Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 18 5-121 5-148 G-047 G-045


Huisnaam in: 1791
Gebruik:
Naam: het springend paard (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanHeiligeweg 18
ten oostenHeiligeweg 20
ten zuidende Tiepelsteeg
ten westenHeiligeweg 16
ten noordende Heiligeweg


aangrenzende stegensteeg
Heiligeweg 18Tiepelsteeg (vroeger Petercelistraat of Bierdragerssteeg) ten westen


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0070v van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHoyte Gauckes


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0106r van 28 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0226r van 14 jun 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 18Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis
 
koperSicke Scheltis c.u., en240-00-00 GG
koperHans Hansen c.u.
naastligger ten oostenhuis van de kopers Sicke Scheltis, en
naastligger ten oostenHans Hansen
naastligger ten zuidenBierdragerssteegbrouwer
naastligger ten westenBierdragerssteeg, ingang
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperWillim Claesen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicke Scheltes en Hans Hansen kopen een huis op de Turfhaven. Ten O. hun andere huis, ten Z. de Bierdragerssteeg en brouwer Hein, ten W. de ingang v.d. Bierdragerssteeg, ten N. de straat. Gekocht van Willem Claessen voor 240 gg.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0098r van 23 dec 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 18Heiligeweg ZZ [staat: tegenover het huis van de hopman Lanting]huis
 
koperMarten Ockes c.u.379-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Lammert kuiper
naastligger ten zuidenBierdragerssteeg
naastligger ten westenSicke Scheltes
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: het diept]
verkoperWillem Clasen c.u.mr. linnenwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Ockes c.u. kopen een huis tegenover dat van hopman Lanting. Ten O. kuiper Lammert, ten Z. de Bierdragersteeg, ten W. Sicke Scheltes, ten N. het diept. Grondpacht 7 st. Gekocht van mr. linnenwever Willem Clasen c.u. voor 379 gg.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0015r van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 18Heiligeweg ZZ [staat: Oosterwal] bij de 2 bruggen tegenover het huis van burgemeester Lantinghhuis
 
koperHendrick Rincx c.u.400-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidwestenSicke Scheltes
naastligger ten noordwestenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordoostenGijsbert Lammerts
verkoperMarten Ockes c.u.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0015va van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0071v van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061r van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061r van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 18Heiligeweg ZZ 16/18 [staat: Turfhaven] bij de twee bruggen1/2 huis, brouwerij, mouterij, met een bierhuis ten oosten en 1/2 aandeel van he
 
koperHein Piers c.u.965-05-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTytie Andries, weduwe vanDokkum
wijlen Jan Piershoutkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHein Piers koopt 1/2 huis, brouwerij en mouterij c.a. 'het Peerdje' en nog een bierhuis aan de oz. van het huis, en tevens 1/2 aandeel in `t land en huis en wateren te Ludingakerk, waaraan deze brouwerij pro quota gerechtigd is. Het huis staat zz. Turfhaven omtrent de 2 bruggen. Gekocht van Tytie Andries wv houtkoper Jan Piers te Dokkum.


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0198r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 18Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis met schuur
 
koperJelle Jetzes mr. stadstimmerman252-06-08 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenFrans Sjoerds smid
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenHein Piers brouwer
naastligger ten noordenAndries Tjerks
naastligger ten noordenHeiligeweg staat: straat]
verkoperJohannis Jacobs Gaarman, gehuwd metmr. glasmaker
verkoperFrouckjen Symons


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0232v van 13 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 20, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet wagenhuis van de weduwe van Hein Piers


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-121Heiligeweg 18huis en brouwerie
eigenaarwed. Hein Piers
gebruikerwed. Hein Piers
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-121Heiligeweg 18huis en brouwerie
eigenaarwed. Hein Piers
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-121 Heiligeweg 18huis en brouwerij
eigenaarwed. Hein Piers
gebruikerwed. Hein Piers
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-121 Heiligeweg 18huis en brouwerij
eigenaarPier Heins
gebruikerPier Heins
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-121 Heiligeweg 18Pier Heins, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal32-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-121 Heiligeweg 18huis en brouwerij
eigenaarPier Heyns
gebruikerPier Heyns (voor 33-00-00 CG)
huurwaarde51-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-05-06 CG
opmerkinghier onder bekl: 't perch. Van no. 108 1/3 voor 18-00-00


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0228ar van 1 sep 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 20, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet wagenhuis van Pier Heins


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0239v van 18 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0018v van 15 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 20, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet wagenhuis van Gerryt Heins


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0116v van 24 okt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHein G. Brouwer


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0208r van 7 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJildren Ruurds
naastligger ten oostenHidde Ruurds


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0208r van 7 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 18Heiligeweg ZZ 16/18 [staat: Schritsen]huis, brouwerij, tapperij, mouterij, stalling en putstoel
 
koperJohannes Oebles van der Werf, gehuwd metkoopman7250-00-00 CG
koperSibbeltje Dirks
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-04 CG
naastligger ten oostenJildren Ruurds
naastligger ten oostenHidde Ruurds
naastligger ten zuidenBeernd Jansen
naastligger ten westenPieter Jansen Kievyt
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Schritsen]
verkoperJanke Heins Brouwer, minderjarige dochter van
verkoperCartharina Heins Brouwer, minderjarige dochters van
verkoperSusanna Johannes de Haan voor haar minderjarige kindere, weduwe van
verkoperwijlen Hein Gerryts Brouwermr. brouwer en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Oebles v.d. Werf x Sibbeltje Dirks [Tolsma] koopt deftige, wel ter nering staande en welbeklante huizinge en brouwerij, met mouterij, tapperij, stalling en putstoel, zz. Schritsen [Heiligeweg]. Ten O. Jildren en Hidde Ruurds c.s., ten Z. Beernd Jansen c.s., ten W. Pieter Jansen Kievyt, ten N. de straat. De kopers moeten voor de gereedschappen en losse goederen zo van keetel, kuipen, tonnen en kleinere vaten, foyten?, praam, tinnen bierkannen, grauwekannen en glasen, een bord met ses tinnen kannen in het voorhuis sampt mout, hop en bier, etc. betalen 1600 cg. Gekocht van Susanne Johannes de Haan wv Hein Gerrits Brouwer, in leven coopman en mr. brouwer, als moeder en voogdes over hare twee minderjarige kinderen Janke en Catharina Heins Brouwer, voor 5650 cg. en de 1600 cg. voor de goederen.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0220v van 19 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannes Oebles van der Werf


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0302r van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes Badstra
naastligger ten oostenDirk Lieuwes


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0302r van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 18Heiligeweg ZZ 16/18 [staat: Schritsen] tussen de Kerkbrug en de twee bruggenhuis, erf, brouwerij, tapperij, mouterij, pakhuis, stalling en wagenhuis
 
koperSybrand Camsma procureur postulant2185-01-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-04 CG
naastligger ten oostenJohannes Badstra
naastligger ten oostenDirk Lieuwes
naastligger ten zuidenBeert Jans
naastligger ten zuidenPieter Kievyt
naastligger ten westenPieter Kievyt
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Schritsen]
verkoperJohannes O. van der Werf, gehuwd metkoopman
verkoperSibbeltje Durks Tolsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Camsma, proc. postulant, koopt een huis en neringrijke brouwerij 'Het Springend Paard' met tapperij, mouterij, pakhuis, stalling en wagenhuis, zz. Schritsen [nu Heiligeweg] tussen de Kerkbrug en de twee bruggen. Ten O. Dirk Lieuwes en Johannes Badstra, ten W. en Z. Pieter Kievyt en Beert Jans en anderen, ten N. de straat. Alle goederen moeten tegen taxatie worden overgenomen. Gekocht van Johannes O. v.d. Werf x Sibbeltje Durks Tolsma.


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0315v van 3 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes Badstra
naastligger ten oostenDirk Lieuwes


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0315v van 3 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 18Heiligeweg ZZ 16/18 [staat: Schritsen] tussen de Kerkbrug en de twee bruggenhuis, erf, brouwerij, tapperij, mouterij, pakhuis, stalling en wagenhuis
 
koperHein Drost koopman801-00-00 GG
geniaarde koper van 1/2Anthony Determeyerkoopman
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-04 CG
bewonerJohannes van der Werff
naastligger ten oostenJohannes Badstra
naastligger ten oostenDirk Lieuwes
naastligger ten zuidenBeert Jans
naastligger ten zuidenPieter Jans Kievit
naastligger ten westenPieter Jans Kievit
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Schritsen]
verkoperTaeke Stephanyprocureur fiscaal
verkoperJohannes O. van der Werffkoopman
verkoperHarke van der Stok, ten laste vankoopman
Sybrand F. Kamsmaprocureur fiscaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHein Drost koopt na niaar vicinitatis de helft van 'het Springend Paard'. Gekocht van Sybrand Feikes Kamsma, proc. postulant.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0159r van 15 dec 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBeert Jans c.s.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0159r van 15 dec 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 18Heiligeweg ZZ 16/18 tussen de Kerkbrug en de twee bruggenhuis en brouwerij
 
koper door niaarTrijntje Beernds Beuving, gehuwd met547-07-00 GG
koper door niaarFrans Willems Leemkool
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-04 CG
geniaarde koperJohannes Harmens, gehuwd met
geniaarde koperMarijke Hendriks
naastligger ten oostenBeert Jans c.s.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPier Freerks c.u.
naastligger ten noordenJohannes Batstra c.s.
verkoperHein Drostmr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Willems Leemkoel x Trijntje Beernds Beuving kopen, na niaar ratione sanguinis tegen Johannes Harmens ter Mos x Marijke Hendriks, een 1/2 huis en brouwerij, 'het Springend Paard', met de tapperij, mouterij, pakhuis, stal en wagenhuis, zz. Heiligeweg, tussen Kerkbrug en de 2 bruggen. Ten O. Beert Jans en anderen, ten W. en Z. Pier Freerks, ten N. Johannes Batstra. De inventaris moet op taxatie worden overgenomen. Gekocht van Hein Drost, mr. brouwer, wednr. van Grietje Beernds Beuving, voor 547 gg.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0028r van 1 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFrans Leemkool


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-148 Heiligeweg 18F Leemkool7-05-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-047Heiligeweg 18Frans Willems Leemkoel... (GAH204); id. van wijk F-038, gebruiker is Abel P. v. d. Hout, schoenlapper, 1814. (GAH204); id. van wijk G-047, tapperij van J. van Dongen, 1814. (GAH204); id. van wijk G-048, brouwerij, gebruiker is Jan van Dongen, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-047Heiligeweg 18Yda van Dongen... ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-047Heiligeweg 18F Leemkoel J van Dongen tapperij


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49021 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 160 van 7 jul 1828
adressoortbedraggebruik
G-047Heiligeweg 18koopaktefl. 3000tapperij aan de Heiligeweg
 
verkoperFrans Willems Leemkoel
koperSjerk Noordbeek


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1609Heiligeweg 18Sierk NoordbeekHarlingenbrouwerhuis (35 m²)


1835 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49028 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 32 van 6 feb 1835
adressoortbedraggebruik
G-047Heiligeweg 18koopaktefl. 1200huis op de Heiligeweg
 
verkoperSjerk Noordbeek
koperFrederik Langenhorst
cessionarisBernardus Leemkoel


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-047Heiligeweg 18Antje Kostergeb 1786 HRL, ovl 14 feb 1840 HRL, huwt met Jacobus Winkel, dv Tjalke K, en Elisabeth Sjierks; BS ovl 1818; 1840 overlijdens; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-047; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-047Heiligeweg 18Geertje de Vries... 1860, N.H., dv Sjoerd dV, en Sietske Bakker; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk D-179, wijk F-230, wijk G-047, wijk H-022; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-181; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-047Heiligeweg 18Jacobus Winkel... regatdv1826-1893; oud 55 jaar, geb Westberg(!) en wonende te HRL. 1839, ''s lands sloep roeier, wijk G-047; VT1839; J.W. eigenaar van perceel nr. 823 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 794, huis, 190 ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-047HeilgewegJacob Winkel55 jWestbergm, rooms katholiek, gehuwd, s lands sloeproeyer
G-047HeilgewegAntie Koster54 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-047Heiligeweg 18Antje Koster, overleden op 14 februari 184054 jr, overleden Heiligeweg G 47, vrouw van Jacob Winkel, roeier (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen. Saldo fl. 214,27. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1845 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1609G-048 Fredrik LangenhorstHarlingenvan nieuws herbouwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-047Heiligeweg 18Trijntje de Vriesgeb 1787/88 HRL, ovl 28 dec 1859 HRL, ongehuwd, N.H., dv Sjoerd dV, en Sijtske Bakker; BS ovl 1859; bev HRL 1851 wijk F-230, wijk G-047


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1609G-047 (Heilige weg)Frederik Langenhorstwoonhuis


1865 - variaadresbronbericht
Heiligeweg 18Jaarboekje voor de Stad HarlingenHeiligeweg wijk G-047, afvaart veerschip op Workum: Woensdag 10 uur, Zaturdag 10 uur.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3919G-045 (Gedempte Heiligeweg)Wed. en erven Johannes Schragewoonhuis


1895 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 06 dec 1895
G-047Heiligeweg 18Net burgerhuis aan den Heiligenweg, gebruiker en eigenaar wijlen mej. de wed., Schrage. Provisioneel verkocht op 6 dec 1895 door notaris Kijlstra..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3919Heiligeweg 18 (G-045)Raphaël Pais (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 18S. de Bruinpoulier


1941 - variaadresbronbericht
Heiligeweg 18Oud Harlingen Magazine 1993mei: Het voormalig badhuis Rutgers gaat over in handen van de heer S. Helfrich, Heiligeweg 18


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 18P. (Pieter) de Haan


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 18rijksmonument 20398
  terug