Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Havenplein 22
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHavenplein 228-043 1/3(niet bekend)H-234H-298


Naastliggers vanHavenplein 22
ten oostenHavenplein 26
ten zuidenHavenplein 24
ten westenHavenplein 16
ten noordenHavenplein 20


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0253r van 1 mrt 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0253r van 1 mrt 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0253r van 1 mrt 1601 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 22Havenplein ZZ [staat: op het blokhuis aan de vijver]00‑00‑00 cg1 van drie kamers aan elkaar, plaats en steeg
aanhandelaarjuffrouw Anna Geryts van Houdt, weduwe van te Emden
aanhandelaarwijlen dr. Thomas Ens
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oosten*steeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
eerdere eigenaarReyner Claesen
verwandelaarEpe Augustinus te Workum


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0262v van 21 jun 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende blokhuisvijver


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0262v van 21 jun 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0262v van 21 jun 1601 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 22op het gedemantilleerde Blokhuis00‑00‑00 cgdrie kamers met steeg met het achterland en de ledige plaats
koperIpe Augustinus rentmeester van Workum te Workum
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende blokhuisvijver
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperReyner Claessen, gehuwd met
verkoperJannetgien Bantrams


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0511r van 11 mei 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTyete Doeckes


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0510v van 11 mei 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 22Havenplein ZZ [staat: op het blokhuis]75‑00‑00 GGkamer, loodsje en ledige plaats
koperTytte Doeckis, gehuwd met
koperMaycke Lammerts
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
protesteert vanwege een akte van ontscheidingSeerp Thomas
protesteert vanwege een competentie op de verkoperseAuck Siverts Ens
protesteert vanwege een obligatieTrijn Pyters
naastliggerhet staket van Pieter Sjurdts
naastligger ten oosten*het huis van Tjebbe Scheltis
naastligger ten oostensteeg tot aan de stadsvijver
naastligger ten zuidenRimmert Ellerts
naastligger ten westenPyer
naastligger ten noordende verkoper juffrouw Anna Gerryts van Houdt
verkoperjuffrouw Anna Gerryts van Houdt


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0041r van 8 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0072v van 1 mrt 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0199v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester Jelle Wetsens*


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0156v van 30 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester Jelle Wetsens*


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0001ra van 8 jan 1665 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 22Havenplein ZZ [staat: op het Blokhuis]166‑14‑00 GGhuis, loods en plaats
koper provisioneel en finaalJan Pieters q.q.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenClaas Dirks
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenClaas Minnes
verkoperDieucke Tijssen voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Freerk Freerx


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0106v van 28 apr 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Pytters havenmeester


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 4rHavenplein 22Pieter Jansen, schipper (wijd-), absentf. 0-00-00


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0127r van 11 apr 1686 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaas Dirx Bilkert


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0206v van 11 feb 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 22Havenplein ZZ in een steeg [staat: bij de Havenpoort bij de put]100‑00‑00 CGkamer, loods, plaats en bak
koperMaycke Symons, weduwe van
koperwijlen Pytter IJsbrands wijdschipper
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderHeere Ymes 13‑00‑00 GG
naastligger ten oostenJurjen Clasen Fontein koopman
naastligger ten zuidende kamer van Jan Jarichs
naastligger ten westenhet huis gekocht door Gerryt Jacobs lijnslager
naastligger ten noordenSjouckjen Hendrix stroverkoopster
verkoperGeertje Pytters, gehuwd met
verkoperRoeloff Dirxscheepstimmerman te Koningsburen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-043Havenplein 22kamer
eigenaarJan Hemert
gebruikerPieter Gosses
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0307v van 28 nov 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-043Havenplein 22huis
eigenaarPieter Gosses
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan10‑7‑1720


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-043 /2Havenplein 22Jilles Sakes, bestaande uit 4 personen05‑00‑00 cg01‑00‑00 cg
8-043 /3Havenplein 22Sander Annes, bestaande uit 4 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-043 /3Havenplein 22woning
eigenaarDirk Jansen
gebruikerSander Annes
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑14‑08 CG


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0133r van 26 nov 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende stad Harlingen: armvoogdij


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0290v van 15 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende stad Harlingen: armvoogdij


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0192v van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende stad Harlingen: armvoogdij


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0069v van 7 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende stad Harlingen: armvoogdij


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0193r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende stad Harlingen: armvoogdij


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-234Havenplein 22Trijntie Klaases1761 ... ovl 8 mei 1812 HRL; wijk H-234, werkster, dv Klaas Hielkes en Jenne Jans; BS ovl 1812; ged 23 aug 1763 Westerkerk HRL, dv Klaas Hijlkes en Jenneke Jans


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-234Havenplein 22Antie Cornelis... getrouwd den 19 ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-234Havenplein 22Dirk Cornelis Molenaar... van wijk H-235, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-234Havenplein 22Obbe Lucas Bos/Van der Bosch... B., en Fokeltje ... ; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1819, ovl 1835, ovl 1875; gebruiker van wijk H-234, sjouwer; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204); O.L.B. en Geertje Jelles, beide van HRL, zijnde wegens de ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-234Havenplein 22 Armekamer Obbe Lueus van der Bosch sjouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2028Havenplein 22Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis en erf (44 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-234Havenplein 22Baukje Arends van der Pijp... HRL 1851 wijk C-170, wijk H-167, 234; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-087; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-234Havenplein 22Janke Baukes Tolsma... wijk H-167, 234, supp wijk G-437; oud 45 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-015; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-234Havenplein 22Cecilia Hovinggeb 1791 prov, Rooms Katholiek, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-041, wijk H-234, 238, 242


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-234Havenplein 22Pieter Roelofs Marton... 234, wijk G-170; oud 33 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk E-087; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2028Havensplein H-234Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2028Havenplein H-298Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2028Havenplein 22 (H-298)Armvoogdijwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Havenplein 22 Doeke Kuiperbootwerkerf. 700f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Havenplein 22G. Velthuisbootwerker


1937 - variabron: Raadsvergadering 21 juni
adresgegevens
Havenplein 22Onbewoonbaar verklaard
  terug