijn vader mr. huistimmerman Dirk Cornelis Zijlstra, koopt een huis met alle goederen, bij de Havenspoort. Ten O. Ynze Bouwes, ten Z. Reinouwke Minnes, ten W. Teunis Blok, ten N. de straat. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van Alida van der Geest wv not. publ. en proc. fiscaal Bernardus Dreyer, voor 1050 CG.


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0166r van 4 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]pakhuis en plaats
 
koperCornelis Zijlstra, gehuwd methavenmeester525-00-00 CG
kopersJetske Aarts
naastligger ten oostenCornelis Zijlstra, gehuwd methavenmeester
naastligger ten oostenJetske Aarts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRimmert Teunis
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
Cornelis Blok, erfgenaam vanmr. verver en glasmaker
verkoperwijlen zijn broeder Theunis Blokkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Zijlstra, havenmeester x Jetske Aarts kopen een pakhuis en plaets, bij de Havenspoort. De koper moet de voorraad brandewijn en het vaatwerk etc. in het pakhuis tegen taxatie overnemen, en ook alle boekschulden van wl. Teunis Blok betalen. Ten O. de koper, ten W. Rimmert Teunis, ten N. de straat. Grondpacht niet genoemd. Gekocht van mr. verver en glazenmaker Kornelis Blok, als erfgenaam van zijn wl. broer koopman Teunis Blok, voor 525 CG.


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0183r van 13 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Zijlstra havenmeester


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0133r van 26 nov 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 20, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenC. Zijlstra


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0192v van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 20, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenC. D. Zijlstra


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0103r van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEeltje de Jong


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0016r van 21 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18Havenplein [staat: tussen havenbrug en stadsvesting]huis en tuintje
 
koperHarmen G. Staads, gehuwd metkoopman550-00-00 CG
Antje Everts PostmaLeeuwarden
huurderPieter Post 70-00-00 CG
naastligger ten oostenCornelis Zijlstra* havenmeester
naastligger ten zuidenWeeshuisvijver
naastligger ten westenClander kapitein
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperEltje P. de Jong, gehuwd metzeilmakerLeeuwarden
Anna P. Steinfurt, zuster vanLeeuwarden
verkoperJohanna Henrica Steinfort, gehuwd met
Everhardus Deppe
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen G. Staads x Antje Everts Postma koopt huis en tuin, tussen havenbrug en Stadswal, verhuurd aan Pieter Post. Ten O. de havenmeester Cornelis Zijlstra, ten W. de koopman Calander, ten Z. de Weeshuisvijver, ten N. de straat. Gekocht van Anna P. Steinfort x Eltje P. de Jong, zeilmaker te Leeuwarden, voor zichzelf en het recht bij scheiding bekomen hebbende van haar zuster Johanna Henrica Steinfort te Leeuwarden.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0069v van 7 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 20, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenC. D. Zijlstra


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0041r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18Havenplein ZZ [staat: Havenbrug bij de Havenpoort]huis
 
koperGijsbert Johannes, gehuwd metschipper (schuit-)800-00-00 CG
Ybeltje Dirks
huurderde weduwe van van Rossum
naastligger ten oostenCornelis Zijlstra
naastligger ten zuidenWeeshuisvijver
naastligger ten westenFredrik Calander
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
Luitje Pieters Faber, gelastigde voor
verkoperHarmen G. StaatsLeeuwarden


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0219v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGijsbert Johannes


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0288v van 21 dec 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18aHavenplein ZZ [staat: over de havenbrug bij de Havenpoort]huis
 
koper door niaarDirk Cornelis oud schipper800-00-00 CG
geniaarde koperJacoba Jacobina Werndly, weduwe van
wijlen J. van Rossum
naastligger ten oostenStroband
naastligger ten zuidenWeeshuisvijver
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHavenplein [staat: over de havenbrug bij de Havenpoort]
verkoperGijsbert Johannes, gehuwd metschipper (schuit-)
Yebeltje Dirks


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0313r van 5 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18Havenplein ZZ [staat: Havenbrug bij de Havenpoort]huis
 
koperWilliam Flacq kapitein862-00-00 CG
huurderGijsbert Johannes
naastligger ten oostenStroband
naastligger ten westenStroband
naastligger ten zuidenWeeshuisvijver
naastligger ten noordenHavenplein [staat: Havenbrug bij de Havenpoort]
verkoperDirk Cornelisopziener van de Ballast Kay


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0038r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18aHavenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort] wijk H-246huis, pakhuis en plaats
 
koperJacomyna Werrendly, weduwe van800-00-00 CG
wijlen de Heer van Rossum
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurderwijlen Minke Jans
wijlen Claas Pieters
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenDirk Cornelis
naastligger ten westenWilliam Vlek
naastligger ten noordenHavenplein [staat: bij de Havenpoort]
verkoperCornelis D. Zijlstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacomyna Werrendly [Werndly] wv dhr. Van Rossum, koopt pakhuis en plaats H-246 [moet zijn H-236], bij de Havenspoort, zoals dat laatst bij Minke Jans wv Claas Pieters is gehuurd en onlangs metterdood ontruimd. Ten O. een steeg, ten Z. Dirk Cornelis, ten W. William Vlek [Flack], ten N. de straat. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van Cornelis D. Zijlstra, voor 800 cg.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0134v van 25 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWillem Flacq kapitein


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0294v van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 18Havenplein ZZ [staat: Havenpoort] wijk H-237huis, tuin, bleekveld
 
koperAry van den Oever schipper (groot-)1400-00-00 CG
huurderJ. Dominicus
naastligger ten oostende weduwe van van Rossum
naastligger ten zuidenWeeshuisvijver
naastligger ten westenNuis
naastligger ten noordenHavenplein [staat: Havenpoort]
Sjoerd S. Wijma, gelastigde vanadvocaat
verkoperde weduwe van Flackkapitein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAry van den Oever, grootschipper, koopt huis en tuintje bij de Havenspoort, wijk H-237. In gebruik bij J. Dominicus als huurder. Ten O. wd. Van Rossum, ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. schipper Nuister, ten N. de straat. Gekocht van (de gelastigde van) capitein William Flack, voor 1400 cg.


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50003 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 371 van 20 sep 1811
adressoortbedraggebruik
H-236Havenplein 18koopaktefl. 550huis H-236
 
verkoperJ. Werrendly (wv Rossum)
koperCornelis van Loon


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-236Havenplein 18Cornelis Barteles van der Meer... van wijk A-128; gebruiker Allert J. van der Woude, varensgesel, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk H-236, schipper; eigenaar is Corn. van Loon, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-236Havenplein 18Cornelis van Loon... negotie, S. Beekkerk, verificateur, eigenaar is Jacob Rein hard erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-236, gebruiker is Cornelis B. v. d. Meer, schipper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-236Havenplein 18Cornelis van Loon Cornelis B van der Meer schipper


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-236Havenplein 18Cornelis van Loon, overleden op 28 oktober 183158 jr, koopman bij Havenspoort H 236, man van Gezina de Jong, geen kinderen, broer van Pieter, schilder Rotterdam, Maria (wed. Jacobus Bijpost), te Amsterdam en Antony van Loon, huistimmerknecht Haarlem. Saldo fl. 15.719,79. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2026Havenplein 18Cornelis van LoonHarlingenhoutkoperhuis en erf (143 m²)


1835 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49028 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 304 van 10 nov 1835
adressoortbedraggebruik
H-236Havenplein 18koopaktefl. 5001/2 huis bij de Havenspoort H-236
 
verkoperTjetske de Jong (wd. van Cornelis van Loon)
koperYbele Jans Repko


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-236Havenplein 18Gesina de Jonggeb 1762 HRL, ovl 14 nov 1846 HRL, huwt met Cornelis van Loon; BS ovl 1846; oud 77 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaarse, wijk H-236; VT 1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-236Havenplein 18Wilhelmina Graansmaoud 37 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-236; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-236Gesiene de Jong77 jHarlingenv, protestant, weduwe, zeehandelaarsche
H-236Wilhelmina Graansma37 jAmsterdamv, protestant, weduwe
H-236Frauwkje Postema35 jHindelopenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-236Havenplein 18Sytske Tjetses de Jong, overleden op 14 november 184684 jr (geboren 1/1/1762), overleden Havenpoort H 236, wed. Cornelis van Loon, geen kinderen, zuster van wijlen Jelke Tjetses de Jong (vader van afwezige Tjetse Jelkes de Jong, zou volgens laatste berichten zich in Engeland ophouden: zou ab intestato erfgenaam zijn geweest), testamentair erfgenamen zijn de kinderen van wijlen Ybele Jans Repko (met namen: wijlen Jan-Frederik en minderjarige Aagje, Helena-Maria, Maria, Klaas, Theodorus en Hendrik Ybeles Repko: voogd is Anneus Harmens, zeehandelaar), legaten voor schoondochter Wilhelmina Graansma en aantal anderen, maar er is nadelig saldo van ruim 6.000 gulden. (in tafel: 'Gezina, ook genoemd Sytske Tjisses') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49040 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 33 van 10 mrt 1847
adressoortbedraggebruik
H-236Havenplein 18finale toewijzingfl. 1806huis bij de Havenspoort H-236
 
verkoperCornelis Harmens
koperAnthony Knuyse


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-236Havenplein 18Antje Hennings IJlstra... H-160, dv Henning IJ, en Aukje van Mantgum; BS huw 1820, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk C-024, 66, wijk H-236; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-130; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-236Havenplein 18Aukje Dirks Hoekstrageb nov 1806 Kollum, huwt met Dirk P. Posthuma, N.H., Vst 14 feb 1853 uit Kollum/St. Jacob, A 5 mei 1863 Lemmer; bev.reg. HRL 1851 wijk G-092, wijk H-162, 236, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-236Havenplein 18Dirk Pieters Posthumageb mei 1800 Raard, huwt met Akje Dirks Hoekstra, commies, N.H., Vst 14 feb 1853 uit Kollum/St. Jacob, A 5 mei 1863 Lemmer; bev.reg. HRL 1851 wijk G-092, wijk H-162, 236, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-236Havenplein 18Froukje Postema... bev.reg. HRL 1851 wijk C-190, wijk F-081; oud 35 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk H-236; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-236Havenplein 18Schelte Lolkes Zwaal... Molenaar; BS huw 1825, huw 1827, huw 1836, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk B-049, wijk C-066, wijk H-236; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk B-040; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2026H-236 (Havensplein)Anthonij Knuisewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2026H-300 (Havenplein)Johanna Wilhelmina Christina van Loon, wed. Anthonij Knuyse en dochterwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2026Havenplein 18 (H-300)Ruurdtje van Getsen (wed. R. Faber, en Cons.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Havenplein 18 Nicolaas J. Jonkerleeraar zeevaartsch.
vorige grondslagf. 1700
huidige grondslagf. 1700


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 18N. Schotanus52Basalt- en grinth.


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Havenplein 18, HarlingenHavenplein 18N. SchotanusHollandsche Basalthandel, N.V.levering van en handel in basaltslag, split etc.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Havenplein 18N.Schotanusbazalthandelaar


1965 - adresboekadresnaam
Havenplein 18I. (Iernkje) van Esveld wv Riem


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Havenplein 18rijksmonument 20388
  terug