Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 15
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 155-0775-0775-074F-165F-156


Naastliggers vanHeiligeweg 15
ten oostenHeiligeweg 17
ten zuidende Heiligeweg
ten westenHeiligeweg 13
ten noordenGrote Kerkstraat 18


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0243r van 25 jan 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 15Heiligeweg NZ [staat: bij de oude Kerkpoort]0‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis van Anne Geerts
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten westenhet achterhuis van Sioert Jansen
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Marten IJsbrandts te Sexbierum
verkoper (gesuccumbeerde)Aet Lolckes, weduwe van
verkoper (gesuccumbeerde)wijlen Johannes Jochums
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild omtrent de olde kerkpoort. Grondpacht 6 st aan de Stad.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0250r van 15 feb 1601 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 15Heiligeweg NZ [staat: bij de oude Kerkbrug]234‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*in de Haan van Jacob Aerns de Haan
crediteur (triumphant)Marten Isbrandts te Sexbierum
verkoper (gesuccumbeerde)Aett Lolckes, weduwe van
verkoper (gesuccumbeerde)wijlen Johannes Jochums
eerdere samenvatting door Yde Elsingac) huis omtrent de olde kerckebrugge achter Jacob Aerns, toebehoorende aan Aeft Lolckes wv Johannes Jochums, gecondemneerde. Onlangs voorlopig verkocht ten verzoeke van Marten IJsbrandts te Sexbierum, triumphant, voor 234 gg.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0347r van 13 feb 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Arents


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0352v van 13 mrt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Arents


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0409r van 1 apr 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHeiligeweg [niet vermeld]


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0477r van 7 aug 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Arnts


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0152r van 4 okt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jacob Arents
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jacob Arents


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0054v van 26 feb 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJochum Aerndts
naastligger ten oostenJochum Aerndts


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0023v van 29 okt 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHebbe Coenerts


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0041v van 4 mrt 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 15Heiligeweg NZ [staat: op de streek bij burgemeester Bartel Lanting]345‑00‑00 cgkamer, loods en plaats
koperHepke Coenes, gehuwd met
koperRink Bartels
naastliggerburgemeester Bartel Lanting
naastliggerde erfgenamen van wijlen Ype Beerns
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Joris zeemtouwer
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten westenSjoerd Feikes
naastligger ten noordenhet huis met de Vergulden Haan in de gevel de Vergulde Haan
verkoperAechje Breman, weduwe van te Amsterdam
verkoperwijlen Jan Toncoy
eerdere samenvatting door Yde Elsinga15 of 17. Hepke Coenes x Rink Bartels kopen kamer, loods en plaats op de streek bij burgemeester Bartel Lanting. Ten O. zeemtouwer Jan Joris, ten Z. de straat, ten W. Sjoerd Sickes, ten N. het huis en de plaats daar den vergulden haan in de geevel staat. Geen grondpacht.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 11vHeiligeweg 15de weduwe van Hepke Coenesf. 0-00-00


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0105v van 13 okt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 15Heiligeweg NZ [staat: bij de Kerkbrug]417‑00‑00 gghuis
koperAlewijn Pybes
naastligger ten oostenhet huis van Jan Joris
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten westenSjoerdt Feyckes
naastligger ten noordenhet achterhuis van Jacob Auckes portier
verkoperHepke Coenesmr. metselaar


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0327v van 21 sep 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAlewijn Piebes


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0376v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 15Turfhaven NZ, bij de Kerkbrug73‑07‑00 cghuis
koperEelke Lieuwes
huurderHendrick Alberts timmerman19‑00‑00 cg
huurderTheuntie Rommerts
naastligger ten oostenburgervaandrig Arjen Altena
naastligger ten zuidenTurfhaven
naastligger ten westenzoon van Sioerd Feikes
naastligger ten noordenJacob Aukes portier
verkoperAlewijn Piebesuitdrager


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0278r van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0099r van 23 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Alewijn Piebes


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0170v van 23 apr 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenYde Sjoerds c.s.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-077 , folio 99Heiligeweg 15huis
eigenaarEelcke Lieuwes erven
gebruikerJohannes Jetses
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-077 , folio 65rHeiligeweg 15huis
eigenaarObbe Jacobs cum soc.
gebruikerWybe Jansen
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan27‑5‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0087r van 14 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLolke Jans


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-077 , folio Heiligeweg 15huis
eigenaarLolcke Jans
gebruikerDoekle Wybes
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0279v van 22 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Lolke Jans


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0055v van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 15Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven] bij de Kerkbrug241‑00‑00 gghuis
koperBeitske Sybes meerderjarig ongehuwde dochter
huurderDoekle Wybes c.u.
naastligger ten oostenoud burgervaandrig Altena
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Frans Janes
naastligger ten noordenSymon Jacobs
verkopermeerderjarige vrijgezel Jan Hansen c.s.


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0291v van 24 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBeitske Sybes


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0019r van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBeitske Sybes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-077 , folio 65vHeiligeweg 15huis
eigenaarBeitske Sybes
gebruikerJacob Joukes
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑06‑10 cg


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0236r van 10 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBeydsche Sybes


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-077Heiligeweg 15Jacob Joukes, bestaande uit 2 personen, vermogend00‑00‑00 cg0


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0033r van 15 mrt 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBeydsche Sybes


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-077 , folio 65vHeiligeweg 15huis
eigenaarBeytske Sybes
gebruikerTymen Pytters
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-077 , folio 66vHeiligeweg 15huis
eigenaarBeitske Simons
gebruikerTimon Pyters
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-077 , folio 66vHeiligeweg 15huis
eigenaarBeitske Sybes
gebruikerTymon Pyters
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑06 cg


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0240r van 17 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Beitske Sybes


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-074 , folio 114rHeiligeweg 15huis
eigenaarJelle Agema
gebruikerJelle Agema
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0248v van 3 mrt 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJelle Agema


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0249r van 3 mrt 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 15Heiligeweg NZ bij de Kerkstraat300‑00‑00 gghuis
koperJelle Agema, gehuwd metmr. steenhouwer
koperRinske Lanting
naastligger ten oostenRein Gerbranda
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westenJohannes Alberts
naastligger ten noorden[als bewoner] Hendrik van Lint
verkoper q.q.Sikke Rienstra, geauthoriseerde redder en executeurprocureur
verkoper q.q.Simon Wijma, geauthoriseerde redders en executeurs vanprocureur
verkoperde boedel en nalatenschap van wijlen Beidske Sybes bejaarde vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Agema, mr. steenhouwer x Rinske Lanting kopen een huis op de Heiligeweg omtrent de Kerkstraat, bewoond door Johannes Minnes. Ten O. Rein Gerbranda, ten Z. de straat, ten W. Johannes Alberts, ten N. het huis dat door Hendrik van Lint bewoond wordt. Geen grondpacht. Gekocht van (de geauthoriseerde redders en executeurs van de boedel en nalatenschap van) bejaarde vrijster Beidske Sybes, voor 300 gg.


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0014v van 10 nov 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Beitske Sybes


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0126r van 26 apr 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJelle Agema


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0245r van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJelle Agema


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-074 , folio 114rHeiligeweg 15huis
eigenaarJelle Agema
gebruikerJelle Agema
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0261r van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJelle Agema


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0011v van 22 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 15Heiligeweg NZ bij de Kerkbrug396‑07‑00 gghuis
koperJohannes Norel c.u.loodgieter
huurderJacobus Geermans mr. rijglijfmaker50‑00‑00 cg
naastligger ten oostenCornelis Wassenaar
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westenLevi Jacobs
naastligger ten noordenJan Claazen
verkoper q.q.dr. Seerp Gratema, curatoradvocaat Hof van Friesland
verkoper q.q.Simon Wijma, curatoren overprocureur fiscaal
verkoperJelle Agema, gehuwd metmr. steenhouwer
verkoperRinske Lanting


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-074 , folio 114rHeiligeweg 15huis
eigenaarJohannes Norel
gebruikermilitairen
huurwaarde50‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal48‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑16‑06 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-077, pag. 76Heiligeweg 15Catarina Klein


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-074 , pag. 110Heiligeweg 15Johannes Norel 1‑10‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0056r van 2 sep 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Norel


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-165Heiligeweg 15Jan Meyer... ambtenaar, N.H., zv Hendrik M, en Marijke Herwey; BS geb en ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-165; eigenaar van wijk F-141; gebruiker Jan L. Tuininga, wieldraayer, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-165Heiligeweg 15Johannes Lanting... Andringa; BS huw 1811wafk, hu, huw 1815, huw 1816, huw 1820, ovl 1835, ovl 1836; gebruiker van wijk F-165, verwer, eigenaar is Johannes Norel, 1814. (GAH204); J.L. eigenaar van perceel nr. 740 te HRL, verwer, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-165Heiligeweg 15Johannis Klaases Norel... 1814. (GAH204); id. van wijk E-158, stalling; gebruiker Klaas Norel, 1814. (GAH204)0); d van wijk F-165; gebruiker Johannes Lanting, verwer, 1814. (GAH204); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-165Heiligeweg 15Johannes NorelJohannes Lantingverwer


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 79 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-165Heiligeweg 15Johannes Norel, overleden op 13 januari 1827mr. loodgieter/leidekker Heiligeweg F 165, wednr. NN, man van Taetske van der Haak (testamentair erfgenaam voor 1/4), vader van wijlen Klaas Johannes Norel (vader van minderjarige Dirkje en Okke Klazes Norel: testamentair erfgenamenvoor 3/4) (uit 1e huwelijk). Saldo fl. 14.879,51. (eedafleggingsbijlage ligt inmemorie 7004/119) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1023Heiligeweg 15wed. Johannes Norel Harlingenhuis en erf (72 m²)


1836 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49029 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 275 van 13 dec 1836
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-165Heiligeweg 15koopaktehuis op de Heiligeweg
 
verkoperDirkje Klazes Norel
verkoperKlaas Ymkes Kamminga
verkoperOkke Klazes Norel (te Almenum)
koperPieter Kallenborn


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-165Heiligeweg 15Froukje Zwartgeb 1812 HRL, huwt met Pieter Callenborn op 21 nov 1839 HRL, naaister, dv Janke Simons Z; BS huw 1839; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-165; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-165Heiligeweg 15Hendrik Rinkes... BS huwafk. en huw 1811, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk F-090; eigenaar en gebruiker van wijk F-165, winkelier, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-091; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-165Heiligeweg 15Pieter Callenborn... 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, onderwijzer in de zeevaartkunde, wijk F-165; VT1839; kind: Cornelis Pieters Callenborn, geb 1 sep 1811, ged 17 sep 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-165HeiligewegPieter Kallenborn54 jonderwijzer in de zeevaartkundeAmsterdamm, protestant, gehuwd
F-165HeiligewegFrouwkje Zwart28 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-165Heiligeweg 15Aaltje Lindeboomgeb 1774 Bergum, ovl 11 jun 1856 HRL, huwt met Jan Meyer, DG, dv Gelt L, en Marijkew Wybes; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk F-165; oud 65 jaar, geb Bergum en wonende te HRL. 1839, wijk F-141; VT1839


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-165Heiligeweg 15Jantje Tuiningageb 11 mei 1792 HRL, ovl 18 feb 1855 HRL, ongehuwd, DG, dv Jacob T, en Aaltje vd Mey; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk F-165; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-178; VT1839


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1023Heilige weg F-165Reinder Doris de Jong woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3618Gedempte Heiligeweg F-156 Salomon Cohen woonhuis
Sectie A nr. 3618Gedempte Heiligeweg F-156 Salomon Cohen woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4532Heiligeweg 15 (F-156)Tjalling Schaafsmawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 15A. Nagelbesteller ned. spoorw.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 15E.H. (Egbert) Scheepstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 15beeldbepalend pand4 van 10


2023
0.071694135665894


  terug