Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Havenplein 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHavenplein 188-042 (niet bekend)H-236H-300


Naastliggers vanHavenplein 18
ten oostenHavenplein 26
ten zuidenHavenplein 20
ten westenHavenplein 16
ten noordenhet Havenplein


aangrenzende stegen
adresheeft
Havenplein 18naamloze steeg ten oosten


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0234v van 14 dec 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLijsbeth, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen mr. Nicolaes Ericx


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0253r van 1 mrt 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0262v van 21 jun 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0306v van 21 mrt 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHeere Jans bovenmeester


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0322r van 15 aug 1602 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLijsbeth, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Nicolaes Ericx


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0350r van 20 feb 1603 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLijsbeth, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Nicolaes Ericx


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0389v van 15 jan 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Heere Jans


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0490r van 8 dec 1605 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 18oostHavenplein ZZ [staat: op het oud blokhuis] met een steeg800‑16‑08 GGhuis daer den Vergulden Hulck uuthanght
koperAert Jansen, gehuwd metde Vergulde Hulk
koperSydts Pieters
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende keuken van Ariaen Ariaens c.s.
naastligger ten zuidenhet verkochte huis van Anna
naastligger ten zuidenJelle Syckes
naastligger ten westenburgemeester Heere Jansen
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperde nalatenschap van wijlen Sybrandt Seerps, gehuwd met
verkoperwijlen Attke Ydes


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0490r van 8 dec 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 18oostHavenplein ZZ [staat: op het oud blokhuis] met een steeg900‑16‑08 GGhuis daer den Vergulden Hulck uuthanght
koperSybrandt Seerps, gehuwd metde Vergulde Hulk
koperwijlen Attke Ydes
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑00 CG
bewonerAert Jansen, gehuwd met
bewonerSydts Pieters
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende keuken van Ariaen Ariaens c.s.
naastligger ten zuidenhet verkochte huis van Anna
naastligger ten zuidenJelle Syckes
naastligger ten westenburgemeester Heere Jansen
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoper van 1/4Jetse Boens
verkoper van 1/4Syuerdt Tiebbes nomine matris
verkoper van 1/2Andries Wyerdts q.q.
verkoper van 1/4Aert Jansen, gehuwd met
verkoper van 1/4Sydts Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAert Janssen x Sydts Pieters, als overgenomen hebbende en in de plaats getreden van wl. Sybrandt Seerps x Attke Ydes, kopen een huis opt old blockhuys daer den vergulden hulck wthanght. Ten O de keuken van Ariaen Ariaens, ten Z. Anna Jelle Syckes verkochte huis, ten W. burgemeester Heere Jans. Met vrije uitgang door de steeg achter ten oosten van Anna Jelles huis. Grondpacht 9 st aan de Stad. Eerst gekocht door Sybrandt [Seerps] c.u. van Joost Boens voor 1/4, Syuerdt Tiebbes cum matris voor 1/4, en Andries Wyerdts q.q. voor 1/2, voor 900 GG 16 st 8 pn. Nu gekocht van Sybrandt [Seerps], voor 800 GG 16 st 8 pn.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0320v van 31 aug 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 18oostHavenplein ZZ [staat: op het oud blokhuis]290‑00‑00 GGoostelijke van twee kamers
koperGerryt Minnerts, gehuwd met
koperHis Bentus
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenTyebbe Scheltis
naastligger ten zuidenFrans Jacobs
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperJan Scheltis, gehuwd met te Kopenhagen
verkoperNeeltie Nicolaes te Kopenhagen


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0349r van 16 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 18westHavenplein ZZ [staat: op het blokhuis]256‑00‑00 GGwestelijke van twee kamers
koperJurian Scheltis, gehuwd met
koperMartyen Willems
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Tiebbe Scheltis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPier sarchier
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperJan Scheltis, gehuwd met te Kopenhagen
verkoperNeeltie Niclaes te Kopenhagen


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0041r van 8 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0119r van 16 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJurgen Scheltes


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0173v van 11 okt 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 18oostHavenplein ZZ [staat: op het Blockhuis]327‑00‑00 GGkamer
koperMaicke Sybrens, weduwe van
koperwijlen Wyger Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenSytse Hilles
naastligger ten zuidenJan Jansen Deecken
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperGerryt Minnes tevens lasthebber voor zijn 2 zonen


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0034r van 27 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJurjen Scheltes


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0072v van 1 mrt 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024ra van 24 jan 1675 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 18oostHavenplein ZZ [staat: op het Blokhuis bij de Havenpoort tussen deze poort en havenbrug]420‑00‑00 GGdwarskamer en een kamer ten zuiden daarvan
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen4‑04‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Sytse Hilles
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende kamer van Jancke Reiners
naastligger ten westenals bewoner Hendrick Hinnes c.s.wijdschipper
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Mayke Sybrens


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0068v van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 18oostHavenpoort, bij de325‑00‑00 GGhuis
koperReyner Gijsberts Fonteyn, erfgenaam, met als geauthoriseerde curator
koper q.q.Jurjen Claessen Fonteyn
koperMaria Gijsberts Fonteyn jongedochter veniam aetatis, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Jancke Reiners Jeddema
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
geniaarde koperSjoucke Douweswijdschipper
bewonerHendrick Hinnes
naastligger ten oostenwijlen Sytse Hilles
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jancke Reiners Jeddema
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperTrijntie Sipkes, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Reyn Lolckes


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0056r van 9 dec 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 18westHavenplein ZZ [staat: tussen havenbrug en Havenpoort, naast het dwarshuis van de kopers]350‑00‑00 GG1/2 huis
koperJurjen Claesen Fonteyn, gehuwd met
koperAttie Pytters de Adam
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
toehaakeen valueerde rijksdaalder voor het jongste kind van de verkoperse
eigenaar van 1/2Jurjen Claesen Fonteyn, gehuwd met
eigenaar van 1/2Attie Pytters de Adam
naastligger ten oostenhet dwarshuis van de kopers Jurjen Claesen Fonteyn c.u.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperMeyn Dirx, weduwe van
verkoperwijlen Anne Jacobs Vlietwijdschipper
verkopervroedsman Ansche Ypes Zeestra


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0127r van 11 apr 1686 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGillis Vermeers


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0156v van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 18westHavenplein ZZ [staat: op het Blokhuis bij de Havenpoort]275‑00‑00 GGhuis met plaatske
koperSicco Salamons, gehuwd methavenmeester
koperBaukjen Douwes
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Hemert
naastligger ten zuidenMinne Clasen c.s.
naastligger ten westende weduwe van Cornelis Clasens
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperReiner Gijsberts Fontein te Toutenburg onder Rijperkerk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicco Salomons, havenmeester x Baukjen Douwes koopt een huis (met beschrijving) op het oude Blokhuis bij de Havenpoort. Ten O. het door Jan [Gerrits van] Hemert gekochte huis, ten Z. Minne Clasen c.s., ten W. wd. Cornelis Clasen, ten N. de straat. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van Reiner Gijsberts Fontein op Toutenburg onder Rijperkerk, voor 275 gg.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0155v van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 18oostHavenplein [staat: bij de Havenpoort]283‑00‑00 GGhuis met vrij gebruik vd steeg
koperJan Gerrits Hemert havencherger
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJurrien Clasen Fontein
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSicco Salamons havenmeester
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperReiner Gijsberts Fontein te Toutenburg onder Rijperkerk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Gerrits [van] Hemert, havenchercher, koopt een huis met vrij mede-gebruik v.d. steeg ten oosten, bij de Havenpoort. Ten O. die steeg en Jurrien Clasen Fontein, ten W. Sicco Salomons. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van Riener [Reiner] Gijsberts Fontein, wonende op Toutenburg onder Rijperkerk, voor 283 GG 8 st.


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0205v van 28 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSicke Salomons havenmeester


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-042Havenplein 18kamer
eigenaarwed. Sicke Salomons
gebruikerwed. Sicke Salomons
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0271v van 15 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 18oostHavenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]300‑00‑00 CGhuis
koperPieter Gosses c.u.schuitschipper
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenReiner Claessen Fontein
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Sicke Salomons
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperde weduwe en kinderen van Jan Gerrits van Hemert
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Gosses, schuitschipper c.u. kopen een huis bij de Havenspoort. Ten O. Reiner Claesen Fontein en een steeg, ten W. wd. en erven Sicke Salomons. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van wd. en kinderen van Jan Gerrits van Hemert, voor 300 CG.


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0307v van 28 nov 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-042Havenplein 18pakhuis
eigenaarwed. Sicke Salomons
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan7‑6‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0131v van 25 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenweduwe v Sicke Salomons


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-042Havenplein 18pakhuis
eigenaarwed. Sicke Salomons
gebruiker
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0046v van 24 apr 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 18westHavenplein ZZ [staat: Oude Blokhuis bij de Havenpoort]0‑00‑00 CGpakhuis onder een dak met de oostelijke naastligger
aanhandelaarSjoerd Talma, gehuwd metwijnhandelaar en koopman
aanhandelaarGeertie Clases Wijnsma
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oosteneen woning onder een dak met het verkochte
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenWouter Jetses schipper
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verwandelaarBaukien Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Talma, koopman en wijnhandelaar x Geertie Clases Wijnsma wandelkopen een pakhuis onder een dak met een woning ten oosten, zz. oude Blokhuis bij de Havenspoort. Ten O. die woning met schipper Wouter Jetses en en steeg, ten Z. de weeshuisvijver, ten N. de straat. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Verwandelaarse Baukien Douwes krijgt hiervoor een huis of woning in de Stroffelsteeg en een toehaak van 150 CG.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-042Havenplein 18pakhuis
eigenaarwed. Sikke Salomons
gebruikerwed. Sikke Salomons
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0144v van 15 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet pakhuis van Sioerd Talma c.s.


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0263v van 23 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 18oostHavenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]390‑00‑00 CGhuis
koperPhilip Willem Beem commies convooien en licenten
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenReinouke Minnes
naastligger ten westenSjoerd Talma
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperJanke Pyters, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Gosses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilip Willem Beem, commissaris v.d. Convooien en Licenten ter Admiraliteit., koopt een huis bij de Havenspoort, door meerdere gezinnen bewoond. Ten O. een steeg, ten W. Sjoerd Talma, ten Z. Reinouke Minnes [dochter van Minne Claessen], ten N. de straat. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van Janke Pyters wv Pieter Gosses, voor 390 CG.


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0079v van 20 jun 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 18oostHavenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]750‑00‑00 GGhuis
koperRein Hoytes Brouwer, gehuwd met
koperSytske Schaaf
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenReinouke Minnes
naastligger ten westenSjoerd Talma koopman
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperPhilip Willem Beemcommies ter recherche Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Hoytes Brouwer x Sytske Schaaff koopt een meest nieuwgebouwd huis bij de Havenspoort. Ten O. een steeg waarin vrij in- en uitgang, ten Z. Reinouke Minnes [dochter van Minne Claessen], ten W. Sjoerd Talma, ten N. de straat. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van commies ter recherche Philip Willem Beem, voor 750 GG.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-042Havenplein 18pakhuis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerSjoerd Talma
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑12‑12 CG


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0227r van 11 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 18westHavenplein [staat: Havenpoort]250‑00‑00 CGpakhuis
koperTeunis Blok, gehuwd met
koperDouwtje Douwes Posthuma
naastligger ten oostenRein Hoytes Brouwer
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperElsje Schaaf, weduwe van
verkoperwijlen Sybrand Talmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeunis Blok, koopman x Doutjen Douwes Posthuma kopen een pakhuis bij de Havenspoort, dat zij nu huren. De verkoper is gerechtigd om het binnen drie jaar terug te kopen (redimeren) tegen de verkoopprijs. Ten O. o.a. Rein Hoytes Brouwer, ten N. de straat. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van Elsje Schaaf wv Sybrand Talma, als moeder van haar beide minderjarige kinderen bij haar wl. man, voor 250 CG.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0098v van 27 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenpakhuis van Teunis Blok koopman


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0226r van 14 dec 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 18oostHavenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]525‑07‑00 CGfraai huis
koperJurjen Ockes, gehuwd metmr. metselaar
koperAaltje Harkes
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
huurderMigchiel Nauta c.u.strandmeester45‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Coene Willems
naastligger ten zuidenReinouke Minnes
naastligger ten westenTeunis Blok
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat en plein]
verkoper van 1/2Benjamin Brouwernotaris te Sint Annaparochie
verkoper q.q.Syds Schaaf, curator
verkoper q.q.Benjamin Brouwer, curatoren over
verkoper van 1/2Rein Hendriks Brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Ockes x Aaltie Harkes koopt huis bij de Havenspoort. Ten O. wd. Coene Willems, ten W. Teunis Blok, ten Z. Reinouke Minnes [dochter van Minne Claessen], ten N. straat en plein. Gekocht van not. publ. op het Bildt Benjamin Brouwer voor 1/2, en Syds Schaaff en B. Brouwer samen als curatoren over wl. Rein Hendriks Brouwer x Sydske Schaaff voor 1/2, voor 525 gg.


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0058v van 5 jun 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 18oostHavenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]900‑00‑00 CGhuis
koperBernardus Dreyer, gehuwd metnotaris
koperAlida van der Geest
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
huurderHilbrand Dirks
naastligger ten oostende weduwe van Koene Willems
naastligger ten zuidenReinouke Minnes
naastligger ten westenTeunis Blok
naastligger ten noordenstraat en plein
verkoperJurjen Ockes, gehuwd metmr. metselaar
verkoperAaltje Harkes


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0098r van 13 jun 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 18oostHavenplen ZZ [staat: bij de Havenpoort]1050‑00‑00 CGhuis
koperburgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstra, gesterkt met zijn vader
koperDirk Cornelis Zijlstra mr. huistimmerman
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenYnze Bouwes
naastligger ten zuidenReinouwke Minnes
naastligger ten westenTheunis Blok
naastligger ten noordenHavenplein [staat: bij de Havenpoort]
verkoperAlida van der Geest, weduwe van
verkoperwijlen Bernardus Dreyernotaris en procureur fiscaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Dirks Zijlstra, burgervaandrig en havenmeester, gesterkt met zijn vader mr. huistimmerman Dirk Cornelis Zijlstra, koopt een huis met alle goederen, bij de Havenspoort. Ten O. Ynze Bouwes, ten Z. Reinouwke Minnes, ten W. Teunis Blok, ten N. de straat. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van Alida van der Geest wv not. publ. en proc. fiscaal Bernardus Dreyer, voor 1050 CG.


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0166r van 4 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 18westHavenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]525‑00‑00 CGpakhuis en plaats
koperCornelis Zijlstra, gehuwd methavenmeester
koperJetske Aarts
naastligger ten oostenCornelis Zijlstra, gehuwd methavenmeester
naastligger ten oostenJetske Aarts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRimmert Teunis
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperCornelis Blok, erfgenaam vanmr. verver en glasmaker
erflaterwijlen zijn broeder Theunis Blokkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Zijlstra, havenmeester x Jetske Aarts kopen een pakhuis en plaets, bij de Havenspoort. De koper moet de voorraad brandewijn en het vaatwerk etc. in het pakhuis tegen taxatie overnemen, en ook alle boekschulden van wl. Teunis Blok betalen. Ten O. de koper, ten W. Rimmert Teunis, ten N. de straat. Grondpacht niet genoemd. Gekocht van mr. verver en glazenmaker Kornelis Blok, als erfgenaam van zijn wl. broer koopman Teunis Blok, voor 525 CG.


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0183r van 13 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Zijlstra havenmeester


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0133r van 26 nov 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenC. Zijlstra


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0192v van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenC. D. Zijlstra


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0016r van 21 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Zijlstra* havenmeester


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0069v van 7 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenC. D. Zijlstra


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0041r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Zijlstra


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0288v van 21 dec 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenStroband


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0313r van 5 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenStroband


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0038r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 18Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort] wijk H-246800‑00‑00 CGhuis, pakhuis en plaats
koperJacomyna Werrendly, weduwe van
koperwijlen de Heer van Rossum
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
huurderwijlen Minke Jans
huurderwijlen Claas Pieters
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenDirk Cornelis
naastligger ten westenWilliam Vlek
naastligger ten noordenHavenplein [staat: bij de Havenpoort]
verkoperCornelis D. Zijlstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacomyna Werrendly [Werndly] wv dhr. Van Rossum, koopt pakhuis en plaats H-246 [moet zijn H-236], bij de Havenspoort, zoals dat laatst bij Minke Jans wv Claas Pieters is gehuurd en onlangs metterdood ontruimd. Ten O. een steeg, ten Z. Dirk Cornelis, ten W. William Vlek [Flack], ten N. de straat. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van Cornelis D. Zijlstra, voor 800 cg.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0294v van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van van Rossum


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50003 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 371 van 20 sep 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-236Havenplein 18koopaktefl. 550huis H-236
 
verkoperJ. Werrendly (wv Rossum)
koperCornelis van Loon


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-236Havenplein 18Cornelis Barteles van der Meer... van wijk A-128; gebruiker Allert J. van der Woude, varensgesel, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk H-236, schipper; eigenaar is Corn. van Loon, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-236Havenplein 18Cornelis van Loon... negotie, S. Beekkerk, verificateur, eigenaar is Jacob Rein hard erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-236, gebruiker is Cornelis B. v. d. Meer, schipper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-236Havenplein 18Cornelis van Loon Cornelis B van der Meer schipper


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 243 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-236Havenplein 18Cornelis van Loon, overleden op 28 oktober 183158 jr, koopman bij Havenspoort H 236, man van Gezina de Jong, geen kinderen, broer van Pieter, schilder Rotterdam, Maria (wed. Jacobus Bijpost), te Amsterdam en Antony van Loon, huistimmerknecht Haarlem. Saldo fl. 15.719,79. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2026Havenplein 18Cornelis van LoonhoutkoperHarlingenhuis en erf (143 m²)


1835 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49028 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 304 van 10 nov 1835
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-236Havenplein 18koopaktefl. 5001/2 huis bij de Havenspoort H-236
 
verkoperTjetske de Jong (wv van Cornelis van Loon)
koperYbele Jans Repko


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-236Havenplein 18Gesina de Jonggeb 1762 HRL, ovl 14 nov 1846 HRL, huwt met Cornelis van Loon; BS ovl 1846; oud 77 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaarse, wijk H-236; VT 1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-236Havenplein 18Wilhelmina Graansmaoud 37 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-236; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-236Gesiene de Jong77 jzeehandelaarscheHarlingenv, protestant, weduwe
H-236Wilhelmina Graansma37 jAmsterdamv, protestant, weduwe
H-236Frauwkje Postema35 jHindelopenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 344 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-236Havenplein 18Sytske Tjetses de Jong, overleden op 14 november 184684 jr (geboren 1/1/1762), overleden Havenpoort H 236, wed. Cornelis van Loon, geen kinderen, zuster van wijlen Jelke Tjetses de Jong (vader van afwezige Tjetse Jelkes de Jong, zou volgens laatste berichten zich in Engeland ophouden: zou ab intestato erfgenaam zijn geweest), testamentair erfgenamen zijn de kinderen van wijlen Ybele Jans Repko (met namen: wijlen Jan-Frederik en minderjarige Aagje, Helena-Maria, Maria, Klaas, Theodorus en Hendrik Ybeles Repko: voogd is Anneus Harmens, zeehandelaar), legaten voor schoondochter Wilhelmina Graansma en aantal anderen, maar er is nadelig saldo van ruim 6.000 gulden. (in tafel: 'Gezina, ook genoemd Sytske Tjisses') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49040 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 33 van 10 mrt 1847
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-236Havenplein 18finale toewijzingfl. 1806huis bij de Havenspoort H-236
 
verkoperCornelis Harmens
koperAnthony Knuyse


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-236Havenplein 18Antje Hennings IJlstra... H-160, dv Henning IJ, en Aukje van Mantgum; BS huw 1820, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk C-024, 66, wijk H-236; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-130; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-236Havenplein 18Aukje Dirks Hoekstrageb nov 1806 Kollum, huwt met Dirk P. Posthuma, N.H., Vst 14 feb 1853 uit Kollum/St. Jacob, A 5 mei 1863 Lemmer; bev.reg. HRL 1851 wijk G-092, wijk H-162, 236, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-236Havenplein 18Dirk Pieters Posthumageb mei 1800 Raard, huwt met Akje Dirks Hoekstra, commies, N.H., Vst 14 feb 1853 uit Kollum/St. Jacob, A 5 mei 1863 Lemmer; bev.reg. HRL 1851 wijk G-092, wijk H-162, 236, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-236Havenplein 18Froukje Postema... bev.reg. HRL 1851 wijk C-190, wijk F-081; oud 35 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk H-236; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-236Havenplein 18Schelte Lolkes Zwaal... Molenaar; BS huw 1825, huw 1827, huw 1836, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk B-049, wijk C-066, wijk H-236; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk B-040; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2026Havensplein H-236Anthonij Knuisewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2026Havenplein H-300Johanna Wilhelmina Christina van Loon, wed. Anthonij Knuyse en dochterwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2026Havenplein 18 (H-300)Ruurdtje van Getsen (wed. R. Faber, en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Havenplein 18 Nicolaas J. Jonkerleeraar zeevaartsch.f. 1700f. 1700


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 18N. Schotanus52Basalt- en grinth.


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Havenplein 18, HarlingenHavenplein 18N. SchotanusHollandsche Basalthandel, N.V.levering van en handel in basaltslag, split etc.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Havenplein 18N. Schotanusbazalthandelaar


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Havenplein 18I. (Iernkje) van Esveld wv Riem


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Havenplein 18rijksmonument 20388
  terug