Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Havenplein 26
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHavenplein 26(niet bekend)(niet bekend)H-232H-296


Naastliggers vanHavenplein 26
ten oostenHavenplein 28
ten zuidende Weeshuisstraat
ten westenHavenplein 24
ten noordenhet Havenplein


aangrenzende stegen
adresheeft
Havenplein 26naamloze steeg ten westen


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0253r van 1 mrt 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0253r van 1 mrt 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0253r van 1 mrt 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0262v van 21 jun 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0262v van 21 jun 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0262v van 21 jun 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0342v van 16 jan 1603 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 26Havenplein ZZ [staat: op het gedemantilleerd kasteel]00‑00‑00 cghuis en ledige plaats
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
bewonerSick Arisgrootschipper
naastligger ten oostenLijsbeth, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Nicolaes Ericx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenLijsbeth, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Nicolaes Ericx
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
crediteur (triumphant)Geert Cornelis te Franeker
verkoper (gesuccumbeerde)Griedt, weduwe van
verkoper (gesuccumbeerde)wijlen Caerle Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Geert Cornelisdr. te Franeker en tot achterdele van Gried wv Caroli Cornelis, een huis met ledige plaats daar achter, opt gedemanteleerde casteel, nu bewoond door grootschipper Sick Arys. Ten O. Lijsbeth wv Nicolaes Ericx, ten W. dezelfde en een steeg. Grondpacht 6 CG aan de Stad.


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0490r van 8 dec 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende keuken van Ariaen Ariaens c.s.


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0490r van 8 dec 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende keuken van Ariaen Ariaens c.s.


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0510v van 11 mei 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Tjebbe Scheltis
naastligger ten oostensteeg tot aan de stadsvijver


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0511r van 11 mei 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0320v van 31 aug 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenTyebbe Scheltis


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0035v van 19 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenGerryt meedbrenger


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0047r van 16 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerryt meedbrenger


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0011r van 30 apr 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSytse Hilles


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0041r van 8 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSytse Hilles


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0173v van 11 okt 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenSytse Hilles


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0072v van 1 mrt 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSytse Hilles


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0166r van 7 mrt 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 26bij de Havenpoort700‑00‑00 GG1/2 huis
koperClaes Jurriens Fonteyn koopman
eigenaar van 1/2het nagelaten weeskind van Dirck Douwes
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHaye Sytses grootschipper
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenMayke Sibrens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHaye Sytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Jurjens Fontein koopt een 1/2 huis c.a., omtrent de Havenpoort. Ten O. de koper, ten W. Maycke Sibrens en een steeg, met vrij in- en uitgang door die steeg. De andere 1/2 is van het weeskind van wl. Dirk Douwes. Gekocht van Haye Sytses, grootveerschipper.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0199v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstadsvijver en kamers


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0156v van 30 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenkamers


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0163r van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weeshuisstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaes Jurriens Fontein


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0163v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weeshuisstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaes Jurriens Fontein


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0001ra van 8 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0106v van 28 apr 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Pytters havenmeester


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0027r van 27 nov 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weeshuisstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen vroedsman Claes Jurjens koopman


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024ra van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Sytse Hilles


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0068v van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenwijlen Sytse Hilles


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0127r van 11 apr 1686 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJurjen Classen Fonteyn


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0155v van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJurrien Clasen Fontein


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0206v van 11 feb 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJurjen Clasen Fontein koopman


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0271v van 15 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenReiner Claessen Fontein


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0307v van 28 nov 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0201v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenals bewoner de weduwe van Claes Heerma
naastligger ten westenals bewoner de weduwe van Claes Heerma
naastligger ten westenals bewoner de weduwe van Claes Heerma


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0196v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 26Havenplein ZZ [staat: ten westen van Hylke Hanekuik]450‑00‑00 GGhuis
koper door niaarFroukjen Jacobs Braem, weduwe van
koper door niaarwijlen Claes Hindelopen koopman
geniaarde koperSytse Annes, gehuwd metscheepstimmerman
geniaarde koperSwaentje Reyners
naastligger ten oostenhet nieuw gekochte huis van Hylke Hanekuik
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen burgemeester Croese
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenPieter Gossis c.s.
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat en breed plein bij de Havenpoort]
verkoperde erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fonteyn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrouckjen Jacobs Braam wv Claas Hindelopen koopt, na niaar ratione sanguinis tegen scheepstimmerman Sytse Annes x Swaentie Reyners, een huis ten W. van het door Hylke Hanekuik nieuwgekochte huis. Ten O. Hylke Hanekuik, ten Z. erven wd. burgemeester Croese, ten W. Pieter Gosses, ten N. de straat en het brede plein bij de Havenspoort. Gekocht van erven Reiner Clasen Fontein, voor 450 gg.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0254r van 1 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Claas Heerema
naastligger ten westende weduwe van Claas Heerema
naastligger ten westende weduwe van Claas Heerema


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0089v van 20 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 26Havenplein ZZ [staat: over de Havenbrug]685‑00‑00 CG1/3 huis
koperClaes Reyers Mahui koopman
koper van 2/3Koene Willems, gehuwd metmr. metselaar
koper van 2/3Grytie Cornelis
huurderde weduwe van Claes Herema
naastligger ten oostenN. N. havenmeester
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Croese
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenPieter Gosses
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperFroukjen Braem, weduwe van
verkoperwijlen Claes Hindelopen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Reyers Mahui, voor 1/3 en mr. metselaar Coene Willems x Grietie Cornelis voor 2/3, kopen een huis bij de Havenspoort. Ten O. ?, ten Z. de burgemeester Croese, ten W. Pieter Gosses, ten N. de straat. Gekocht van Froukjen Braam wv Claes Hindelopen, voor 680 gg.


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0263v van 23 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0079v van 20 jun 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0187v van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCoene Willems
naastligger ten westenCoene Willems
naastligger ten westenCoene Willems


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0116r van 17 jan 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCoene Willems


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0124v van 28 mrt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCoene Willems


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0226r van 14 dec 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Coene Willems


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0058v van 5 jun 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Koene Willems


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0201v van 7 apr 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Coene Willems


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0058r van 15 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 26Havenplein ZZ [staat: over de havenbrug aan de zuidkant tussen haven en stadswal]767‑00‑00 GGhuis en tuintje
koper door niaarYnze Bouwes wolkammer te Franeker
geniaarde koperJan Yemes, gehuwd mettimmerman
geniaarde koperLijsbet Cornelis
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidenJohannes Dronrijp havenmeester
naastligger ten westenfiscaal Dreyer
naastligger ten noordenHavenplein [staat: over de havenbrug aan de zuidkant tussen haven en stadswal]
verkoper van 1/2Hinke Coenes Bontekoe, gehuwd met te Schagen
verkoper van 1/2Claes Jansen de Vrieshoutmolenaar te Schagen
verkoper van 1/2Cornelis Coenes Bontekoeverver en glasmaker


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0067v van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westen[geniaarde koper] Jan Yemes


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0098r van 13 jun 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenYnze Bouwes


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0138r van 6 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 26Havenplein ZZ [staat: over de Havenbrug aan de zuidkant tussen de haven en stadswal]800‑00‑00 GGhuis en tuin
koperCornelis Coenraads Bontekoe, gehuwd metverver en glasmaker
koperWytske Lautenbach
huurderCornelis Coenraads Bontekoe c.u.verver en glasmaker60‑00‑00 CG
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidenJohannes Dronrijp
naastligger ten westenCornelis Sijlstra havenmeester
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperYnse Bouwes, gehuwd metmr. wolkammer te Franeker
verkoperTrijntje Greelts te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Coenraads Bontekoe, verwer en glazenmaker x Wytske Lautenbach kopen een huis en tuintje, over de havenbrug, aan de zz., tussen de haven en de Stadswal. Ten O. het Admiraliteitscollege, ten Z. Johannes Dronrijp, ten W. de havenmeester Cornelis Zijlstra, ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van wolkammer Ynse Bouwes x Trijntje Greolts te Franeker, voor 800 GG.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0292v van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Coenes


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0088r van 26 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Oenes


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0093v van 25 jun 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 26Havenplein ZZ [staat: zuidkant tussen Havenbrug en Havenpoort]660‑21‑00 GGhuis
koperSybrand Freerks de Groot mr. stoeldraaier
huurder benedenWytze Hendriks 30‑00‑00 CG
huurder achterde weduwe van Jarig Pieters 13‑00‑00 CG
huurder bovenaanClaas Anjes 21‑00‑00 CG
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidenS. Croese
naastligger ten westenC. Zijlstra havenmeester
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoper q.q.Sicco Rienstra, gelastigde vanprocureur postulant
verkoperHinke Coenraads, gehuwd met te Alkmaar
verkoperClaas Jans de Vrieshoutmolenaar te Alkmaar
verkoperHinke Coenraads, erfgename van haar broer
erflaterwijlen Cornelis Coenraads
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Freerks de Groot, mr. stoeldraaier koopt huis tussen Havenbrug en Havenpoort, in 3en verhuurd. Ten O. het Admiraliteit College, ten Z. J. Croese, ten W. havenmeester C. Zijlstra, ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van Hinke Coenraads x houtmolenaar te Alkmaar Claas Jans de Vries, als erfgename van haar broer Cornelis Coenraads, voor 660 GG 21 st.


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0133r van 26 nov 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosteneen ingaande steeg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0211v van 14 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weeshuisstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis c.s.
naastligger ten noordenCornelis c.s.


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0290v van 15 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Visser stadstamboer


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0342r van 4 sep 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weeshuisstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0079v van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0192v van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0314r van 10 mrt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weeshuisstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0068v van 7 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer A. J. Conradi


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0069v van 7 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0193r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Visser c.s.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0252r van 13 jul 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 26Havenplein ZZ [staat: tussen de havenbrug en Havenpoort]156‑00‑00 CG1/3 huis
koperTrijntje Sybrens de Groot, gehuwd met
koperMarten Bos mr. kuiper
huurder benedenHerre Clases 48‑00‑00 CG
huurder bovenJan Minnes 26‑00‑00 CG
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: convoyen en licenten
naastligger ten zuidenHendrik Jans
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperGrietje Sybrens de Groot, gehuwd met
verkoperOtte Aukes Overdijkmr. blokmaker
verkoperTrijntje Sybrens de Groot, gehuwd met
verkoperMarten Bosmr. kuiper
verkoperJan Visser, weduwnaar vankoopman
verkoperwijlen Aaltje Sybrens de Groot


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0038r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-232Havenplein 26Eeltje Sikkes de Boer... HRL 1806, 1808, do. sexb. 1780, BS geb 1811, huw 1818, ovl 1823, huw 1827, ovl 1872; gebruiker van wijk H-232, schipper; medegebruiker Jelle J. vd Wal, winkelier; eigenaar is Sijbren de Groot erven, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-232Havenplein 26Jelle Jurjens van der Wal... Wildschut, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-053, pakhuis, 1814. (GAH204); gebruiker wijk H-232, winkelier; eigenaar is Sijbren de Groot erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-232Havenplein 26Siebren de Grootovl voor 1815; (mogelijk dezelfde als hieroder vermeld); S. dG. erven eigenaar van wijk H-232, gebruikers zijn Jelle J. van der Wal, winkelier, en Eeltje Sikkes de Boer, schipper, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-232Havenplein 26Sybren de Groot ervenJelle J van der Wal winkelier
H-232Havenplein 26Sybren de Groot ervenEeltje Sikkes de Boer schipper


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2025Havenplein 26Sytze Sakes WijmascheepstimmerknegtHarlingenhuis en erf (174 m²)


1837 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49030 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 56 en 62 van 22 mrt 1837
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-232Havenplein 26provisionele en finale toewijzingfl. 360huis bij de Havenspoort H-232
 
verkoperSytse Saakes Wijma
koperSjoerd Obbes Schaafsma
koperSjoerd de Boer


1837 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49030 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 205 van 12 okt 1837
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-232Havenplein 26koopaktefl. 400huis bij de Havenspoort H-232
 
verkoperSjoerd Obbes Schaafsma
verkoperSjoerd de Boer
koperLolke Wessels IJlstra


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-232Havenplein 26Doetje Jans Bakkergeb 1757 HRL, ovl 22 dec 1845 HRL, ongehuwd, zv Jan Alles B., en Rinkje ... ; BS ovl 1845; oud 76 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-232; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-232Havenplein 26Wessel IJlstraoud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk H-232; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-232Lolke Wessels IJlstra51 jwinkelierHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
H-232Engeltje Ruurds Riewald49 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
H-232Gerrit IJlstra21 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-232Pieter IJlstra17 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-232Ruurd IJlstra10 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-232Aukje IJlstra14 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-232Thijs de Bruin25 jzeemanHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
H-232Sjouwkje Wijnalda27 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
H-232Tetje de Bruin6 mHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-232Doetje J Bakker76 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 8 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-232Havenplein 26Johan Hoek, overleden op 29 oktober 184124 wk (geboren 29/4/1841), overleden Havenpoort H 232, onechte zoon van Henderina Murks Hoek, broer van eveneens onechte Jochem-Christiaan Hoek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 10 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-232Havenplein 26Gerrit Lolkes IJlstra, overleden op 31 oktober 184123 jr (geboren 5/3/1818), werkman, overleden Havenpoort H 232, ongehuwd, zoon van Lolke W. IJlstra en Engeliena Riewald, broer van Wessel, kleermaker en minderjarige Aukje en Ruurd Lolkes IJlstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-232Havenplein 26Engeltje Ruurds Riewald... bev.reg. HRL 1851 wijk H-222, wijk F-252, supp wijk G-402; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-232; VT1839; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte behoren tot de Huwelijks acte van Lolke ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2025Havensplein H-232Berend G. Bakkerwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2025Havenplein H-296Johannes Buikhuizenwoonhuis


1898 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50075 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 51 van 31 mrt 1898
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-296Havenplein 26koopaktefl. 1700huis en erf
 
verkoperJohannes Buikhuizen
koperfa. H. de Windt (q.q.)
koperJohannes Hendrik de Windt
koperTheodorus de Windt


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2025Havenplein 26 (H-296)fa. H. de Windtwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Havenplein 26 Tjitse Wijbrandibierhuishouderf. 500f. 500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Havenplein 26N. Braaksmabierbotteler
Havenplein 26aA. Bambachkok


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 26K. Huitema537Kruiden., scheepshandelaar


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.K. Hofstra537Kruid.- en gruttersw.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.K. Hofstra537Kruid.- en gruttersw.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.K. Hofstra537Kruid.- en gruttersw.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Havenplein 26H. (Hendrik) Hofstra
  terug