Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heerensteeg 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeerensteeg 4(niet bekend)(niet bekend)2-003B-125(niet bekend)


Naastliggers vanHeerensteeg 4
ten oostende Heerensteeg
ten zuidenHeerensteeg 6
ten noordenHeerensteeg 2


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0190r van 15 jan 1614 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heerensteeg 4Zoutsloot NZ [staat: recht achter het huis uit de vorige akte] aan de (lijn)baan00‑00‑00 cgtwee kamers
koper finaalN. N.
koper provisioneelSaecke Lolles 106‑00‑00 gg
naastligger ten oostenHerensteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenwijlen Baucke Lamberts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperwijlen Baucke Lamberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild (b) twee kamers recht achter a aan de [lijn]baan


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0033r van 28 mei 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heerensteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhuis en tuin van Ede Auckes


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0194r van 1 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heerensteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0271r van 2 jul 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heerensteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0012r van 20 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heerensteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0246v van 14 mrt 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heerensteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Yde Auckes


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0024v van 12 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heerensteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWiger Sybes


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0003va van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heerensteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Heins brouwer


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0008ra van 25 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heerensteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Heins brouwer


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0081v van 23 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heerensteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Heins brouwer


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-003 , folio 26rHeerensteeg 4panwerk
gebruikerB. IJzenbeek
eigenaarB. IJzenbeek
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 2-037


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0008v van 15 dec 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heerensteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0282r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heerensteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Lanting


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-003 , folio 26rHeerensteeg 4panwerk
eigenaarB. IJsenbeek
gebruikerB. IJsenbeek
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 2-037


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0043v van 16 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heerensteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenP. Lanting


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0102v van 7 apr 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heerensteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenP. Lanting


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-003 , folio 26rHeerensteeg 4panwerk
eigenaarClaas IJzenbeek
gebruikerClaas IJzenbeek
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg
opmerkinghieronder beklemd no 2-037


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-003 , pag. 26Heerensteeg 4Jan de Boer 3‑00‑00 cgpanwerk


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-125Heerensteeg 4Jan G de BoerJan G de Boerpanwerk


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 98 van 12 jun 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-125Heerensteeg 4koopaktefl. 400huis in de St. Jacobstraat B-125
 
verkoperMijntje Ages Zeilmaker (te Franeker)
koperAge Berends Wielinga
koperElizabeth Rintjes Dimter
cessionarisJetske Ages Zeilmaker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 175Heerensteeg 4Gerrit de Boer en mede eig.fabrikeurHarlingenhuis en erf (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 175aHeerensteeg 4Gerrit de Boer en mede eig.fabrikeurHarlingenpakhuis (35 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-125Heerensteeg 4Ruurd Ymes Hellema... wijk F-012, 114; oud 44 jaar, geb Jislum (!) en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk C-196; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 175Zoutsloot B-124Kaspar Johs. Schokker bergplaats
Sectie A nr. 175aZoutsloot B-125Kaspar Johs. Schokker bergplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4340Heerensteeg 4 (B-157)Jan Faberwoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Heerensteeg Tj. Faberjongens: , meisjes:
vrouwen:
modiste1 januari 1906 de zaak opgeheven


2023
0.072932004928589


  terug