Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Havenplein 26
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerHavenplein 268-0448-0448-046H-232H-296


aangrenzende stegen
adresheeft
Havenplein 26naamloze steeg ten westen


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0253r van 1 mrt 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0253r van 1 mrt 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0262v van 21 jun 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0262v van 21 jun 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0342v van 16 jan 1603 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLijsbeth, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Nicolaes Ericx


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0510v van 11 mei 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Tjebbe Scheltis
naastligger ten oostensteeg tot aan de stadsvijver


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0511r van 11 mei 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0166r van 7 mrt 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHaye Sytses grootschipper


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0199v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstadsvijver en kamers


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0156v van 30 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenkamers


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0164r van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weeshuisstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaes Jurjans


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0001ra van 8 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0106v van 28 apr 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Pytters havenmeester


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0206v van 11 feb 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJurjen Clasen Fontein koopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-044 , folio 150Havenplein 26huis
eigenaarReinder Fontein
gebruikerJan Cornelis van Ripperts
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-044 , folio 98vHavenplein 26huis
eigenaarReinder Fontein
gebruikerTjaerd Cornelis
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan10‑6‑1720


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0249v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weeshuisstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenReinder Jansen Kroon


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-044 , folio Havenplein 26huis
eigenaarReinder Fonteyn
gebruikerClaes Symons cum soc.
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0196v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet nieuw gekochte huis van Hylke Hanekuik


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0089v van 20 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N. havenmeester


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-044 , folio 99rHavenplein 26huis
eigenaarTrijntie Abbes
gebruikerTrijntie Abbes cum soc.
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-044Havenplein 26Coene Willems, bestaande uit 4 personen08‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-044 , folio 99rHavenplein 26huis
eigenaarKoene Willems
gebruikerKoene Willems cum soc.
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑03‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-044, fol. 138rHavenplein 26Coene Willems , bestaande uit 3 volwassenen en 1 kindmetselaer, mr. en winkelier36:0:00 cg6:0:00 cgbestaet redelijk wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-044 , folio 100rHavenplein 26huis
eigenaarCoene Willems
gebruikerCoene Willems c.s.
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑03‑10 cg


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0116r van 17 jan 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCoene Willems


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-044 , folio 100rHavenplein 26huis
eigenaarCoene Willems wed.
gebruikerCoene Willems wed. c.s.
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑03‑10 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0195r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weeshuisstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAnna Swaal


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0201v van 7 apr 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Coene Willems


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0058r van 15 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0067v van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westen[geniaarde koper] Jan Yemes


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0138r van 6 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-046 , folio 168rHavenplein 26huis
eigenaarCornelis Coenes
gebruikerAart Arjens
huurwaarde36‑00‑00 cg
gebruikerSimon Foppes
huurwaarde17‑00‑00 cg
gebruikerCornelis Coenes
huurwaarde10‑00‑00 cg
huurwaarde totaal63‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑09‑00 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0292v van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Coenes


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0088r van 26 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Oenes


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-046 , folio 168rHavenplein 26huis
eigenaarCornelis Coenes
gebruikerWytse Hendriks
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerClaas Anjus
huurwaarde21‑00‑00 cg
gebruikerJarig Pieters wed.
huurwaarde13‑00‑00 cg
huurwaarde totaal64‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal61‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑01‑12 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0093v van 25 jun 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0290v van 15 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Visser stadstamboer


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0357v van 30 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weeshuisstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0079v van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-046 , folio 168rHavenplein 26huis
eigenaarSybren Freerks
gebruikerJan F. Visser
huurwaarde32‑00‑00 cg
gebruikerJan Michiels wed.
huurwaarde24‑00‑00 cg
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal53‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑12‑12 cg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0225v van 16 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weeshuisstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Sas e.a.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0050v van 17 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weeshuisstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Sas c.s.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0068v van 7 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer A. J. Conradi


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0193r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Visser c.s.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0252r van 13 jul 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: convoyen en licenten


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0038r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-046 , pag. 163Havenplein 26Sybren Freerks 3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-232Havenplein 26Eeltje Sikkes de Boer... HRL 1806, 1808, do. sexb. 1780, BS geb 1811, huw 1818, ovl 1823, huw 1827, ovl 1872; gebruiker van wijk H-232, schipper; medegebruiker Jelle J. vd Wal, winkelier; eigenaar is Sijbren de Groot erven, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-232Havenplein 26Jelle Jurjens van der Wal... Wildschut, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-053, pakhuis, 1814. (GAH204); gebruiker wijk H-232, winkelier; eigenaar is Sijbren de Groot erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-232Havenplein 26Siebren de Grootovl voor 1815; (mogelijk dezelfde als hieroder vermeld); S. dG. erven eigenaar van wijk H-232, gebruikers zijn Jelle J. van der Wal, winkelier, en Eeltje Sikkes de Boer, schipper, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-232Havenplein 26erven Sybren de GrootJelle J van der Walwinkelier
H-232Havenplein 26erven Sybren de GrootEeltje Sikkes de Boerschipper


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2025Havenplein 26Sytze Wijma scheepstimmerknegtHarlingenhuis en erf (174 m²)


1837 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49030 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 56 en 62 van 22 mrt 1837
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-232Havenplein 26provisionele en finale toewijzingfl. 360huis bij de Havenspoort H-232
 
verkoperSytse Saakes Wijma
koperSjoerd Obbes Schaafsma
koperSjoerd de Boer


1837 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49030 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 205 van 12 okt 1837
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-232Havenplein 26koopaktefl. 400huis bij de Havenspoort H-232
 
verkoperSjoerd Obbes Schaafsma
verkoperSjoerd de Boer
koperLolke Wessels IJlstra


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-232Havenplein 26Doetje Jans Bakkergeb 1757 HRL, ovl 22 dec 1845 HRL, ongehuwd, zv Jan Alles B., en Rinkje ... ; BS ovl 1845; oud 76 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-232; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-232Havenplein 26Wessel IJlstraoud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk H-232; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-23251 jwinkelierHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
H-23249 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
H-23221 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-23217 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-23210 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-23214 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-23225 jzeemanHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
H-23227 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
H-2326 mHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-23276 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 8 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-232Havenplein 26Johan Hoek, overleden op 29 oktober 184124 wk (geboren 29/4/1841), overleden Havenpoort H 232, onechte zoon van Henderina Murks Hoek, broer van eveneens onechte Jochem-Christiaan Hoek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 10 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-232Havenplein 26Gerrit Lolkes IJlstra, overleden op 31 oktober 184123 jr (geboren 5/3/1818), werkman, overleden Havenpoort H 232, ongehuwd, zoon van Lolke W. IJlstra en Engeliena Riewald, broer van Wessel, kleermaker en minderjarige Aukje en Ruurd Lolkes IJlstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-232Havenplein 26Engeltje Ruurds Riewald... bev.reg. HRL 1851 wijk H-222, wijk F-252, supp wijk G-402; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-232; VT1839; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte behoren tot de Huwelijks acte van Lolke ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2025Havensplein H-232Berend G. Bakker woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2025Havenplein H-296 Johannes Buikhuizen woonhuis


1898 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50075 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 51 van 31 mrt 1898
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-296Havenplein 26koopaktefl. 1700huis en erf
 
verkoperJohannes Buikhuizen
koperfa. H. de Windt (q.q.)
koperJohannes Hendrik de Windt
koperTheodorus de Windt


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2025Havenplein 26 (H-296)fa. H. de Windtwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Havenplein 26N. Braaksmabierbotteler
Havenplein 26aA. Bambachkok


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 26K. Huitema537Kruiden., scheepshandelaar


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.K. Hofstra537Kruid.- en gruttersw.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.K. Hofstra537Kruid.- en gruttersw.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.K. Hofstra537Kruid.- en gruttersw.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Havenplein 26H. (Hendrik) Hofstra


2023
0.10748100280762


  terug